Suurien puolueiden tavoitteena on, ettei maahanmuutosta keskustella

29/12/2018

Ke­vään edus­ta­kun­ta­vaa­le­ja lä­hes­tyt­tä­es­sä on ar­vuu­tel­tu, kuin­ka suur­ta roo­lia maa­han­muut­to ja ul­ko­maa­lais­taus­tais­ten te­ke­mik­si epäil­lyt vä­ki­val­ta­ri­kok­set niis­sä näyt­te­le­vät. 

Tam­pe­reen yli­o­pis­ton val­tio-opin pro­fes­so­rin Ta­pio Rau­ni­on mu­kaan val­ta­puo­lu­ei­den ta­voit­tee­na on, et­tei maa­han­muu­tos­ta käy­täi­si kes­kus­te­lua ol­len­kaan. 

– Suu­rim­mat puo­lu­eet vai­ke­ne­vat täy­sin. Sii­nä taus­tal­la on en­nen kaik­kea se, et­tä ky­sy­mys ja­kaa puo­lu­ei­ta si­säl­tä päin. Hil­jai­suus on pe­rin­teis­ten val­ta­puo­lu­ei­den etu, ei­vät ne ha­lua käy­dä kes­kus­te­lua asi­ois­ta, jot­ka ja­ka­vat kan­nat­ta­ja­kun­taa. 

Raunio sanoo puo­lu­ei­den ha­lu­a­van käy­dä vaa­le­ja niil­le tur­val­lis­ten tee­mo­jen kaut­ta.

Pe­rin­tei­set val­ta­puo­lu­eet ei­vät Rau­ni­on mu­kaan ha­lua käy­dä kes­kus­te­lua asi­ois­ta, jot­ka ja­ka­vat kan­nat­ta­ja­kun­taa. Maa­han­muut­to­ky­sy­mys jää po­liit­ti­sen ken­tän lai­doil­le.

– Meil­lä on yh­tääl­lä vih­re­ät ja osin va­sem­mis­to­liit­to, jot­ka li­put­ta­vat sel­ke­äs­ti mo­ni­kult­tuu­ri­suu­den ja su­vait­se­vai­suu­den puo­les­ta, ja toi­saal­la pe­rus­suo­ma­lai­set sekä jos­sain mää­rin si­ni­set ulot­tu­vuu­den toi­ses­sa pääs­sä, Rau­nio sa­noo.

Raunion mukaan maa­han­muut­to­tee­man nou­su voi pa­kot­taa myös val­ta­puo­lu­ei­ta ot­te­le­maan pe­rus­suo­ma­lais­ten ko­ti­ken­täl­lä.

– Voi­daan olet­taa, et­tä mi­kä­li pe­rus­suo­ma­lai­set on­nis­tu­vat tai maa­han­muut­to sekä tur­val­li­suus­te­ki­jät nou­se­vat muu­ten kes­kei­sem­pään ase­maan, myös val­ta­puo­lu­eet jou­tu­vat omak­su­maan kan­to­ja, jot­ka ovat ai­kai­sem­paa kriit­ti­sem­piä.

Rau­ni­on mu­kaan täs­tä ei ole vie­lä Suo­mes­sa näh­ty merk­ke­jä, mut­ta Ruot­sis­sa se näh­tiin edel­li­sis­sä vaa­leis­sa.

– Ruot­sin men­neen syk­syn vaa­lit hyvä esi­merk­ki sii­tä, mi­ten voi käy­dä, kun maa­han­muut­to ja sii­hen liit­ty­vä ri­kol­li­suus nou­se­vat vaa­leis­sa kes­kei­sek­si tee­mak­si. Siel­lä­hän se sel­ke­äs­ti hyö­dyt­ti ruot­si­de­mok­raat­te­ja.

Rau­ni­on mu­kaan ruot­si­de­mok­raat­tien me­nes­tys joh­ti sii­hen, et­tä kes­kus­te­luil­ma­pii­ri maa­han­muut­ta­jis­ta ja mo­ni­kult­tuu­ri­suu­des­ta muok­kau­tui va­rauk­sel­li­sem­paan ja kiel­tei­sem­pään suun­taan myös Ruot­sin val­ta­puo­lu­ei­den ta­hol­ta.

Lähde: Suomenmaa

Kaikella kunnioituksella, mutta tämän tajutakseen ei tarvitse olla valtio-opin professori.

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Valemedia puhuukin totta

29/12/2018

Kun seuraa Suomen alennusmedian alennustilaa, siinä on myös mahdollisuus. Mahdollisuus nähdä tulevaisuus, eli se Suomi, jonka media meille tuputtaa.

Keräsin aikoinaan lehtijuttujen linkkejä. Niistä avautuu merkillinen tulevaisuuden Suomi, jossa palellaan sisällä, syödään hyönteisiä ja eletään ilman tavaraa.

Olkaat hyvät: media ennustajana, puhuen kerrankin totta?

1) Pian et omista mitään

Media hehkuttaa Konmari-liikettä, joka pyrkii vähentämään "turhaa" omaisuutta. Se luo uuden ihanteen suomalaisille: kaikki ("turha") omaisuus pois.

https://www.etlehti.fi/…/mira_hurahti_viikkaamiseen_konmari…

2) Pian et käy suihkussakaan

Media nostaa esille tapauksia, missä ihmiset "pärjäävät" ilman suihkuakin.

http://www.iltalehti.fi/terveys/201701262200060209_tr.shtml

3) Pian elintasosi romahtaa

Media tuo esille tapauksia, joissa ihminen elää runsaalla 100 eurolla kuukaudessa. Varaudu siis tähänkin.

https://www.aamulehti.fi/…/rami-45-asuu-1500-eurolla-vuode…/

4) Pian joudut syömään hyönteisiä

Media hehkuttaa hyönteisruokaa. Ehkä muuta ei pian ole enää tarjolla. Kärpäset syövät paskaa, sinä syöt kohta kärpäsiä.

https://yle.fi/uutiset/3-6639674

5) Pian tulee islamilainen vallankumous

"Sitten kun meille tulee islamistinen vallankumous ja naisten työssäkäynti loppuu, tämä hiukan helpottaa. Sitä odoteltaessa on aika hankalaa, jos toinen on työttömänä tai joutuu käyttämään kaksi tuntia päivässä työmatkoihin, Osmo Soininvaara kuvaili."

https://akaanseutu.fi/…/soininvaara-suosittelee-kuukausiko…/

6) Pian asut kylmässä ja palelet

Helsingin Sanomat julkaisi taannoin jutun, jossa hehkutettiin, että ihmisten täytyy luvata tyytyä palelemiseen asunnossa, koska ilmastonmuutos tai jotakin vastaavaa huuhaata.

7) Pian ulkomaiset pankit hallitsevat sinua

Pankit myytiin ulkomaalaisille - palkkiot nousevat. Nordea juuri uutisoi kautta linjan nousevia palkkioita. Lisäksi pankki edellyttää pankkitoimintojen siirtämistä älypuhelimeen ja kaikkien henkilötietojen keräämistä ulkomaisen pankin haltuun. Jo nyt tunnistaudut ulkomaisten pankkien kautta. Pankit omistavat sinut.

Mitä muuta?

"Suomi on jo monikulttuuri", sanottiin jo kauan sitten. Tyttölapsia totutellaan jo tuleviin muslimiaviomiehiinsä. Nuorista miehistä enää 10% tekee omia lapsia.

Seuratkaa, minäkin seuraan, mitä media piiloviestii noilla uutisvalinnoillaan.

Kysykää myös, milloin Suomen kansan enemmistö on äänestänyt näiden muutosten puolesta, ja missä on järjestetty julkisia keskusteluja siitä, mihin suuntaan Suomea ollaan viemässä?

 

Tällä kertaa jätän häveliäisyyssyistä jutun kirjoittajan nimen kertomatta. Häntä kohtaan on liian helppoa ryhtyä käymään "sotaa".

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Sitkeys palkittiin

29/12/2018

Toisinaan sitkeys palkitaan. Valtiovarainvaliokunnan perussuomalaiset punnersivat pitkään useiden hankkeiden rahoituksen puolustamiseksi, joiden evääminen tuntui järjenvastaiselta. Työttömien ja kaiken kansan joulujuhlista tavoitettu Mika Niikko (ps) kommentoi eduskunnassa käydän budjettiväännön tuloksia.

– Joskus sanotaan, ettei oppositiosta voi vaikuttaa, mutta kyllä sieltä voi, Niikko kommentoi julkaisemallaan videolla.

– Kaikki tietävät, että perussuomalaisilta vietiin petoksella hallituspaikka, mutta tästä huolimatta saimme asioita oikein hyvin läpi Toimi Kankaanniemen (ps) ja Ville Vähämäen (ps) kanssa valtiovarainvaliokunnassa.

Niikko on moittinut julkisuudessa usein hallituksen aikaisempaa päätöstä evätä ruoka-apujärjestöjen rahoitusta. Nyt tilanteeseen saatiin korjausta.

Niikon mukaan ruoka-aputyön rahoitus palautui. Kyse on 1,2 miljoonan euron summasta.

– Nyt hallitus palautti sen, pienen painostuksen jälkeen. Kiitos siitä, Niikko myhäilee. Myös Toimi Kankaanniemellä oli jaoston puheenjohtajana asiassa iso rooli.

Niikko kiittelee myös lasten nettihyväksikäytön ehkäisyyn myönnettyä 250 000 euron summaa, joka ensin leikattiin pois, ja nyt palautettiin. Päätös tehtiin turvallisuusjaostossa, jossa Niikko toimii puheenjohtajana.

Edelleen läpi saatiin satsauksia ulkomaalaisvalvontaan sekä kadonneiden turvapaikanhakijoiden tavoittamiseen.

– Kiitos eritoten Ville Vähämäelle ja Toimi Kankaanniemelle hyvästä yhteistyöstä valtiovaroissa tavoitteidemme saavuttamiseksi, Niikko kiittelee.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Historiallisia rikoksia

29/12/2018

Teoillla voi olla poliittisia seurauksia. Kun PVL päätettiin kieltää yhden törkeäksi pahoinpitelyksi tuomitun potkun vuoksi, niin murhaajan väitetty kiintiöpakolaistausta on mielenkiintoinen. Vähintään yksi Oulun lapsenraiskaajistahan on poliisin mukaan myös kiintiöpakolainen. Molemmat rikokset ovat jo vajavaisten ensitietojen perusteella historiallisen törkeitä.

Poliitikot ovat sisäministeri Kai Mykkäsen johdolla lobanneet viime aikoina kiintiöpakolaisuutta ja hehkuttaneet kiintiöpakolaisia viranomaisten valintaprosessin (joka on oikeasti pelkkä vitsi) ansiosta muka vähemmän ongelmallisina kuin tänne omin päin hankkiutuneita turvapaikanhakijoita.

Tästä ei ole näyttöä, kun kyseessä ovat samoista kulttuureista tulevat ihmiset, ja kiintiöpakolaisia onkin tuomittu Euroopassa muun muassa terrorismirikoksista siinä missä muitakin humanitaarisia maahanmuuttajia.

Tanska on reagoinut maahanmuuton kasvaviin ongelmiin (kiintiöpakolainen Mikael Davud o.s. Muhammad Rashidin suunnitteli mm. murhaavansa tanskalaisen Jyllands-Posten-lehden toimittajat) lopettamalla kiintiöpakolaisten vastaanoton kokonaan.

Roope (salanimi)

forum

Niinpä.

Mutta murhaavathan ne suomalaisetkin.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Poliisi kehottanut keskeyttämään tiettyjen omaisuusrikosten tutkinnan

29/12/2018

”Tutkinnanjohjajien vastuulla on, että jutut jäävät pääsääntöisesti esikäsittelyyn.” Näin toteaa Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rikostutkijoille osoitettu vähäisiä omaisuusrikoksia koskeva ohjeistus. Poliisin sisäiseen käyttöön tarkoitettu ohje vuodettiin HS:lle.

”Esikäsittely toimii siten, että perusrikostutkintaan ohjautuu mahdollisimman vähän juttuja. Vähäiset omaisuus- ja muut rikokset keskeytykseen. Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamiset, lievät pahoinpitelyt ja muut vastaavat rikokset rajoitukseen”, ohjeistus kuuluu HS:n mukaan.

Ohjeistuksen antanut rikosylikomisario Timo Nyssönen kertoo HS:lle, ettei ohje tarkoita kategorista rikosten roskikseen heittoa ilman tutkintaa. Kyse on hänen mukaansa laillisesta priorisoinnista, joka tehtiin pakon edessä.

Apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen muistuttaa HS:lle, että poliisi toimii niillä resursseilla, jotka päättäjät sille antavat.

Suomen Uutiset

 

1 kommentti          Bookkaa tämä

Unkari - vuosisadan voittaja

29/12/2018

Unkarin pääministerin Viktor Orbánin mukaan maa oli häviäjä 20. vuosisadalla mutta tulee olemaan voittaja 21. vuosisadalla.

– Vuonna 2019 tulee olemaan vaaleja, mutta me katsomme vuoteen 2030 saakka. Olemme uuden ajan alussa, ja olen vakuuttunut, että emme ole pelkästään saattaneet alkuun nousujohteista kehitystä, vaan tulemme myös saavuttamaan tavoitteemme, pääministeri sanoi.

Viimeaikaisista hallituksen vastaisista opposition järjestämistä mielenosoituksista hän sanoi, että ne ovat osa demokratiaa, mutta sama ei koske väkivaltaa, tuhoa ja vandalismia. Hallitus työskentelee työn, perheiden ja turvallisuuden puolesta, mutta oppositio vastustaa sitä.

Euroopan tilanteesta hän totesi, että Länsi-Euroopan suuret maat "suorittavat kokeita” kehittelemällä sekaväestöä ja kuvittelemalla, että kristitty Eurooppa tulee muuttaa kristittyjen ja muslimien Euroopaksi. Keski-Euroopan maat eivät kuitenkaan ole lähteneet näihin kokeiluihin mukaan, sillä niiden näkemys on, että niihin sisältyy valtava riski.

– Emme halua, että maitamme asuttaa sekaväestö, ja siksi suojaamme rajojamme ja vastustamme siirtolaisuutta. Jokainen voi todeta, että Länsi ei kunnioita tätä päätöstämme, pääministeri huomautti ja jatkoi: – He käyttävät Unkarin oppositiota työkaluna. Euroopan parlamenttivaalit tulevat olemaan kulmakivi tässä taistelussa, sillä siihen osallistuvat poliittiset voimat, jotka pyrkivät suojelemaan kristittyä Eurooppaa ja ne, jotka tukevat siirtolaisuutta.

– On kehittymässä historiallinen tilanne, jossa Unkari ei taistele pelkästään itsensä vaan myös kristityn Euroopan puolesta, Unkarin pääministeri Viktor Orbán painotti.

Unkarin hallitus

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ruotsi kulkee vääjäämättä kohti sisällissotaa

29/12/2018

Mutta kulkeeko Suomi perässä?

Ruotsissa on käynnissä matalan intensitetin sisällissota. Ja se uhkaa muuttuua kuumaksi sisällissodaksi, jos maan kehityssuuntaa ei muuteta. Näin uskoo ruotsalainen turvallisuusasiantuntija Olle Fjordgren.

Hän sanoo ruotsalaisen journalistin Maria Celanderin haastattelussa, että Ruotsi kulkee kohti sisällissotaa.

– Olemme periaatteessa luovuttaneet ja rikolliset ovat ottaneet vallan. Tällä hetkellä emme pysty asettamaan mitään vastaan, enkä näe, että kehityssuunta voitaisiin kääntää, hän sanoo.

Fjordgrenin mukaan Ruotsi oli jo vuonna 2013 matalan intensiteetin sisällissodassa, mutta nyt viisi vuotta myöhemmin rikolliset ovat jo monilla alueilla voittaneet. Näitä alueita kutsutaan no go -alueiksi.

Ruotsi on jo lähes epäonnistunut valtio

Poliittisen tahdon puute tunnustaa tilanteen vakavuutta yhdistettynä kyvyttömyyteen ja välinpitämättömyyteen ovat tehneet Ruotsista jo lähes epäonnistuneen valtion.

Yhteiskunta toimii vanhoilla säännöillä, poliisi partioi kuten aina ennenkin, mutta vastustajat – jengirikolliset – pelaavat aivan uusilla ja omilla säännöillään. Turvallisuusasiantuntijan mukaan ainoa toimiva ratkaisu on nollatoleranssi, New Yorkin malli, missä vaaralliset yhteisöt tehdään toimintakyvyttömiksi poistamalla vaarallinen aines kaduilta.

Jos nykyinen suuntaus jatkuu, Fjordgren näkee vain yhden lopputuloksen – sisällissodan. Se saattaa alkaa syrjäytyneiltä alueilta, tai sitten ruotsalaiset yksinkertaisesti saavat nykymenosta tarpeekseen ja nousevat vastarintaan.

Kello on jo viittä vaille keskiyö

Fjordgren painottaa, että vielä ei ole liian myöhäistä muuttaa suuntaa, vaikka “kello onkin jo viittä vaille keskiyö”, mutta poliitikkojen tulee rohkaistua, siirtää poliittinen korrektius ja oman edun tavoittelu syrjään ja ryhtyä toimiin.

Kuilun partaalle on jouduttu, koska poliitikot keskittyvät kalastelemaan ääniä maahanmuuttajilta ja tilanteen kyseenalaistavat saavat rasismisyytösten ryöpyn niskaansa.

– Poliitikkojen tulee olla valmiita päättäväisiin toimiin, jos haluamme edes mahdollisuuden muuttaa kehityksen suuntaa, hän päättää.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Arabianranta ja tiedottaminen

29/12/2018

Helsingin poliisilaitoksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth, oli Arabianrannan murhan tiedotustilaisuudessa täysin pihalla.

– Onko epäilty Suomen kansalainen?

– Epäilty on ulkomaalaistaustainen.

– Onko tietoo mistä maasta?

– Etninen tausta on sinänsä henkilötietolain suojaamaa tietoa, sitä en voi paljastaa, mutta epäilty on ulkomaalaistaustainen. Hänen kansalaisuuden tilasta mulla ei oo tällä hetkellä täyttä selvyyttä.

Kanth puhui niin sanottua muunneltua totuutta. Henkilötietolaki ei liity asiaan mitenkään ja toiseksi se ei kiellä kertomasta pyydettyä tietoa.

Tutkinta oli tiedotustilaisuuden alkaessa kestänyt neljä päivää ja poliisi ei tiedä, onko tappaja saanut Suomen kansalaisuuden. Miehellä on Suomen passi.

Tutkinnan pitkä aloitus ilman tiedottamista johtui ilmeisesti siitä, että Kanthia isommat viskaalit olivat joululomalla, eikä Kanth pystynyt tekemään yksinään päätöstä tiedottamisesta. Onnetonta touhua.

Kysymys kuuluu: miksi poliisi, päättäjät ja muut selkeästi asianosaiset piilottelevat tietoa tästä karmeasta rikoksesta?

Missä viipyy Sipilän, Orpon, Soinin ja Mykkäsen pöyristyminen ja teon tuomitseminen.

Tietysti myös suomalainen valemedia valehtelee ja salaa tietoja.

Murhaajan äiti oli paikanpäällä, kun lapsi tapettiin.

Murhaajalla on yhteyksiä maahanmuuttajista koostuvaan jengiin nimeltä Ruff Ryders. Jengi on väkivaltainen, osalla on moottoripyörä, mutta pakkoa ei sen omistamiseen ole.

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Päättäjät ja virkakoneisto

29/12/2018

On meillä mielenkiintoiset päättäjät ja virkakoneisto. He tuottavat maahan ihmisperseitä, jotka runtelevat suomalaisen elämänmuodon perseilyillään. Meidän päättäjämme ovat syyllisiä tappoihin, murhiin, raiskauksiin, jne. Aivan turhaa on enää vedota mihinkään ihmisoikeuksiin. Jokainen ymmärtää jo tässä vaiheessa, että nuo ihmisoikeudet ovat peiteverho sivistyneen ihmisyyden alasajolle.

Osa päättäjistämme tietää tasan tarkkaan mitä ovat tekemässä. Osalla taas pää on niin syvällä perseessä, etteivät edes tässä vaiheessa ymmärrä, mitä ovat aiheuttaneet suomalaisille heidän omassa maassaan.

Kyllä tässä kahtiajako kansan keskuudessa on jo hyvällä alulla. Toivon hartaasti, että oikea puoli tästä jaosta tulee voittamaan, kun aika koittaa. Kun ehta suomalainen paska alkaa pärskymään tuulettimista, voi päättäjille huutaa heidän omaa iskulausettaan: Opetelkaa uimaan!

Mokutus on nyky-ihmiskunnan pahin vitsaus. Se on ideologioista sairain.

Kim Evil (salanimi)

forum

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ruotsin kunnille pakolaisten vastaanottamisesta aiheutuva taloudellinen rasite kasvaa nopeasti

28/12/2018

Tulevina vuosina pakolaisten vastaanottamisesta Ruotsin kunnille aiheutuvat kustannukset kasvavat nopeasti, kertoo Helsinborgs Dagblad. Vuoteen 2025 mennessä pakolaisista aiheutuvien kustannusten odotetaan kaksinkertaistuvan nykyisestä.

Osa vuosina 2015-2016 maahan tulleista pakolaisista suuntaa työmarkkinoille, mutta vaatii silti erityistä sosiaalijärjestelmän tukea, kotouttamistukea (etableringsersättning). Kotouttamistukea saavien määrä on noussut Ruotsissa viime vuosina huimasti. Vuonna 2012 kotouttamistukea sai 10 000 henkilöä, mutta vuonna 2017 määrä oli jo 43 000. Monet heistä, erityisesti ne, joilla on matala koulutustaso, vaativat taloudellista tukea jatkuvasti.

– Ruotsissa 3-5 vuotta olleista melko monet tarvitsevat taloudellista tukea, sanoo Annika Wallenskog Ruotsin kuntaliitosta (SKL).

SKL on laskenut kunnille lankeavan taloudellisen rasitteen, joka aiheutuu kunnalle lankeavista maksuista, kun kotouttamistuki on päättynyt, mutta pakolainen ei vielä elätä itseään.

Vuonna 2015 pakolaisille menevä summa oli 3,9 miljardia kruunua, mutta vuonna 2020 summa tulee olemaan 6,1 miljardia kruunua ja vuonna 2025 jopa 6,9 miljardia kruunua.

Ruotsin kunnat joutuvat pakolaisten vastaanottamisen vuoksi vaikeaan tilanteeseen, sillä taloudellisen tuen maksaminen on lakisääteinen velvoite, eikä kunnilla ole mahdollisuuksia vaikuttaa menojen suuruuteen.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Tammikuu 2019 (95)
Joulukuu 2018 (152)
Marraskuu 2018 (102)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (136)
Heinäkuu 2018 (129)
Kesäkuu 2018 (81)
Toukokuu 2018 (85)
Huhtikuu 2018 (49)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (53)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (47)
Marraskuu 2017 (45)
Lokakuu 2017 (71)
Syyskuu 2017 (50)
Elokuu 2017 (59)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (27)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (41)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (44)
Joulukuu 2016 (36)
Marraskuu 2016 (20)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (50)
Elokuu 2016 (64)
Heinäkuu 2016 (27)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (69)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (45)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (105)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (116)
Syyskuu 2015 (153)
Elokuu 2015 (76)
Heinäkuu 2015 (71)
Kesäkuu 2015 (75)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (54)
Maaliskuu 2015 (85)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (80)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (74)
Lokakuu 2014 (67)
Syyskuu 2014 (57)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (48)
Kesäkuu 2014 (37)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (63)
Maaliskuu 2014 (67)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (46)
Joulukuu 2013 (45)
Marraskuu 2013 (54)
Lokakuu 2013 (75)
Syyskuu 2013 (76)
Elokuu 2013 (96)
Heinäkuu 2013 (89)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (59)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (35)
Tammikuu 2013 (37)
Joulukuu 2012 (29)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (64)
Syyskuu 2012 (59)
Elokuu 2012 (65)
Heinäkuu 2012 (63)
Kesäkuu 2012 (58)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (75)
Helmikuu 2012 (63)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (38)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (60)
Syyskuu 2011 (93)
Elokuu 2011 (65)
Heinäkuu 2011 (43)
Kesäkuu 2011 (58)
Toukokuu 2011 (75)
Huhtikuu 2011 (56)
Maaliskuu 2011 (65)
Helmikuu 2011 (41)
Tammikuu 2011 (16)
Joulukuu 2010 (25)
Marraskuu 2010 (45)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (20)
Elokuu 2010 (36)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (34)
Toukokuu 2010 (43)
Huhtikuu 2010 (34)
Maaliskuu 2010 (58)
Helmikuu 2010 (37)
Tammikuu 2010 (30)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (24)
Lokakuu 2009 (24)
Syyskuu 2009 (31)
Elokuu 2009 (31)
Heinäkuu 2009 (37)
Kesäkuu 2009 (39)
Toukokuu 2009 (34)
Huhtikuu 2009 (28)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (44)
Tammikuu 2009 (24)
Joulukuu 2008 (12)
Copyright © Tapioarjo.com