Perussuomalaisten uusi kansanedustaja Juha Mäenpää on käyttänyt jo 20 puheenvuoroa

11/7/2019

– Monessa suomalaisessa perheessä koti on kerrostalossa. Vaikka molemmat vanhemmat kävisivät töissä, niin vaatteita on ehkä jouduttu ostamaan myös kirpputoreilta ja käytössä on vanha auto. Sitten naapurikämppään muuttaa somaliperhe, jolle yhteiskunta tarjoaa ”valmiiksi lautasella” kaiken saman, minkä suomalainen perhe on vuosien aikana hankkinut omalla työllään. Tämä on monen mielestä käsittämätöntä, sanoo kansanedustaja Juha Mäenpää.

– Räikeä esimerkki on myös siinä, että yhteiskunta on käyttänyt jokaiseen alaikäisiksi tekeytyneeseen turvapaikanhakijaan 80 000 euroa. Samaan aikaan suomalaiset vanhukset saavat osakseen hyvin puutteellista ja vajanaista laitoshoitoa. Hoitohenkilökuntaa on liian vähän. Nykyisillä resursseilla vanhuspalvelujen taso jää heikoksi, Mäenpää toteaa.

Juha Mäenpää

kansanedustaja (ps)

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Salon viljavaraston muraali

11/7/2019

Helsingin Sanomat ei tykkää Salon viljavaraston muraalista.

Tykkäätkö sinä?

Juttu löytyy täältä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Moradi ei oppinut kerrasta

10/7/2019

Oulun käräjäoikeudessa on vangittu ulkomaalaismies epäiltynä kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Sama ulkomaalaismies sai toukokuussa tuomion aiemmin tapahtuneista lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä.

Oulun käräjäoikeus vangitsi tiistaina 9.7.2019 ulkomaalaismiehen epäiltynä kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Rikosten epäillään tapahtuneen 1.12.2018 – 30.3.2019 ja 23.5 – 26.5.2019. Oikeuden istunto pidettiin yleisön läsnäolematta ja oikeudenkäyntiasiakirjat määrättiin salaisiksi syyteasian käsittelyyn saakka.

Vangitulla jo aiempi seksuaalirikostuomio

Sama ulkomaalaismies Moradi M. on tuomittu toukokuussa yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja korvauksiin kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tuomion aiheuttaneet rikokset ovat tapahtuneet Raahessa alkusyksystä 2016.

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Paskalakikapina käyntiin – rahastus lopetettava

10/7/2019

Vesien - ja erityisesti Itämeren suojelussa on huomioitava sekä suhteellisuuden periaate että järkiseikat. Suomessa lainsäätäjät ovat aikamoisella vimmalla syyllistäneet mökkien mummoja ja pappoja. Ns. paskalaki on tyyppiesimerkki rakenteellisesta korruptiosta. Asetuksen ylimitoitetut pakkotoimet pienentäisivät Suomen päästöjä ainoastaan runsaan prosentin ja fosforipäästöjäkin alle seitsemän prosenttia.

Omakoti- ja vapaa-ajan asujat eivät uhkaa Itämerta

Maatalous on yksi suurimmista Itämeren kuormittajista. Erityisesti Puolan ja Baltian maatalouden kova kasvu on uhka Itämerelle, ellei tuotantotapoja muuteta ekologisesti kestävämmiksi. Maatalous on Suomessakin selvästi suurin ravinnepäästäjä 67 % osuudella fosfori- ja runsaalla 53 % osuudella typpipäästöistä.

Maatalouden ympäristöohjelman olisi pitänyt vähentää ravinnekuormitusta 30 %. Näin ei ole käynyt siitä huolimatta, että maatalous on vuosittain saanut satoja miljoonia euroja ympäristön parantamiseen, erityisesti juuri vesiensuojeluun. Ikävän tosiasian peittelemiseksi Kepu demareiden ja vihreiden tuella leimasi virheellisesti syyllisiksi omakoti- sekä vapaa-ajan asujat. Ja sen varjolla aloitettiin poikkeuksellisen röyhkeä rahastusprojekti.

Itämeren suojelun varjolla luotiin regulaatiomarkkinat

Rakeenteellinen korruptio toteutuu, kun lain valmisteluun osallistuneet pyrkivät hyödyntämään syntyneet markkinat myös liiketaloudellisesti joko poliittisten tukijoidensa, sukunsa tai itsensä hyväksi. Haja-alueen jätevesiasetus ja tuulivoiman syöttötariffit ovat viime vuosien törkeimpiä poliittistaloudellisia kytköksiä. Molemmissa on ollut ja on edelleen kyse miljardiluokan puhalluksesta poliittisten tukijoiden, sukulaisten ja itsensä hyväksi.

Kepu rahasti pakkosäännösmarkkinoita ja ilmastopolitiikkaa hyödyntäen johtohenkilöidensä sidosryhmien hyväksi. Yksin jo Juha Sipilä keräsi kymmenien miljoonien eurojen liikevaihdon haja-asutusalueen jätevesiasetuksella luoduilla pakkomyyntimarkkinoilla. Sipilän lähipiiri jatkaa rahastusta ”paskalain” varjolla edelleen.

Paskalain ympärillä oleva mätäpaise puhkaistava

Ympäristöministeriö ja SYKE ryhtyivät markkinoimaan varsinaisiksi jätevesien käsittelyjärjestelmiksi maahanimeyttämöitä, maasuodattamoita sekä tehdasvalmisteisia laitepuhdistamoja. Kaikki nämä järjestelmät olivat silloin ja ovat yhä paitsi toimimattomia niin myös ylimitoitetun suuria investointeja omakodeille ja vapaa-ajan mökeille. Kyse oli vesiensuojelun asemesta nimenomaan pakkorahastuksesta ja käsittelyjärjestelmistä erityisesti maasuodatusjärjestelmät ovat hyödyttömän lisäksi haitallisia saastuttaen pohjavedet ja kaivot.

Pakkomyyntisäädöksillä varmistettiin kepulaisten bisnes

Ympäristöministeriö ja SYKE olivat tietoisia, että ehjät kaksiosaiset sakokaivot tai umpisäiliöt ovat kaikkein turvallisimmat, toimivammat ja edullisimmat haja-asutusalueen jätevesisäädösten toteuttamistavat. Nämä toimivimmat sekä säädökset täyttävät jätevesijärjestelmät toimivat muuallakin kuin herkimmillä alueilla. Vesiensuojeluyhdistysten Liiton mukaan umpisäiliöt tulisivat olla ainoat sallitut ratkaisut tärkeillä pohjavesi- ja ranta-alueilla.

Tätä kantaa ei katsottu voitavan hyväksyä, koska silloin jo valtaosalla omakoteja ja vapaa-ajan asuntoja oli säädöksiä vastaavat järjestelmät. Edelleen tämä olisi vienyt eräiden bisnesmahdollisuudet sivun suun, koska enää ei olisi voitu säädöksellä pakkomyydä tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia, maksavia tehdasvalmisteisia laitepuhdistamoja tai maasuodatinjärjestelmiä.

Samaisesta syystä ympäristöministeriö aloitti massiivisen kampanjoinnin esimerkiksi maasuodatusjärjestelmien puolesta tunnetuin kohtalokkain seurauksin. Tekniikan Maailma on tehnyt Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä testejä ns. maasuodatusjärjestelmistä. Näissä testeissä ne on todettu toimimattomiksi ja ne ovat pahimmillaan jopa lianneet pohjavesiä sekä pilanneet kaivoja.

Sipilän hallituksen paskalakiuudistus paljastui täydelliseksi vedätykseksi

Lupauksista sekä hallitusohjelman julkisista kehumisista huolimatta mikään ei ole muuttunut. Laitteet eivät edelleenkään toimi. SYKE painostaa rakennusvalvonnan kautta asentamaan 20 000 euroa maksavia täysin toimimattomia maasuodatusjärjestelmiä edellytyksenä rakennusluvan saamiseksi.

Väärin perustein myydyt kymmenet tuhannet toimimattomat laitteet ovat edelleen mummonmökkien pihoille upotettuina ja unohdettuina. Laitteistojen 20 000 euron osamaksulainojen korkeat korot ovat ajaneet ihmisiä vararikon partaalle. Virheellisten perustein myönnettyjen CE-merkkien käyttö jatkuu edelleen, eikä SYKE ole vetänyt apulaisoikeuskanslerin moitteista huolimatta CE-merkkejä takaisin.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan menettely oli vaarantanut SYKEn hajajätevesiasetuksessa säädetyn viranomaistehtävän objektiivisuutta. Lisäksi hän kiinnitti huomiota SYKEn viranomaistehtävien ja muiden toimintojen selkeämpään erottamiseen sekä tarkoitussidonnaisuuden periaatteen ja objektiviteettiperiaatteen huomioon ottamiseen toiminnassaan (OKv/579/1/2009 ja Okv/1604/1/2010).

https://www.okv.fi/media/uploads/kertomukset/kertomus_vuodelta_2012/k_7_2013_vp.pdf

Meistä jokaisella on oikeus ja velvollisuus pysäyttää paskalailla rahastaminen

Jos teillä on ehjät kaksiosaiset sakokaivot tai umpisäiliöt, niin pyytäkää näitä tyhjentävältä yritykseltä kuntotodistus. Marssikaa kuntotodistuksen kanssa kunnanvirastoon ja vaatikaa vastuuvirkamieheltä kuittaus siihen, että teillä on jätevesiasetuksen täyttävä järjestelmä.

Mikäli virkamies kieltäytyy antamasta kuittausta tai jopa vaatii esimerkiksi maasuodatusjärjestelmän asentamista, niin olkaa yhteydessä perussuomalaisten puoluetoimistoon.

Kertokaa myös virkamiehelle, että jätevesimääräykset perustuvat vaikuttavuuteen eivätkä ota kantaa teknisiin menetelmiin, joilla vaatimukset täytetään. Viranomaisten toimivallassa ei ole rajoittaa ainoiksi hyväksytyiksi ratkaisuiksi tiettyjä laitemerkkejä tai - teknisiä ratkaisuja.

Kaksi- tai kolmeosaiset sakokaivot ja umpisäiliöt, joihin jätevedet kerätään, ovat tiiviitä. Ne tyhjennetään tarvittaessa ja jätevesi toimitetaan jätevedenpuhdistamolle. Säiliö ei määritelmällisesti puhdista jätevesiä, eikä päästä niitä lainkaan ympäristöön. Ne täyttävät näin ollen haja-asutusalueen jätevesiasetuksen vaatimukset.

Ei ole järkiperusteita suostua ostamaan kalliita maahanimeyttämöitä, maasuodattamoita tai tehdasvalmisteisia laitepuhdistamoja.

Matti Putkonen

työmies

Perussuomalaiset rp

 

 

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Ruotsalaiset eivät opi - mutta eivät opi suomalaisetkaan

10/7/2019
Vapaaehtoistyötä maahanmuuttajien kanssa tehneen eläkeläisnaisen murha on järkyttänyt pienessä Kilin kunnassa Värmlannissa Ruotsissa.

Heinäkuun alussa löydettiin 69-vuotias eläkeläisnainen surmattuna kotoaan Kilin kunnassa Värmlannissa Keski-Ruotsissa. Hälytyksen teki naisen oppilaana ollut 19-vuotias nuori, joka kertoi ”tappaneensa opettajan”.

Nuorukainen tunnusti lauantaina vangitsemisoikeudenkäynnin yhteydessä syyllistyneensä naisen surmaamiseen. Hän ei kertonut syytä teolle.

Pienessä 8 000 asukkaan kunnassa tapaus on järkyttänyt. Myös sosiaalisessa mediassa surma on nostattanut suuren hälyn, sillä se liittyy turvapaikanhakijoihin.

19-vuotias on kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut nuorukainen, joka tuli yksin maahan alaikäisenä.

Uhri oli 69-vuotias eläkeläisnainen, joka oli omistautunut vapaaehtoistyöhön turvapaikanhakijoiden auttamiseksi. Alaikäiset turvapaikanhakijat kutsuivat häntä ”mummokseen”, sillä hän käytti runsaasti aikaa ja vaivaa auttaakseen nuoria.

– Hän oli fantastinen nainen, joka omistautui täysin kotiuttamiselle. Hän antoi kaikkensa alaikäisten turvapaikanhakijoiden eteen. Se oli hänen elämänä sisältö, kertoi naisen tuntenut Expressenille.

– Hän oli erittäin sitoutunut työhönsä. Ajoittain hän myös asutti näitä poikia luokseen. Hän avusti heitä Maahanmuuttovirastossa, lääkärissä tai miten vain kykeni, kertoo samassa kotiuttamisyhdistyksessä eläkeläisen kanssa avustanut nainen Aftonbladetille.

– Meille yhdistyksessä oleville on hyvin vaikeaa ymmärtää, mitä on tapahtunut.

Nainen oli opettanut murhasta epäillylle 19-vuotiaalle ruotsia. Nuorukainen oli tullut alaikäisenä turvapaikanhakijana Ruotsiin 2015. Vuoden 2017 lopulla hän sai kielteisen päätöksen, mutta hän valitti päätöksestä ja on odottanut sen tulosta.

Lähde: IS

1 kommentti          Bookkaa tämä

Hajoaako hallitus - kyllä!

10/7/2019

Ylen uusimmassa gallupissa olennaisinta on perussuomalaisten vahva ja leveä kannatus, ja demareiden jyrkkä suunta alas samaan kokoluokkaan kepun kanssa.

Todellakin. Perussuomalaisten kannatus on vahva ja leveä. Vahvuus näkyy siinä, että puolue on selvästi suurin. Leveys siinä, että PS kerää kannatusta kaikkialta Suomesta ja kaikista ikäryhmistä.

Punavihreyttään korostavat demarit menettävät työväestöä perussuomalaisille. PS on nyt selvästi suurin työväenpuolue. Yrittäjien keskuudessa perussuomalaisten kannatus on jo lähellä kokoomusta. Perussuomalaisten sanoma suomalaista työtä ja yrittäjyyttä puolustavana puolueena on mennyt perille.

Demarit saivat eduskuntavaaleissa hieman enemmän ääniä kuin perussuomalaiset. Nyt ero on venähtänyt toiseen suuntaan. Se on peräti 3,6 %-yksikköä perussuomalaisten hyväksi. Hallitustaival on vasta alullaan, joten vanha ennusteeni demarikannatuksen laskusta 10-13 % välille on todennäköinen. Siis samaan kokoluokkaan kepun kanssa.

Milloin kepun tupailloissa havaitaan virhe lähteä punavihreiden apupuolueeksi? Milloin SDP:n ay-bunkkereissa hermostutaan?

Näyttää hyvin todennäköiseltä, että punaviherkepuli hallitus ei kestä neljää vuotta. Tulossa on uudet vaalit ja uusi hallitus, jonka runkona ovat perussuomalaiset ja kokoomus. Pääministerin nimi on silloin Jussi Halla-aho.

Reijo Tossavainen

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Retoriikkaa

10/7/2019

Vasemmisto on aina käyttänyt sitä retoriikkaa, että "demokratia" tarkoittaa sosialismia.

Vähän vanhemmat muistanevat termit "kansantasavalta", "kansandemokratia" ja "demokraattinen tasavalta". Kun valtion nimenä oli "Saksan demokraattinen tasavalta", niin siitä nimestä piti tajuta, että siellä ei vallitse demokratia, vaan sosialistinen diktatuuri.

JMK

1 kommentti          Bookkaa tämä

Mitä Facebook tietää sinusta?

10/7/2019

Kahdeksan vuotta sitten itävaltalainen oikeustieteen opiskelija Max Schrems järkyttyi. Hän oli pyytänyt Facebook-yhtiötä lähettämään häntä itseään koskevat tiedot osana yliopiston kurssitehtävää.

Facebookilta saapuikin CD-levy, joka sisälsi peräti 1 200 sivua tietoa Schremsin Facebook-elämästä: mistä hän oli tykännyt sivustolla, mihin tapahtumiin hän oli osallistunut ja mitä yksityisviestejä hän oli lähettänyt.

Viimeistään tuossa vaiheessa Schremsistä tuli yksityisyyden suojaa ajava aktivisti. Hän on haastanut somejätti Facebookin menestyksekkäästi eurooppalaisissa tuomioistuimissa ja perustanut Euroopan laajuisen liikkeen.

Tänään tiistaina Euroopan unionin tuomioistuin alkaa käsitellä 32-vuotiaan Schremsin toistaiseksi merkittävintä kannetta. Jos hän saa tahtonsa läpi oikeudessa, Facebook ja jopa sadat tuhannet muut yhtiöt joutuvat mylläämään tapansa käsitellä asiakkaidensa yksityistietoja.

Lähde: Yle

1 kommentti          Bookkaa tämä

Afrikan ongelmat

9/7/2019

Afrikan ongelmat eivät ratkea sillä, että koko maanosan väestö muilutetaan Eurooppaan. Jos tätä yritetään, niin kuin idiootti-poliitikot tekevät, lopputulos tulee olemaan Planeetta Maan laajuinen katastrofi. Sen osoittavat sadattuhannet yksittäistapaukset kaikkialla Euroopassa.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Oulun raiskareita piisaa - monesko tapaus menossa?

9/7/2019

Oulun käräjäoikeus on tuominnut talvena paljastuneesta seksuaalirikosvyyhdestä seuraavan vastaajan ehdottomaan vankeuteen.

Hassan Mohamud Mohamed, nyt 38, tuomittiin 4,5 vuoden vankeuteen törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Teot tapahtuivat kolmella eri kerralla Oulussa vuosina 2017-2018. Viimeinen seksuaalirikos tapahtui 28. lokakuuta viime vuonna.

Tuomittu raiskasi ja hyväksikäytti toistuvasti tekoaikaan 12-13-vuotiasta tyttöä. Hän hankkiutui uhrin kanssa yhteyksiin internetissä ja sittemmin Kik-pikaviestisovelluksessa.

Tuomittu järjesti kolme tapaamista uhrin kanssa. Käräjäoikeuden mukaan mies vei tytön kahteen eri hotelliin Oulussa ja raiskasi tämän ainakin kolmesti eri tasoisella sukupuoliyhteydellä. Raiskauksen tekotapaa voi luonnehtia rikosnimikkeen lisäksi myös yleiskielisesti törkeäksi.

Mies pakotti lapsen polvilleen ja sai tämän suostumaan seksuaaliseen tekoon laittamalla kätensä nyrkkiin. Tuomittu löi ja tukisti lasta törkeän raiskauksen aikana. Uhri ei päässyt kiinnipitämisen takia pois tilanteesta. Uhrille jäi näkyviä vammoja väkivallasta.

Raiskausten lisäksi tuomittu kosketteli ja suuteli lasta, riisui hänet ja sai hänet koskettelemaan itseään. Lisäksi mies lähetteli sukuelimestään kuvia uhrille.

Mies kävi seksuaalissävytteisiä keskusteluja uhrin kanssa älypuhelimen välityksellä. Viesteissä hän kertoi himoistaan graafiseen sävyyn.

Tiesi uhrin iästä - raiskasi silti

Käräjäoikeuden mukaan tuomittu käytti petollisella tavalla hyväkseen uhrin kiinnostusta. Mies oli tekoaikaan 36-37-vuotias, ja osapuolten ikäero oli suuri. Lapsi oli haavoittuvainen, ja raiskaajan olisi tullut ymmärtää uhrin puutteellinen kyky ilmaista itseään.

Oikeus katsoi syytteet toteennäytetyiksi vastaajan osittaisen tunnustamisen ja asianomistajan kertomuksen perusteella. Henkilö- ja kirjallinen todistelu tukivat päättelyä.

Tuomittu myönsi yhden sukupuoliyhteyden ja katsoi syyllistyneensä perusmuotoiseen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Mies myönsi tienneensä, että uhri on 13-vuotias.

Raiskaaja määrättiin korvaamaan uhrille 19 000 euroa kärsimyksestä, 3 000 euroa kivusta ja särystä ja 3 000 euroa psyykkisen tilan heikkenemisestä. Kokonaissumma nousee 25 000 euroon.

Lähde: Iltalehti

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Lokakuu 2019 (17)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com