Hyvällä tuulella

11/6/2014

Olen tänään erityisen hyvällä tuulella.

Niinpä päätin ilahduttaa teitä Suomen kenties tämän hetken vihatuimmalla kuntavirkahenkilön kuvalla.

Tässä hän on.

Lieksan sosiaalijohtaja Soile Syrjäläinen.

9 kommenttia          Bookkaa tämä

Maanviljelijä - älä usko omaa lehteäsi

10/6/2014

Allaoleva kirjoitus on Maaseudun tulevaisuudesta.

Älkää, maajussit, uskoko Paula Risikkoa.

Kaiken maailman karvaranteet tulevat Suomeen uuri siitä syystä, että pääsisivät nauttimaan Suomen lokoisista oloista ja tyhmien virkamiesten sinisilmäisyydestä.

Suomeen ei tulla sosiaalietuuksien, vaan hyvän työtilanteen ja palkkatason takia, käy ilmi tuoreesta selvityksestä. Lapsilisistä maksetaan ulkomaille noin puoli prosenttia.

Selvitys asumisperusteisesta

sosiaaliturvasta luovutettiin tiistaina sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle.

Ministeri lupaa selkeyttä työn ja asumisen perusteella määräytyviin etuuksiin. Syksyllä aletaan uudistaa lakia, jonka mukaan määritetään henkilön oikeus Suomen sosiaaliturvaan.

”Lakiin pitää kirjata selkeästi, mitkä etuudet perustuvat Suomessa asumiseen ja mihin on oikeus Suomessa työskentelyn perusteella”, Risikko sanoi.

Julkisuudessa esillä olleet ulkomaille maksettavat lapsilisät noudattavat EU-lainsäädäntöä, sanoo selvitystä tehnyt Kelan suunnittelupäällikkö Essi Rentola.

Lapsilisät on maksettava vanhemman työskentelyn perusteella toisessa EU-maassa asuvasta lapsesta. Ulkomaille maksettavien lapsilisien osuus kaikista lapsilisistä on Rentolan mukaan vain 0,5 prosenttia.

Työvoiman ja ihmisten vapaa liikkuvuus on Suomen etu, mutta jatkossa on pohdittava asumiseen perustuvien etuuksien rahoitusta, selvityksessä todetaan.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Piittaamaton AKT pysäytti Suomen ulkomaankaupan

10/6/2014

Yleinen työttömyyskassa YTK eli Loimaan kassa on  ammattiliittoihin sitoutumaton suomalainen työttömyyskassa. YTK on perustettu 1991, ja se on jäsenmäärällä mitattuna Suomen ylivoimaisesti suurin työttömyyskassa. Vuoden 2014 alussa jäseniä on yli 350 000.

Loimaan kassa on tämän vuoden alussa saanut 10 000 uutta jäsentä. Uusia jäseniä tulee viimeisimmän tiedon mukaan viikottain noin tuhat henkeä.

Loimaan kassalla on 120 hengen henkilökunta. Kassa maksaa vuosittain etuuksia noin 500 miljoonaa euroa ja hoitaa noin 50 miljoonan euron tasoitusrahastoa. Kassa tarjoaa jäsenilleen ansioturvan työttömyyden varalle. Mikäli ei ole työttömyyskassan jäsen, saa Kelasta pelkän peruspäivärahan tai työmarkkinatuen. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha määräytyy jäsenen henkilökohtaisten palkkatulojen mukaan.

Työttömyysetuuksia säätelee Suomen lainsäädäntö. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan lisäksi YTK maksaa myös vuorottelukorvausta. YTK on julkaissut jäsenistönsä työttömyyttä kuvaavaa YTK Barometria kuukausittain tämän vuoden alusta.

Loimaan kassan toimitusjohtajana on vuodesta 2009 ollut oikeustieteen kandidaatt Auli Hänninen. Ennen häntä toimarina oli perustamisvuodesta 2005 lähtien loimaalainen yrittäjä Juho Paloheimo.

YTK-kassan jäsenmaksu on edullisempi kuin ammattiliittojen jäsenmaksut. YTK ei kuitenkaan tarjoa jäsenilleen edunvalvonta- tai oikeusapupalveluita eikä neuvottele työehtosopimuksista tai vaikuta lainsäädäntöön. Vuoden 2006 alusta kassan rinnalle perustettu YTK-Yhdistys ry tarjoaa erillistä jäsenmaksua vastaan muun muassa oikeusturvavakuutuksen, tapaturmavakuutuksen ja oikeudellista neuvontaa.

Näin työntekijä pystyy vaikuttamaan itse omiin asioihinsa, ilman että hän joutuu käyttämään välillistä edustajaa, jonka ajatukset ja päämäärät saattavat poiketa hänen omista ajatuksistaan.

Loimaan kassa on kasvattanut jäsenlukuaan runsaasti johtuen juuri edellämainitusta seikasta. Ammattiliitoista eroavat ovat halunneet vaihtaa ay-jäsenyytensä pelkkään työttömyysturvaan. Ay-liike on tietysti kovasti huolestunut, koska sen valta-asema suomalaisessa yhteiskunnassa perustellusti horjuu.

Niinpä JHL teki tämän vuoden tammikuussa okeusasiamiehelle kantelun YTK:n jäsenkampanjasta. Suomi on itsenäisyyden ajan pahimpien talousongelmien edessä sitten sota-ajan. Siitä huolimatta ay-liike katsoo, että se voi olla vapaamatkustajana ja pitää itsestään selvänä muun muassa sitä, että valtio tukee kymmenillä miljoonilla euroilla järjestöjen jäsenmaksuja, kun samaan aikaan toisaalla joudutaan tekemään kipeitä leikkauksia.

Täydellistä piittaamattomuutta muista työläisistä osoittaa AKT:n meneillään oleva lakko torniolaisen luottamusmiehen venäläisvarustamolta saaman kirjeen vuoksi. AKT pisti säälimättä persettä penkkiin koko Suomessa piittaamatta katastrofaalisesta työttömyystilanteesta ja suomalaisista työpaikoista. AKT:llä ei näytä olevan minkäänlaista suhteellisuudentajua, kun ahtaajat pysäyttivät koko Suomen ulkomaankaupan välittämättä seurauksista.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Varsinais-Suomen perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokaslista

10/6/2014

Varsinais-Suomen perussuomalaisten kansanedustajaehdokaslista on julkistettu.

Lista löytyy kokonaisuudessaan täältä.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Heikki Tammisesta tohtori Jussi Halla-ahon avustaja

10/6/2014

Perussuomalainen kansanedustajan avustaja, pertteliläinen Heikki Tamminen ryhtyy toimimaan Euroopan parlamentin jäsenen, tohtori Jussi Halla-ahon kotimaan avustajana. Työsuhde alkaa heinäkuun alussa.

- Tämä, jos mikä, on minulle suuri luottamuksenosoitus. Tuen Jussia Euroopan valloituksessa parhaani mukaan, toteaa Tamminen.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Saloon tulossa syyrialaisia pakolaisia

9/6/2014

Salo kulkee edelleen tuhon tietä, vaikka oma talous on romahtamassa.
Olemme laskelmissamme ehtineet niin pitkälle, että tiedämme, kuinka paljon Suomen valtio maksaa Salolle humanitaarisista maahantuloista rahaa per vuosi. Summa on 5,1 miljoonaa euroa vuodessa.

Salossa asuu yli 2 500 muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvaa henkilöä. Heidän osuutensa Salon väestöstä on 4,4 prosenttia. Määrä on selvästi korkeampi kuin muualla Suomessa, jossa prosentti on 2,3.

Valtio maksaa avustusta toistaiseksi kolmen vuoden ajan, jonka jälkeen, jos humanitaari jää Saloon, kustannuksista vastaa Salon kaupunkin.

Tässäkin fuskataan syystä siitä, että jos humanitaari saa Suomen kansalaisuuden, hän ei ole enää humanitaar vaan hänet lasketaan kantikseksi, joita ei tietenkään lasketa mukaan
Tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä saamme toivon mukaan tarkat tiedot siitä, kuinka paljon Salossa hassataan rahaa näihin elettäihin samaan aikaan, kun suomalaiset vanhukset, lapset ja syrjäytyneet voivat huonosti. Kysymys ei ole mistään pienistä summista.

Nyt Salo on ottamassa kymmenen syyrialaispakolaista. Se tuntuu melko käsittämättömältä, sillä en ole kuullut, että tätä asiaa olisi käsitelty missään lautakunnassa puhumattakaan kaupunginhallituksesta tai kaupunginvaltuustosta.

Joku on tietysti tämän päätöksen tehnyt.

Olisi oikein mukavaa kuulla, kuka on tämmöisen ristin ja riskin Salolle mennyt ottamaan ominpäin.

Minusta tuntuu siltä, että päätösketju ei ole nyt mennyt aivan nappiin. Joku kaupungin organisaatiossa uskoo ja toivoo, että asia unohtuu kesällä.

Voin kertoa hänelle, kuka sitten lieneekin, ettei se unohdu.

Koskaan.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Ihmiset voivat huonosti, koska yhteiskunta voi huonosti

9/6/2014

Ihmiset voivat huonosti, koska yhteiskunta voi huonosti Ihmiset voivat huonosti, koska olemme luoneet hirviön – hyvinvointiyhteiskunnan. Hyvinvointiyhteiskunnassa ei ole vapautta elää hyvää elämää, vapautta elää omien kättensä työllä.

Kun ei ole vapautta, liian monet alkavat elää keinotekoista elämää: jotkut heittäytyvät sosiaalitukien varaan, jotkut sortuvat huumeisiin ja alkoholiin, VATT ja johtajansa Juhana Vartiainen kertovat, kuinka maahanmuutto lisää työllisten määrää. He eivät näe metsää puilta. He ovat oikeassa sikäli, että mitä enemmän humanitääristä ja sosiaaliturvaperustaista maahanmuuttoa, sitä enemmän keinotekoisia verorahoitteisia työpaikkoja. Mutta he eivät näe, että tämä kaikki heikentää suomalaisten hyvän elämän mahdollisuuksia.

Suomalaiset eivät voi itse päättää mihin rahansa käyttävät, vaan byrokratia pakottaa heidän verotuksen kautta maksamaan kaikki se kuviteltu hyvän tekeminen, mihin järjestelmä sinisilmäisyyttään sortuu.

Vapauteen kuuluu myös vastuu. Vastuu omasta ja läheistensä elämästä. Vastuu niistä suomalaisista, jotka eivät omin voimin pärjää. Samanlainen vastuu on kaikilla maailman ihmisillä. Niin suomalaisilla kuin afgaaneilla, kongolaisilla, somaleilla ja syyrialaisilla. Suomalaiset eivät voi ottaa vastuuta afgaaneista, kongolaisista, somaleista ja syyrialaisista, koska olemme liian pieni kansa siihen. Ja koska samalla viemme näiltä ihmisiltä vapauden ottaa vastuu omasta elämästä.

Näin sanoo Pauli Vahtera.

Koko pitkä juttu löytyy täältä.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

9/6/2014

igliiiilhlijh

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Turvallisuuden taso jo heikompi kuin moni uskoo

5/6/2014

Poliisit ovat huolissaan uusista leikkauksista. Kokkolassa kokoontuva Suomen Poliisijärjestöjen liiton valtuusto ottaa tänään kantaa hallituksen kehysriihessä tekemiin säästösuunnitelmiin. Poliisien mukaan uhattuna on ainakin kansalaisten turvallisuus ja tasavertaisuus sekä poliisien jaksaminen.

Suomen Poliisijärjestöjen liiton valtuusto kokoustaa tällä viikolla Kokkolassa.

Valtuusto aikoo ottaa kantaa hallituksen kehysriihessä päättämiin säästötoimiin.

Poliisissa on viety läpi useita säästöohjelmia ja heikot resurssit ovat nousseet tänä vuonna huoleksi eri puolilla maata.

Poliisit ovat kuluvan vuoden aikana pitäneet meteliä heikoista resursseistaan eri puolilla maata.

– Meidän työmme on palvella kansalaisia, ja jos me ei siihen pystytä sillä tasolla kuin kansalaiset odottavat, niin me kerrommme sen mielellämme hyvissä ajoin. Ettei jouduta sellaiseen tilanteeseen kuin viime aikoina on ehkä jossakin jouduttu eli turvallisuuden tasosta on ajateltu yhtä, mutta todellisuus on ollut toinen ja sitä kautta on päässyt syntymään väärinymmärryksiä, toteaa poliisien valtuuston jyväskyläläinen puheenjohtaja Jonne Rinne.

Rinteen mukaan turvallisuuden taso on jo nyt heikompi kuin moni uskoo. Etenkin syrjäseuduilla poliisi on usein pitkän matkan päässä.

– Jos kesämökki sijaitsee hiljaisemmalla paikkakunnalla, niin varsinkin näin kesällä partiota voi joutua odottamaan pitkään, jos partio nyt ehtii paikalle ollenkaan. Eli me olemme tottuneet tiettyyn turvallisuuteen ja koetaan, että meillä on myös oikeus sitä odottaa, niin kaikkialla Suomessa se taso ei toteudu.

Lisäsäästöt näkyvät palveluissa

Erityisen huolestuneita poliisit ovat tulevaisuudesta. Tällä hetkellä vielä pärjätään joten kuten, mutta jos kehysriihessä tehdyt päätökset viedään läpi, on turha odottaa, että poliisi on nopeasti paikalla tai että poliisi ratkoo kaikki pikkumurrot ja ratsaa vielä rattijuoppoja.

Jos poliisin rahoitusta ei lisätä, meillä ei ole olemassa mitään muuta keinoa kuin heikentää palveluja.

– Jos poliisin rahoitusta ei lisätä, meillä ei ole olemassa mitään muuta keinoa kuin heikentää palveluja entisestään, Jonne Rinne toteaa.

Koko maan poliisitoimi saa tänä vuonna saman verran lisärahaa kuin yksistään Sisä-Suomen poliisilaitos olisi tarvinnut nykyisen tasoisen toiminnan ylläpitämiseen. Eniten säästöt koettelevatkin raja-alueita ja syrjäseutuja, missä poliisiasemat ovat harvassa.

– Ihmiset joutuvat entistä eriarvoisempaan asemaan asuinpaikasta riippuen, Rinne tiivistää.

Turvallisuuteen varaa vain rikkailla?

Säästökuurin vaarana on, että turvallisuudesta tulee kauppatavaraa. Kun poliisin aika ei riitä kaduilla partiointiin, turvallisuutta takaamaan palkataan vartijoita.

– Suomalaisessa yhteiskunnassa turvallisuutta on totuttu pitämään perushyödykkeenä, joka kuuluu kaikille. Sen sijaan Euroopassa ne, joilla on varaa voivat hankkia itselleen turvallisuuden, mutta ne, joilla ei ole rahaa, jäävät ilman. On kulttuurinen kysymys, muuttuuko Suomi turvattomaksi niiden osalta, joilla ei ole rahaa, Jonne Rinne summaa.

Myös poliisien työssä jaksamista ja motivaatiota koetellaan. Viimeisimpänä poliiseilta ollaan leikkamassa henkilökohtaisia palkan lisiä.

– Hommansa hyvin hoitaneet poliisit ovat saaneet hieman parempaa palkkaa kuin työssään vähemmän menestyneet. Ja jos valtiovalta yksipuolisesti poistaa tämän pykälän työsopimuksesta, niin minä en näe enää montaakaan motivaatiotekijää, kun resurssit jatkuvasti vähenevät ja tehtävämäärät lisääntyvät, Rinne toteaa.

Jatkuva muutos saa pinnan kiristymään. Poliisitoimessa on toteutettu kolme hallintorakenneuudistusta, joista viimeisin astui voimaan vuoden vaihteessa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä on neljä poliisia. Tom Packalén, joka on päivystävä komisario Helsingin poliisilaitoksen johtokeskusyksikössä. Ennen päällystöuraa Packalen työskenteli kymmenen vuotta rikospoliisissa ja viisi vuotta huumausaineiden kenttävalvonnassa Itä-Helsingissä. Hän on työskennellyt Helsingin poliisissa vuodesta 1990 lähtien.

Vanhempi konstaapeli Ismo Soukola, joka toimi ennen eduskuntauraansa Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella.

Vanhempi konstaapeli Reijo Hongisto, joka on syntyisin Vimpelistä.

Rikoskomisario Mika Raatikainen, joka toimii tällä hetkellä ylikonstaapelin vakanssilla Helsingin ulkomaalaisyksikössä, nousee mepiksi valitun Jussi Halla-ahon tilalle eduskuntaan.

Myös kokoomuksessa on paljon poliisitaustaisia kansanedustajia. Toivoa sopii, että poliisimiehet yhdessä ajaisivat voimakkaasti sitä, ettei kenttämiesten määrää enää Suomessa vähennettäisi. Säästöt saavat riittää.

Lähde: Yle

1 kommentti          Bookkaa tämä

Palvelunestohyökkäys

5/6/2014

SSP-yhtiöihin on kohdistunut maailmanlaajuinen palvelunestohyökkäys. Yhtiö tietysti vaikenee asiasta. Hyökkäys käynnistyi jo viime lauantaina, ja se saatiin torjuttua kohtuullisen nopeasti. Uusi yritys seurasi tämän viikon alkupuolella, jolloin ongelmaa ryhdyttiin laaja-alaisesti ratkaisemaan muidenkin toimijoiden taholta.

Hyökkäys näyttää vioittaneen joitakin koneita ja muun muassa ongelmia sivujen aukeamisessa esiintyy edelleen laajalla alueella. Tästä hyökkäyksestä johtuen minunkaan sivuni eivät ole toimineet normaalisti. En ole pystynyt lisäämään uusia juttuja ja välillä sivuilleni ei ole päässyt kovinkaan helposti.

Toivottavasti ongelmat ratkeavat viikonlopun aikana.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Kesäkuu 2020 (2)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com