Afrikan väestöräjähdys

20/7/2018

Vaikka Afrikkaa pidetään jälkeenjääneenä, nälän ja sotien runtelemana, kaikkineen köyhyysloukkuun tuomittuna maanosana, se on muuta maailmaa edellä ainakin kahdessa asiassa.

Ensinnäkin siellä on maailman ylivoimaisesti suurin syntyvyys, keskimäärin 5,4 lasta naista kohti. Toiseksi valtaosa aidsiin sairastuneista ja siihen kuolleista on Afrikasta.

Afrikan väkimäärä tuplaantuu 25 vuodessa. Väestö kasvaa vuosittain noin 20 miljoonalla.

Kasvu on erityisen voimakasta tiheästi asutuissa maissa, kuten Burundissa, Etiopiassa, Kamerunissa, Keniassa, Malawissa, Nigeriassa, Norsunluurannikolla ja Ruandassa.

Vielä vuonna 1950 koko Afrikan väkiluku oli noin 260 miljoonaa eli vain kolmannes Euroopan silloisesta väestöstä. Nyt Afrikassa on kuitenkin jo 800 miljoonaa ihmistä, eli väkiluku on saavuttanut ja ohittanut Euroopan noin 740 miljoonaan jääneen nykytason. Nykyisellä kasvuvauhdilla Afrikan väkiluku kaksinkertaistuu 25 vuodessa, ja ennusteen mukaan se on vuonna 2050 kolme kertaa Euroopan väkimäärää suurempi.

Etiopia edustaa hyvin koko Afrikan tilannetta. Vuonna 1900 Etiopian väestön arvellaan olleen vajaat 12 miljoonaa ja kasvaneen 0,3 prosentin vuosivauhtia.

Kuudessakymmenessä vuodessa väkiluku kaksinkertaistui. Seuraavaan kaksinkertaistumiseen kului alle kolmekymmentä vuotta. Nyt saman alueen väkiluku (Eritrea mukaan luettuna) on 65 miljoonaa ja kasvaa noin kolme prosenttia vuodessa - kymmenen kertaa niin nopeasti kuin vuonna 1900.

Afrikka on noidankehässä, josta ei näytä olevan ulos-pääsyä. Se on köyhyysloukussa, jota nopea väestön-kasvu vain pahentaa. Ongelma on myös globaali ja liittyy maapallon kantokykyyn.

Sitä paitsi Afrikan väestönkasvu synnyttää jatkuvasti kasvavaa muuttopainetta Afrikasta kehittyneisiin maihin. Raju väestönkasvu uhkaa Afrikan mantereen lisäksi myös Euroopan turvallisuutta. Humanitaarisista syistä muuttavien määrä kasvaa niin suureksi, että heiltä luultavasti suljetaan rajat voimakeinoin.

Tämäkin on vain välivaihe, sillä samalla kun muutto-paineet kehitysmaista, erityisesti Afrikasta, voimistuvat, länsimaiden oma kantaväestö vähenee ja vanhenee. Ennen pitkää muuttopaine kasvaa niin suureksi, että seurauksena voi olla täysin hallitsemattomia ja massiivisia muuttoaaltoja.

Euroopan valtioista tulee nykyistäkin selvemmin monikansaisia ja monirotuisia. On täysin epärealistista odottaa, että muutos kävisi rauhallisesti.

Afrikan suunnalta on tuskin odotettavissa aseellista uhkaa, vaan väkivallan siemen kytee nimenomaan vastaanottajamaissa.

Koska Euroopan alku-peräisväestö on vähenemässä, on aivan loogista, että tyhjä tila täyttyy muualta tulevalla väestöllä.

Miten Afrikan väestöräjähdystä sitten voitaisiin hillitä?

Väestönkasvun alenemisesta näkyy merkkejä niissä Afrikan maissa, joissa on voimakkaasti kampanjoitu syntyvyyden alentamiseksi. Tosin varsinaisista tavoitteista ollaan vielä kovin kaukana. Tämä ei ole ihme, sillä tutkimusten mukaan tähänastisten projektien menetelmät eivät riitä väestönkasvun pysäyttämiseen. Eikä edes tiedetä, kuinka moni valtio todella haluaa pysäyttää väestönkasvun.

Sen perusteella, mitä tiedetään, ainoalta toivolta näyttää koulutuksen lisääminen.

Koulutettujen keskuudessa syntyvyys on alhaisempi kuin kouluttamattomien. Eri maiden tilastot osoittavat tällaisen riippuvuuden olemassaolon. Maailmanlaajuisesti korkean koulutuksen maissa syntyvyys on alhainen ja väestönkasvu on pieni tai väki jopa vähenee.

Myös Afrikan maissa ylemmän asteen koulutusta saaneiden naisten keskuudessa syntyvyys on selvästi alhaisempi kuin muissa väestöryhmissä. Vaikutus näkyy afrikkalaisessa eliitissä; todistamatta kyllä on, vaikuttaisiko koko kansan koulutustason nostaminen samoin.

Koulutuksen tehostaminen sinänsä tuskin automaattisesti alentaa syntyvyyttä; enemmän vaikuttaa muun muassa se, että koulutus ja työura vaativat aikaa juuri silloin, kun nainen on hedelmällisessä iässä. Lisäksi myös omien lasten koulutusmahdollisuudet pyritään turvaamaan. Tämä vähentää lapsilukua, koska kovin monen lapsen kouluttaminen käy liian kalliiksi.

Mistä saataisiin rahat?

Koulutustason nostaminen ja koulutuksen ulottaminen koko väestöön loisivat edellytykset myös toimiville väestöohjelmille.

Afrikan mailla itsellään ei kuitenkaan ole varaa tällaiseen panostukseen, eikä kansainvälinen yhteisö ole ollut asiasta riittävän kiinnostunut.

Ainakin länsimaiden auttamiskyky hupenee koko ajan pelkästään siitä syystä, että niiden suhteellinen väestömäärä maailmassa on jäämässä pieneksi vähemmistöksi.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Joka vanhoja muistelee...

20/7/2018

Joka vanhoja muistelee, sitä tikulla silmään, mutta muistelen silti

Euroopan sodanjälkeisen historian heikoimmat poliitikot hallitsevat tällä hetkellä useissa läntisen Euroopan valtioissa.

Vahvat, omaa kansaa suojelemaan kykenevät poliitikot ovat vallan kahvassa itäisessä Euroopassa (mm. Unkari, Puola, Tsekki, Slovakia) sekä nousseet valtaan Länsi-Euroopassa Itävallassa, Italiassa ja Tanskassa.

Lisäksi voidaan todeta, että Neuvostoliiton aiemmin miehittämissä Baltian maissa osataan ainakin toistaiseksi toteuttaa politiikkaa, joka ei tarjoa ilmaisia lounaita ja ilmaista elämää tai muita houkuttimia Eurooppaan pyrkiville lähi-itäläisille ja afrikkalaisille henkilöille.

Suomi sen sijaan matelee hännänhuippuna kaikkein leväperäisimpien ja välinpitämättömimpien poliitikkojen johdossa.

Petteri Orpo on vastikään erikseen korostanut, että Suomi noudattaa eurooppalaista politiikkaa, ei suomalaista.

Juha Sipilän kutsuhuudon itäisille maille muistavat varmasti kaikki, jonka lisäksi Timo Soinin ja kumppanien demokratiaa halveksinut takinkääntö jäänee Suomen poliittiseen historiaan kertomaan ajasta, jolloin hillotolpat olivat aatteita ja kunniaa tärkeämpiä asioita.

Kun islamin invaasio kohdistui suuressa mitassa Suomeen syyskesällä ja syksyllä 2015, edisti Ruotsi Suomeen suuntautuvaa tulvaa kuskaamalla tulijoita eri tavoin kohti itänaapurin pohjoista rajaa.

Vastoin Dublin-asetusta Ruotsi ei edes yrittänyt kirjata henkilöitä vaan ohjasi heidät kohti pohjoista.

Kenen olisi pitänyt reagoida Suomessa?

Mikä ministeri hoitaa työkseen ulkosuhteita?

Ulkoministeri.

Timo Soini.

Lähettikö Soini nootin Ruotsille?

Entä Petteri Orpo, joka vastasi Suomen sisäisestä turvallisuudesta? Tai pääministeri Sipilä, joka on vastuussa koko hallituksen toiminnasta?

Ei ihme, että eduskunnan punavihreä oppositio (vihr, vas, sdp) lähes hurrasi hallituksen maahanmuuttopolitiikalle ja erityisesti Petteri Orpolle, jota eduskunnan sosialistit kehuivat hallituksen parhaaksi ministeriksi.

Kun laittomasti Suomeen tulleet saapuivat rajalle, ei Suomi ottanut käyttöön EU-direktiivin sallimaa rajavalvontaa, vaan varusmiehet komennettiin kantamaan tulijoiden matkatavaroita. Kuka on poliittisessa vastuussa puolustusvoimien toiminnasta?

Puolustusministeri Jussi Niinistö.

Entä kenen vastuulla oli rajavalvonnan mahdollinen aloittaminen?

Sisäministeri Petteri Orpon.

Tässä ei kuitenkaan ole vielä kaikki, sillä varuskunnat määrättiin lisäksi luovuttamaan sänkyjä vastaanottokeskuksiin ja koska käsky kävi, sänkyjä toimitettiin VOK:n tarpeisiin.

Entä kenen piti neuvotella luovutussopimus Irakin kanssa?

Ulkoministeri Soinin.

Joko Suomella on sopimus?

Miksi ei ole?

Siksi, että Suomen avuton valtionjohto ei kykene pistämään kovaa kovaa vastaan edes omaa kansaa suojellakseen.

Sen sijaan, että Suomi olisi pannut kovan kovaa vastaan, Suomi myönsi lisää rahaa Irakin ongelmien hoitoon.

Ulkoministeriön lehdistötiedote, päivätty 20.7.2016 kertoo, että ”Suomi myöntää yhteensä 10 miljoonaa euroa lisätukea Irakille”.

Käytännössä Suomi on antautunut Irakin palloteltavaksi sen sijaan, että toimisi kuten itseään kunnioittava itsenäinen valtio tekee.

Ovatko eduskunnassa ja hallituksessa istuvat poliitikot oikeasti pienoismalli Suomen kansasta?

Kauhistuttava ajatus, jos näin on.

Heikki Porkka

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ajautuuko Eurooppa sisällissotaan?

20/7/2018

Belgian Vlaams Belang -puolueen johtajistoon kuuluva Filip Dewinter sanoo, että Eurooppa voi olla ajautumassa sisällissotaan. Hän uskoo, että jos jengiväkivallan ja vandalismin kurimuksessa painiskelevat eurooppalaiset hallitukset menettävät otteensa, seurauksena voi olla sisällissotia.

Dewinter viittasi viimeaikaisiin Ranskan mellakoihin, joissa hajotettiin kauppoja, poliisin kimppuun hyökättiin ja sadat loukkaantuivat.

– Tulemme näkemään eräänlaisen yhteiskunnan etnisen alaosan, ihmisiä joita ei ole kasvatettu hyvin ja jotka eivät tiedä muusta kuin mellakoinnista, väkivallasta ja vandalismista, hän sanoi lehdelle ja jatkoi: – Olemme saavuttaneet esivallankumouksellisen tilan, missä ihmiset eriytyvät yhteiskunnasta jengeiksi, joita motivoi radikaali islam.

Hänen mukaansa iskut poliisin kimppuun pyrkivät yhteiskunnan rakenteiden horjuttamiseen ja iskut kauppoihin ovat iskuja valkoista kulttuuria vastaan.

– Tällainen väkivalta voi johtaa sisällissotaan, jos hallitukset menettävät otteensa ja valkoiset nousevat kapinaan, Dewinter painotti.

Dewinterin mukaan Eurooppa on menettämässä otteensa.

– Tilanne on lähempänä kuin osaamme kuvitella, se voi lähteä liikkeelle nopeasti ja muuttaa suurkaupungit taistelukentiksi, hän kuvaili.

Hänen mukaansa kokonaisia lähiöitä on jo pois hallitusten ja poliisin kontrollista, koska islamilaisen kulttuurin rakenteet ovat ottaneet ne hallintaansa.

Lähde: Sceptr

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Lyypekissä puukotus

20/7/2018

Saksalaislehdet Bild ja Lübecker Nachrichten kertovat ainakin 14 ihmisen loukkaantuneen linja-autossa tapahtuneessa puukotuksessa Lyypekissä. Aseena oli leipäveitsi. Kaksi ihmistä on loukkaantunut vakavasti. Tekijä on iranilainen ja poliisin putkassa.

Angela Merkelin unelmapolitiikka on viety Saksassa tavallisen ihmisen lähelle. On tullut selväksi, että "vapaa ja avoin yhteiskunta" avoimine rajoineen ei toimi.

Vapaa ja avoin yhteiskunta vaatii toteutuakseen valtavan määrän raskaasti aseistettuja poliiseja ja sotilaita, jatkuvia turvatarkastuksia, betoniesteitä kaduille, joissa ihmiset kulkevat ja jatkuvaa salaisen poliisin suorittamaa valvontaa puhelinkuunteluineen.

Mielelläni kuulisin vaikkapa Li Andersonin selittävän, mitä mieltä siellä Vasemmistoliitossa ollaan. Miten Li (ja kokoomus, keskusta, sdp, vihreät, ruotsalaiset jne) ajattelevat tavallisten ihmisten suojelun onnistuvan?

Täytyyhän teidän agendassanne olla ratkaisu valmiiksi mietittynä ja hommat hoidossa toimenpiteitä varten.

Onko niin, että taas kerran suvakkipoliitikkojen kädet tahrautuvat viattomien vereen?

Jatketaanko unelmointia vai ratkaistaanko koko juttu?

Se on nimittäin tavattoman yksinkertaista...

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Arto Luukkanen

20/7/2018

Me suomalaiset omaksumme uusia keksintöjä ja sovellutuksia nopeasti ja hylkäämme vanhat jos niistä ei ole mihinkään. Ilman ongelmia. Se näkyy parhaiten maaseudun hylätyissä niittokoneissa ja puimureissa. Wanha on wanha ja siitä pitää päästä eroon.

Joissain asioissa me olemme kuitenkin vanhoillisia. Meistä suurin osa on luterilaisen kirkon jäseniä vaikka näyttää siltä, että kirkon perussanoma alkaa vääntyä tunnistamattomaksi. Samoin suurin osa meistä on ay-jäseniä, vaikka sen johdon – sen ylimystön - kanta on täysin vastakkainen tavallisten suomalaisten eduille.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Sanat ovat alkaneet tarkoittaa vastakohtaansa, kaiken suvaitseminen ei ole eurooppalainen arvo

20/7/2018

Perussuomalaisten puoluepäivänä Suomi Areenalla puhuttiin arvoista. Keskustelun ylöspano oli lähtökohdiltaan jännitteinen, sillä lavalla olivat puheenjohtaja Jussi Halla-ahon lisäksi sinisten varapuheenjohtaja Tiina Elovaara sekä vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Halla-aho läiski lempeästi olkiukko-vertauksin Anderssonia ja tämän käsitystä kansallisvaltiosta. Tilaisuuden ehkä yllättävimmän kommentin heitti kuitenkin kommentaattorin roolissa presidentti Tarja Halonen, joka uteli Elovaaralta löytyiskö tämän ajatuksille luonnollisempi koti demareista tai vasemmistoliitosta.

Heti kättelyssä poliitikot saivat kukin pitää seitsemän minuutin arvopuheen. Arpa suosi Jussi Halla-ahoa, joka nousi ensimmäisenä puhujapönttöön. Teemana oli kansallismielisyys.

– Sanasta ”arvo” on tullut taikasana, jota heitellään ja viljellään, mutta mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako arvo yksinkertaisesti mielipidettä, Halla-aho aloitti.

– On muotia korostaa mielipiteenvapautta. Kukaan ei myönnä kannattavansa sitä, että väärät mielipiteet pitäisi hiljentää. Sen sijaan arvot ovat jotain syvempää ja perustavaa laatua olevaa. Niiden suhteen ollaan tinkimättömiä. Kaikilta edellytetään samojen perusarvojen kunnioittamista ja jakamista. Ongelmaksi tämä muodostuu silloin, kun aiemmin mielipiteiksi kutsuttuja näkemyksiä aletaan kutsua arvoiksi. Tällä tavalla estetään niistä käytävä keskustelu.

– Jos esimerkiksi katsotaan, että suvaitsevaisuus muita kulttuureita kohtaan on perusarvo josta ei saa livetä, niin käytännössä demonisoidaan se täysin perusteltu näkemys, että kaikenlaisia kulttuureita ei ole syytä suvaita. Kaiken suvaitseminen ei ole eurooppalainen arvo. Päin vastoin, kaiken suvaitseminen uhkaa eurooppalaisen sivistyksen tärkeimpiä saavutuksia kuten uskonnonvapautta, sekularismia, yhdenvertaisuutta, yksilönvapautta ja tasa-arvoa.

– Toinen ongelma on se, että arvojen sisään niputetaan usein outoja ja naurettavuuksiin vietyjä päätelmiä, joita olisi vaikeaa perustella, jos niitä käsiteltäisiin erillisinä kysymyksinä. Otetaan esimerkiksi perusarvo nimeltä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Jos tavalliselta kansalaiselta kysytään, onko hänen mielestään oikein, että kuka tahansa saa tulla Suomeen ilman passia ja viisumia ja asua täällä loppuikänsä veronmaksajien rahalla, niin useimmat vastaisivat, että ei ole oikein. Kuitenkin tämä on nykyinen valtavirtakäsitys ihmisoikeuksista. Ketään ei saa pysäyttää rajalle, kaikille on tarjottava samat palvelut, ketään ei saa poistaa maasta. Jos vaadit tällaista, sinulle sanotaan ettet kunnioita ihmisoikeuksia etkä jaa perusarvoja.

– Jos arvoista tulee synonyymi typeryydelle, niin ihmiset alkavat vähitellen suhtautua kyynisesti, huvittuneesti tai vihamielisesti arvoihin.

Kolmantena ongelmana Halla-aho piti sitä, että niin sanotuille perusarvoille on käynyt kuten Orwellin romaanissa.

– Sanat ovat alkaneet tarkoittaa vastakohtaansa. Kaikki esimerkiksi vannovat sananvapauden nimiin. Samaan aikaan vaaditaan yhä tiukempaa vihapuhekontrollia ja rangaistuksia niille, jotka käyttävät sananvapauttaan. Vihapuhe – jonka merkitys laajenee koko ajan, kuulemma vaarantaa sananvapauden. Demokratia on toinen usein toistettu perusarvo. Samaan aikaan kiukutellaan ja kapinoidaan, kun ihmiset äänestävät väärin Yhdysvalloissa, Britanniassa, Unkarissa tai muualla. Väärät vaalitulokset kuulemma vaarantavat demokratian. Tasa-arvoa pidetään perusarvona. Ihmisiä pitäisi kuulemma kohdella yksilönä eikä esimerkiksi sukupuolensa tai etnisen ryhmänsä edustajana. Kuitenkin samaan aikaan vaaditaan sukupuoleen tai etniseen taustaan perustuvia kiintiöitä tai positiivista syrjintää. Jos arvostelet kiintiöajattelua, oletkin tasa-arvon vastustaja, Halla-aho pohti.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Perussuomalaisten ohjelmatyö vauhdissa

19/7/2018

Puolueen ohjelmatyö etenee täyttä vauhtia ja palautetta otetaan vastaan. Monella politiikan sektorilla tarvitaan uutta kurssia ja vaihtoehto sanoitetaan tässä työssä.

Maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa otetaan kokonaan uudeksi lähtökohdaksi se, ettei yhteiskuntaa tule altistaa laajamittaiselle maahanmuutolle kriisi- ja kehitysmaista, millä on vahingollisia ja peruuttamattomia vaikutuksia koko yhteiskunnan turvallisuudelle ja hyvinvoinnille.

Talouspoliittisen ohjelman esimakua saatiin mm. juuri julkaistussa Kaverikapitalismi - kirjassa. Yhtenä tuoreena nostona on otettu asumistukijärjestelmän epäkohdat, millä pitkälti aiheutetaan itse järjetön tilanne, jossa kaupunkien "keskiluokkaisiin" asuntoihin ohjataan muiden kustannuksella tukiaisilla elävää porukkaa, ja vastaavasti asumiskustannukset karkaavat kipurajoille tavallisille työtätekeville kotitalouksille, jotka tarvitsisivat kohtuuhintaisia asuntoja juuri samoilta alueilta lähellä työpaikkoja.

Koulutuspoliittisessa ohjelmassa fundeerataan muun muassa miksi noustuamme kansainvälisestikin koulutuksen kärkisijalle, Suomi kuitenkin itse alkoi matkia muita ja tekemällä virheratkaisuja heikensi ainutlaatuisen hyvää peruskoulusta vain seuratakseen ideologisia trendejä.

Muun muassa Viro on mennyt Suomen ohi Pisa-tuloksissa. Nämä virheet tulee korjata pikimmiten. Kyse ei ole edes ensisijaisesti rahassa, vaan huonojen valintojen korjaamisessa.

Sakari Puisto

poliittinen suunnittelija (ps)

filosofian tohtori

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Trump ja Putin pudottavat öljyn hintaa

19/7/2018

Öljyn hinta on noussut lähes yhtäjaksoisesti jo vuoden ajan. Trumpin ja Putinin halu painaa hintaa alemmaksi ei käy järkeen, sillä nykytilanteessa niin Yhdysvallat kuin Venäjä lähtökohtaisesti hyötyvät kalliista öljystä, kirjoittaa Samuli Niinivuo Iltasanomissa.

Vihreän toimittajan mielestä kahden merkittävän fossiilitalouden kohdatessa öljyn hinta nousee luonnollisesti keskusteluun.

Paljon enempää väärässä ei taloustoimittajaksi itseään tituleeraava mies voi olla.

Amerikkalaiselle kuluttajalle öljyn hinnan nousu on kuin veronkorotus. Rahaa jää vähemmän muuhun. USA:n talouskasvu nojaa vahvasti yksityisten amerikkalaisten kulutukseen, joten Mr. Trump haluaa pitää öljyn hinnan alhaalla, koska se vauhdittaa talouskasvua, parantaa työllisyyttä ja lisää tietysti myös Trumpin suosiota.

Yhtäjaksoisesta noususta on kai turha puhua, kun toukokuun huipuilta on tultu alas lähes kymmenen prosenttia (Brent nyt 72,77$ ja WTI 67,64$).
Pelkkää dollarihintaa on yhtä turhaa tuijottaa, kun taala on vahvistunut euroon nähden myös melkein kymmenen prosenttia.
(EUR/USD tammikuussa 1,25/ nyt 1,16, muistetaanpa, että 2014 € maksoi n.138$ ja öljy parhaimmillaan 115$/barreli).

Kesäkaudella on Venäjän Siperiassa paras öljyntuotantosesonki, kun siellä ei ole kylmää. Tämän vuoksi myös Vladimir Putin voi myötäillä Mr. Trumpia.

Olettaisi, että "taloustoimittaja" ymmärtää nämä hyvin yksinkertaiset kaavat, jolla homma toimii. Mutta ei kai sitten.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Paperittomien Turun hätämajoituksesta nousi somekohu

19/7/2018

Kun päätös sosiaali ja -terveyslautakunnassa laittomasti maassa olevien hätämajoituksesta tehtiin 16.5. ja siitä tiedotettiin, kukaan ei reagoinut asiaan millään tavalla. Asia oli pyynnöstäni 25.4. kokouksessa lähetetty uudelleen valmisteluun yksimielisesti. Tuolloin ei päätösehdotuksessa ollut edes kustannusarviota. Tuntui siltä, että SPR:n kanssa tehtävä puitesopimus oli tuotu kiireellä lautakunnan hyväksyttäväksi. Päätöskokoukseen oli tuotu sentään kustannusarvio ja meille kerrottiin, että tilaksi oli varmistunut asunto Varissuolla.

Lyhyt keskustelu käytiin siitä, onko kerrostaloasunto tähän tarkoitukseen paras vaihtoehto. Muualla Suomessa näin ei ole toimittu. Esitin muutosehdotusta, jossa olisin halunnut, että meille olisi tuotu tiedoksi jonkinnäköinen toimintasuunnitelma. Siinä olisi tuotu esiin, miten turvallisuus asunnossa taataan, montako henkilöä sinne voidaan majoittaa samanaikaisesti ja miten lautakuntaa pidetään ajan tasalla tästä toiminnasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan valtio ei erikseen korvaa kunnille laittomasti maassa olevien henkilöiden sosiaalipalveluja. Muita puolueita nämä asiat eivät huolestuttaneet ja niinpä esitys hyväksyttiin. Itselleni jäi vain mahdollisuus eriävän mielipiteen jättämiseen. Päätöksen teko perustui STM:n Kuntainfoon, jossa esitetään kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Siis kyse on suosituksista. Asia esitetään velvoitteena.

Velvoittavaksi haluttiin tulkita sosiaalihuoltolain §21, jonka mukaan tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua. Kyseeseen voi tulla myös esimerkiksi niin sanottuna hätämajoituksena yösijan järjestäminen myös ilman oleskeluoikeutta maassa olevalle henkilölle. Jätin asiasta vielä lautakunnalle selvityspyynnön, johon odotan vastausta seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

Ihmettelen myös Turun kaupungin viestintäjohtajan Saara Malilan kommenttia Iltalehdelle siitä, että naapureitten tiedottamisesta hätämajoituksesta sovittiin yhteistyössä kaupungin, poliisin ja SPR:n kanssa. Ainakaan lautakunnan jäseniä ei tästä asiasta informoitu. Odotan, että asia selvitetään perin pohjin seuraavassa lautakunnan kokouksessa. Puitesopimuksen jatkamista pitäisi mielestäni tarkkaan harkita.

Pirjo Lampi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (ps)

Varsinais-Suomen perussuomalaiset

1. varapuheenjohtaja

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Perussuomalaisten puoluepäivä Porissa

19/7/2018

Perussuomalaisten puoluepäivän päätapahtumassa perussuomalaiset ja ruotsidemokratit kohtaavat.

Ohessa on tallenne, joka näkyy toistaiseksi.

Keskustelijoina ovat:

Jussi Halla-aho puheenjohtaja, Perussuomalaiset,
Laura Huhtasaari
varapuheenjohtaja, Perussuomalaiset,
Richard Jomshof
puoluesihteeri, Ruotsidemokraatit,
Peter Lundgren
europarlamentaarikko, Ruotsidemokraatit, ECR.

Tilaisuuden juontaa poliittinen suunnittelija Riikka Purra.

Suvaitsevassa Ruotsissa ei suvaita kansallismielisiä ruotsidemokraatteja. Pahimmat syrjijät ovat kimpassa toimivat kaikki muut koulukiusaajapuolueet. Perussuomalaisten tilanne Suomessa on kehittymässä samanlaiseksi kunnes kansan äänestyskäyttäytyminen muuttaa tilanteen.

Muutos Ruotsissa tapahtuu syksyn 2018 vaaleissa.

Suomessa voi vielä vuoden 2019 vaalit mennä ”suvaitsevaisten” piikkiin, kun punaviherunelmahöttö saanee vaalivoiton median jatkuvalla ja varauksettomalla tuella.

Herätkää suomalaiset, ennen kuin on liian myöhäistä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Heinäkuu 2018 (83)
Kesäkuu 2018 (81)
Toukokuu 2018 (85)
Huhtikuu 2018 (49)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (53)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (47)
Marraskuu 2017 (45)
Lokakuu 2017 (71)
Syyskuu 2017 (50)
Elokuu 2017 (59)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (27)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (41)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (44)
Joulukuu 2016 (36)
Marraskuu 2016 (20)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (50)
Elokuu 2016 (64)
Heinäkuu 2016 (27)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (69)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (45)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (105)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (116)
Syyskuu 2015 (153)
Elokuu 2015 (76)
Heinäkuu 2015 (71)
Kesäkuu 2015 (75)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (54)
Maaliskuu 2015 (85)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (80)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (74)
Lokakuu 2014 (67)
Syyskuu 2014 (57)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (48)
Kesäkuu 2014 (37)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (63)
Maaliskuu 2014 (67)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (46)
Joulukuu 2013 (45)
Marraskuu 2013 (54)
Lokakuu 2013 (75)
Syyskuu 2013 (76)
Elokuu 2013 (96)
Heinäkuu 2013 (89)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (59)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (35)
Tammikuu 2013 (37)
Joulukuu 2012 (29)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (64)
Syyskuu 2012 (59)
Elokuu 2012 (65)
Heinäkuu 2012 (63)
Kesäkuu 2012 (58)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (75)
Helmikuu 2012 (63)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (38)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (60)
Syyskuu 2011 (93)
Elokuu 2011 (65)
Heinäkuu 2011 (43)
Kesäkuu 2011 (58)
Toukokuu 2011 (75)
Huhtikuu 2011 (56)
Maaliskuu 2011 (65)
Helmikuu 2011 (41)
Tammikuu 2011 (16)
Joulukuu 2010 (25)
Marraskuu 2010 (45)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (20)
Elokuu 2010 (36)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (34)
Toukokuu 2010 (43)
Huhtikuu 2010 (34)
Maaliskuu 2010 (58)
Helmikuu 2010 (37)
Tammikuu 2010 (30)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (24)
Lokakuu 2009 (24)
Syyskuu 2009 (31)
Elokuu 2009 (31)
Heinäkuu 2009 (37)
Kesäkuu 2009 (39)
Toukokuu 2009 (34)
Huhtikuu 2009 (28)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (44)
Tammikuu 2009 (24)
Joulukuu 2008 (12)
Copyright © Tapioarjo.com