Lasten pelottelu kouluissa on lopetettava

10/9/2019

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen on jättänyt tänään hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii hallitukselta toimenpiteitä, jotta lasten ja nuorten poliittinen hyväksikäyttö kesken päivähoito- ja koulupäivien saadaan loppumaan. Immosen mukaan on tärkeää, että kasvatus ja koulutus on poliittisesti sitoutumatonta.

Tiedotusvälineissä on viime aikoina uutisoitu lasten ja nuorten valjastamisesta pienestä pitäen mielenosoituksiin ilmastonmuutosta vastaan kesken päivähoito- ja koulupäivän.

– Päiväkodeissa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa on ollut havaittavissa ilmasto- ja ympäristökasvatuksessa suoranaisia aivopesun piirteitä. Puolueellinen ilmastonmuutosaktivismi on korotettu suomalaisessa koulutusjärjestelmässä kaiken hyveellisen kansalaistoiminnan absoluuttiseksi edellytykseksi, kansanedustaja Olli Immonen kritisoi.

– Vanhemmilta on tullut huolestunutta palautetta, kuinka opettajat pelottelevat lapsia ja nuoria järjestelmällisesti ilmastokatastrofilla. Lapsilla ja nuorilla on oltava oppimisrauha, eikä heihin saa lietsoa ilmastopelkoa. Lapsia ja nuoria ei saa traumatisoida ilmastonmuutosideologian nimissä – pelottelu ihmiskunnan tuholla ja toivottomalla tulevaisuudella on lopetettava.

Taustalla häärii ilmastobisnes

Immosen mukaan ilmastonmuutoskysymys on poliittinen kysymys muiden joukossa.

– Se näkyy muun muassa siinä, että eri puolueiden välillä vallitsee ilmastopoliittisia näkemyseroja. Julkisuudessa ilmastonmuutospelkoa lietsovat erityisesti tietyn aatesuuntauksen omaavat poliitikot ja osa johtavista tiedotusvälineistä. Ilmastokeskustelun taustalla vaikuttavat myös erilaiset lobbarit ilmastobisneksestä hyötyvät tahot.

Opettajat eivät saa manipuloida

Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteissa (OPS) mainitaan, että perusopetuksessa eri oppiaineiden opetuksen tulee olla poliittisesti sitoutumatonta. OPS on peruskoulussa tapahtuvan opetuksen valtakunnallinen ohjesääntö.

– Koulutusjärjestelmän tehtävä ei ole lasten ja nuorten poliittis-ideologinen ohjaaminen ja käännyttäminen. Korkean auktoriteetin omaavat opettajat eivät saa manipuloida lapsia ja nuoria eivätkä käyttää heitä poliittisesti värittyneen ilmastomuutosideologian edistämisen välikappaleena. Opettajat eivät saa pakottaa heitä minkään poliittisen ideologian äänitorviksi, Immonen sanoo.

Mallia menneiltä ajoilta

Immonen muistuttaa, että lasten ja nuorten hyväksikäyttö politiikanteon työvälineinä ei ole historiallisesti uusi ilmiö.

– Lapsia ja nuoria on aikaisemminkin käytetty hyväksi erilaisten poliittisten tarkoitusperien eteenpäinviemisessä. Neuvostoliitossa asetettiin esikuvaksi pikku pioneeri, joka nousi jopa omia vanhempiaan vastaan. Tuhannet neuvostolapset seurasivat tätä vallankäyttäjien luomaa sankaria kohti uutta uljasta maailmaa. Maon Kiinassa punainen kirja oli kohdistettu nimenomaan nuorille. Pol Potin punakhmerien varsinaisina käskyläisinä toimivat nuoret.

Opetuksen oltava sitoutumatonta

Immonen näkee, että konkreettiset ympäristöongelmat uhkaavat jäädä poliittis-ideologisen ilmastonmuutospelottelun varjoon.

– Aihe on politisoitu tavalla, joka ei enää välttämättä palvele ympäristöongelmien ratkaisemista. Aikuisten organisoimissa lasten ja nuorten mielenilmauksissa otetaan harvoin kantaa esimerkiksi ympäristön ja valtamerien saastumiseen, kehitysmaiden väestön liikakasvuun, luonnonvarojen ehtymiseen tai globaaliin muuttoliikkeeseen, joka kiihdyttää ympäristötuhoa ja tekee sen ratkaisuyritykset pahimmillaan mahdottomiksi. Korkean kulutustason Eurooppaan saapuvat kehitysmaalaiset moninkertaistavat tullessaan hiilijalanjälkensä.

– Lasten ja nuorten valjastaminen politisoituneeseen ilmastonmuutosaktivismiin kesken päivähoito- ja koulupäivien on edesvastuutonta ja pahimmillaan lapsia ja nuoria traumatisoivaa. Politiikantekoon painostaminen on myös ristiriidassa voimassa olevan opetussuunnitelman perusteiden kanssa. Opetuksen on oltava poliittisesti sitoutumatonta, Immonen sanoo.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Li Andersson heitti yrittäjät ulos

10/9/2019

Li Andersson heitti yrittäjät ulos Opetushallituksen johtokunnasta – tilalle vasemmistoliitto ja vihreät. Opetusministeri Li Andersson (vas) ei aio nimittää Opetushallituksen johtokuntaan yrittäjien edustajaa. Myös lukiolaiset menettävät oman edustuksensa johtokunnassa.

Opetushallituksen johtokunnan nimitys on aiheuttanut melkoista hämmennystä opiskelijoiden ja yrittäjien keskuudessa, vaikka nimitystä ei ole vielä edes tehty.

Johtokunnan nimeämispyynnön mukaan opetusministeri Li Andersson (vas) on jättämässä Suomen Yrittäjät kokonaan johtokunnan ulkopuolelle ja antamassa kolmelle opiskelijajärjestölle vain yhden yhteisen paikan.

Nimeämispyynnön on allekirjoittanut opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, joka on puoluetaustaltaan demari.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan Suomen Yrittäjiltä ei ole pyydetty edustajaa johtokuntaan, koska johtokunnassa on rajattu määrä paikkoja ja hallituspuolueita on nyt enemmän kuin edellisellä kaudella.

Sama koskee myös Suomen Lukiolaisten Liittoa, joka joutuu jakamaan paikkansa kahden muun opiskelijajärjestön kanssa.

– Tässä tilanteessa jouduttiin etsimään ratkaisu, jonka avulla kokoonpanoon saatiin mahtumaan sidosryhmiä mahdollisimman kattavasti, suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirta sanoo.

Paikkoja puolueille

Viime vaalikaudella Suomen Yrittäjillä oli paikka Opetushallituksen johtokunnassa, samoin Suomen Lukiolaisten Liitolla (SLL).

Ammatillista koulutusta edustavat OSKU ja SAKKI jakoivat paikan johtokunnassa.

Uudessa johtokunnassa opiskelijat ja yrittäjät antavat tilaa puolueille, kun hallituspuolueet vasemmistoliitto ja vihreät ottavat omat paikkansa.

Viime hallituskaudella johtokunnassa istuneet SDP, keskusta, perussuomalaiset, kokoomus ja RKP saavat pitää paikkansa.

Puolueiden lisäksi EK, OAJ, SAK, Kuntaliitto ja STTK saavat pitää paikkansa.

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL saavat pitää jaetun paikkansa.

Lähde: Iltalehti

Sitä saa, mitä tilaa, vai miten se meni?

Äänestäkää seuraavissa vaaleissa oikein, eikä punavihervasemmistoa.

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Montako tapausta vielä tarvitaan?

9/9/2019

Viime päivinä olemme nähneet ja kuulleet uutisia poliisin kohtaamasta väkivallasta tai sen uhasta. Meillä Suomessa saman viikonlopun aikana useita poliiseja kohti ammuttiin kolmessa eri tilanteessa. Aseelliset yhteenotot ovat olleet jo kymmeniä vuosia arkipäivää muualla. Aina on ajateltu, ettei Suomeen voisi kohdistua sellaista uhkaa. Viime vuosina ampumisia on tapahtunut Pohjoismaissa ja etenkin naapurimaassamme Ruotsissa.

Suomessa on kaikki tapahtunut aina hieman viiveellä, mutta tämäkin ”suunnan muutos” on ollut jo vuosia poliisin tiedossa. Rikollisuus ja väkivalta tullee pahentumaan ja raaìstumaan vuosi vuodelta. Samaan aikaan poliisien määrä vähenee, vaikka rahaa ja virkoja luvataan joka vuosi lisää.

Äskettäin Ruotsin hallitus heräsi ja lupasi 10 000 poliisin lisäystä nykyiseen. Meillä Suomessa poliisien määräksi on ilmoitettu noin 7 000. Tästä kun vähennetään kaikki poliisivirassa työskentelevät Sisäasianministeriön poliisiosaston, Poliisihallituksen, poliisilaitosten johdon virkamiehet, ei virkoja jää kuin noin 6 000. Tästäkään määrästä rikostutkintaa ja peruskenttätyötä tekeviä virkamiehiä eivät kaikki ole. Voi siis helposti ymmärtää, kuinka vähän maassamme on niitä ”oikeita poliiseja”.

Poliisien määrä tullee Suomessa ikävä kyllä käytännössä laskemaan vielä vuosia, vaikka nykyhallitus onkin luvannut nostaa poliisikoulutuksen aloituspaikkojen määrää. Jo tällä hetkellä Tampereella sijaitseva poliisiammattikorkeakoulu on ääriään myöten täynnä, Espoossa sijainnut Päällystöopisto lakkautettu, kymmeniä poliisiasemia lopetettu, joten tukipartion saaminen paikalle on usein lähes mahdottomuus.

Poliisin koulutusta on muutettu niin, että sen kokonaiskesto on pidentynyt, virkoja lopetettu, virassa olevien poliisien ja hallinnon vartijoiden koulutusta vähennetty ja näin ollen säästetty hallinnossa työskentelevien henkilöiden työturvallisuudesta.

Monet poliisit myös partioivat yksin, vaikka niin ei saisi olla? Kuinka monta tällaista tapausta vielä tarvitaan? Ei enää puheita ja lupauksia, vaan tekoja.

Samuli Sibakoff

vanhempi konstaapeli evp

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Onko iso laiva kääntymässä?

9/9/2019

Eduskunnan Pikkuparlamentissa kokoontui tänään Suomen EU-parlamentaarinen turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden kokous. Paikalle oli saapunut useita maahanmuuttopolitiikan parissa toimivia parlamentaarikkoja kaikista EU-jäsenvaltioista.

Kokouksen puheenjohtaja, perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Riikka Purra käsitteli omassa puheenvuorossaan muun muassa sitä, miten maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka ovat lähentyneet toisiaan. Purran mukaan turvapaikasta on tullut maahanmuuttoa. Siitä on tullut pysyvä tie kansalaisuuteen.

Purra sanoo, että muidenkin EU-jäsenvaltioiden parlamentaarikkojen puheenvuoroissa oli selvästi kuultavissa, että EU:ssa ollaan nyt kansallisella tasolla siirrytty maahanmuuttopolitiikassa kriittisempään ja realistisempaan suuntaan.

– Abstraktin tason kaunopuheita ei tänään juurikaan kuultu. Oma kysymyksensä sitten on, miten jäsenvaltioiden parlamentaarikot voivat vaikuttaa maahanmuuttoon EU-tasolla. Totta kai asiat muuttuvat maiden väestön ja kansaa edustavien parlamentaarikkojen kautta.

Eri käytännöt ja vetovoimatekijät ongelmana

Kokouksessa ei tehty päätöksiä, vaan tilaisuus oli luonteeltaan keskustelu- ja verkostoitumisfoorumi.

– Kun aiheena oli turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka, on tietenkin selvää, että paikalle oli valikoitunut ihmisiä, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita ja perehtyneet siihen, näin myös Suomen edustajien osalta.

Parhaimmillaan, mikäli unioni onnistuisi tekemään yhtenäistä politiikkaa, joka perustuisi tarkalle ulkorajavalvonnalle ja tehokkaalle palauttamiselle, koko järjestelmä toimisi paremmin.

– Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole yhtenäistä EU-politiikkaa ja jäsenvaltioiden käytännöt poikkeavat toisistaan, niin järjestelmä ei toimi ollenkaan.

Suomen sosiaaliturva vetää puoleensa

Purra toteaa, että toisaalta on ihan sama, millaisia yhtenäisiä määritelmiä EU-jäsenvaltioiden lainsäädännössä on, jos esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmät ovat erilaisia.

– On päivänselvää, että jos esimerkiksi Unkarin lainsäädännössä on sama määritelmä kansainväliselle suojelulle kuin Suomessa, ihmiset eivät jää Unkariin siitä syystä, että Suomessa on vetovoimaisempi sosiaaliturva, Purra sanoo.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Saneliko Saksa Suomelle pakolaiskiintiöt vuonna 2015?

9/9/2019

Kauan kestää, mutta tuleehan se totuus vähitellen esille.

Minä olen tiennyt tämän vuoden 2016 alusta.

Annetaan puheenvuoro dosentti Arto Luukkaselle, miehelle, jolla on paitsi sana hallussa myös jumalattoman suuri kokemus "alalta".

* * * **

Kuten kreikkalainen filosofi Aristoteles on todennut, kaikki tieto alkaa ihmettelystä. Turun murheellisten terrori-iskujen kohdalla hämmästely ja taustojen tutkinta alkaa vuodesta 2015.

Vuoden 2015 huhtikuussa europarlamentti äänesti ns. solidaarisen taakanjaon puolesta – maahanmuuttokriisin pakolaisten uudelleensijoittamiseksi. Näiden laskelmien mukaan Suomeen osaksi tuli ottaa laskelmien mukaan noin 3 % EU:n turvapaikanhakijoista vuosittain. (”Maahanmuutto: Parlamentti vaatii toimia ihmishenkien pelastamiseksi”, kt. myös Media vaikenee: Suomi aikoo ottaa 20 000 - 30 000 turvapaikanhakijaa vuosittain, Esa Niemi).

Vuoden 2015 turvapaikkakriisi merkitsi Saksalle aluksi suurta mahdollisuutta. Se toivotti liittokansleri Angela Merkelin johdolla Eurooppaan vyöryvät tulijat. Kauniin eleen kylmänä taloudellisena motiivina oli hankkia halpaa työvoimaa Saksan porskuttavalle teollisuudelle ja siivilöidä joukosta hyvinkoulutetut tulijat itselleen erityisjärjestelyillä.

Kriisin voimakkuus kuitenkin yllätti Saksan päättäjät jo heinäkuussa 2015 – tulijoita oli yksinkertaisesti liikaa ja siksi Saksa vaati että EU ottaisi oman osansa tulijoista (http://www.ibtimes.co.uk/angela-merkel-demands-strengthened-european-response-refugee-crisis-1518782).

Toiseksi, Saksa, Ruotsi ja Itävalta alkoivat täyttyä ja ne alkoivat etsiä ulospääsyä tästä ongelmasta. Saksa alkoi harjoittaa ”Isännän ääntä” ja vaatia muiden mm. Iso-Britannian solidaarisuutta (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/11820738/Germany-expected-to-demand-Britain-take-greater-share-of-migrants.html).

Tämä tapahtui siis heinäkuussa 2015.

On mielenkiintoista huomata, että pian tämän jälkeen - elokuussa 2015 Suomen sisäasianministeriö ministeri Petteri Orpon suulla ilmoitti, että Suomeen tulee arviolta 15 000 turvanpaikanhakijaa. (https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/103929-nyt-tuli-uusi-arvio-15-000-turvapaikanhakijaa-suomeen-tana-vuonna).

Mistä ministeri Orpo sai kyseisen tarkan luvun?

Miten arvion tekijöillä oli se etukäteistieto, että massat tulevat kauan pääsemään esteettä, jopa avustettuna, niin Saksan, Tanskan kuin Ruotsinkin läpi –ja että Saksa tulee sabotoimaan eräiden Itä-Euroopan valtioiden, varsinkin Unkarin, yrityksiä torjua hyökyä EU-sopimuksiin tukeutuen?

Ottiko Orpo luvun hatusta vai oliko hänellä jonkinlaisia kalkyylejä tulijoista vai tuliko se EU:sta tai Saksalta?

Kuinka sisäasianministeriö osasi toimia näin proaktiivisesti?

Voidaan olettaa hyvällä syyllä, että lukumäärä oli mielenkiintoisesti samansuuntainen kuin huhtikuisen EU laskennan tulos. Määrä muodosti sen aikaisesta Saksassa olleesta pakolaisväestä tietyn Suomen väkilukua vastaavan prosentin. Myöhemmin lukua nostettiin (https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/maahanmuuttoviraston-uusi-arvio-hatkahdyttaa-suomeen-tulee-jopa-40-000-turvapaikanhakijaa/5285218#gs.gbPnG=A).

Jawohl Frau Merkel!

Sanat johtivat tekoihin. Myöhemmin lausunnon jälkeen elokuussa 2015 hyöky Suomeen alkoi täydellä teholla. Vyöryä tehosti pääministeri Juha Sipilän höyli lupaus antaa asuntonsa pakolaisille.

Aprikoitavaksi jää: tekivätkö Suomi ja Saksa tekivät jonkinlaisen epämuodollisen sopimuksen siitä, että Suomi valmistautuu aluksi ottamaan 15 000 tulijaa?

Myöhemmin luku - kuten huomataan – luku nostettiin.

Mikäli Suomen ja Saksan tekivät jonkinlaiset salaisen sopimuksen, se sopisi hyvin myöhempiin tapahtumiin.

Etenkin kun tarkastelemme Suomessa pidätettyjen marokkolaisten merkillistä historiaa Saksassa ja Suomessa.

Tutkivan journalismin kannattaisi ihmetellä tätä asiaa lisää.

Miten Saksassa turvapaikkaa anoneet – kuten Turun puukottaja – päätyivätkin Suomeen? Oliko kyseessä sovittu järjestely Saksan pakolaispaineen helpottamiseksi, järjestely, jossa Saksan Saksaan tervetulleiksi toivottamia pakolaisia ja elintasopakolaisia jaettiin EU-maihin? Oliko kyseessä sopimus, josta ei kerrottu kansalaisille?

Sopimuksen, jossa Saksa asetti lukumäärän ja Suomi totteli.

Kun poliitikot nyt kauhistelevat Turun tapahtumia niin ovatko he itseasiassa vastuussa näistä tapahtumista – välillisesti?

EU laski, Saksa käski ja Suomi totteli.

Arto Luukkanen

dosentti 

 

Lähde: Oikea media

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Poliitikoilta puuttuu elämänkokemus

8/9/2019

”Politiikkaan nousee yhä enemmän elämänkokemattomia ihmisiä, joiden ainoa ura on ollut politiikassa.

Politiikka oli ennen vanhaan stabiilimpaa ja harkitumpaa kun mukana oli vanhempaa porukka (ja miehiä), joka oli myös nähnyt arkielämää ja työelämää ennen kun he ryhtyivät päätöksentekijöiksi.

Paavo Väyrynen oli Suomen ensimmäinen broileripoliitikko, jolla ei ollut mitään uraa politiikan ulkopuolella vaan hän kasvoi poliitikoksi jo nuorena miehenä. Ajat olivat kuitenkin sellaiset, että ultraliberalismi ja muu sekoilu ei vielä ollut pinnalla ja mukana oli vielä liuta järjen miehiä jarruttamassa.

Politiikkaa on muuttumassa yhä sekopäisemmäksi ja järjettömäksi, koska meillä on yhä enemmän:
- tunneohjattuja naisia politiikassa

- nuoria elämänkokemattomia kolmekymppisiä päättämässä

- perussuomalaisia lukuun ottamatta lähes pelkästään poliittisia broilereita.

Käytännössä politiikka on siirtymässä vaiheeseen, jossa asioista päättää yhä enemmän ihmiset, joilla on heikoimmat eväät tehdä kansakuntaa koskevia päätöksiä: he eivät tiedä mitään, eivät ole nähneet mitään eivätkä ole kokeneet mitään.

Nykyinen hallitus koostuu lähes pelkästään poliittisista broilereista. Juuri kellään ministereistä ei ole mainittavaa uraa politiikan ulkopuolella. Vielä 80-luvulla, meillä oli presidenttiä myöten duunareita ja työuraa tehneitä poliitikkoja varsin paljon.

Duunaripoliitikot tiesivät mitä kansan keskuudessa tapahtuu ja asettivat päätöksensä sitä taustaa vasten. Nykypoliitikot ovat eläneet omissa kuplissaan teini-iästä saakka kun he liittyivät puoleensa nuorisokerhoon. Varttuessaan he pääsivät hyviin liksoihin puoleensa hoivassa ja heidät palkittiin hyvillä viroilla kunhan ymmärsivät nuolla oikeat takapuolet.

Juopa kansan ja poliitikkojen välillä kasvaa kaiken aikaa. Äänestämme valtaan ihmisiä, jotka eivät tajua, mitä asioita heidän pitäisi ajaa. Harkinnan ja kokemuksen puuttuessa he tukeutuvat yhä enemmän erinäisiin sairaisiin vasemmistoteorioihin (ilmasto, multikulti, feminismi, genus, rotu jne.) ja hömppään päätöksenteossaan.”

 

Totti (nimimerkki)

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kansanedustaja Vallin: ”Facebook on muuttunut poliittiseksi vaikuttajaksi

6/9/2019

Perussuomalaisten kansanedustaja Veikko Vallinin Facebookista tekemän rikosilmoituksen esitutkinta on päätetty. Suomen poliisi ei näe asiassa rikosta. Muualla maailmassa tilanne ei ole kovin yksioikoinen. Esimerkiksi Saksassa Facebook on hävinnyt useita oikeusjuttuja tuomioistuimissa, ja tapauksia on käsitelty Saksan mediassa toistuvasti.

Poliisi päätti kansanedustaja Veikko Vallinin Facebookista tekemän rikosilmoituksen esitutkinnan elokuun puolivälissä. Vallin kertoo tiedotteessaan aikovansa viedä asian loppuun asti, sillä keskustelu Facebookista poliittisena vaikuttajana on demokratian toteutumisen kannalta kriittisen tärkeää.

- En kritisoi poliisia tässä asiassa, koska ilmiö on sen verran uusi, että poliisillakin on ehkä vaikeuksia hahmottaa mikä on laitonta vaali- ja mielipidevaikuttamista ja mikä ei, sanoo Vallin ja jatkaa, että Saksassa tämä asia tulkitaan toisin kuin Suomessa.

Tamperelainen kansanedustaja Veikko Vallin sai kevään eduskuntavaalien alla kuukauden julkaisukiellon Facebookiin. Julkaisukiellon syynä oli päivitys, jossa ainoastaan julkaistiin osa tieteellisestä tutkimuksesta. Kyseinen julkaisu ei voinut olla miltään osin Facebookin yhteisösääntöjen vastainen.

– Kyseessä oli Kriminaali- ja oikeuspoliittisen instituutin tutkimus, jota lainasin. Sain 30 päivän eston ja julkaisu poistettiin. Kysymys kuuluu, että eikö vaalikampanjaa voi rakentaa tutkitun tiedon varaan sosiaalisessa mediassa? Ja jos kampanjaa ei saa rakentaa tutkitun tiedon varaan, minkä varaan sen sitten voi rakentaa?

Facebookin määräävä markkina-asema ja vaikutusvalta herättävät keskustelua ympäri maailmaa. Aiemmin tänä vuonna myös Saksan kilpailuvirasto (Bundeskartellamt) totesi Facebookin johtavan markkina-aseman tosiasiana. Tämän seurauksena virasto määräsi yritykselle rajoituksia esim. koskien käyttäjätietojen keräämistä.

Yhtiön virallisten laskelmien mukaan Facebookia käyttää Suomessa päivittäin yli 2 miljoonaa ihmistä. Se on selkeästi suurin sosiaalisen median alusta Suomessa.

– Faktapohjaista, tilastoihin ja tutkittuun tietoon perustuvaa politiikantekoa ja kansalaismielipiteen ilmaisemista ei saisi estää missään mediassa, ei myöskään sosiaalisessa mediassa, Vallin tiivistää.

– Venäjää usein syytetään vaalivaikuttamisesta muiden valtioiden vaaleihin. Amerikkalainen somejätti Facebookin moderaattorit näyttävät myöskin harrastavan vaalivaikuttamista ainakin Suomessa. Ei tämän näin pitäisi olla, vaan lähes monopoliasemassa olevien somejättien pitää kohdella kansalaisia tasa-arvoisemmin.

Vallin painottaa, että mielipiteenvapaus on koko länsimaisen demokratian kulmakivi.

Taustalla laajempi globaali keskustelu

Facebookin määräävä markkina-asema ja vaikutusvalta herättävät keskustelua ympäri maailmaa. Yhtiön määräävä markkina-asema ja sen mahdollinen väärinkäyttö ovat nousseet otsikoihin sekä Saksassa että Yhdysvalloissa. Facebook on myös hävinnyt useita oikeusjuttuja Saksan tuomioistuimissa, ja tapauksia on käsitelty Saksan mediassa toistuvasti.

Münchenin ylioikeus päätti syyskuussa 2018, että Facebook ei saa estää sellaisia päivityksiä, jotka kuuluvat lain takaaman mielipiteenvapauden piiriin. Facebookin pitää huomioida sananvapaus. Oikeuden päätös meni siis Facebookin yhteisösääntöjen yläpuolelle.

Myöhemmin samassa kuussa Facebook hävisi jälleen. Kölnin maaoikeus määräsi yhtiölle 250 000 euron uhkasakon, mikäli se vielä kerran poistaa armenialaisten keskusliiton entisen puheenjohtajan päivityksen. Päivityksen yhteyteen oli linkitetty artikkeli, joka käsitteli muslimimiesten väkivaltaisuuksia. Facebook määritteli tekstin vihapuheeksi, mutta oikeus ei nähnyt siinä vihaa eikä lainvastaisuutta.

Tuoreempana esimerkkinä voidaan mainita vielä tämän vuoden kesäkuussa tullut oikeuden päätös. Siinä käyttäjän tili oli suljettu tämän jaettua tunnetun juutalaisen kirjailijan, Henryk M. Broderin, Saksan yleisradiossakin näytetyn videon, jossa taiteilija oli pukeutunut Berliinin holokaustimuistomerkkiä muistuttavaksi kivipaadeksi. Facebookin mukaan kyseessä oli vihapuhe, mutta oikeus oli toista mieltä ja määräsi tilin avattavaksi.

Yhdysvaltain kongressissa harkitaan säätelyä

Myös vapaan yrittäjyyden Yhdysvalloissa on huomattu ristiriita Facebookin toiminnan ja sananvapauden toteutumisen välillä. Huhtikuussa 2018 Facebookin perustaja Mark Zuckerberg kutsuttiin Yhdysvaltain kongressiin kuultavaksi.

Tilaisuuden aikana senaattori Lindsey Graham kysyi Zuckerbergiltä suoraan yrityksen monopoliasemasta. Zuckerbergin mukaan hänen yrityksensä ei tunnu monopolilta. Samassa keskustelussa Zuckerberg totesi kuitenkin yhtiön olevan valmis säätelyyn.

– Olisikin ehdottoman tärkeää käydä periaatteellinen debatti asiasta myös Suomessa. Mihin suuntaan haluamme yhteiskunnallisen keskustelun kehittyvän meillä ja mikä on somejätti Facebookin suhde suomalaiseen sananvapauteen, Vallinin tiedotteessa muistutetaan.

Lähde: Kansalainen

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Tupurissa heitettiin pullopommi omakotitalon pihalle

5/9/2019
05.09.2019 klo 15.55 Lounais-Suomi

Poliisi sai tiistai-iltana puoli yhdeksän aikaan ilmoituksen Salon Tupurissa räjähtäneestä pullopommista.

Pommi oli heitetty omakotitalon nurmikolle. Talon asukkaat olivat kello 20.20 aikaan havahtuneet ulkoa kuuluneeseen kovaan pamaukseen. Mentyään pihalle talon isäntä oli havainnut talon nurmikolla muovipullon sekä ympäri nurmikkoa lentäneitä folionpaloja.

Folionpalaset olivat lentäneet noin kymmenen metrin päähän pullosta.

Poliisi varoittaa koskemasta tällaiseen voimakkaista kemikaaleista ja yleensä folion palasista tehtyihin viritelmiin, mikäli tällainen löytyy räjähtämättömänä; löydöstä tulee ilmoittaa viranomaisille.

Kyseisenlaiset , tällä hetkellä nuorison suosiossa olevat viritelmät ovat jo pelkästään niihin liittyvän kemiallisen reaktion ennalta-arvaamattomuuden vuoksi erittäin vaarallisia, mutta erityisesti räjähdyksessä syntyvän painevaikutuksen sekä ympäristöön lentävien, valmistukseen liittyvien voimakkaiden syövyttävien aineiden vuoksi.

Luonnollisesti tällainen pommi on vaarallinen myös käyttäjälleen, ja jo sen rakennusvaiheessa.

Lähde: Poliisi

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Salon seudun kansanedustajat rekkamiesten matkassa

4/9/2019

Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry (SKAL ry) kummiyrittäjät poimivat aamukuudelta kyytiin kansanedustajat Katja Taimelan, Mikko Lundénin ja Esko Kivirannan Piihovista.

Matkan määränpää oli eduskuntatalo, jossa vietetään istuntokauden avajaisia. Matkan aikana kuljetusalan ammattilaiset käyvät keskusteluja kansanedustajien kanssa.
Pasi Oranta sanoo, että SKALin teemana on ”Tiet kuntoon”.

Erinomaisen hyvä teema ja ajankohtainen teema. Uskoisin, että jokainen tienkäyttäjä on samaa mieltä. Suomen tiestön on annettu rapautua vuosikymmeniä. Eduskunnan tienpitoon kohdennetut rahat eivät ole riittäneet edes välttämättömiin perusparannuksiin.

Istuvan hallituksen pitää ehdottomasti antaa mittava summa rahaa teiden kunnostukseen. Tiellä liikkuvien turvallisuus pitää nostaa ykkösprioriteetiksi.

 

 

 

Vas.

Salon ammattiautoilijoiden puheenjohtaja Pasi Oranta, Tero Siitonen Länsi-Suomen kuljetusyrittäjien toiminnanjohtaja, kansanedustaja Mikko Lundén, kansanedustaja Katja Taimela, kansanedustaja Esko Kiviranta, yrittäjä Henrik Hannonen, yrittäjä Petri Nurminen.


 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Vanhustenhoito on järkyttävässä tilassa

3/9/2019

Vanhusten ja heidän hoitajiensa olojen järkyttävä kurjistaminen on loputtava. Vanhustenpalveluista ei voi säästää enää yhtään miljoonaa. Uusimman laajan pohjoismaisen tutkimuksen mukaan Suomessa piitataan vähiten ikääntyneiden ja vanhusten hoidosta.

Nordcare2 -vertailututkimuksen tulokset ovat karua luettavaa. Tulokset alleviivaavat kaiken, mitä hoitajat ja vanhusten omaiset ovat vuosikymmenen ajan hädissään tuuleen huutaneet. Säästettävää ei ole, vaikka uusi vanhuspalvelulaki toi kunnille lisää vaatimuksia. Ei, vaikka hallitus niistää vanhusten hoidosta 33,5 miljoonaa euroa.

Tulosten mukaan työpaine ja laatuongelmat ovat suomalaisessa kotihoidossa Pohjoismaiden korkeimmalla tasolla. Kotihoidon asiakasmäärä on etenkin yövuorossa hälyttävästi suurempi kuin muissa Pohjoismaissa.

Miten tähän on päädytty? Resursseja on pienennetty asiakasmäärien lisääntyessä ja asiakkaiden kunnon heikennyttyä. Samaan karuun tulokseen päätyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vanhuspalvelujen tuottajakohtainen seurantatutkimus.

Jo vuosia vanhustenhuoltoa koskevia päätöksiä on runnottu läpi syyllistämällä hoitajia. Hoitohenkilökunnan määrää on heikennetty laskemalla henkilöstömitoitukseen esimerkiksi virikeohjaajia. Vanhukset ovat olleet vähään tyytyväisiä ja äänestettyään vaaleissa alistuneet osaansa. He eivät ole osanneet, jaksaneet tai halunneet valittaa saamastaan palvelusta, vaikka syytä olisi ollut.

Poliittisen messun pyhänä mantrana on hoettu, että jokainen ihminen haluaa asua kotona niin kauan kun se on mahdollista. Se ei pidä paikkaansa. Monen on pakko jäädä kotiin, koska laitospaikkaa ei tarvittavan nopeasti enää löydy.

Tämä on ollut voittajakonsepti vanhustenhuollon halpuuttamisesta päättäneille tahoille, joiden mielestä kyse on vain “kustannusten kasvun hillitsemisestä”. Tämän hetkinen touhu lisää kustannuksia lisäämällä muun muassa vanhusten ensihoitorallia kodin, terveyskeskuksen ja sairaalan vuodeosastojen välillä. Asiassa ei ole auttanut edes eduskunnan oikeusasiamiehen esittämä vanhusten ihmisoikeuksia koskeva puutelista.

Tässä valtapelissä usean hoitajan työsuhde on loppunut, kun he ovat nostaneet vanhusten tai hoitajien huonon kohtelun julkiseen keskusteluun. Kehittämisen sijaan puheissa on korostunut hoitajien valvonta ja kuri. Otsikoihin on kernaasti nostettu lööppejä vanhuksista, jotka ovat jääneet virumaan ilman hoitoa koteihinsa.

Ja keneen syyttävä sormi on osoittanut? Tietenkin tiuhaan vaihtuviin vanhusten hoitajiin. He eivät ole olleet tarpeeksi uhrautuvia, empaattisia, nopeita ja tehokkaita. He ovat tehneet jatkuvia virheitä, eivätkä ole riittävän osaavia. Uutisointia seuratessa on mielenkiintoista lukea Nordcare2 -tutkimuksesta, että suomalaiset vanhustyöntekijät ovat pohjoismaisia kollegoitaan koulutetumpia. Vanhusten hoitotyöhön erikoistumisen, koulutuksen tai osaamisen puutteesta ei siis ainakaan ole kyse.

Ikääntyneet ja omaiset ovat alkaneet vaatia yhä voimakkaammin vanhusten asiallista kohtelua ja oikeuksia, ja hyvä niin. Mutta kellepä muille valitukset kuuluvat kuin vanhusten kanssa työtä tekeville hoitajille ja lähiesimiehille? On muistettava, että hoitajista on tehty nopeasti vanhustenhuollon sylkykuppeja, kun päättäjät ovat sulkeneet rahahanat ja sen myötä korvansa tai hoitopalveluja tarjoavat eivät ole nähneet asiakkaiden päivittäisiä tarpeita.

Jostain syystä myös hoitajiin kohdistuva epäasiallinen kohtelu on Norcare2 -tutkimuksen mukaan jatkanut kasvuaan. Silmiin pistävää Pohjoismaista juuri Suomen kohdalla on, miten yhä useampi hoitaja kohtaa työssään väkivallan uhkaa, häirintää, haukkumista ja suoraa väkivaltaa. Näissä tilanteissa hoitajia on lähinnä pyydetty miettimään, miten heidän henkeään uhkaavissa tilanteissa asiakkaalle taataan hyvä hoito.

Mitä hoitajat voivat sitten tilanteelle tehdä? Yhä vähemmän siitäkin huolimatta, että vanhustyöntekijät ovat pohjoismaisia kollegoitaan koulutetumpia. Heidän vaikutusmahdollisuuksiaan ikääntyvien ja vanhusten hoitotyön asiantuntijoina on jatkuvasti heikennetty. Esimiehen puoleen kääntyminen ei sekään aina auta, koska tuki on vähentynyt. Sen sijaan työpaikalla erilaiset kontrollitoimet ovat kasvaneet. Vuosia jatkunut tilanne on johtanut siihen, että vain yksi viidennes hoitajista suostuisi itse hoitoon omaan vanhustenhuollon yksikköönsä. Kaksi viidestä hoitajasta harkitsee työnsä lopettamista heti kun on mahdollista.

Vanhustenhuolto saadaan kuntoon somemyrskyllä ja suurmielenosoituksilla. Se hoidetaan adresseilla vanhusten huollon tilan parantamisesta ja vetoamalla jokaiseen päättäjään. Heistä kun lähes jokainen tulee tarvitsemaan aikanaan vanhustenhuollon palveluita. Siksi palveluista ei voi säästää miljoonia tilanteessa, jossa resursseja on lisättävä. Sote-uudistuksessa vanhustenhuoltoa voidaan kehittää esimerkiksi lisäämällä palveluja ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon väliin. Omaishoitajien asemaakin tulisi parantaa.

Jokaisen on kannettava kortensa kekoon, jottei vanhuksista tehdä 2020-luvun huutolaisia eniten tarjoaville firmoille. Itse olen valmis kunnallisveroprosentin korotukseen, jos korotus korvamerkitään todistetusti vanhusten hoitopalvelujen parantamiseen. Kuitenkin niin, ettei veroroponi sada verojen maksua Suomeen välttelevän monikansallisen terveysyhtiön laariin.

Olemme luvanneet turvallisen vanhuuden satavuotiaan Suomen meille rakentaneille ihmisille. Sen me olemme heille velkaa.

Jan Holmberg

Lähde: Tehy

 

 

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Syyskuu 2019 (34)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com