Verovälttelyä vai yliverotusta?

29/5/2020

Jos palkansaaja ansaitsee 5 000 euroa kuukaudessa, 20 vuodessa hänen ansionsa ovat 1,2 miljoonaa euroa, josta maksetaan veroja 0,3 miljoonaa ja eläkemaksuja 0,1 miljoonaa. Käteen jää nettona 820 000 euroa.

20 vuodessa nollasta aloittanut yrittäjä nostaa yhtä suuresta 5 000 euron keskimääräisestä yritystuloksesta lievästi verotettuja osinkoja 0,4 miljoonaa euroa, josta maksaa veroja 30 000 euroa. Kaikkien yhteisö-, osinko-, pääomatulo- ja YLE-verojen sekä yrittäjäeläkemaksujen jälkeen yrittäjälle jää käteen 628 000 euroa 20 vuoden työstä sen jälkeen kun hän on lopettanut yrityksen. Eläketurva on laskelmassa määritelty samantasoiseksi sekä palkansaajalle, että yrittäjälle.

Olennaista ei ole se, lasketaanko yhtiön maksama vero yhteen yrittäjän verojen kanssa, vaan se, mitä itse kullekin jää käteen verojen ja maksujen jälkeen.

Listaamattomien osakeyhtiöiden verotuksesta on taitettu peistä vuosikymmenet ja aina yhtä asiantuntemattomasti. Kukaan ei tuo esille yritystoiminnan arkea ja pitkäjänteisyyttä, vaan keskustelu käydään jo menestyneen ja vuosikymmeniä toimineen yrityksen yksittäisen vuoden tiedoilla.

Kun verotus selvitetään 20 vuoden ajalta, huomataan, että yrittäjä maksaa huomattavasti enemmän veroja ja maksuja kuin palkansaaja yhtä suurista tuloista, vaikka yrittäjä nostaisi pelkästään vain niitä kuuluisia ”verottomia” (nykyisin lievästi verotettuja) osinkoja. Jos aikaperspektiiviksi otetaan 30 vuotta, palkansaajan etu vain kasvaa.

Virkamies, palkansaaja vai yksinyrittäjä?

Jos virkamies ansaitsee kuukaudessa 5 000 euroa palkkatuloja, eli 60 000 euroa vuodessa, hän maksaa Helsingissä veroja 14 731 euroa, jos hän ei ole seurakunnan jäsen, elää ilman perhettä, eikä hänellä ole mitään henkilökohtaisia vähennyksiä kuten asuntolainojen korkoja. Lisäksi hän maksaa työeläkemaksuja 4 290 euroa vuodessa. Esimerkin virkamies on syntynyt 1985, joten hänen eläkemaksunsa nousee 1,5 %-yksikköä vuonna 2038.

20 vuodessa hänen tulonsa ovat 1,2 miljoonaa, josta verot ja maksut vievät 0,4 miljoonaa euroa. Käteen jää 820 000 euroa.

Palkansaaja toki voi ansaita enemmän, mutta jos vertailukohdaksi otetaan mikä ammatti tahansa esimerkkipalkka on yläkanttiin. Suomalaisten keskipalkka on 3 386 euroa kuukaudessa (2019).

Jos 15 vuotta työelämässä kannuksia hankkinut aloittaa vuonna 2020 yksinyrittäjänä osakeyhtiössä, ja ansaitsee yrityksen menojen jälkeen 60 000 euron tuloksen, yritys maksaa yrittäjäeläkemaksuja 4 ensimmäisenä vuotena 11 278 euroa (sen jälkeen 14 460 euroa), jotta yrittäjä saisi aikanaan saman eläkkeen kuin palkansaaja. Osakeyhtiö maksaa yhteisöveroja 20 % tuloksesta eli 9 744 euroa. Voittoa osakeyhtiön omaan pääomaan jää 38 977 euroa.

Jos yrittäjä ei nosta lainkaan palkkaa, vaan ainoastaan lievästi verotettuja osinkoja, hän ei 2020 saa tuloja lainkaan. Vuonna 2021 hän voi nostaa osinkoja 3 118 euroa, josta vero on 234 euroa (palkkavero olisi nolla).

20 vuotta

Kukaan ei perusta osakeyhtiötä yhdeksi vuodeksi. Jos palkansaaja haluaa yrittäjäksi 35 vuotiaana, hän tulee yrittämään ainakin 55 vuotiaaksi, ellei sitä ennen tule konkurssia, työkyvyttömyyttä tai esitystä myydä yritys.

Vertailulaskelmassa on pakko tehdä olettamuksia. Verolait pysyvät samanlaisina. Inflaatiota ei ole, eikä palkankorotuksia. Eläkemaksut eivät nouse. Yritystoiminta menestyy heti ensimmäisenä vuotena. Ei ole työttömyyttä ja yritystoiminta jatkuu samanlaisena vuodesta toiseen ilman korona- tms häiriöitä. Verovertailussa tällaiset olettamukset voidaan tehdä.

20 vuodessa palkansaaja ansaitsee 1,2 miljoonaa euroa, josta hän maksaa veroja 0,3 miljoonaa ja eläkemaksuja 0,1 miljoonaa. Käteen jää nettona 820 000 euroa.

21 vuodessa (ensimmäinen vuosi osingot nolla), yrittäjä nostaa lievästi verotettuja osinkoja 0,4 miljoonaa euroa, josta maksaa veroja 30 000 euroa. Samaan aikaan yhtiö maksaa yhteisöveroja 0,2 ja eläkemaksuja 0,3 miljoonaa euroa. Jos yritys lopetetaan 21 vuoden jälkeen, yrittäjä saa yhtiön varat itselleen maksamalla 75 000 euroa pääomatuloveroa. Osingoista menee 20 vuoden aikana YLE-veroa 2 300 euroa. Yrittäjälle jää käteen 628 000 euroa 21 vuoden työstä.

20 vuoden jälkeen virkamiehen ja yrittäjän eläkekertymät ovat yhtä suuret. Palkansaaja saa rahansa käteen joka kuukausi. Yrittäjän ensimmäinen vuosi on tuloton ja kokonaistulosta hän saa käteensä 42 % vasta vuonna 2040.

Virkamiehen nettoansiot 20 vuodessa ovat 820 000 euroa. Yrittäjän nettoansiot 21 vuodessa ovat 628 000 euroa. Yrittäjän nettoansioita vähentävät osakeyhtiön maksamat yhteisöverot, vaikkei niitä poliittisista syistä otettaisi huomioon kokonaisverotuksessa. Jos osinkojen verotusta korotetaan, tämä epäsuhde lisääntyy.

30 vuotta

53-vuotiaana eläkemaksu nousee 1,5 %-yksikköä. Palkansaajan 1,8 miljoonan euron bruttotuloista veroja maksetaan 442 tuhatta euroa ja eläkemaksuja 140 tuhatta euroa. Nettona käteen jää 1 219 tuhatta euroa.

Yrittäjän 30 vuodessa saamasta 1,8 miljoonan euron tuloksesta maksetaan 274 tuhatta euroa yhteisöveroa, 54 tuhatta osinkoveroa, 83 tuhatta pääomatuloveroa lopetuksen yhteydessä, 432 tuhatta yrittäjäeläkemaksua ja 4 tuhatta YLE-veroa. Nettona käteen jää 952 tuhatta euroa.

Mistä suuri ero syntyy?

20 vuodessa palkansaajan netto on 190  000 suurempi kuin yrittäjän netto, 30 vuodessa 266 000 euroa.

Ero selittyy eläkemaksuilla. Samantasoisesta eläketurvasta yrittäjän eläkemaksu on 20 vuodessa 190 000 euroa suurempi kuin palkansaajan maksama eläkemaksu. Erotus katetaan yrityksen maksamalla työeläkemaksulla palkasta. Suurin osa yrittäjistä saa käytännössä pienempää eläkettä kuin heidän palkkaamansa työntekijät, koska huonon kannattavuuden takia ensimmäisenä tingitään yrittäjän eläkemaksuista.

Yrittäjän kannalta ongelmallista on se, että melkein puolet netosta käteen saadaan vasta yrityksen lopettaessa. Jos yritystä ei lopeteta, siihen kertyneitä varoja ei saa käyttöön, koska yritystoiminta sitoo varat käyttöpääomaan. Palkansaajat saavat rahansa koko ajan käteen. Jos yrityksen kassa mahdollistaa, voidaan jakaa korkeampia osinkoja. Niistä maksetaan ansiotuloveroa 75 %:sta osinkojen lisäosuuden määrästä. Verovapaa osuus johtuu yrityksen maksamista veroista, eikä kyse ole mistään helpotuksesta. Jos palkkatuloja ei ole, lisäosinkojen vero jää vähäiseksi.

Toinen mahdollisuus yrittäjälle on saada tuloa myydessään yrityksen. Silloinkin rahan saa vasta lopettaessaan yritystoiminnan. Suurimmalla osalla yrityksistä ei ole myyntiarvoa eikä niitä osta kukaan.

Byrokratiaero on selkeästi palkansaajan puolella. Palkansaajilla ei enää ole edes veroilmoituksen laadintavelvollisuutta. Yritykset maksavat heidän puolestaan jäsenmaksut.

Yrittäjät joutuvat ansaitsemaan toiminnallaan kirjanpidon ja moninaisten ilmoittamisien aiheuttamat kulut. Sanktiot ovat ankarat myöhästymisistä ja maksuviiveistä. Monet julkiset maksut joudutaan maksamaan ennen kuin vastaavia tuloja on saatu. Palkansaajat eivät joudu koskaan maksamaan veroja ja eläkemaksuja etukäteen.

Palkkaa vai osinkoa?

Miksi kukaan alkaa yrittäjäksi, jos verotuskin on paljon palkansaajia ankarampaa. Niin miksi? Verotus ankarampaa, eläkkeet jäävät pienemmiksi, sosiaaliturva on heikko ja konkurssin jälkeen yrittäjällä ei ole edes ihmisarvoa – ainakaan viranomaisten ja lainsäädännön silmissä.

Yrittäjän onkin osakeyhtiöstä pakko maksaa palkkaa, koska etenkään alkuvuosien osingoilla ei yksinkertaisesti elä. Pienen palkan verotus on lievä. Mutta samalla heikkenee yhtiön oma pääoma ja mahdollisuudet jakaa lievästi verotettavia osinkoja heikkenevät. Usein ensimmäiset vuodet ovat tappiollisia, jolloin ei voida maksaa palkkaakaan.

Todellista ”verovälttelyä” onkin maksaa palkkaa osakeyhtiöstä yrittäjälle ja jakaa vähemmän osinkoja. Osakeyhtiö maksaa vähemmän veroja ja osinkotulojen verotuskin lievenee.

Jos yrittäjä maksaa ensimmäisenä vuotena 20 000 euron palkan osakeyhtiöstä, hän maksaisi veroja 2001 euroa, mikäli pitää eläketavoitteensa virkamiehen tasolla. Lisäksi yhtiö maksaisi työnantajan sivukuluja palkasta 268 euroa. Palkanmaksu heikentää omaa pääomaa alle puoleen, joten myös osingonmaksukyky heikkenee.

Nykyisestä osinkoverotuksesta hyötyvät vain ne yritystoimintaa perheessä jatkavat, jotka saavat sukupolvenvaihdoksen ja sen lievemmän lahjaverotuksen kautta yhtiön omakseen. Silloinkin perheen vanhemmat ovat maksaneet kovan yritysverotuksen seuraukset, jotta jotain lapsille luovutettavaa jäisi. Pitäisikö siis verottaa yritysperintöjä ankarammin vai rangaista kaikkia yrittäjiä kovalla verotuksella poliitikkojen mieliksi. No, sehän on nähty. Yritykset myydään ulkomaille ja sijoittajille viimeistään toisen sukupolven toimesta. Kolmannelle polvelle siirtyneitä yrityksiä Suomessa on vähän. Ulkomaille siirtyneistä yrityksistä ja omistuksista ei Suomelle suurta iloa ole. Siitä esimerkki Caruna kertoo karun totuuden.

Miksi osakeyhtiö?

Osakeyhtiö perustettaessa ei verotusta juurikaan ajatella. Verotuksella on merkitystä, mikäli yritys menestyy. Toiminimen sekä avoimen ja kommandiittiyhtiön verotus vastaa ansiotulojen verotusta. Tällöin verotus on progressiivista kuin palkkaverotus, eikä omia pääomia kerry investointeja varten eikä maksuvalmiuden turvaamiseksi erilaisten vaikeuksien tullessa eteen.

Osakeyhtiön etuja ovat pääoman kerryttämisen lisäksi vieraan pääoman mahdollisuus, riskien hallinta, epäonnistumisen hallinta, uusien osakkaiden saaminen, omien ja yrityksen varojen erottaminen jne.

Väitteet, että osakeyhtiöitä käytettäisiin tulojen muunteluun verojen välttämiseksi ovat asiantuntemattomia. Muuntelusta voidaan puhua yrityksen vuotena 20 unohtamalla kaikki aikaisemmat vuodet. On äärimmäisen harvinaista, että osakeyhtiö perustettaisiin suurella omalla pääomalla osinkoverojen vähentämiseksi. Silloinkaan osinkoja ei voida jakaa maksamatta ensin yhteisövero tuloksesta. Ja riskinä on, että ylisuuri likvidi kassa katsottaisiin veronkierroksi.

Pauli Vahtera

Vahteran uusi blogi löytyy nykyisin täältä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ravintolatoiminta vapautettava

29/5/2020

Eduskunnassa ehdotetaan ravintoloita koskevien rajoitusten päättämistä ja ravitsemistoiminnan vapauttamista juhannukseen mennessä Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Hallitus on tartuntatautilailla rajoittanut ravitsemisliikkeiden toimintaa koko maassa.

Tänään toimenpidealoitteen jättäneiden perussuomalaisten kansanedustajien Vilhelm Junnilan ja Petri Hurun mukaan perustuslakivaliokunnan rajoituksille velvoittama välttämättömyysedellytys ei täyty kaikissa maakunnissa.

– Välttämättömyysedellytystä ei voi millään lailla perustella esimerkiksi Satakunnan osalta, jossa edellinen koronatartunta todettiin yli kuukausi sitten, 29. huhtikuuta. Lisäksi Varsinais-Suomessa on tartuntatapauksia ollut niin vähän, ettei elinkeinotoiminnan rajoittamista ja kieltämistä voida perustella vetoamalla välttämättömyyteen, Junnila ja Huru perustelevat.

Kotimaan matkailu käynnistymässä

Ravitsemistoiminnan harjoittajan edellytetään nyt jo huolehtivan asiakkaiden mahdollisuudesta käsien puhdistamiseen, riittävän etäisyyden ylläpitämisestä ja käsien puhdistamista koskevista toimintaohjeista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on pitänyt tärkeänä, että rajoitustoimien vapauttamisen alussa ne olisivat samanlaisia koko maassa ja näin ne ovatkin 1.6. alkaen.

– Tämä huomioiden voidaan kellonaikoja ja asiakaspaikkamääriä vapauttaa 15.6 alkaen tai viimeistään juhannukseen mennessä näissä maakunnissa. Rajoitusten voimassaolo vaikuttaa merkittävästä yritysten ja työntekijöiden toimintaedellytyksiin ja toimeentuloon sekä yhteiskunnan koheesioon näinä vaikeina aikoina. Kotimaan matkailukausikin on käynnistymässä ja asiakkaat käyvät muutenkin vain ravintoloissa, joissa kokevat olonsa turvalliseksi, Junnila ja Huru kertovat.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Mihin menet, Eurooppa?

29/5/2020

Ei pelkästään Suomi, vaan koko Eurooppa on muuttunut vihersosialistien temmellyskentäksi, jossa järkiperäinen kehitys niin taloudellisesti kuin älyllisestikin on jotain, mitä väkisin yritetään tukahduttaa ja muokata ihmiset ideologisesti jo lastentarhoissa tukemaan täysin luonnonvastaista toimintaa ja tapoja uutena normaalina. Ihmismäärä kasvaa maapallolla räjähdysmäisesti, mutta se ei vihersosialisteja huoleta, päinvastoin koko maailmasta pyritään tekemään yksi ja yhteinen kansakunta, jossa kaikilla on yhtenäinen tasa-arvo, ihmisoikeudet ja samat mahdollisuudet.

Uskovatko he itsekään siihen, mihin tähtäävät? Heidän oma älyllisyytensä on jämähtänyt paikoilleen eivätkä he kuplassaan ymmärrä, että suurin este täydelliselle maailmalle ovat ja tulevat aina olemaan eri uskonnot, uskomukset, erilaiset kulttuurit, lait ja tavat sekä se tärkein eli geopolitiikka.

Mauri Peltokangas

kansanedustaja (ps)

Lähde: Kansalainen


0 kommenttia          Bookkaa tämä

Hölmöläisten touhua

29/5/2020

Miksi ihmeessä meidän pitäisi kanavoida omia verorahojamme Italiaan, Espanjaan, Saksaan ja Ranskaan?

Hallituksen perustelut ovat, että on Suomen etu, jos näiden maiden taloudet elpyvät ja ne voivat ostaa suomalaisia tuotteita ja palveluita.

Mitä ihmettä, annamme näille maille avustuksia ja sitten toivomme, että nämä maat ostavat saamillaan rahoilla suomalaisia tuotteita ja palveluita, jos ostavat?

Hölmöläisten touhua!

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Joka neljäs lapsi taustaltaan ulkomaalainen Helsingin seudulla

29/5/2020

Suomen ulkomaalaistaustaisista henkilöistä puolet asuu pääkaupunkiseudulla.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asui viime vuoden lopussa 423 494 ulkomaalaistaustaista henkilöä. Heistä 209 108 eli puolet asui pääkaupunkiseudulla.

Somalialaistaustaisista 79 prosenttia asui pääkaupunkiseudulla ja intialaistaustaisista 70 prosenttia.

Suomessa asuvista alle kouluikäisistä lapsista ulkomaalaistaustaisten osuus oli 11 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla alle kouluikäisistä joka neljäs on ulkomaalaistaustainen. Vantaalla osuus on 30 prosenttia.

Maakunnittain tarkasteltuna alle kouluikäisistä joka viides oli ulkomaalaistaustainen Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla. Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla osuudet sen sijaan olivat vain noin kolme prosenttia.

Ulkomaalaistaustaisista selvästi suurin ryhmä ovat edelleen henkilöt, joiden taustamaa on entinen Neuvostoliitto tai Venäjä. Yhtä selvästi toiseksi suurin ryhmä ovat virolaistaustaiset. Kolmanneksi ovat nousseet irakilaistaustaiset.

Kymmenen vuoden aikana 15 suurimman ulkomaalaistaustaisen ryhmän joukosta ovat pudonneet saksalaistaustaiset ja brittiläistaustaiset. Heidän tilalleen ovat nousseet syyrialaistaustaiset ja filippiiniläistaustaiset.

Suomessa asuvan ulkomaalaistaustaisen väestön keski-ikä oli viime vuoden lopussa 33,8 vuotta, kun suomalaistaustaisen väestön keski-ikä oli 43,9 vuotta.

Ensimmäisen polven eli ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten keski-ikä oli 38,4 vuotta. Toisen polven eli Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten keski-ikä oli 11,1 vuotta.

Toisen polven ulkomaalaistaustaisia oli vuoden lopussa 71 773, eli joka kuudes ulkomaalaistaustainen on syntynyt Suomessa.

Lähde: Verkkouutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Rahoittaako EU Turkin pakolaiskuljetuksia Kreikkaan?

29/5/2020

EU on luovuttanut Turkin rannikkovartiostolle vartioveneitä, joita Kreikka epäilee käytettävän EU-maa Kreikkaa vastaan.

Kreikkalainen poliitikko Nikos Androulakis on paljastanut, että EU:n komissio sietää Turkin toimenpiteitä Kreikkaa vastaan, mutta myös epäsuorasti rahoittaa pakolaisten kuljetuksia Kreikan rajalle Turkin käyttöön luovutetuilla vartioveneillä.

Vastatessaan EU-parlamentin kansanedustaja Nikos Androulakisin kysymykseen sanoi EU:n laajentumiskomissaari Olivér Várhelyi, että vartioalukset luovutettiin Turkin rannikkovartiostolle hiljattain. Eräs EU:n lähialuepolitiikan välineistä, Pre-Accession Assistance toimitti alukset Turkille, huolimatta sen jatkuvista toimista Kreikkaa kohtaan.

Unkarilainen komissaari kommentoi, että vartioalusten luovutus tapahtui EU:n ja Turkin tekemän pakolaiskriisin hoitamisen perusteella. Komissio näki tarpeelliseksi toimittaa Turkille rajavalvontaa varten asianmukaista kalustoa. Tarkoituksena oli suojella sekä pakolaisten, paikallisen väestön sekä Turkin ja EU:n kansalaisten turvallisuutta.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu kommentoi asiaa Greek City Times -lehdelle. Hän sanoi Turkin rajojen olevan avoinna, myös laittomien maahantulijoiden saapua Kreikkaan.

Várhelyi väittää, ettei Turkki ole ollut kiinnostunut varmistamaan kunnollista rajavalvontaa. Komissaari sanoo EU:n toimittaneen neljän vartioaluksen lisäksi rajanvalvontaan drooneja, tiedustelututkia sekä lämpökameroita. Osa kalustosta on jo toimitettu Turkille.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomi joutumassa maksumieheksi

28/5/2020

Perussuomalaiset vaati tänään suullisella kyselytunnilla, ettei Suomi lähde mukaan EU:n uusiin tukipaketteihin. EU-komissio julkisti eilen uuden velkapaketin, joka sisältää 500 miljardia lahjarahaa ja 250 miljardia lainaa. Ehdotuksen mukaan Suomi maksaisi paketista merkittävästi enemmän kuin saisi avustuksina takaisin.

Kansanedustaja Vilhelm Junnila kysyi, aikooko hallitus hyväksyä komission ehdotuksen ja sysätä velkaisten EU-maiden laskun suomalaisten maksettavaksi.

– Italia saisi 82 miljardia euroa tukia, Espanja 77 miljardia, Ranska 39 miljardia ja Kreikka 23 miljardia. Suomi saisi miljarditolkulla vastuita muiden veloista ja tuista. Tämän on loputtava! Suomen talous ei kestä, eikä kestä Suomen kansakaan.

Valtionvarainministeri Katri Kulmuni (kesk) epäili, ettei paketti tule menestymään sellaisenaan.

– Eilen tuli tuo 2 000 sivua käsittelevä paketti. Hallitus ei ole ehtinyt pakettia käsitellä ja muodostaa kantaa. Tiedämme kuitenkin perusteet, joita siellä haetaan, yllättynyt Kulmuni vastasi.

Suomi voi estää paketin toteutumisen

Velkapaketin hyväksyminen edellyttää yksimielisyyttä jäsenmailta. Suomi voi estää paketin toteutumisen tai jättäytyä sen ulkopuolelle.

– Italiassa veronkierron hinta on 190 miljardia euroa. Ajatelkaa, että Suomi maksaisi jo ennen koronaa talouttaan heikosti hoitaneiden jäsenmaiden velkoja. Maiden, joilla on vaikeuksia saada edes omia kansalaisiaan maksamaan veroja!

Junnila tiedusteli miten paketti kannustaa Italiaa välttämättömiin menoleikkauksiin ja mitä hallitus vastaa suomalaisille, jotka maksavat nykyiset ja tulevat verot joita hallitus suunnittelee.

– On keskeistä että tehdään uudistuksia. Meillä on myös omasta takaa uudistuksia tekemättä, jotta selviämme isosta lainataakasta joka Suomelle tulee jo nyt kun elvytämme, Kulmuni kierteli.

Ruotsi sanoi yhteisvastuulle ”ei”

Junnilan mukaan kansalaisten on hyvä tietää, ettei Suomi vastustanut yhteisvastuuta Ruotsin tavoin.

– Vaikka lahjaraha muuttuisi kokonaan lainaksi, olisi suomalainen veronmaksaja silti vastuussa. Kosmeettinen vastikkeellisuus ja ehdot eivät nyt riitä, Junnila muistutti.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ruotsin turvallisuuspoliisi varoittaa

28/5/2020

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpon mukaan maassa on ainakin kymmenen koulua, joita pitävät väkivaltaisiin äärijärjestöihin – erityisesti väkivaltaiseen islamiin – kytköksissä olevat henkilöt.

Säpon mukaan Ruotsissa on lukuisia kouluja ja esikouluja operoivia henkilöitä, joilla on yhteyksiä väkivaltaisiin äärijärjestöihin. Tällaisia kouluja on Ruotsissa noin kymmenen, ja näissä kouluissa on kaikkiaan satoja oppilaita. Koulut saavat valtiolta ja kunnilta miljoonia kruunuja toimintaansa varten.

Säpo varoittaa, että toiminnasta saattaa seurata radikalismin ja äärijärjestöjen kasvu Ruotsissa.

– Ääriliikkeet ja muut demokratian vastaiset voimat eivät saisi kyetä harjoittamaan julkisesti rahoitettua koulutoimintaa, joka voi vaikuttaa ääriliikkeisiin liittyvien yhteisöjen säilymiseen tai kasvuun, kertoo Säpon operatiivinen johtaja Johan Olsson.

Olsson painottaa, että ”valtion ei pidä rahoittaa koulutoimintaa, joka heikentää Ruotsia ja demokratiaa tukemalla väkivaltaisia ​​ääriliikkeitä”. Tämän estämiseksi Ruotsissa tarvitaan tehokkaita menetelmiä, jotka antavat viranomaisille mahdollisuuden kieltää avustukset tai keinot periä ne takaisin,

Kun Ruotsin radio haastatteli Olssonia, tämä myönsi, että kyse on pääasiassa islamilaisesta ekstremismistä.

– Näemme tämän laajana ilmiönä ja pitkäaikaisena ongelmana, ja kaikki väkivaltaiset ääriliikkeet voivat hyödyntää tätä mahdollisuutta, ja on tärkeää, että tämä otetaan säännöissä huomioon. Olemme nyt aktiivisesti työskennelleet lähinnä väkivaltaisten islamististen ääriliikkeiden parissa, Olsson sanoi.

Lähde:Nyheter idag

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Dagens Industri

28/5/2020

Ruotsi on yhdessä Tanskan, Hollannin ja Itävallan kanssa näyttänyt keskisormea EU-komission ehdottamalle 750 miljardin euron jälleenrakennusrahastolle. Vaikka ehdotus tuskin menee läpi sellaisenaan, Ruotsi on tosipaikan edessä. Vaihtoehdot ovat joko Euroopan talous- ja rahaliiton jäsenyys tai ero EU:sta eli Svexit.

Euroopan yhteinen laina voi Dagens Industri -talousmedian mukaan olla koronakriisin ja Brexitin tärkein seuraus. Yhteishankkeisiin nuivasti suhtautuneiden brittien lähtö EU:sta on antanut Etelä-Euroopan maille avaimet valtaan.

Samaan syssyyn Ruotsi on ajautumassa pakkorakoon: maan on joko hyväksyttävä yhteisen finanssipolitiikan ehdot tai otettava hatkat koko Euroopan unionista.

Raha on vain maksuväline

EU-komission ehdottamat 750 miljardia euroa jälleenrakennukseen on toki paljon rahaa, mutta periaate on tärkeämpi. Tässä tapauksessa lainanottaja on EU ja 500 miljardia jaellaan avokätisesti puhtaana tukena, lähinnä Italialle, Espanjalle ja Ranskalle sekä entisen Itä-Euroopan maille. Siinä menevät romukoppaan EU:n tabut 30 vuoden takaa.

Jälleenrakennusrahaston on tarkoitus olla ainutkertainen, mutta harvapa tuohon uskoo. Yleisesti arvellaan rahaston olevan askel kohti EU:n talousunionia ja sitä myötä verotusoikeuden sekä taloudellisen päätäntavallan siirtoa Brysseliin. Suomeksi sanottuna heiluvassa tähtäimessä on liittovaltio.

Oma tupa oma lupa

Vaikka EU:n ratkaisut ovat kompromisseja, pakottavat nyt vellovat asiat Ruotsin pohtimaan omaa asemaansa unionissa. Vaihtoehdot ovat euron käyttöönotto eli jäsenyys Euroopan talous- ja rahaliitossa tai sitten ero EU:sta eli Svexit.

Ruotsi joutunee muiden Euroopan maiden lailla ottamaan ratkaisuissaan huomioon myös Kiinan kasvavan vaikutusvallan Euroopassa. Tähän viittasi kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Busch Thor keskiviikkona Expressenissä.

Kiinalaisilla on jo jalka Italian oven välissä ja rahaa riittänee todellisen uhkakuvan muodostamiseen EU:n yhtenäisyydelle.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Jotain positiivistakin - paluu Eurooppaan on alkanut

28/5/2020

Eurooppalaiset yhtiöt ovat jo ilman poliitikkojen käskyjäkin ennen kriisiä aloittaneet vetäytymisen Kiinasta. Tärkeänä tekijänä on palkkatason kohoaminen, eräin osin jopa eurooppalaiselle tasolle. Sikäläisille markkinoille suunnattu tuotanto tosin pysyy alueella, mutta muualle markkinoitava tuotanto on sijoittamassa toisaalla – toimitusvarmuuden mutta myös Kiinaa uhkaavien amerikkalaisten rankaisutullien johdosta.

Tuotantoa hajautetaan muille markkina-alueille, jotta ei oltaisi riippuvaisia yhdestä toimittajasta tai asiakkaasta tahi markkina-alueesta. Näinollen yritysten päätökset eivät välttämättä noudata poliitikkojen toiveita.

Houkuttelevia ovat esimerkiksi Itä- ja Kaakkois-Euroopan maat. Erityisen kiinnostavia ovat entisen Jugoslavian alueet Serbia, Bosnia-Herzegovina ja Makedonia. Silloin kyseessä ovat eritoten metalliteollisuus, autotuotanto, tekstiiliteollisuus ja lääketeollisuus.

Myös Turkki ja Ukraina ovat kiinnostavia sijoitusalueita. Silloin mielenkiintoa lisäävät EU-assosiointisopimukset sekä edullinen palkkataso.

Lähde: Welt

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Kesäkuu 2020 (13)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com