Iltalehti

22/11/2012

Ihmeiden aika ei ole ohi.

Julkisen sanan neuvostohan koostuu pääasiassa asianosaisista eli toimittajista.

Siinä on pukki kaalimaan vartijana.

Miksi ihmeessä Halla-ahon olisi pitänyt ottaa lehteen yhteyttä "oikaistakseen väitettä", jonka lehti tiesi vääräksi.

Halla-aho toimi aivan oikein.

Iltalehti on saanut Julkisen sanan neuvostolta (JSN) huomautuksen pääkirjoituksestaan.

Pääkirjoitus väitti norjalaisen joukkomurhaajan Anders Behring Breivikin nimenneen kansanedustaja Jussi Halla-ahon (ps.) oppi-isäkseen. Pääkirjoitus, jonka otsikko oli ”Ihmismielen syöverit ovat nousseet esiin” julkaistiin Iltalehdessä 21.4.2012.

JSN:n mukaan se, että Breivik on maininnut Halla-ahon manifestissaan ei riitä perusteluksi sille, että lehti väitti Halla-ahoa pääkirjoituksessa Breivikin ”oppi-isäksi”.

Pääkirjoituksesta kannelleen Halla-ahon mielestä väite on ”leimaava ja täysin perätön”. Breivik ei ole Halla-ahon mukaan kutsunut häntä oppi-isäkseen eikä maininnut häntä kirjoituksissaan tai puheenvuoroissaan sanallakaan.

Esittämällä valheellisen väitteen Breivikin ja Halla-ahon välisestä kytköksestä Iltalehti rikkoi kantelun mukaan ainakin journalistin ohjeiden kohtia 8. ja 11.,  joiden mukaan "journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen" ja "yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta".

Iltalehden vastineen mukaan ”oppi-isästä” puhuminen oli pääkirjoitukselle ominainen kärjistetty sanamuoto. Iltalehden mukaan Halla-aho ei myöskään ottanut lehteen yhteyttä oikaistakseen väitteitä.

JSN:n mukaan siitä huolimatta, että pääkirjoituksessä on mahdollisuus provosoida, yleisö ei voinut erottaa, oliko kyseessä lehden mielipide vai tosiasia. JSN:n mukaan väite, että joukkomurhaaja Breivik olisi pitänyt Halla-ahoa esi-isänään ylitti "kohtuuden rajat".

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Haloo Salon sote-lautakunta

21/11/2012

Salon vanhustenhoidon ulkoistaminen on alkanut.

Olen odotellut avausta, koska oli päivänselvää, että Särkisalo-kodin sulkemisen, jossa toimialajohtaja Kai Saarimaa karjui särkisalolaiset hiljaisiksi sillä välin, kun kaupunkinjohtajamme Antti Rantakokko tiristi itkua vieressä, jälkeen vanhuspalvelujen yksityistäminen alkaa.

Särkisalo-kodista ja Kajala-kodista piti saada vanhukset äkkiä pois.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet.

Olen satavarma, että kokonaisuudesta on olemassa päätös.

Vaatikaa, että te saatte sen käsiinne.

Ennen kuin teette päätöstä, selvittäkää hieman Attendo-konsernin taustoja.

Tutkikaa myös, ovatko ostopalvelut edullisimpia pitkässä juoksussa kuin itsetuotetut.

Katsokaa myös, minkä maalainen Attendo on. Jos se ei ole suomalainen, niin yritys ei maksa veroja Suomeen.

Se on teidän hommanne.

Tälläisia päätöksiä ei pidä tehdä liian pikaisesti vaan harkiten, kokonaisuutta ajatellen.

Vaikka Hannele Lyytinen väittää, että Attendon toiminta on erinomaista, ei häntä kannata uskoa vaan parasta on selvittää asia itse.

Mainospuheisiin ei pidä tyytyä.

Tämä selostus löytyy kaupungin sivuilta:

Sosiaali- ja terveyslautakunta  170 28.11.2012

Attendo Oy:n tarjous vanhusten palvelutalorakennuksen yhteiskäytöstä Salon kaupungin vanhuspalveluiden kanssa
2162/10.03.02/2012

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Valmistelija: vanhuspalveluiden johtaja Hannele Lyytinen

Attendo-konserni on Pohjoismaiden suurimpia hoivapalvelujen tuottajia ja Suomen johtava sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Yritys tuottaa palveluja noin 80 terveysasemalle ja suun terveydenhuollon yksikölle. Lisäksi yrityksellä on 60 hoivakotia ympäri maata. Attendo-konsernin liikevaihto on 700 milj. euroa, josta Suomen osuus on noin 250 milj. euroa. Konsernissa työskentelee 13 000 terveydenhuollon ammattilaista.

Attendo Oy:n tarkoituksena on vuokrata Tyvene Oy:n Salon Viitanlaaksoon suunnittelema palvelutalorakennus palvelutuotannon käynnistämiseksi kohteessa. Hankkeen toteuttamiseksi on haettu rahoitusta ARA:lta ja sen on suunniteltu valmistuvan alkukesästä 2014. Kaupunginhallitus päätti kokoukses saan 22.10.2012 § 620 puoltaa Tyvene Oy:n hanketta.

Attendo Oy on esittänyt tarjouksen Salon kaupungille Viitanlaakson palvelutalorakennuksen yhteiskäytöstä, siten että Attendo Oy luovuttaa osan Tyvene Oy:ltä vuokraamastaan rakennukses ta Salon kaupungin palvelutuotantokäyttöön sopimuskaudeksi.

Palvelutalorakennus on kaksikerroksinen ja Attendo Oy tarjoaa 60–paikkai sen yksikön 30-paikkaista alakertaa kaupungille ja käynnistää 30-paikkaisessa yläkerrassa oman palvelutuotantonsa.

Attendo Oy:llä on aiempia kokemuksia palvelutalorakennuksen yhteiskäytöstä yhdessä kunnan kanssa mm. Kouvolasta, Joensuusta ja Kotkasta.

Sopimusluonnoksen mukaan Attendo Oy luovuttaa sopimuskauden ajaksi kaupungille määritellyn osan rakennuksesta sekä rakennuksen yhteiskäytössä olevat tilat maa-alueineen ja irtaimistoineen. Salon kaupunki maksaa Atten do Oy:n palvelutaloon hankkimista kalustosta ja laitteista vuokraa (ns. leasing-maksu), joka on sopimusluonnoksen mukaan 2500 euroa/kk ja lisäksi alv. Kaupunki maksaa myös korvauksen mahdollisista tyhjistä asukaspaikoista. Lisäksi Attendo Oy tuottaa kaupungille alihankintana ateria, siivous ja pyykkipalvelut, joista kaupunki maksaa sopimuksen mukaisen hinnan.

Kaupunki vastaa muilta osin palvelutuotannon toteuttamisesta mm. käyttämällä toiminnassa omaa henkilökuntaansa sekä vastaamalla asukkaiden hoitotarvikkeista. Samassa yhteydessä lakkautetaan Pahkavuoren ryhmäkoti (22 paikkaa) vanhuspalveluiden yksikkönä. Pahkavuoren lakkauttaminen on ollut suunnitelmissa rakennuksen soveltumattomuudesta vanhusten hoivayksiköksi. Rakennus on vanha, mistä johtuen esteettömyysvaatimukset eivät juuri toteudu. Pahkavuoren henkilökunta siirtyy uusiin Viitanlaakson palvelutalon tiloihin ja lisäksi vanhuspalveluissa tehdään muita sisäisiä henkilöstöjärjestelyjä.

Salon kaupungin vanhuspalvelut maksaa Pahkavuoren tehostetun palveluyksiköstä sisäistä vuokraa 5127,29 euroa/kk.

Asukkaat uuteen yksikköön tulevat Pahkavuoresta. Attendo Oy:n tarjous noudattelee asiakasmaksujen näkökulmasta kaupungin tehostetun palveluasumisen ohjeistusta eli ateriapalvelupaketin hinta on asiakkaalle 13 euroa/päivä ja tukipalvelumaksu 180 euroa/kk. Sopimusluonnoksen mukaan Attendo Oy mitoittaa asuntojen vuokratason KELA:n asumistukirajoihin.

A-klinikka –säätiö on käynnistämässä Pahkavuoren kolmanteen kerrokseen alkoholin liikakäytön johdosta dementoituneille tarkoitettu yksikköä keväällä 2013. Yksikkö tuottaa palveluja maakunnallisesti. A-klinikka-säätiön taholta on alustavasti ilmaistu kiinnostus koko Pahkavuoren kiinteistön käyttöön ottamisesta erityisryhmille.

Attendo Oy:n jättämän tarjouksen voidaan katsoa antavan Salon kaupungin vanhuspalveluille mahdollisuuden siirtää asumispalveluja uusiin nykyaikaisiin esteettömiin tiloihin uudenlaisella palvelukonseptilla sekä saada samalla lisää kahdeksan tehostetun palveluasumisen paikkaa. Alustavien kuluvertailujen perusteella voidaan arvioida, että vanhuspalveluiden kulut eivät tältä osin kasva ja Pahkavuoren kiinteistön mahdollinen vuokraaminen ulkopuoliselle toimijalle lisää hankeen kokonaistaloudellista arvoa.

Toimialajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää jatkaa neuvotteluja Attendo Oy:n kanssa yrityksen jättämän tarjouksen pohjalta.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Kryytiä mausteeksi

20/11/2012

Ryyditänpä vielä perussuomalaisten alv:n korotuksen vastustamista tällä kuvalla, joka havainnollistaa, mistä on kysymys.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

PS vastustaa arvonlisäveron korotusta

20/11/2012

Eduskunnan täysistunnossa äänestettiin tänään hallituksen esityksestä nostaa arvonlisäveroa yhdellä prosenttiyksiköllä. Perussuomalaiset äänestivät esitystä vastaan.

Vastustamme arvonlisäveron korotusta, sillä se kolhii kaikkein kovimmin pienituloisia korottamalla myös välttämättömyyshyödykkeiden kuten ruoan, lääkkeiden ja asumisen hintaa. Lisäksi korotus heikentää vientisektorimme kilpailukykyä, sillä se kiihdyttää väistämättä inflaatiota.

Ostovoiman heikkeneminen taas aiheuttaa palkankorotuspaineita seuraavaan työmarkkinakierrokseen, josta seuraava kustannustason nousu luonnollisesti heikentää Suomen vientisektorin kilpailukykyä.

Vielä hallituksen linjaa enemmän perussuomalaiset hämmästelevät keskustan ehdotusta nostaa arvonlisäveroa peräti kahdella prosenttiyksiköllä. Keskustan ehdotuksesta äänestettiin eduskunnassa viime perjantaina, ja perussuomalaiset luonnollisesti äänestivät sitäkin vastaan.

Lisätietoja:

Kansanedustaja Pentti Kettunen

044 029 6681

Kansanedustaja Ville Vähämäki

050 512 0196

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Vanhus ei ole ihminen vaan tuotantoväline

20/11/2012

Kaikki mahdolliset ja mahdottomat poliitikot puhuvat ennen vaaleja vanhusten asioista. Vaalien jälkeen joko vaietaan tai laaditaan lakeja, jotka ovat yhtä tyhjän kanssa.

Tosiasiassa vanhukset halutaan mahdollisimman nopeasti hautaan.

Erinomainen esimerkki tulee tänään Suur-Kouvolasta. Kunnan kuluja lääkepalvelujen siirrosta apteekeille sysätään vanhusten maksettavaksi. Vanhusten vuosikustannukset kasvavat noin 500 euroa vuodessa.

Vanhuksen on maksettava, halusipa palvelua tai ei. Annosjakelu yleistyy kaiken aikaa. Eipä aikaakaan, kun saamme sen Saloon. Suunnitelmat ovat jo olemassa.

Kouvolassa pakollista annosjakelumaksua ei hyväksytä pakolliseksi menoksi, joka otettaisiin huomioon asumisen palvelumaksua määriteltäessä. Palvelutaloissa pienituloisille on jätettävä käteen 170 euroa kuukaudessa. Tämän rahan vanhus käyttää telkkarilupaan, lehtiin, vaatteisiin, matkoihin ja muihin omiin menoihinsa. Sapuskan hän saa talon puolesta. Annosjakelumaksu, joka kuukaudessa tekee noin 50–60 euroa otetaan tuosta 170:sta eurosta. Satasella ei paljoa ostella, joten vanhukset joutuvat kuseen, jolleivät jo ole.

Kouvola on aikaisemminkin pistänyt tuulemaan vanhuksia koskevissa asioissa. Jokin aika sitten palveluasuntojen siivous lopetettiin kokonaan. Maksua vastaan siivousta tietysti saa. Laitospaikat ovat kalliita ja niistä halutaan siirtyä yhä enemmän palveluasumiseen.

Vanhusten hoidosta on tullut raakaa bisnestä.

Yksikään taho, poliitikot kaikkein vähiten, haluavat korjata vanhusten oloja.

Kaiken takana on jälleen kerran suunnaton ahneus.

4 kommenttia          Bookkaa tämä

Oottakona Kokkolasta?

20/11/2012

Toivoakseni edes muutama valveutunut ihminen muistaa, että Suomen hallitus ottaa ensi vuonna lainaa seitsemän miljardia.

Nyt summaa on kuitenkin vaivihkaa korotettu.

Suomen hallitus ottaakin lainaa ensi vuonna kymmenen miljardia euroa.

Mahdetaanko suomalaisille jälleen kerran valehdella vai eikö Jutta Urpilainen ymmärrä yksinkertaista matematiikkaa?

Eräs vaihtoehto on se, että hän ei vain välitä, mitä tapahtuu. Pääasia, että ollaan Euroopan unionin ytimessä.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomen taru alkaa olla lopussa

19/11/2012

Olen joutessani, kun odottelen, että jotain tapahtuisi Salon uuden valtuuston asioissa, laskeskellut.

Ajattelun tulos on ollut, ettei Suomea pelasta enää mikään. Eduskunnan hajottaminen ja uudet vaalit eivät auta, koska kansa äänestää aina samat jästipäät jatkamaan.

Kataisen hallituksen ohjelma lähti abstraktista ajatuksesta, jossa oletettiin, että jokin selittämätön nousukausi pelastaa Suomen talouden. Ajatukselle ei ollut katetta.

Hallituksella ei ollut minkäänlaista ohjelmaa. Ei mitään suunnitelmaa.

Hallitus on lamaantunut. Päivittäin nousee uusia selittämättömiä sotkuja esiin. Viimeisin oli kyvyttömän liikenneministerin Merja Kyllösen möläys siitä, että ”hän repii ja päälle päätteeksi polttaa” sellaiset paperit, joissa on valmiita leikkaussuunnitelmia muun muassa kasitiestä.

Päivä sen jälkeen käy ilmi, että liikenneministeriön laskemissa on 150 miljoonan euron kupru.

Mitä tekee Katainen?

Kertoo, että ministeri Kyllösellä on hallituksen täysi tuki.

Tänään valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä oli Kreikan sopeutusohjelman toteutus ja Espanjan pankkituen siirtäminen ERVV:ltä EVM:lle. Edustajille annettiin ohjeeksi, että näissä on ”noudatettava vaiteliaisuutta”. Lisäksi paperit ovat salaisia.

Miten ihmeessä sellaiset paperit, jotka koskevat jokaista suomalaista, voivat olla salaisia?

Hallitus lisää syömävelkaa, kiristää verotusta, joka kurjistaa veronmaksajien asemaa ja siirtää yksityisen sektorin työpaikkoja Suomen rajojen ulkopuolelle.

Kataisen hallituksen aikana Suomen teollisuuden vienti on pudonnut 25 prosenttia. Teollisuuden saamat tilaukset alittavat vuoden 2008 tason. Teollisuudesta on hävinnyt Kataisen aikana yli 50 000 työpaikkaa. Samaan aikaan julkisen sektorin työpaikat ovat lisääntyneet.

Jos tämä kehitys jatkuu, Suomi on konkurssissa.

Vientiyrityksiin ei synny uusia työpaikkoja, koska hallitus ei ole uhrannut niille ajatustakaan.

Ensimmäisen kerran myös pari lausetta Talvivaarasta. Valtio on Solidiumin, Sitran ja muutaman muun rahoituslaitoksen kautta hukannut kahden vuoden aikana Talvivaaraan saman verran rahaa, jota se vuonna 2013 kerää hyvätuloisilta palkansaajilta solidaarisuusveroina ja eläkeläisiltä kuuden prosentin raippaverolla.

Vanhustenhoidosta, sairaanhoitajista, syrjäytyneistä lapsista, huonovointisista nuorista, homekouluista ja muista viis.

Suomi oli vielä 80-luvulla loistava maa.

Nyt olemme ajautumassa Kreikan, Espanjan, Portugalin ja Italian tielle.

Suomalaisilla oli mahdollisuutensa vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.

Te ette käyttäneet sitä. Kolmannes jätti kokonaan äänestämättä.

Myös kuntavaalit todistivat sen, etteivät suomalaiset ole valmiita muutokseen.

Asialle ei enää mahda mitään.

Tilaisuus oli ja meni.

Suomalaiset eivät ihan oikeasti välitä, kunhan juoksevat BB:n, mäyräkoirien ja Facebookin perässä. Vannotaan it-teknologian nimiin, mutta ei se mitään toinna, jollei viesteillä ole sisältöä.

Tulevaisuudessa kirjoitteluni todennäköisesti vähenee, vaikka tällä hetkellä olisi kova halu kirjoittaa Salon tulevan hallituksen ja lautakuntien valintamenoista.

Niistä en voi kirjoittaa, sillä kun on itse mukana, on vaitiolovelvollinen.

Lisäksi olen huomannut, ettei kirjoittamisella lopultakaan ole mitään merkitystä. Sillä ei voi vaikuttaa yhtään mihinkään.

En ole loppujen lopuksi Suomen romahduksesta kovin pahoillani, sillä en aio jäädä sitä katsomaan.

Mitä suurimmalla todennäköisyydellä tulen viettämään lopun elämääni Sveitsissä, suoran demokratian mallimaassa.

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Seitsemän kuolemansyntiä

19/11/2012

Suomi on rikkaampi kuin koskaan aikaisemmin. Siitä huolimatta meillä ei ole rahaa enää mihinkään. Suomi ei enää tuota sosiaali-, terveys-, koulutus- ja työvoimapalveluja, jotta takaisimme ihmisille paremman elämän ja sitä kautta hyvinvointia koko yhteiskunnalle. Me tuotamme niitä siksi, että yhtiöt menestyisivät paremmin ja jotta ne saisivat sijoittamalleen pääomalle paremman tuoton.

Suomesta on tullut ahneuden yhteiskunta.

Seitsemän kuolemansynnin yhteiskunta.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Paremman maailman puolesta

19/11/2012

Lueskelin joutessani halikkolaisen Hannu Lehtilän kirjan Tarja Halonen - Paremman maailman puolesta.

Kirja on aivan helvetin huono, asenteellinen ja täynnä typerää suitsutusta, mutta niin oli punamummokin.

Yksi hyvä kohta siinä sentään on.

Se kuuluu näin:

Tarja Halosen ylipäällikkökautena puolustusvoimien komentajina toimivat Gustav Hägglund, Juhani Kaskeala ja Ari Puheloinen. He kaikki ovat korkean tason ammattisotilaita, joilla on laajaa kansainvälistä kokemusta....

Asennetason suhtautuminen huippusotilaisiin sai heti Halosen kauden alussa onnettoman startin. Gustav Hägglund ehti olla Halosen ylipäällikkökauden alussa vain vuoden komentajana, mutta tuhoja tuli.

Hägglund on pitänyt itseään Suomen toiseksi parhaana sotilaana marsalkka Mannerheimin jälkeen. Ylimielisyyttään hän osoitti eläkkeelle jäätyään antamalla koiralleen nimeksi "Tarja".

Jos Yle pitää Mannerheimiä kenialaisena neekerinä, niin kenraali Hägglund on ilman muuta Suomen toiseksi paras sotilas.

Ja vaikkei pitäisikään, niin en usko, että Hägglundin oma arvio itsestään on kovinkaan paljon väärässä.

Jollei sitten oteta Ristintaipaleen vaikenevaa kenraalia, Aksel Fredrik Airoa lukuun.

Nykyinen komentaja osaa myös venäjää ja on opiskellut Venäjän sotilasakatemiassa.

Venäjän tunteminen ja maan kielen osaaminen on noissa hommissa suuri etu.

Ehkä seuraavat komentajat hallitsevat kuitenkin islantia, jos Calle Haglundista ja Jyrki Kataisesta, Suomen tuhoajista, asia riippuu.

4 kommenttia          Bookkaa tämä

Kuntien likvidointi entistä helpompaa

19/11/2012

Nythän on niin, että jokainen puolue hävisi näissä kuntavaaleissa. Eniten hävisi demokratia ja kunta instituutiona.

Kuntien likvidointi on kokoomukselle tästä eteenpäin entistä helpompaa.

Missään maailman maassa ei ole tehty samanlaista kuntalahtausta kuin Suomessa.

Paitsi tietysti Stalinin aikana Neuvostoliitossa 30-luvulla.

Sen, joka ei tätä ymmärrä, ei kannata ruveta paikallispoliitikoksi.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Syyskuu 2020 (63)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com