Koronapaketti saa huutia oppositiojohtajalta

27/5/2020

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoo Iltalehdelle tuoreeltaan, millaisia ajatuksia EU-komission ehdotus 750 miljardin euron koronakriisin jälleenrakennuspaketista hänessä herättää.

– Tarkoituksena ilmeisesti on, että EU:n budjetista lahjoitettaisiin suurimmissa vaikeuksissa oleville maille 500 miljardia euroa. Tämä rahoitettaisiin lisäämällä EU:n tuloja nostamalla jäsenmaksuja, tilittämällä suurempi osa arvonlisäveroista Euroopan unionille ja eräillä muilla keinoilla, Halla-aho arvioi.

– Tässä on tietysti monenlaisia ongelmia meidän mielestämme. Ensimmäinen niistä on juridinen: se, että EU rikkoo omia sääntöjään, mikä itsessään ei ole uutta. EU on rikkonut EVM:n puitteissa sääntöjään kohta kymmenen vuoden ajan. Tämä osoittaa sen, että oikeusvaltio on täysin alisteinen politiikalle, Halla-aho sanoo.

Euroopan vakausmekanismilla tuettiin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen esimerkiksi Kreikan valtion selviytymistä julkisesta velastaan. Silloin EU-komissio ja jäsenmaat asettivat ehtoja Kreikan pelastamiselle selvitystilasta.

– Näyttäisi siltä, että mitään ehdollisuutta ei tule, toisin kuin finanssikriisin jälkeisissä tukipaketeissa. Jäsenmailta ei edellytettäisi rakenteellisia muutoksia, joiden kautta ne saisivat taloutensa parempaan kuntoon.

Halla-ahon mielestä epäsuosittuja päätöksiä pitäisi eri maissa tehdä, vaikka se karkottaisi poliitikoilta äänestäjiä.

– Holtiton taloudenpito, josta näiden maiden ongelmat alun perinkin johtuvat, ei ainakaan hidastu sillä, että ne tietävät, että jäsenmaat ja EU vastaavat yhteisvastuullisesti niiden harjoittamasta tuhlaamisesta.

Isojen maiden intressi

Halla-ahon mukaan suurinta valtaa EU:ssa käyttävillä Saksalla ja Ranskalla on omat ymmärrettävät syynsä tukea komission politiikkaa.

– Eri jäsenmaiden intressit ovat monimutkaisia. Vaikkapa Italian valtionvelasta merkittävä osa on ranskalaisissa pankeissa. Saksalla on erittäin merkittäviä saatavia Espanjasta. Saksalla ja Ranskalla on rationaalinen kansallinen intressi sosialisoida Etelä-Euroopan maiden velkoja - saada siihen mukaan muut EU:n nettomaksajat, Halla-aho sanoo.

– Pienillä nettomaksajilla, kuten Suomella, ei ole mitään rationaalista intressiä olla mukana näissä kuvioissa. Itse asiassa lähes kaikki Suomeen verrattavissa olevat pienet nettomaksajat ovat tämän kyllä ymmärtäneet ja suhtautuneet nihkeästi näihin ehdotuksiin.

Halla-aho kiteyttää viestinsä EU-politiikkaa johtavalle Suomen hallitukselle seuraavasti:

– Minua ihmetyttää varsinkin vasemmiston tasolta suhtautuminen tähän asiaan. Ymmärtäisin humanitaarisena tavoitteena, että maksetaan köyhempien maiden laskuja ja velkoja, mutta tosiasiassa vaikkapa Kreikan ja Italian julkisen talouden surkea tila johtuu pitkälti siitä, että niiden verotusjärjestelmät ovat täysin rikki. Suuret osat elinkeinoelämästä eivät maksa veroja käytännössä lainkaan tai kiertävät veroja.

Lähde: Iltalehti

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomalaisille ei työ kelpaa

27/5/2020

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra otti eduskunnassa tänään esille sen, miten vähän hallitus on oikeasti valmis tekemään sen eteen, että suomalaisia saataisiin kannustettua maataloustöihin. Sen sijaan maahanmuuttajien työllistämishankkeita ja kampanjoita tulee jatkuvasti.


Hallintovaliokunta hyväksyi keskiviikkona henkilöllisyydeltään vahvistamattomien turvapaikanhakijoiden ja kielteisen turvapaikka- ja maastapoistamispäätöksen saaneiden henkilöiden työllistymisen maataloustyöhön. Perussuomalaiset jätti vastalauseen, jossa esitettiin koko lakihankkeen hylkäämistä.

Myöhemmin keskiviikkona täysistunnossa käsiteltiin lakiesitystä, jolla työttömyysetuuden suojaosaa nostamalla pyritään kannustamaan suomalaisia ja maassa jo olevia työttömiä ottamaan vastaan kausityötä ja liikkumaan työn perässä.

– Esityksen takana on kannatettava ajatus, ja työttömyysturvaetuuden suojaosan nostaminen väliaikaisesti tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on hyvä asia. Perussuomalaiset ovat esittäneet jo aiemmin, että maataloille työhön menevän lomautetun tai työttömän pitäisi saada pitää väliaikaisesti etuus palkan päällä kokonaan, Riikka Purra sanoo.

Turvapaikanhakijat etusijalla

Purran mukaan kyseinen lakimuutos ei kuitenkaan tule juuri kannustamaan työttömiä näiden töiden pariin.

– Vaikka tulosuoja nousee, asumistuki laskee. Pelkän työttömyysetuuden suojaosan nostaminen voi pudottaa asumistukea, koska työttömyysturvan brutto nousee. Tämä ongelma on ilmeisesti tiedostettu hallituksessa, mutta siitä huolimatta hallitus ei esitä, että asumistuen suojarajaa nyt samalla nostettaisiin. Jos tukien varassa eläviä ihmisiä oikeasti halutaan saada ottamaan vastaan esimerkiksi 15 tuntia töitä, täytyisi molempia suojarajoja nostaa. Esitys ei aidosti kannusta vähävaraista työtöntä ottamaan vastaan matalapalkkaista osa-aikatyötä, Purra selittää.

– En voi välttyä ihmettelemästä, miten vaikeaa tuntuu olevan suomalaisten ja maassa jo vakiintuneesti olevien ihmisten töihin kannustaminen ja siihen liittyvä lainsäädäntö verrattuna siihen, mikä koskee turvapaikanhakijoita tai esimerkiksi kausityöntekijöitä. Juuri tänään valiokunnasta saatiin ulos uusin ulkomaalaislain muutos, jolla halutaan helpottaa esimerkiksi turvapaikanhakijoiden työskentelyä maatiloilla. Hyöty tulee olemaan olematon, mutta tulipahan hallitukselta taas tehtyä, Purra tuhahtaa.

Suomalainen jää miinukselle

Maatiloille töihin menevät turvapaikanhakijat ja kielteisen päätöksen saaneet saavat palkan päälle ilmaisen asumisen, ilmaisen terveydenhuollon, ilmaisen ruoan ja valtavan koneiston, joka pitää kädestä ja auttaa eteenpäin.

– Suomalainen työntekijä kun ottaa matalapalkkaisen osa-aikatyön vastaan, hän saattaa jäädä miinukselle.

– Yrittäkääpä joskus tarjota porkkanaa ja palveluita matalapalkka-aloille siirtyville työttömille ja työmarkkinoilta tipahtaneille suomalaisille ja ihmetelkää, kuinka se työ yhtäkkiä kelpaakin. Tehkää siitä kannustavaa. Tällaisilla esityksillä niin ei tapahdu. Nyt te vain saatte taas syyn kertoa, että katsokaa nyt, ei suomalaisille työ kelpaa, ja sitten haalia maahan lisää ulkomaalaisia, Purra sanoo.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomelle lankeaa maksajan rooli

27/5/2020

Perussuomalaisten kansanedustajat Olli Immonen ja Sakari Puisto ovat huolissaan jatkuvasti lisääntyvistä EU-takausvastuista, komission ehdottamasta uudesta elvytysrahastosta ja EU:n yhteisvastuiden kasvattamisesta.

Erilaisia EU-yhteisvastuita kyhätään koronakriisin varjolla kasaan ennätysvauhtia. Hallituksen toukokuisessa lisätalousarviossa hyväksyttiin 432 miljoonan euron suuruinen valtiontakaus eurooppalaisen SURE-tukivälineen vakuudeksi sekä 372 miljoonan euron suuruinen valtiontakuu EU-takuurahastolle. Lisäksi yhteisvastuita on Euroopan vakausmekanismin EVM:n ja Euroopan keskuspankin kautta.

Askel kohti velka- ja tulonsiirtounionia

Viimeisimpänä EU-komissio ehdotti, Saksan ja Ranskan aloitteesta, että EU rakentaisi yhteiseen budjettiin nojaavan 750 miljardin euron elvytysrahaston, jonka komissio kokoaisi lainaamalla rahaa markkinoilta. Kyseinen velkarahapotti ohjattaisiin pahimmin koronapandemiasta kärsineille maille. Pääosa, 500 miljardia, olisi jäsenmaille vastikkeetonta avustusta ja 250 miljardia lainaa.

– Yhteiseen budjettiin perustuva EU:n velanotto tarkoittaisi merkittävää komission vallan ja yhteisvastuiden kasvua. Käytännössä elpymisrahaston perustaminen olisi käänteentekevä askel kohti velka- ja tulonsiirtounionia ja vastoin perussopimuksen no bailout -periaatetta eli sitä, ettei Euroopan unioni tai sen jäsenvaltio ole vastuussa toisen jäsenvaltion sitoumuksista eikä ota niitä vastatakseen (SEUT 125 -artikla), Olli Immonen ja Sakari Puisto toteavat.

Suomi joutuu ottamaan velkaa taatakseen muiden jäsenmaiden vastuita

– Järjestelyssä Suomen rooli on jälleen toimia maksajana – kuten tähänkin asti EU:n tukimekanismien kohdalla. Tämä mahdollistaa jo ennen koronakriisiä velkaantuneiden maiden ylivelkaantumisen jatkumisen ainakin tilapäisesti sekä yhtäältä Suomen kaltaisten talouksien lisävelkaantumisen ja riskien kasvun.

Suomen velka kasvaa ilman takausvastuitakin

Immonen ja Puisto avaavat, että kun velka on yhteisen EU-budjetin yhteydessä, jäsenmaat ovat siinä takaajina.

– Samalla Suomen jäsenmaksuosuudet jatkossa kasvaisivat EU:n yhteislainojen takaisinmaksamiseksi. Käytännössä Suomi tulee ottamaan siis itse lisää velkaa niiden maksamiseksi.

– Asetelma on Suomen kannalta hankala, sillä taloudenhoidossa riittää ongelmia omastakin takaa. Arvioiden mukaan Suomen julkinen velka kasvaa koronatoimien myötä muutenkin 20 miljardia euroa. Myös kuntasektorin tilanne on heikentynyt pitkään. Monet yritykset ovat vaikeuksissa, ja valtion takausvastuut rahoitusyhtiö Finnveran myötä ovat kasvaneet, kaksikko toteaa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäseninä toimivat Immonen ja Puisto muistuttavat, että Suomella on perustuslain mukaan velvollisuus tarjota omille kansalaisilleen perusoikeudet ja turvata Suomen budjettisuvereniteetti.

– Suomen kohdalla kasvavat EU-vastuut voisivat riskien toteutuessa uhata perustuslaillisten velvollisuuksien toteuttamista.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

EU-huijaus ja laittomuus etenee

27/5/2020

EU esittelee suunnitelman, jolla kynitään 8,5 miljardia suomalaisten rahoja. Ministeri Tytti Tuppurainen on jo etukäteen ylistänyt asiaa saamiensa ennakkotietojen perusteella. Kuulemma lahjoituksen saajien on kerrottava jotakin, mihin raha käytetään. Mitähän iloa suomalaisille siitä on, kun 8,5 miljardia meidän rahaamme lahjoitetaan? Välimeren maissa on vuosikymmenien rutiini häivyttää muualta saatujen lahjoitusten jäljet. Italiassa tässä auttaa asiantuntijaorganisaatio nimeltä Mafia.

Toistaiseksi kukaan ei ole kertonut, keneltä Suomessa tuo raha pihistetään. Summahan on valtava. Asia etenisi ilmeisesti niin, että EU ottaa budjettejaan (ja siis kuviteltuja ”verotulojaan”) vastaan lainaa, jota se jakaisi eri maille. Kun rahoja ei odoteta takaisin, syntyy EU:n budjetteihin varsin erikoinen tilanne. Sillä on valtava velka, mutta sen vastineeksi ei rahaa. Sellainen ei taida olla laillista ja siksi EU:n pitäisi kirjata vastineeksi itselleen saaminen jäsenmailta. Suomelta sillä olisi saamista tuo 8,5 miljardia, joka pitäisi kirjata myös Suomen valtion velkaan. Kun Suomi joutuu elvyttämään kriisissä olevaa talouttaan, sillä on tuo 8,5 miljardia vähemmän omiin kuluihinsa ja ”elvytykseen”.

Perinteisesti EU on jakanut rahaa lainoina. Silloin niille on asetettu ehtoja, joilla ainakin kuvitellaan korjattavan lainan saavan maan talouden. Se turvaisi teoriassa lainan takaisinmaksun. Tuolla on yritetty rakentaa oikeudellista kulissia. EU sopimukset kieltävät selkeästi erilaisen yhteisvastuun. Noita sopimuksia ja lakeja on yritetty kiertää erilaisilla epämääräisillä tulkinnoilla. Niissä tuo lainarahan ehdollisuus on ollut perustemppuja, joilla on haettu EU-tuomioistuimen hyväksyntää asioille.

Nyt ollaan hylkäämässä ajatusta lainojenkin ”ehdollisuudesta”. Viimeisimmässä virityksessä ollaan hylkäämässä laina-ajatus kokonaan ja siirrytään suoriin avustuksiin. Samalla EU on koko ajan ajautunut yhä kauemmaksi oikeudellisista perusteistaan. Epämääräisillä perussopimusten tulkinnoilla yritetään peittää oikeusvaltioperiaatteen romutuksen. Se on varsin kiusallista, kun EU on suureen ääneen julistanut oikeusvaltioperiaatteen noudattamista joidenkin jäsenmaiden suhteen.

Miksi EU ja Suomi sen mukana on noin innokkaasti lähdössä tuohon järjettömyyteen? Ainoa looginen syy on se, että tätä yritetään käyttää tekosyynä EU:n ajamiseen liittovaltioksi keinoja kaihtamatta. Poliitikot ovat tässä pelkästään juoksupoikia. Taustalla on muutaman yritysmaailman vaikuttajan halu ajaa liittovaltiota. Hinnasta välittämättä tuota ajetaan. Suomessa tappion kärsivät veronmaksajat ja yhteiskunnan tuista riippuvat ihmiset. Se ei koske tuota asiaa ajavia yritysjohtajia. Heidän yrityksissään saattaa 90% tuotannosta olla Suomen ulkopuolella.

Tämän eurooppalaisen hulluuden taustoja pohdin 3 vuotta sitten blogikirjoituksessa. Kauhistuttavaa on se, että kuluneet vuodet eivät ole kumonneet silloisia päättelyjä, pikemminkin päinvastoin. On mahdollista, että tämä suuruudenhullu seikkailu päätyy umpikujaan ja koko euron hajoamiseen, mitä on ennustanut mm. tohtori Tuomas Malinen. Siitä tulee varsin likainen episodi ja mikä tahansa on mahdollista. Suomen asioista tuo liittovaltio ei pätkääkään välitä. Nyt saatetaan elää itsenäisen Suomen tuhoutumisen tai säilymisen kannalta keskeisiä aikoja. Korona on tässä vain tekosyy.
Olli Pusa
sosiaaliturvapolitiikan dosentti
yhteiskuntatieteiden tohtori
vakuutusmatemaatikko (SHV)
eläkkeiden ja sosiaaliturvan rahoituksen asiantuntija
0 kommenttia          Bookkaa tämä

EU:n lakeina toimii poliittinen tahto

27/5/2020

On ollut jo pitkään tiedossa, että EU-oikeus on jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden yläpuolella. Tätä kutsutaan ensisijaisuusperiaatteeksi.

Keneltäkään ei varmaan ole jäänyt huomaamatta, että EU ei noudata omia sääntöjään. Ei edes kaikkein pyhintään, eli perussopimuksia, joiden lähin vastine Suomessa on perustuslaki.

Keskustan Antti Kurvinen kertoo EU-oikeuden tulkinnan olevan teleologista – siis päämäärähakuista.

Sama suomeksi: tarkoitus pyhittää keinot.

EU:n toiminta on kieltämättä ollut tämän periaatteen mukaista.

Esimerkki: EU:n peruskirja kieltää ehdottomasti maiden välisen yhteisvastuun. Kieltoa on rikottu pää märkänä, ja erilaisia yhteisvastuuseen perustuvia rahoitusmekanismeja on rakennettu vuosikausien ajan.

Juuri nyt odotetaan EU-komission ehdotusta, joka vie kielletyn yhteisvastuun niin sanotusti next levelille. On tarkoitus antaa suoria avustuksia. EU on jälleen luomassa uutta rahoitusvälinettä, joka ei perustu vallitsevaan lakiin, vaan on sen vastainen.

Suomen pääministeri Sanna Marin ei puutu siihen, että uusi tukimuoto rikkoo sekä EU-perussopimuksen henkeä että sen suoraa kirjainta. Hänen mukaansa Suomi kannattaa rakentavaa otetta ja yhteisymmärrystä.

Suomessa on kaksi keskeistä kansanvallan instituutiota. Toinen on pääministerin johtaja eduskunta, toinen on tasavallan presidentti. Viikonlopun kultarantakeskustelujen keskeinen anti oli näiden kahden välinen konflikti. Sauli Niinistön sanoma on verhottu diplomatian kielelle, mutta viesti on selvä: tasavallan presidentti varoittaa yhteisvastuusta. Pääministeri ei lotkauta korvaansakaan.

Kuuluisan Kantin imperatiivin mukaan jokainen yksittäinen teko tulisi aina punnita siten, että teon perusteella voitaisiin säätää yleinen moraalilaki. Esimerkiksi tikkarin varastaminen on huono ajatus, koska yksittäisen varkauden salliminen edellyttäisi ajatusta, että varastaminen on ylipäätään sallittua.

EU-oikeus ei läpäise Kantin imperatiivia. EU tarjoilee meille ajatusta, että lakien ja kaikkein keskeisimpien EU-periaatteiden rikkominen on sallittua.

Suomessa on totuttu ajattelemaan, että lait laaditaan eduskunnassa perusteellisen kansalaiskeskustelun ja asiantuntijakuulemisten jälkeen.

EU:ssa kaikki on toisin. Euroa ja velkaantumista koskevissa kriittisissä kysymyksissä EU:n lakeina toimii tällä hetkellä poliittinen tahto. Ei lain kirjain eikä sen henki.

Suomen lainsäädäntö on alistettu tälle tahdolle.

Lopputulos on häkellyttävä – on mahdotonta täsmällisesti sanoa, mitkä oikeudelliset periaatteet ovat Suomessa voimassa ja mitkä eivät.

On syytä muistuttaa ikivanhasta kahtiajaosta, jota kuvaavat termit rule-of-law ja rule-by-law:

Rule-of-law tarkoittaa oikeusvaltioperiaatetta. Sen peruspilareihin kuuluu periaate, jonka mukaan kukaan ei ole lain yläpuolella. Poliittisten johtajien oikeus hallita nojaa kansalaisten vapaaehtoiseen valintaan.

Rule-by-law tarkoittaa hallitsijan oikeutta vallankäyttöön lakien avulla. Maailman pimeimmissä despotioissa hallitsijat käyttävät lakeja turvatakseen oman valtansa. Laeista ei ole suojaa hallitsijoiden vaatimuksia ja mielihaluja vastaan, vaan ne päinvastoin sinetöivät hallitsijan aseman.

Euroopan unioni on ottanut askeleita jälkimmäiseen suuntaan.

Poliittinen tahto tekee mitä tahansa turvatakseen asemansa ja valtansa. Kuten EKP:n ex-pääjohtaja Mario Draghin sanoi: ”whatever it takes”.

Se poliittinen tahto, joka ei itse välitä oikeusvaltioperiaatteesta, syyttää tietenkin samasta synnistä muita. EU käy sen mahtia vastaan niskoittelevien jäsenmaiden (Puola, Unkari) kimppuun muodollisena perusteenaan oikeusvaltioperiaatteen rikkominen.

Ilmassa leijuu paradoksin katku.

Matias Turkkila

päätoimittaja

Suomen Uutiset (PS)

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kaivolan päiväkoti säilyy

26/5/2020

Kaivolan päiväkotia ei lakkauteta. Salon opetuslautakunta päätti illan kokouksessa lautakunnan puheenjohtajan Sanna Lundströmin (kok) esityksestä, ettei päiväkotia lakkauteta. Äänestyksen tulos oli sama kuin aiemmin tänä vuonna eli 11-2.

Lakkauttamisen puolesta äänestivät kokoomuksen Janne Väistö ja demareiden Toni Raitanen.

Sivistyspalveluiden johtaja Pia Setälä esitti, ettei päiväkotia orjata. Yhtenä perusteena oli, että rakennus on ollut talvisin kylmä. Peruste oli pelkkä tekosyy. Jos on kylmä, voidaan kiertää patterilämpöä hieman suuremmalle. Remppaa kuitenkin tehdään eli mm. asennetaan väliovia. Toisin sanoen selkeää ja järkevää syytä ei lakkautukseen tällä hetkellä ole.

Lautakunnan perussuomalaiset jäsenet Sabina Haavisto ja Antti Olkinuora äänestivät tietysti päiväkodin säilyttämisen puolesta.

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Entäpä jos?

26/5/2020

EU jaksaa riemastuttaa. Ensin piti ottaa lainaa 600 miljoonaa, sitten 800 ja nyt 1000 miljardia elvytyspakettiin. EU lainaa 1000 miljardia markkinoilta eli yksityisiltä pankeilta veronmaksajien piikkiin.

Mitä virkaa on EKP:llä?

EKP lainaa rahaa. Sen pitäisi luoda rahaa, ei lainata sitä muilta. EKP ei ole oikea keskuspankki vaan velkaannuttamiskone, joka toimii yksityisten liikepankkien tsupparina jäsenmaiden velan kasvattamiseksi.

Miksi yksityiset pankit luovat rahaa tyhjästä? Milloin näille pankeille annettiin keskuspankkien yksinoikeus laskea valuuttaa markkinoille? Tämä on koko läntisen finanssitalouden suuren huijauksen ydin: pankit luovat lisää rahaa tyhjästä.

Euro on maksanut suomalaisille konservatiivisen arvion mukaan 32 miljardia puhdasta persnettoa. Yksistään jäsenmaksuissa olemme ottaneet nettotappiota yli kuusi miljardia ja muihin EU-kustannuksiin on uponnut noin 80-90 miljardia. Olemme hävinneet absoluuttisena menetyksenä noin 120 miljardia euroa tähän projektiin.

Miten kukaan täyspäinen, aivot omistava ihminen voi sanoa, että viisimiljoonan kansan menetettyä nettona 120 miljardia 25 vuodessa me olemme hyötyneet tästä?

EU ja euro ovat syy Suomen velkaantumiseen, maahanmuuttoinvaasiota unohtamatta. Puhe kaikesta muusta on pelkkää sössötystä ja höpinää, epäolennaista hätvaletta.

Miettikää mikä olisi Suomen tilanne, jos valtio ei olisi syytänyt tyhjyyteen 120 miljardia?

Mitä jos kansantaloudessa olisi rahaa 120 miljardia?

Niinpä.

Suomella ei olisi huolen häivää.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomi irti eurosta.

24/5/2020

Jos EU ja euro olisivat olleet viisas ratkaisu, myös Ruotsi, Norja ja Tanska olisivat siirtyneet euroon. Ruotsi ja Suomi ovat mamujen kanssa purjeessa, mutta tanskalaiset ja norjalaiset nauravat matkalla pankkiin.

On selvää, että järki lopulta voittaa.

Se tarkoittaa sitä, että systeemi sortuu ja Suomikin palaa takaisin markkaan.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Hermot meni

24/5/2020

Hermot menettäneen pääministerin kerrotaan sanoneen rahaministerin olevan ’itsepäinen ja epävarma’.

Suomen Kuvalehti uutisoi koronakriisin peittäneen hallituspuolueiden välisiä sisäisiä riitoja.

SDP:ssa kerrotaan hämmästellyn keskustan ja puoluejohtaja valtiovarainministeri Katri Kulmunin toimintaa, johon pääministeri Sanna Marinin (sd) kerrotaan tuskastuneen. Marinin hermojen kerrotaan pettäneen henkilöstömitoituksesta neuvoteltaessa, kun Kulmuni panttasi kantaansa.

Sdp:n eduskuntaryhmässä Sanna Marinin kerrotaan valittaneen Kulmunin olevan ”maanvaiva”, epäilleen tämän kykyjä ja sanoneen keskustajohtajan olevan ”itsepäinen ja epävarma”.

– Sanna ei luottanut Katriin, ei missään asiassa, SDP:n taustavaikuttaja sanoo SK:lle.

Keskustalaisten puheiden julkisten menojen leikkaamisesta sanotaan hirvittävän sosiaalidemokraatteja. Nykyiselle hallituspohjalle ilman vaaleja on puolueen arvion mukaan vain yksi vaihtoehto: Sdp:n, keskustan ja kokoomuksen hallitus.

Sanna Marinin parhaimpiin puoliin ei demareiden mukaan kuulu vastakkaisten mielipiteiden kuunteleminen ja sietäminen.

– Hän on vahva omissa näkemyksissään eikä tykkää vastaväitteistä.

Pääministerin tokaisut hämmästyttävät joskus hänen kannattajiaankin.

– Tuossa asemassa ei voi sanoa, että keksitään jostain ne rahat. Hän on välillä niin punainen, että hirvittää.

Keskustan kerrotaan olevan hajallaan kahdessa perusasiassa, hallitusyhteistyössä ja talouspolitiikassa.

– Osa tuntee olonsa erittäin epämukavaksi tässä kommunistiseurassa.

Lähde: Verkkouutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kohti sosialistista Eurooppaa?

24/5/2020

Muistoja menneestä vai kaikuja tulevasta?

Tarjoileeko Marinin hallitus sitä, mitä vasemmistoliitto on toivonut puolueen syntymästä asti?

Uusia juttuja ei ehdi kirjoittaa, mutta seuraavassa hieman vanhaa tekstiä, johon lisäsin muutaman uuden rivin.

Sosialismia Virossa Viron sosialistisen neuvostotasavallan (Viron SNT) aikana :

Vuodet 1940 - 41:

- pidätettyjä 8000, joista tapettiin tai menehtyi 7800
- kyyditettyjä [Siperiaan keskitysleireille, Gulak] 10 000, joista tapettiin tai menehtyi 6000
- Puna-armeijaan mobilisoituja 34 000, joista tapettiin tai menehtyi 24 000
- kadonneita 1100
- ulkomaille paenneita 500

Vuodet 1944 - 1991:

- pidätettyjä 30 000, joista tapettiin tai menehtyi 10 000
- kyyditettyjä [Siperiaan keskitysleireille, Gulak] 23 000, joista menehtyi 3000
- kapinataisteluissa menehtyi 3000
- poliittisista syistä vuosina 1953 - 1988 pidätettyjä 500 (=mielipidevankeja, tuomiot yleensä useita vuosia)
- ulkomaille paenneita 90 000

Ulkomaille paenneiden määrä kasvoi neuvostomiehityksen toisen vaiheen käynnistyessä huomattavasti suuremmaksi kuin puna-armeijan ensimmäisen miehitysajan kynnyksellä ja aikana.

Paenneiden määrä moninkertaistui lukemasta 500 lukuun 90 000. Ensimmäisen neuvostomiehityksen perusteella virolaiset tiesivät mitä on tiedossa, kun sosialistit ottavat vallan.

Viron tapahtumat ovat vain yksi esimerkki siitä kauheudesta, jota sosialistit ja kommunistit toteuttivat kaikkialla itäisessä Euroopassa, kun Neuvostoliitto miehitti itsenäiset valtiot vastoin niiden tahtoa. Länsimaat seurasivat vierestä panematta tikkua ristiin ehkäistäkseen totaalitaarisen väkivaltakoneiston vallan levittäytymistä.

Myöhemmässä vaiheessa erityisesti Ruotsi ja Yhdysvallat osoittivat vakaata tahtoa edesauttaa miehityksen alle jääneiden valtioiden asukkaita.

Yhdysvaltain presidentti Ronald Reaganin toiminnalla oli merkittävä rooli esimerkiksi Baltian maiden vapautumisessa. Hän teki hyvän pohjatyön edistämällä politiikkaa, jonka myötä Neuvostoliitto ajoi itsensä umpikujaan ryhdyttyään varustautumiskilpailuun amerikkalaisten kanssa.
Tähtien sota -strategia vaati uhrinsa, joka oli hieno asia Neuvostoliiton romahtaessa taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Vasemmistoliitto ajaa sosialismia Suomeen ja Eurooppaan.

Vasemmistoliitto on skdl:n perintöä jatkava puolue. Skdl tunnettiin Neuvostoliittoa ja sen järjestelmää ihailleena puolueena.
Sen piirissä erityisesti taistolaiskommunistit pyrkivät kaikin tavoin edistämään totalitarismin etenemistä Suomessa. Vasemmistonuorten tavoitteisssa ja puheissa on ollut jo vuosien ajan paljon samaa kuin taistolaiskommunistien toiminnassa.

Opetusministeri Li Andersson on vasemmistonuorten entinen ja vasemmistoliiton nykyinen puheenjohtaja.
Suomen nykyinen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen on kasvanut umpitaistolaisessa perheessä molempien vanhempien oltua henkeen ja vereen taistolaiskommunisteja.

Pekonen väistyy ministerintehtävästä ensi keväänä. Hänen tilalleen nousee Hanna Sarkkinen.

Osaavatko suomalaiset vanhat ja nuoret sosialistit edes hävetä tai pyytää anteeksi sitä, että ovat tukeneet/tukevat edelleen aatetta, jonka nimissä on murhattu, kidutettu ja alistettu enemmän ihmisiä kuin minkään muun hirmuvallan alla?

Sosialistien väkivalta on aina kohdistunut pääosin omaan kansaan, niihin, joilla on sosialistien mielestä ollut vääriä ajatuksia.

Laitavasemmisto puhuu usein ihmiskasvoisesta sosialismista. Laitavasemmisto on aina leikkinyt sanoilla vääristääkseen todellisuutta. Tai mistäpä minä tiedän, mitä laitavasemmisto tarkoittaa ihmiskasvoilla. Kenties neuvostososialismin sankareiden, Leninin tai Stalinin tapaisten massamurhaajien kasvoja?

Vasemmistonuorten mainosta katsellessa ymmärtää, miksi historia voi toistaa itseään.

Heikki Porkka

Facebook

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Elokuu 2021 (1)
Heinäkuu 2021 (5)
Kesäkuu 2021 (14)
Toukokuu 2021 (58)
Huhtikuu 2021 (48)
Maaliskuu 2021 (65)
Helmikuu 2021 (51)
Tammikuu 2021 (51)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com