Tehyn kysely paljastaa: Vanhukset jäävät kuoleman hetkellä yksin Attendon hoitokodeissa

14/9/2019

Tehy teki vuoden vaihteessa kyselyn Attendo-konsernissa työskenteleville tehyläisille. Vastauksista käy ilmi, että myös Attendossa potilaiden hoidon laatu on puutteellista ja hoitajia on usein liian vähän työvuoroissa. 

Erityistä huolta vastaajat kokivat saattohoidon toteutumisesta. Potilas lääkitään, mutta hän saattaa jäädä yksin kuoleman hetkellä. Vastaajista 68 % kertoi, ettei saattohoitotilanteisiin saada lisää henkilöstöä.

Jatkuvasta kiireestä aiheutuu potilasturvallisuuden vaarantumista ja puutteita esimerkiksi lääkehoidon toteuttamisessa. Hoidon laatu kärsii ja esimerkiksi ulkoiluun sekä viriketoimintaan ei ole aikaa.

Työntekijät ovat huolissaan kiireen aiheuttamista virheistä ja he ovat turhautuneita siitä, että hoidon laadusta on jatkuvasti tingittävä. Jopa 70 % vastaajista koki, ettei heillä ole aikaa vastata potilaan tarpeisiin.

Tehyn mukaan henkilökuntaa puuttuu jatkuvasti työvuoroista ja erityisesti viikonloppuisin on liian vähän työntekijöitä. Lisäksi hoitajat joutuvat tekemään ns. avustavia tehtäviä kuten siivousta ja ruokahuoltoa.

Työntekijät ovat väsyneitä tilanteen johdosta, sillä he kokevat ettei asiakkaita – vanhuksia ja mielenterveyskuntoutujia – pystytä hoitamaan tarpeeksi hyvin. Varsin tavallista on myös se, että hoitajien täytyy jäädä tekemään ylipitkiä vuoroja ja sijaisia ei saada tarpeeksi työvuoroihin.

Vastaajista jopa 56 % koki, että potilasturvallisuus on vaarantunut viimeisen kuuden kuukauden aikana. Asiakkaita joudutaan jättämään ilman valvontaa yhteisiin tiloihin, vaikka joukossa on muistisairaita.  Liian vähäisen hoitajamäärän vuoksi hoitoyksiköissä sattuu kaatumisia ja myös lääkkeiden jakelussa on puutteita.

Vastaajista 47 % kertoi, että työnantaja on painostanut tasoittamaan työaikajakson aikana syntyneet ylityöt ns. tunti tunnista -periaatteella, jolloin ylityökorvauksia ei makseta.

Attendossa tehdään Tehyn näkemyksen mukaan kyseenalaisia säästöpäätöksiä, jotka kohdistuvat henkilöstökuluihin ja heikentävät hoidon laatua. Kyselyn tulokset ovat samansuuntaisia kuin Esperi Care Oy:stä saadut tulokset.

Lähde: Tehy

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Afgaanibluffi, ja bluffin paljastus

13/9/2019

Ruotsin afgaanilaki eli koululaki on ollut voimassa vuoden. Sen nojalla Ruotsi sai vajaa 10 tuhatta uutta afgaania. Keitä oikein ovat nuo 10 000 ns. yksintullutta nuorta, jotka saivat ”toisen mahdollisuuden”? Mitä kertovat tilastot näistä nuorukaisista.

Expressen tutki asiaa jo keväällä 2018 ja tältä näyttää.

- 99,4 % afgaaneista on miehiä.

- 49 % heistä on kertonut, että ovat asuneet vähintään yhden vuoden Iranissa ennen Ruotsiin tuloa. Keskimäärin he ovat asuneet 10 vuotta Iranissa.

- 2 % heistä, jotka ovat asuneet Iranissa kertoo, että heitä on yritetty värvätä Syyrian sotaan Iranin toimesta.

- 78 % heistä ikää on veivattu ylöspäin Maahanmuuttoviraston toimesta.

- 0 % (nollalla) oli näyttää joku henkilöpaperi tai syntymätodistus.

Miten näitä lukuja pitäisi tulkita?

Jos yhden kansanryhmän pakolaisista käytännössä joka ainoa tulija on mies niin keitä ovat vainoajat? Naiset, vanhukset ja lapsetko, joita tästä kansanryhmästä ei pakolaisina tule ollenkaan?

Puolet kertoo asuneensa Iranissa. Mutta Maahanmuuttoviraston mukaan 95 % on asunut ennen Ruotsiin tuloa Iranissa. Mistä ero? Johtuu siitä, että varsinkin sen jälkeen kun afgaanit tajusivat, että ei ole hyvä kertoa tulevansa Iranista he alkoivat sepittämään tarinaa vainoavista talibaaneista. Käytännössä kuitenkin kaikki muutamia poikkeuksia lukuunottamatta tulevat Iranista eivätkä ole ikinä asuneetkaan Afganistanissa.

Jos keskustelet turvapaikka-aktivistin kanssa niin he perustelevat Iranista tulevien afgaanien turvapaikan tarvetta Iranin hallituksen pakkovärväyksellä Syyrian sotaan. Mutta kas, afgaaneista vain kaksi prosenttia kertoo, että heitä on yritetty värvätä Syyrian sotaan. Eli mitään systemaattista ja laajaa pakkovärväystä ei ole tosiasiassa olemassa, jonka perusteella tarvittaisiin turvapaikkoja. Mitäpä asiaan sanoo UNHCR:n Euroopan ja Aasian tiedottaja Charlie Yaxley:

– Ei ole tullut esille mitään sellaisia seikkoja, että Iran pakkovärväisi afgaaneja Syyrian sotaan. Myöskään LITOS:in maaraportissa ei ole tullut esille tällaista.

Niin ikään turvapaikka-aktivistien tavallinen perustelu on se, että afgaaneja kohdellaan Iranissa toisen luokan kansalaisina ja vainotaan. Vainosta ja huonosta kohtelusta Yaxley sanoo:

– Iranilla on vuosikymmenien ajan ollut hyvin suvaitsevainen asenne turvapaikkaoikeuteen. Ylivoimainen enemmistö Iranissa asuvista afgaaneista asuu kaupungeissa ja he elävät sulassa sovussa iranilaisten kanssa.

Yaxley kertoo edelleen:

– Kaikilla afgaanipakolaisilla on perusoikeus esimerkiksi sairaanhoitoon olivatpa he rekisteröityneet pakolaiksi tai ei.

Iran jopa paransi vuonna 2015 pakolaisten sairaanhoitoon pääsyä, ja kaikki voivat rekisteröityä kansallisen sairaanhoitosysteemin piiriin, myös paperittomat. Niin ikään Iran pyrkii, että kaikki afgaanilapset pääsevät kouluun.

Suurin osa tulijoista 90 % on esiintynyt alaikäisenä lapsukaisena tullessaan Ruotsiin. Näistä lapsista taas 78 % on valehdellut ikänsä. Expressenin luku on suurinpiirtein samaa luokkaa kuin lääkintähallituksen antamat luvut, joiden mukaan 83 % lapsena esiintyvistä valehtelee ikänsä.

Voiko ikävippausta selittää jollain persialaisella kalenterilla? Esimerkiksi, että afganistanilaisten vuodessa olisi enempi kuukausia, sanotaanko nyt vaikka vuodessa 16 kuukautta 12 sijaan? Se selittäisi ikäeron. Ja hyvin tavallinen turvapaikka-aktivistien väite.

Lähde: PT-Media

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Eno

13/9/2019

Lukuisista seksuaalirikoksista syytetyn helsinkiläinen ”Enon” rikoskumppanina toimineella miehellä on useita aikaisempia tuomioita pahoinpitelyistä ja uhkailusta. Hänelle on myös määrätty laajennettu lähestymiskielto.

Pahoinpitelyt ja uhkailut ovat kohdistuneet miehen tuolloisiin tai aiempiin seurustelukumppaneihin. Uhreja on yhteensä kolme. Yksi asianomistajista on ollut pahoinpitelyn aikaan raskaana. Tuomittu on esimerkiksi lyönyt uhria vatsaan sekä uhkaillut häntä tappamisella ja raskauden keskeyttämisellä. Pahoinpitelyä ja uhkailua tapahtui useita kertoja asianomistajan ja vastaajan seurustelusuhteen aikana. Tapausten johdosta miehelle on määrätty lähestymiskielto.

Myös toinen asianomistajista on joutunut monesti pahoinpitelyn ja uhkailun kohteeksi. Hän on esimerkiksi joutunut piileskelemään useita tunteja kylpyhuoneessa, jonne vastaaja on lopulta murtautunut veitsen kanssa.

Tuomiot ovat vuosilta 2014–2015. Kolmas tapaus on vuodelta 2007, jolloin tuomittu on pahoinpidellyt silloista naisystäväänsä lyömällä ja kuristamalla.

Lisäksi mies on tuomittu järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta. Hänet on tuomittu teoista ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Miehellä on todettu vuonna 2011 erilaistumaton skitsofrenia, jonka takia hänet on katsottu työkyvyttömäksi kahdesti vuosien 2011 ja 2012 aikana. Diagnoosin ei ole kuitenkaan katsottu vaikuttaneen tekoihin, jotka ovat tapahtuneet myöhemmin.

Rikoskumppani on syntynyt vuonna 1987, ja hänellä on poste restante -osoite Itä-Helsingissä.

Lähde: HS

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Hollanti joutunee leikkaamaan eläkkeitä

13/9/2019

Hollanti on uutistoimisto Reutersin mukaan lähettänyt keskiviikkona virallisen kirjeen Euroopan keskuspankille. Kirjeessä Hollanti kritisoi voimakkain sanoin EKP:n rahapolitiikkaa.

Hollannin parlamentin mukaan EKP myötäilee Etelä-Euroopan pankkeja ja samalla mätkii Hollannin eläkejärjestelmää. Maa joutunee leikkaamaan eläkkeitä ensi vuonna.

Torstaina EKP viritti rahapolitiikkaansa juuri päinvastaiseen suuntaan kuin mitä Hollanti oli toivonut. EKP laski talletuskorkoaan -0,5 prosenttiin. Laskua oli 10 korkopistettä eli 0,1 prosenttiyksikköä.

Samalla EKP sulkee osan pankkien ylimääräisistä talletuksista tämän sakkokoron ulkopuolelle. Varainhallintayhtiöiden laskelmien mukaan pankit joutuvat maksamaan EKP:lle ylimääräisistä varoista 6 miljardia euroa vuodessa. -0,4 prosentin talletuskoron aikana vastaavaa etua ei pankeille tarjottu. Tuolloin negatiivinen talletuskorko tiesi Euroopan pankeille noin 7,5 miljardin euron vuotuista laskua.

Eläkevakuutusyhtiöille ei helpotuksia

Eläkevakuutusyhtiöt jätettiin tylysti sakkokorkohelpotusten ulkopuolelle. Yhtiöiden korkotuotot ovat pudonneet yleisen korkotason myötä. Eläkevastuiden tulisi siten kulkea yhtiöiden tuottojen kanssa käsi kädessä. Se tietää eläkkeiden leikkauksia.

Eläkeleikkaus on poliittisesti todella kuuma peruna. Hollannin parlamentti totesikin kirjeessään, että EKP:n poikkeuksellinen rahapolitiikka on nakertamassa kannatusta keskuspankkia kohtaan. Valtion virkamiesten eläkeyhtiö ABP:n laskelmien mukaan se joutuu suorittamaan eläkeleikkauksen ensi vuonna.

EKP ilmoitti myös aloittavansa uuden velkakirjojen osto-ohjelman marraskuun alussa. Keskuspankki aikoo ostaa pääosin valtioiden velkakirjoja noin 20 miljardilla eurolla kuukaudessa. Ohjelman kestoa ei määritelty. Ostojen arvellaan pitävän velkakirjojen korkotason matalalla ja osittain negatiivisena. Tämä lisää eläkevakuutusyhtiöiden ahdinkoa.

Henri Alakylä

Suomen Uutiset


1 kommentti          Bookkaa tämä

Tunnin juna - mitä kannattajat vastaavat?

12/9/2019

Oleelliset kysymykset Tunnin junasta:

1. Tunnin juna ei pysähdy Salossa. Salolaisten matkustusaikaan ei tule säästöjä.

2. Mitä Turusta Helsinkiin tai Helsingistä Turkuun matkustavat tekevät 17 minuutin ajansäästöllä?

3. Asemia ei saada Muurlaan (jätevoimalaitos) eikä Suomusjärvelle. Salo ei saa mitään hyötyjä.

4. Tunnin juna tuhoaa Salon ainoan ja kultuurihistoriallisesti ikivanhan asuinalueen Lukkarinmäen.

5. Millä ihmeellä perustellaan Salon ja salolaisten junan tarve? Junan, joka pyyhältää hippulat vinkuen Salon ohi?

6. Ja ennen kaikkea. Paljonko salolaiset veronmaksajat joutuvat maksamaan "osallisuudesta"?

 

1 kommentti          Bookkaa tämä

Rinteen hallitus on syönyt kaikki lupauksensa

12/9/2019

Kuntamarkkinoiden puoluejohtajien paneelissa pääministeri Antti Rinne myönsi, ettei kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksia voida toteuttaa rahanpuutteen vuoksi.

Pääministeri Antti Rinteen mukaan 0,7:n hoitajamitoitus, seitsemän päivän hoitotakuu ja tuhat uutta lääkäriä saadaan, mutta tarvittaisiin vielä yli 4000 uutta hoitajaa ja lääkäriä eikä näihin ole varaa.

– Rinteen puheet siitä, kuinka kuulemma kaikki ennen vaaleja luvattu on tulossa, mutta ettei rahaa ole, kuulostavat yhtä ihmeelliselle kuin Rinteen aiemmat puheet PostiSotesta, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen ihmettelee.

SDP pääsi hallitukseen lupaamalla toteuttaa 0,7:n hoitajamitoituksen. Hallitus on valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa varannut rahaa hoitajamitoitukseen 2 prosenttia vaaditusta. Hallituksen ministerien erityisavustajiin on varattu lähes 50% lisää rahaa.

– Hallitus on unohtanut vanhukset ja hoitajat. Pääministeripuolue Sosiaalidemokraatit valehtelivat törkeästi ennen vaaleja ja nyt kaikki sairaat vanhukset ja väsyneet hoitajat on unohdettu. Samaan aikaan omia tovereita ei unohdettu, kun kaikille järjesteltiin paikat hallituksen avustajakaartissa, Antikainen tylyttää.

Hallitusohjelmassa todetaan, että seitsemän päivän hoitotakuu vaatisi THL:n laskelmien mukaan 1600-2600 lääkäriä lisää. Hoitajamitoituksen toteutus taas vaatisi jopa 4000 hoitajaa. Suomen lähi- ja perushoitajaliiton mukaan hoitajamitoituksen toteuttaminen vaatisi lisää rahaa 250 miljoonaa.

 

1 kommentti          Bookkaa tämä

Tunnin juna

12/9/2019

Tutkittua tietoa suurnopeusjunista eli otteita Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 19/2018, ”Eurooppalainen suurten nopeuksien rautatieverkko: toteutumaton tavoite, toiminta epäyhtenäistä ja tehotonta."

Kustannustehokkuus on vaakalaudalla. Erittäin suurinopeuksisia ratoja ei tarvita kaikkialla, sillä kustannukset matka-ajassa säästettyä minuuttia kohti ovat suuret, jopa 369 miljoonaa euroa, ja junien keskinopeudet ovat vain 45 prosenttia enimmäiskapasiteetista. Lisäksi kustannusten ylittymiset ja rakennusviiveet ovat pikemminkin sääntö kuin poikkeus.

Jäsenvaltioiden todellisten tarpeiden arvioinnin laatu on heikko, eikä tavanomaisten ratojen parantamista koskevaa vaihtoehtoa usein oteta riittävästi huomioon, vaikka tämän vaihtoehdon käyttämisellä saavutettavat säästöt voivat olla huomattavia.

Suurnopeusratojen rakentamista koskevat päätökset tehdään usein poliittisin perustein, eikä kustannus-hyötyanalyysiä yleensä käytetä kustannustehokkaan päätöksenteon välineenä.

Vertailun perusteella suurnopeusradalla olisi oltava vuosittain yhdeksän miljoonaa matkustajaa, jotta se menestyisi. Kolmella seitsemästä valmiista suurnopeusradasta matkustajien määrä oli kuitenkin paljon pienempi.

Tarkastettujen ratojen vaikutusalueilla asuvien henkilöiden määrää koskeva arvio osoittaa, että 14 tarkastetusta radasta ja rajat ylittävästä yhteydestä yhdeksällä ei ole riittävästi potentiaalisia matkustajia niiden menestymiseksi.

Näihin kuuluvat myös ne kolme edellä mainittua rataa, joilla on vähemmän matkustajia kuin yhdeksän miljoonan matkustajan vertailuarvo.

Tunnin junan kohdalla kaikki menee tietysti paremmin?

Raivaajankadun asukas

1 kommentti          Bookkaa tämä

Rinteen jallitus

11/9/2019

Äänestäjät tulevat olemaan raivoissaan, kun vihervasemmistolaisen hallituksen lupausten tyhjyys selviää. Hoitajamitoitus ei toteudu, mutta Antti Rinteen hallituksen avustajamitoitus sentään lähes tuplaantui Sipilän kauteen verrattuna.

Vappusatasesta tuli vappukaksikymppinen, ja lopulta pamahtaa varmaan vappuvero. Silti puoluetukea korotetaan neljänneksellä, jotta äänestäjien hylkäämän keskustan ei tarvitse kiristää vyötään. Afrikkaan työnnetään yhä enemmän suomalaisten verorahaa.

Rinteen hallitus on erittäin vaarallisella tiellä – itselleen. Myös keskustasta kuuluu kohta kuolonkorinaa, jollei siellä ymmärretä lähteä lätkimään Rinteen hallituksesta mahdollisimman nopeasti.

Keskustan nuori ja viehättävä puheenjohtaja Katri Kulmuni on mission impossiblen edessä. Juurevat keskustan isäntämiehet eivät tule hänen johtamistapaansa hyväksymään. Minä pidän monesta salolaisesta keskustalaisesta, koska suurella osalla heistä on tolkku tallella. Siksi tunnen itseni välillä surulliseksi.

Politiikka ei ole rakettitiedettä vaan yksinkertaisesti omien eturyhmien asioiden hoitamista. Juuri siksi on käsittämätöntä, että kansalaiset edelleen änestävät vihervasemmistoa.

Rinteen jallitus on kasvattamassa menoja menoja etupainotteisesti, koska tiedetään, että pian ei ole varaa toteuttaa hallituksen lupauksia edes osittain. Ja sen jälkeen, lähempänä seuraavia vaaleja, äänestäjille on luvassa keppiä. Saatte uskoa, että äänestäjien tuomio tulee olemaan ankara.

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Tunnin juna

11/9/2019

”Turun ja Helsingin välisestä nopeasta junayhteydestä eli Turun Tunnin junasta laaditaan hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arviointi eli YVA. Arviointi sisältää rataosuudet Espoo–Salo-oikorata, Salo–Turku-kaksoisraide, Turun henkilöratapiha, Piikkiön oikaisu sekä ”0+” -vaihtoehtona rantarata.

Helsinki–Espoo välin rataosan hankekokonaisuuden ympäristövaikutusarvio tuli ajankohtaiseksi, koska EU-direktiivin tulkinnan mukaan hankkeita ei voida pilkkoa osiin.

Hankekokonaisuuden YVA:ssa arvioidaan merkittävimmät vaikutukset YVA-lain mukaisesti.

Espoon ja Helsingin välillä rata on jo toteuttamista vaille valmis. Espoo–Salo-oikoradan osalta hankekokonaisuuden ympäristövaikutusarvio perustuu vuonna 2010 tehtyyn Espoo–Salo-oikoradan vaikutusarviointien päivittämiseen, maakuntakaavan mukaiseen linjaukseen sekä tekeillä oleviin ja tehtyihin luontoselvityksiin.

Salon ja Turun välisellä osuudella ja Piikkiön oikaisulla tehdään uusia luontoselvityksiä ja -arviointeja.

– Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankkeeseen haetaan sekä suunnitteluun että rakentamiseen EU-tukea. Tämän takia on erittäin tärkeää, että myös YVA on tehty EU-direktiivin mukaisesti, kertoo Väylän projektipäällikkö Heidi Mäenpää viraston tiedotteessa.

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan yhteistyönä

Sopimuksen allekirjoittivat Janica Solehmainen, Ramboll Finland Oy, Veli-Markku Uski, Sitowise Oy, Päivi Nuutinen, Väylä, Heidi Mäenpää, Väylä ja Seppo Veijovuori, Sitowise Oy.

Hankekokonaisuuden YVA ja Salo–Turku-kaksoisraiteen sekä Piikkiön oikaisun tekninen suunnittelu tehdään Ramboll Finland Oy:n ja Sitowise Oy:n yhteistyönä.

Samat suunnittelijat ovat parhaillaan laatimassa myös Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelmaa. YVA-yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus, joka tekee yhteistyötä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

– Työ on meille suuri huomioiden sen luonteen, laajuuden ja aikataulun. Olemme kuitenkin saaneet koottua parhaan mahdollisen projektiryhmän tämän työn laadukkaaseen läpivientiin, projektipäällikkö Veli-Markku Uski Sitowise Oy:stä kertoo.

Ratageometrian ohella Salo–Turku välillä suunnitellaan muun muassa tunneleiden, siltojen, geotekniikan sekä teiden ja katujen tekniset ratkaisut.

Salon ja Turun välillä suunniteltava kaksoisraide myötäilee Piikkiön oikaisua lukuun ottamatta nykyistä ratakäytävää.

– Haasteita suunnittelulle tuo se, että luonnonympäristön ja avoimien peltoalueiden ohella rata kulkee useissa kohdin tiiviin asutuksen keskellä, sanoo teknisestä suunnittelusta vastaava Markku Salo Ramboll Finlandista kertoo.

Lähde: TS


1 kommentti          Bookkaa tämä

Suomi ilman somaleja

10/9/2019
Pääministeripuolue sdp:n islamilaista sharia-lakia kannattava kaupunginvaltuutettu, tummahipiäinen etninen somali Abdirahim Husu Hussein kirjoitti eilen twitterissä (lainaus on täsmällisesti alkuperäisessä muodossa):

”Heräät maanantai aamuna ja uutisessa on, ettei Suomesta löydy yhtään #persu. Että heitä ja kaikki muut ilmastonmuutoksen denialistit ovat vaan hävinneet (ihan samaa minne.) Tulisiko heitä ikävää? #SuomiIImanPersuja

Kiihottaako Hussein ihmisiä vihaamaan perussuomalaisia ja perussuomalaisten äänestäjiä sekä kaikki niitä, jotka suhtautuvat kriittisesti ilmastonmuutosalarmismiin?

Husu Hussein on sama henkilö, joka kehotti suomalaisnaista syömään paskaa ja kuolemaan ja joka on useaan otteeseen solvannut suomalaisia rasisteiksi.

Sanomistensa jälkeen Hussein ihmettelee miksi häneen kohdistuu jatkuvasti negatiivisia tunteita ja miksi hän saa [omien sanojensa mukaan] paljon vihaista postia.

Husseinin twitter-päästön merkeissä kirjoitan esiin utopistisen mielikuvan:

”Heräät maanantaiaamuna ja uutisissa sanotaan, ettei Suomesta löydy yhtään [hashtag]somalia. Että he ja kaikki muut jihadismia ja shariaa kannattavat henkilöt ovat vain hävinneet (ihan sama minne). Tulisiko heitä ikävä? [hashtag] SuomiIlmanSomalejaJaShariaaKannattaviaJihadisteja.”

Kiihottuuko joku mielikuvasta, joka ei ole totta? Herääkö lukijan mielessä vihaisia tunteita? Vai pyyhkäiseekö aivojen syövereitä pettymyksen aalto, jonka perussyynä on suomalainen maahanmuuttopolitiikka?

Husu Hussein oli pitkään Yleisradion muslimimannekiini, jonka tehtävänä oli esittää hyvin kotoutunutta islaminuskoista maahanmuuttajaa. Hussein oli Ylen perinteisellä neuvostotyylillä esiin nostettu malliesimerkki maahanmuuton tuottamista kultamunista, jollaisia Suomeen toivotaan lisää paikkaamaan nurkan takana häämöttävää työvoimapulaa ja parantamaan geneettistä perimäämme.

Husseinin lisäksi Yle on sponsoroinut viime vuosina muun muassa useista rikoksista tuomittua lelusetä Rami Adhamia, josta Iltalehti raportoi 29.8.2018 seuraavasti:

”Helsingin hovioikeus vahvisti keskiviikkona Aleppon lelusalakuljettajaksi kutsutun Rami Adhamin, 46, saaman ehdollisen vankeustuomion muun muassa pahoinpitelyistä ja veropetoksesta. Miestä syytetään parhaillaan käräjillä 18 uudesta rikoksesta.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Rami Adhamin vuosi sitten veropetoksesta, dopingrikoksesta, huumausainerikoksesta, kirjanpitorikoksesta, kiristyksen yrityksestä sekä kahdesta pahoinpitelystä. Seurauksena oli viisi kuukautta ehdollista vankeutta.”

Lelusedän lisäksi Yle on esitellyt positiivisessa hengessä useita muslimien edustajia, jotka ovat olleet todellisuudessa jihadismin ja sharian vankkumattomia kannattajia. Kirjoitin 17.9.2017 muutamista Yleisradion ylistämistä islamin edustajista. 

Sosialidemokraattinen puolue (sdp) on onnistunut toistuvasti haalimaan riveihinsä ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, joista paljastuu joko rankkoja rikoksia (pedofiliaa), lievempiä rikoksia (khatin salakuljetusta), juutalaisvihaa, suomalaisvihaa tai jihadismin ja sharian ihailua.

Sdp on jo vuosien ajan seurannut tarkoin esikuvansa Ruotsin sosialidemokraattien mallia pyrkien hankkimaan lisää äänestäjiä haitallisen maahanmuuton välityksellä. Sdp ei piittaa siitä, että yhteiskunta muuttuu levottomaksi ja ihmisten käyttäytyminen yhä vaikeammaksi ennakoida.

Pyrkimys pysyä vallassa hinnalla millä hyvänsä on jo tuhonnut tai on parhaillaan tuhoamassa muutamia eurooppalaisia sosialidemokraattisia puolueita (Hollanti, Saksa) eikä sdp näytä muodostavan poikkeusta trendistä.

Sdp:n hyytyminen pienpuolueeksi ei ole surullinen asia, mutta paha asia on, että osa suomalaisesta yhteiskunnasta ehtii ajautua ikävään jamaan ennen kuin kansalaisten enemmistö onnistuu avaamaan silmänsä.

Heikki Porkka

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Syyskuu 2019 (34)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com