Pauli Vahteran uusin blogi

16/2/2019

Kun mikään ei riitä.

"Mikään raha ei ole tarpeeksi kun hyväkuntoisia ulkomailta tulleita nuoria miehiä paapotaan veronmaksajien rahoilla. Sormituntumalla laskien ei taida yksi henkilö yhtä tullutta kohden riittää. Kärjistetyimmillään eron näkee kotihoidossa olevan vanhuksen maksullisen päivän ainoan ruoka-annoksen sisällössä kun sitä vertaa nuorille irakilaisille päivittäin annettavaan 3-5 lämpimään ateriaan."

Pauli Vahteralla on sinulle asiaa.

Uusin kirjoitus löytyy täältä.

Minä olen tehnyt töitä 39 vuotta ja jatkan edelleen. En ole ollut päivääkään työttömänä.

Erityisesti mieleeni jäi tämä kohta:

Työelämän 30-35 vuodesta menetetään osa työttömyyteen, kesä-, talvi-, äitiys-, ja sairaslomiin. Työelämästä yhä suurempi osa on suomalaisten kannalta turhaa. On kaikenlaista paperinpyörittämistä, jota ilman elämä olisi kaikille parempaa.

On tulkkaus-, kulttuurikoordinaattori-, kotoutus- jne töitä, joita ei oikeassa elämässä tarvittaisi lainkaan. Julkisen sektorin osuus kaikesta on yli puolet kun mukaan lasketaan myös verorahoilla ostettavat yksityiset palvelut ihmisten viihdyttämiseksi.

Se, millä tämä kaikki rahoitetaan, on tosi pieni osuus kansantalouden työtuntimäärästä. Yksityisen sektorin työn on oltava todella tehokasta, että niillä rahoilla elätetään paitsi työtä tekevien perheet, myös kaikki hyvinvointivaltion palvelut.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Puolet Suomessa ikäarviotestatuista turvapaikanhakijoista valehteli ikänsä

16/2/2019

 

Suomessa ikäarviotesteihin lähetyistä alaikäisiksi ilmoittautuneista turvapaikanhakijoista noin puolet osoittautuu täysi-ikäisiksi.

Itävallan sisäministeri totesi tammikuun lopulla, että “turvapaikanhakijat teeskentelevät olevansa alaikäisiä saadakseen paremmat edut ja kyetäkseen perheenyhdistämiseen saadessaan myönteisen turvapaikkapäätöksen”.

Kansalaisen Maahanmuuttovirastolta saaman selvityksen mukaan trendi Suomessa on sama kuin Itävallassa, missä epäilyksiä herättäneistä ja sen vuoksi ikätesteihin lähetetyistä alaikäisiksi ilmoittautuneista turvapaikanhakijoista jopa 40 prosenttia on valehdellut ikänsä. Suomessa vastaava luku on vielä suurempi, jopa yli 50 prosenttia.

Ikätutkimus tehdään vain, jos on ilmeisiä perusteita epäillä turvapaikanhakijan ilmoittamaa ikää

Maahanmuuttoviraston mukaan ikäarviotutkimuksia tehdään Suomessa suhteellisen harvoin. Lain mukaan ikätutkimus tehdään vain, jos on ilmeisiä perusteita epäillä hakijan ilmoittamaa ikää. Näin ollen myös testausmäärät vaihtelevat vuosittain.

Vuonna 2018 tutkittiin 21 hakijan ikä ja 10 heistä osoittautui tutkimuksen mukaan vähintään 18-vuotiaiksi. Vuonna 2017 tehtiin 40 ikätutkimusta, ja tutkituista 26 osoittautui vähintään 18-vuotiaiksi. Vuonna 2018  turvapaikkahakemuksessa 14-17 -vuotiaiksi ilmoittautuneita oli 182. Vuonna 2017 vastaava luku oli 254.

Oikeuslääketieteellisen tutkimuksen iästä tekee Maahanmuuttoviraston pyynnöstä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tällä hetkellä tutkimukseen sisältyy esihaastattelu sekä hampaisto- ja ranneluuston röntgentutkimus. Näiden perusteella kaksi toisistaan riippumatonta oikeushammaslääkäriä laativat asiasta yhteisen lausunnon.

Ikätutkimuksella ei saada tietoa turvapaikanhakijan tarkasta iästä

Tutkimus tehdään Maahanmuuttoviraston pyynnöstä silloin, kun viranomainen epäilee alaikäiseksi ilmoittautuneen ikää. Syitä epäilyyn voivat olla niin ulkoinen olemus kuin hakijasta toisesta maasta saadut tiedot tai hakijan oman kertomuksen ristiriitaisuus.

Ikätutkimuksella ei saada tietoa hakijan tarkasta iästä, vaan siitä, onko hän todennäköisesti ala- vai täysi-ikäinen. Jos hakija ei tiedä syntymäaikaansa, Maahanmuuttovirasto määrittelee iän päivän, kuukauden ja vuoden tarkkuudella sen mukaan, mitä hakija on osannut kertoa syntymäpäivänsä ajankohdasta, millaiseen johtopäätökseen tutkimuksessa on päädytty ja mitä muuta näyttöä asiassa on esitetty.

Lähde: Kansalainen

Mitähän nämäkin täysin tarpeettomat tutkimukset maksavat suomalaiselle veronmaksajalle?

Järjetöntä touhua.

Kuka ja mikä on näihin antanut luvan?

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Totuus filippiiniläisistä siivoojista

16/2/2019

Faktaa Sebastian Tynkkyseltä.

Katsokaa tämä lyhyt video.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Väestönvaihto etenee

16/2/2019

Väestönmuutos etenee jopa aiemmin esitettyä nopeammin. 16 vuoden päästä Espoossa kolmasosa asukkaista on vieraskielisiä. Suurimmiksi ryhmiksi kiilaavat aasialaiset, pohjoisafrikkalaiset ja lähi-itäläiset. Erityisesti virolaisten määrä vähenee jo nyt. Saapuvat tulevat kauempaa, hyvin erilaisista kulttuureista.

Vuonna 2053 suomalaiset ovat Espoossa vähemmistö.

Vantaalla vieraskielisiä on vielä enemmän kuin Espoossa. Helsingissä heitä on suhteellisesti vähemmän, mutta määrällisesti enemmän kuin Espoossa ja Vantaalla.

Kenen mielestä tämä kehitys ei uhkaa Suomea, sen kaikilla kuviteltavissa olevilla osa-alueilla?

Tuoreen väestöennusteen mukaan kolmasosa espoolaisista on vieraskielisiä vuonna 2035.

Vieraskielisten osuus on noussut vuosi sitten esitetystä arviosta. Tuolloin ennuste ulottui vuoteen 2030, jolloin muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia arvioitiin olevan neljännes koko asukasmäärästä.

Juuri valmistunut ennuste tulee julki vielä helmikuun aikana. Sen mukaan Espoossa on kuudentoista vuoden kuluttua 105 400 vieraskielistä asukasta, mikä on 29,7 prosenttia ennustetusta koko kaupungin väestöstä.

– Ennuste perustuu kehitykseen, joka on jatkunut jo jonkin aikaa. Vieraskielisten määrä kasvaa tasaisesti, sanoo Espoon kaupungin tutkija Teija Jokiranta.

Viime marraskuussa vieraskielisiä oli 48 570 eli heidän osuutensa espoolaisista oli 17 prosenttia. Tammi-marraskuussa Espoon väestö kasvoi 4 250 asukkaalla.

– Kasvusta 80 prosenttia tuli vieraskielisistä, Jokiranta toteaa.

Suomeen tuli vuonna 2015 paljon turvapaikanhakijoita ja se näkyy Espoossakin edelleen. Osa on saanut turvapaikan tai oleskeluluvan.

Espooseen tullaan myös opiskelemaan ja töihin. Esimerkiksi kiinalaisia opiskelee paljon Aalto-yliopistossa ja osa jää tänne työskentelemään. It-alan yrityksiin tulee myös ulkomaisia työntekijöitä.

Jonkin verran ulkomaalaisia päätyy tänne myös perinteisen syyn eli avioliiton kautta.

Vantaalla vieraskielisiä on enemmän kuin Espoossa. Helsingissä puolestaan heitä on suhteellisesti vähemmän, mutta määrällisesti enemmän kuin Espoossa ja Vantaalla.

– Kaikki vieraskieliset eivät tule suoraan ulkomailta tänne, vaan he muuttavat maan sisälläkin, Jokiranta muistuttaa.

Pääkaupunkiseudulta muutetaan myös muualle Suomeen.

Suurin vieraskielisten ryhmä Espoossa tällä haavaa ovat venäläiset, heitä on 6 600. Toisena ovat virolaiset, 6 100.

Arabiankielisiä on 3 300 ja englantia puhuvia 2 800. Somalinkielisiä on 2 600 ja kiinankielisiä 2 500.

– Virosta tultiin aiemmin paljon, mutta viime aikoina heidän määränsä on vähän laskenut. Vantaa vetää erityisesti virolaisia, Jokiranta sanoo.

Järjestys muuttuu vuoteen 2035 mennessä. Ennusteen mukaan Espoon suurin vieraskielisten joukko on kotoisin Aasiasta, erityisesti Kiinasta. Toisena ovat Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä tulleet ja kolmantena venäjänkieliset.

Lähde: Länsiväylä

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Tämä ei voi olla totta!

15/2/2019

Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus (STEA) on jälleen myöntänyt avustuksia kansalaisjärjestöille. Varoja käytetään muun muassa järjestöjen työntekijöiden palkkoihin sekä suomensomalialaisten nuorten aktivointiin ja osallisuuden lisäämiseen omaa elämää koskevassa päätöksenteossa.

STEA myöntää vuosittain satojen miljoonien avustukset yleishyödyllisiksi katsotuille järjestöille. Monen järjestön toiminta on käytännössä täysin riippuvaista avustuksista, ja siksi niitä haetaan vuodesta toiseen.

Suomen Pakolaisavulle ja SPR:lle miljoonapotit

Käytännössä STEA-avustukset hyväksyy avustusvalmistelijoiden esityksestä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin). Menettely on muodollinen, sillä Mattila ei erikseen tarkista tai käy läpi useisiin erilaisiin kohteisiin esitettyjä avustussummia.

Tänä vuonna avustuksia jaetaan 362 miljoonan euron edestä ja STEA on jo aloittanut varojen tilittämisen. Monet järjestöt saavat rahaa useampaan eri kohteeseen.

Huomattavia tuensaajia ovat vuodesta toiseen esimerkiksi Suomen Pakolaisapu ry, jolle tänä vuonna myönnettiin lähes 1,6 miljoonaa euroa ja Suomen Punainen Risti (SPR) joka sai lähes 4,8 miljoonaa euroa.

Somaliliiton avustus nousi 266 000 euroon

Suomen somalialaisten liitossa on aihetta tyytyväisyyteen, sillä tänä vuonna järjestölle myönnettiin 266 000 euroa. Rahat on tarkoitettu käytettäväksi suomensomalialaisten nuorten aktivointiin ja osallisuuden lisäämiseen omaa elämää koskevassa päätöksenteossa.

Lisäksi avustusrahaa palaa jäsenjärjestöpalveluiden, edunvalvonnan, viestinnän ja tapahtumien toteuttamiseen.

Suomen somalialaisten liiton saamat avustukset ovat kasvussa, sillä viime vuonna STEA:lta herui liitolle 221 000 euroa.

STEA tukee useita muitakin somaliyhdistyksiä. Esimerkiksi Lieksan Somaliperheyhdistys sai 117 000 euroa käytettäväksi maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten ja turvapaikanhakijoiden vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittämiseen sekä kaikille avoimeen matalan kynnyksen toimintaan.

Suomi-Somalia Seura ry:lle myönnettiin 115 000 euroa suomensomalialaisten yrittäjyys- ja työllistymisedellytyksien edistämiseen kohderyhmälle räätälöidyn kurssin, työharjoittelun, mentoroinnin sekä yrityshautomo- ja neuvonnan avulla.

Rahaa kuluu myös suomalaisten yritystoimijoiden tietoisuuden lisäämiseen somalialaisesta kulttuurista sekä tiedontuotantoon suomensomalialaisten yrittäjyysedellytyksistä Suomessa.

Kaarnalaivamiehille liki 300 000 euroa

Startup Refugees –projektista ja kaarnalaivojen markkinoinnista tunnetut mediapersoonat Riku Rantala ja Tuomas Milonoff ovat onnistuneet saamaan tälle vuodelle jopa yli 100 000 euroa enemmän STEA-avustusta edellisvuoteen nähden.

Rantalan ja Milonoffin nimissä toimivalle Phoenix ry:lle on myönnetty mojovat 296 706 euroa. Viime vuonna yhdistykselle myönnettiin 180 000 euroa.

Rantalan ja Milonoffin puuhastelun tukeminen ei rajoitu STEA-avustuksiin. Startup Refugees –projektille on aiemmin myönnetty tukea myös Suomi 100 –hankkeen ja ME-säätiön kautta.

STEA-avustuksen tarkoituksena on tällä kertaa muun muassa tukea työelämän ulkopuolella olevien vaikeasti työllistyvien turvapaikanhakija- tai maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistymistä Helsingissä, Oulussa ja Turussa.

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on palkata kolme alle 30-vuotiasta turvapaikanhakijataustaista nuorta palkkatyöhön Startup Refugeesiin ja edistää heidän jatkotyöllistymistään sekä kehittää heidän työelämävalmiuksiaan uudessa maassa kieli- ja työelämäkoulutuksen avulla.

Käytännössä suurin osa Startup Refugees –hankkeen toiminnan kuluista kohdistuu henkilöstökuluihin eli työntekijöiden palkkoihin ja palkkojen sivukuluihin.

Monimuotoisen osallisuuden lisääminen on niin kallista

STEA tukee avokätisesti useita monikulttuuriprojekteja, joiden olisi käytännössä mahdotonta pärjätä omillaan. Esimerkiksi helsinkiläinen Monikulttuurikeskus Gloria saa 214 890 euroa.

Glorialle myönnetyistä rahoista suurin osa menee monimuotoisen osallisuuden ja kohtaamisten lisäämiseen matalan kynnyksen toiminnalla. Mitä kaikkea tällainen toiminta sitten onkaan, johtopäätös on väistämättä se, että monimuotoisen osallisuuden ja kohtaamisten lisääminen on hyvin kallista

Myös esimerkiksi Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto saa 106 890 euroa maahanmuuttaja- ja monikulttuuristen yhdistysten perustoiminnan tukemiseen tuki-, ohjaus- ja tiedotustoiminnalla.

Monikulttuurityö Mimosa ry saa 120 000 euroa käytettäväksi maahanmuuttajataustaisten kotoutumisen ja osallisuuden edistämiseen matalan kynnyksen toiminnalla, neuvonnalla ja ohjauksella, ryhmätoiminnalla, asennekasvatuksella sekä tilaisuuksien ja tapahtumien avulla.

Seksuaaliselle vapaudelle puoli miljoonaa

Jatkuvasti STEA-rahoja kärttää Sexpo-säätiö, joka onkin vuodesta toiseen huomattava avustusten vastaanottaja. 2000-luvulla Sexpo on saanut STEA:lta ja sen edeltäjältä Raha-automaattiyhdistykseltä yli kolme miljoonaa euroa.

Myös Sexpossa on juuri nyt aihetta tyytyväisyyteen, sillä avustussummat ovat nousussa. Tänä vuonna Sexpo saa 524 539 euroa. Avustussumma on siten yli 70 000 euroa enemmän viime vuoteen nähden.

Sexpo kertoo verkkosivuillaan pyrkivänsä toiminnassaan siihen, että jokainen voisi toteuttaa seksuaalisuuttaan tyydyttävästi ja tasapainoisesti. Sexpo ilmoittaa edistävänsä seksuaalisen vapauden, tasa-arvon ja seksuaalioikeuksien toteutumista.

Epäselväksi vain jää, mitä Sexpon tarkoittamat seksuaalioikeudet pitävät sisällään ja mihin nämä oikeudet perustuvat.

Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen suhtautuu hyväksyvästi eläimiin sekaantumiseen sekä eläinpornoelokuvien katsomiseen viihdykkeenä. Paalanen olisi myös valmis laskemaan suojaikärajaa hyväksyen samalla aikuisten seksisuhteet esimerkiksi 14-vuotiaiden nuorten kanssa.

– Kulttuurissa, jossa eläimiä syödään tehotuotannossa, on tuskin syytä olla huolissaan hyväntahtoisesta eläinseksistä, Paalanen on kommentoinut Seura-lehdelle.

Vähävaraisille ruokaa jakava yhdistys jäi nollille

Tässä jutussa on esillä vain joitakin poimintoja STEA:n avustuskohteista. On huomioitava, että eräät toimijat jäävät kokonaan avustusten ulkopuolelle.

Yksi näistä on Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry, joka on Suomen tunnetuin ruoka-avun jakaja. Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö ry on jakanut elintarvikkeita vähävaraisille jo 1960-luvulta saakka. Nykyisin toimintaa vetää Veikko Hurstin poika Heikki Hursti.

Vähävaraisia tukevalla yhdistyksellä ei ole säännöllisiä tuloja ja sen toiminta perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin. Myös Helsingin kaupunki on viime aikoina suhtautunut Hurstin avustustoimintaan nuivasti ja rajoittanut yhdistyksen tukemista.

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Pia Kopra teki syksyllä Helsingin valtuustossa aloitteen Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:n ruoka-avun turvaamiseksi. Aloite kuitenkin tyrmättiin valtuustossa. Kyse oli 50 000 euron summasta.

Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry oli tälle vuodelle hakenut yhteensä 380 000 euron STEA-avustusta käytettäväksi kahden auton hankintamenoihin ruoka- ja tarvikelahjoitusten kuljettamiseen sekä logistiikka- ja toimintakeskuksen hankinta- ja korjausmenoihin. Avustushakemus ei mennyt STEA:ssa läpi.

Suomen Uutiset

 

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Sipilä yritti taas koijata

15/2/2019

Juha Sipilän hallitus aikoi tehdä hallituksen linjauksen muutoksen Euroopan vakausmekanismin osalta kaikessa hiljaisuudessa ilman että kansa tai eduskunta olisi saanut tietää siitä.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on Ilta-Sanomien tietojen mukaan antanut sinisten hallitusryhmän valtiosihteerille porttikiellon hallituksen EU-kokouksiin.

Valtiosihteeri Samuli Virtasella, joka tunnetaan myös auton peräkonttimatkailustaan,  ei ollut enää aamulla asiaa EU-ministerivaliokunnan kokoukseen.

Porttikiellon langettaminen toisen hallituspuolueen vaikutusvaltaiselle toimijalle on erittäin harvinainen tapaus.

Lehden tietojen mukaan pääministeri Sipilä epäilee Virtasen vuotaneen Ilta-Sanomille, että hallitus on muuttamassa linjaansa Euroopan vakausmekanismin (EVM) suhteen – mikäli aiheesta vain päästään sopuun.

Linjausta käsiteltiin EU-ministerivaliokunnassa viime viikolla. Virtanen edusti sinisiä kokouksessa ministeri Sampo Terhon poissaolon takia.

Kokoomus ja pääministeri Juha Sipilä ovat valmiita siihen, että EVM-päätökset eivät enää vaatisi täyttä yksimielisyyttä.. Tämä on ollut isojen EU-maiden ajama linja.

Sinisille linja ei kuitenkaan sovi, minkä takia asian valiokuntakäsittelyä ei ole saatu eduskunnassa edistettyä. Tämä on ollut kova pala tiettävästi etenkin Sipilälle.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Sähköautot kehiin

14/2/2019

Koohottajat haluavat, että Suomessa siirryttäisiin pikaisesti sähköautoihin.

Niinpä.

Missä ovat tarvittavien kymmenen ydinvoimalan luvat, suunnitelmat ja rahoitus?

Yksin 750 000 sähköautoa vaatii kolme uutta voimalaa. Seuraavaksi pitää korvata kaikki fossiiliset lähteet eli lähes puolet nykytuotannosta. Se tarkoittaa vielä neljä ydinvoimalaa lisää.

Joku viisaampi saa kertoa, ovatko ydinvoimalat ylipäätään turvallisia.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Pähkähulluude MM-kisat

14/2/2019

Ei ole uutinen eikä yllätys, että politiikan vasemman laidan elämäntapasääntellijät yrittävät riistää ihmisiltä valinnanvapauden, nelipyöräiset liikkumiskeinot, energian ja liharuoan. Mutta leuat loksahtivat Helsingin valtuustossa, kun merkittävä osa kokoomuksen ryhmästä repesi pahimpien kielto-Leenojen kööriin.

Vihreiden Atte Harjanne oli valtuustoaloitteessaan esittänyt, että kaupunki ottaa tavoitteeksi puolittaa liha- ja maitotuotteiden kulutus kaupunkikonsernissa vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen tukemiseksi valmistellaan kaupunkikonsernin kattava suunnitelma ja ohjeistus.

Asiaa aiemmin käsitellyt kaupunginhallitus oli todennut, ettei moiselle ohjeelle ole tarvetta. Mutta valtuuston kokouksessa asia kääntyi päälaelleen. Kaupunginhallituksen kanta sivuutettiin.

Kokoomusvaltuutetut Jenni Pajunen, Ted Apter, Matti Parpala ja Jaana Pelkonen painoivat punaista nappia, rajaten olennaisella tavalla tulevaisuuden helsinkiläisten mahdollisuuksia päättää itse siitä, mitä heidän lautasellaan on ja mitä siinä ei ole.

Valtuuston tasaisessa äänestyksessä äänin 42-39 päätettiin puolittaa Helsingin liha- ja maitotuotteiden kulutus kuudessa vuodessa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä toimiva valtuutettu Otto Meri oli allekirjoittanut aloitteen aiemmin.

Perussuomalaisten Nuutti Hyttinen, Mari Rantanen, Pia Kopra, Juhani Strandén ja Aleksi Niskanen äänestivät kieltoa vastaan.

Osa keskustan, RKP:n ja SDP:n valtuutetuista liittyi lihankieltäjiin. Toisin kuin tyttärensä Eveliina Heinäluoma, Eero Heinäluoma ei osannut päättää, kannattaako hän kieltoa vai ei. Hän äänesti ainoana tyhjää.

Lähde: Suomen Uutiset

Aika erikoista toimintaa Helsingin valtuustossa. Eiköhän kuitenkin anneta ihmisten itse päättää, mitä haluavat syödä.

On outoa että keskusan edustajat äänestivät maanviljelijää vastaan. Ettei vain tulisi poliittista harjausta puolueen sisältä. Kepun kannattajiakin siirtyy realistisiin Pereussuomalaisiin.

Poliitikko pysyköön lestissään, eikä ruvetko ravintoterapeutiksi.

Eikös Spede tehnyt aikoinaan elokuvan Pähkähullu Suomi? Siinä Suomessa me elämme parhaillaan.

Jotain rajaa!

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Irak

13/2/2019

Perussuomalaiset vaatii, että hallitus käyttää järeitä keinoja laittomasti maassa olevien irakilaisten palauttamiseksi.

– Hallitus on nyt neuvotellut Irakin kanssa jo neljättä vuotta tuloksetta, jotta Irak ottaisi saamansa 20 miljoonan euron kehitysavun lisäksi Suomessa laittomasti oleskelevat tuhannet kansalaisensa takaisin, perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen aloitti.

Suuri lasku rahallisesti ja inhimillisesti

Raatikainen arvioi, että Suomeen jääneet irakilaiset aiheuttavat suomalaisille veronmaksajille jopa miljardiluokan laskun ja huomautti, että kaikkea ei mitata rahassa.

– Inhimillistä kärsimystä ei voida edes mitata – se seuraa raiskausten ja väkivallan uhreja koko elämän, Raatikainen sanoi.

Rahahanat kiinni Irakiin

Ulkoministeriön edustajan mukaan palautussopimuksen saaminen Irakin kanssa on vasta pitkän ajan tavoite. Raatikainen pitää tavoiteaikataulua epäuskottavana.

On aika nostaa äänenvoimakkuutta ja kertoa, että rahan lapioiminen Irakiin loppuu ja ravistella myös EU-komissio Junckereineen hereille koomasta.
– Voin yli kymmenen vuoden kokemuksella kertoa, että jos Lähi-idässä neuvotellaan sopimuksesta ”pitkän ajan tavoitteena” niin mitään ei tule tapahtumaan, Raatikainen kuittasi.
– On aika nostaa äänenvoimakkuutta ja kertoa, että rahan lapioiminen Irakiin loppuu ja ravistella myös EU-komissio Junckereineen hereille koomasta. Suomalaisia kiinnostaa pitkän ajan tavoitteiden ja diplomaattijargonin sijaan turvallisuus ja katurauha Suomessa juuri nyt.
Mitä hallitus aikoo tehdä?
Raatikainen kysyi hallitukselta, aikooko se edelleen jakaa rahaa vastikkeetta Irakiin vai tiukentaa linjaansa.– Jos linjaa tiukennetaan, niin miten se tapahtumaan? Raatikainen täsmensi.

Ulkoministeri Timo Soini (sin) myönsi, että irakilaiset aiheuttavat valtavat kustannukset Suomelle ja Euroopalle. Suomeen heitä saapui vuonna 2015 noin 20 000. Osa on palannut vapaaehtoisesti.

Soini jatkoi, että neuvottelut jatkuvat sitkeästi ja on ennen kaikkea tärkeää luoda ISIS:n vastaisella työllä Irakiin turvallisemmat olosuhteet.

Ministeriöiden neuvottelut kuulostavat lapsen vilkkaalta mielikuvitukselta

Helsingin Sanomat kertoi eilen artikkelissaan Irakin pakkopalautuksista ja erikoisesta tarjouksesta Irakista. Neuvotteluissa ministeriöiden kanssa ovat olleet mukana muun muassa irakilainen entinen Saddam Husseinin kenraali, törkeistä talousrikoksista tuomittu Peter Fryckman ja ruotsalainen minikokoinen puolustusalan yritys, joka toimittaisi Irakin valtiolle sadalla miljoonalla eurolla tuotteita, maksajana Suomi. Vastapalveluna Irakin hallitus vastaanottaisi kansalaisensa.

– Tarina vaikuttaa reippaalla mielikuvituksella varustetun lapsen kirjoittamalta. Linkkejä löytyy sisä-, puolustus- ja ulkoministeriöön. Sisäministeri Kai Mykkänen (kok) on vahvistanut HS:lle, että ehdotuksesta on keskusteltu ja artikkelin mukaan kenraali ohjattiin ulkoministeri Soinin kabinetista sisäministeriöön, Raatikainen luetteli.

Kyselytunnilla Soini ja Mykkänen totesivat, että taustoja on selvitetty normaalisti eikä sen enempää sopimuksia ole tehty.

Lähde: Kansalainen

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Jo riittää loanheitto

12/2/2019

Nyt on revitty sotaveteraanitkin Kaunialan sotavammasairaalan sängyistä pönkittämään turvapaikanhakijoiden egoa ja lapset toimivat välikäsinä. Suomalaiset, viimeisiä elämänsä päiviä viettävät sotaveteraanit, ja turvapaikanhakijat kohtaavat, kasiluokkalaiset tulkkaavat. Hesari uutisoi Gutsy go-järjestön viimeisimmästä tempauksesta.

Rauhankasvatusta.

Hienoa.

Suurin osa näistä tulijoista on vellihousuja, naiset ja lapset sodan kynsiin jättäneitä pelkureita. Toki hetken päästä paljastuu, että joku veteraaneja lipevästi jututtaneista idän ihmeistä on ollut rähinöissä mukana ja irrotellut päitä youtube-videolla. Äiteet ja isät ovat kauhuissaan ja kansa loukkaantunut sotaveteraanien puolesta ja A-talkissa puidaan Isis-sotilaiden taistelutraumoja ja sitä, miten me voisimme rahoittaa hiekkaveteraanien kuntoutusta Suomessa.

Joko kohta on kaikki vauvat ja vaarit käytetty?

Joko on suomalainen veteraani painettu lokaan riittävästi, entä lotat, sotalapset, sotaorvot ja evakot?

Joko on kaikki puurot ja vellit sekoitettu ja suomalaisten itsekunnioitus tuhottu?

Yhtä vain ei saada aikaiseksi. Poitsuja työhön ja toimeen eikä kielteisen päätöksen saaneita jannuja ulos maasta.

Idiotismi jatkuu ja Hesari kirjoittaa väsähtäneitä nyyhkytarinoita.

Sanna Paasikivi Facessa

eduskuntavaaliehdokas

Turku

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Toukokuu 2019 (37)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com