Vesa Kanniainen kyseenalaistaa Suomen maahanmuuttopolitiikan

19/10/2017

Taloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen kyseenalaistaa Kanavassa lähestulkoon kaikki eliitille rakkaat opinkappaleet. Hyvinvointiyhteiskuntaa ei voi yhteensovittaa nykyisen maahanmuuttopolitiikan kanssa, jokaisella maalla on oltava oikeus päättää, kuka saa astua sen kamaralle eikä valtioiden oikeus omiin rajoihinsa ole ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa, Kanniainen kirjoittaa.

Kanniaisen käsitys on, että maahanmuutto on historiallisesti ollut siunaus vastaanottavalle maalle. Kun eurooppalaiset muuttivat Yhdysvaltoihin sata vuotta sitten, elanto hankittiin työnteolla. Nykyistä sosiaaliturvaa ei ollut.

– Kyseessä oli win–win-tilanne: muuttaneiden elintaso kohentui ja kansantalous sai kasvusysäyksen, Kanniainen kirjoittaa.

Sama koski Kanniaisen mukaan suomalaisten maahanmuuttoa Ruotsiin 1960-luvulla: Ruotsi hyötyi työhaluisten ja -kykyisten suomalaisten työvoimasta, joka myös osallistui sosiaaliturvan rahoitukseen.

Massamuutto kohdistuu kuitenkin nyt niihin Euroopan maihin, jotka ovat luoneet kansalaisilleen vahvimman sosiaaliturvan, Kanniainen toteaa.

Kanniaisen laskujen mukaan ne, jotka maksavat tulo-, hyödyke- ym. veroja enemmän kuin 44 prosenttia tuloistaan, ovat yhteiskunnan nettomaksajia, kun taas vähemmän maksavat ovat nettohyötyjiä. Tämä koskee niin maassa asuvia kuin maahan muuttaviakin.

– Käytännössä monet saavat nettomääräisesti enemmän tulonsiirtoja kuin osallistuvat julkisten menojen rahoitukseen. Ylivoimaisesti suurin osa maahanmuuttajista maksaa yhteiskunnalle huomattavasti vähemmän veroja kuin 17 400 euroa, Kanniainen kirjoittaa.

Jokaisella kansalla on oikeus omiin rajoihinsa

Euroopan Unionin kulmakiviä on ollut vapaa liikkuvuus EU:n sisällä. Se on Kanniaisen mielestä osoittautunut ongelmalliseksi, kun maiden välillä on eroja sosiaaliturvassa.

– Jokaisella kansalla on oltava oikeus päättää siitä, kuka on oikeutettu astumaan valtakunnan rajan ylitse sen kamaralle, Kanniainen kiteyttää.

Kanniaisen mukaan kansoilla on omistusoikeus omiin rajoihin samassa mielessä kuin jokaisella kansalaisella on oikeus omaan kotiinsa, kotirauhaan, omaisuuteensa ja turvallisuuteensa.

– Omistusoikeuksien puuttuminen omiin rajoihin johtaa anar­kiaan, kuten Euroopassa nähtiin 2015. Schengen-sopimuksen hyväksyttävyys edellyttäisi, että Euroopan unionin ulkorajavalvonta toimisi.

Oikeus omiin rajoihin ei kuitenkaan sulje pois humaania valmiutta reagoida ihmisten hätään. Mukaan on Kanniaisen mukaan kuitenkin saatava myös ne rikkaat Lähi-idän öljymaat, jotka ovat väistäneet velvollisuutensa.

– Siksi Geneven pakolaissopimus vuodelta 1951 ei kelpaa maahanmuuttopolitiikan lähtökohdaksi. Sopimus luotiin toisenlaisiin oloihin, ei kansainvaellusten maailmaan.

Afrikan väkiluku kaksinkertaistuu 25 vuodessa

Ellei massamuuttoa hallita, Lähi-idästä ja Afrikasta tulleet ylikansoittavat Euroopan maat muutamassa vuosikymmenessä, Kanniainen väittää. Maiden sisäiset konfliktit pahenevat, kuten on jo tapahtunut.

– Afrikan väkiluku, 1,2 miljardia, kaksinkertaistuu 25 vuodessa ja on vuonna 2050 kolme kertaa Euroopan väkiluku. Osmo Soininvaaran mukaan Eurooppaan pyrkivien määrä lasketaan tulevaisuudessa kymmenissä miljoonissa.

Kanniainen myöntää, että Euroopan on oltava jakamassa vastuuta afrikkalaisten auttamisesta, vaikka esimerkiksi vastuu ylikansoituksesta kuuluu Afrikan maille itselleen.

– Pakolaisten vastaanottamisesta kieltäytyneet rikkaat Lähi-idän öljymaat olisi saatava ainakin rahoittajiksi jakamaan kollektiivista vastuuta heidän hädästään.

Kanniainen kannattaa kahta viime aikoina suosiotaan kasvattanutta käsitystä. Ensinnäkin pakolaisten auttamiseksi pitäisi perustaa vastaanottokeskuksia lähtöalueille yhdessä näiden alueiden valtioiden kanssa. Samalla olisi lisättävä merkittävästi näille valtioille maksettavaa taloudellista tukea.

Toisekseen ymmärtämystä ovat saaneet ajatukset, että harkittaisiin veneellä tai maitse Euroopan ulkorajan ylittäneiden palauttamista takaisin perustettaviin vastaanottokeskuksiin ilman turvapaikkakäsittelyä ja turvapaikkakäsittely siirrettäisiin noihin keskuksiin.

– Jos turvapaikanhakijat poimittaisiin vastaanottokeskuksista, voitaisiin paremmin tehostaa apua niille, jotka ovat eniten avun tarpeessa.

Näin pakolaisten joukossa olisi enemmän naisia, lapsia ja vanhuksia ja nykyistä vähemmän nuoria miehiä.

– Tämä ei helpottaisi tulijoiden integroitumista työmarkkinoille, mutta suuntaisi avun niille, jotka ovat suurimmassa avun tarpeessa, Kanniainen kirjoittaa.

Suomen Uutiset

1 kommentti          Bookkaa tämä

Osataanko Suomen hallituksessa ajatella?

19/10/2017

Kansanedustaja Ville Tavio (ps) kirjoitti (SSS 15.10.2017) Tätä mieltä -palstalle hyödyttömästä konsultoinnista.

Hän puhui liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneristä (kesk), joka poltti rahaa VR:n pilkkomis- ja kilpailuttamishankkeessa konsulteille 700 000 euroa – turhaan. Juha Sipilän hallituksen ministerit päättivät tukea Bernerin omaa mallia välittämättä varsin kriittisestä selvityksestä.

Jos Bernerin malli toteutuu, se tarkoittaa sitä, että lippujen hinnat todennäköisesti nousevat, matkojen tarjonta supistuu ja aikataulut harvenevat. Kotimaista ostajaa VR:lle ei ole olemassa, joten VR myydään ulkomaille.

Onko kukaan hallituksen ministereistä tai arvon kansanedustajista uhrannut ajatustakaan sille, että parhaillaan ollaan suunnittelemassa sekä Tunnin junaa että Hyperloopia Helsingin ja Turun välille?

Jollei ole, niin pitäisi äkkiä ajatella.

Näihin kahteen hankkeeseen valtio on upottamassa satoja miljoonia euroja. Ongelmana ei ole yksistään rahan palaminen vaan paljon pahempi asia.

Kuka Tunnin junaa ja Hyperloopia ajelee ja huoltaa, kun VR:n kalustoa ja henkilökuntaa ei enää ole vaan se on myyty ulkomaiseen omistukseen?

Tapio Äyräväinen

kaupunginvaltuutettu (ps)

Muurla

PS. Muuten olen sitä mieltä, että SOTE-uudistus on syöksykierteessä. Ovatko tässäkin uudistuksessa pähkinät menossa monikansallisille kasvottomille suuryrityksille?

Kirjoitus on julkaistu Salon Seudun Sanomissa 19.10.2017

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Media herkutteli

19/10/2017

Kuten Suomen Uutiset raportoi, sai Leena Meri tiistaina puhtaat paperit. Syyttäjä ei löytänyt minkäänlaista näyttöä tukemaan Meren entisen avustajan rikosepäilyväitteitä esimiestään kohtaan kunnianloukkauksesta, työturvallisuusrikoksesta, pahoinpitelystä ja vammantuottamuksesta.

Wille Rydman huomauttaa Facebook-seinällään, että syytökset oli jo aiemmin eduskunnan omassa selvityksessä todettu perusteettomiksi.

– Media herkutteli aiheella kuitenkin usean kuukauden ajan. Entinen avustaja sai ladella toinen toistaan hurjempia syytöksiä niin luetuimpien lehtien palstoilla kuin katsotuimmissa tv-lähetyksissäkin, Rydman kirjoittaa.

– Nyt, kun syyttäjä päätyi samaan lopputulokseen kuin eduskunnan sisäinen selvitys aikoinaan, kuitattiin asia mediassa pikku-uutisilla.

Rydmanin mukaan tämä on hyvä esimerkki siitä, miten julkisuus leimasi kansanedustajan erittäin heppoisin perustein vaikka minkälaiseksi pahantekijäksi.

– Eikä sellaisesta leimasta pääse helposti eroon, vaikka syytökset lopulta todettiinkin kaikissa instansseissa aiheettomiksi.

Rydmanin mukaan julkinen rooli tekee niin poliitikosta kuin muistakin julkisuuden henkilöistä hyvin haavoittuvaisia.

– Ei tarvita kuin yksi riittävän häikäilemätön ja pahantahtoinen ihminen, joka tavalla tai toisella päätyy edes joksikin aikaa julkisuuden henkilön lähipiiriin. Tällainen ihminen voi alkaa kiristää julkisuuden henkilöä mitä uskomattomimmilla ”paljastuksilla”, Rydman kirjoittaa.

– Jos media unohtaa itsekritiikkinsä tällaisten väitteiden edessä, voi seurauksena olla täysin perusteeton ja pitkäaikaisen leiman jättävä julkinen ryöpytys, kuten tässä tapauksessa.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Syyttäjä ei syytä

19/10/2017

Helsingin syyttäjänvirasto on tehnyt tänään syyttämättäjättämispäätöksen Leena Meren avustajaa koskevassa asiassa. Meren avustajana toiminut Petri Lehtinen esitti rikosepäilyväitteitä esimiestään kohtaan kunnianloukkauksesta, työturvallisuusrikoksesta, pahoinpitelystä ja vammantuottamuksesta. Syyttäjä ei löytänyt syytöksille minkäänlaisia perusteluita. Syyttäjä ei myöskään katso tarpeelliseksi teettää asiassa lisätutkintaa. Suomen Uutiset julkaisee ohessa otteita syyttämättäjättämispäätöksestä.

Otteita ”Perustelut”-kohdasta:

Kunnianloukkausepäily on johtunut väärinkäsityksestä. Meri on pitänyt Lehtisen käyttäytymistä julkisessa tilaisuudessa niin yliystävällisenä, että ulkopuoliset tahot ovat ihmetelleet sitä. Lehtinen on loukkaantunut siitä, että Meri on ilmoittanut asiasta eduskunnan kanslian henkilöstöpäällikölle. Katson edellä mainituilla perusteilla jääneen näyttämättä, että Meri olisi syyllistynyt kunnianloukkaukseen.

Meri on käyttänyt normaalia työnjohto-oikeuttaan teettäessään avustajallaan Lehtisellä erilaisia työtehtäviä. Mikäli hän on teettänyt jonkin yksittäisen työtehtävän, joka ei ole liittynyt varsinaisesti kansanedustajan valtiopäivätyöhön niin hän on teettänyt tällaisen yksittäisen työn sen vuoksi, että hän on tarvinnut apua.

Molemmat sekä Meri että Lehtinen ovat aloittaneet tehtävissään kesken kauden. Heille ei ole muodostunut yhteisen työskentelyn rutiinia vaan he ovat joutuneet keskelle kiireistä työtahtia ilman muiden kokemattomien kansanedustajien ja avustajien normaalia työtapojen ja käytäntöjen alkuja opetteluvaihetta. Meri on käyttänyt työnjohto-oikeuttaan eikä suinkaan ole kiusaamistarkoituksessa teettänyt työtehtäviä Lehtisellä.

Katson jääneen näyttämättä, että Meri olisi kohdistanut Lehtiseen työturvallisuuslain 28 §:n mukaista hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.

Katson [..] jääneen näyttämättä, että Meri olisi syyllistynyt työturvallisuusrikokseen.

Katson [..] jääneen näyttämättä, että Meri olisi syyllistynyt Lehtisen tahallisuutta vaativaan pahoinpitelyyn tai huolimattomuuttaan vammantuottamukseen. En nosta syytettä kunnianloukkauksesta, työturvallisuusrikoksesta, pahoinpitelystä enkä vammantuottamuksesta. Samoilla perusteilla katson jääneen näyttämättä, että Meri olisi syyllistynyt saman tapahtumainkulun perusteella Lehtisen toissijaisesti/vaihtoehtoisesti vaatimiin lievään pahoinpitelyyn, terveyden vaarantamiseen, kotirauhan rikkomiseen tai muilla rikosnimikkeillä tässä rikosepäilykokonaisuudessa vaadittuihin toissijaisiin ja/tai vaihtoehtoisiin rikoksiin. Lehtinen on loppulausunnossaan vaatinut Meren menettelyn arvioimista työsyrjintärikoksena Lehtisen terveydentilan tai muulla perusteella.

Työsyrjintärikos edellyttää tekijältä tahallisuutta. Katson, että esitutkinnassa ei ole esitetty näyttöä Meren Lehtiseen kohdistamasta työsyrjintärikoksesta [..]. En siis nosta syytettä työsyrjintärikoksesta, koska siitä ei ole näyttöä. En siis nosta syytettä kunnianloukkauksesta, työturvallisuusrikoksesta, pahoinpitelystä, vammantuottamuksesta enkä vaihtoehtoisista tai jo edellä mainittuihin rikosnimikkeisiin sisältyvistä teoista, joiden syyttämistä asianomistaja Lehtinen on vaatinut useilla vaihtoehtoisilla ja/tai toissijaisilla rikosnimikkeillä esitutkinnan aikana, loppulausunnossa ja loppulausunnon antamisen jälkeenkin erillisillä sähköposteilla.

Otteita kohdasta ”Päätös asianomistaja Lehtisen vaatimien lisätutkintapyyntöjen osalta”:

En teetä poliisilla enää erikseen lisätutkintaa Lehtisen pyytämän työturvallisuusrikosepäilyn lisäksi työsyrjintäepäilystä, koska siihen ei saataisi näyttöä, joka vaikuttaisi tähän mennessä saatuun näyttöön.

En myöskään teetä lisätutkintana Lehtisen pyytämien muiden todistajien kuulemista. Kaikki Lehtisen nimeämät pää- ja/tai silminnäkijätodistajat on jo kuultu. Heidän kuulemisellaan ei ole saatu Meren syyllisyyttä tukevaa näyttöä. Luonne- ja/tai aihetodistajien tai muiden todistajien kuulemisella ei tultaisi saamaan Meren syyllisyyttä tukevaa näyttöä. Asianomistaja Lehtisen kertomus on ainoa Meren syyllisyyttä tukeva henkilötodistelu. Lehtisen pyytämät lisäkuulustelut eivät siten vaikuttaisi asiaan.

Juttu on tutkittu objektiivisesti arvioituna riittävän laajasti ja tasapuolisesti huomioon ottaen kaikkien osapuolten näkemykset. Katson, että asiaa puolueettomasti arvioiden ei ole tarpeen teettää muutakaan Lehtisen tämän jutun osalta pyytämää lisätutkintaa edellä mainituilla perusteilla. Syyttäjän syyteoikeus on vanhenemassa ensi vuoden eli vuoden 2018 puolella, joten katson, että syyteoikeuden loppuvaiheessa ei ole enää perusteltua tehdä lisäkuulusteluja, jotka eivät tulisi vaikuttamaan näytön arviointiin.

Asianomistaja Lehtinen on kiirehtinyt useita kertoja jutun tutkintaa ja myös rikoksesta epäillyn Meren avustaja lakimies, OTM Männistö on esittänyt Meren toiveena olevan pikaisen ratkaisun saaminen asiaan.

SUOMEN UUTISET

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Paula Risikko

19/10/2017

Sisäministeri Paula Risikko oli terveysfirmojen lobbareiden ohjailun varassa, kirjoittaa politiikan toimittaja Timo Haapala Ilta-Sanomissa.

Kuulostaa pahalta.

Ai miksikö?

No siksi, että jos suomalaista ministeriä etäohjataan ulkomailta käsin, onhan se kammottavaa.

Ei siinä voi kuin tuntea väristyksiä selkäpiissä. Näinkö Suomea johdetaan? Näinkö päätöksiä tehdään Suomen hallituksessa?

Paljon kysymyksiä ilman vastauksia.

Miksi oppositio istuu hiljaa ja pyörittää peukaloitaan?

Ettekö te osaa enää kysyä oikeita asioita eduskunnassa?

0 kommenttia          Bookkaa tämä

RAY

18/10/2017

Katso, mihin Raha-automaattiyhdistyksen rahat menevät:

 

http://www.finnleaks.net/lukija-katso-minne-rayn-rahat-menevat-pakolais-somalijarjestojen-tukia/

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kirkko rahoittaa suurmoskeijaa Suomessa

18/10/2017

Evankelisluterilaisella kirkolla on tuntuva rooli Helsinkiin kaavaillun suurmoskeijahankkeen valmistelussa. Hankkeen rahoittamista varten on perusteilla säätiö, johon muslimiedustuksen lisäksi kuuluu kirkkohallituksen rahoittama yhdistys. Asiasta kirjoittaa Kirkko ja Kaupunki.

Epämääräisten rahoitusjärjestelyjen vuoksi julkisuuteen nousseen suurmoskeijahankkeen valmistelusta tihkuu lisätietoja. Kirkko ja Kaupunki -lehden mukaan hankkeen rahoittamista varten on perusteilla säätiö, johon muslimiedustuksen lisäksi kuuluu kirkkohallituksen rahoittama Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry. Lisäksi suunnitteluun osallistuu Helsingin Diakonissalaitos. Säätiön tukena olevan Suomi–Bahrain-ystävyysseuran perustaja ja puheenjohtaja on FOKUS ry:n puheenjohtaja Ilari Rantakari.

– Hankkeesta on keskusteltu joidenkin piispojen kanssa. Suomen ekumeenista neuvostoa, Uskot-foorumia, sekä eri viranomaistahoja on myös informoitu, kertoo Rantakari Valomerkki-lehdelle.

– Moskeijan rakentamista varten perustettu säätiö voi saada Bahrainin kuningaskunnalta jopa sata miljoonaa euroa, kertoo puolestaan hanketta seurannut muslimitaustainen tietolähde Kirkko ja kaupunki -lehdelle.

– Todellisuudessa suurmoskeija on muutaman ihmisen ajama hanke. Suuri osa muslimeista ei ole edes kuullut siitä, tietolähde jatkaa.

Tupla-Guggenheim

Ylen Aamu-tv:ssä käytiin 14.7.2015 debattia suurmoskeijasta.

– Suurmoskeija olisi toteutuessaan Rantakarin mukaan jättimäinen, useiden kymmenien, jopa yli sadan miljoonan euron kokoluokan hanke, Rantakari kommentoi tuolloin.

Hän arvioi rakennushankkeen suuruusluokaksi noin 10 000 – 20 000 neliömetriä. Vertailun vuoksi: Guggenheimin taidemuseon kaavailtu pinta-ala oli 12 000 neliömetriä.

Suurmoskeija olisi niin ikään kaksi kertaa Tuomiokirkon kokoinen.

Kallis ja vaarallinen riskihanke

Perussuomalaiset ovat moittineet moskeijahanketta ”vaaralliseksi ja kalliiksi riskihankeeksi”.

Helsingin perussuomalaiset vastustavatkin hanketta yksimielisesti. Helsingin perussuomalaisten valtuustoryhmä ja Perussuomalainen Helsinki ilmoittivat jo viime vuonna vastustavansa moskeijan rakentamista. PS-vaikuttajat huomauttivat muun muassa, ettei moskeija ole yleishyödyllinen hanke, jota tulisi edistää veronmaksajien varoilla tai muutenkaan tonttien luovuttamisella.

Helsinkiin tarvitaan perussuomalaisten mielestä pikemminkin uusia asuntoja ja veronmaksajia asuntoihin. Moskeijan verotuotto on nolla. Perussuomalaiset toivat esille myös esille hankkeeseen liittyvät lukuisat turvallisuusriskit, kuten todennäköisyyden uskonnollisten ryhmien välienselvittelyihin moskeijan liepeillä.

Suomen Uutiset

 

PS. eroakirkosta.fi

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ruotsissa palaa - Suomen media vaikenee

16/10/2017

Malmössa ja Helsingborgissa grillattiin kymmeniä autoja, parturi, roskakontteja ja kaikkea, mitä nyt tuleen saatiin. Pari taloakin yritettiin räjäyttää.

Yllättävää kyllä suomalainen media, esimerkiksi Yle tai HS, ei kerro näistä sanallakaan.

Ei ilmeisesti kiinnosta.

Pikku luettelo viime päiviltä.

13.10. klo 00.30 Helsingborgissa sytytettiin auto tuleen Grönkullagatanilla. Kaksi autoa romuksi.

13.10. klo 00.47 Malmössä Rosengårdin ytimessä Ramelsin tiellä sytytettiin yksi auto tuleen ja klo 00.48 myös Ramelsin tiellä sytytettiin autotallissa yksi auto tuleen. Autotallipalossa palokunna nopean toiminnan takia palo ei levinnyt kymmeniin muihin autoihin.

13.10. klo 00.55 Brjörneborgin kadulla räjäytetään rappukäytävä ilmaan, Karhukoplan pommiryhmä kutsutaan paikalle.

13.10. klo 22.10 Malmössä Lomman satamassa sytytetty yksi auto tuleen ja lähistöllä Slättangsgatanilla sytytetty myös yksi auto tuleen.

13.10. klo 22.18 Helsingborgissa räjäytettiin asuintalon eteinen ilmaan Hultbergsgatanilla.

15.10. klo 00.18 Malmön Hylliessä poltettiin auto. Myös kaksi muuta autoa poroksi oheistuotteena.

15.10. klo 01.00 Insinöörinkadulla räjäytetään auto, joka roihahtaa tuleen. Myös viereinen auto palaa. Räjähdyksen voimasta myös viereisen talon ikkunat rikkoontuivat.

15.10. klo 05.30 Malmössä Spångatanilla heitetään palopommi parturiliikkeeseen sisälle. Palo tuhosi parturin sisältä ja viereiset ruokakauppa ja huonekalukauppa kärsivät mittavia savuvahinkoja.

16.10. klo 01.25 Sockengatanilla Helsingborgissa iso autopalorypäs. Parkkipaikalla sytytetään 4-5 autoa tuleen, josta palo leviää viereisiin autoihin sekä viereiseen autokatokseen. Oheistuotteena kymmeniä autoja käyttökelvottomiksi palo- ja nokivahinkojen takia.

16.10. klo 05.10 Malmössä Jägersovägenillä sytytetään yksi auto tuleen.

16.10. klo 05.15 sytytetään vielä yksi jätekontti täynnä rakennusjätettä tuleen Helsingborgissa Olympiakoulun pihalla.

Paavo Tajukangas blogissaan

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomen poika se autossansa

16/10/2017

Liikenne- ja viestintäministeriön uunituoreen Satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa - toimenpideohjelma 2017-2020 -nimisen hankkeen virallisena tavoitteena on ”varmistaa satelliittinavigointijärjestelmien hyödyntäminen koko Suomessa yhteiskunnan kaikilla sektoreilla”.

Mukana on myös tieliikenne, jonka osalta ministeriö aikoo teettää Trafilla ja Liikennevirastolla selvityksen muun muassa siitä, miten satelliittinavigointia hyödynnetään liikenteenhallinnassa.

Käytännössä mainittu liikenteenhallinta saattaa tarkoittaa esimerkiksi kilometrimaksuja tai tietulleja. Tai jotain muuta autoilijoiden seurantaan perustuvaa liikenteen ohjaamista.

Seurantaulottuvuudesta huolimatta ministeriö ei kuitenkaan ole katsonut tarpeelliseksi pyytää hankkeeseensa lausuntoja mahdollisen seurannan kohteilta eli autoilijoilta.

Ministeri Anne Bernerin (kesk) johtamassa Liikenne- ja viestintäministeriössä on parhaillaan käynnissä toimenpideohjelma, jonka tarkoituksena on selvittää hieman kryptisesti ”satelliittinavigointijärjestelmien hyödyntämistä koko Suomessa ja yhteiskunnan kaikilla sektoreilla”.

Mainitun hyödyntämisen keskeisimpiä kohteita on liikenne, mukaan lukien ajoneuvokohtainen satelliittiseuranta.

Kukaan IS:lle kommenttinsa antaneista henkilöistä ei halunnut nimeään julkisuuteen. He kaikki nostivat kuitenkin listan merkittävimmäksi yritykseksi hypertarkkaan ajoneuvopaikannukseen sekä ajoneuvojen liittämiseen esineiden internetiin erikoistuneen sveitsiläisen U-Bloxin.

Kuinka ollakaan, yhtiö on sveitsiläinen.

Miksi minun korvani soivat?

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Itävallan vaalit

16/10/2017

"Itävallassa toteutuu tanskalainen, norjalainen, sveitsiläinen ja hollantilainen kehitys. "Äärioikeiston" maahanmuuttolinjasta tulee valtavirtaa, ja silloin asioita alkaa tapahtua.

Tarinan opetus on, että maahanmuuttokriittisen puolueen ei tarvitse lähteä hallitukseen puudeliksi, eikä sen liioin tarvitse saavuttaa 50 % kannatusta. Riittää, että se uskottavalla ja rohkealla politiikalla horjuttaa vanhaa konsensuspuolueiden tasapainoa ja istuttaa niihin kuolevaisuudenpelon.

Ikävä kyllä Suomi on hukannut tärkeitä vuosia, ja se tulee kalliiksi. Meillä valtavirta on mennyt siirtolaiskriisin myötä entistä hullumpaan suuntaan, koska ainoa maahanmuuttokriittinen puolue munasi uskottavuutensa ja pelotevaikutuksensa hillotolppapolitiikalla. Muiden eurooppalaisten maiden esimerkit antakoot meille motivaatiota tehdä työtä uskottavuuden (ja sen myötä kannatuksen ja pelotteen) palauttamiseksi."

Jussi Halla-aho seinällään

Tohtori Halla-aholla on uskomaton kyky tiivistää olennainen muutamaan riviin.

Minäkään en jaarittele enempää.

Asia on juuri näin.

1 kommentti          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Lokakuu 2017 (40)
Syyskuu 2017 (50)
Elokuu 2017 (59)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (27)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (41)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (44)
Joulukuu 2016 (36)
Marraskuu 2016 (20)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (50)
Elokuu 2016 (64)
Heinäkuu 2016 (27)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (69)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (45)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (105)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (116)
Syyskuu 2015 (153)
Elokuu 2015 (76)
Heinäkuu 2015 (71)
Kesäkuu 2015 (75)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (54)
Maaliskuu 2015 (85)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (80)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (74)
Lokakuu 2014 (67)
Syyskuu 2014 (57)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (48)
Kesäkuu 2014 (37)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (63)
Maaliskuu 2014 (67)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (46)
Joulukuu 2013 (45)
Marraskuu 2013 (54)
Lokakuu 2013 (75)
Syyskuu 2013 (76)
Elokuu 2013 (96)
Heinäkuu 2013 (89)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (59)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (35)
Tammikuu 2013 (37)
Joulukuu 2012 (29)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (64)
Syyskuu 2012 (59)
Elokuu 2012 (65)
Heinäkuu 2012 (63)
Kesäkuu 2012 (58)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (75)
Helmikuu 2012 (63)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (38)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (60)
Syyskuu 2011 (93)
Elokuu 2011 (65)
Heinäkuu 2011 (43)
Kesäkuu 2011 (58)
Toukokuu 2011 (75)
Huhtikuu 2011 (56)
Maaliskuu 2011 (65)
Helmikuu 2011 (41)
Tammikuu 2011 (16)
Joulukuu 2010 (25)
Marraskuu 2010 (45)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (20)
Elokuu 2010 (36)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (34)
Toukokuu 2010 (43)
Huhtikuu 2010 (34)
Maaliskuu 2010 (58)
Helmikuu 2010 (37)
Tammikuu 2010 (30)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (24)
Lokakuu 2009 (24)
Syyskuu 2009 (31)
Elokuu 2009 (31)
Heinäkuu 2009 (37)
Kesäkuu 2009 (39)
Toukokuu 2009 (34)
Huhtikuu 2009 (28)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (44)
Tammikuu 2009 (24)
Joulukuu 2008 (12)
Copyright © Tapioarjo.com