Visegrad-maat

25/9/2020

Visegrad-maat (Tšekki, Puola, Unkari ja Slovakia) myöntävät Euroopan komission uuden ehdotuksen unionin turvapaikkajärjestelmästä olevan askel oikeaan suuntaan, mutta ei mikään ratkaisu.

Pakotettu taakanjako estää sopimuksen syntymisen. Aiheesta uutisoi Politico.

– Uudelleensijoittelu ja kiintiöt ovat uudelleensijoittelua ja kiintiöitä. Pelkän nimen vaihtaminen ei riitä, Unkarin pääministeri Viktor Orbán otti kantaa komission esitykseen.

– Lähtökohta ei ole muuttunut mihinkään. Komissio haluaa hoitaa maahanmuuttoa, eikä pysäyttää siirtolaisia.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki kertoi Visegrad-maiden olevan hyvin yksimielisiä unionin turvapaikkapolitiikasta.

Tšekin pääministeri Andrej Babiš vaati valtiojohtajien tapaamisessa EU:n ulkopuolelle perustettavia turvapaikkahakemusten käsittelykeskuksia.

Henri Alakylä

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomi on tienhaarassa

24/9/2020

Suomi on tienhaarassa - tuleeko EU:sta veronmaksajien tulonsiirtounioni pohjoisesta etelään.

Tämä vääryys ei jää yhteen kertaan, vaikka Suomen hallituspuolueet nyt niin väittäisivät.

Asia on mittaluokaltaan suurempi kuin kaikki ymmärtävät, koska ”elvytyspaketti” nimellä kulkeva EU:n nigerialaiskirje vie meidät liittovaltioon, jossa lahjoitusten lisäksi takaamme Italian velkoja ensimmäistä kertaa. Tämän tapahtuminen EU:n kautta johtaa uuteen talouspoliittisen päätösvallan menetykseen.

Vaikka Vasemmistoliitto väittäisi niin ilmaista rahaa ei ole, vaan annetut lahjoitukset täytyy maksaa takaisin korkoineen noin kahdeksan miljardia euroa. Samoin takausvastuiden realisoituminen on todellinen riski, koska etelän maista joku ajautuu maksukyvyttömyyteen ennemmin tai myöhemmin.

Ville Tavio

kansanedustaja (ps)

Facebook

1 kommentti          Bookkaa tämä

Eikö maahanmuutto olekaan rikkaus?

24/9/2020

Euroopan komissio julkisti keskiviikkona hiomansa maahanmuuttopaketin eli ehdotuksensa unionin uudeksi maahanmuuttopolitiikaksi. Komission esityksen mukaan myös palautuksia näennäisesti tehostettaisiin. Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä kuitenkin ihmettelee, miksi EU ei esitä konkreettisia keinoja palautusten tehostamiseen.

Komission ehdotuksesta ja EU:n maahanmuuttopolitiikasta keskustelivat Ylen A-Studiossa perussuomalaisten kansanedustaja, suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Jani Mäkelä, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ja kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.

Komission mukaan EU tehostaisi ulkorajojen valvontaa, turvapaikkahakemusten käsittelyä ja poistaisi laittoman maahanmuuton painetta Etelä-Euroopan maista niin sanotulla joustavalla solidaarisuudella.

Komission esityksen mukaisesti siirtolaisten taakanjaosta haluttaisiin ainakin nimellisesti luopua. Vastaanottamisesta tulisi sinänsä vapaaehtoista, mutta ellei EU-jäsenvaltio ota vastaan tulijoita, sitten pitäisi muun muassa tukea rahallisesti niitä maita, jotka avaavat rajansa tulijoille.

Eikö maahanmuutto olekaan rikkaus?

Mäkelän mukaan komission esitys on erikoinen.

– Vuosikymmeniä on ensin sanottu maahanmuuton olevan rikkaus, eli eikö rikkaudelle löydykään ottajia?

Komission mukaan myös palautuksia tehostettaisiin. Mäkelä kuitenkin ihmetteli, miksi EU ei esitä konkreettisia keinoja palautusten tehostamiseen.

– Ongelma on siinä, että kolmannet maat eivät ota vastaan omia kansalaisiaan. EU:n pitäisikin painostaa niitä kauppapolitiikan keinoin tai vaikka kehitysavun rajoittamisella ja vastaavilla keinoilla. Keinoista ei kuitenkaan ole ollut mitään puhetta.

Suurelta osin kyse on elintasosiirtolaisuudesta

Ohisalolta kysyttiin, mitä ratkaisuksi siihen kun kolmannet maat eivät halua ottaa vastaan palautettavia. Ohisalo viittasi epämääräisesti EU:n ulkopolitiikan hoitamiseen ja muistutti ”vastuusta.”

– EU:lla on oma vastuunsa maailmanlaajuisesti.

Mäkelä toisti näkemyksensä ja totesi, että komission esittämä paketti on jo lähtökohtaisesti kelvoton, koska EU:lla ei siis ole esittää keinoja palautusten tehostamiseksi.

– Yksittäisen EU-jäsenmaan neuvottelu palautuksista kolmannen maan kanssa ei toimi, sillä suuretkaan EU-maat eivät kunnolla saa palautettua tiettyihin maihin niiden maiden omia kansalaisia.

Mäkelä huomautti, että perusongelma on siinä, että tulijat Eurooppaan eivät lopu koskaan ottamalla lisää tulijoita vastaan.

– Jokaista kohti, joka pääsee Eurooppaan, on lähtömaissa jonossa 3-5 tai jopa enemmän halukkaita tulijoita. Kysymys on siis suurelta osin elintasosiirtolaisuudesta. Ainut keino sen pysäyttämiseen on se, että siirtolaisvirta pysäytetään Euroopan ulkopuolelle. Tällä hetkellä tilanne on se, että jos joku pääse Eurooppaan, hän myös jää Eurooppaan.

Komission rakennelma epäuskottava

Pietikäisen mukaan tulijoiden perustietojen tarkistaminen olisi nopeutumassa, muun muassa perustettavan yhteisen tietokannan vuoksi, minkä seurauksena tulijoista pystyttäisiin jo rajalla seulomaan perusteettomat turvapaikanhakijat.

– Silloin myös palautusprosessi on helpompi, kun se lähtee suoraan siitä ensimmäisestä pisteestä eikä henkilön oltua eri puolilla Eurooppaa. Joten kyllä tämä tehostuu, Pietikäinen esitti.

Mäkelä sanoi, että uusi rakennelma ei ole lähtökohtaisestikaan uskottava.

– Eurooppaan pyrkivät ihmiset haluavat tiettyihin maihin. Suurin osa on elintasoperäisiä siirtolaisia. Jos heitä siirrettäisiin Puolaan, Unkariin tai vastaaviin maihin, he vain lähtisivät sieltä eteenpäin Saksaan tai muihin maihin, missä on parempi elintaso. Jos ihmisiä jaetaan Euroopassa, se johtaa siihen, että tulijoita on koko ajan vain lisää.

Ohisalon mukaan Suomi haluaa olla ”rakentava” kumppani, joka etsii ratkaisuja ongelmiin. Ohisalon mukaan maailmanlaajuisen liikehdinnän taustalla olisi esimerkiksi ilmastonmuutos, joka ajaa ihmisiä kodeistaan liikkeelle.

– Jokaisen EU-jäsenvaltion on kannettava oma määränsä vastuuta, Ohisalo totesi, mutta ei täsmentänyt mikä olisi Suomelle osuvan vastuun enimmäismäärä.

Komissio sotkee työperäistä ja humanitaarista maahanmuuttoa

Komission ehdotuksen mukaan nykyisestä Dublin-menettelystä oltaisiin luopumassa, ja se korvattaisiin uudella järjestelmällä. Nykyisen Dublin-menettelyn mukaisesti turvapaikkahakemus pääsääntöisesti käsitellään siinä maassa, johon hakija on ensimmäisenä saapunut.

Jatkossa turvapaikanhakija voitaisiin ohjata siihen EU-maahan, missä hakijalla on jo valmiiksi ”suhteita.”

Mäkelän mukaan komission esitys kuulostaa erittäin huonolta niiden maiden kannalta, jotka ovat jo valmiiksi ottaneet paljon turvapaikanhakijoita, eli esimerkiksi Suomen kannalta.

– Silloin tänne Suomeen kenties ohjautuisi lisää irakilaisia turvapaikanhakijoita, joilla on linkki Suomessa jo oleviin irakilaisiin turvapaikanhakijoihin. Syntyisi siis taas uusi vetovoimatekijä, Mäkelä sanoi.

Hänen mukaansa komission ehdotus on omiaan vain sotkemaan työperäistä ja humanitaarista maahanmuuttoa.

Ohisalon mukaan Suomeen tulee juuri nyt ennätysvähän turvapaikanhakijoita. Ohisalo kuitenkin unohti mainita vuoden 2015 tapahtumat, jolloin Suomeen saapui lyhyessä ajassa jopa 30 000 turvapaikanhakijaa. Suuri osa hakemuksista oli perusteettomia, mutta kun Suomeen on kerran päässyt, täältä ei välttämättä enää joudu ulos.

Tälläkin hetkellä maassa oleskelee laittomasti useita tuhansia henkilöitä.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Vinkkiä suomalaiselle ilmastokohkaamiselle

24/9/2020

Kun täällä tutkitaan, niin USA:sa jo toteutetaan pienydinreaktorien kaupallista rakentamista. Tämä on luonnollista kehitystä, koska USA on käyttänyt standardisoituja pienydinreaktoreita sen laivastossa jo vuodesta 1954.

USA:n Nuclear Regulatory Commission on hyväksynyt NuScale Power’in hakemuksen projektille, jossa rakennetaan 12 pientä 60 MW:n modulaarista ydinreaktoria Idahoon. Kaikki yksiköt operoidaan yhdestä valvomosta. Ensimmäisen reaktori tulee kaupalliseen käyttöön vuonna 2029 ja loput vuonna 2030. Yhden reaktorisysteemin tuotettu energia riittää n. 50 000 kodin energiatarpeisiin. USA:n Energy Department on käyttänyt tuotteen kehittämiseen n. 400 miljoonaa dollaria.

Tyypiltään reaktorit ovat kevytvesireaktoreita, joka on yleisin reaktorityyppejä käytössä olevista ydinreaktoreista. Uusissa reaktoreissa on passiivinen turvallisuusjärjestelmä, joka ei tarvitse ihmisen toimenpiteitä sulkemiseen vikatilanteissa. Reaktorit on suunniteltu sekä sähkön että lämmön tuotantoon.

Ydinvoimateollisuus on tehnyt kaikkialla maailmassa suuren strategisen virheen, kun se ei ole standardisoinut voimaloitaan esimerkiksi kolmeen kokoluokkaa 50 MW, 400 MW ja 1200 MW. Rakennuslupakäytäntö ja muuttuvat tekniset ratkaisut ovat menneet kohtuuttomiksi ja tehneet ydinvoimaprojekteista tilaajille arvaamattomia ja suuria riskejä sisältäviä.

Etukäteisviisautta:

Suomi ei ole ydinvoimareaktorien rakentajamaa, joten täällä on turha haaskata valtion varoja niiden kehittämiseen. Kun suunnitelmat ovat valmiita, niin kaupalliset reaktorit ovat jo maailmalla käytössä. Oikea ratkaisu olisi nyt ottaa etunojaa perustamalla USA:n malliin kaupunkien yhteinen yritys, joka ottaa tavoitteekseen rakentaa ensimmäinen pienreaktori johonkin Suomen kaupunkiin. Vaativin tehtävä on suomalaisen kaavoituksen ja lupamenettelyn hoitaminen kohtuullisella tavalla. Yhdenkään kaupungin resurssit eivät tule siihen riittämään Suomessa.

Antero Ollila

TkT

dosentti Aalto-yliopisto (evp)

 

1 kommentti          Bookkaa tämä

Brysselin kone

24/9/2020

Professori Matti Viren haastateltavana Brysselin koneessa EU:n ehdottamasta taakanjakomekanismisa, johon myös Suomi näyttää lähtevän ilomielin mukaan.

Haastattelu on Yle Areenassa ja löytyy täältä.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomi EU:n ikeen alla niinkuin vuonna 2015

23/9/2020

EU muokkaa yhteistä turvapaikkapolitiikkaansa uusiksi.

Olkoon tämä muistutuksena taas siitä, että Suomi ei saa EU:ssa päättää itsenäisesti turvapaikkapolitiikastaan.

Olemme kulloisenkin EU-eliitin vietävänä ja ajopuuna EU:ssa.

Suomen vihervasemmistohallitus omalla nöyrällä otteellaan tuskin on asettumassa mitenkään poikkiteloin, todennäköisesti vaatii Eurooppaan avoimempia rajoja.

Ville Tavio

kansanedustaja (ps)

Facebook

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Asuta tai palauta

23/9/2020

Euroopan komission on määrä julkaista uusi ehdotuksensa EU:n turvapaikkajärjestelmän kehittämiseksi. BBC:n tietojen mukaan turvapaikanhakijan vastaanottava maa saisi 10 000 euron tukirahoituksen henkilöä kohden. Politicon mukaan maat voisivat myös kieltäytyä pakkoasuttamisesta osallistumalla kielteisen päätöksen saaneiden palauttamiseen.

EU on pyrkinyt velvoittamaan jäsenmaitaan turvapaikan saaneiden asuttamiseen. Itäiset jäsenmaat ovat kieltäytyneet tehtävästä. Esimerkiksi Unkari ja Puola ovat ehdottaneet voivansa rahoittaa EU:n rajavalvontaelin Frontexia pakkoasuttamisen sijaan.

Monilla turvapaikkaa hakevilla on usein tähtäimessä jokin muu maa kuin Puola tai Unkari. Maiden on vaikea valvoa oleskeluluvan saaneiden liikkeitä Schengen-maiden alueella.

Vain kolmannes lähtee EU-alueelta

Politico kertoo komission tarjoavan vaihtoehdon siirtolaisten pakkoasuttamiselle. Vastaanottamisesta kieltäytyvät maat voivat omalta osaltaan auttaa palauttamalla kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita takaisin omiin kotimaihinsa.

Asuttamisesta kieltäytyvän maan tulisi auttaa esimerkiksi Italiaa tai Kreikkaa yhtä monen henkilön palauttamisessa kuin mitä sen olisi määrä vastaanottaa. Tehtävään olisi aikaa kahdeksan kuukautta. Mikäli palautus ei syystä tai toisesta onnistu, palataan pakkoasuttamisen pariin.

EU:n omien laskelmien mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista vain hieman yli kolmannes lähtee EU:n alueelta.

Tulijoista 10 000 euron kulukorvaus

EU aikoo myös vauhdittaa siirtolaisten vastaanottoa antamalla maille 10 000 euron kulukorvauksen per asutettu henkilö. Ilman huoltajaa kulkevan alaikäisen vastaanottava maa saa 12 000 euroa.

Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz totesi, ettei pakkoasuttaminen ole edelleenkään mikään ratkaisu.

Henri Alakylä
Suomen Uutiset

1 kommentti          Bookkaa tämä

Hallitus tuhlaa ja tekee senkin väärin

22/9/2020

Totuus on seuraava: Maassamme on vihervasemmistolais-feministinen hallitus vain ja ainoastaan yhdestä syystä: Kepun tuella ja koska Keskusta sen sallii. Ja vih-vas-fem-hallitus polttaa Suomen kansantalouden varat.

Koronakriisin keskellä on kenties houkuttelevaa ajatella, että parinkymmenen lainamiljardin kylkiäisenä voidaan valtionbudjettiin lisätä myös muita menoja kuin niitä, jotka olisivat aivan välttämättömiä Suomen nostamiseksi vikasietotilasta takaisin tolpilleen.

Maria Ohisalo (vihr) sai läpi jopa sähköpyörätkin. Samanaikaisesti haja-asutusalueella asuvien ahdinkoa lisätään polttoaineverojen korotuksilla ja patistelemalla omakotiasukkaita öljylämmityksestä luopumiseen sekä saneerauksiin, joiden hinta pahimmillaan ylittää kiinteistöjen arvon.

Autoilijoiden ahdistelu puolestaan ei ole enää budjettipolitiikkaa vaan maantierosvousta.

Punavihreä hallitus on päättänyt aloittaa uudestaan myös Kokoomuksen, Kepun ja Sinisten käynnistämän työttömien kiusaamisen. Entinen työministeri Jari Lindström (sin) tunnistikin esityksessä jo omat virheensä. Jälleen ihmiset pakotetaan hakemaan työpaikkoja, joita ei ole.

Totuus on, että työttömien piinaaminen haastatteluilla ja kouluttelulla ei luo tähän maahan yhtään työpaikkaa, paitsi tietysti sille tuhannen byrokraatin armeijalle, joka palkataan ahdistelemaan työttömiä uudella aktiivimallilla. Työpaikkoja voisi luoda vain kilpailukyvyn parantaminen. Myös nykyiset työpaikat täytyisi pitää maassa, mutta sitä valtionomaisuuden myyminen ja ympäristönormien kiristäminen vain vaikeuttavat.

Teollisuuden päästökauppakompensaation lopettaminen ja turpeen verotuksen tuplaaminen entisestään heikentävät teollisuuden kilpailukykyä ja sitä kautta työllisyyttä. Eipä siis ihme, että vihervasemmisto sanoi lykkäävänsä työllisyystavoitteiden toteutumisen kirkkain silmin ensi vuosikymmenen loppuun!

Kriisiaikana on näköjään helppo kirjata budjettiin vihervasemmiston imagomenoja kevyillä kynänkäänteillä ymmärtämättä talouden toiminnasta ja arvotuotannosta yhtään mitään. Norja (jolla muuten ei ole lainkaan valtionvelkaa) ei lopeta öljynporausta ympäristösyistä, vaikka Suomessa kuokka jätettäisiin suon laidalle viherfundamentalistien tyydyttämiseksi.

Mistä hallitus sitten ei säästä? Hallitus ei säästä kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta, kehitysavusta eikä kansainvälisestä toiminnasta, sillä mikään ei ole hallitukselle tärkeämpää kuin suomalaisten ylenkatsominen ja kansallisen varallisuuden siirtäminen vieraiden kansakuntien hyväksi. Tämä tuli selväksi jo koronatukiaisten nettomaksajaksi laittautumisessa. Asiassa ei ole auttanut myöskään sen toteaminen moneen kertaan perustuslain vastaiseksi.

Kyseinen politiikka on internatsismia, joka on nyky-Euroopan pahin vihollinen. Se sisältää muun muassa tulonsiirrot vieraiden kansakuntien hyväksi, ja sitä toteutetaan antamalla almuja korkeammin verotetuista maista alemman veroasteen maihin.

Kyseinen politiikka on jatkunut jo pitkään. Monilta lienee unohtunut, millä tavoin perustuslait sivuutettiin jo Kreikka-tukien ja -vakuuksien antamisessa vuonna 2011, kun Jyrki Katainen (kok) ja Jutta Urpilainen (sd) toimivat ministereinä. Myös tuolloin perustuslait osoittautuivat pelkäksi paperiksi, samoin oikeusperiaatteet, joiden mukaan verottamisen oikeutus perustuu varojen palautumiseen oman kansakunnan hyväksi.

Myöskään perustuslakituomioistuimesta ei olisi ilmeisesti apua, sillä sen jäseniksi nimitettäisiin vasemmistolaisen Demla-kaaderin perusoikeustalebanit. Heille perusoikeudet ovat tärkeitä aina, kun kyseessä ovat vieraiden kansakuntien pyyteet Suomessa. Sen sijaan suomalaisten tapauksessa perus- ja ihmisoikeudet ovat yli käveltävissä aina sen mukaan, miten missio edistää vihervasemmiston agendaa.

Punavihreä hallitus on tehnyt Kepusta oman juoksupoikansa, joka taipuu mihin vain. Minun ei käy sääliksi Kepun alenevaa kannatusta, mutta kylläkin suomalaisia ihmisiä, joita hallitus piiskaa piinallisesti.

Keskusta on vihervasemmistolais-feministisessä silmukassa takaamassa myös asumisoikeuslainsäädännön romuttamisen ja translainsäädännön uudistamisen, jolla mitätöidään nykyisin voimassa olevat henkilötunnukset.

Kepu on varmistamassa Suostumus-hankkeen läpimenon, jolla flirttikuvan lähettäminen kriminalisoidaan ahdistelurikokseksi pyrkien siten nujertamaan suomalaisten ihmisten seksuaalisesta aloitteellisuudesta jäljellä olevat rippeet feministien telaketjujen alle.

Sama sairas hypersensitiivisyys näyttää leviävän verkkoympäristöstä vihervasemmiston ja feministien myötä kaikkialle yhteiskuntaan ja ihmisten kanssakäymiseen. Siten tuhotaan suomalainen oikeusvaltio, ja julkaisenkin edellä mainituista lakiesityksistä pikapuoliin myös omat tarkemmat analyysini, joilla osoitan kyseisen politikoinnin mielivaltaisuuden.

Jukka Hankamäki

filosofian tohtori

valtiotieteiden tohtori

blogissaan

1 kommentti          Bookkaa tämä

Alijäämä-Matti

21/9/2020

Politiikan syksyn tärkein tapahtuma eli budjettiriihi on takana. Hallitus ei kaatunut, kun valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk), tuo antelias kapellimestari, taikoi hatustaan niin paljon velkarahaa, että sillä mennään ainakin vuosi eteenpäin koronasta huolimatta että heilahtaa.

Kaikki saivat jotakin: keskusta sai runnottua työsuhdepolkupyörille armollisen verovapauden ja vihreät palautti yöjunavuoron Kainuuseen. Vai miten päin se menikään?

Joka tapauksessa hyvään suuntaan poljetaan polkupyörärintamalla. Juha Sipilän (kesk) hallituksen liikenneministeri Anne Berner (kesk) yritti junailla sähköpolkupyörien ostajille valtionapua. Esimerkiksi joku satunnainen kirmalainen maalaismies, kuten esimerkiksi valtiotieteiden tohtori, ministeri Seppo Kääriäinen, olisi voinut Bernerin (lausutaan Perneri) elektronisella munamankelilla hakea nisujauhoja Iisalmen Osuuskaupasta, mutta valitettavasti hanke meni myttyyn.

Mutta nyt tulee verovapaus työsuhdepolkupyörille. On sekin jotain, kun hallituksen varsinaiset työllisyystavoitteet venytettiin vuosikymmenen, ei sentään vuosisadan, loppuun ja ay-ylähuoneen lordien siunattavaksi. Keskustan kenttäväkeä, joka pitää oma ministerijoukkoa hiukan viher­vasemmiston apupuolueena, sentään lohdutettiin lämmitysöljyn hinnan nostolla ja turveveron kaksinkertaistamisella. Investointeja odottava teollisuusväki ja yrittäjät kuuntelivat yt-ilmoitusten lomassa papukaijamaista säkätystä jo moneen kertaan kerrotusta sähköveron tiputtamisesta EU:n minimitasolle.

Matti Vanhasesta piti pari sanaa todeta. Ei ihme, että Sanna Marinin (sd) hallituksen naisministerit katsoivat Säätytalon on portailla anteliasta alijäämä-Mattia kuin Mars-jumalaa, kun tämä kehua retosteli tv-uutisille, että sai alijäämää vielä muutamassa viikossa nelisen miljardia lisää ja koko velkapotin 10,8 miljardiin. Olletikin, kun pohjilla on vielä tämän vuoden vajaan parikymmenen miljardin velkaläjä. Mutta kukapa mies ei heltyisi viiden naispuheenjohtajan lämpimässä ristitulessa?

Kun Vanhanen nousi kesällä Katri Kulmunin (kesk) jälkeen valtiovarainministeriksi, kepulaiset tekivät hänestä jonkin sortin politiikan ihmemies MacGyverin, joka voi purukumipakkauksen tinapaperilla panna valtiontalouden ja kuntoon. Sana ”valtiomies” mainittiin. Myös Sdp oli tyytyväinen Vanhasen valintaan, mitä ei sovi ihmetellä. Syntyi käsitys, että Matti ottaa ohjakset käsiinsä, tiukasti.

Mutta katsotaanpa. Vanhanen on kyllä kaksinkertainen pääministeri, kun hän pääsi sattumalta Anneli Jäätteenmäen (kesk) eron myötä 2003 ykköspaikalle ja harvinaisesti venyi pitämään kepun pääministeripuolueena vielä 2007 vaalien jälkeen.

Mutta siitä alkoi keskustan alamäki vaalirahakohuineen jne. Joulun alla 2009 Vanhanen ilmoitti jättävänsä jalkakipuihin vedoten hommat muille, ja Mari Kiviniemi (kesk) veti Vanhaselta perimänsä keskustan konkurssipesän puheenjohtaja-pääministerinä rökälemäiseen 16 paikan tappioon ja 15,8 prosentin kannatukseen, mistä kepun alamäen katsotaan alkaneen. Juha Sipilä (kesk) teki hetkellisen poikkeaman, minkä jälkeen luisu on jatkunut. Presidentinvaaleissa Vanhanen otti pataan 2006, ja viimeksi hän hävisi jopa Paavo Väyryselle. Viime eduskuntavaaleissa Vanhasen äänimäärä tippui edellisvaalien 11 304:stä 5 265:een.

Mitä velkaan tulee, Vanhanen ei ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Finanssikriisin jälkeen vuodelle 2010 Vanhasen hallitus otti valtiovarainministeri Jyrki Kataisen (kok) budjetissa peräti 13 miljardia lainaa. Katainen ja Vanhanen taitavatkin olla valtiontalouden kallein parivaljakko.

Mutta kun Matti on tehtävänsä tehnyt, Matti saa mennä? Vanhanen ei ole ehdolla seuraavissa vaaleissa. Kepulta olisi hasardipeliä antaa Vanhasen heilua puolueen tärkeimmällä ministeripaikalla, ellei tarkoitus ole sysätä hänelle läpinäkyvästi kaikki vastuu nykymenosta. Kepussa kuiskitaan, että uusi puheenjohtaja Annika Saarikko ottaakin Vanhasen paikan vuodenvaihteessa. Siihen liittyvästä ministerikierrätyksestä saadaan sitten yksi uusi sotku äimisteltäväksi.

Setä Arkadia eli Timo Haapala

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Vanhanaikaista kaikki on vain

20/9/2020

Olenko vanhanaikainen, kun pidän Suomen hallituksen hulvatonta rahanjakoa koijarimaille edesvastuuttomana?

Suomi ottaa velkarahaa paikatakseen sellaisten maiden taloutta, jossa moraali on ollut hukassa maailman sivu.

3 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Tammikuu 2021 (27)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com