Media Suomessa - osa III

13/8/2010

Pääministeri ja SDP:n puoluejohtaja Kalevi Sorsa sanoi jo 90-luvulla, että informaation välitys on pelkkää liiketoimintaa: sitä kirjoitetaan, äänitetään, kuvataan ja välitetään, mikä myy. Sanoi muuten Turun Sanomissa.

Tilanne ei ole tuosta parantunut vaan pahentunut. Median informaation välitys ei perustu enää uutisiin vaan mielikuvatuotantoon, jonka tarkoitus on tuottaa kokijalleen mielihyvää. Sen tavoitteena on mahdollisimman suuri myynti ja suuret voitot. Se on härskiä liiketoimintaa.

Toimitukset elävät joka päivä mielettömän suuren uutisvirran keskellä ja tästä uutisvirrasta ei poimita sellaisia aineksia, joita kansalaisten olisi hyvä tietää, koska se ei ole tarpeeksi kannattavaa vaan sellaista, joka myy.

Median luonne on muuttunut tiedonvälityksestä viihdeteollisuudeksi. Myös sanomalehdet pyrkivät tähän. Ne kirjoittavat, etenkin viikonloppunumeroihinsa, kaiken karvaisia lukemistojuttuja, joiden informatiivinen arvo lähestyy nollaa.

Media valehtelee, sumuttaa, salaa ja vaikenee tärkeistä uutisista, jotka se katsoo agendalleen, rahan tekemiselle, vaarallisiksi.

Siitä huolimatta media katsoo olevansa sananvapauden asialla. Markkinavoimat sanelevat täysin median sisällön. Ne ovat kaapanneet median ajelulle. Media nauttii vauhdista täysin siemauksin ja jakaa täysin avoimesti mainonnan ja omistamisen markkinaosuuksia ja voittoja viihdetuotannosta.

Jokseenkin koko media, kaikkein selvimmin yhteiskunnan omistama Yle, on viihteellistänyt sisältönsä tarkoituksellisesti. Rimaa on laskettu ja lasketaan jatkuvasti. Samalla katsojat ja lukijat on alennettu viihteen aivottomiksi suurkuluttajiksi.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Poliitikot pihalla - kuten ennenkin

13/8/2010

Suomenmaan mukaan pääministeri Mari Kiviniemi näyttää olevan vielä pöntömpi kuin Matti Vanhanen. Ja se on jo paljon se.

Kiviniemi loihe lehdessä lausumaan näin:

1. – Maahanmuutto ei ole niin suuri ongelma kuin julkisuuden perusteella voisi luulla, keskustan puheenjohtaja sanoi.

2. Hän vakuutti kuulijoille, ettei Suomi tuo tietoisesti lisää työvoimaa ulkomailta ikään kuin kaiken varalta.

3. – Suomeen ei tule suuria määriä siirtolaisia vailla tietoa työpaikasta. Turvapaikkashoppailu on niin ikään Suomessa vähäistä. Turvapaikat ovat tarkan tarveharkinnan alaisia, Kiviniemi totesi.

Tarkastellaanpa Kiviniemen murjaisuja kohta kohdalta:

1. Suomeen tuli viime vuonna 6000 laitonta siirtolaista. Somalit hakevat lähes poikkeuksetta perheenyhdistämistä. Kuluvana vuonna somaliperheitä yhdistetään ennätysmäärä. Heinäkuun loppuun mennessä perheenyhdistämishakemuksia oli tullut lähes 2500 kappaletta, joka on enemmän kuin koko viime vuoden aikana.

Maahanmuuttovirasto arvioi hakemuksia tulevan tänä vuonna 5000 kappaletta eli yli kaksinkertaisesti viime vuoteen verrattuna. Viime vuonna hakemuksia tuli 2 200. Yksi yhdistämishakemus käsittää aina yhden henkilön.

Somaliperheiden suuren lapsiluvun vuoksi perheenyhdistämiset lisääntyvät jatkuvasti. Perheissä on keskimäärin viisi lasta ja kaksi aikuista. Ulkomaalaislain perusteella ydinperheeseen kuuluvat vanhemmat ja alaikäiset lapset. Perheen kokoa ei voida lain mukaan rajata.

Maahanmuuttoviraston mukaan se pystyy nykyisillä resursseillaan ratkaisemaan 1 200 hakemusta vuodessa. EU:n säädösten mukaan hakemukset tulisi kuitenkin ratkaista yhdeksässä kuukaudessa.

Perheenyhdistämiset ovat yksi järjettömimmistä ja epäoikeudenmukaisimmista ideoista mitä Astrid Thors on mielipuoliseen pakolaispolitiikkaansa keksinyt.

On aivan järjetöntä palkita koko suku siitä, että ovat maksaneet ihmissalakuljettajille saadakseen yhden jäsenensä tänne.  

Maahanmuuttoviraston hallintoyksikön johtajan Kaarina Koskisen mukaan tilanne pahenee koko ajan. Yksistään heinäkuussa hakemuksia tuli noin 600. Vireillä on noin 5 000 hakemusta. Koskinen kertoo suurimmassa näkemässään perheessä olleen 18 lasta.

Suomeen tulevilla ei yleensä ole passeja tai muita henkilöllisyystodistuksia. Suomi maksaa - ilmeisesti ainoana maana maailmassa - pakolaisten lennot Afrikasta Suomeen.

Maahanmuuttoviraston Kaarina Koskinen haluaisi Suomeen Ruotsin mallisen lain, jossa henkilöllisyys on todistettava. Ruotsissa lainmuutos johti perheenyhdistämishakemusten vähentymiseen olemattomiin.

Lento Etiopiasta Suomeen maksaa noin tuhat euroa. Viime vuonna Suomeen lennätettiin noin 600 ihmistä, joten kokonaispottia suomalaisten veronmaksajien maksettavaksi tuli kaikkiaan noin 600 000 euroa eli 3 600 000 mummon markkaa.

Suomessa perheenyhdistämistä kiristettiin elokuun alusta lailla niin, että perheenkokoajan ikä voidaan selvittää oikeuslääketieteellisellä tutkimuksella. Alaikäinen saa oleskeluluvan helpommin ja voi myös jättää perheenyhdistämishakemuksen.

Kiteytettynä. Suomessa on vireillä noin 5000 hakemusta, joiden perusteella Suomeen tulee jopa 10 henkeä per hakemus. Se tarkoittaa sitä, että täällä on vuoden sisällä 50 000 somalia entisten lisäksi. Suomalaiset elättävät heidän kaikki.

Kun näihin lukuihin lisätään jo Suomessa olevien somalien tavaton sikiäminen (vai onko joku joskus nähnyt somalimuijan, joka EI työnnä lastenvaunuja) ja sen, että kaikki somalit haluavat Helsinkiin klaaniveljiensä tykö asumaan, niin sääliksi käy pääkaupunkia.

Kun lisäksi tiedämme, ettei suomalaisella pienipalkkaisella duunarilla ole kohta mitään mahdollisuuksia asua Helsingissä johtuen korkeista vuokrista ja tavoittamattomiin keinotelluista asuntojen hinnoista, niin sääliksi käy kaunista pääkaupunkiamme.

Mutta tämä tuskin kovasti paljon kiinnostaa Astrid Thorsia ja pääministeri Mari "Pieni määrä" Kiviniemeä.

2. Työperusteinen maahanmuutto ei ole Suomelle ongelma. Ne, jotka tulevat Suomeen työhön, ovat tervetulleita ja heillä on asiat kunnossa. He eivät rasita suomalaista sosiaalisysteemiä. Keskustelu työperäisestä maahanmuutosta voidaan unohtaa.

3. Kysymys ei ole siirtolaisista vaan laittomista siirtolaisista eli humanitaarista turvapaikanhakijoista, joka termi olisi syytä kuopata. Minulle ei oikein avaudu, mitä Kiviniemi tarkoittaa sanalla tarveharkinta. Ei laittomien siirtolaisten kohdalla voi käyttää tarveharkintaa.

Tilasto näistä turvapaikkashoppailijoista ajalta 1.1.-31.7.2010 kertoo seuraavaa:

Somaliasta on tullut 522 hakijaa, joista myönteisiä päätöksiä on saanut 87 prosenttia.
Irakista on tullut 673 hakijaa, joista myönteisiä päätöksiä on saanut 61 prosenttia.
Afganistanista on tullut 217 hakijaa, joista 54 prosenttia on saanut myönteisen päätöksen.

Kysymys ei ole turvapaikasta vaan oleskeluluvasta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että luvan saanutta ei koskaan saada Suomesta pois.

Jos vertaamme lukuja naapurimaahamme Viroon, niin siellä on viime vuonna myönnetty neljä oleskelulupaa.

Toinen esimerkki siitä, miten pihalla poliitikot maahanmuuton ongelmista ovat, tulee Uuden Suomen haastattelemalta SDP:n maahanmuuttotyöryhmän vetäjältä Maarit Feldt-Rannalta.

Hänen mukaansa Suomella on tieto-ongelma maahan tuleviin pakolaisiin liittyen. Hänen mukaansa lainsäätäjät eivät tiedä, miten hyviä etuja Suomi tarjoaa perheenyhdistäjille muihin maihin verrattuna.

- Tämä on järjetön tilanne. Meidän pitäisi lainsäätäjinä ottaa kantaa ja linjata Suomen politiikkaa ilman mitään taustatietoja. Me emme voi vertailla perheenyhdistämisten tilannetta muihin Euroopan maihin, kansanedustaja Feldt-Ranta sanoo Uudelle Suomelle.

- Tämä on ainoa asia, johon olemme ottaneet kantaa perheenyhdistämisasiassa. Toteamme raportissamme, että Suomen on mentävä eurooppalaiseen käytäntöön, jossa ihmiset maksavat itse puolet lentomatkoistaan.

Feldt-Ranta pitää suomalaisten tiedottomuuden syypäänä maahanmuuttoministeri Astrid Thorsia. Feldt-Rannan mukaan alan lainsäädännöstä päättävä hallintovaliokunta pyysi jo toukokuussa Thorsilta selvitystä Suomen eduista ja käytännöistä muihin Pohjoismaihin verrattuna.

- Pallo on vahvasti ministeri Thorsilla. Tämä selvitys olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin. Erityisesti ulkomaalaislainsäädännössä on tärkeää, että me tiedämme, mitä muut Pohjoismaat tekevät.

Feldt-Ranta sanoo olevansa huolissaan siitä, että Thors on ilmoittanut, ettei hänellä ole aikaa, intressiä tai resursseja puuttua asiaan.

SDP on linjannut haluavansa kuulua "pohjoismaiseen perheeseen" turvapaikkapolitiikan suhteen.

- Meidän täytyy ymmärtää ja hyväksyä se, että meistä 18 lasta voi tuntua paljolta, niin se on somalialaisessa kulttuurissa ihan normaali tilanne. On ollut tiedossa lakia säädettäessä, että näin on.

Feldt-Rannan mukaan vaatimus henkilöllisyyden todistamisesta virallisilla asiakirjoilla on ongelmallinen.

- Ihmiset tulevat tänne monesti yhteiskunnista, jotka ovat täysin järjestäytymättömiä. Ovatko ne kaikkein hädänalaisimpia, joilla viralliset asiakirjat ovat jäljellä tai olemassa? Feldt-Ranta kysyy.

Demareitten mielestä kansanedustajilla on tieto-ongelmia lakeja säätäessään. Mistähän nämä tieto-ongelmat mahtavat johtua? Jos kansanedustajat eivät tiedä lakeja säätäessään, miten asian laita on, heillä on velvollisuus ottaa siitä selvää. Heillä on myös mahdollisuus asemansa perusteella saada riittävä määrä tietoa. Minä en usko Feldt-Rannan perusteluihin.

Vertailu muuhun Eurooppaan ja Pohjoismaihin on järjetöntä. Jokainen maa hoitaa omat sisäiset asiansa ilman, että on vastuussa yhdellekään muulle maalle. Vai mitä sanotte siitä, että Virossa, Venäjästä puhumattakaan, ei tunneta koko laittoman siirtolaisuuden käsitettä. Jos somaleita ilmaantuu näiden maiden rajoille, rajavartijat kääntävät heidät välittömästi 180 astetta ja potkaisevat perseeseen.

Voitteko kuvitella Venäjällä tilannetta, jossa somaliperhe tulee kimpsut kilkkuen Venäjän tulliin? Voitte varmasti. Miettikääpä, mitä tapahtuu? Toivottaako äiti-Venäjä somalit tervetulleiksi. Ei varmasti toivota vaan lemppaa heidät saman tien pihalle. Venäjällä nämä asiat osataan.

Suomella ei ole minkäänlaista velvoitetta tai pakotetta esimerkiksi Euroopan unionin säännöstöissä, joiden perusteella Suomen olisi pakko ottaa vastaan yhtäkään laitonta siirtolaista. Suomen pitää kieltää laittomien siirtolaisten maahantulo kokonaan.

Suomen pitää ottaa ainoastaan todellisia pakolaisia, joiden määrä on Geneven sopimuksessa määritelty 750 henkeen. Tämäkin on erittäin paljon suhteutettuna Suomen väkilukuun. Pakolaisten kohdalla pitäisi olla kysymys sellaisista ihmisistä, joita todella vainotaan ja jotka ovat entisessä kotimaassaan kuoleman vaarassa. Näin ei somaleiden kohdalla ole.

 

Loppuun muutama fakta:

- Hallitus kiristi perheenyhdistämislakeja elokuun alusta lähtien.

- Perheenkokoajan ikä voidaan selvittää oikeuslääketieteellisellä tutkimuksella. Alaikäinen saa oleskeluluvan helpommin ja lähes jokainen alaikäinen myös jättää perheenyhdistämishakemuksen.

- Kasvattilapsen on täytynyt asua perheessä ennen kasvatusvanhemman Suomeen tuloa. Perheenjäsenet täytyy ilmoittaa Suomeen tullessa.

- Oleskelulupa perhesiteen perusteella voidaan jättää myöntämättä, jos epäillään, että perheenkokoajan oma oleskelulupa perustuu vääriin tietoihin.

Lähteet: Aamulehti, Uusi Suomi, Suomenmaa, Verkkouutiset, Migri

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Jeesuksen stigmojen kaltainen ihme Suomessa

11/8/2010

Oulun yläpuolella, Iissä, tapahtui tänä aamuna ihme.

Paikallisen peräkamarin pojan, työttömän, syrjäytyneen ja pahasti alkoholisoituneen repuusin aamupaahtoleipään ilmestyi yllättäen ja pyytämättä (Helvetin) Enkelin jumalaiset kasvot.

Sanomattakin on selvää, että tapahtumaa säikähtänyt tärisevä ihmisraunio sai välittömästi herätyksen ja joutui hoitoon paikalliselle terveysasemalle, jossa lääkintävahtimestarit ja muut psykiatrit kokevat häntä elvyttää. Apuun on hälytetty myös Iin oma suojeluspyhimys Lars Vilks lahden toiselta puolelta.

Asioista yleensä hyvin perillä olevien tahojen mukaan myös arkkipiispa Los Macarinos pikkutuhmine enkeleineen on tulossa Iihin.

Tätä merkkiä, tätä stigmaa on odotettu turhaan yli kaksituhatta vuotta.

Nyt se on tapahtunut!

Lopun ajat ovat lähellä. Vapise, sinä Valittu kansa.

Tämä olkoon merkkinä Muutoksesta!!!1

1 kommentti          Bookkaa tämä

Poliisitiedote

11/8/2010

Vuonna 1977 syntynyt mies pahoinpideltiin Salossa torstain vastaisena yönä. Kello 03.45 aikoihin sattunut pahoinpitely tapahtui Helsingintien ja Kirkkokadun risteyksessä.

Kaksi ulkomaalaistaustaista miestä oli hyökännyt vuonna -77 syntyneen miehen kimppuun. Toisella hyökkääjistä oli aseena rautaputki, jolla miestä oli lyöty. Mies onnistui kuitenkin torjumaan iskun kädellään, jonka jälkeen hän kaatui maahan. Uhrin vammat jäivät lieviksi. Tekijät poistuivat paikalta Inkerinkadun suuntaan.

Jostain syystä paikallinen lehti, Salon Seudun Sanomat, ei uutisoi asiasta nettisivuillaan eikä paperlehdessäkään. Lienee lehden etujen mukaista vaieta asiasta kokonaan. Lehdessä sen sijaan annettiin puoli sivua tilaa STT:n uutiselle siitä, miten maahanmuuttajia on eduskuntavaaleissa ehdokkaana.

Keiden etua Salon Seudun Sanomat suojelee?

Ei ainakaan lukoijoiden.

Onneksi on internet. Internet kokee vaikenemisen häiriöksi ja reitittää sen ohi. Salailun aika on ohi, vaikkei Salon Seudun Sanomat sitä ymmärrä. Vaikeneminen, salailu ja mielipiteiden muokkausyrityksen tulevat näkymään ennen pitkää lehden ilmoittajien ja lukijoiden kadossa.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Päivän mietelause

11/8/2010

Vihreät ovat kuin vesimelooni.

Päältä vihreitä, mutta sisältä punaisia.

Tapio Tuuri

blogisti ja kissojen kasvattaja

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Päivän mietelause

10/8/2010

Vihreiden vaalikampanjan teemat puhuttelevat varmasti suomalaisia.

Kukapa meistä ei äänestäisi puoluetta, joka häpeää historiaamme ja haluaa romuttaa kansallisvaltiomme sekä taloudellisen, oikeudellisen että henkisen tulevaisuuden. Taloudellinen ahdinko, anarkia ja poliisivaltio toivottaa kaikki Vihreitä äänestäneet tervetulleiksi nauttimaan lennosta suoraan pimeään banaanitasavaltaan.

Nikki Esprimo Hommaforumilla

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Mainos mainostelevisiossa

10/8/2010
0 kommenttia          Bookkaa tämä

Päivän mietelause

10/8/2010

Muuten olen sitä mieltä, että maapallon väestöräjähdys on ihmiskunnalle elämän ja kuoleman kysymys.

Hymiö

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Media Suomessa - osa II

10/8/2010

Sanomalehtien työ ja tehtävä on välittää totuudenmukaista, monipuolista uutisvirtaa lukijoilleen. Sen tehtävä on avata väylä kaikelle lailliselle keskustelulle ilman sensuuria sekä puolustaa demokraattista suomalaista yhteiskuntaa taloudellisen ja poliittisen eliitin vallankäyttöyrityksiä vastaan eikä mennä mukaan vallankäyttöön.

Lehdistöä kutsutaan neljänneksi valtiomahdiksi. Kuitenkin lehtiä kustantavien yhtiöiden ainoa tavoite on tuottaa voittoa ja vallata kilpailevia lehtiyhtiöitä. Kaupalliset ja toimitukselliset tavoitteet ovat keskenään ristiriitaisia ja mahdottomia.

Lehtitalot eivät saa ajaa omistajiensa etua. Ne eivät saa olla sidoksissa paikalliseen elinkeinoelämään eikä politiikkoihin. Tämän asian pitäisi olla riippumattoman länsimaisen lehdistön periaate, mutta käytännössä se ei Suomessa toteudu.

Lehtien markkinointiosaston vaatimukset ajavat joka päivä kaiken kahlitsevassa kaupallisuudessaan toimituksen yli. Lehdistöstä on tullut sananvapauden irvikuva, kun lehdet tavoittelevat ainoastaan maksimaalista voittoa omistajilleen. Tämä pyrkimys on johtanut siihen, että kaikki Suomen sanomalehdet valehtelevat, muokkaavat mielipiteitä haluamaansa suuntaan, käyttävät lehdistön tärkeintä valtaa, vaikenemisen valtaa ja pyrkivät manipuloimaan ihmisten ajattelua. Suomalaisen lehdistön toiminta on ala-arvoista verrattuna mihin tahansa länsimaisessa oikeusvaltiossa toimivaan mediaan.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Media Suomessa - osa I

9/8/2010

Niistä suomalaisista teollisuudenhaaroista, jotka tavoittelevat voittoa, ainoastaan media on ala, jolla ei ole minkäänlaista tuotevastuuta.

Media käyttää vaikenemisen valtaa ja ajaa omia sekä sidosryhmiensä (kauppaliikkeet, pankit, puhelinlaitokset, bisnesenkelit, poliitikot jne.) etuja härskillä tavalla joutumatta siitä vastuuseen.

Median omistajat, päätoimittajat ja toimittajat ovat kohottaneet itsensä kaiken arvostelun yläpuolelle. Punavihreät toimittajat käyttäytyvät kuin he olisivat erehtymättömiä. He ovat herkkänahkaisia, pahansuopia ja kostonhimoisia. He ovat ainoa ammattikunta, joita ei voi  arvostella ilman, että he ryhtyvät kostamaan.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Lokakuu 2020 (42)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com