Sipilän hallitus kannattaa EU-rahoituksen sitomista jäsenmaiden sisäpolitiikkaan

17/5/2018

Komissio esittää unionin jäsenvaltioiden EU-rahoituksen saamisen edellytykseksi oikeusvaltioperiaatteen noudattamista EU:n jatkossa määrittelemällä tavalla.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen (keskusta, kokoomus, siniset) kanta on komission ehdotukselle myönteinen.

Eduskunnan lakivaliokunnan perussuomalaisen jäsenen Ville Tavion mielestä suunta on erittäin huono jäsenvaltioiden jäljellä olevan itsemääräämisoikeuden kannalta. Tavion mukaan tämä rahoitusmuutos käytännössä johtaa EU:n mielivaltaan, koska oikeusperiaatteiden soveltaminen on niin tulkinnanvaraista.

EU tahtoo suitsia Itä-Euroopan jäsenvaltioita

Ehdotuksen taustalla on Tavion mielestä se, että Itä-Euroopassa on laajaa kansallismielisyyttä, josta ei pidetä Brysselissä.

– EU tahtoo saada lisää valtaa Itä-Euroopan jäsenvaltioihin ja siksi se etsii uusia keinoja kiristää niitä tahtoonsa, Tavio moittii.

– Tällä hetkellä Suomi on EU:n mallioppilas, eikä ole vaaraa jäsenmaksun menetyksellä uhkaamisesta, mutta tämä sitoo Suomeakin tulevaisuudessa EU:n valtaan. Brexitin jälkeen EU:n suunta näyttää olevan vahva liittovaltiokehitys.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Vuoden pakolaisnaiselle syytteet törkeästä rahanpesusta

17/5/2018

Vihreiden kuntapoliitikkona toiminut, aiemmin vuoden pakolaisnaiseksi valitun Saido Mohamedin epäillään sotkeutuneen talousrikoksiin, kun hän alkoi vinguttaa ulkomaille muuttaneen siskonsa pankkikorttia.

Vihreiden kuntapoliitikko Saido Mohamedia vastaan on nostettu syyte törkeästä rahanpesusta. Toissijainen syyte koskee törkeää kätkemisrikosta. Asianosaisena jutussa on myös Kansaneläkelaitos (Kela).

Syytteen mukainen rikosjuttu on tullut vireille Helsingin käräjäoikeudessa vasta viime viikolla, joten asialle ei ole vielä määrätty käsittelypäivää. Todennäköisimmin jutun käsittely alkaa vasta ensi syksynä.

Mohamed on toiminut aiemmin Helsingin kaupunginvaltuustossa vihreiden varavaltuutettuna sekä asuntolautakunnan varsinaisena jäsenenä. Hän ei kuitenkaan ollut ehdolla kuntavaaleissa viime vuoden keväällä.

Syyte liittyy siskon petostuomioon

Mohamedin syyte liittyy hänen sisarensa aiempaan tuomioon alioikeudessa. Mohamedin sisko tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa törkeästä petoksesta vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Petoksella hankittu etu oli käräjäoikeuden mukaan yli 44 000 euroa.

Tuomion mukaan Mohamedin sisko ei ollut ilmoittanut Kelaan muutostaan ulkomaille ja sen vuoksi hänelle oli maksettu lapsilisiä jopa kymmenen vuoden ajan. Oikeudessa sisko esitti, että Mohamed olisi itse käyttänyt nämä rahat, sillä Mohamedilla oli ollut siskonsa pankkikortti käytössä.

Oikeudenkäynnin jälkeen poliisille lähetettiin tutkintapyyntöjä myös Saido Mohamedista. Loppuvuodesta 2016 poliisi alkoi tutkia myös hänen osuuttaan asiassa.

Hovioikeus lievensi sittemmin Mohamedin siskon tuomion petokseksi. Siskolle hovissa tuli tuomioksi lopulta kuuden kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus.

Pitkä vankeus uhkaa

Rahanpesu on toimintaa, jossa rikoksella hankitun rahan alkuperää pyritään peittelemään niin, että rahat saadaan näyttämään täysin laillisesti hankitulta.

Suomen rikoslaissa perusmuotoisesta rahanpesusta on säädetty rangaistukseksi sakkoa tai maksimissaan enintään kaksi vuotta vankeutta. Myös rahanpesun yritys on rangaistava teko.

Mohamedin tapauksessa syyte koskee kuitenkin rahanpesun törkeää tekomuotoa, jolloin rikoksella saatu omaisuus on joko ollut erittäin arvokas tai rikos on tehty erityisen suunnitelmallisesti ja rahanpesu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Tällöin seuraamuksena on vähintään neljän kuukauden ja enintään kuuden vuoden vankeusrangaistus.

Useita velkomustuomioita käräjillä

Mohamed on ylipäätään suhtautunut varsin huolimattomasti rahankäyttöönsä. Helsingin käräjäoikeudessa on viime vuosina ratkaistu useita Mohamedia koskevia velkomusasioita.

Mohamed on muun muassa jättänyt maksamatta puhelinlaskujaan sekä kulutusluoton osamaksueriä, minkä vuoksi naisen velkojat ovat joutuneet lopulta perimään saataviaan oikeudessa. Viimeisin Mohamedin velkomustuomio on annettu huhtikuussa.

Somalialaistaustainen Mohamed valittiin vuoden pakolaisnaiseksi vuonna 2011. Mohamed tunnetaan myös toiminnastaan Suomen Somalia -verkoston puheenjohtajana sekä ihmisoikeusliiton asiantuntijana.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Moskeijahankkeen vetäjillä hirmuvelat

17/5/2018

Islamin mukaan koron periminen ja maksaminen lainasta on kiellettyä. Vaikuttaa siltä, että Suomen islamilaisen neuvoston takana hääriviltä Pia Jardilta ja Anas Hajjarilta jää usein myös velan pääoma maksamatta.

Suomen islamilaisen neuvoston hallituksen jäsenen Pia Jardin ulosottorekisterissä on kuusi sivua. Imaami Anas Hajjarilla velkaa on vähemmän, mutta myös hän jättää laskuja maksamatta.

Neuvosto vakavissa rahavaikeuksissa

Suomen Uutiset kertoi eilen, kuinka Helsingin moskeijahankkeen taustalla toimiva Suomen islamilainen neuvosto on vakavissa rahavaikeuksissa. Yhdistyksellä ei ole minkäänlaista maksukykyä, mutta ulosottovelkaa on lähes 50 000 euroa.

Islamilaisen neuvoston tulonlähteenä ovat julkiset avustukset. Maksamattomien vuokrien takia käräjäoikeus määräsi jo aiemmin yhdistyksen poistumaan toimitiloistaan häädön uhalla.

Myös Suomen islamilaisen neuvoston julkisuudessa tunnetut hahmot, hallituksen jäsen Jardi ja imaami Hajjar ovat sotkeneet omat raha-asiansa. Kummaltakin on peritty ja peritään ulosoton kautta erilaisia velkoja, joiden taustalla on osaksi käräjäoikeuden langettamia tuomioita.

Kela perii etuuksia takaisin

Helsingin suurmoskeijahankkeen näkyvimmäksi puolestapuhujaksi julkisuudessa nousseen Jardin ulosottorekisterissä on kuusi sivua. Velkaa on yhteensä 30 398 euroa. Maksuhäiriöitä on kertynyt useamman vuoden ajalta. Ulosottorekisterin vanhimmat merkinnät ovat vuodelta 2010.

Viime helmikuussa ilmestyneen uusimman merkinnän mukaan Kela perii Jardilta takaisin 844 euron etuuksia.

Jardin ulosottoveloista suurin osa on kirjattu yksityisoikeudelliseksi saatavaksi. Se viittaa yleensä kaupankäyntiin tai jonkin palvelun tilaukseen perustuvan maksun laiminlyöntiin. Tällaista velkaa Jardilta karhutaan yli 25 000 euron edestä.

Parkkikolikot unohtuivat kotiin

Pia Jardi ei useinkaan muista varata mukaansa kolikoita parkkimittaria varten lähtiessään autolla kaupungille asioimaan. Näin on käynyt monta kertaa, ja sen seurauksena Helsingin kaupunki on tuloksetta määrännyt Jardille pysäköintivirhemaksuja. Ne ovat menneet ulosottoon.

Helsingin pysäköintipalvelukeskus ei ole kuitenkaan saanut mitään edes ulosoton kautta, vaan asioiden vireilläolo on päättynyt estetodistukseen.

Sähkölaskukin jäi maksamatta

Jardilla on velkomustuomioita käräjäoikeudessa. Niiden taustalla on ollut esimerkiksi irtaimen kauppaan perustuvaa, maksamatta jäänyttä velkaa. Vuonna 2012 Jardi haastettiin käräjille maksamattoman sähkölaskun vuoksi. Näin kävi, vaikka velkasumma oli vain noin 160 euroa. Sen päälle toki tulivat velan korot ja oikeudenkäyntikulut.

Käräjäoikeuden langettama tuomio ei sinällään takaa, että velkoja saisi välittömästi suorituksen saatavalleen. Tuomio on kuitenkin sellaisenaan käypä ulosottoperuste, joka on voimassa 15-20 vuotta riippuen siitä, onko velkojana luonnollinen henkilö vai yhteisö. Sen jälkeen ulosottoperuste vanhentuu.

Poikkeuksellisesti velkoja voi vielä vaatia ulosottoperusteen määräajan jatkamista, mikäli velallinen on vilpillisesti järjestellyt talousasioitaan velkojien vahingoksi.

Myös kaikki velat vanhenevat erilaisten vanhentumisaikojen mukaisesti. Vanhentuminen on keskeytyneenä ulosottoasian vireilläolon ajan. Verot ja muut julkiset maksut ovat yleensä suoraan ulosottokelpoisia.

Käräjille muutaman satasen vuoksi

Myös Hajjar on jättänyt laskuja maksamatta, joten velkojat ovat ensin joutuneet hakemaan saataviaan kanteella tuomioistuimesta. Osa Hajjarin velkajutuista ei tosin ole johtanut tuomioon sen vuoksi, että velkoja on peruuttanut asian ennen sen käsittelyä.

Tuomioiden ja päätösten perustana olleet velat ovat monesti olleet melko vähäisiä, vain muutamia satasia, joten voi ihmetellä, miksi niiden on annettu mennä käräjäoikeuteen saakka.

Hajjar on muutaman kerran viivytellyt pysäköintivirhemaksujen kanssa ja suorittanut ne vasta ulosottomiehen vaatimuksesta.

Vuokrasuhde katkolla?

Uusimpien verotietojen mukaan Hajjarin vuositulot ovat 25 853 euroa. Sillä elää kohtuullisesti, kun rahaa ei käytä turhuuksiin.

Viime vuonna vakuutusyhtiö If ei kuitenkaan saanut Hajjarilta suoritusta erääntyneelle 148 euron vakuutusmaksulle edes ulosotossa. Tuolloin laskun periminen päättyi estetodistukseen. Vakuutussopimus tuskin on enää voimassa.

Helmikuussa Hajjarin vuokranantaja toimitti käräjäoikeuteen kanteen, jolla Hajjarilta vaaditaan korvauksia sekä vuokrasuhteen purkamista. Asian käsittely on kesken, eivätkä jutun yksityiskohdat ole tiedossa.

Maksuhäiriö pyhiinvaellusbisneksestä

Jardin vuositulot ovat 34 843 euroa, eli hän kuuluu käytännössä suomalaisten suurimman palkkaryhmän yläosaan. Tosin ulosottovelkaakin on melkein saman verran, joten ulosottomiehellä menee vielä pitkään ennen kuin Jardin velat saadaan perittyä.

Jardi on yllättäen mukana myös yritystoiminnassa. Hän on hallituksen jäsen osakeyhtiössä, jonka toimialana on pyhiinvaellusmatkojen järjestäminen Mekkaan.

Yhtiön tilinpäätöstiedot eivät ole saatavilla. Sen sijaan yhtiölle on kirjattu yksi 236 euron maksuhäiriömerkintä. Yllättävää ei ole, että Jardin tapaan myös muut pyhiinvaellusyhtiön vastuuhenkilöt ovat ulosotossa.

Lainasta ei saa periä korkoa

Ulosotto- ja maksuhäiriömerkinnät vaikeuttavat yksilön elämää monella tavalla. Luottokorttia ei saa mistään ja osamaksusopimusten tekeminen on käytännössä poissuljettua. Myös vuokranantajat karsastavat maksuhäiriöitä.

Tosin islaminuskoa tunnustavat henkilöt harvoin edes hakevat lainaa vapailta markkinoilta. Islamin uskonnollisten ohjeistusten mukaan koron periminen ja maksaminen lainasta on kiellettyä. Vaikuttaa siltä, että näissä piireissä jo pelkän velkapääoman lyhentämisestäkään ei usein tule mitään.

Tiedot perustuvat asiakirjalähteisiin ja ulosottorekisterin tietoihin 12.4.2017.

Ilkka Janhunen

Suomen Uutiset

1 kommentti          Bookkaa tämä

Paleface

16/5/2018

Yle on mainostanut ahkerasti vuoden 1918 tapahtumista kertovaa ohjelmaa tai sarjaa, en tiedä kumpi on kyseessä, koska en ole nähnyt yhtään sekuntia siitä.

Ihmettelen monen muun tavoin miten Yle on löytänyt niinkin "puolueettoman" tahon kuin Palefacen ohjelmaa tekemään.

Paleface on tehnyt paljon kappaleita ja videoita, jotka korostavat vastakkainasettelua ja joiden sana- ja kuvakieli suorastaan yllyttää vandalismiin ja väkivaltaan.

Yhdellä Palefacen videolla esiintyy merkittävä määrä tunnettuja suomalaisia äärivasemmistolaisia, jonka lisäksi videolla liehuu Antifan lippu.
Antifa tunnetaan äärivasemmistoon kytkeytyvänä ja väkivaltaisena "anarkistijärjestönä". Lainausmerkit siksi, että aito anarkisti ei elä yhteiskunnan tai isin / äidin tuella, kuten moni äärivassari tekee.

Palefacen videolla esiintyneet äärivasemmistolaiset ovat sattumoisin samoja, joille Yle on antanut runsaasti tilaa ohjelmistossaan.

Ylen tekemä valinta, Paleface, kertoo osaltaan siitä, millainen väki tekee Ylessä päätöksiä ja ohjelmia. Ei taida Suomesta löytyä montaa henkilöä, jotka leimautuvat yhtä selkeästi äärivasemmiston symppaajiin kuin Paleface.

Hän on taatusti kärjessä myös siinä muusikoiden ryhmässä, josta jyrkimmät vastakkainasettelijat löytyvät.

Ja Yle on ajoittain muka huolissaan siitä, että vastakkainasettelu kasvaa Suomessa!

Ihmeellistä on myös se, että Ylen Lähi-idän kirjeenvaihtajana toimii, esimerkiksi Israelin ja Palestiinalaisalueen ongelmista raportoi usein Aishi Zidan, joka on itse palestiinalaistaustainen (isän puolelta).

Miksi Yle tekee tällaisia valintoja eikä kykene valikoimaan neutraalimpia henkilöitä kansakunnan kohtalonhetkistä ja kriisialueiden tapahtumista kertovien ohjelmien / raporttien tekijöiksi?

Ylessä ei ylipäätään olla kovin "lähdekriittisiä" vaan toimittajat saavat melko vapaasti "toteuttaa itseään" faktoista piittaamatta. Ja vaikka faktat olisivat kunnossa, tuovat toimittajat niiden rinnalle asenteellisuutta ja omia mielipiteitään, joita ilmaisevat äänensävyn, ilmeiden ja eleiden avulla.

Unohtaa ei pidä sitäkään, että Yhdysvaltain presidentinvaalien tiimoilta Ylen toimittajat toistivat kaiun lailla Yhdysvaltain demokraattien ja esimerkiksi CNN:n raportointia, jolla ei ollut mitään tekemistä rehellisen uutisoinnin kanssa.
CNN:n toimittajat jäivät kiinni valehtelusta, mutta Ylen kirjeenvaihtajista ainakin naispuolinen tuntuu edelleen pitävän yhtiötä (CNN) luotettavana uutismediana.

Ylen tulevan toimitusjohtajan Merja Ylä-Anttilan johdolla MTV aloitti CNN-yhteistyön Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen. Ylä-Anttila totesi MTV:n nettisivuilla 22.12.2017:

"Maailmassa isojen uutistapahtumien aikakausi tuntuu vain kiihtyvän. Tämä yhteistyö CNN:n kaltaisen jätin kanssa monipuolistaa MTV:n uutisointia maailman tapahtumista."

Yleisradion väellä ei tunnu olevan minkäänlaista halua pyrkiä neutraalin ja monipuolisen uutisoinnin tielle, joten aiheita Ylen kritisoimiseen taitaa riittää pitkälle tulevaisuuteen.

Heikki Porkka

Äärivasemmistolaisuus kannattaa, sillä Palefacen ansiotulot olivat jo vuonna 2012 (uusimpia en viitsinyt etsiä) peräti 121 439 euroa.

Ei se ole hullu, joka pyytää vaan se, joka maksaa. Jotkut ovat tuosta roskasta valmiita maksamaan.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Salon taidemuseolle uusi johtaja

16/5/2018

Salon taidemuseo Veturitallin uutena johtajana ja museopalvelujen esimiehenä aloittaa elokuussa filosofian lisensiaatti, taidehistorioitsija Arja Elovirta. Asiasta kertoo Salon kaupunki tiedotteessaan.

Elovirta siirtyy tehtävään Keravan taidemuseosta, jota hän on vetänyt vuodesta 2010. Veturitallin nykyinen johtaja ja museopalvelujen esimies Laura Luostarinen siirtyy kesällä eläkkeelle.

Arja Elovirralla (s. 1960) on laaja-alainen työhistoria valokuvan ja kuvataiteen kentässä. Hän on toiminut muun muassa Taide-lehden päätoimittajana, Helsingin yliopiston taidehistorian vs. amanuenssina ja Suomen valokuvataiteen museon näyttelykuraattorina.

Hän on kirjoittanut muun muassa valokuvasta ja outsider-taiteesta. Hän on toiminut myös Helsingin Sanomien kuvataidearvostelijana 1990-luvun alussa ja tehnyt televisiokäsikirjoituksia, joista laajin on Suomen taiteen historiasta kertova sarja Suomalaisia kuvia (1998). Elovirta oli myös mukana aloittamassa näyttelyvaihtokeskus FRAMEn julkaisemaa englanninkielistä Framework-lehteä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kokoomuskärhämä

16/5/2018

Osataan sitä muuallakin kuin Salon kokoomuksessa.

Espoolaiset paikallisyhdistykset Matinkylän kokoomus, Tapiolan kokoomus ja Karakallio-Kilon kokoomus ovat jättäneet Espoon käräjäoikeuteen kanteen Uudenmaan kokoomuksen piirihallituksen toiminnasta.

Kanne koskee Uudenmaan kokoomuksen piirihallituksen päätöstä, jonka mukaan ensi huhtikuussa järjestettävien eduskuntavaalien ehdokasasettelusta ei järjestetä jäsenäänestystä.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Jenny Nyman arvioi, että "kanteella ei ole perusteita lain puitteissa".

- En usko, että se johtaa mihinkään, mutta totta kai on äärimmäisen valitettavaa, että tätä kautta lähdetään asioista riitelemään.

Jupakan keskiössä on Nyman, joka kehotti Uudenmaan piirin kokoomuslaisia kansanedustajia vetämään ehdokassitoumuksensa pois, jotta ehdokasmäärä jäisi alle 36:n ja jäsenäänestykseltä vältyttäisiin.

Nymanin ohjeistuksen jälkeen Kai Mykkänen, Mia Laiho, Sari Multala, Veera Ruoho, Kari Tolvanen ja Pia Kauma peruivat ilmoittautumisensa eduskuntavaaliehdokkaiksi.

Vetäytymisten myötä ehdokasmäärä putosi 31:een eikä jäsenäänestystä järjestetty.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Turvapaikanhakijoista lähes 1,5 miljardin euron lisälasku suomalaisille

16/5/2018

Turvapaikanhakijoiden aiheuttamat menolisäykset eri valtionhallinnon aloilla olivat 2015 vuonna 90 miljoonaa euroa (me), 2016 vuonna 786 me ja 2017 vuonna 602 me. Syksyn 2015 turvapaikkakriisi on tullut maksamaan suomalaisille varovaisesti arvioiden lähes 1,5 miljardia euroa.

Samaan aikaan EU:n budjettia ollaan paisuttamassa maahanmuuton ollessa yksi vahva argumentti EU:n maksuosuuden kasvattamiselle. Budjettia on tarkoitus korottaa 1,11 prosenttiin EU27 bruttokansantulosta (nykyisin 1 %). Tarkoittaako tämä maahanmuuton menojen lisäystä kansallisesti samassa suhteessa kasvavan EU:n maksuosuuden kanssa?

Suomi maksaa EU:lle jo nyt noin 900 miljoonaa euroa vuodessa enemmän kuin saa palautuksina. Samaan aikaan EU-budjetin leikkaukset kohdistuvat mm. maatalouteen, joka kärsii heikosta tuottavuudesta ja joka on merkittävä työllistäjä ja elinvoimaisuuden lisääjä etenkin maakunnissa.

Mitä voisimmekaan tuolla rahalla tehdä kansallisesti maatalouden, aluepolitiikan tai sisäisen turvallisuuden parantamiseksi.

900 miljoonaa on summa, jonka ennemmin kohdentaisin kansallisesti suomalaisten hyvinvoinnin ja arjen turvaamiseksi kuin antaisin EU:n virkamiesten päätettäväksi.

Enkä kannata sitä, että sadoilla miljoonilla euroilla edistetään maahanmuuttoa ja sen mukanaan tuomaa syrjäytymiskehitystä, koska tutkimuksen mukaan syrjäytyneistä nuorista lähes neljänneksellä on maahanmuuttajatausta.

Lisäksi vieraskielisten nuorten syrjäytymisprosentti on yli viisinkertainen suomen- tai ruotsinkielisiin nuoriin verrattuna.

Parasta syrjäytymiskehityksen ehkäisyä on hallittu maahanmuutto ja kriisialueilla annettava apu.

Hallittu maahanmuutto tarkoittaa kansallisten lähtökohtien huomiointia eli sitä, mikä on järkevää suomalaisten kannalta. Lisäksi maahanmuuton tulisi parantaa huoltosuhdetta eikä heikentää sitä.

Lisäarvoa Suomi saa koulutetuista ja kielitaitoisista tulijoista, jotka ovat motivoituneita oppimaan suomen kielen.

Piia Kattelus

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Siru ihon alle

15/5/2018

Ihon alle asennettavat sirut kohahduttivat joitakin vuosia sitten Ruotsissa. Nyt myös Suomessa on tiettävästi ensimmäistä kertaa mahdollisuus asentaa siru ihon alle.

RFID-implantin voi hankkia bisnesfestivaali The Shiftin jälkibileissä ensi viikon keskiviikkona.

Amerikkalaisen Dangerous Things -yrityksen kehittämä implantti hyödyntää RFID-tekniikkaa (radio-frequency identification), jolla sirun kantaja voi muun muassa hyödyntää kulunvalvontaa ja aktivoida erilaisia käyttöjärjestelmiä. Sirun avulla voi esimerkiksi avata oman tietokoneensa ilman pääsykoodeja, ottaa autonsa käyttöön ilman fyysistä avainta ja kuitata kodin turvallisuusjärjestelmän turvakoodin.

Lähde: Turun Sanomat

Arvatkaas, mitä minulle tuli tästä mieleen.
Keksin uuden sovelluksen.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Ramadan alkaa tänään

15/5/2018

Muslimien paastokuukausi Ramadan alkaa virallisesti tänään, kun uusikuu havaitaan taivaalla ensimmäistä kertaa. Hijra-kuukalenterin yhdeksännen kuukauden aikana aikuiset muslimit paastoavat auringon nousun ja laskun välisen ajan. Öisin rukoillaan ja syödä mässätään perheen ja sukulaisten kesken.

Muslimit uskovat, että koraani annettiin profeetta Muhammadille ramadanin aikaan. Ramadanin paasto on neljäs islamin viidestä peruspilarista, eli uskonnollisesta velvollisuudesta.

Ramadan päättyy kesäkuun 14. päivä ja sen kunniaksi vietetään kolmipäiväistä id al-fitr -juhlaa.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Saksan korruptio

15/5/2018

Saksan liittovaltion maahanmuuttovirasto (BAMF) rypee skandaalissa. Bremenissä turvapaikanhakijoille on myönnetty turvapaikkoja lahjomalla. Skandaali laajeni, kun Bremenin kaupungin virasto on myöntänyt turvapaikan myös Isis-kunniamerkkien kanssa poseraavalle syyrialaismiehelle. Miehen on onnistunut välttämään maahanmuuttoviraston tunnistautumisjärjestelmä, Focus-lehti kertoo.

Bremenin maahanmuuttoviraston ex-johtaja Josefa Schmid lähestyi suoraan sisäministeri Horst Seehoferia, kun hänet siirrettiin pois Bremenin virastosta. Bremenin maahanmuuttoviraston sisäisessä selvityksessä todettiin, että turvapaikkoja on jaettu epäselvin tai väärin perustein 1 200 turvapaikanhakijalle.

Schmidin mukaan määrä on tätä huomattavasti korkeampi. Hän väittää, että yli 3 300 turvapaikkaa on myönnetty väärin perustein tai puuttelisin tiedoin. Epäselvyydet koskevat muun muassa passien aitouden tarkastamatta jättämisiä, eikä hakijoilta otettu sormenjälkiä. Schmidin mukaan skandaali on maksanut lisääntyneinä kuluina miljoonia euroja saksalaisille veronmaksajille.

Henri Alakylä

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Toukokuu 2018 (63)
Huhtikuu 2018 (49)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (53)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (47)
Marraskuu 2017 (45)
Lokakuu 2017 (71)
Syyskuu 2017 (50)
Elokuu 2017 (59)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (27)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (41)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (44)
Joulukuu 2016 (36)
Marraskuu 2016 (20)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (50)
Elokuu 2016 (64)
Heinäkuu 2016 (27)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (69)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (45)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (105)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (116)
Syyskuu 2015 (153)
Elokuu 2015 (76)
Heinäkuu 2015 (71)
Kesäkuu 2015 (75)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (54)
Maaliskuu 2015 (85)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (80)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (74)
Lokakuu 2014 (67)
Syyskuu 2014 (57)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (48)
Kesäkuu 2014 (37)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (63)
Maaliskuu 2014 (67)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (46)
Joulukuu 2013 (45)
Marraskuu 2013 (54)
Lokakuu 2013 (75)
Syyskuu 2013 (76)
Elokuu 2013 (96)
Heinäkuu 2013 (89)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (59)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (35)
Tammikuu 2013 (37)
Joulukuu 2012 (29)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (64)
Syyskuu 2012 (59)
Elokuu 2012 (65)
Heinäkuu 2012 (63)
Kesäkuu 2012 (58)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (75)
Helmikuu 2012 (63)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (38)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (60)
Syyskuu 2011 (93)
Elokuu 2011 (65)
Heinäkuu 2011 (43)
Kesäkuu 2011 (58)
Toukokuu 2011 (75)
Huhtikuu 2011 (56)
Maaliskuu 2011 (65)
Helmikuu 2011 (41)
Tammikuu 2011 (16)
Joulukuu 2010 (25)
Marraskuu 2010 (45)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (20)
Elokuu 2010 (36)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (34)
Toukokuu 2010 (43)
Huhtikuu 2010 (34)
Maaliskuu 2010 (58)
Helmikuu 2010 (37)
Tammikuu 2010 (30)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (24)
Lokakuu 2009 (24)
Syyskuu 2009 (31)
Elokuu 2009 (31)
Heinäkuu 2009 (37)
Kesäkuu 2009 (39)
Toukokuu 2009 (34)
Huhtikuu 2009 (28)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (44)
Tammikuu 2009 (24)
Joulukuu 2008 (12)
Copyright © Tapioarjo.com