Verotulojen lasku haastaa seurakuntia

28/10/2017

Verotulokertymät ovat laskeneet seurakunnissa viime vuosina. Heikkenevä tilanne luo paineita taloudenpitoon ja haastaa seurakuntia miettimään toimintaansa. Salon seudulla kirkollisveroprosentit noudattelevat valtakunnan yleistää linjaa. Rankimmin verottaa Kemiönsaaren seurakunta, joka perii 2 prosentin kirkollisveroa. Salon seurakunta on pitänyt veron 1,4 prosentissa.

Tulojen lasku on vaikeuttanut etenkin pienimpien seurakuntien toimintaa. Ne pyrkivät nyt vastaamaan talouden haasteisiin yhdistymällä keskenään tai lyömällä hynttyyt yhteen isomman kanssa. Salon seudulla Kosken ja Marttilan seurakunnat valmistelevat yhdistymistä vapaaehtoisesti. Tuomiokapituli on puolestaan patistanut Sauvo-Karunan seurakunnan yhdistymisneuvotteluihin, joita se käy Paimion seurakunnan kanssa.

Seurakuntien kiinteistökulut ovat usein suuret. Kirkot ja seurakuntatalot vaativat ylläpitoa ja korjauksia, vaikka niiden käyttöaste olisi alhainen. Kiinteistömassan karsiminen ei aina ole kovin yksinkertaista, sillä tiloilla on seurakuntalaisille suuri merkitys. Useimmiten seurakunta haluaa säilyttää itsellään kirkon lisäksi ainakin seurakuntatalon, vaikka muita rakennuksia kuten leirikeskuksia pantaisiin myyntiin. Someron kirkkoneuvosto on päättänyt myydä yhden kolmesta seurakuntatalostaan, joskin sen sijainti hautausmaiden välissä saattaa olla haasteellinen kaupanteon kannalta.

Henkilöstökulut ovat luonnollisesti seurakuntien suurin kuluerä, joten lähtevien työntekijöiden tilalle palkataan enää harvoin uusia. Tehtäviä on järjestelty toisin, sillä seurakunnat eivät kuitenkaan ole vähentäneet toimintaansa, vaikka rahat ovat huvenneet. Talouden heikentyminen pakottaa seurakunnat miettimään uudistuksia; toiminnan erilaista tehostamista ja mahdollisia uusia yhteistyömuotoja. Monessa seurakunnassa toimintatavat on jo otettu tarkasteluun. Se jää nähtäväksi, ryhtyvätkö seurakunnat karsimaan toimintaansa vai pystyvätkö ne keksimään uusia keinoja, joilla jäsenille tarjottavat palvelut voitaisiin rahoittaa.

Kertoo Salon Seudun Sanomien pääkirjoitus.

Ihan hyvä kirjoitus, mutta pääkirjoitustoimittaja on unohtanut sen OLEELLISEN ja TODELLISEN syyn kokonaan.

Arkkipiispa Kari Mäkinen ja muutamat muutkin piispat puhuvat sellaista potaskaa, että aina kun he suunsa aukaisevat, kirkosta lähtee 10 000 ihmistä.

Jollette usko, niin katsokaa eroakirkosta.fi:n tilastoja.

Ne korreloivat aina Mäkisen ulostuloihin.

Tällä menolla piispat puhuvat evankelisluterilaisen kirkon nurin. Samalla he avaavat pelikentän Suomessa tapahtuvalle voimakkaalle islamisaatiolle.

Tekevätkö he sen tyhmyyksissään vain tahallaan?

Kukapa tietää.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä tiedottaa

28/10/2017

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on viime aikoina työstänyt tiiviisti vaihtoehtobudjettiaan eli tutummin varjobudjettia. Kaikkea ei vielä paljasteta (lopullinen varjobudjetti julkaistaan marraskuun puolivälissä), mutta tässä vaiheessa voidaan jo sanoa, että vaihtoehtoomme kuuluu muun muassa seuraavia asioita:

- Lapsivähennyksen jatkaminen: tämä tuo yksinhuoltajalle jopa 400 euroa vuodessa lisää
- Ylen määrärahojen leikkaus
- Hoitajamitoitus vanhuspalveluihin
- Sotilasvammalain määräämää korvausta saisivat kaikki Suomen sodissa palvelleet
- Uusi vapaaehtoisuuteen pohjautuva kehitysapumalli
- Laittomasti maassa oleville kunnissa maksettavien korvausten poisto
- Sisäilmasairaiden auttamista
- Tullin toimintamenojen lisäys
- Puoluetukien leikkaus
- Lääkkeiden omavastuun poistaminen vähävaraisilta

Sivistysvaliokunnassa perussuomalaiset jättivät eriävän mielipiteensä budjettisuunnitelmiin ja vaativat lisää varoja koulutukseen sekä vapaaehtoisen ruotsin kielen opiskeluun.

Olemme viime aikoina puuttuneet voimakkaasti lakialoitteeseen, jolla poistettaisiin tarveharkinta EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevilta työntekijöiltä. Tämä loisi Suomeen halpatyömarkkinat, uuden kanavan laittomalle siirtolaisuudelle ja mahdollisuuden kierrättää kielteisiä turvapaikkapäätöksiä työperäisiksi oleskeluluviksi.

Viikon puhutuin puheenaihe lienee toimittaja Lauri Nurmen kirja ja siitä noussut kohu. Kirjassa kerrottiin, että pääministeri Juha Sipilällä oli suunnitelmat hallituksen uudelleenjärjestämiseksi, mikäli Jussi Halla-aho valitaan puheenjohtajaksi kesäkuun puoluekokouksessa. Eduskunnalle hän kertoi päinvastaista tarinaa. Perussuomalaiset kansanedustajat vaativat selitystä ristiriitaisille kertomuksille.

Eduskuntaryhmästä on esitetty omaishoidontuen verovapautta, yritysbyrokratian ja sen hinnan kitkemistä, tuulivoimatukien purkamista, kodittomille suomalaisille kattoa pään päälle ja niin edelleen. Tämä kaikki aivan lähipäivinä.

Paljon tehdään koko ajan. Perussuomalaiset ei ole yhden asian liike, vaikka maahanmuuttokysymykset ovatkin ehdottomasti rohkeammin ja kokonaisvaltaisemmin esillä kuin pitkään aikaan.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

 

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Saatavuusharkinta

27/10/2017

Eduskunnalle esiteltiin eilen yli sadan kansanedustajan allekirjoittama lakialoite, jolla poistettaisiin EU- ja ETA-alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkinta. Allekirjoittaneita löytyy lähes jokaisesta puolueesta vasemmalta oikealle.

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen ihmetteli eduskunnan kyselytunnilla, miksi myös poliittinen vasemmisto haluaa korvata suomalaisen duunarin halpatyövoimalla.

– Ehkä heillä on samoja osakkeita kokoomuksen kanssa, Immonen päätteli.

Valetyöpaikkoja ja hyväksikäyttöä

Perussuomalaiset ovat jyrkästi eri mieltä saatavuusharkinnan poiston hyödyistä. He näkevät halpatyövoiman käytön sekä lisääntyvät lieveilmiöt uhkina.

– Toisin kuin on väitetty, tarveharkinnan poisto on Ruotsissa aiheuttanut valetyöpaikkoja maahanmuuttajien omiin yrityksiin ja ihmisten hyväksikäyttöä. Tämä käy ilmi Ruotsin hallituksen omasta raportista, Immonen huomauttaa.

– Työntekijät tuovat lisäksi perheenjäsenet mukanaan ja heikentävät näin merkittävästi huoltosuhdetta.

Tarvitseeko Suomi lisää työvoimaa kolmansista maista?

Tarveharkinnan poiston puolustajien yleisin perustelu on, että Suomi tarvitsee lisää osaavaa työvoimaa. Immonen totesi, että tarpeisiin pystytään vastaamaan jo nykyisellä lainsäädännöllä hyvin.

– Suomi kyllä saa osaavaa työvoimaa jo nyt, jos se sitä tarvitsee. Erityisasiantuntijat, tutkijat ja yritysten yli- tai keskijohdossa toimivat henkilöt on jo nyt vapautettu saatavuusharkinnasta. Perustelu on siis heikko.

Uusi väylä laittomalle maahanmuutolle

Saatavuusharkinnan vaikutukset eivät perussuomalaisten mukaan jää vain työmarkkinoihin.

– Tarveharkinnan poisto luo uuden väylän laittomalle maahanmuutolle. Jo nyt on väläytetty, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voisivat jäädä töihin. Tällainen on käsittämätöntä.

Lindström ja Orpo selittelivät

Immonen kysyi ministeri Jari Lindströmiltä (sin), aikooko hallitus poistaa selkeistä ongelmista huolimatta tarveharkinnan ja miten hallitus suhtautuu siihen, että laittomasti maahan tulleet henkilöt, jotka eivät ole saaneet minkäänlaista oleskelulupaa, kierrettäisiin nyt halpatyömarkkinoille.

Ministeri Lindström totesi ”seisovansa vaikka päällään” ja nojaavansa hallitusohjelmaan sekä antoi vastauksessaan ymmärtää, että tarveharkinnan poistoa ei olisi ymmärretty oikein. Ministeri Petteri Orpo (kok) täsmensi, että hallituksen pöydässä katsotaan kokonaisuutta ja varmistetaan, että yritykset saavat osaavaa työvoimaa.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Yhden asian puolue

27/10/2017

Masentavaa nähdä ja kuulla, kuinka hallituksen ministereitä myöten puhutaan, että perussuomalaisilla on vain yksi asia: maahanmuutto, että me olemme yhden asian puolue. Tarkastellaanpa asiaa Pauli Vahteran sanoin:

Hallitsematon, humanitäärinen maahanmuutto aiheuttaa, esimerkiksi:

- Valtion rahankäyttöön ja velkaantumiseen maahanmuutto vaikuttaa enemmän kuin kaikki puolustusministeriön hallinnonalaan kuuluvat menot, lisää velkaa ja lisää korkomenoja

- Asuntorakentaminen (julkiseksi velaksi) ja Suomeen muodostuvat ulkomaalaisten asuinalueet ja ghettoutuminen

- Koulu-, päiväkoti-, terveysasema-/sairaalatilojen lisärakentaminen

- Työttömyyden lisääntyminen

- Päivähoidon erityisjärjestelyt

- Peruskoulun erityisjärjestelyt

- Uuden luku- ja kirjoitustaidottoman kansanosan syntyminen ja siitä aiheutuvat järjestelyt

- Aikuiskoulutuksen erityisjärjestelyt

- Sosiaalitoimen erityisjärjestelyt

- Uusien Suomessa tuntemattomien tautien ja sairauksien tuleminen (esim. tuberkuloosi on tullut takaisin, uusista HIV-tapauksista suurin osa tulee ulkomailta jne)

- Muutokset sairaaloiden, terveysasemien ja koulujen (myös työpaikkojen) toiminnassa uskonnollisten erityistarpeiden huomioimiseksi

- Suomen kielen opetuksen erityisjärjestelyt

- Vastaanottokeskusten toimintojen järjestäminen

- Erilaiset kotouttamistoimenpiteet

- Erilaisen monikulttuurisen tekemisen lisääntyminen ja rahoittaminen

- Kansalaisten eriarvoisuuden lisääntyminen

- Luopuminen suomalaisille tärkeistä asioista (sananvapauden rajoittaminen, halal-teurastus, pyhäpäivien vietto, uskonnonvapauden muutokset jne)

- Vastakkainasettelut ja siitä aiheutuva väkivalta

- Suomessa asuvien keskinäisen luottamuksen heikentymisen monet seuraukset

- Kansalaisten turvallisuuden järkkyminen ja erityisjärjestelyt

- Turvatoimien lisääminen lentokentillä, satamissa ja kansalaiskokoontumisissa (joulurauhan julistamisesta rockkonsertteihin)

- Naisten aseman heikentyminen

- Kirkon toiminnan muuttaminen ja erityiset toimenpiteet

- Jihadistien seuranta, SUPOn erityisjärjestelyt

- Oikeuslaitoksen kuormittaminen ja erityisjärjestelyt (mm. turvapaikkavalitukset)

- Vankeinhoito ja sen erityisjärjestelyt

- Vaikuttaa eläkemenoihin, koska maahanmuuttajat tulevat saamaan takuueläkkeen, vaikkeivat koskaan tekisi työtä Suomessa.

Tämä yksi asia aiheuttaa pitkällä tähtäimellä suomalaisuuden tuhoutumisen.

Suomessa elää vielä ihmisiä, jotka ovat syntyneet 83 vuotta sitten eli vuonna 1934 tai aiemmin. Suomessa elää jo nyt ihmisiä, jotka 83 vuotta myöhemmin näkevät vuonna 2100 kuinka suomalaiset ovat vähemmistönä omassa maassaan.

Tätäkö kaikki eduskuntapuolueet perussuomalaisia lukuunottamatta todella haluavat?

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu vihapuheen valvojana

27/10/2017

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on etsinyt tämänvuotisten kuntavaalien ehdokkaiden Internet-kirjoituksista niin sanottua vihapuhetta.

Vihapuhetta seulomaan kehitettiin tietokonealgoritmi, joka kävi läpi ehdokkaiden Facebook- ja Twitter-viestejä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa vihapuheeksi katsottua materiaalia löytyi noin 20 viestistä. Projektin lopputuloksena yhdenvertaisuusvaltuutettu teki tutkintapyynnön yhdestä kaupunginvaltuutetusta.

Toiminta on monellakin tasolla erittäin kyseenalaista.

Kun entinen vähemmistövaltuutetun virka muutettiin yhdenvertaisuusvaltuutetuksi, hallituksen esitykseen ei kirjattu tällaista toimenkuvaa.

Ihmettelenkin suuresti, miten yhdenvertaisuusvaltuutetun toimenkuvaan kuuluu vaaliehdokkaiden kirjoitusten laajamittainen seulominen tietokonealgoritmilla ja tutkintapyynnön tekeminen.

Yksittäisten ihmisten kyttääminen ei ole yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä. Rikosten valvonta kuuluu poliisille. Asianomistajarikoksissa rikosilmoituksen tekeminen on asianomistajan asia.

Tosiasiassa kuntavaaliehdokkailla ei ollut aavistustakaan, että heidän kampanjointiaan kytättiin viranomaisvoimin – ja vielä tietokoneohjelmalla.

Vaaliehdokkaiden kirjoitusten ohjelmoitu viranomaisseulonta on kyseenalaista poliittisen toimintavapauden ja sananvapauden kannalta.

Demokratiassa äänestäjät arvioivat vaalikirjoitusten laatua ja sisältöä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ei ole olemassa tätä varten.

Riippumatta siitä, mihin ratkaisuun oikeuslaitos päätyy edellä mainitun tutkintapyynnön johdosta, voi tutkintapyynnöllä olla vaikutusta siihen, mitä tietoja tai mielipiteitä vaaliehdokkaat uskaltavat tuoda tulevissa vaaleissa esiin. Pahimmillaan syntyy aiheetonta pelkoa oman mielipiteen ilmaisemisesta. Tällainen seuraus olisi täysin päinvastainen siihen verraten, mitä yhdenvertaisuusvaltuutetun oikeasti pitäisi yhteiskunnassa edistää.

Ville Tavio

kansanedustaja (ps)

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Helsinki tuki maahanmuuttajien järjestöjä runsaalla kädellä

27/10/2017
Julkista rahaa on virrannut ulosotossa olleille maahanmuuttajajärjestöille. Helsingin kaupunki tarkastelee käytäntöjään.

Joukko maahanmuuttajajärjestöjä on päätynyt ulosottoon ja saanut maksuhäiriömerkintöjä, vaikka niihin on virrannut suuria raha-avustuksia veronmaksajilta.

Merkittävää taloudellista tukea järjestöille antaneen Helsingin kaupungin pitäisi edellyttää omien ohjeidensa mukaan avustamiltaan yhdistyksiltä asiantuntemusta, suunnitelmallisuutta ja taloudenhallintaa.

”Afrikkalaisten ja eurooppalaisten etujen ajajana” verkkosivujensa mukaan toimiva Afrikkalaisten ja Afrikkalais-eurooppalaisten yhdistys (AFAES) on kerännyt vuosina 2015–2017 lähes 110 000 euron avustukset Helsingin kaupungilta ja oikeusministeriön rikostorjuntaneuvostolta.

Yhdistykseltä on jouduttu vuosina 2015 ja 2016 perimään saatavia kymmenessä ulosottoasiassa, joista viidessä saatavat on maksettu ja viidessä ulosotto on nyt peruutettuna. Ulosottovelkaa yhdistyksellä on ollut yhteensä yli 6 500 euroa. AFAES:lle on tullut tänä vuonna Asiakastiedon mukaan yksi maksuhäiriömerkintä.

Somalialaisten työllistymisedellytysten edistämistä varten perustettu Puntland community ry on saanut Helsingin kaupungin avustuksia vuosina 2015–2017 yli 61 000 euroa.

Yhdistys on joutunut maksamaan velkojaan kuudessa ulosottoasiassa viime ja tänä vuonna. Yksi ulosotto oli lokakuun alussa vielä vireillä. Puntland community on saanut Asiakastiedon mukaan kolme maksuhäiriömerkintää vuosina 2016 ja 2017.

Lähde: Iltasanomat

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Sipilän hallituksen palkkakuluissa hurja nousu

27/10/2017

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen ministerien, heidän erityisavustajiensa sekä valtiosihteereiden palkkakustannukset ovat nousseet parissa vuodessa kovaa tahtia.

Ensi vuonna palkkakulut paisuvat liki 300 000 eurolla. Suurimpana syynä on ministerien ja avustajien määrän lisääntyminen. Kahdessa vuodessa palkkakulut ovat nousseet peräti 1,2 miljoonaa euroa.

Hallituksen aloittaessa Sipilä halusi karsia sekä ministereiden että avustajien määrää. Vastoin Sipilän tavoitetta 14 ministerin kokoonpanona aloittanutta hallitusta on kuitenkin pitänyt kasvattaa. Nyt ministereitä on jo 17.

Ensi vuodelle ministereiden, valtiosihteereiden ja avustajien palkkoihin on luvassa 6 510 000 euroa, käy ilmi valtiovarainministeriön budjettiesityksestä.

Tälle vuodelle budjettiin oli varattu 5 575 000 euroa, mutta summaa jouduttiin nostamaan lisätalousarviossa 645 000 eurolla.

Vuonna 2016 palkoista selvittiin vielä 5 351 000 eurolla.

Kahden vuoden aikana palkkakulut ovat näin ollen nousemassa vajaalla 1,2 miljoonalla eurolla, eli noin 22 prosentilla.

Lähde: Helsingin Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Vihreä virkamies syynäsi kaikkea viestintää

26/10/2017

Koskaan aiemmin ei Suomen vaaleissa ole nähty vaalikampanjaa, jonka aikana ehdokkaita on kytättyn massiivisella, systemaattisella seurannalla. Tämä muuttui kuntavaaleissa 2017. Hyvässä uskossa Ylen vaalikoneeseen some-tilinsä merkinneiden ehdokkaiden tilit joutuivat seurantaan, ja kaikkia heidän vaalien alla kirjoittamiaan viestejä analysoitiin. Massiivisessa kyttäyshankkeessa käytettiin ilmiantajien ohella myös niin sanottua vihapuhekonetta.

Oikeusministeriön yhteydessä toimiva yhdenvertaisuusvaltuutettu pyrki viime keväänä löytämään useiden kuntavaaliehdokkaiden some-tileiltä vihapuhetta tekoälyn avulla. Tässä apuvälineenä oli niin sanottu ”vihapuhekone”, eli Aalto-yliopiston tutkijoiden kehittämä vihapuhealgoritmi.

Massiivisessa seurannassa oli yli tuhat kuntavaaliehdokasta eri puolueista. Vihapuhekoneen järjestelmään oli kytketty niiden ehdokkaiden some-tilit, jotka olivat merkinneet omat tilinsä Yleisradion tuottamaan vaalikoneeseen. Valvontaan kytkettiin muun muassa kansanedustajat Wille Rydman (kok), Arto Satonen (kok), Jaana Pelkonen (kok), Jani Mäkelä (ps), Touko Aalto (vihr), Johanna Karimäki (vihr), Paavo Arhinmäki (vas) puolustusministeri Jussi Niinistön erityisavustaja Petteri Leino (sin) sekä presidentinvaalikampanjaa parhaillaan käyvät veteraanipoliitikot Tuula Haatainen (sdp) ja Matti Vanhanen (kesk).

Noin kuukautta ennen kuntavaaleja Aalto-yliopiston tutkijat seuloivat päivittäin vihapuhekoneella kuntavaaliehdokkaiden Facebookissa ja Twitterissä julkaisemaa sisältöä. Vihapuheeksi arveltu sisältö lähetettiin yhdenvertaisuusvaltuutetulle jatkotoimenpiteitä varten.

Vihapuheen määrittely ei kuulu yhdenvertaisuusvaltuutetun toimialaan

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto myös lähetti vaalikampanjan aikana perussuomalaisten puoluetoimistolle sähköpostia. Sähköpostissa oli listattu neljän henkilön viestejä joita väitettiin vihapuheeksi ja viestejä pyydettiin poistettavaksi. Suomen Uutiset kirjoitti asiasta aikaisemmin.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun menettely on erittäin kyseenalaista siihen nähden, että oikeusministeriö vastaa Suomessa järjestettävistä vaaleista. Asianmukaiseksi ei voida katsoa sitä, että vaalit järjestävä taho puuttuu siihen, millä teemoilla vaalikampanjaa voi käydä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun menettely on erittäin kyseenalaista siihen nähden, että oikeusministeriö vastaa Suomessa järjestettävistä vaaleista. Asianmukaiseksi ei voida katsoa sitä, että vaalit järjestävä taho puuttuu siihen, millä teemoilla vaalikampanjaa voi käydä.

Suomessa ei myöskään tunneta ennakkosensuuria, joten yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminta on ennennäkemätöntä puuttumista sananvapauteen. Sananvapaus on jokaisen perusoikeus. Sen mukaan jokaisella on oikeus muun muassa julkistaa tietoja, mielipiteitä ja viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Oikeusministeriöllä tai yhdenvertaisuusvaltuutetulla ei ole yksipuolista toimivaltaa määritellä kenenkään julkaisemia sisältöjä vihapuheeksi. Lain salliman puheen raja on tähän saakka määritelty tuomioistuimessa prosessissa, jossa syytetyllä on myös mahdollisuus puolustautua.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu esitti väitteen rasismista

Vihapuhekyttäyksen tuloksena yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä ilmoitti äskettäin, kuinka oululaisen kaupunginvaltuutettu Sebastian Tynkkysen kuntavaalien aikana julkaisemista some-viesteistä on käynnistymässä poliisitutkinta.

Pimiä lähetti Tynkkysen viesteistä seulomastansa aineistosta tutkintapyynnön valtakunnansyyttäjänvirastolle, joka puolestaan välitti asian Oulun poliisille.

Pimiän mukaan Tynkkysen vaalikampanja oli ”osin rasistinen”. Pimiän mukaan Tynkkynen oli julkaissut some-tileillään esimerkiksi erilaisia ihmisten Tynkkyselle lähettämiä kertomuksia ilman lähdetietoja.

– Kukaan ei voinut tietää, ovatko ne keksittyjä vai pitävätkö ne paikkansa. Mielestäni siinä haettiin selvää vastakkainasettelua, Pimiä lausui verkkolehti Uuden Suomen haastattelussa.

Tynkkynen oli kysynyt verkkokeskustelijoilta näiden maahanmuuttoon liittyvistä huolista, ja julkaisi ikäviä kokemuksia Facebook-sivuillaan. Tynkkysen toiminta ei sanottavasti poikkea maailmanlaajuista huomiota saaneesta #metoo-kampanjasta, jossa tavallisia ihmisiä kannustettiin kertomaan ahdistelukokemuksistaan. Tilanteen eriskummallisuutta korostaa se, että Pimiä itsekin kannusti kansalaisia #metoo-kampanjaan.

Ainutlaatuinen projekti Suomessa

Tulosten saavuttamiseksi vihapuhealgoritmia oli opetettu tunnistamaan vihapuhetta esimerkiksi erilaisista keskusteluryhmistä saatujen aineistojen perusteella. Aalto-yliopiston tutkijoiden mukaan kyse on kuitenkin ollut ainoastaan aineiston ensikäden seulonnasta ja kuinka lopullisen johtopäätöksen aineistosta voi tehdä vain ihminen.

– Viranomaisnäkökulmasta toimenpiteitä aiheutti korkeintaan 20 viestiä. Sanojen listaus ei ole riittävää, koska merkitys tulee niiden yhdistelystä. Toisaalta meillä ei olisi resursseja näin mittavaan seurantaan ilman vihapuhekoneen ja tutkijoiden apua, Pimiä sanoo tiedotteessa.

Vihapuhekoneella toteutettiin Suomessa ainutlaatuinen ja ennennäkemätön projekti. Sen seurauksena Sebastian Tynkkynen on nyt epäilyksenalainen, vaikka hänellä itsellään ei ole mitään tietoa, minkä vuoksi.

– En tiedä, mitkä some-päivitykseni ovat olleet yhdenvertaisuusvaltuutettu Pimiän mielestä vihapuhetta. En myöskään ole saanut mitään tietoa asiasta itse, vaikka minua ollaan viemässä oikeuteen, Tynkkynen ihmettelee.

– Valtakunnansyyttäjänvirasto kertoi asiasta ensin toimittajalle, jolta sain puhelun ja tiedon asian etenemisestä, Tynkkynen kirjoittaa blogissaan.

Hän muistuttaa myös, kuinka vihapuhe on käsite, jota laki ei tunne.

Vihapuhetta etsittiin Ylen vaalikoneiden tietojen perusteella

Vihapuhekoneen seulomat kuntavaaliehdokkaiden some-tilit kerättiin Yleisradion tuottamasta vaalikoneaineistosta.

Yle julkaisi viime keväänä verkossa avoimena datana vaalikoneisiin kerätyn aineiston, jossa on muun muassa kaikkien ehdokkaiden vaalikonevastaukset, some-profiilien tiedot ja muut taustatiedot.

Ylen verkkotuottaja Juho Salminen kertoo, että Ylessä on normaali käytäntö julkaista verkossa vaaliehdokkaiden tietoja. Salmisen mukaan kaikille ehdokkaille on etukäteen kerrottu, että tiedot voidaan luovuttaa sen jälkeen, kun ehdokas rekisteröityy vaalikoneeseen.

Ylen vaalikoneeseen hyvässä uskossa tietonsa syöttäneiltä kuntavaaliehdokkailta ei koskaan kysytty, haluavatko he tulla samalla kytketyksi viranomaisten kyttäysjärjestelmään, joka vahtii heidän jokaista sanaansa.

– Tästä on myös maininta käyttöehdoissa, eikä asiassa ole mitään poikkeavaa. Ehdokas siis kertoo itsestään tietoja, joista hyötyä äänestäjälle. Me ei olla siis julkaistu mitään sellaisia tietoja, joita ei olisi julkaistu jo muutenkin.

Ylen vaalikoneeseen hyvässä uskossa tietonsa syöttäneiltä kuntavaaliehdokkailta ei koskaan kysytty, haluavatko he tulla samalla kytketyksi viranomaisten kyttäysjärjestelmään, joka vahtii heidän jokaista sanaansa.

Salmisen mukaan Ylessä ei etukäteen tiedetty, että yhdenvertaisuusvaltuutettu myöhemmin hyödyntäisi verkossa julkaistun aineiston tällä tavalla.

– Olen kuullut, että tiedot on poimittu siitä (aineistosta). Ylestä ei ole kuitenkaan pyydetty apua. Sen jälkeen, kun aineisto on julkaistu verkossa avoimena datana, ei ole enää meidän asiamme, mitä aineistolla tehdään. Toivomme sille tietenkin mahdollisimman laajaa käyttöä, Salminen sanoo.

Yliopiston tutkija: Idea vihapuhekoneesta syntyi palaverissa

Vihapuhekoneen kehitystyössä mukana ollut Aalto-yliopiston tutkija Matti Nelimarkka kertoo, että hänet kutsuttiin mukaan talvella 2016 mukaan projektiin yhdenvertaisuusvaltuutetun, Ihmisoikeusliiton sekä Open Knowledge Finlandin kanssa kehittämään vihapuheen automaattista tunnistamista. Projektin käynnistyessä oikeusministerinä toimi Jari Lindström (sin).

– Yhdessä pohdimme, että tämä projekti kannattaa tehdä. Kyseessä on teema joka herättää aina keskustelua, Nelimarkka sanoo.

Vihapuheseulontaan mukaan valikoitui ehdokkaita kaikista puolueista.

– Kriteerinä oli se, että valitut henkilöt olivat ehdolla kuntavaaleissa ja että heillä oli julkinen some-tili, käytännössä siis Facebook-tili tai Twitter-virta, jota voitiin olettaa käytettävän vaalikampanjaan. Kaikki ehdokkaathan eivät edes käytä somea.

Jokaisella on sananvapaus. Miten tällainen menettely tukee sananvapautta?

– Tuo on iso dilemma. En ole itse sananvapausasiantuntija, eli nämä ovat asioita, joita muut rajaavat. On tietysti olemassa myös esimerkiksi hyvää kritiikkiä poliitikkoja tai maahanmuuttajia kohtaan, joka on sananvapauden piirissä, mutta sitten on myös vihapuhetta.

Mutta eihän kukaan ole edes todennut että te olette löytäneet vihapuhetta?

– Ei ole todettu vielä, mutta se mitä olen käsittänyt, on, että yhdenvertaisuusvaltuutettu on ryhtynyt jatkotoimenpiteisiin.

Euroopan neuvostolta ohjeet siihen, millä teemoilla Suomessa saa käydä vaalikampanjoita

– Vihapuhekoneen ideana ei ole se, että algoritmi olisi täydellinen, se ei voi siis itsessään tunnistaa vihapuhetta vaan se edellyttää lopulta ihmisen tulkintaa, Nelimarkka sanoo.

Suomen Uutiset kirjoitti aiemmin vihapuhekoneen tekstintunnistamisalgoritmista.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun 17.3.2017 julkaisemassa tiedotteessa todettiin algoritmin lähtökohtana käytettävän Euroopan neuvoston vihapuhemääritelmää sekä Ethical Journalism Networkin rakentamaa vihapuheen määritelmää, joka kannustaa suvaitsevaiseen journalismiin.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminnasta tai lausunnoista ei voi valittaa

Oikeusministeriön yhteydessä toimivan yhdenvertaisuusvaltuutetun menettely näyttäytyy melko erikoisena. Osaksi syy tapahtumissa lienee siinä, että Tynkkysen poliittiset näkemykset poikkeavat yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston linjauksista.

Asiallisena ei voida pitää sitäkään, että yksittäisen henkilön – tässä tapauksessa Tynkkysen – toimintaa väitetään yksipuolisesti rasistiseksi. Niin sanotun vihapuheen aktiivinen etsiminen tietokoneohjelman avulla näyttäytyy poliittisena ajojahtina, koska yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäviin ei kuulu yksittäisten ihmisten kyttääminen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on oikeusministeriössä toimiva, itsenäinen viranomainen. Se ei tee kenellekään yksilöön vaikuttavia hallintopäätöksiä, vaan tehtävänä on esimerkiksi erilaisten selvityksien ja aloitteiden tekeminen, raporttien laatiminen ja lausuntojen antaminen. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on tehtäviensä hoitamiseksi laajat tiedonsaantivaltuudet eri viranomaisilta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminnassa olennaista on niin sanotun syrjintäolettaman ylittyminen. Ongelmallista on kuitenkin se, että yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminnasta tai lausunnoista ei voi valittaa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun ”maalittama” kohde on siten täysin suojaton, kunnes asiaa on käsitelty esimerkiksi tuomioistuimessa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulla vihreä tausta

Nykyinen yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä on koulutukseltaan juristi ja hän aloitti tehtävässään 2015. Pimiän tausta on vahvasti poliittinen. Pimiä on aiemmin toiminut esimerkiksi oikeusministeri Tuija Braxin erityisavustajana sekä vihreiden eduskuntaryhmän lakimiehenä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintaa ja koko viran olemassaoloa on usein kyseenalaistettu.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä esitti tiistaina, että yhdenvertaisuusvaltuutetun määrärahoja karsitaan vuodelle 2018. Ryhmän esityksen mukaan 1,5 miljoonan euron budjetti pienenisi sataantuhanteen euroon.

– On käsittämätöntä, että vuonna 2017 meillä on Suomessa valtion virasto, joka lähettelee puolueille nootteja, jos näiden jäsenet sanovat valtuutetun mielestä jotain epäsopivaa.

– Tällaisen vihapuhekyttäämisen varjolla halutaan rajoittaa sananvapautta, jos sananvapaus tuo esille konsensukselle epämukavia faktoja, kansanedustaja Olli Immonen perustelee.

Pimiän edeltäjä, RKP-taustainen poliitikko Eva Biaudet toimi yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävässä vuosina 2010-2015, jolloin tehtävän nimi oli vähemmistövaltuutettu.

Biaudet on koulutukseltaan ylioppilas ja hän oli siten epäpätevä tehtävään. Biaudet kuitenkin suhmuroitiin korkeapalkkaiseen virkaan lähinnä silloisen tasavallan presidentin Tarja Halosen ja sisäministeriön kansliapäällikön Ritva Viljasen suotuisella myötävaikutuksella.

Pimiä: Rasismi oli meidän näkemys

Suomen Uutiset tavoitti yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän.

Mistä lähti liikkeelle ajatus seurata kuntavaaliehdokkaiden some-tilejä?

– Syksyllä 2016 ihmisoikeusliiton seminaarissa käsiteltiin vihapuhetta. Siellä kaikki eduskuntapuolueet sitoutuivat toimimaan rasismista vapaan yhteiskunnan puolesta ja sovittiin yhteisestä vaalikampanjaseurannasta

Ehdokkaiden tilit on kerätty Ylen vaalikoneaineistosta. Pyysittekö tiedot suoraan Ylestä, vai millä tavalla tiedot tileistä on kerätty?

– Open Knowledge Finland käytti aineistonaan avointa dataa. Tietoja ei siis koskaan ole ollut meidän käytössämme.

Olet tehnyt tutkintapyynnön Sebastian Tynkkysestä hänen kuntavaalien aikana julkaisemiensa viestien vuoksi ja esität itse, että Tynkkysen vaalikampanja oli rasistinen. Miten rasistisuus on todettu ja kuka sen on todennut?

– Olen todennut, että kampanja oli osin rasistinen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto siis on tehnyt tutkintapyynnön, joka on annettu eteenpäin poliisille.

– Tutkintapyynnössä on pyydetty selvittämään, onko Tynkkynen syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan kuntavaalikampanjansa aikana. Tutkintapyynnössä on mukana otteita Tynkkysen päivityksistä. Olemme katsoneet että kampanja on omiaan aiheuttamaan vihaa turvapaikanhakijoita ja muslimimiehiä kohtaan.

Miten tämä rasismi ilmenee?

– Kampanja kokonaisuudessaan osoittaa halveksuntaa ja vihaa muslimimiehiä kohtaan.

Mutta miten se on konkreettisesti näkynyt?

– Voin lähettää sinulle tämän tutkintapyynnön, joka on lähetetty eteenpäin valtakunnansyyttäjälle.

Mihin perustuen voit väittää, että jonkin henkilön vaalikampanja on rasistinen? Miten rasistisuus on todettu ja kuka sen on todennut?

– Olemme tehneet tutkintapyynnön, jossa on otteita Facebook-viesteistä, joista katsoimme että ne voivat täyttää kansanryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkistön, ja pyysimme valtakunnansyyttäjää arvioimaan kysymystä.

Eli rasismia ei ole todettu vielä missään?

– Ei ole tarvetta kommentoida tämän enempää

Onko mielestäsi oikein esittää vihjauksia rasismista olettamuksien perusteella?

– Mehän nimenomaan tehtiin tutkintapyyntö, se on pitänyt perustella. Tämä rasismi oli meidän näkemys. Vihapuheesta tai kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on toki erimielisyyksiä. Tässä samalla selvitetään oikeusjärjestelmämme raja-aitoja. Lopputulos voi olla, ettei se (vaalikampanja) ollutkaan rasistinen.

Pyydätkö anteeksi jos myöhemmin todetaan, ettei rasismia ollutkaan?

– Virasto on tehnyt tutkintapyynnön. Jos se ei johda mihinkään, se on sillä selvä.

Väitteesi johdosta Tynkkynen on kuitenkin nyt epäilyksenalainen, vaikka mikään taho ei ole todennut hänen syyllistyneen mihinkään. Eikö tämä ole epäoikeudenmukaista, koska tämän olettamasi johdosta kukaan ei voi valittaa mihinkään?

– Niin kuin tiedät, rasismi ei ole rikoslaissa kriminalisoitu. Meidän mielestä kampanja kokonaisuudessaan oli osin rasistinen. Olemme tehneet tutkintapyynnön, jossa on useita lainauksia joihin perustamme käsityksemme rasismista.

Suomessa on kuitenkin olemassa syyttömyysolettama.

– Hän (Tynkkynen) on saanut jo aiemmin tuomion. Näkemyksemme mukaan vaalikampanja on osin rasistinen. Siitä syntyi tämä epäilys.

Jokaisella on sananvapaus. Miten katsot, että toimintasi tukee oikeutta sananvapauteen?

– Minun mielestäni vihapuhe ei ansaitse sananvapauden suojaa.

Mikä Tynkkysen kampanjassa oli sitä vihapuhetta?

– Olemme laittaneet tutkintapyynnön liitteeksi lausuntoja, joihin perustamme tämän näkemyksen.

Voitko yksilöidä, mistä oli kyse?

– Voin lähettää sinulle sen tutkintapyynnön, mistä voit katsoa niitä kohtia, jotka olemme tulkinneet mahdollisesti vihapuheeksi.

Miten voit katsoa toimivasi puolueettomasti, koska sinulla on tausta vihreiden eduskuntaryhmän juristina?

– Viranomaisena toimimme puolueettomasti. Toimin virkavelvollisuuden alaisena. Minulle on tämä asia esitelty, ja olen tämän päätöksen tehnyt.

Olet myös Twitterissä kiitellyt pääministeri Juha Sipilää siitä, ettei Jussi Halla-ahon johtamia perussuomalaisia otettu hallitukseen?

– Minulla on oma tili Twitterissä, jossa olen yksityishenkilönä. Olen kommentoinut sitä kautta.

– Tarkistin, että kyse on 12.6. twiittaamastani vastauksesta, jossa kiitin Sipilää ja Orpoa siitä, että he olivat vahvasti nostaneet puheenvuoroissaan esille arvot ja lupasivat painottaa niitä hallitustyössä. En ottanut kantaa Halla-ahoon ja perussuomalaisten jäämiseen hallituksen ulkopuolelle.

Katsotko että voit tällä tavoin (somessa) irtautua yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävästä ja toimia yksityishenkilönä?

– Mä en nyt kommentoi, turha jatkaa keskustelua tähän suuntaan.

Suomen Uutiset

Ilkka Janhunen

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Li Andersson - Uusnatsit ovat väkivaltaisia

24/10/2017

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson kiittää Twitterissä Tampereen antifasistiseen mielenosoitukseen osallistuneita. Kirjoitus kuuluu kirjoitusvirheineen näin: ”Hienoa, että niin moni kävi osoittamassaan mieltä väkivaltaisia uusnatseja vastaan Tampereella. Kiitos teille!”

Anderssonin kirjoitus joutuu sikäli outoon valoon, että sananvapauden puolesta marssineiden vastarintaliikkeen edustajien ei ole raportoitu syyllistyneen väkivaltaiseen käytökseen Tampereella.

Sen sijaan vastarintaliikkeen marssia vastustaneiden antifasistien käytöksessä on toivomisen varaa. Muun muassa Iltalehden mukaan ”Poliisi tutkii vastamielenosoittajien toimia epäiltynä väkivaltaisena mellakkana”.

Panu Huuhtanen kommentoi Anderssonin twiittiin: ”Ainoat väkivaltaiset tyypit Tampereella olivat Lin suojatit äärivassarit ja Antifa.” Huuhtanen sai tosin Anderssonin kannattajien vihamyrskyn niskaansa tästä kommentistaan. Muun muassa sateenkaariaktiivina tunnettu Puolustusvoimien palveluksessa oleva Juho Pylvänäinen käski Huuhtasen painua muille maille.

Lähde: Nykysuomi

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja DDR

24/10/2017

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä esittää, että yhdenvertaisuusvaltuutetun määrärahoja karsitaan rajusti ensi vuonna.

Perussuomalaiset ovat jättäneet asiasta talousarvioaloitteen, jossa nyt lähes 1,5 miljoonan euron budjetti pienenisi 100 000 euroon.

Puolue ilmaisee kokevansa, että yhdenvertaisuusvaltuutetusta on tullut poliittisen pelin valvova osapuoli, joka tukahduttaa sananvapautta.

- On melko käsittämätöntä, että vuonna 2017 meillä on Suomessa valtion virasto, joka lähettelee puolueille nootteja, jos näiden jäsenet sanovat valtuutetun mielestä jotain epäsopivaa. Sanomatta lienee selvää, että kaikki monikulttuurisuuden ja maahanmuuton arvostelu on joutunut syyniin, Olli Immonen (ps) sanoo puolueen tiedotteessa.

Immonen viittaa tapauksiin, joissa yhdenvertaisuusvaltuutettu on lähettänyt perussuomalaisten puoluetoimistolle selvityspyyntöjä kuntavaaliehdokkaiden kirjoituksista.

- Tällaisen vihapuhekyttäämisen varjolla halutaan rajoittaa sananvapautta, jos sananvapaus tuo esille konsensukselle epämukavia faktoja. Meillä on jopa yliopiston kehittämä algoritmi, joka seuloo netistä niin sanottua vihapuhetta. Tämähän on kuin DDR:stä, Immonen jatkaa.

Lähde: Iltalehti

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Marraskuu 2017 (22)
Lokakuu 2017 (71)
Syyskuu 2017 (50)
Elokuu 2017 (59)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (27)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (41)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (44)
Joulukuu 2016 (36)
Marraskuu 2016 (20)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (50)
Elokuu 2016 (64)
Heinäkuu 2016 (27)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (69)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (45)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (105)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (116)
Syyskuu 2015 (153)
Elokuu 2015 (76)
Heinäkuu 2015 (71)
Kesäkuu 2015 (75)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (54)
Maaliskuu 2015 (85)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (80)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (74)
Lokakuu 2014 (67)
Syyskuu 2014 (57)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (48)
Kesäkuu 2014 (37)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (63)
Maaliskuu 2014 (67)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (46)
Joulukuu 2013 (45)
Marraskuu 2013 (54)
Lokakuu 2013 (75)
Syyskuu 2013 (76)
Elokuu 2013 (96)
Heinäkuu 2013 (89)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (59)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (35)
Tammikuu 2013 (37)
Joulukuu 2012 (29)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (64)
Syyskuu 2012 (59)
Elokuu 2012 (65)
Heinäkuu 2012 (63)
Kesäkuu 2012 (58)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (75)
Helmikuu 2012 (63)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (38)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (60)
Syyskuu 2011 (93)
Elokuu 2011 (65)
Heinäkuu 2011 (43)
Kesäkuu 2011 (58)
Toukokuu 2011 (75)
Huhtikuu 2011 (56)
Maaliskuu 2011 (65)
Helmikuu 2011 (41)
Tammikuu 2011 (16)
Joulukuu 2010 (25)
Marraskuu 2010 (45)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (20)
Elokuu 2010 (36)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (34)
Toukokuu 2010 (43)
Huhtikuu 2010 (34)
Maaliskuu 2010 (58)
Helmikuu 2010 (37)
Tammikuu 2010 (30)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (24)
Lokakuu 2009 (24)
Syyskuu 2009 (31)
Elokuu 2009 (31)
Heinäkuu 2009 (37)
Kesäkuu 2009 (39)
Toukokuu 2009 (34)
Huhtikuu 2009 (28)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (44)
Tammikuu 2009 (24)
Joulukuu 2008 (12)
Copyright © Tapioarjo.com