Saksan maine meni

26/9/2015

Suomessa media ja johtavat poliitikot pääministeri Sipilä etunenässä huutavat kurkku suorana, jotta "Suomen maine meni" ja vaativat miehen (?), joka oli pukeutunut valkoiseen huppuun ja lakanaan Lahden mielenosoituksessa kiinniottamista ja tuomitsemista.

Poliisi, joka ei enää pysty suoriutumaan sille lain mukaan kuuluvista tehtävistä (muun muassa rahanpesurikostutkinnasta on siirretty pois 40 poliisia), koska heidän aikansa menee tuottamattomaan työhön kirjatessaan maahantunkeutujia listoihinsa, on pantu jahtaamaan tätä lakanaukkoa täydellä kapasiteetilla.

Näin hullua touhua voi olla vain Suomessa.

Poliitikkojen kannattaisi olla huolissaan siitä, että koko Eurooppa nauraa suomalaisille pässinpäille.

Tähän Ylen AINOAN osaavan toimittajan Pertti Rönkön raportti Saksasta:

Saksassa on tehty viime kuukausina satoja polttopullohyökkäyksiä rakenteilla olevia ja jo asuttuja pakolaisten majoitustiloja vastaan. En ole huomannut, että Saksa olisi menettänyt näiden tuomittavien ja muukalaisvihamielisten tekojen vuoksi mainettaan, tai että sitä olisi verrattu YK:n käytävillä Unkariin.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Torniossa viikossa 1800 maahantulijaa

26/9/2015

Torniossa rekisteröitiin 1800 turvapaikanhakijaa viikossa, heistä 1 400 tuli Irakista. Tornion järjestelykeskukseen jätettiin ensimmäisen toimintaviikon aikana noin 1800 turvapaikkahakemusta. Seuraavaksi suurimmat ryhmät tulevat Afganistanista ja Somaliasta. 

Tänään kello 16 mennessä Tornioon on tullut yli 280 turvapaikanhakijaa, lisäksi 10 henkilöä on kääntynyt takaisin Ruotsiin. Huomisen tilannetta poliisi ei vielä osaa arvioida.

Laittoman maahantulon järjestämisiä on viime sunnuntaista lähtien paljastunut kahdeksan kappaletta ja Suomeen on tuotu laittomasta yhteensä 39 ihmistä. Laittoman maahantulon järjestämisestä epäilyt ovat Suomen, Ruotsin, Serbian, Irakin, Yhdysvallat ja Eritrean kansalaisia, yhteensä epäiltyjä on 11. Laittomat maahantulot on järjestetty autolla seitsemän kertaa ja kävellen yhden kerran.

Lähde: Iltalehti

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Turun valtuustoryhmämme tiedote

26/9/2015

Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä vastustaa suunnitelmaa majoittaa turvapaikanhakijoita Runosmäen kouluun. Vaikka tätä suunnitelmaa kutsutaan hätämajoitukseksi, on mahdollista että siitä muodostuu pysyvä vastaanottokeskuksen laajennus. Turun valtapuolueet SDP ja Kokoomus eivät edes vaivautuneet kysymään vaaleilla valitun kaupunginvaltuuston kantaa.

Kunnat ovat osallisia epäonnistuneeseen ja haitalliseen maahanmuuttopolitiikkaan, kun ne edesauttavat elintasopakolaisten tulvia nostamalla majoitettavien määrää. Kuntien, sen enempää kuin yksityistenkään, ei pitäisi tehdä bisnestä turvapaikanhakijoiden majoituksella. Kustannukset tulevat viime kädessä veronmaksajien maksettaviksi.

Turun kaupunki on heikossa taloustilanteessa joutunut säästölinjalle jo ennen kuin turvapaikanhakijamäärissä rikottiin kaikki ennätykset kuluneena kesänä. Suomella ei ole varaa turvapaikanhakijoiden ja heidän perässään seuraavien sukulaisten elättämiseen, eikä majoitustilojakaan riitä loputtomasti.

Suomeen on tullut erityisen paljon väkeä Irakista ja Somaliasta. Näitä kansalaisuuksia edustavien henkilöiden työllisyysaste on maassamme alle 20 prosenttia, eikä monien turvapaikanhakijoiden puutteellinen kielitaito ainakaan paranna työllistymisnäkymiä.

Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmän mielestä Turku saisi majoittaa vain sellaisen määrä turvapaikanhakijoita, ettei siitä aiheudu haittaa kaupunkilaisten palveluille ja hyvinvoinnille.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Jari Tervosta

26/9/2015

Yksi rakkaan kirjailijamestarimme Jari Kalevi Tervon pahimmista mokista on väittää, että nykyisenkaltaista maahanmuuttoa kritisoivat suomalaiset estävät maamme vaurastumisen. He kun hänen ja kaikkien muidenkin monikulttuuri-intoilijoiden mukaan ovat vain rasisteja, jotka tahtovat blokata uusien fazereiden, finlaysonien ja sinebrychoffien maahantulon.

Se on tietenkin täyttä potaskaa - ihan sitä vetelää ja pahanhajuista itseään. Samaa luokkaa kuin omahyväisyyden maailmanmestariksi luokiteltavan Tervo-sedän harrastama Raamatun-heitto tv:n viihdeohjelmassa.

Sillä varmaa on, että yksikään suomalainen ei vastusta KAIKKEA maahanmuuttoa. Eikä varsinkaan kulttuuriimme hyvin sopeutuvien sijoittajien ja ahkerien yrittäjien immigraatiota.

Sillä maahanmuuttoa on tosiaan monenlaista, Jariseni. Ja vain sitä haitallista vastustetaan. Ja useimmiten faktaperustein.

Ari Paulow

kirjailija

1 kommentti          Bookkaa tämä

Metsähallituksessa valmisteltu valtavan valtion vesiomaisuuden siirtoa liiketaloudelle

26/9/2015

Suomen luonnonsuojeluliitto kertoo, että metsähallitusta koskevan lakiuudistuksen yhteydessä halutaan siirtää valtavaa kansallisen vesiomaisuuden siirtoa kansalaisten vapaasta käytöstä valtion liikelaitoskäyttöön. Kyse on yli 2 miljoonasta hehtaarista meri- ja järvialueita. Metsähallituslain uudistusta on valmisteltu poikkeuksellisen salassa.

Suomessa yleisiä vesialueita ovat aluevedet ja suurten järvien selät. Näitä hallinnoi pääosin Metsähallituksen Luontopalvelut. Uudistuksen yhteydessä vedet on suunniteltu siirrettäväksi Luontopalveluilta Metsähallituksen kaupalliseen taseeseen.

Maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman lakiesityksen esittelee maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen valtioneuvostossa ja eduskunnassa.

Lain valmistelu on tapahtunut täysin kansalaisten ulottumattomissa. Metsähallituksen sisällä hanke on tiettävästi julistettu salaiseksi.

Maan ja makean veden pilaantuminen on globaalisti erittäin vakava asia

Noin 18 prosentilla maailman väestöstä eli 1,2 miljardilla ihmisellä ei ole käytössään puhdasta juomavettä. Vesi on kaikkein tärkein hyödyke, se on kaiken elämän perusta ja alku.

Myös Suomen pohjavesivarantojen yksityistämistä ja ajamista globaalien suuryhtiöiden rahastuksen kohteeksi on valmisteltu salassa, jo jonkin aikaa. Meillä on jo nyt vedenottamoita, joissa osakkaina on mm. Coca-Cola, Danone, Nestle ja Unilever.

Globaali kiinnostus Suomen pohjavesiin ei ole tuulesta temmattu. UNESCO on tutkinut makean veden laatua eri puolilla maailmaa ja havainnut suomalaisen juomaveden laadultaan maailman parhaaksi.

Taustatietoa

Laki Metsähallituksesta on määrä tuoda eduskunnalle loka-marraskuussa 2015. Valtion talousarvioesitusluonnoksen mukaan sen on määrä astua voimaan 1.4.2016.

Yleisiä vesialueita ovat Suomen aluevedet merellä ja suurten järvien selät, siltä osin kuin ne ovat kylien rajojen ulkopuolella. Yleisillä vesialueilla voi olla myös vähäisiä saaria. Yleiset vesialueet omistaa valtio, paitsi Ahvenanmaalla, jossa ne omistaa maakunta.

Metsähallituksen hallinnassa on vesialueita on 3,4 milj. ha. Vesialueista 2,7 milj. ha on lähinnä merialueille sijoittuvia yleisiä vesialueita (2013).

Lähde:

http://www.sll.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2015/metsahallituksessa-havitellaan-valtavien-vesialueiden-siirtoa-liiketaloudelle

1 kommentti          Bookkaa tämä

Maahanmuuttolinja kiristymässä

26/9/2015

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Saksa ja Dublin

26/9/2015

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomi-kuvaa maailmalla

26/9/2015

Perussuomalainen-lehti

Pääkirjoitus

Matias Turkkila

päätoimittaja

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Mitä tarkoittaa Dublin-menettely?

25/9/2015

Kaikki toisista EU-maista tms. turvallisista maista Suomeen tulleet "turvapaikanhakijat" voidaan välittömästi käännyttää.

Maahanmuuttovirasto:

    Tutkimatta jättäminen

    Kansainvälistä suojelua koskeva hakemuksesi voidaan jättää tutkimatta Suomessa seuraavissa tapauksissa:

    Olet saapunut turvallisesta maasta, jossa olet saanut turvapaikan tai toissijaista suojelua tai muuten riittävää suojelua ja jonne sinut voidaan palauttaa (turvallinen    turvapaikkamaa).

     Olet saapunut turvallisesta maasta, jossa olisit voinut saada turvapaikan tai toissijaista suojelua tai muuten riittävää suojelua ja jonne sinulla on riittävästi siteitä ja jonne sinut voidaan palauttaa (turvallinen kolmas maa).
     Sinut voidaan lähettää toiseen valtioon, joka on vastuussa turvapaikkahakemuksesi käsittelystä vastuunmäärittämisasetuksen perusteella.
     Olet saanut kansainvälistä suojelua toisesta EU:n jäsenvaltiosta.
     Olet tehnyt uusintahakemuksen, joka ei sisällä uusia asiaan vaikuttavia perusteita.

Dublin-menettely
    Periaatteena on, että turvapaikkahakemus käsitellään vain

        yhdessä EU:n jäsenvaltiossa

        Norjassa

        Islannissa

        Sveitsissä, tai Liechtensteinissa.

    Tätä kutsutaan vastuunmäärittämiseksi tai niin sanotuksi Dublin-menettelyksi. Sen mukaan vastuu turvapaikkahakemuksesi käsittelystä kuuluu sille jäsenvaltiolle,

        jossa sinulla on perheenjäseniä,

        joka on myöntänyt sinulle oleskeluluvan tai viisumin,

        jonka kautta olet tullut Suomeen, tai

        jossa olet aikaisemmin hakenut turvapaikkaa.

    Tämä valtio on velvollinen ottamaan sinut takaisin ja käsittelemään Suomessa jättämäsi hakemuksen.

    Jos toinen jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksesi käsittelystä, hakemustasi ei tutkita Suomessa vaan sinut käännytetään vastuussa olevaan jäsenvaltioon.

Miksi näin ei tehdä? Miksi Suomessa ei noudateta Suomen lakia ja kansainvälisiä sopimuksia?

Lähde Mikko Ellilä

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Älkää tulko Suomeen, sanoo Muhammed

25/9/2015

AFP haastatteli muun muassa 22-vuotiasta Muhammedia, joka oli ensin matkannut Torniosta Helsinkiin, mutta palannut Tornioon päästäkseen takaisin Ruotsiin.

- Voit kertoa maailmalle, että vihaan Suomea. Täällä on liian kylmä, ei ole teetä, ei ravintoloita, ei baareja eikä ketään kaduilla, ainoastaan autoja, Muhammed kritisoi.

Samaan mielipiteeseen yhtyi takaisin Etelä-Ruotsiin haluava noin 15 irakilaismiehen ryhmä.

- Suomi ei ole hyvä maa, miehet kommentoivat AFP:lle.

Irakilaiset varoittavat toisiaan Suomesta myös suositulla Facebook-sivulla.

- Älkää tulko! Tilanne täällä on enemmän kuin sairas. Täällä on turvallista, mutta kylpyhuoneet ovat likaiset, ja vaatteet ja ruoka ovat erittäin kalliita. Ruokaa saa hirvittävän vähän - edes vauva ei tulisi kylläiseksi, Irakista tulleet Ali, Karar ja Ali sanovat Helsingin Narinkkatorilla kuvatulla videolla arabiaksi.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Toukokuu 2020 (61)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com