Ulkoministeriö jakoi taas miljoonia maailmalle

4/4/2020

Koronan torjumiseksi tarvittavat toimet käyvät Suomelle erittäin kalliiksi ja valtio valmistautuu jo ottamaan lisää velkaa. Poikkeuksellinen tilanne ei näy millään tavalla ulkoministeriön kehitysyhteistyön rahoituspäätöksissä: useita miljoonia suomalaisten verovaroja siirtyy kaukomaille tasaiseen tahtiin joka kuukausi. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä esittää, että tämän vuoden kehitysapu minimoidaan ja rahat kohdennetaan kotimaahan.

Valtion budjetin mukaiset kehitysyhteistyön määrärahat ovat tänä vuonna 1 030 miljoonaa euroa, josta ulkoministeriön hallinnoiman kehitysyhteistyön osuus on 673 miljoonaa euroa. Kehitysyhteistyöhön budjetoidut rahat vastaavat arvioiden mukaan jopa 0,41:tä prosenttia Suomen bruttokansantulosta.

Koronaviruksen leviämisen torjumiseksi tarvittavat toimet käyvät Suomelle erittäin kalliiksi ja julkisen talouden tulevaisuudennäkymät ovat heikot: Useiden arvioiden mukaan kriisi voi olla jopa pahempi kuin 1990-luvun lama.

Ulkoministeriön kehitysyhteistyön rahoituspäätöksistä poikkeuksellista tilaa ei voi havaita, sillä useita miljoonia suomalaisten verovaroja siirtyy kaukomaille tasaiseen tahtiin joka kuukausi. Tässä jutussa esitetyt rahoituspäätökset on tehty helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kuitenkin katsoo, että koronakriisin vuoksi Suomen on tärkeää kohdentaa rajalliset resurssit ennen kaikkea oman kansan hyvinvointiin ja suomalaisen työn pelastamiseen. Ryhmä esittää, että tämän vuoden kehitysapu minimoidaan ja rahat kohdennetaan kotimaahan.

Halonen häärää luottamustoimissa

Ulkoministeriö tukee presidentti Tarja Halosen kehityspoliittisia tehtäviä 50 000 eurolla. Rahoituspäätöstä perustellaan sillä, että Halosella on useita kehityspoliittisia luottamustehtäviä. Halonen on mm. YK:n pääsihteerin Every Woman Every Child -liikkeen ohjausryhmän varapuheenjohtaja ja pääsihteerin rauhanvälityksen korkean tason neuvoa-antavan paneelin jäsen. Halonen myös toimii aktiivisesti Sustainable Development Solutions -verkostossa ja on monen kansainvälisen kestävän kehityksen parissa työskentelevän järjestön hallintoelimen jäsen.

YK:n pakolaisapujärjestön UNHCR:n toimiston kassaan sujahtaa kolme miljoonaa euroa. Rahat on tarkoitus käyttää kehitysapuhankkeisiin Kongossa, jossa ulkoministeriön mukaan on yli 15,6 miljoonaa ihmistä humanitaarisen avun tarpeessa.

UNHCR toimittaa pakkomuuttaneille hätäaputarvikkeita ja pyrkii parantamaan pakolaisten huomioimista kansallisessa politiikassa. Ulkoministeriö myös huomauttaa, että jatkuva alirahoitus vaikeuttaa järjestön keskittymistä pitkäaikaisiin kehitystoimiin.

Kestävän kehityksen edistämiseen 2,5 miljoonaa

YK:n ympäristöohjelman UNEP:n tehtävänä kerrotaan olevan ympäristöllisesti kestävän kehityksen edistäminen YK-järjestelmässä sekä ympäristön tilan puolestapuhujana ja globaalin ympäristöagendan asettajana toimiminen.

UNEP:n työohjelma tavoittelee siirtymistä vähähiiliseen, vähäpäästöiseen, resurssitehokkaaseen ja tasa-arvoiseen kehitykseen, joka pohjautuu ekosysteemipalvelujen suojelulle ja kestävälle käytölle, vahvistuneelle ympäristöhallinnolle ja ympäristöriskien vähentämiselle.

Suomen osuus YK:n ympäristöohjelmaan osallistumisesta oli maaliskuussa 2,5 miljoonaa euroa.

Maailmankansalaisuuteen kasvaminen on kallista

Ulkoministeriö rahoittaa sidosryhmäviestintää 60 000 eurolla ja globaalia kasvatusta peräti 100 000 eurolla. Kummankin toiminnan konkreettisesta sisällöstä on hankalaa saada selvyyttä.

Ulkoministeriön mukaan kehitysviestintä tekee Suomen kehityspolitiikan linjauksia sekä kehitysyhteistyön tarpeita, tavoitteita ja tuloksia tunnetuiksi suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kehitysviestinnän yksikkö tukee globaalikasvatusta ja sen myötä suomalaisten nuorten kasvamista vastuulliseen maailmankansalaisuuteen. Globaalikasvatukseen varattu 100 000 euron määräraha käytetään globaalikasvatuksen tukihankkeisiin.

Ulkoministeriön mukaan pitkäjänteisen globaalikasvatuksen tuki luo pohjaa suomalaisten sitoutumiselle globaaliin vastuunkantoon. Kehitysviestinnän yksikkö tukee globaalikasvatusta ja sen myötä suomalaisten nuorten kasvamista vastuulliseen maailmankansalaisuuteen.

YK:n järjestöjen jäsenyys maksaa selvää rahaa

Tiesitkö, että YK:n puitteissa toimii teollisen kehityksen järjestö UNIDO, jonka jäsen Suomikin on? Jäsenyyden myötä tulee vuosittain maksettavaksi sääntömääräinen jäsenmaksu, joka vuonna 2020 on Suomen osalta 476 327 euroa.

UNIDO:n tehtävänä on inklusiivisen ja kestävän teollisen kehityksen edistäminen osana kansainvälistä kehitysagendaa. Suomi on ollut UNIDO:n jäsen sen perustamisesta vuonna 1966 lähtien.

Ulkoministeriö rahoittaa myös julkaisutuotantoa 70 000 eurolla.

Ulkoministeriön mukaan kehitysviestintä tekee Suomen kehityspolitiikan linjauksia sekä kehitysyhteistyön tarpeita, tavoitteita ja tuloksia tunnetuiksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Yksikkö tukee kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä toteuttavia osastoja viestinnässä.

Somalian maahanmuuttovirasto sai miljoonan etuajassa

Jo aiemmin, viime vuoden puolella, suomalainen veronmaksaja pääsi osallistumaan niinkin erikoiseen hankkeeseen kuin Somalian maahanmuuttoviraston institutionaalisen kapasiteetin vahvistamiseen.

Ulkoministeriön päätöksellä joulukuussa kohdistettiin miljoona euroa Somalian maahanmuuttovirastolle. Päätöksen toimialaksi on mainittu julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi sekä hallittu, turvallinen ja vastuullinen maahanmuutto.

Hankkeen kuvauksessa mainitaan, että pitkään jatkuneen konfliktin seurauksena rajavalvonta Somaliassa on kärsinyt, mikä luo hedelmällisen toimintaympäristön valtioiden rajat ylittävälle, järjestäytyneelle rikollisuudelle sekä laittomalle kaupalle.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Miksei Suomessa pistetty pystyyn ensimmäiseksi operaatiokeskusta?

4/4/2020

Normaaliolojen hallinnollinen johtaminen ei riitä poikkeustilassa, vaan sen rinnalle tarvitaan kriisiajan johtamisjärjestelmä, joka on vakiomenettely tällaisissa tilanteissa. Eversti Urpo Leppäjärven mielestä operaatiokeskus olisi pitänyt ottaa käyttöön heti, kun koronakriisi alkoi.

Hallitus kertoi 1.4 toimista, joilla se vahvistaa johtamista ja koordinointia koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Valtioneuvoston kansliaan perustetaan pysyvän tilannekeskuksen rinnalle erillinen koronavirukseen keskittyvä 17-jäseninen operaatiokeskus, päällikkönään Heikki Hovi. Lisäksi hallitus laajentaa koronatoimia koordinoivaa Covid19-ryhmää, jonka käyttöön operaatiokeskus tuottaa tietoa. Ryhmää luotsaa pääministerin valtiosihteeri Mikko Koskinen.

Eversti Urpo Leppäjärven mielestä operaatiokeskus olisi pitänyt ottaa käyttöön heti, kun kriisi alkoi.

– Se olisi antanut päättäjille työrauhan keskittyä alusta asti siihen, mikä on kokonaisuuden kannalta oleellista.

Johtamisvastuun delegointi mahdollistaa nopean, joustavan ja tarkoituksenmukaisen toiminnan. Leppäjärven näkemyksen mukaan ennakoimisen välttämättömyys oli syynä siihen, että presidentti Sauli Niinistö ehdotti pääministeri Sanna Marinille ”nyrkin” eli operatiivisen johtoryhmän perustamista.

– Presidentillä on pitkä kokemus valtion johtamisesta. Hän on valtion ylintä johtoa ja ylipäällikkönä hänellä on velvollisuutensa ja myös tärkeä rooli valmiuslain käyttöesityksessä, Leppäjärvi toteaa.

Lue lisää täältä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

5 G-verkko laajenee

4/4/2020

Monista maista poiketen Suomessa huoli säteilyn terveysvaikutuksista ei ole jarruttanut verkon rakentamista.

Arvioinneissa on tukeuduttu Säteilyturvakeskus STUK:n näkemykseen, jonka mukaan radiotaajuuksiselle säteilylle altistuminen ei tule nousemaan merkittävälle tasolle 5G-verkon käyttöönoton myötä.

5G:n terveysvaikutukset ovat herättäneet huolta eri puolilla maailmaa. Säteilyn taajuus on tässä suurempi ja aallonpituus pienempi kuin 4G-verkossa, minkä lisäksi säteilyn määrän pelätään lisääntyvän tuntuvasti.

Säteilyturvakeskuksen erikoistutkija Sami Kännälä kertoo 4G:n toimivan maksimissaan 2,6 GHz:n taajuusalueella 5G:n maksimitaajuuden ollessa tässä vaiheessa 3,5 GHz.

Kännälän mukaan myöhemmässä vaiheessa käyttöön tullaan ottamaan kertaluokkaa suurempia, noin 26 GHz:n taajuuksia. Suuremmat taajuudet ovat tarpeen osaksi siksi, että näitä on tarjolla paljon enemmän kuin vapaita taajuusalueita 4G-verkon käyttämällä alueella.

– Verkon käyttöön saadaan enemmän kaistaa, mikä on toinen tiedonsiirtoa olennaisesti tehostavista tekijöistä.

Kännälän mukaan toinen keskeinen tekijä tehostumisen taustalla on informaation entistä tehokkaampi pakkaaminen tätä kantavaan säteilyyn. 5G:n tiedonsiirtokapasiteetti arvioidaankin noin kymmenkertaiseksi 4G:hen verrattuna.

Säteilyn lyhyempi aallonpituus on tekninen ongelma 5G-verkolle. Aallonpituuden kutistuessa säteilyn kantavuus lyhenee ja sen kyky tunkeutua esteiden, esimerkiksi seinien läpi heikkenee. 26 GHz taajuuksilla tukiaseman peittoalue on enää noin sadan metrin luokkaa.

Lue lisää...

Lähde: Verkkouutiset

1 kommentti          Bookkaa tämä

Koronan jälkeen kaikki on toisin

4/4/2020

Koronavirus on ajanut Suomen ja koko maailman ennen näkemättömään terveys- ja talouskriisiin. Oppositiopuolueet ovat poikkeuksellisesti pääosin tukeneet hallituksen ratkaisuja.

Perussuomalaiset, kokoomus ja kristillisdemokraatit ovat esittäneet myös lisävaatimuksia: parempaa tilanteiden johtamista, selkeämpi linja virustestien ja suojavarusteiden käytössä, enemmän tukia yrityksille ja kunnille.

Nyt kaikilla oppositiopuolueilla on yksi yhteinen vaatimus hallitukselle: Hallitusohjelma on vanhentunut. Se pitää hylätä ja kirjoittaa uusi.

Perussuomalaiset katsoo, että pääministeri Sanna Marinin (sd) Antti Rinteen (sd) hallitukselta perimä ohjelma on nyt entinen.

– Hallitusohjelma tullaan ilman muuta kirjoittamaan uudelleen. On päivän selvää, että alkuperäisiä työllisyys- ja ilmastopolitiikan tavoitteita ei voida tässä tilanteessa toteuttaa, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo.

– Hallitusohjelma on käytännössä rauennut. Tilanne on muuttunut täysin vajaan vuoden takaisesta, kun ohjelma neuvoteltiin. Sen taloudellinen pohja on romahtanut, kun koko maailma hallitusohjelman ympärillä on muuttunut, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo perustelee.

Kristillisdemokraatit odottaa hallituksen romuttavan vanhan ohjelmansa ja reagoivan jo ensi viikon kehysriihessä luopumalla käyttökelvottomiksi muuttuneista ideoista.

– Ilman koronaakin hallitusohjelma olisi ollut haasteiden edessä. Nyt se on käytännössä mahdoton toteuttaa, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo.

Mitä oppositio heittäisi yli laidan?

Opposition mielestä hallitusohjelmasta pitäisi heittää pois kaikki, mikä ei ole pakollista. Oppositiopuolueiden tutut teemat kuuluvat luopumiskohteissa.

– Meillä on tietysti omia tulokulmia: kehitysapumenot pitää jäädyttää kokonaan ja kansallinen pakolaiskiintiö pitää lakkauttaa, Halla-aho sanoo.

Perussuomalaiset on arvostellut hallitusta tiukasti sitä, että Suomi pyrkii etulinjassa leikkaamaan hiilipäästöjään. Puolueen mielestä tämä haittaa suomalaista teollisuutta kilpailussa vähemmän kunnianhimoisten maiden teollisuutta vastaan.

Palveluiden ja kuluttajien kysynnän varassa kelluva talous on Halla-ahon mielestä osoittautunut haavoittuvaksi.

– Suomen täytyy nyt luopua maailman kunnianhimoisimmasta ilmastopolitiikasta. Suomen jälleenrakennus ja sen rahoitus tulee lepäämään pitkälti perinteisen vientiteollisuuden ja sen tuomien tulojen varassa, hän painottaa.

Kokoomus ja kristillisdemokraatit taas haluavat hallituksen unohtavan oppivelvollisuusiän pidentämisen. Kokoomus on vastustanut vasemmiston tavoitetta jo Jyrki Kataisen (kok) hallituksesta lähtien, ja nyt se muistuttaa asiasta taas.

– Se maksaa paljon ja lisäisi kuntien tehtäviä. Nyt ei ole oikea hetki viedä pidennystä eteenpäin, Orpo sanoo.

Myös opetusala on vastustanut pidennystä kriisitilanteessa ja uudistuksen tarpeellisuudesta on kiistelty.

Kristillisdemokraatit kehottaa hallitusta keskittymään koulujen sulkemisen aiheuttamien haavojen korjamiseen.

– Kaikki voimavarat tarvitaan nyt siihen, että lapset ja nuoret autetaan takaisin koulurutiineihin ja syntyneet oppimiserot kurotaan umpeen, Essayah.

Rinteen ja Marinin hallitukset kasvattivat valtion pysyviä menoja esimerkiksi nostamalla pienimpiä eläkkeitä. Menot oli tarkoitus kattaa lisäämällä työllisyyttä.

Lähde: Yle

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Jälleen kaksi kuollutta

4/4/2020

Kaakkois-Ranskassa Romans-sur-Isèren kaupungissa on kuollut puukkoiskussa ainakin kaksi henkilöä ja seitsemän on haavoittunut.

Kiinniotettu tekijä kertoi olevansa vuonna 1987 syntynyt sudanilainen. Puukottaja huusi teot tehdessään Allahu akbaria.

Eikö tämä koskaan lopu?

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Vake Oy

4/4/2020

Älä unohda, että sijoittaminen sinun rahoillasi on herrojen kiva harrastus.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen valtion omistamaksi sijoitusyhtiöksi vuonna 2016 perustettu Vake Oy ei ole tehnyt neljän vuoden aikana ainoatakaan sijoitusta. Herää kysymys mikä se sellainen sijoitusyhtiö on?

Valtio siirsi Vakeen sitä perustettaessa Nesteen, Altian, Posti Groupin, Vapon ja Nordic Morningin osakkeita. Näillä piti harjoittaa kannattavaa sijoitustoimintaa.

Nyt Vaken taseen markkina-arvo on romahtanut huippuarvostaan 2,9 miljardista eurosta noin 1,7 miljardiin euroon”, kerrotaan Vaken hallituksen toimintakertomuksessa. Huippuidea meni siis neljässä vuodessa 1,2 miljardia kuoppaan. Toimitusjohtajan palkkoihin on mennyt vuodessa 462 222 euroa.

Tähän lääkkeeksi on keksitty pelastava innovaatio, joka vetää sanattomaksi. Nimittäin helmikuussa pääministeri Sanna Marinin hallitus kertoi, että se perustaa Vaken hallinnassa olevien osakkeiden tuotoille rahaston, joka tukee ilmastotyötä. Eikö Suomessa ole muuta tuettavaa kuin vihervasemmiston poliittinen agenda?

Tällä tavalla kansan varoja kupataan.
Taputetaanko seisaaltaan?

Mauri Peltokangas

kansanedustaja (ps)

Facebook

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Koronan harhat

4/4/2020

Mitä enemmän kuuntelee virallisten tahojen liturgiaa koronasta, sitä kauheammalta kuulostaa poliitikkojen ja joidenkin asiantuntijoiden puheet korona-kriisin hoidosta. En yritä esiintyä kansanterveyden asiantuntijana, mutta tällaisen sairauden eteneminen on jossakin määrin tuttua. Koulutusta varten olen joutunut perehtymään tautien leviäimisen matemaattisiin malleihin ja saattaa olla että 40 työvuoden aikana olen joutunut analysoimaan enemmän sairastavuus- ja kuolevuustilastoja kuin useimmat THL:n palkolliset.

Kuva on karu. THL:n johtajat ovat ehkä ruotsalaisten kollegojen innostamina ottaneet käyttöön sellaisen strategian (laumasuoja) koronan hoidossa, joka johtaa inhimillisiin ja taloudellisiin katastrofeihin. Heiltä on selvästi puuttunut kyky ymmärtää asiaa laajemmin kuin omasta suppeasta näkökulmastaan. Tasavallan hallitus valtavan avustajakaartinsa kanssa on täysin kokematon paitsi itse asiassa myös kriisien hoidossa. Niinpä se on nielaissut nuo hulluudet ilman mitään nikottelua ja avoimesti tunnustaakin sen. Puheista huomaa, ettei useimmille ole edes selvää, mitkä olisivat strategiset vaihtoehdot

Seurasin 1990-luvun kriisiä keskiportaan juoksupojan ominaisuudessa. Silloinkin tehtiin karkeita virheitä, osin puhtaasti taloudellisten valtapelien seurauksena. Mutta silloin oli yritystä jonkinlaiseen toimenpiteiden koordinointiin. Nyt sellaisesta kokonaisuuden hallinnasta ei ole tietoakaan. Kuulemma on jonkinlainen "koordinaatioryhmä", joka on kokoontunut kaksi kertaa maaliskuun aikana. Kuulemma vetäjä on ollut vanhempainvapaalla. Söpöä.

1990-luvun lamassa istuttiin käskynjaossa melkein mihin aikaan vuorokaudesta tahansa, jopa joidenkin johtajien tätä varten varaamissa keskustahotellien sviiteissä. Määrättiin tekemään analyysi omalta alueeltaan ja kuvaamaan riskit. Kokonaisuus ei kuulunut väliportaalle.

Kokematon hallitus ei ole osannut organisoida asiaa. Kun esimerkiksi presidentti valmiuslain käyttöönoton "yhteistoimintatahona" on lähettänyt kirjeen pääministerille ehdottaen toiminnan koordinoinnin ja johtamisen tehostamista, sitä on nimitetty perustuslain rikkomukseksi, vallankaappaukseksi ym. Paitsi että on annettu maan ajautua tuhoisaan strategiaan, on tunaroitu lentokenttien varmistamisessa samoin kuin satamissa. On jätetty testaamatta tautitapauksia eikä edes tiedetä kunnolla missä mennään. Testauskapasiteetin kasvattaminen on laiminlyöty. Suojavälineiden hankkimisessa on tunaroitu ja hengityskoneiden ja niiden käyttäjien koulutuksessa on jahkailtu.

Sairastuneiden jäljittämistä ei ole tehty, kun kuulemma ei voida seurata tartuntaketjuja. Eristämisestä kuulemma voi päättää vain tartuntatautilääkäri. Tuskin ketjujen etsimisessä tartuntatautilääkäriä tarvitaan. Hyvä parivaljakko olisi esimerkiksi sairaanhoitaja / lääketieteen opiskelija ja poliisi. Poliisihan on ammattilainen ihmisten jäljittämisessä. Voisi olla tehokkaampaa käyttää Uudenmaan ja muun Suomen rajalla seisovien 700 poliisin työpanosta esim. tällä tavalla. Toki tiukoissa eristämismääräyksissä päättäjä olisi tartuntatautilääkäri.

Nyt Suomessa alkaa olla viimeiset hetket muuttaa suuntaa. Oletettavasti se on mahdollista, kun arvostetut asiantuntijatkin siihen uskovat. Mutta se vaatii nopeita toimia. Nykyisellä tyylillä rajoitukset taloudessa jatkuvat ainakin ensi vuoteen ja tuhoavat talouden. Silti ei ole uskottavaa, että riskiryhmät pystyttäisiin suojaamaan taudilta ja se tulee niittämään valtavan määrän kuolleita vanhainkodeissa, hoitolaitoksissa ja muuallakin. Tietoja tällaisesta on jo mediassakin ja sairaalat kuskaavat kylmäkontteja pihoihinsa. Italiassa ruumiita jouduttiin kuljettamaan naapurikaupunkeihin, kun omat krematoriot eivät selvinneet kuormasta.

Testausta ja tartuntaketjuja pitää jäljittää ja altistuneet eristää samaan tapaan kuin ongelmassa paljon kokeneemmat Aasian maat ovat toimineet. Selittelyt pitää lopettaa ja resurssien kapeikot on korjattava. Varmasti Suomi siihen pystyy, jos niin halutaan.

Ilahduttavasti monet arvostetut asiantuntijat ovat tulleet julkisuuteen kertomaan, missä on menty pieleen ja mitä pitäisi tehdä. Tässä on yksi sellainen kirjoitus. Suosittelen lukemaan. Kokemattomien ministereiden on syytä ottaa varoitukset tosissaan, tai heidän tyhmänylpeydellään tulee olemaan kauhea hinta.

Olli Pusa

sosiaaliturvapolitiikan dosentti

yhteiskuntatieteiden tohtori

vakuutusmatemaatikko (SHV)

eläkkeiden ja sosiaaliturvan rahoituksen asiantuntija

Lähde: Oikea media

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Bryssel on irronnut arkielämän todellisuudesta

3/4/2020

Lisää omia varoja, yhteistä eurovelkaa, tiiviimpi pankkiunioni, yhteinen työttömyysvakuutus – ja lista jatkuu, europarlamenttiedustaja Teuvo Hakkarainen luettelee EU-komission kaavailuja, jotka toteutuessaan edistävät EU-liittovaltiohanketta.

EU:n pitkän aikavälin budjettineuvotteluiden kesto lasketaan jo vuosissa. EU:n rahoituskehysneuvotteluja hankaloittaa nyt myös koronapandemia, jonka pelätään saavan aikaan pitkäkestoisen taantuman maailmantalouksiin. Identiteetti- ja demokratia -ryhmään EU-parlamentissa kuuluva Teuvo Hakkarainen (ps.) on tilanteesta huolissaan.

– Jäsenmaiden bruttokansantulo ja arvonlisäkertymät vaikuttavat EU-jäsenmaksujen suuruuteen, ja jäsenmaksutulot ovatkin painumassa automaattisesti kansantalouksien kanssa alaspäin, Hakkarainen selvittää taantuman vaikutusta EU:n budjettiin.

EU:n kulut ovat kuitenkin jatkuvassa nousussa, ja Euroopan parlamentti vaatii yhä suurempia EU-budjetteja, lisää ”omia varoja” eli veroja sekä joustomekanismeja EU:n rahankäyttöön, Green Dealin toteuttamista unohtamatta.

– Budjettineuvotteluista on tullut farssi, käärme joka syö omaa häntäänsä, Hakkarainen kommentoi tilannetta, jossa EU vaatii käyttöönsä sitä enemmän varoja mitä heikommin talouksilla menee.

– Bryssel on irronnut arkielämän todellisuudesta kokonaan eikä pysty näkemään mitään virhettä EU:n holtittomassa rahankäytössä, Hakkarainen puuskahtaa.

Koronakriisin varjolla myös EU-komissio toivoo saavansa läpi monia EU-liittovaltion luomiseksi tarvittavia uudistuksia.

– Lisää omia varoja, yhteistä eurovelkaa, tiiviimpää pankkiunionia, yhteistä työttömyysvakuutusta – ja lista jatkuu, Hakkarainen luettelee.

– Niin Suomessa kuin muuallakin on nyt oltava erittäin tarkkana, ettei EU kaappaa lisää valtaa jäsenmailta. Budjettivarat tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan kansallisiin, koronan jälkeisiin talouden vakauttamistoimiin, Hakkarainen toteaa.

Hakkarainen pitää täysin selvänä, että  jäsenmaiden omien prioriteettien ja kansalaisten tulee mennä EU:n Green Deal -unelmien ja liittovaltiohaaveiden edelle.

Lähde: Kansalainen

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomen hallitus miettii turvapaikanhakijoiden vastaanottamista

3/4/2020

Turvapaikanhakijoiden vastaanotosta aiheutuvat kustannukset ovat tämänkin vuoden talousarviossa yli 117 miljoonaa euroa. Kun suuri joukko suomalaisia on jäämässä työttömäksi tai lomautetuksi, maallamme ei ole varaa ottaa ulkomailta elätettäväksi henkilöitä, joilla ei ole edellytyksiä työllistyä ja elättää itseään Suomessa, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen.

Lännen Media uutisoi tänä aamuna, että hallitus kaavailee muutoksia turvapaikkarahaston käyttöön ottaakseen vastaan 175 turvapaikanhakijaa Kreikasta. Sisäministeriö on uutisen mukaan kaavaillut turvapaikanhakijoille koronatestejä, jotka tekisivät paikalliset viranomaiset Kreikassa, ja siirto-operaatio etenisi rajojen avauduttua.

– Turvapaikanhakijoiden tuominen Suomeen tässä tilanteessa osoittaa hallitukselta täydellistä harkintakyvyn puutetta. Yli 300 000 suomalaista on tällä hetkellä yt-neuvottelujen kohteena, ja monen toimeentulo on vaarantunut. Tässä tilanteessa hallituksen tulisi keskittyä omien kansalaistemme hyvinvoinnin ja toimeentulon varmistamiseen koronakriisin keskellä, Sanna Antikainen moittii.

Koko maailman sosiaalitoimisto

Vaikka turvapaikanhakijoiden siirtoon Suomeen saataisiin EU-rahoitusta, EU-rahoitus ei kuitenkaan kata siirron jälkeisiä kustannuksia.

– Turvapaikanhakijoiden vastaanotosta aiheutuvat kustannukset ovat tämänkin vuoden talousarviossa yli 117 miljoonaa euroa. Kun suuri joukko suomalaisia on jäämässä työttömäksi tai lomautetuksi, maallamme ei ole varaa ottaa ulkomailta elätettäväksi henkilöitä, joilla ei ole edellytyksiä työllistyä ja elättää itseään Suomessa. Suomella ei ole varaa toimia koko maailman sosiaalitoimistona etenkään nyt, Antikainen ihmettelee.

Tulijat taas nuoria miehiä?

Edustaja Antikainen ihmettelee myös tapaa, jolla tähänastiset turvapaikanhakijat maahamme ovat valikoituneet.

– Vuoden 2015 turvapaikanhakijakriisin aikana Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista 81 % ja myönteisen päätöksen saaneista 73 % oli miehiä. Myös vuonna 2018 yli 70 prosenttia 14-34-vuotiaista turvapaikanhakijoista oli miehiä. Tästä huolimatta haavoittuvimmassa asemassa pakolaisleireillä ovat naiset, jotka elävät jatkuvan seksuaalirikosten uhan alla. Voisiko hallitus kerrankin tutkia turvapaikkapolitiikkansa sukupuolivaikutukset ja auttaa vaihteeksi naisia? Antikainen kysyy.

Antikainen on jättänyt tänään eduskunnassa sisäministeri Maria Ohisalon vastattavaksi asiaa koskevan kirjallisen kysymyksen.

Sanna Antikainen

kansanedustaja (ps)

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ruotsissa ongelmia

2/4/2020

Etäopiskelu on vaikeaa, jos oppilaat eivät osaa lukea tai kirjoittaa, käyttää tietokonetta eikä heillä ole internetliittymää.

Opetusta saadaan nykyään enimmäkseen tietokoneiden ja internetin avulla. Etäopetuksen tarkoituksena on estää koronaviruksen leviäminen. Tämä koskee myös ruotsalaista SFI-kielikoulutusta (Sverige för invandrare, ruotsia maahanmuuttajille). Opetuksessa on kuitenkin törmätty vakavaan ongelmaan.

SFI-opetuksen kantavana ajatuksena on antaa maahanmuuttajille lainaan tietokone, jonka avulla opetusta voisi saada kotona. Menetelmä ei kuitenkaan toimi kovin hyvin matalakoulutettujen maahanmuuttajien kohdalla. Osa oppilaista ei osaa lukea tai kirjoittaa millään kielellä, he eivät osaa käyttää tietokonetta eikä heillä ole internetliittymiä, kertoo SVT.

Joissain paikoissa kuten Norrköpingissä SFI-oppilaat ovat lähes yksinomaan edellä mainitun kaltaisia haastavia tapauksia. Siksi heidät on jouduttu jakamaan pieniin ryhmiin saamaan lähiopetusta perinteiseen tapaan.

– Digitalisaatio ei ole vain sitä, että saa tietokoneen, Åsa Andersson Rosin Norrköpingin SFI-koulusta muistuttaa.

Rajoittamalla opetusryhmien koot kolmeen maahanmuuttajaan, opetuksen järjestäjät toivovat estävänsä koronaviruksen leviämisen.

Lähde: Kansalainen

1 kommentti          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Kesäkuu 2020 (7)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com