Tuulivoima

17/11/2018

Energiaan liittyviä päätöksiä poliitikot, joilla ei ole hajuakaan todellisuudesta. Malliesimerkki on Helsingin päätös luopua kiviiilestä ja että turve ei missään tapauksessa ole vaihtoehto sille.

Vuonna 2017 oli energian kokonaiskulutus Suomessa 375,9 teravattituntia, joka jakaantui näin:


- puupolttoaineet 27 %
- öljy 23 %
- ydinenergia 17 %
- kivihiili 9 %
- maakaasu 5 %
- vesi- ja tuulivoima 5 %
- sähkön tuonti 5 %
- turve 4 %
- muut 5 %


Noin 70 % energiasta tuotetaan polttamalla jotain, josta syntyy aina CO2 päästöjä.

Täytyy olla poliitikko, jos kuvittelee että esimerkiksi tuulivoimalla voisi korvata tämän 70 %.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Sahurin aloite

17/11/2018

Keskustelualoite
KA 11/2018 vp
18.42Teuvo Hakkarainen ps

Arvoisa puhemies!

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti on realistinen, ainoa oikeastaan tässä salissa. Ja jokaisen, muun muassa Olavi Ala-Nissilän, kannattaa tutustua tarkemmin siihen, miten se toimii. [Olavi Ala-Nissilä: Kyllä!]

Sitä minä ihmettelen täällä, vihervasemmistoa, nehän siunaa pitkin seiniä ja ovat auttavinaan kaikkia, ja niin kuin Pia Kopra sanoi, höttöbudjetti. Mutta miten voi olla, että kokoomus ja keskustapuolue tekevät tämmöisiä siirtoja niin kuin maahanmuutossa, josta edellä Laura Huhtasaari hyvin puhui. Muun muassa Ben Zyskowicz otti esille tämän perussuomalaisten kehitysapupolitiikan, jossa annetaan kehitysapua, kyllä, mutta vapaaehtoisuuden pohjalta.

Eilen muun muassa keskustelussa vihreät sanoivat näin, että jopa 80 prosenttia kansalaisista on valmis antamaan kehitysapuun. No, jos tämä nyt on vapaaehtoisuuden pohjalla, niin sehän voi jopa lisääntyä, mutta ei oteta valtion budjetista sitä.

Arvoisa puhemies!

Minä olen pikkuisen laittanut tänne ylös.

Vuosi toisensa perään valtion budjetista lohkaistaan satoja miljoonia euroja kehitysapuun, ja siinä on monta kättä välissä ottamassa, [Olavi Ala-Nissilä: Pienentynythän se on!] ennen kuin edes osa menee perille.

Seppo Kääriäinen, joka oli ollut kehitysapuyhteistyössä 40 vuotta, sanoi, että prosentti menee perille. Elikkä siellä poppaukko ajelee maasturilla lenkkiä, että poro pyörii viidakossa. Se ei sinne köyhän suuhun varmasti silloin mene, ja monta muuta siellä on.

Kehitysapu on raha-automaatti, johon suomalaisen veronmaksajan rahoja kipataan vuodesta toiseen. Onko kehitysavun parissa puuhaavilla järjestöillä minkäänlaista tulosvastuuta — minkäänlaista tulosvastuuta?

Vai ovatko veronmaksajien rahat heille itsestäänselvyys tuloksista riippumatta? Nyt eilen täällä puhuttiin 0,7 prosentista, että se on väkisin saatava siihen, että voidaan ottaa lisää velkaa tuleville sukupolville. Ja vastuu on, ainoastaan siinä se vastuu on, että voidaan sitä omaa kilpeä kiillottaa siellä ja esitellä, että me olemme tehneet näin paljon, jollekin Brysselin herralle taikka jollekin muulle. Perille menosta ei ole niin väliä.

Helmikuussa 2016 tein kirjallisen kysymyksen maahanmuuttoverosta. Tuota kysymystä voi soveltaa myös kehitysapuun. Oikeudenmukaista olisi, että tämän avustusmuodon kannattajat vastaisivat kuluista. Tämä olisi järjestettävissä verotuksen kautta samaan malliin kuin kirkollisveroa maksetaan. Verolomakkeessa olisi kohta, johon henkilö voisi ruksimalla ilmoittaa osallistuvansa kehitysavun kustannuksiin. Kirkollisveron tapaan summa olisi lähtökohtaisesti jokin tietty prosentuaalinen osuus tuloista, toki enemmänkin voisi halutessaan maksaa.

Jos haluaa, niin laittaa vaikka koko omaisuutensa, jos siitä hyvä mieli tulee, mutta ei ole esteitä. Eikö ole hyvä, realistinen esitys? Ja siinä tuskin on minkäänlaista populismia, ei ainakaan toveripopulismia.

Kiitos.

 

Teuvo Hakkarainen (ps)

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Perussuomalaisilta uusi malli tieverkon ylläpitoon ja parannukseen

16/11/2018

Perussuomalaiset esittää vaihtoehtobudjetissaan uutta liikennerahastoa, johon jokainen työeläkevakuutuslaitos velvoitetaan sijoittamaan viisi prosenttia rahastojensa varoista.

Rahastojen arvo on nyt noin 200 miljardia euroa ja väestön ikääntymisestä huolimatta sijoitusten arvo on kasvaa 5-8 miljardilla eurolla vuodessa. Näin ollen liikennerahastoon tulisi noin 10 miljardin euron pääoma, jolla perussuomalaiset parantaisivat liikenneverkkoa.

– Suomen liikenneväylien korjausvelka on noin 2,5 miljardia euroa. Vuonna 2019 se kääntyy kasvuun – kiitos hallituksen vastuuttomien päätösten, toteaa kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Jani Mäkelä.

Raha laitetaan töihin ja maksetaan takaisin

Perussuomalaisten kansanedustaja ja niin ikään liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Jari Ronkainen perustelee, ettei nykyinen suoraan valtion varoista annettava rahoitus ole riittävä toimivan tieverkon ylläpitoon saati kehittämiseen.

– Tässähän ei hävitetä eläkekassojen pääomaa mihinkään, vaan raha laitetaan töihin ja maksetaan takaisin pienellä korolla. Kenenkään ei tarvitse pelätä omien tai tulevien eläkkeiden puolesta. Liikenneväylien kunnostus kasvattaisi bkt:ta, parantaisi elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä ja lisäisi eläkemaksutuloa. Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranisi. Eläkkeen saajien asemaan ja eläketurvaan menettely ei vaikuttaisi millään tavalla, Ronkainen täsmentää.

Tarve teiden kunnostamiseen on akuutti

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa korostetaan kansallisomaisuuden suojelemista, jollaiseksi Mäkelä laskee myös liikenneverkon.

– Meidän tulee olla rohkeita investoimaan Suomeen ja uskoa maamme tulevaisuuteen. Tarve teiden kunnostamiseen on akuutti ja teitä tarvitaan myös tulevina vuosikymmeninä. Niihin investoidut rahat eivät ole tyhjän päällä jossain veroparatiisissa, vaan tuottavat konkreettista hyötyä suomalaisten liikkumiseen, turvallisuuteen ja kansantalouteen, Mäkelä sanoo.

Suomen Uutiset

1 kommentti          Bookkaa tämä

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

16/11/2018

– Olemme olleet useamman kerran tilanteessa, jossa voimavarat on viritetty äärimmilleen, eikä särkymisvaraa ole enää ollut. Vaikka poliisin henkilöstö on erittäin sitoutunutta työhönsä, vaarana on, että henkilöstö väsyy ja kansalaisten luottamus poliisin kykyyn kantaa päävastuu arjen turvallisuudesta laskee,poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen totesi puheessaan.

Kolehmainen pohti puheessaan nykytilanteen vaikutusta kansalaisten saamiin palveluihin. Pysyykö kansan luottamus ja kestääkö palveluverkko?

– Ihmiset odottavat, että palvelumme ovat nopeasti saatavissa, rikoksia estetään ennalta ja ne selvitetään tehokkaasti. Tilastojen valossa palvelumme ovat kuitenkin kokonaisuutena heikentyneet. Hengen ja terveyden turvaavista tehtävistä emme ole halunneet tinkiä. Nyt tämänkin tavoitteen suhteen suorituskykymme on äärirajoilla.

Poliisin keskimääräinen toimintavalmiusaika A-kiireellisyysluokan tehtävissä on koko maassa noin kymmenen minuuttia. Eduskunnan hallintovaliokunnalle vastikään annetussa lausunnossa on arvioitu, että vuonna 2 020 poliisi on kiireellisissä hälytystehtävissä paikalla keskimäärin 14 minuutissa. Odotettavissa on siis melkoista kasvua niin vasteajoissa kuin turvallisuudessakin.

– Jo nyt meillä on 136 kuntaa, joissa avun saaminen kesti tammi-elokuussa keskimäärin yli 30 minuuttia hälytyksestä. Haja-alueilla apua voi joutua odottamaan yli tunnin, Kolehmainen totesi.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana poliisien määrää on vähennetty yli 600:lla. Saman verran on suunniteltu vähennettävän vuosina 2020–2024. Tällä matematiikalla poliiseja olisi siis pian 1200 vähemmän kuin vuosikymmenen alussa. Samaan aikaan muissa pohjoismaissa poliisien määrää on lisätty, ja lisätään edelleen.

Lähde: Poliisi

 


0 kommenttia          Bookkaa tämä

Tutkintapyyntö Anni Sinnemäen toimista

15/11/2018

Poliisi on saanut tutkintapyynnön koskien apulaispormestari Anni Sinnemäen toimia Malmin lentoaseman alasajamiseksi.

Tutkintapyynnössä epäillään apulaispormestari Anni Sinnemäen antaneen määräyksen Malmin lentoaseman suuren lentokonehallin vuokrasopimusten irtisanomisesta. Päätöksen myötä kaupunki on menettänyt tähän mennessä jo noin neljännesmiljoonan vuokratulot.

Iltalehti uutisoi tiistaina kuinka suurta tyhjää lentokonehallia pidetään lämmitettynä samaan aikaan kun häädettyjä lentokoneita suojataan ulkona talven varalle.

Samoin Nord Stream -kaasuputken rakennustöiden huoltoliikennettä operoiva saksalaisyhtiö joutuu pitämään yli 10 miljoonan euron helikopteria eristämättömässä, diesel-puhaltimella lämmitettävässä pressuhallissa. Kaupunki ei vuokraa sille sisätiloja.

Tietoisesti ja tahallisesti

Tutkintapyynnössä viitataan perustuslain 118 pykälän mukaiseen virkamiesvastuuseen sekä rikoslain 40 pykälään haitan tai vahingon aiheuttamisesta.

Apulaispormestari Anni Sinnemäen epäillään vuokrasopimusten irtisanomisen myötä paitsi aiheuttaneen haittaa ja vahinkoa lentokoneiden omistajille myös aiheuttaneen kaupungille 250 000 euron menetykset saamatta jääneinä vuokratuloina

Tutkintapyynnön mukaan on syytä epäillä, että Sinnemäki on ”henkilökohtaisten päämääriensä tavoittelussa” toiminut asiassa ”tietoisesti ja täysin tahallisesti”. Siinä mainitaan myös irtisanomispäätöksen toimittanut virkamies, jota tulisi kuulla asiassa todistajana.

Lähde: Iltalehti

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Saatavuusharkinta

15/11/2018

Elinkeinoelämällä on nyt kova kiima päällä. Jo se, että vaatimukset saatavuusharkinnan poistamisesta perustuvat yksiselitteiseen valehteluun, on paljonpuhuvaa.

"Saatavuusharkinnasta luopuminen olisi Suomelle kilpailuetu, joka lisäisi maamme houkuttelevuutta ulkomaalaisten osaajien silmissä."

Saatavuusharkinta ei koske osaajia. Osaajat saavat jo nyt tulla Suomeen ilman saatavuusharkintaa. Saatavuusharkinta koskee kouluttamatonta työvoimaa, jota halutaan hanttihommiin, esimerkiksi siivoojiksi, kokeiksi ja tarjoilijoiksi.

Halpatyöläiset himottavat elinkeinoelämää, koska he eivät vaadi kunnollista palkkaa tai työehtoja. Heillehän pääsy länsimaihin on tärkein syy ottaa työ vastaan.

Ruotsi on ainoa länsimaa, joka on luopunut saatavuusharkinnasta. Vain reilu 10% tuontityövoimasta päätyy sellaisille aloille, jotka kärsivät työvoimapulasta. Sen sijaan suurin osa hakee ennemmin tai myöhemmin turvapaikkaa. Ei ole mitään syytä, miksi sama ei toistuisi Suomessa.

Tavallista on myös työpaikkojen myyminen. Suomessa asuva pizza-Mehmed tilaa serkkunsa Ahmedin töihin pizzeriaan. Vaikka Ahmed saisi käypää palkkaa, hän maksaa osan siitä takaisin Mehmedille. Mitä vaihtoehtoja hänellä on? Lähteä takaisin?

Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola:

"Saatavuusharkinta on byrokraattinen ja turha prosessi, sillä yritykset tietävät viranomaisia paremmin osaamistarpeet, joita yrityksissä eri puolilla maata on."

Sipola tarkoittaa "osaamistarpeilla", että yritykset tarvitsevat nöyrää ja halpaa työvoimaa. Ongelma on, että veronmaksaja kustantaa halpatyöläisten ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturvan. Kun yritykset ottavat vastatakseen halpatyöläisten kokonaistoimeentulosta, vastuu maahanmuutosta voidaan jättää yrityksille.

Jussi Halla-aho

puheenjohtaja (ps) Facessa

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Hulluus leviää - kuopiolaisetkin sekoamassa

15/11/2018

Asukasluvun merkittävä kasvattaminen on prioriteetti. Kaupungin katse on työperäisessä maahanmuutossa.

Kaupunginjohtaja on nimennyt arvovaltaisen työryhmän edistämään asiaa: kuntayhtymän johtaja Heikki Helve, maakuntajohtaja Marko Korhonen, rehtori Jukka Mönkkönen sekä kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen. Työryhmän puheenjohtajana on yritysjohtaja Mika Sutinen. Hän tuli viime vuonna kuuluisaksi esittämällä että: "Suomi tarvitsee 34000 maahanmuuttajaa vuosittain."

Työryhmän päätehtävä on selvittää: "Miten houkutellaan alueelle entistä enemmän ja entistä paremmin alueen työvoimatarpeeseen sopivaa ulkomaista työvoimaa?" Savon Sanomat kertoo 14.11 että:

"Hankkeeseen otetaan mukaan maahanmuuttajia."

Aiheesta on kysely kaupungin sivulla: " Kuopiolle olisi rikkaus, jos saisimme mahdollisimman paljon ulkomaalaisia ammattiosaajia eri kulttuureista" siihen voi vastata täällä 23.11 saakka.

Joensuussa on vastaava hanke käynnissä, mutta lähestymistapa on toinen. Se lähtee yritysten työvoiman tarpeesta, siis työpaikoista. Osaajista. Ja heitä voi EU:n ansiosta hakea 500 miljoonan eurooppalaisen joukosta. Yritysten tarpeisiin.

Perussuomalaiset vastustaa kaksia työmarkkinoita. Halpa työvoima tulee kalliiksi, sillä tulijat tarvitsevat tulonsiirtoja elääkseen. Kuopion kaupunki lienee laskennut, millainen lasku sille lankeaa "asukasluvun merkittävästä kasvattamisesta?". Pienellä palkalla kun ei tule toimeen.

Todettakoon, että työperäistä maahanmuuttoa tuskin kukaan vastustaa, silloin kun tullaan töihin ja itsenäinen toimeentulo on varmaa. Suomi tarvitsee osaavia huippuammattilaisia.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Islamisaatio kestää vuosisatoja

15/11/2018

Islamisaatio on prosessi, joka kestää vuosisatoja. Oleellinen kysymys kuuluukin, missä vaiheessa islam saa peruuttamattomasti vallan. Islamisaatio on peruuttamaton, kun muslimiväestö saavuttaa 16 prosentin osuuden maan väestöstä.

Maan lopulliseen islamisaatioon menee kuitenkin vielä sen jälkeen 100-150 vuotta.

Keskiajalla islamisaatiota vastaan taisteltiin sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta nykyään islamia suvaitaan ja hyväksytään ja sitä kohdellaan tasavertaisena uskontona muiden kanssa, unohtaen tyystin sen poliittisen luonteen.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Halla-aho Euroopan parlamentissa

14/11/2018

GCM-sopimus ei ole oikeudellisesti sitova asiakirja. Siitä huolimatta Yhdysvallat, Australia ja moni EU-maa ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä sen ulkopuolelle, koska katsovat, että liittyminen rajoittaisi heidän maansa lainsäädännöllistä toimintavapautta maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä.

Sisältönsä puolesta GCM on harhaanjohtava ja vaarallinen asiakirja. Edessämme on vuosisata, jonka aikana Eurooppaan tulee kohdistumaan massiivinen muuttopaine Afrikasta ja Lähi-idästä. Kyseessä on uhka meidän yhteiskuntiemme olemassaololle.

Tämän mittakaavan ongelmaa ei voida ratkaista keskittymällä maahanmuuttopolitiikassa yksinomaan siirtolaisten oikeuksiin, tai avaamalla uusia, laillisia väyliä Eurooppaan, tai hiljentämällä kritiikki vihapuhelainsäädännöllä. Me tarvitsemme tehokkaita työkaluja rajoittaaksemme massamaahanmuuttoa kolmannesta maailmasta.

GCM ei tarjoa sellaisia työkaluja, joten kaikkien EU:n jäsenmaiden olisi viisasta vetäytyä siitä.

Jussi Halla-aho (ps)

Euroopan parlamentissa.

Video löytyy täältä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Salosta Suomen älykkäin kaupunki

14/11/2018

Salon kaupunki, Lounea ja Huawei allekirjoittivat yhteistyösopimuksen älykaupunkihankkeesta. 

Salon kaupunki, Lounea ja Huawei Technologies ovat tänään 14.11.2018 allekirjoittaneet Smart City Expossa Barcelonassa aiesopimuksen (MoU) älykaupunkihankkeesta, jonka myötä Salosta halutaan luoda Suomen älykkäin kaupunki. Yhteistyön tarkoituksena on löytää konkreettiset keinot, kuinka Salosta voidaan rakentaa esimerkki muille saman kokoluokan kaupungeille, joissa luotua älykaupunkihanketta voidaan myöhemmin hyödyntää.

”Ainoa todellinen vaihtoehto tulevaisuuden kaupungeille on tähdätä älykaupungiksi. Tämän on Salon kaupunki linjannut myös omassa keväällä hyväksytyssä strategiassaan. Me haluamme olla älykäs kaupunki kaupunkilaisille ja henkilöstölle sekä älykäs kumppani yrityksille, tutkimuslaitoksille ja muille sidosryhmille, kommentoi kaupunginjohtaja Lauri Inna juuri solmittua aiesopimusta.

Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen kertoo, että yhteistyö Salon kaupungin ja Huawein kanssa on Lounealle tärkeä mahdollisuus olla mukana kehityksen kärjessä.

”Lounea on sijoittanut omalla toimialueellaan jo 80 miljoonaa euroa kuituverkkoihin. Älykaupungeille valokuitu on toiminnan edellytys ja Lounealla on valmiit tietoliikenneyhteydet suuressa osassa toimialuettaan. Esimerkiksi Salon alueella 84 prosentille asukkaista voidaan jo nyt tarjota valokuituyhteydet. Ensi vuoden loppuun mennessä jo 90 prosenttia Salosta on rakennettu”, Viitanen kertoo. ”Lounean rooli yhteistyössä on tarjota älykaupunkiratkaisuille palvelut. Tavoitteenamme on löytää konsepti, jota voimme tulevaisuudessa hyödyntää myös muissa toimialueemme kunnissa ja kaupungeissa.”

Maailman johtaviin tieto- ja viestintäteknologiayhtiöihin lukeutuva Huawei on kehittänyt älykaupunkiratkaisuja jo yli 160 kaupunkiin maailmalla.

”Huaweille Salon kanssa allekirjoitettu yhteistyösopimus on hyvin merkittävä, ja tuomme tähän kaiken osaamisemme jo toteutetuista älykaupungeista. Yhtiön ylin johto on ollut mukana yhteistyösopimuksen valmistelussa ja hyvin sitoutunut yhteiseen tavoitetilaan.”, kertoo Huawein Enterprise Business Groupin maajohtaja Mika Aarnikka. ”Haluamme näyttää, miten modernia kaupunkia voidaan johtaa teknologiaa hyödyntäen.”

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Joulukuu 2018 (54)
Marraskuu 2018 (102)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (136)
Heinäkuu 2018 (129)
Kesäkuu 2018 (81)
Toukokuu 2018 (85)
Huhtikuu 2018 (49)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (53)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (47)
Marraskuu 2017 (45)
Lokakuu 2017 (71)
Syyskuu 2017 (50)
Elokuu 2017 (59)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (27)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (41)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (44)
Joulukuu 2016 (36)
Marraskuu 2016 (20)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (50)
Elokuu 2016 (64)
Heinäkuu 2016 (27)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (69)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (45)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (105)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (116)
Syyskuu 2015 (153)
Elokuu 2015 (76)
Heinäkuu 2015 (71)
Kesäkuu 2015 (75)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (54)
Maaliskuu 2015 (85)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (80)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (74)
Lokakuu 2014 (67)
Syyskuu 2014 (57)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (48)
Kesäkuu 2014 (37)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (63)
Maaliskuu 2014 (67)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (46)
Joulukuu 2013 (45)
Marraskuu 2013 (54)
Lokakuu 2013 (75)
Syyskuu 2013 (76)
Elokuu 2013 (96)
Heinäkuu 2013 (89)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (59)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (35)
Tammikuu 2013 (37)
Joulukuu 2012 (29)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (64)
Syyskuu 2012 (59)
Elokuu 2012 (65)
Heinäkuu 2012 (63)
Kesäkuu 2012 (58)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (75)
Helmikuu 2012 (63)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (38)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (60)
Syyskuu 2011 (93)
Elokuu 2011 (65)
Heinäkuu 2011 (43)
Kesäkuu 2011 (58)
Toukokuu 2011 (75)
Huhtikuu 2011 (56)
Maaliskuu 2011 (65)
Helmikuu 2011 (41)
Tammikuu 2011 (16)
Joulukuu 2010 (25)
Marraskuu 2010 (45)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (20)
Elokuu 2010 (36)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (34)
Toukokuu 2010 (43)
Huhtikuu 2010 (34)
Maaliskuu 2010 (58)
Helmikuu 2010 (37)
Tammikuu 2010 (30)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (24)
Lokakuu 2009 (24)
Syyskuu 2009 (31)
Elokuu 2009 (31)
Heinäkuu 2009 (37)
Kesäkuu 2009 (39)
Toukokuu 2009 (34)
Huhtikuu 2009 (28)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (44)
Tammikuu 2009 (24)
Joulukuu 2008 (12)
Copyright © Tapioarjo.com