Tampereen punavihreä toimittajakoulu tuottaa shaibaa

4/3/2018

Mediaan on syntynyt nuoren polven toimittajien verkosto, jota yhdistää sosiaalisen median kloonaama arvomaailma. Se vaikuttaa myös aihevalintoihin ja uutisten käsittelytapoihin.

Ilmiö on sukua suomettumiselle, jolloin ne toimittajan ja poliitikot, jotka käsittelivät Neuvostoliittoa tai neuvostosuhteita virallisesta linjasta poikkeavasti, karkotettiin paratiisista. He olivat riitasointu kollektiivisessa hymistelyssä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Pikimusta porvari

4/3/2018

Helsingin yliopiston ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­don hal­lin­non en­ti­nen pro­fes­so­ri Martti Kekomäki jat­kaa val­mis­tel­ta­van sote-uu­dis­tuk­sen kri­ti­soi­mis­ta. Poh­jo­lan Lää­kä­ri­päi­vil­lä Ou­lus­sa kes­ki­viik­ko­na me­di­al­le pu­hu­nut eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri ei näe mal­lis­sa pal­jo­a­kaan ke­hut­ta­vaa.

– Ta­voit­teet uu­dis­tuk­ses­sa ovat sel­vät: saa­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­nen ja kus­tan­nus­ten hal­lin­ta. Täl­lä het­kel­lä saa­ta­vuu­des­sa on sel­lai­sia alu­eel­li­sia ja so­si­oe­ko­no­mi­sia ero­ja, jot­ka vie­vät Suo­men mu­ta­sar­jaan, kun pu­hu­taan oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta.

Tä­hän ei Ke­ko­mä­en mu­kaan sote-uu­dis­tus val­mis­tel­ta­vas­sa muo­dos­saan ole tuo­mas­sa pa­ran­nus­ta. On käy­mäs­sä päin­vas­toin.

Ke­ko­mä­ki sa­noo, et­tä uu­dis­tuk­seen on si­säl­ly­tet­ty ele­ment­te­jä, joi­den voi en­na­koi­da kan­sain­vä­lis­ten esi­merk­kien va­los­sa sääs­tö­jen si­jaan li­sää­vän kus­tan­nuk­sia. Näin on hä­nen mu­kaan­sa ta­pah­tu­nut esi­mer­kik­si Tuk­hol­mas­sa.

– Sin­ne on ko­pi­oi­tu täy­sin epä­on­nis­tu­nees­ta Tuk­hol­man ko­kei­lus­ta mal­li, jos­sa on kil­pai­lua pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa, kaik­ki saa­vat pal­ve­lui­ta, jo­not hä­vi­ä­vät, yk­sit­täis­kus­tan­nuk­set pu­to­a­vat – ja ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set rä­jäh­tä­vät kä­siin.

– Jono siir­tyy ter­veys­kes­kuk­sen ovel­ta sai­raa­lan ovel­le. Se teki Tuk­hol­mas­sa puo­li­tois­ta mil­jar­dia kruu­nua yh­te­nä ai­no­a­na vuon­na, min­kä oli­si voi­nut etu­kä­teen­kin ar­va­ta, et­tä näin­hän täs­sä käy.

Lähde: Oululehti

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Pohdin ankarasti, olisiko tämä blogi syytä lopettaa?

3/3/2018

Olemme matkan siinä vaiheessa, joissa puolueet ja yksittäiset poliitikot toimivat täysin avoimesti kahmiessaan etuja itselleen, kavereilleen ja puolueilleen.

Mistään ei enää välitetä, koska "järjestelmä" on saatu valmiiksi. Siihen on mahdoton vaikuttaa äänestämällä tai millään muullakaan tavalla. Ainoa, joka tepsii on vaikuttaminen ”sisältä päin”.

Tätä kaikkea edesauttaa suomalainen media ja valtion eli kansalaisten omistama Yle sekä se, etteivät suomalaiset ymmärrä politiikkaa vaan äänestävät vuorovuosin vasemmistoa ja seuraavalla kerralla oikeistoa.

Vaihtoehto on olemassa, mutta ihmiset eivät välitä. Heille on varattu kärsimyksen kirkkain kruunu ja sen he tulevat saamaan.

Olemme oravanpyörässä, josta on lähes mahdotonta päästä enää irti.

Lukijoita blogissa on kuukausittan ympäri maailmaa 22 000-30 000 henkeä, mutta kukaan ei tunnu enää välittävän mistään mitään.

Onko ihmisiltä se vähäinenkin toivo karkaamassa?

Sote on erinomaisen hyvä esimerkki. Kansalaiset ovat ymmärtämässä, mitä Suomelle on tapahtumassa, mutta poliitikot eivät välitä vaan ajavat maakuntavaltuustoja ja Sote-soppaa kuin viimeistä päivää.

Joka tätä menoa on lähempänä kuin luulemmekaan.

Kun tähän yhdistetään Planeetta Maan suurin ongelma eli väestönräjähdys, niin on siinä sellainen keitos, jota ei enää ihminen pysty selvittämään.

Liperikauloista ei ole apua, sillä Suomen piispojen tekemisten seuraaminen on kuin Ratto-lehteä lukisi. Kukaan ei saa töppöilystään minkäänlaisia rangaistuksia eikä niitä kukaan enää edes paheksu. Ihmiset eroavat lähtemällä kirkosta lätkimään. Tapa se on sekin.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Sote-sotku

3/3/2018

Lukuisat asiantuntijat ja poliitikot myös oppositiopuolueiden ulkopuolelta ovat puuttuneet sote- ja maakuntauudistuksen ja erityisesti valinnanvapausesitysten ongelmiin. Kuitenkin vasta nyt, kun kritiikkiä tulee pääarkkitehtipuolueen eduskuntaryhmästä, argumentit näytetään otettavan vakavasti. Näin toteaa perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

– Poliittinen kulttuurimme on epäkypsä ja kykenemätön uudistamaan yhteiskuntaa. Tärkeimmätkin uudistukset jäävät jumiin puoluepoliittiseen omimiseen, lehmänkauppoihin ja hillotolppiin. Äänestäjiä ei voi syyttää siitä, että sote ei kiinnosta, sillä niin monimutkaiseksi kokonaisuus on rakennettu, Halla-aho kritisoi.

Yksi haluaa rahat, toinen valtaa, kolmas roikkuu mukana

Jo vuosien ajan kaikki ovat tuntuneet olevan yksimielisiä siitä, että soteuudistus on tarpeen. Jossain vaiheessa yhteinen tahto lipesi kuitenkin pahasti sivuraiteille.

– Jos yksi puolue hallituksessa haluaa antaa suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän muutamalle suuryritykselle, toista kiinnostavat mukavat pestit uudella hallinnon tasolla ja kolmas on valmis ihan mihin vain pitääkseen kiinni paikoistaan, on melko selvää, että kansalaisen kannalta mitään hyvää ei synny, Halla-aho toteaa.

– Tietysti politiikassa on kyse kompromisseista. Nyt puhutaan kuitenkin kaikkien suomalaisten elämään vaikuttavasta uudistuksesta ja sektorista, johon valtio käyttää suurimman osan verotuloistaan.

Maksamme tämän hallituksen virheistä vielä pitkään

Perussuomalaiset on jo aiemmin todennut, että yksikään uudistukselle asetettu tavoite ei näytä toteutuvan. Asiantuntijoiden mukaan uudistus ei kavenna väestöryhmien välisiä tai alueellisia terveyseroja eikä sujuvoita sairauksien hoidattamista. Se ei myöskään hidasta kustannusten nousua vaan todennäköisesti päinvastoin.

Pahimmat skenaariot koskevat koko julkisen terveydenhuollon rapautumista ja esimerkiksi suomalaisen korkealaatuisen erikoissairaanhoidon heikkenemistä.

– Useimmilta on jäänyt huomaamatta sekin seikka, että kokoomus on sidosryhmineen niskan päällä joka tapauksessa. Maakunnissa terveydenhuolto siirtyy yksityisten käsiin kovaa vauhtia, kun kunnat tekevät paniikkiratkaisuja säilyttääkseen palvelunsa. Maksamme vielä pitkään tämän hallituksen virheistä, Halla-aho sanoo.

– Hallitus on ylimielisyydessään sokea sekä asiantuntijatiedolle että yhteiskunnan kokonaistarpeille. Kokoomuksen, keskustan ja sinisten yhteistyönä ei synny siis edes kohtuullista uudistusta, mutta poliittista teatteria on tulevina viikkoina varmasti luvassa lisää, Halla-aho ennakoi.

Suomen uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Merkel ja Macron vaikeroivat, sillä EU ottaa uuden suunnan

3/3/2018

EU:n kehittämistä yhä syvemmälle liittovaltioksi kannattavat saavat pikkuhiljaa huomata, että heidän sinisilmäinen utopiansa ei toteudu. Eurooppa-niminen juna on pysähtynyt Brysselin asemalle ja on ottamassa aivan uuden suunnan.

Ensin uudelle raiteelle hakeutuivat Visegrad maat eli Puola, Tshekki, Slovakia ja Unkari. Sen jälkeen Itävalta on tehnyt tai tekemässä täyskäännöstä. Seuraavaksi on vuorossa Italia huomisten vaalien jälkeen. Näissä maissa voidaan puhua laajemmasta suunnanmuutoksesta.

Askeleita oikeaan suuntaan on otettu muissakin maissa. Liittovaltioon ja holtittomaan maahanmuuttoon kriittiset puolueet ovat kulkeneet voitosta voittoon useimmissa Euroopan maissa. Sen seurauksena maahanmuuttopolitiikassa on tehty täyskäännöksiä. Esimerkkinä siitä olkoon Tanska.

Suomessa mukasuvaitsevaiston kuplassa on vielä pimeää. Esimerkiksi Petteri Orpo totesi aikoinaan, että ”pakolaisten maahantulon motiivien epäily on rasismia”.

Maahanmuuttoviraston mielestä suurin osa on ollut muita kuin pakolaisia, joten Orpon järjenjuoksun mukaan Migrin työntekijät ovat pääosin rasisteja.

Alexander Stubb puolestaan loihe lausumaan, että ”monikulttuurisuus on rikkautta. Ei minulla muuta.”

Vihervasemmiston näkemykset ovat olleet vieläkin typerämpiä.

Eduskuntavaalit ovat vuoden kuluttua. Sen jälkeen maahamme todennäköisesti muodostetaan kokoomuksen, vihreiden ja demareiden hallitus. Tämä koostumus on ihanteellinen perussuomalaisten kovalle oppositiopolitiikalle. Jytky on siis tulossa vuoden 2023 vaaleissa. Viimeistään sen jälkeen maassamme herätään EU-politiikan ja maahanmuuttopolitiikan suunnanmuutokseen.

Reijo Tossavainen

kansanedustaja evp (ps) blogissaan

1 kommentti          Bookkaa tämä

Sipilän hallituksen konkurssi ja tyly todellisuus

2/3/2018

Eräs menneisyyden tutkimuksen hyvistä neuvoista on: ”if nothing else, follow the money…”

”Seuraa rahan liikkeitä”.

Ahneus ja halu ansaita ovat merkittäviä yleisiä motiiveja. Kyseinen metodi vie myös terveellä tavalla huomion pois pintajulkisuudesta ja bulevardijuoruista. Kun halutaan tietää esimerkiksi se, miksi Juha Sipilän hallitus on nyt henkitoreissaan, on hyvä kysyä: miten raha liikkuu, ja mitkä ovat ne todelliset voimat, jotka liikuttelevat ja motivoivat eri tahoja?

Todelliset poliittiset voimat taustalla

Elina Lepomäen kokoomuksen kansanedustajien kapinaliike ei ole mikään nuoren naiskansanedustajan oikku vaan se edustaa sitä pääoman ja rahan joukkoa, joka haluaisi sotesta todellista yksityistämistä. Sen intressissä on riistää tämä julkinen monopoli ja tehdä siitä yksityinen monopoli ts. ison rahan ansaintakone ulkomaalaisille yrityksille ja yksityisille suomalaisille tahoille.

Lepomäki ei ole yksin mutta hänen uransa on siinä vaiheessa, että hän voi sanoa ”totuuksia”.

Kokoomus on täynnä kapinahenkeä ja protestia. Sitä ei voi mediatempuilla salata.

Kaupunkikapina ja Jan Vapaavuori

Lepomäki ei vastusta sotea sinänsä vaan sitä että se jäi kompromissiksi. Hänen takanaan on myös paljon isompi hahmo – herra pormestari Jan Vapaavuori, joka edustaa Helsinkiä ja kaupunkeja yleensä. Tämän kokoomuksen kaupunkikapinan lähtökohtana on se, että 20 vuoden kuluttua suomalaiset asuvat enimmäkseen etelässä ja kaupungeissa. Maaseudulle on jäänyt yhä pienempi ja eristyneempi joukko ihmisiä (ikävä kyllä).  

Herra Vapaavuori ei halua sotea tai maakuntavaltuustoja sillä ne veisivät hänen ja mahtavien kaupunkien valtaa.

Juha Sipilän edustama ns. citiliberaalien ja uskonnollisen pääoman joukko on tässä tilanteessa yhä eristyneempi, surkeampi, pikkuruisempi ja yksinäisempi. ”Maakuntien Suomi” haluaisi sotesta toiseen käteen mahtavan liiketaloudellisen sammon ja toisella kädellä se hallitsisi maakuntavaltuustoina kaikkea muuta paitsi sitä sille ikävää Helsinki & Uusimaa jättiläistä, jonne se ei ikinä pääse.

Nyt se ei onnistu. No go!

Mitä kansa haluaa?

Tässä tylyssä todellisuudessa, jossa me elämme raha voittaa liiankin usein. Se, mitä kansa haluaa, leimataan usein populismiksi. Normaalit poliittiset puolueet kuitenkin haluavat toteuttaa aidosti ihmisten tahtoa.

Mitä sitten ihmiset haluavat?

Normi-ihmiset haluavat hyvää ja korkealaatuista terveydenhoitoa – mahdollisimman halvalla. He eivät halua tästä uutta sähkölaskusirkusta.

On melko varma, että he eivät halua julkisen vallan monopolin muuttuvan yksityiseksi monopoliksi. Kuten jokainen muistaa Monopoli-pelistä, sen tien lopussa on ”Erottaja/hotelli – 40 000 euroa”. Carunan kohtalo kertoo karua kieltä siitä, miten typerästi jokin yksityistäminen voidaan toteuttaa. Pekka Haavisto, Jyrki Katainen ja muut vastuuministerit kantavat sitä vastuuta ikuisesti.

Epäilen myös, että kansa haluaisi nykyisen kepun edustamaa maakuntien ”cosa nostra” Suomea, tai pikkulipilaarista onnelaa, jossa maakuntasatraapit heiluttaisivat ihmisten todellisuutta.

Ihmiset: hyvää ja halvalla

Kyllä - julkinen terveydenhuolto tarvitsee tehostamista ja sen rinnalle myös yksityisiä palveluntuottajia mutta kilpailun tulee olla aitoa ja perustua a) hinnan ja b) laadun kilpailulle.

Lepomäen kritiikki herätti median. Se uskaltaa nyt puhua tosiasioista. Lepomäen kritiikki ei ole kuitenkaan mitään rakettitiedettä tai aivan uutta. Siitä on puhuttu.

Olen monta kertaa toistanut tätä sitä samaa. Sote ei toimi; se mihin mennään ei säästä rahaa, ei tuo parempia palveluja eikä ole tasa-arvoinen kaikkia suomalaisia kohtaan.

Lepomäen ulostulon jälkeen media vain uskalsi sanoa ensimmäistä kertaa sen julki: entä jos hän oikeassa? Nyt se ei ole populismia.

Stalinistinen onnela vai ihmisten Suomi?

Se mitä nyt halutaan voidaan verrata 1930-luvun Neuvostoliittoon ja sen kollektivisaatio- ja pakkoteollistamis projekteihin. Molemmissa oli ns. positiivisia ideoita: yksityisten maaviljelijöiden maatilkut piti yhdistää ja agraarinen maa tarvitsi teollistamista. Näiden ideoiden toteutus tehtiin kuitenkin rikollisesti ja väkivallalla. Venäjä menetti maaseudun terveen ytimen ja sen ahkerimmat ihmiset Siperiaan ja toisaalta maa teollistui järkyttävillä kustannuksilla ja ihmisten kärsimyksillä.

Se mitä sotessa halutaan on stalinistista onnelaa.

Me tarvitsemme ihmisten Suomen, jossa tehdään järkeviä päätöksiä. Sote-prosessin hyvä puoli on se, että julkisen terveydenhoidon negatiivisia puolia on valotettu ja on voitu käydä perusteellinen keskustelu siitä mistä me veronmaksajat oikein maksamme kun puhumme terveydestä.

Se voi toimia oikean ja todellisen terveydenhoitoreformin perustana – kun sitä ruvetaan seuraavan hallituksen toimesta toteuttamaan.

ps. Sipilän jappas...

Vanha totuus on se, että pääministeri ei voi tehdä montaa ns. hallituskysymystä. Hänen asemansa ja luottamuksensa rapistuu. Tai sitten herää epäilys, että hänen sanansa ei pidä. Se ei pitänyt kun piti antaa talo, se ei pitänyt kun Vanhanen ei saanutkaan ääniä...onko se tulos ja...jappas, jappas...

Arto Luukkanen

dosentti

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Tervehdys aurinkoisesta mutta hyvin kylmästä Helsingistä!

2/3/2018

Eduskunnassa käsiteltiin tiistaina valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ensimmäistä osaa. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Ville Vähämäki, joka oli tiiviisti mukana viime eduskuntakaudella luomassa kansainvälistäkin julkisuutta saanutta Suomen sata uutta mahdollisuutta -julkaisua.  Julkaisu pisteyttää sata tulevaisuuden teknologiaa ja antaa näin välineet Suomen teknologiselle kehitykselle ja esimerkiksi uusien ammattien löytämiselle.
 
Keskiviikkona eduskuntaryhmä piti tiedotustilaisuuden 90-luvun laman ja pankkikriisien uhrien auttamisesta kansanedustaja Laura Huhtasaaren johdolla. Perussuomalaiset on avannut sähköpostiosoitteen, johon laman uhrit voivat lähettää kokemuksiaan (pankkikriisi@perussuomalaiset.fi). Haluamme perustaa totuuskomission, joka selvittää nuo sotkut, joilla liian monet suomalaiset käytännössä alistettiin velkaorjuuteen.
 
Keskiviikkona käytiin myös välikysymyskeskustelu koulutuksesta, jossa perussuomalaiset oli mukana. Ryhmäpuheenvuoron pitänyt Ritva Elomaa painotti, että laadukas opetus on suomalaisen yhteiskunnan kivijalka. Nyt talousnäkymät ovat valoisammat kuin aikoihin ja hallituksella olisi mahdollisuus näyttää, miten paljon se koulutusta arvostaa. Perussuomalaiset olisivat panostaneet koulutukseen jo tälle vuodelle esittämässään vaihtoehtobudjetissa. Ryhmäkokojen kasvu, erityisoppilaiden asema, jakautuminen hyviin ja huonoihin kouluihin, heikentyvät oppimistulokset ja oppilaiden kasvava pahoinvointi huolestuttavat.
 
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Tavio jätti lakivaliokunnassa eriävän mielipiteen lausuntoon valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategiasta.  Tavio piti huonona, että EU kytkeytyy jatkuvasti enemmän kansallisiin oikeuskysymyksiin. Liittovaltiokehitys etenee salakavalasti, koska EU-asioita ei käsitellä perinpohjaisesti jäsenvaltioiden parlamenteissa, vaan jäsenvaltioille on muodostunut käytännöksi automaatio myötäillä komission kantoja.
 
Kansanedustaja Rami Lehto puolestaan jätti kirjallisen kysymyksen yrityssaatavien perintäkuluista. Yritysten kohtuuttomat perintäkulut aiheuttavat huomattavia kuluja yrityksille ja pahentavat entisestään taloudellisissa vaikeuksissa olevien yrittäjien asemaa.
 
Eduskunnan eläinsuojeluryhmän edustajat, Kike Elomaa ja Leena Meri antoivat maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon eläinsuojelulaista. Perussuomalaisten mielestä lakiesityksessä on vielä paljon viilattavaa, jotta eläinten hyvinvointi ei jää huomioimatta.
 
Perussuomalaiset kysyivät eduskunnan suullisella kyselytunnilla, aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin niin sanotun Tiitisen listan julkistamiseksi. Tiitisen lista on Suojelupoliisin vuonna 1990 haltuunsa saama nimilista suomalaisesta henkilöistä, jotka ovat epäilyjen mukaan olleet yhteydessä Itä-Saksan turvallisuuspalvelu Stasin Suomessa toimineeseen edustajaan. Kansanedustaja Olli Immonen jätti samasta asiasta kirjallisen kysymyksen. Perussuomalaiset vaatii asiassa avoimuutta.
 
Muuten poliittista kenttää on värittänyt pian eduskuntaan tuleva uusi valinnanvapautta käsittelevä hallituksen esitys. Perussuomalaiset on koko ajan kritisoinut nykymuodossaan esitettyä uudistusta. Toteutuessaan se romuttaisi suomalaisen julkisen terveydenhuollon, lisäisi terveyseroja, heikentäisi syrjäalueiden palveluita, räjäyttäisi kustannukset ja monissa tapauksissa heikentäisi hoitoketjujen sujuvuutta. Emme voi hyväksyä tällaista mallia.
 
Hyvää viikonloppua ja valoisia talvipäiviä!
 
Puoluetoimiston ja eduskunnan väki

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kokoomuksessa syttyi järjen valo

28/2/2018

Tosin vain yhdelle, mutta alku se on sekin.

Suomalaiset mediat ovat, ihme kyllä, uutisoineet tänään Elina Lepomäestä:

"Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki antaa ankaran tuomion Juha Sipilän (kesk) hallituksen tärkeimmälle hankkeelle eli sote- ja maakuntauudistuselle. Lepomäen mielestä hallituksen valmistelemaa esitystä sote-uudistukseksi, valinnanvapauslaiksi ja maakuntauudistukseksi ei pidä viedä eteenpäin.

- Mielestäni nyt on aika todeta, että sote-esitys ei täytä sille asetettuja tavoitteita. Säästöjä ei tällä mallilla saa aikaiseksi, eikä ole syytä olettaa, että malli parantaisi asiakkaiden palvelun laatua tai hoidon saatavuutta. Valinnanvapausmalli ei johda suotuisaan kilpailuun, Elina Lepomäki sanoo tiedotteessaan.

Hän järjesti aiheesta myös tiedotustilaisuuden eduskunnassa tänään.

Lepomäki huomauttaa, että valinnanvapausmallissa maksetaan asiakkaiden määrästä eikä potilaiden hoidosta.

- Markkinat keskittyvät muutaman suuren tuottajan ympärille, joilla on jatkossa kaikki valta. Pienillä tuottajilla ei ole tässä mallissa mitään jakoa, Lepomäki perustelee."

Lepomäki taisi kuitenkin tehdä Zysset. Edustaja Ben Zyskowicz kun marmattaa aina laittomista maahantulijoista ja on heittiä vastaan.

Mutta kun tulee äänestysaika, niin mitä tekee Zysse. Äänestää vaivihkaa samalla tavalla kuin muutkin kokoomuslaiset.

Poliittista peliä, saakuri.
Sen kokoomus osaa.

Minä itte -puolue.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Arvo Pohja

28/2/2018

Lakiin tulisi kirjata, että loikkaus kesken vaalikauden ei eduskunnassa olisi mahdollista. Tämä on jo kuluttajansuojakysymys. Jos ihminen on niin tyhmä, ettei hän osaa valita poliittista ryhmäänsä siihen sitoutuen, miten hän voi edustaa kansaa. Vastaus on ilmiselvä. Kansanedustuksen sijaan hän edustaa itseään ja omia pyrkimyksiään.

Sinisten kohdalla heidän irtautumisensa Persuista olisi pitänyt automaattisesti johtaa siihen, että heidän ministeripaikkansa olisivat evätty ilman kansan mandaattia, joka oli annettu Persuille. Tämä olisi tarkoittanut uusia todellisia hallitusneuvotteluja, joita hämäykseksi hieman käytiinkin, tai kokonaan uusia vaaleja.

Ajatelkaapa hieman listaa: Elovaara, Elo, Lindström, Torvinen, jne.

Kuka haluaisi näitä hoitamaan ihmisten asioita. Jo pelkkä ajatus on kuin B-luokan kauhukomediasta.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ismo Saari kirjoittaa

27/2/2018

Olavi Ala-Nissilä toi esille kasvukäytävien merkitystä Varsinais-Suomen kehityksessä, Helsinki-Turku-Tampere -kasvukolmion ja mainitsi siinä Varsinais-Suomen osalta suurimpana välin Salo-pääkaupunkiseutu. Kaavaehdotuksessa suunnitellaan paikallisjunaliikennettä ottamalla uudelleen käyttöön vanhoja asemia, mm. Turku-Salo -välillä Piikkiö ja Paimio sekä kartassa myös Hajala. Maakunnan ja Salon kannalta Salosta itään on kuitenkin kyse vain yhteysvälistä, sillä Salon aseman jälkeen seuraavat asemapaikat ovat Uudenmaan puolella. Tämä on kaavaehdotuksen suuri heikkous. Siinä Varsinais-Suomi päättyy Salon keskustaan.

Kasvukäytävän edellytyksenä on, että välillä on pysäkkejä, mistä pääsee junaan.

Uudenmaan puolella uusi ratalinjaus on suunniteltu kulkemaan moottoritien tuntumassa ja asemavarauksia on suunniteltu ratavarren kaikkien taajamien läheisyyteen. Espoo-Lohja -välille tulee muodostumaan elinvoimainen nauhakaupunki. Uudenmaan puolelle on varattu mahdollinen asemapaikka myös Saukkola-Sammatti -moottoritieliittymän kohdalle. Mikäli tämä jää ainoaksi pysäkkipaikaksi Lohjan ja Salon välille, tällä välillä ei tulla näkemään paikallisjunaliikennettä, eikä tämäkään asemapaikka tule käyttöön.

Tämän päivän näkemyksen mukaisen yhteiskuntakehityksen mahdollisuuksien valossa (puheenvuorot eri medioissa mm. Timo Aro, Osmo Soininvaara, Hannu Katajamäki) maakuntakaavaehdotus on Salon ja koko Varsinais-Suomen kannalta Salon kohdalla huono. Kaiken lisäksi se on laadittu täysin silloisen Salon kaupunginhallituksen lausunnon mukaisena.

Pääkaupunkiseudun kasvu aiheuttaa jatkuvaa nousupainetta varsinkin kiinteistö- ja palkkakustannuksiin muuhun Suomeen verrattuna. Se taas synnyttää kasvun laajenemispainetta eri suuntiin, jossa voi asua ja toimia halvemmalla. Rataverkon paikallisjunaliikenne määrää sen, mihin laajenemispaine suuntautuu. Raideliikenteen vaikutus näkyy selkeästi myös pääkaupunkiseudun sisäisessä kehitysrakenteessa.

Varsinais-Suomen liiton, alueen kansanedustajien ja kaikkien, joilla on vaikutusmahdollisuutta asiaan, on tehtävä kaikkensa, jotta nauhakaupunkimaisen kasvukäytävän muodostumismahdollisuus Lohjalta Varsinais-Suomeen turvataan.

On otettava käyttöön erään maakuntahallituksen jäsenen vaalilause viime eduskuntavaalien alla: On oltava rohkeutta purkaa huonot päätökset.

Lohja-Salo -rataosuus tunnin junasta on voitava rakentaa niin, että se luo Varsinais-Suomeen mahdollisuuden vastaanottaa oma osuutensa pääkaupunkiseudun kasvupaineesta. On koko Varsinais-Suomen kannalta onnetonta, mikäli raideliikenteen tuoma mahdollisuus päättyy Lohjalle ja Saloon ja Varsinais-Suomeen jää vain pelkän kaukojunaliikenteen hyödyt.

Ismo Saari

varavaltuutettu (kesk)

Muurla

Lainaan muurlalaista keskustan varavaltuutettu Ismo Saarta syystä siitä, että hän ajattelee suunnitteilla ja osin jo valmisteilla olevasta juna-radasta täysin samoin kuin minä.

Jos Suomusjärvi ja Muurla syrjäytetään, niin Salon kaupungin virkamiesten ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan vastustava kanta, joka perustuu vuoden 2010 päätöksiin, on isästä perkeleestä eli väärä.

Tämän illan kuntalaiskuulemisessa kysyttiin, miksi virkamiehet "pelkäävät" tätä vaihtoehtoa?

Vastaus oli, että jollei tässä tapauksessa anneta periksi, niin on mahdollista, että Saloonkaan ei saada asemaa.

Camoon pojat, viisi minuuttia aikaisemmin kehuitte, kuinka Turun, Salon ja Helsingin keskittymissä asuu lähes puolet suomalaisista. En jaksa uskoa, että turkulaisilla tai valtiolla on mahdollista jättää Salon asemaa välistä pois.

Menikö pupu todellakin pöksyyn, vai onko Turun päättäjillä niin lujat myrkyt, ettei Salo pysty pistämään hanttiin?

Tästä asiasta puhutaan vielä ja korkeilla kirjaimilla, mutta lyhyesti.

Vai mistä oikein on kysymys - nykyään kun on syytä kysellä tällaistakin.

Muuten Salossa pidetty kuntalaiskuuleminen oli jokseenkin järkyttävä. Ensimmäiset puoli tuntia kysymyksiin varatusta ajasta kuultiin osin uskonnllista paasausta, jossa ei ollut päätä eikä häntää. Kysymysten aika olisi pitänyt rajata yhteenä minuuttiin, eikä antaa suupalttian lauteerata kymmentä minuuttia liirum-laarumia.

Myös kaupunginjohtaja Lauri Innan kannattaisi karsia 90 prosenttia vuolaista vastauksistaan tai tiivistää asioita, niin kansalaiset pysyisivät perässä. Ihminen kun pystyy omaksumaan vain noin seitsemän lausetta puhujalta.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Maaliskuu 2018 (37)
Helmikuu 2018 (53)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (47)
Marraskuu 2017 (45)
Lokakuu 2017 (71)
Syyskuu 2017 (50)
Elokuu 2017 (59)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (27)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (41)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (44)
Joulukuu 2016 (36)
Marraskuu 2016 (20)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (50)
Elokuu 2016 (64)
Heinäkuu 2016 (27)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (69)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (45)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (105)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (116)
Syyskuu 2015 (153)
Elokuu 2015 (76)
Heinäkuu 2015 (71)
Kesäkuu 2015 (75)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (54)
Maaliskuu 2015 (85)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (80)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (74)
Lokakuu 2014 (67)
Syyskuu 2014 (57)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (48)
Kesäkuu 2014 (37)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (63)
Maaliskuu 2014 (67)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (46)
Joulukuu 2013 (45)
Marraskuu 2013 (54)
Lokakuu 2013 (75)
Syyskuu 2013 (76)
Elokuu 2013 (96)
Heinäkuu 2013 (89)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (59)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (35)
Tammikuu 2013 (37)
Joulukuu 2012 (29)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (64)
Syyskuu 2012 (59)
Elokuu 2012 (65)
Heinäkuu 2012 (63)
Kesäkuu 2012 (58)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (75)
Helmikuu 2012 (63)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (38)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (60)
Syyskuu 2011 (93)
Elokuu 2011 (65)
Heinäkuu 2011 (43)
Kesäkuu 2011 (58)
Toukokuu 2011 (75)
Huhtikuu 2011 (56)
Maaliskuu 2011 (65)
Helmikuu 2011 (41)
Tammikuu 2011 (16)
Joulukuu 2010 (25)
Marraskuu 2010 (45)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (20)
Elokuu 2010 (36)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (34)
Toukokuu 2010 (43)
Huhtikuu 2010 (34)
Maaliskuu 2010 (58)
Helmikuu 2010 (37)
Tammikuu 2010 (30)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (24)
Lokakuu 2009 (24)
Syyskuu 2009 (31)
Elokuu 2009 (31)
Heinäkuu 2009 (37)
Kesäkuu 2009 (39)
Toukokuu 2009 (34)
Huhtikuu 2009 (28)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (44)
Tammikuu 2009 (24)
Joulukuu 2008 (12)
Copyright © Tapioarjo.com