Juudas

21/2/2019

Ajatus siitä, että loikkaisin perustamastani puolueesta on mieletön.

Se oli Juudas, en minä, joka meni ja hirtti itsensä.

Pidän loikkareita luusereina.

Timo Soini (loikk.)

blogissaan 3.6.2017

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Äänestä Suomi takaisin

21/2/2019

Periaate 1: Vain sitä jaetaan, mitä on

Maamme julkinen talous ja hyvinvointi rakentuvat vientiteollisuudesta saaduista tuloista sekä työstä ja yrittämisestä maksetuista veroista. Nämä yhdessä muodostavat sen potin, josta suomalaisille jaetaan hyvinvointia.

Koska tulot eivät riitä koko ajan kasvaviin menoihin, Suomi on jatkuvasti velkaantunut nousukaudesta huolimatta. Yhteiskuntamme velaksi eläminen on lopetettava. Tulevia sukupolvia ei tule kuormittaa nykyisenlaisella vastuuttomalla politiikalla. Menoja on merkittävästi leikattava, jotta hyvinvointiyhteiskunta kyetään turvaamaan. Vero- ja maksupolitiikalla varmistetaan, että jokainen työssäkäyvä suomalainen tulee palkallaan toimeen. Välttämättömät elinkustannukset eivät saa viedä palkasta kohtuutonta osaa, ja palkan on riitettävä elämiseen.

Valtion tehtävä on järjestää kansalaisilleen sellaiset puitteet, joissa omalla työnteolla pärjää, ahkeruudesta palkitaan ja vaurastuminen sallitaan. Kansalaisten tehtävä ei ole rahoittaa Suomi-nimistä byrokratiakoneistoa, vaan valtion tulee taata, että kansalaiset voivat elää hyvää elämää ja päättää omista asioistaan.

Nykyisen kaltainen Suomeen suuntautuva maahanmuutto maksaa valtavasti, ja tuo raha on pois jostakin muualta. Tällainen maahanmuutto ei tuo maahamme lisää veronmaksajia tai helpota tulevaisuuden haasteita. Päinvastoin, sen suuret kustannukset lankeavat veronmaksajille, riippumatta siitä, saapuuko henkilö Suomeen ensisijaisesti hakemaan turvaa vai halpatyömarkkinoille töihin. Korkeakoulutettuja osaajia Suomeen tulee hyvin vähän.

Periaate 2: Ensin jaetaan tärkeimpiin kohteisiin

Koska työtä tekevien ja veroja maksavien kansalaisten osuus suhteessa muihin pienenee ikääntymisen ja vähäisen syntyvyyden takia, täytyy raha kohdentaa entistä tarkemmin oleellisiin kohteisiin. Perussuomalaisten mielestä näitä ovat suomalaiset vähäosaiset, vanhukset, lapsiperheet, sairaat ja vammaiset.

Kaikille viime vuosikymmenten hallituksille miljardit ovat pikkurahoja, kun puhutaan maahanmuutosta tai maailmanparantamisesta. Samaan aikaan ollaan köyhiä ja kipeitä, jos puhe kääntyy vaikkapa säädyllisen vanhustenhuollon rahoittamiseen tai homekoulujen korjaamiseen. Vastakkainasettelu on välttämätöntä, koska nämä asiat ovat vastakkain. Suomeen saapuva maahanmuutto tekee mahdottomaksi ylläpitää hyvää sosiaaliturvaa ja työehtoja, hyvää palkkakehitystä, hyviä kouluja, tasa-arvoa, yhteiskuntarauhaa – hyvää Suomea.

Maahanmuutto ei ole ”yksi asia muiden joukossa”. Se vaikuttaa moniin muihin yhteiskunnan ja politiikan sektoreihin ja jokaiseen suomalaiseen ihmiseen. Perussuomalaisten mielestä on epäoikeudenmukaista ja väärin, että Suomeen lukuisten turvallisten maiden läpi matkannut nuori mies saa yhtä paljon tai enemmän erilaisia tukia ja palveluita – ja huomiota julkisessa keskustelussa – kuin koko ikänsä maassa asunut ja veroja maksanut suomalainen. On väärin, että vanhukset kärsivät hoitokodeissa ja lapset sisäilmaongelmaisissa kouluissa, eikä pienellä palkalla tule enää toimeen, mutta maahanmuuttaja voi elää mukavasti sosiaaliturvamme ja muun suomalaisen hyvinvoinnin varassa.

Tiukka maahanmuuton kontrolli ja paluumuuton edistäminen ovat tärkeimmät ja käytännössä ainoat maahanmuuton haitoilta suojautumisen keinot. Minkäänlaisella valistuksella, ohjaamisella tai kotouttamisella ei päästä vaadittaviin tuloksiin. Rahan kippaaminen maahanmuuton mustaan aukkoon pitää lopettaa. Ongelmaan auttaa vain se, että Suomen rajojen yli ei kävellä. Haluamme lopettaa kokonaan Suomeen suuntautuvan haitallisen ja yhteiskunnalle kalliiksi tulevan maahanmuuton. Maahanmuutto lisää myös rikollisuutta ja turvattomuutta sekä rapauttaa yhteiskuntamme tärkeimpiä arvoja kuten tasa-arvoa. Lasten ja naisten tulee voida olla maassamme turvassa. Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka on aina vaatinut tekoja sanojen sijaan. Valtion tärkein tehtävä on kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen.

Periaate 3: Jaettavan määrää tulee kasvattaa

Suomalaisista huolehtiminen myös tulevaisuudessa vaatii tuottavan työn ja yrittämisen edistämistä. Taloutemme ja hyvinvointimme perustuvat pitkälti vientiteollisuuteen, ja sen kilpailukyvyn turvaamisen tulee olla etusijalla. Tulevan vaalikauden aikana suomalaiselle teollisuudelle ei saa sälyttää mitään kilpailukykyä heikentäviä lisäkustannuksia – teollisuuden kustannuksia on päinvastoin kevennettävä.

Laskemalla sähkövero minimiin, kuten Saksassa, tuotetaan yrityksille investointivarmuutta ja sitä kautta työtä kansalaisille. Kotitalouksien osalta veron laskeminen tuo helpotusta arkipäivän menoihin ja kansalaisille ostovoimaa. Vahvojen kotimarkkinoiden ja pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantaminen on tärkeää. Kotitalouksille ei voi enää määrätä kustannusten nousua elämisen kuluissa, vaan suuntauksen pitää olla päinvastainen. Asumisen, liikkumisen ja lämmityksen kuluja tulee kaiken kaikkiaan laskea. Polttoaineiden, myös lämmityspolttoaineiden, sekä polttomoottoriautojen verotusta on kevennettävä. Asuntojen öljylämmityksen kustannuksia ei pidä keinotekoisesti nostaa.

Itseruoskintaan ja moraaliposeeraukseen perustuva ilmastopolitiikka nostaa suomalaisen teollisuuden kustannuksia ja yhä edelleen vaikeuttaa työpaikkojen pysymistä Suomessa sekä lisää tavallisen kansalaisen asumisen, liikkumisen ja muun elämisen kustannuksia. Perussuomalaisille myös uusi tehtaanpiippu Suomessa on ympäristöteko. Meidän tulee vaalia suomalaista kansallisvarallisuutta, luonnonvaroja, infrastruktuuria ja julkisomisteisia yhtiöitä. Suomessa ei pidä toteuttaa päästövähennyksiä enempää eikä nopeampaa kuin EU:ssa on yhteisesti sovittu. Suurimmat päästövähennykset tulee tehdä siellä, missä saastutetaan eniten. Suomi on promilletoimija globaalilla tasolla.

Maamme hyvä tulevaisuus edellyttää osaamista. Suomalaisten vuosikymmeniä jatkunut koulutustason nousu on kääntynyt laskuun. Peruskoulun oppimistulokset ovat luisussa, erityisesti poikien kohdalla. Ammattikouluissa ei juuri ole suomalaisille nuorille opetusta, ja lukio houkuttelee yhä vähemmän. Kotouttaminen kiinnostaa koulutustahoja ja päättäjiä enemmän kuin se, että suomalaisille työmarkkinoille saadaan osaavaa kotimaista työvoimaa. Samalla korkeasti koulutettuja suomalaisia muuttaa ulkomaille yhä kiihtyvällä tahdilla. Tilalle saamme kouluttamattomia maahanmuuttajia, joista merkittävällä osalla ei ole edes luku- ja kirjoitustaitoa.

Suomalaisilla työmarkkinoilla tarvitaan lisää joustoja kohentamaan tuottavuutta ja parantamaan yritysten kilpailukykyä. Joustot on mahdollista toteuttaa ainoastaan yhteisillä pelisäännöillä, yleissitovien työehtosopimusten kautta.

Työmarkkinoilla ei voida sallia eri pelisäännöillä toimivia vapaamatkustajia. Yhteiskuntarauha, suomalaisten hyvinvointi ja kansalaisten keskinäinen luottamus luovat uskoa tulevaisuuteen – siihen, että Suomi on meidän ja lastemme puolella, tänään ja aina.

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Perussuomalaisten peruslähtökohta

21/2/2019

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho korosti tämän päivän Tuumaustunnissa, että perussuomalaisten linja on selkeä, johdonmukainen ja pysyvä.

– Peruslähtökohtamme heijastuvat kaikkiin sektorikohtaisiin ohjelmiimme, ja ne on tiivistetty tänään esiteltävään vaaliohjelmaamme, jonka otsikko on ”Äänestä Suomi takaisin”. Suomen valtio on olemassa suomalaisia varten, ja sen ensisijainen tehtävä on puolustaa suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta.

– Yhteiskunnan on elettävä suu säkkiä myöten. Perustoimintoja ei voida jatkuvasti rahoittaa velanotolla ja kansallisomaisuutta myymällä. Valtio on vastuussa paitsi nykyisiä, myös tulevia suomalaisia kohtaan. Nyt on nousukausi, mutta velkaantuminen jatkuu. Voidaan kauhulla odottaa, mitä tapahtuu, kun kasvu alkaa hyytyä tärkeimmillä vientimarkkinoillamme. Julkisia menoja on karsittava kovalla kädellä.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Malaska tiesi kupletin juonen

20/2/2019

Kansainväliset markkinavoimat tulevat pian hallitsemaan kaikkea yhteiskunnallista päätöksentekoa. Voiton tuottamisesta tulee uusi yhteiskunnallisen moraalin perusta.

Kun jokainen välittää vain itsestään, kansakunta pirstoutuu. Kasinopeli, rahan pesu ja rikollisuus lisäävät moraalista korruptioita. Ne ihmiset, jotka eivät tuota taloudellista lisäarvoa globaalitalouden markkinoilla, leimautuvat yhteiskunnallisesti moraalittomiksi. Tämä koskee erityisesti työttömiä.

Pentti Malaska

professori

vuonna 1995

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Oulun raiskausvyyhti paisuu huimaa vauhtia

19/2/2019

Oulun seksuaalirikosvyyhti on paisunut entisestään. Poliisin tutkinnassa on talven aikana ollut 29 törkeää seksuaalirikoskokonaisuutta, joihin kaikkiin liittyy alaikäinen uhri.

– Epäiltyjä näissä on kaikkiaan 30 ja heistä suurin osa ulkomaalaistaustaisia. Alaikäisiä uhreja on 20. Sukupuoliyhteys on ollut mukana ainakin puolessa tapauksista, rikosylikomisario Markus Kiiskinen sanoo illan Rikospaikka-ohjelman haastattelussa.

Laajin juttu kesti yli vuoden

Poliisi on tutkinut kokonaisuuksia muun muassa epäiltynä törkeänä raiskauksena ja törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Osa tapauksista on siirtynyt syyteharkintaan. Laajimman jutun esitutkinta on edelleen kesken. Jutussa on epäiltyinä kahdeksan ulkomaalaistaustaista miestä.

Oulussa raiskattu lapsi hieman yli 10-vuotias suomalaistyttö – epäiltyjä tekoja ja tekijöitä useita

Poliisin mukaan uhria, selvästi alaikäistä suomalaistyttöä, on käytetty hyväksi toista vuotta, eli paljon pitempään kuin tähän asti on tiedetty.

– Joidenkin epäiltyjen osalta törkeiden seksuaalirikosten tekoaika ulottuu vuoteen 2017 asti, Kiiskinen sanoo ohjelmassa.

Kaikki jutun epäillyt ovat joko kiistäneet teot, mistä heitä epäillään tai väittäneet, etteivät he ole tienneet uhrin olevan alaikäinen.

Oulussa lapsen raiskauksesta epäilty 25-vuotias mies otettu kiinni Saksassa – päästettiin kerran vahingossa vapaaksi

Nuorin uhri vasta muutaman vuoden ikäinen

Rikospaikan tietojen mukaan Oulun poliisin tutkinnassa olevien törkeiden seksuaalirikoskokonaisuuksien nuorin uhri on muutaman vuoden ikäinen lapsi. Siinä epäilty tekijä on kantasuomalainen.

Toiseksi nuorin uhri on 10-vuotias. Teosta epäilty on ulkomaalaistaustainen.

Lähde: MTV

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kirkastus

19/2/2019

1. kirkastuminen: Vaalien lähestyessä huomio alkaa kiinnittyä politiikan sisältöihin. Kansalaisille ei riitä pelkkä sanahelinä ”arvopohjasta”, vaan ihmiset haluavat politiikalta myös konkretiaa. Suomalaiset eivät halua, että heidän työllään ansaitsemasta palkasta kannetuilla tulo-, perintö-, auto-, energia- ja monilla muilla veroilla elätetään suurta joukkoa sosiaalietuusperäisiä maahanmuuttajia. Suomalaiset eivät hyväksy myöskään talouttamme ja teollisuuttamme kuristavaa ilmastopolitiikkaa, joka on maailman mittakaavassa ympäristötehotonta mutta vaarantaa tehokkaasti työpaikat.

2. kirkastuminen: Kansalaisille on käymässä selväksi, että jos haluaa vastustaa maahanmuuttoa, rangaistusfetisististä ilmastopolitiikkaa ja siihen liittyvien synninpäästörahastojen keruuta sekä puolustaa suomalaisten itsemäärämisoikeutta, sananvapautta ja mahdollisuuksiamme käyttää poliittista valtaa omassa maassamme, me olemme siihen ainoa toimiva mahdollisuus. Muut puolueet ovat alistuneet orjallisesti Brysselin komentoon ja toteuttaneet muun muassa ympäristödirektiivit ja sertifikaatit fundamentalistisesti välittämättä siitä, että kaiken toiminnan täytyy elättää vähintään itsensä ollakseen sekä ekologisesti että taloudellisesti mahdollista. Myöskään maahanmuutto ei sitä tee.

3. kirkastuminen: Ministeriryhmän eroaminen puolueesta kesällä 2017 ei enää aiheuta hämmennystä. Kansalaisille on tässäkin suhteessa selviämässä, mitkä ne todelliset vaihtoehdot ovat. Eduskuntaryhmän keinotekoinen jakautuminen on osoittautunut muutaman aktiivipoliitikon lähdöksi omille teilleen. Nykyisestä näkökulmasta tapaus saattoi vahvistaa luottamusta meihin, sillä pysyimme linjoillamme, vaikka muut puolueet vaativat meiltä jotain aivan muuta kuin hallitusohjelmaa tehtäessä oli sovittu. Pysyimme uskollisina äänestäjillemme, ja tulos näkyy.

4. kirkastuminen: Puolueemme kannatuksen perusmotiivit eivät ole mihinkään kadonneet. Ne pysyvät voimassa niin kauan kuin EU:n ongelmat, Schengenin läpikulkusopimus, liittovaltiopolitiikan junttaaminen, kansallisen itsemäärämisoikeuden murentaminen, EU-jäsenmaksujen kiskonta, byrokratian kasvattaminen, maahanmuuton ja monikulttuurisuuden lietsominen sekä kotimaahamme köyhyytenä ja velkaantumisena heijastuvat ongelmat jatkuvat. Koska näille ongelmille ei näy loppua, meitä tarvitaan. Tätä osoittaa kansallista etua puolustamaan syntyneiden puolueiden kasvu kaikkialla muuallakin Euroopassa. Toukokuussa käytävien europarlamenttivaalien vaikutuksesta nämä asiat kirkastuvat entisestäänkin.

5. kirkastuminen: Luotettavia gallup-tuloksia aletaan saada vasta kun tiedetään, ketkä ovat puolueiden ehdokkaina. Tästä on saatu tietoa vasta viime aikoina. Koska Perussuomalaiset ei ole populistipuolue vaan asiantuntemukseen perustuva järkipuolue, on kansalaisten mahdollista valita listoiltamme juuri niitä henkilöitä, joilla on todellista pätevyyttä politiikassa toimimiseen. Vaikeina aikoina ei tarvita lavalaulajia, missejä, urheilusankareita, TV-kuuluttajia eikä muitakaan poppareita, joiden (omalla tavallaan ansiokas) julkisuus on pelkästään populistista. Nyt tarvitaan poliitikkoja, joilla on tietoa ja ymmärrystä yhteiskunnan perusrakenteesta ja siitä, kuinka asioita hoidetaan ja miten maailma oikeasti toimii. Niinpä me emme tarjoa Danny-show’ta vaan vastuullista politiikkaa. Jotakin voi lukea myös täältä.

Mihinkään henkselien paukutteluun ei ole kannatusvärähdyksestä huolimatta kuitenkaan aihetta, vaan lähestymme jatkuvasti kansalaisia hattu kourassa.

Yhteisiä asioita tässä ajetaan, vaikka muut puolueet ovat pyrkineet meidät eristämään.

Aatetta jaloa ja alhaista mieltä!

 

Jukka Hankamäki

filosofian tohtori

valtiotieteen tohtori

projektitutkija

Perussuomalaisten kansanedustajaehdokas

1 kommentti          Bookkaa tämä

Raiskaukset jatkuvat

18/2/2019

Meidän kultapoikiemme raiskaukset jatkuvat.

Poliisi on voimaton.

Keltaliivit, ohoi!

Lapset ja vammaiset ovat jatkuvassa vaarassa niin kauan kuin näiden heppuleiden annetaan vapaasti mellastaa.

Erityisesti lapsiin ja vammaisiin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat törkeyksien törkeyksiä, joiden tekijöiden rangaistusten on oltava tuntuvia. Puolustuskyvyttömään ja sairaaseen ihmiseen kohdistuvat teot ovat anteeksiantamattomia.

Niitä ei sovita allahkaa.

Tamperelainen 19-vuotias Tamim Najafi on tuomittu 3 vuodeksi ja 8 kuukaudeksi vankeuteen kymmenestä raiskauksesta, pahoinpitelystä ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Turun hovioikeus hylkäsi Najaftin valituksen ja vahvisti käräjäoikeuden tuomion maanantaina antamallaan päätöksellä.

Avuttomassa tilassa

Rikokset tapahtuivat joulukuun 2017 ja tammikuun 2018 välisenä aikana Tampereella. Kummankin uhrinsa mies oli tavannut paikallisessa kauppakeskuksessa.

Ensimmäinen uhri oli parikymppinen äitinsä luona asunut vammainen nainen. Oikeuden pöytäkirjat ovat suurelta osin salaisia, mutta niistä kuitenkin ilmenee, että vammaisuus oli niin selkeä, että miehen oli täytynyt se havaita. Yksi todistajista kertoi, ettei nainen olisi pystynyt asumaan omillaan.

Toistuvat raiskaukset tapahtuivat miehen asunnolla yhden viikon aikana. Mies juotti naiselle alkoholia, mikä entisestään heikensi tämän kykyä ilmaisemaan tahtonsa ja puolustautua.

Raiskauksia oli kaikkiaan kymmenen. Niiden yhteydessä mies muun muassa löi naista nyrkillä kasvoihin.

Sai tytön valtaansa

14-vuotias koulutyttö puolestaan oli ensin ihastunut mieheen, mutta alkanut pelätä tätä sen jälkeen, kun mies oli pahoinpidellyt häntä. Tästä huolimatta tyttö palasi miehen asunnolle.

Mies käytti häntä eri tavoin seksuaalisesti hyväksi. Oikeuden pöytäkirjoista käy ilmi se, että myös tytöllä oli erityispiirteitä, joita hyödyntämällä mies sai tämän valtaansa. Oikeus katsoi, että mies oli ollut tytön kanssa eri tavoin sukupuoliyhteydessä yhteensä neljä kertaa.

Vankeusrangaistuksen lisäksi Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi Tamim Najaftin maksamaan korvauksena vanhemmalle uhrilleen kärsimyksestä, kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta yhteensä 16200 euroa.

Alaikäiselle uhrilleen hänet määrättiin maksamaan yhteensä 11 000 euron korvaukset. Hovioikeus piti korvaukset ennallaan.

Lähde: Iltalehti

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Yksinkertaista, eikö totta?

17/2/2019

1. Kielteisen päätöksen on tarkoitettava kielteistä päätöstä. Kikkailu kristinuskoon ja homouteen ryhtymisellä on turvapaikkainstituution irvikuva ja Suomi-nimisen oikeusvaltion hyväksikäyttöä.

2. Palautukset on saatava toimimaan. Tärkeintä on huolehtia rajapolitiikasta ja siitä, että Suomeen ei esimerkiksi Ruotsin kautta tulla.

Oleellisimmat maahanmuuttopoliittiset toimet tehdään rajoilla ja minimoidaan vetovoimatekijät.

3. Laittomasti maassa oleskelevat on otettava säilöön.

Vuoden 2015 jälkeen on kadonnut noin 7 000 henkilöä, joista yli 5 000 on tavattu muualla Euroopassa.

Jäljelle jää alle 2 000 henkilöä, joiden olinpaikkaa emme tiedä. Joidenkin osalta nimi ja muut tiedot perustuvat heidän itse kertomaansa.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Monikulttuuri jyllää Suomessa

17/2/2019

Näille järjestöille myönnetyt monikulttuuriprojektien avustukset yhteensä 6 328 925 €.

(Tällä hetkellä kokonaissumma on 21 500 329 € ja vielä on vino pino yhdistyksiä käymättä läpi...)

Todellakin. Jos viitsii tutkia tarkemmin avustuksen saaneita yhdistyksiä, niin rahat ohjautuvat maahanmuuttoon liittyviin projekteihin.

Sipilä itkee, kun suomalaisten vanhusten hoitoon pitäisi saada kolme miljoonaa euroa lisää, jotta epäkohdat korjautuisivat - edes sinne päin.

Suomi on täysin sekaisin.

Käsittämätöntä touhua.

R3 MAAHANMUUTTAJANUORTEN TUKI RY, haettu 298 966 €, myönnetty 289 222 €

RAAHEN MONIKULTTUURINEN YHDISTYS TOIVO RY., haettu 2 400 €, myönnetty 0 €

RAUDASKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO RY, haettu 153 000 €, myönnetty 153 000 €

ROMANO MISSIO RY, haettu 781 500 €, myönnetty 730 410 €

ROVALAN SETLEMENTTI RY, haettu 246 000 €, myönnetty 246 000 €

SALON SEUDUN ROMANIT RY, haettu 234 406 €, myönnetty 0 €

SATAKUNNAN MONIKULTTUURIYHDISTYS RY, haettu 35 943 €, myönnetty 35 943 €

SATAKUNNAN YHTEISÖT RY, haettu 121 650 €, myönnetty 0 €

SATEENKAARI KOTO-PERHEKESKEISEN TYÖN KESKUS RY, haettu 328 576 €, myönnetty 68 000 €

SATEENVARJO RY, haettu 33 948 €, myönnetty 0 € (nimihistoria: SUOMEN SOMALINUORTEN SATEENVARJO RY)

SETLEMENTTI LOUHELA RY, haettu 71 000 €, myönnetty 71 000 €

SETLEMENTTI TAMPERE RY, haettu 308 826 €, myönnetty 293 184 €

SININAUHASÄÄTIÖ, haettu 220 044 €, myönnetty 210 000 €

SOMALI RECONSTRUCTION AND SOCIAL DEVELOPMENT RY, haettu 299 858 €, myönnetty 0 €

SOSIAALIPEDAGOGIIKAN SÄÄTIÖ, haettu 332 000 €, myönnetty 174 000 €

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN LIITTO, haettu 230 632 €, myönnetty 230 632 €

SUOMEN KIINALAISTEN ALLIANSSI RY, haettu 144 000 €, myönnetty 109 000 €

SUOMEN KYLÄT RY, FINLANDS BYAR RF, haettu 144 000 €, myönnetty 124 000 €

SUOMEN MONIKULTTUURINEN KOTOUTUMISEN JA YRITTÄJYYDEN EDISTÄMISYHDISTYS RY, haettu 50 360 €, myönnetty 0 €

SUOMEN MUISTIASIANTUNTIJAT RY, haettu 190 000 €, myönnetty 190 000 €

SUOMEN PAKOLAISAPU RY, haettu 1 671 000 €, myönnetty 1 584 094 €

SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ RY, haettu 140 000 €, myönnetty 110 000 €

SUOMEN PUNAINEN RISTI, haettu 723 453 €, myönnetty 662 718 €

SUOMEN ROMANIYHDISTYS RY, haettu 90 000 €, myönnetty 90 000 €

SUOMEN SOMALIALAISTEN LIITTO RY, FINLANDS SOMALISKA FÖRBUND RF, haettu 271 000 €, myönnetty 266 000 €

SUOMEN SOMALIA-VERKOSTO, haettu 64 222 €, myönnetty 64 222 €

SUOMEN UKRAINALAISET RY, haettu 164 000 €, myönnetty 0 €

SUOMEN VENÄJÄNKIELISTEN KESKUSJÄRJESTÖ RY, haettu 438 080 €, myönnetty 261 000 €

SUOMEN VENÄJÄNKIELISTEN YHDISTYSTEN LIITTO RY, haettu 120 000 €, myönnetty 60 900 €

SUOMI UUTENA KOTIMAANA RY, haettu 161 000 €, myönnetty 0 €

SUOMI-SOMALIA SEURA RY, haettu 115 000 €, myönnetty 115 000 €

SUOMI-SYYRIA YSTÄVYYSSEURA RY, haettu 338 008 €, myönnetty 190 600 €

SUUFI YHDISTYS RY, haettu 132 789 €, myönnetty 0 €

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Salon hallintosotku

17/2/2019

Tilapäinen valiokunta alkaa selvittää sotkua, jonka eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen huomautukset ovat aiheuttaneet Salon kaupungin hallinnossa.

Kaupunginvaltuusto valitsi maanantaina valiokuntaan valtuuston puheenjohtajan Juhani Nummentalon (kok), valtuuston varapuheenjohtajat Leena Ahonen-Ojalan (sd), Ilkka Uusitalon (kesk) ja Heikki Tammisen (ps) sekä valtuutettu Sari Pesosen (vihr).
Valiokunnan puheenjohtaja on Nummentalo ja varapuheenjohtaja Ahonen-Ojala.

Valiokunnan työlle ei asetettu aikataulua

– Kokoonpano on kompakti, joten se saadaan helposti kokoon. Tarkoitus on edetä mahdollisimman ripeästi, sanoo Nummentalo.
Hän kertoo aloittavansa valmistelut valiokunnan sihteeriksi nimetyn henkilöstöjohtaja Christina Söderlundin kanssa tiistaina .
– Asiassa auttavat myös Kuntaliiton ja Kuntatyönantajien asiantuntijat.

Salon kaupunginvaltuuston maanantaista päätöstä oli valmisteltu Kuntaliiton ja Kuntatyönantajien lakimiesten avulla. Kuntaliiton lakimies Annaliisa Lehtinen pitää Salon tilannetta hyvin poikkeuksellisena.
– Myös apulaisoikeusasiamiehen moitteet olivat poikkeuksellisen raskaat kunnan kannalta, hän sanoo. Eduskunnan apulaisoikeusmies antoi tammikuussa Salon apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelälle ja kaupunginhallitukselle huomautuksen lainvastaisista menettelyistä.

Huomautusten taustalla on kaksi eri tapausta. Toisessa on kyse siitä, että kaupunki ei ole vastannut asianmukaisesti kantelijan tiedusteluihin ja tietopyyntöihin. Toisessa tapauksessa kesti melkein kolme vuotta ennen kuin apulaiskaupunginjohtaja teki päätöksen vahingonkorvauksen maksamisesta. Kaupunki vastasi apulaisoikeusasiamiehen selvityspyyntöihin vasta muistutusten jälkeen.

Lähde: SSS
 

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com