Julkisella sektorilla yli 600 000 työntekijää

27/7/2018

Suomen julkisten menojen suhde kansantalouden kokoon on EU:n toiseksi suurin, 55,8 prosenttia (2016). Edelle ehtii vain Ranska 56,4 prosentilla.

Noin joka neljäs suomalainen on töissä julkisella puolella. Bkt-osuus on reilut 20 prosenttia, eli noin viidennes talouden arvonlisästä syntyy julkisella sektorilla.

Kaiken kaikkiaan julkiset menot ovat yli 120 miljardia (2016). Suurin menokohde on sosiaaliturva, johon kuluu noin 55 miljardia. Sosiaaliturvan ylivoimaisesti suurin menoerä on eläkkeet, joihin kuluu vuosittain noin 30 miljardia. Summa kasvaa jatkuvasti.

Yhteiskunnan perustoimintojen eli puolustuksen, oikeuslaitoksen, sisäisen turvallisuuden ja yleisen hallinnon menot ovat yhteensä 23 miljardia. Kärjistäen, vaikka kaikki byrokraatit, lainlaatijat, poliisit, tuomarit, rajavartijat ja sotilaat potkittaisiin kortistoon, pienenisi julkinen sektori vain vajaan viidesosan verran.

Terveydenhuoltoon käytetään noin 15,5 miljardia ja koulutukseen reilut 13 miljardia. Elinkeinoelämän edistämiseen kuluu vajaa 10 miljardia. Kaikki muut menot tulevat kaukana perässä.

Julkisen sektorin koosta huolimatta Suomessa kaikki suuremmat poliittiset liikkeet kokoomuksesta lähtien ovat sitoutuneet laajan hyvinvointiyhteiskuntaan. Äärivertailu kiteyttää perustelutkin: Somaliassa ei ole suurta julkista sektoria rasittamassa ihmisiä – siellä ei myöskään ole perusturvaa, peruspalveluja tai vakaata yhteiskuntaa eikä siten mahdollisuuksien tasa-arvoakaan.

Voi käyttää myös huonosti

Maailman vakaimpien, vauraimpien ja tasa-arvoisimpien maiden julkiset sektorit ovat poikkeuksetta paljon keskiarvoa suurempia. Esimerkiksi Pohjoismaiden menestys näyttää viittaavan siihen, että suhteellisen laaja julkinen sektori on jonkinlainen edellytys kattavasti vauraalle ja tasa-arvoiselle yhteiskunnalle.

Julkisia rahoja voi toki käyttää myös huonosti. Kreikassa on suuri julkinen sektori suhteessa bkt:hen, mutta maa ei löydy hyvinvointimittarien kärjestä.

Hyvä julkinen hallinto on luultavasti menestyvän yhteiskunnan yksi tärkeimpiä edellytyksiä. Surkea hallinto johtaa nopeasti myös muiden instituutioiden romahtamiseen. Vastaavasti tehokas ja uudistumiskykyinen hallinto pystyy parantamaan esimerkiksi markkinoiden ja oikeuslaitoksen toimintaedellytyksiä.

Pitääkö julkisen sektorin kuitenkaan olla aivan näin suuri hyvään yhteiskuntaan? Vuosikymmenien paisumisen jälkeen laajat hyvinvointiyhteiskunnat ovat laihdutuskuurin edessä, koska väestöt vanhenevat. Kasvu ei enää jatku yhtä hurjana kuin ennen. Suomikin käyttää joka vuosi miljarditolkulla enemmän kuin mikä on kestävää.

Kaikkien tuntema kestävyysvaje pakottaa arvioimaan julkisia menoja. Vaje kertoo, kuinka paljon julkista taloutta pitäisi vahvistaa, jotta nykyiset hyvinvointipalvelut ja tulonsiirrot pystyttäisiin varmasti turvaamaan tulevaisuudessa. Arviot vajeen suuruudesta vaihtelevat muutamasta miljardista aina yli kymmeneen, mutta joka tapauksessa karsimistarve on huomattava.

Valtiovarainministeriö ennustaa kestävyysvajeen tällä hetkellä olevan vuosittain noin 2,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen eli noin kuusi miljardia euroa. Vajeesta on tärkeä huomata, että siihen eivät taloussuhdanteet vaikuta, ainoastaan rakenteet.

Verojen pysyvä korottaminen

Karsimista on siis edessä tämänkin vaalikauden jälkeen, vielä pitkälle 2030-luvulle. Toinen vaihtoehto on verojen pysyvä korottaminen – ja sen toivominen, että Suomesta ei karkaa kaikki osaava työvoima. Luonnollisesti eri poliittisten suuntausten ratkaisuvaihtoehdot eroavat, mutta itse ongelmaa ei kukaan tule pääsemään karkuun.

Keskustelu julkisen sektorin koosta, tehtävistä ja rahoituksesta säilyy politiikan ytimessä niin kunnanvaltuustoissa kuin eduskunnassa.

Eri menojen suuruusluokat johdattavat oikeille jäljille myös ratkaisujen suhteen. Sosiaaliturva ja jatkuvasti kasvavat eläkkeet ovat elefantti Suomen julkisen talouden olohuoneessa.

Kestävyysvajeen selättämiseen liittyen voisikin antaa kaksi oleellista lyhennettä: sotu ja sote, tässä järjestyksessä. Mikäli sosiaaliturvamenojen paisumista ei saada kuriin, muodostuu niistä entistä raskaampi taakka kansantalouden selkään. Mikäli taas sote-menojen nousua ei saada hidastettua, käy palveluiden tuottaminen nousevilla laatuvaatimuksilla mahdottomaksi.

Täältä lisää.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Libyasta ei tule enää ketään Välimerelle

27/7/2018

Fregatti Firginio Fasan:n komentaja Sebastiano Rositto kertoi Corriere Della Seran mukaan kumiveneliikenteen hiljentyneen Libyan edustalla:

”Olemme partioneet kuukausia keskeytyksettä Sisilian kanaalissa, Tripolin rannikolla, Syrten lahdella ja Kyrenaikan pohjoispuolella Libyan aluevesien edustalla. Viime aikoina emme ole kertaakaan kohdanneet yhtäkään maahanmuuttajien veneitä, emme myöskään ei-valtiollisten järjestöjen (NGO) aluksia.”

”Vastaavana päivänä vuosi sitten kohtasimme viisitoista venettä, joissa oli 3 000 maahanmuuttajaa. Vuonna 2013 poimimme heitä laivaan jopa 1500 saman 24 tunnin aikana, täsmentää korvettikapteeni Massino Nava.”

Nyt meriupseerien mukaan liikenne on hiljentynyt, syynä Libyan rannikkovartioston tehostunut toiminta ja Italian Libyan kanssa tekemä sopimus. ”Tilanne on nyt rauhoittunut”, vahvistaa Rossitto. Italia on toimittanut vartioaluksia Libyalle, ja toimittaa pian 12 kpl lisää.

”Libyalla on nyt 2-3 venettä jatkuvassa valmiudessa, ja he pystyvät pysäyttämään ihmissalakuljettajat ennenkuin nämä poistuvat Libyan vesiltä.”

Ihmissalakuljetus on nyt siirtymässä läntiselle Välimerelle, Marokosta käsin tapahtuvaksi.

Asiasta kertoi: Riscatto Nazionale 28.07.2018.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Pohjolan unioni

27/7/2018

Lähes puolet ruotsalaisista ja tanskalaisista haluaisivat Pohjolan unionin Euroopan unionin sijaan, kertoo The Local Denmark. Pohjolan unioni koostuisi Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Islannista.

Ruotsalaisista 47 prosenttia sekä 45 prosenttia tanskalaisista kuuluisi mieluummin Pohjolan unioniin kuin Euroopan unioniin. Euroopan unioniin kuulumattoman Norjan haastatelluista 31 prosenttia kannatti Pohjolan unionia ja 52 prosenttia pitäisi EU-yhteistyön nykyisellään.

Sentio-tutkimusyhtiön tekemässä mielipidekyselyssä haastateltiin 1 000 ihmistä Norjasta, Tanskasta sekä Ruotsista.

Mitähän suomalaiset olisivat tähän asiaan sanoneet?

Minulla on omat arveluni, mutta antaapa olla.

Tämä ajatus ei toki ole uusi, mutta valmista ei ole saatu vuosikymmentenkään aikana.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Työllisyysasteen nousu ei ole hallituksen ansiota

27/7/2018

Tilastokeskus kertoi, että työllisyysaste oli kesäkuussa 71,8 prosenttia. Muutamat tahot kiittelevät kovasti Juha Sipilän hallitusta, koska "sen asettama tavoite on saavutettu". Katsotaanpa.

Lex Lindström siirsi useita tuhansia työttömiä "eläkeläisiksi", jotka tietysti ovat poissa työttömien luvusta. Pois silmistä, poissa mielestä.

Työlliseksi lasketaan jokainen, joka tekee palkkatyötä tunnin viikossa. Joukossa on koululaisia ja eläkeläisiä, joiden kukaan ei edes oleta olevan töissä. On selvää, ettei tunti viikossa riitä elämiseen.

Lähes puoli miljoonaa suomalaista tekee vuosittain palkatonta työtä. Määrä on peräti 17 prosenttia Suomen työvoimasta. Suurin osa palkattomasta työstä tehdään opiskelujen aikana.

Täysiksi työvuosiksi muutettuna ilmaistyöt muodostavat noin 82 000 kokonaista henkilötyövuotta. Pisimmillään ilmainen työ voi kestää kaksi vuotta yhtämittaa, sillä myös kuntouttava työtoiminta tuntee pitkän talkootyön muodon. Kun työtön on mukana aktivoinnissa, kuten kuntouttavassa työtoiminnassa, hän ei näy työttömien työnhakijoiden tilastossa.

Aktiivimalli, josta paljon puhutaan, tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on 65 työttömyysetuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana täytettävä niin sanottu aktiivisuusedellytys, jotta etuutta maksetaan täysimääräisenä myös tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää. Mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty, niin työttömyysetuus pienenee seuraavan tarkastelujakson ajaksi 4,65 prosenttia. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Säilyttääkseen työttömyysetuuden ennallaan työttömän työnhakijan on tarkastelujakson aikana joko tehtävä 18 tuntia palkkatyötä, ansaittava yritystoiminnassa tai oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa.

Suomalaisten työllistyminen on kohentunut, koska yleisen markkinatilanteen selkeä parantuminen koko EU:n alueella on merkittävä tekijä. Sipilän hallituksen toimet ovat olleet sitä, että työttömyystilastoja on putsattu määrätietoisesti. Hallituksen kannalta työllisyystavoitteen toteutuminen tuli kuin Manulle illallinen - pyytämättä ja ansiotta.

Tapio Äyräväinen

kaupunginvaltuutettu (ps)

Salo, Muurlan kaupunginosa

Julkaistu SSS 28.7.2018

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ruotsista jää jäljelle vain nimi - jos sitäkään

27/7/2018

Suomessa, puhumattakaan Ruotsista, puhutaan siitä, että Ruotsi on romahtamassa väkivaltaisesti.

Välttämättä näin ei tapahdu vaan muutos etenee hitaasti ja huomaamatta, kunnes ollaan taitekohdassa, josta ei ole enää paluuta.
Sen jälkeen vain ällistellään ja katsotaan vierestä, kun "du gamla, du fria" muuttuu maaksi, jossa ruotsalaiset ovat vähemmistönä.

Suomi seuraa vääjäämättä perässä.

Tulevaisuudenkuva on varsin synkkä - olemme Suomessa, kymmenen vuoden varoittelusta huolimatta, vedenjakajalla. Muutama vuosi nykyistä hulluutta vielä lisää ja Suomelle käy yhtä kylmät kuin Ruotsille.

Tätäkö suomalaiset haluavat?

Muutamat ajatushautomot ovat päätyneet yhteneväiseen tulokseen.

Tässä yksi niistä.

Ajatushautomon ennusteen mukaan ruotsalaiset ovat neljän vuosikymmenen kuluttua vähemmistönä omassa maassaan. Tämä johtuu muslimimaista suuntautuvasta maahanmuutosta sekä muslimien korkeasta syntyvyydestä.

Gefira-ajatushautomon Ruotsin demografiaa koskeva ennuste väläyttää hyytävän tulevaisuudenkuvan alkuperäisille ruotsalaisille.

Gefira nostaa Ruotsin tilastokeskuksen SCB:n datoihin perustuvassa ennusteessaan esille muutamia merkittäviä havaintoja.

1. Kantaruotsalaisten syntyvyys (1,6) on matalampi kuin koko maan syntyvyys (1,9).

2. Yhä useammalla lapsella on islamilainen nimi. Vuoden 2010 jälkeen islamilaisten nimien määrä on lisääntynyt 30 prosentilla, ja nykyään 8-10 prosenttia lapsista saa islamilaisen nimen.

3. 22 prosentilla vastasyntyneistä on ei-länsimainen maahanmuuttajatausta.

Gefiran johtopäätös on, että ruotsalainen valkoinen kantaväestö tulee olemaan vähemmistö omassa maassaan vuoteen 2066 mennessä, ja vuoteen 2100 mennessä kantaruotsalaisia on enää kolmasosa koko maan väestöstä.

Ruotsi tulee Gefiran mukaan kokemaan täydellisen hallituksen suorittaman väestönvaihdon, ja maasta tulee säilymään vain nimi.

Lähde: Gefira

0 kommenttia          Bookkaa tämä

YK:n suunnitelma korvata eurooppalaiset

26/7/2018

YK suunnitteli jo 18 vuotta sitten korvaavansa eurooppalaiset maahanmuuttajilla. 18 vuoden takaisen YK:n raportin mukaan Euroopan on hyväksyttävä 159 miljoonaa maahanmuuttajaa vuoteen 2025 mennessä.

Äskettäin esiin putkahtanut, jo 18 vuotta vanha Yhdistyneiden kansakuntien (YK) raportti kertoo, että Euroopan pitäisi ottaa vastaan 159 miljoonaa maahanmuuttajaa vuoteen 2025 mennessä.

YK:n "hyvin suunnitelmallisen" raportin paljasti ranskalainen toimittaja-esseisti Michel De Jaeghere Twitter-julkaisussaan, joka on herättänyt laajaa huomiota.

Vuonna 2000 päivätyssä raportissa YK esittää "pakolaiskriisin" erilaisesta näkökulmasta.

Raportin takana olevat "asiantuntijat" väittävät, että ratkaisu nopeasti ikääntyvän eurooppalaisväestön suhteen on korvata Euroopan alkuperäiskansat 159 miljoonalla maahanmuuttajalla.

YK:n raportin otsikkona on "Korvaava maahanmuutto: Onko se ratkaisu väestöjen ikääntymiseen ja vähenemiseen?".

Raportin tiivistelmässä todetaan YK:n arvioiden osoittavan, että seuraavien 50 vuoden aikana lähes kaikkien Euroopan maiden ja Japanin väestö kärsii väestön vähenemisestä ja ikääntymisestä.

"Väestön vähenemisen ja ikääntymisen uudet haasteet edellyttävät monien vakiintuneiden menettelytapojen ja ohjelmien sekä myös kansainväliseen maahanmuuttoon liittyvää laajaa uudelleenarviointia."

Keskittymällä kahteen merkittävään ja ratkaisevaan väkiluvun ja väestörakenteen kehitykseen, raportissa tarkastellaan korvaavaa maahanmuuttoa kahdeksassa alhaisen syntyvyyden maassa: Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Korean tasavallassa, Venäjällä, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa sekä kahdella alueella, Euroopassa ja Euroopan unionissa.

"Korvaavan maahanmuuton yhteydessä viitataan kansainväliseen maahanmuuttoon, jolla kunkin maan täytyy kompensoida väestön väheneminen ja ikääntyminen, joka johtuu alhaisesta syntyvyydestä ja kuolleisuudesta", raportissa perustellaan.

EU-maiden pitäisi hyväksyä 159 miljoonaa maahanmuuttajaa vuoteen 2025 mennessä ja se esitettiin ainoana ratkaisuna eläkkeiden rahoittamiseksi.

"Jotta nykyinen 4-5 työntekijän tasapaino yhtä eläkeläistä kohti säilytettäisiin, EU:n pitäisi avata rajansa vuoteen 2025 mennessä 159 miljoonalle maahanmuuttajatyöläiselle", raportissa todetaan.

YK:n vuoden 2050 "laskelmat" ovat vielä järkyttävämmät, erityisesti Saksan ja Italian osalta.

"Väestökokoon suhteutettuna Italiassa ja Saksassa tarvitaan eniten maahanmuuttajia työikäisen väestökoon ylläpitämiseksi. Italialle määrättäisiin vuosittain 6 500 maahanmuuttajaa miljoonaa asukasta kohti ja Saksalle 6 000. Yhdysvalloissa määrä olisi pienin - 1 300 maahanmuuttajaa miljoonaa asukasta kohti vuodessa."

Täältä lisää.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Lega Nord ja EU

26/7/2018

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho uskoo, että kevään 2019 eurovaalien jälkeen Euroopan parlamenttiin syntyy iso kansallismielisten ja euroskeptisten puolueiden ryhmä. Halla-aho kertoo HS:lle, että neuvotteluja ryhmän luomiseksi on käyty jo pidemmän aikaa, ja valmistelut ovat pitkällä.

- Tiedän jo melko tarkkaan, mitä eurovaalien jälkeen tapahtuu, mutta en voi kertoa siitä tarkemmin vielä tässä vaiheessa.

Voimien kokoaminen europarlamentissa on ollut jo pitkään eurooppalaisen uuden oikeiston tavoitteena, mutta yritykset ovat tähän saakka kaatuneet puolueiden välisiin erimielisyyksiin. Toukokuun vaalien lähestyessä yhteistyötä yritetään jälleen.

Yhtenä voimien kokoajana toimii italialaisen Lega Nordin puheenjohtaja ja maan sisäministeri Matteo Salvini. Hän on kertonut haluavansa luoda Euroopan laajuisen liikkeen maahanmuuttoa vastaan. Salvini on tiettävästi houkutellut rintamaan useita eurooppalaisia puolueita. Halla-aho sanoo, että myös perussuomalaiset on käynyt neuvotteluja Lega Nordin kanssa.

Oikeiston uudelleenjärjestäytymiselle on tarvetta ensi keväänä, kun Britannia eroaa EU:sta. Se laittaa europarlamentin voimasuhteet uusiksi. Silloin EU-kriittinen ECR-ryhmä menettää suurimman kansallisen delegaationsa eli brittikonservatiivit. ECR:ään kuuluvat myös perussuomalaiset.

ECR on europarlamentin kolmanneksi suurin ryhmä, jolla on parlamentissa 73 edustajaa. Se on oikean laidan puolueista maltillisin, ja se esimerkiksi osallistuu lainsäädäntöprosessiin tiiviimmin kuin radikaalimmat puolueet, joille parlamentti on useimmiten äänitorvi ja protestoinnin alusta.

ECR:n nykyisistä mepeistä 21 tulee Britannista. Brexitin myötä ryhmä menettäisi painoarvoaan parlamentissa. Samoin ryhmän sisäiset valtasuhteet muuttuvat: ECR:n toiseksi suurin kansallisen puolue tällä hetkellä on Puolaa johtava Laki ja oikeus.

Halla-aho kertoo, että ryhmän tulevaisuutta brittien lähdön jälkeen on pohdittu jo pitkään. Hän itse toivoo, että ECR voisi toimia ensi vaalien jälkeen kansallismielisten voimien kokoajana ja ryhmään voitaisiin ottaa uusia puolueita. Hiljattain ryhmään liittyivät ruotsidemokraatit.

- Ryhmällä on pitkät perinteet, ja prosessit ovat kohtuullisen hyvin hallinnassa. Uuden ryhmän perustamiseen liittyisi hyvin paljon työtä, Halla-aho sanoo, mutta korostaa, ettei sulje pois muitakaan vaihtoehtoja. - ECR:ssä jatkaminen ei ole perussuomalaisille itseisarvo.

Yhtenäisen oikeistoblokin perustamista uumoiltiin jo vuoden 2014 eurovaalien aikaan, mutta lopulta euroskeptiset, maahanmuuttovastaiset ja kansallismieliset puolueet hajosivat neljään ryhmään: ECR:ään, EFDD:hen, ENF:ään ja EPP:hen.

ENF-ryhmässä istuvat muun muassa Italian Lega Nord, Itävallan FPÖ, Belgian Vlaams Belang ja Hollannin Vapauspuolue. EFDD:n riveissä puolestaan ovat esimerkiksi Britannian UKIP ja Saksan AfD. Lisäksi Unkarin pääministerin Viktor Orbánin Fidesz istuu valtapuolue EPP:ssä, johon kuuluu Suomesta kokoomus.

Tämän lisäksi osa radikaalin oikeiston mepeistä on jättäytynyt tyystin ryhmien ulkopuolelle. Tämä koskee esimerkiksi Ranskan Kansallista rintamaa, Kreikan Kultaista aamunkoittoa ja Unkarin Jobbikia.

Halla-aho sanoo, että ensi keväänä tärkeintä on välttää samanlainen hajoaminen. Tämä edellyttää sitä, että ryhmän sisällä suvaitaan linjaeroja. - Tavoitteena on synnyttää oikealle laidalle mahdollisimman suuri ryhmä suhteellisen pienillä yhteisillä tekijöillä.

Nämä yhteiset tekijät ovat Halla-ahon mukaan kansallisvaltioiden vahvistaminen, tiukka maahanmuuttopolitiikka, eurooppalaisen kulttuurin suojeleminen ja globalisaatiokriittisyys. Hän uskoo, että olosuhteet yhteistyön tekemiselle ovat nyt paremmat kuin vuonna 2014.

- Vuoden 2015 siirtolaiskriisin myötä nämä puolueet ovat tulleet enemmän valtavirtaan. Yhteistyön tekemiseen ei liity enää samanlaista leimautumisen pelkoa. Puolueet ovat myös kasvaneet.
Yksi uutta oikeistoa voimakkaasti jakava kysymys on suhtautuminen Venäjään ja Vladimir Putinin hallintoon. Osalle uutta oikeistoa Putin on esikuva, voimakas johtaja, joka ei aja sukupuolivähemmistöjen tai maahanmuuttajien asiaa. Esimerkiksi Lega Nordin Salvini on lämmitellyt välejä Putiniin.

- Italiassa olisi tarvetta kymmenille Putinin kaltaisille miehille, jotka ajavat omien kansalaistensa asiaa, Salvini sanoi hiljattain puheessaan Financial Timesin mukaan. Halla-aho sen sijaan on puhunut Venäjästä kriittiseen sävyyn.

Halla-aho sanoo, että suhtautuminen Venäjään oli yksi kysymyksistä, joka esti kansallismielisten yhteistyön vuonna 2014. Hän katsoo, ettei Venäjästä pitäisi tehdä nyt kynnyskysymystä.

- Poliittisten tavoitteidemme kannalta suhtautuminen Venäjään ei ole kauhean oleellista. Se on kyllä asia, josta saa riidan aikaiseksi ja joka kuumentaa tunteita.

Eurooppalaisen oikeiston yhdistymistä on toivonut myös Yhdysvaltain presidentin entinen neuvonantaja ja alt right -liikkeen keskeisen äänitorven Breitbart-sivuston entinen johtaja Steve Bannon, joka kerää parhaillaan rahaa säätiölle, jonka tavoitteena on tukea uutta oikeistoa ensi kevään vaaleissa.

Politico-lehden haastattelemat oikeistopoliitikot suhtautuvat Bannonin aloitteeseen ristiriitaisesti. Osalle kansallismielisistä poliitikoista Yhdysvalloista tuleva tuki on epäilyttävää.

Halla-aho sanoo, että Bannonin aloite on ajatuksena tervetullut, vaikka säätiön todellisista voimavaroista ja toimintatavoista ei vielä olekaan tarkempaa tietoa. Perussuomalaisiin Bannon ei ole ollut yhteydessä, hän kertoo.

Lähde: HS

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Upeaa liiketoimintaa

25/7/2018

Ministeri Anne Bernerin omistama Vallila Interior teki huipputuloksen - yhtiön tulos parani 85 prosenttia, omistajille 300 000 euron osingot.

Kaupparekisteriin toimitetun tilinpäätöksen mukaan erityisesti kankaistaan tunnettu Vallila Interior kasvatti liikevaihtoaan viime vuonna 22 prosenttia.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 38,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 965 000 euroa. Yhtiön tulos parani 85 prosenttia.

Hyvä tulos näkyy yhtiön omistajien kukkarossa. Vallila-konsernin suurin omistaja, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) kuittaa 300 000 euron osinkopotista noin kolmasosan, 91 000 euroa.

Loput potista menevät Bernerin kolmelle veljelle ja kolmelle aikuiselle lapselle. Bernerin lapset omistavat kukin 10 prosenttia Vallila-konsernista ja kuittaavat 30 000 euron osingot.

Berner omistaa perheyhtiöstä 30,35 prosenttia. Vakavaraisella yhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Lähde: Iltalehti

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Hammurabin laki

25/7/2018

Tämä se saattaisi olla Planeetta Maan nykyisessä tilassa erinomaisen järkevää ottaa taas käyttöön. Jäisi Sharia-laki kevyesti toiseksi. Siksi toisekseen Hammurabilla oli käytönnöllistä järkeä.

Missähän hitsissä tuollainen Balylonia sijaitsee? Enpä viitti lähtiä kartalta etsimään.

***

No joo, vilkaisin karttaa. Pitihän se arvata.

***

Hammurabin laki on yksi varhaisimmista lakikokoelmista. Se luotiin Babyloniassa noin 1760 eaa. ja siinä on yhteensä 282 lakipykälää, jotka oli kaiverrettu julkisella paikalla olevaan kivipaateen. Laki on nimetty Babylonian tuolloisen kuninkaan Hammurabin mukaan.

Lain perusajatukseksi on sanottu periaatetta "Silmä silmästä, hammas hampaasta". Tässä muodossaan fraasi ei kuitenkaan ole peräisin Hammurabin laista vaan Vanhasta testamentista, mutta myös Hammurabin laissa oli erilaisista väkivalta- ym. rikoksista ja veloista säädetty saman periaatteen mukaisia rangaistuksia. Oikeustieteessä tästä periaatteesta käytetään nimeä talio. Eräissä tapauksissa kuitenkin Hammurabin lain mukaankin tuomittiin väkivaltarikoksista vain sakkoa, erityisesti, jos rikos kohdistui alempaan säätyyn kuuluvaan henkilöön.

Laki käsitteli lähinnä varkautta, paimentolaisuuteen liittyviä kysymyksiä, omaisuudelle aiheutettua vahinkoa, naisen oikeuksia, avioliittoa, lasten oikeuksia, orjan oikeuksia, murhaa ja erilaisia pahoinpitelyjä sekä kuolemaa. Rangaistukset olivat erilaisia eri yhteiskuntaryhmän jäsenille. Verotuksesta laki ei mainitse mitään.


0 kommenttia          Bookkaa tämä

Somalia on sivistyvaltio

25/7/2018

... vaikka mitä sanoisitte.

Somaliassa syyttäjä aikoo nostaa ensimmäistä kertaa syytteen naisen sukupuolielinten silpomisesta.

Oikeusministeri Ahmed Ali Dahir kertoi syytteestä keskiviikkona silpomista käsittelevässä konferenssissa Mogadishussa sen jälkeen, kun 10-vuotias tyttö oli kuollut silpomisen seurauksena.

Somalian hallituksen neuvonantaja Ifrah Ahmed vahvisti uutistoimisto Reutersin mukaan, että oikeusministeri aikoo lähettää tutkijaryhmän selvittämään, mitä tytölle tapahtui.

Äiti oli vienyt tyttärensä silvottavaksi perinteiselle ympärileikkaajalle. Tyttö sai vakavan verenvuodon ja kuoli kahden päivän kuluttua sairaalassa.

Tytön kuolema on lisännyt vaatimuksia, joiden mukaan Somalian pitäisi kieltää silpominen lailla. Somaliassa 98 prosenttia naisista ja tytöistä on silvottu. Se on Yhdistyneiden kansakuntien mukaan maassa yleisintä maailmassa.

Somalian perustuslaki kieltää Reutersin mukaan silpomisen. Parlamentti ei ole kuitenkaan säätänyt lakia, joka tekisi silpomisen rangaistavaksi.

1 kommentti          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Kesäkuu 2020 (13)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com