Hurjat luvut Sanna Marinin hallituksen suuren avustajajoukon taustalla - 22,5 miljoonaa euroa vuodessa, kasvua 86 prosenttia.

Viime kuun lopussa julkaistun valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksen mukaan kustannuserään ”Pääministerin avustaminen valtioneuvoston johtamisessa” kului viime vuonna 22,5 miljoonaa euroa. Summa oli 86 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Merkittävin syy kasvuun on ministereiden avustajakunnan, eli erityisavustajien ja poliittisten valtiosihteereiden, lukumäärä, joka on ollut viime kesäkuussa aloittaneen pääministerin Antti Rinteen (sd) ja nykyisen pääministerin Sanna Marinin (sd) kausina huomattavasti edellisiä hallituksia suurempi.

”Pääministerin avustamiseen valtioneuvoston johtamisessa liittyvä kustannusten lisäys johtui pääosin ministereiden, valtiosihteerien ja erityisavustajien lukumäärän muutoksista aiheutuneista palkkausmenoista sekä muista tukipalveluiden kustannuksista, jotka on kohdennettu joko suoraan tai vyörytetty kyseiselle ydintoiminnolle”, valtioneuvoston kanslian neuvotteleva virkamies Lauri Taro kertoi sähköpostilla.

Taron mukaan kyseisiin kustannuksiin sisältyy paljon muitakin kuluja kuin avustajakunnan palkka.

”VNK tukee virkatyönä pääministerin ja hallituksen työtä ja toimii hallitusneuvottelujen, hallituksen työn ja toiminnan virkatukena.”

Viime vuoden jälkipuoliskolla Suomi toimi EU:n puheenjohtajana. Tämä näkyy tilinpäätöksessä ”EU-asioiden valmistelu ja yhteensovittaminen” -kustannuserässä, joka oli viime vuonna 35,5 miljoona euroa ja 245 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Taron mukaan osa puheenjohtajuuden kustannuksista on erässä ”pääministerin avustaminen”.

Vuoden 2020 valtion talousarvioon on kirjattu 11,5 miljoonaa euroa määrärahaa, jonka saa käyttää ministereiden, poliittisten valtiosihteerien ja ministereiden erityisavustajien palkkausmenoihin. Henkilöstön määrä momentilla on 19 valtioneuvoston jäsentä, enintään 15 valtiosihteeriä ja enintään 70 erityisavustajaa.

Lähde: Talouselämä