Hollanti

23/8/2011

Hollanti, jossa kuusi prosenttia väestöstä on muslimeja, on romuttamassa monikulttuurisuutta. Hollannin hallitus sanoo, että se haluaa luopua pitkäaikaisesta monikulttuurisuuden mallista, joka on rohkaissut muslimimaahanmuuttajia luomaan rinnakkaisyhteiskunnan Hollantiin.

Hollannin sisäministeri Piet Hein Donner esitteli uuden kotouttamislain 16.6.2011.

- Hallitus jakaa ihmisten huolen siitä, että ihmiset tuntevat sosiaalista tyytymättömyyttä monikulttuurista yhteiskuntamallia kohtaan, ja suunnittelee painopisteen laittamista hollantilaisten arvojen suuntaan.

- Pakollinen kotouttaminen (integration) on oikeutettua, koska hallitus vaatii samaa omilta kansalaisiltaan. Se on välttämätöntä, koska muutoin yhteiskunta kasvaa erilleen ja lopulta kukaan ei enää tunne oloaan kotoisaksi Hollannissa.

Uusi kotouttamispolitiikka asettaa enemmän vaatimuksia maahanmuuttajille. Esimerkiksi, maahanmuuttajien tulee oppia hollannin kieltä, ja hallitus tulee suhtautumaan ankarammin niihin maahanmuuttajiin, jotka eivät noudata Hollannin lakeja eivätkä huomioi hollantilaisten arvoja.

Hallitus tulee antamaan lakiesityksen, joka kriminalisoi pakotetut avioliitot. Hallitus tulee myös ottamaan käyttöön voimakkaampia toimenpiteitä niitä naisia vastaan, jotka vähentävät työmahdollisuuksiaan pukeutumisensa takia. Hallitus tulee esim. kieltämään kasvot peittävän burkan käytön Hollannissa 1.1.2013 alkaen.

Lähde: http://www.barnabasaid.or...end-multiculturalism.html

Kahdenkymmenen vuoden paasaamisen jälkeen Euroopassa uskalletaan myöntää, että monikulttuurisuuskokeilut ovat kaikkialla epäonnistuneet. Suuri osa - en väitä, että kaikki - muslimeista ei halua sopeutua tulomaan tapoihin, kulttuuriin ja lakeihin vaan he haluavat noudattaa omaa sharia-lakiaan ja saada erityiskohtelua.

Vaikka kokoomuksen Kimmo Sasi ehdottikin Suomen lain rinnalle sharia-tuomioistuimia, niin suomalaiset eivät halua tällaista käytäntöä.

On päivänselvää, että tällainen kehitys vie suomalaista yhteiskuntaa kohti tilannetta, jossa kukaan ei tunne olevansa kotona.

Koska on parempi, että "sina ole hapan kuin mina ole hapan", niin suosittelen, että autetaan hätää kärsiviä ihmisiä heidän omassa maassaan, eikä rahdata heitä toiselta puolelta maapalloa olosuhteisiin, joita he eivät tunne ja joka on heille vieras.

Apua annettaessa pitää saada - kuten Jutan - takuut siitä, että apu todellakin menee perille sinne minne se on tarkoitettu, eikä islamistien asevarusteluun tai gepardihattuisten diktaattoreiden perseeseen. 

1 kommentti          Bookkaa tämä

Kataisen ja Urpilaisen pelisilmä petti

23/8/2011

Jutta Urpilaisen pelisilmä oli täydellisesti kadoksissa, kun lähti vaatimaan Kreikka-lainalle vakuukusia. Nyt Urpilainen joutuu joko antamaan periksi ja menettää kasvonsa omien parissa tai sitten Suomi joutuu vetäytymään Kreikan lainan takaamisesta ja menettää kasvonsa EU:ssa.

Lainaa ei pidä milloinkaan antaa ilman vakuuksia.

Sekä Jyrki Katainen että Jutta Urpilainen hirttäytyivät eduskuntavaalien alla "takuuksiin" sisäpoliittisista syistä.

Hirttäytyminen johtui perussuomalaisten pelosta.

Molemmat ministerit ovat yksinkertaisesti kokemattomia, eivätkä eväät riitä tämän tasoiseen peliin.

Nykyisessä tilanteessa on turha tuijottaa peräpeiliin. Poliitikkojemme on tehtävä sellaisia ratkaisuja, jotka koituvat Suomen parhaaksi, eikä kumarreltava Brysseliin.
Kansa on tiennyt jo vuoden, ettei tästä loputtomasta roistovaltioiden auttamisesta hyvää seuraa. Kreikka joko eroaa tai erotetaan EU:sta tämän vuoden marraskuuhun mennessä.

Kataisen on turha pelotella kansaa sanomalla, että Suomeen tulee valtava työttömyys ja elintasomme romahtaa, jos emme anna rahaa Kreikalle. Kreikan kaatuminen ei vaikuta Suomen vientiin eikä työllisyyteen millään tavalla.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kuka näille maksaa palkan?

23/8/2011

Kuka näille maksaa palkan,kysyy Sakari Behm Uudessa Suomessa.

Monikulttuurisuusasiantuntija, Maahanmuuttokoordinaattori,Tulkkipalvelukoordinaat tori, Asioimistulkki, Kulttuuriluotsi, Vertaisosaaja, Erityisryhmän linjavastaava,
Päivähoidon maahanmuuttajakoordinaattori, Sopeuttamistyöntekijä, Kotoutussihteeri, Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen suunnittelija, Monikulttuurisenopetuksen suunnittelija, Suomen askeleet-linjan opettaja, Lyhytkurssivastaava, Aikuisperuskoulun linjavastaava, Alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodin vastaava ohjaaja, Monikulttuurisuusaktivisti, Aktivistimaahanmuuttajakouluttaja, Monikulttuurisuuskoulutusmateriaalivastaava, Maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja, Sosiokulttuurinen tasapainottaja, Pakolaisneuvonantaja, Vähemmistöoikeuksien valvoja, Avustusanomusten esitäyttäjä, Maahanmuuttajien asunto-oloja pohtiva virkamies, Maahanmuuttajapalveluiden päällikkö, Maahanmuuttoneuvoston puheenjohtaja, Monikulttuurikonsultti, Romanityöryhmä, Kerjäläistyöryhmä, Maahanmuuttajien rekrytoinnin helpottamista pohtiva työryhmä, Maahanmuuttoyksikön terveydenhuollon konsultti, Maahanmuuttoyksikön psykologi, Maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttoyksikön sosiaaliohjaaja, Maahanmuuttoyksikön etuuskäsittelijä, Maahanmuuttajalasten varhaiskasvattaja, Sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylitarkastaja, Siirtolaisinstituutin johtaja, Vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja, Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja, Naapuruus-sovittelija, Kotouttamisohjaaja, Avustamistulkin, Aputulkki,Romaniasioidenhoitaja, Kunniaan liittyvien konfliktien asiantuntija, Maahanmuuttoasioiden johtaja, Sisäasianministeriön maahanmuutto-osaston oikeusyksikön yhdenvertaisuus-vastuualueen johtaja, Maahanmuuttaja- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta, Maahanmuuttotyön päällikkö, Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden yhteistyöryhmä, Maahanmuuttopolitiikkastrategi, Kehitysmaatutkimuksen professori, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen asiantuntijan, Monialaisen romanityöryhmän puheenjohtaja, Monikulttuurisen maahanmuuttajatyön päällikkö, Maahanmuuttajien henkisestä sopeutumisesta vastaava asiantuntija, Sopeutumiskonsultti, Maahanmuuttajajärjestöjen toimintaedellytyksiä voimaannuttavan projektinjohtaja, Maahanmuuttajajärjestöjen mielenterveysosaamista pohtiva projektisuunnittelija,
Maahanmuuttajien työllistämisyhdistyksen asianajaja, Maahanmuuttajien neuvontapisteen ohjaaja, Pakolaisavun vertaisryhmätoiminnan koordinaattori, Monikulttuurisen tietopalvelukeskuksen asiantuntija, Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittämisestä vastaava virkamies, Väkivaltarikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajanuorten valvoja, Maahanmuuttovastaava, Ikääntyneiden somalinaisten kotoutustyöntekijä, Monikulttuurisuuden johtava asiantuntija, Pakolaiskoordinaattori, Pakolaisvähemmistö vastaava, Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Romanien päiväkeskuksen työntekijä, Romaniyhdyshenkilö, Vähemmistövaltuutetun ylitarkastaja, Romanipoliittisen työryhmän puheenjohtaja, Maahanmuuton erikoistutkija, Ihmisoikeustyönjohtaja, Sisäministeriön maahanmuuttojohtaja, Monikulttuurisuustaitojen kehittäjä, Monikulttuurisuuskampanja suunnittelija, Ulkomaalaisasioiden valmistelija, Romanien päiväkeskuskuksen johtaja, Monikulttuurisuustyön suunnittelija, Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittäminen projektin johtokunta, Pakolaisoikeutta tutkiva oikeustieteilijä, Ulkomaalaisoikeuden asiantuntija, Maahanmuuttopolitiikan tutkija,Maahanmuuttoviraston tutkija, Turvapaikkalautakunnan sihteeri, Sisäministeriön somaliyhteisön kotoutumista edistävä asiantuntijaryhmä, Kansainvälisen siirtolaisjärjestön projektikoordinaattori, Syrjintälautakunnan johtaja, Sisäministeriön maahanmuutto-osaston päällikkö, Sisäasiainministeriön kotouttamisyksikön johtaja, Pakolaisneuvonnan tiedottaja, Maahanmuuttajien asumisneuvoja, Maahanmuuttajien henkilökohtainen palveluohjaaja, Monikulttuuristen naisjärjestöjen kattojärjestön johtaja, Maahanmuuttajien tukijärjestön johtaja, Ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen -työryhmä, Kehitysyhteistyön palvelukeskuskuksen hankeneuvoja ja taloussuunnittelija, Kehitysyhteistyön palvelukeskuskuksen kehityspoliittinen asiantuntija, Suomen somalia-verkoston toiminnanjohtaja, Maahanmuuttajapoikatyön johtaja, Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston johtaja,Maahanmuuttajataustainen kokemusasiantuntija, Maahanmuuttajanaisten kulttuuriohjelman johtaja, Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Työelämävalmiuksien kartoittaja maahanmuuttajille, Syrjintää epäilevien neuvontapisteen johtaja, Syrjinnänvastaisesta toiminnasta vastaava viranomainen, Syrjintäilmiöiden analysoija, Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäjä...

Näille tahoille humanitaariset maahanmuuttajat ovat rikkaus.

Meille veronmaksajille se tietää noin kahden miljardin kulunkeja JOKA VUOSI. 

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Saksan päätös

23/8/2011

Saksa ei hyväksy Suomen ja Kreikan vakuussopimusta.

Suomalainen sosialidemokratia on nyt Euroopan ytimessä.

Kiitos Paavo, kiitos Jutta.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomalainen elämänmeno syksyllä 2011

22/8/2011

Suomessa elää EU:n mukaan 900 000 ihmistä köyhyysrajan alapuolella. Leipäjonot kasvavat jatkuvasti. Terveydenhoidon tasapuolisuus on OECD-maiden kolmanneksi kehnoin. Työttömyyttä, pätkätyötä ja nuorisotyöttömyyttä pidetään itsestään selvänä, yhteiskunta ei pysty takaamaan suomalaisille työtä. Kansalaisten eriarvoisuus kasvaa asuinpaikan myötä, kuntia ajetaan pakkoliitoksiin, jolloin suurten kuntien reuna-alueet kuolevat, köyhiin ihmisiin kohdistuvat verot kasvavat kaiken aikaa samalla kun rikkaat saavat osinkoverohelpotuksia ja omaisuusveron poistoja.

Suomi on hyvää vauhtia muuttumassa Kurjistaniksi.

Suomalainen eliitti on kuitenkin huolestunut populismista, vihapuheesta (josta kukaan ei tiedä, mitä se on) ja  rasismista (jota ei Suomessa muutamaa yksittäistapausta lukuun ottamatta esiinny).

Päähänpotkitut syrjäytyneet alkavat Iso-Britannian tapaan röttelöidä, jolloin valtaapitävät etsivät syitä milloin häiriintyneestä mielestä, milloin koulusta ja kasvatuksesta, milloin työelämän vaatimusten lisääntymisestä.

Todellisia syyllisiä ovat vallassa olevat poliitikot, mutta myös heidän valitsijansa, joitten itsekkyys, rahan palvonta ja lähimmäisistä piittaamattomuus ovat elämän pääasiallisia arvoja.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomalainen ruokalasku

22/8/2011

Toimittaja Seppo Konttiselta on juuri ilmestynyt kirja Suomalainen ruokalasku, joka sohaisee juuri siihen mätäpaiseeseen, johon pitääkin.

Suosittelen lukemaan.

Kaikki tietävät, mistä kiikastaa, mutta kukaan ei ole aikaisemmin uskaltanut sanoa asiaa ääneen. Suomen kaupassa vallitsee harvainvalta, jota asiakkaan riemurinnoin ylläpitävät.

Tässä kirjan pääkohdat:

1. Kilpailua ei ole. Kauppa on keskittynyt kahden toimijan – S-ryhmän ja Keskon – käsiin. Teollisuus on niin ikään keskittynyt kullakin ruoka- ja juomatuotannon alalla vain parin suuren toimijan käsiin. Ainoastaan kala- ja kalatuotemarkkinoilla ei ole kellään yli 20 prosentin markkinaosuutta.

2. Vähittäiskaupan keskittyminen on Suomessa EU:n korkein, Italiassa alhaisin. Keskittyminen on johtanut siihen, että hinnoilla ei kilpailla. Tavarantoimittajat joutuvat antamaan suuria alennuksia, mutta ne eivät siirry kuluttajahintoihin.

3. Kun muualla Länsi-Euroopassa kaupan saama siivu ruoan hinnasta on laskenut, meillä se on noussut. Ruotsissa ja Tanskassa kaupan osuus on 37–39 prosenttia. Meillä se on 52 prosenttia.

4. Lidl ja Suomen Lähikauppa ovat liian pieniä pystyäkseen heiluttamaan markkinajohtajien asemaa. Oikeastaan keskittyminen on vain kiihtynyt Lidlin tulon jälkeen, kun SOK osti Suomen Lähikaupan suuret Euromarketit.

5. Kun kannattavia kauppapaikkoja ei ole saatavilla, ei tule myöskään kilpailua. Sen sijaan ABC-ketjulla ei Konttisen mielestä ollut vaikeuksia laajentua.

6. Kaupan omat merkit vievät hyllytilaa. Konttinen pelkää, että ne estävät tuottajien ja pienten valmistajien pääsyn tarjolle.

7. Kaksi suurta keskusliikettä tuntevat toisensa hyvin. Siksi niiden ostoehdotkin ovat yllättävän samanlaiset.

8. Bonuskortit maksavat. Mitä järkeä niissä on, kun ne ovat jo melkein kaikilla? Jos kortit leikattaisiin kahtia, ruoan hinta laskisi monta prosenttia. Myös järjestelmän ylläpito maksaa satoja miljoonia ja näkyy hinnoissa.

9. S-ryhmä siirtää asiakasomistajille kuuluvia voittoja  investointeina Venäjälle ja Baltiaan. Viime perjantaina avautui Pietariin jo kahdeksas Prisma.

10. Alko ja nykyään jopa kunnalliset palvelut pakottavat kansalaiset asioimaan uusissa suurissa liikekeskuksissa.

11. Turhaa mainontaa? Miksi ihmeessä joka päivä täytyy kertoa lehdessä, paljonko banaanit ja jauheliha maksavat? Ruokaa mainostetaan Suomessa enemmän kuin missään EU-maassa.

12. Nk. höyhenteoria toimii käytännössä. Kun hinnat maailmanmarkkinoilla nousevat, kuluttajahinnat pöllähtävät meillä ylös. Kun hinnat maailmalla laskevat, meillä ne leijuvat vain hiljalleen alaspäin.

13. Nollatutkimukset. Joku on aina jonkun asialla. Asiantuntijat ovat tässä maassa aina samoja. Pienet piirit pyörivät ja poliitikot siunaavat tämän kaiken.

14. Myös maataloustuottajat itse ovat elintarvikeyritysten omistajia. Konttisen mukaan keskittynyt ruokaketju peittoaa kuluttajien edut 3-0.

15. Myös monet yksittäiset tekijät nostavat hintoja, kuten viimeksi maksupalvelulaki, joka toi kaupalle 60 miljoonan lisälaskun.

16. Suomalainen suosii suomalaista mihin hintaan hyvänsä. Konttinen muistuttaa, että ruoan alkuperällä voidaan huijata.

17. Kuluttajille on syntynyt harhakuva, että joitakin tuotteita saa erikoishintaan. Sovitut ale-prosentit on kuitenkin leivottu jo etukäteen tuotteen hintaan.

18. Maatalouden kokonaistuottavuus on noussut, mutta tuottavuuden kasvu ei ole siirtynyt kuluttajahintoihin.

19. Elintarvikkeita kuljetetaan turhaan maasta toiseen muun  muassa tukipolitiikan takia.

20. Konttisen mukaan ruoan hinnasta keskustellaan edelleenkin liian vähän. Hän huomauttaa, että myös kuluttaja voi joskus itsekin katsoa peiliin.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kreikka irti eurosta

22/8/2011

Kreikan valtiovarainministeri Evangelos Venizelos varoitti tänään, että Kreikan vakavissa vaikeuksissa oleva talous tulee supistumaan vielä odotettua enemmän ja maan taantuma syvenee. Tämä luo lisäpaineita maan kunnianhimoiselle budjettivajeen vähentämissuunnitelmalle.

Venizelos kertoi, että valtiovarainministeriö ennustaa valtion tulojen vähenevän tänä vuonna 4,5 ja 5,3 prosentin välillä bruttokansantuotteesta. Tämä on prosenttiyksikön vähemmän kuin aiempi arvio.

Kreikan hallitus arvioi maan talouden lähtevän nousuun jo ensi vuonna, mikä näyttää viimeisempien ennusteiden mukaan erittäin epärealistiselta.

Lähde: AP

Uusin ennustukseni.

Kreikka eroaa tai erotetaan EU:sta tämän vuoden marraskuussa.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Päivän mietelause

22/8/2011

Edellisen kerran ulkoministerinä toimiessaan Erkki Tuomioja lensi yksityiskoneella illastamaan sudanilaisten kansanmurhaajien pöytään. Nyt hänellä oli "parempaa tekemistä", kun oikea rauhan mies, Dalai Lama tuli Suomeen.

Jukka Turunen

 

1 kommentti          Bookkaa tämä

Suomen velka

22/8/2011

Suomen rajusti nouseva valtionvelka on veronmaksajille yhä raskaampi taakka hoitaa. Ensi vuonna valtionvelan korkomenot ovat ensimmäistä kertaa yli kaksi miljardia, arviolta 2,36 miljardia euroa. Valtiovarainministeriön tänään julkistaman talousarvioesityksen mukaan kulut nousevat tästä vuodesta peräti neljänneksen: 466 miljoonaa euroa.

Lähde: Uusi Suomi

Nyt on niin, että julkinen velka on tosiasiassa rahan siirtämistä kansalaisilta kansainvälisille pankeille. Korot tietysti maksatetaan veronmaksajilla. Jos yhteiskunta toimii oikein, niin verot käytetään kansan hyväksi, eikä niitä hassata pankeille.

Suomi velkaantuu sitä vauhtia, että vielä lapsemme ja lastenlapsemme joutuvat maksumiehiksi.

Suomen tie on Kreikan tie.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kirje Esteriltä

21/8/2011

22.8.2011 18:22, Esther Jomkoma kirjoitti:

Miss Esther Jomkoma

Abidjan Cote de Ivoire

West

Rakkain yksi.

Hyvää päivää ja miten olet perheen kanssa?

Olen Miss Esther Jomkoma kanssa nuorempi veljeni Jonesia, joka on vain 12 vuotta vanha. Olemme orpoja, on, että menetimme vanhempansa aikana poliittiset kriisit tässä maassa vuonna 2007. Sota on vasta alkanut taas, koko maailma tietää tästä uutinen. Josta kestät minua todistaa, jos olet kuunnellut BBC, CNN, CBS, Ranska 24 ja AFRIKKALAINEN 24, kansainväliseen uutisia Afrikasta.

Meidän isä oli palvelevat pääjohtaja SOTRA kuljetusten Yhteistyö kuolemaansa saakka, hallituksen omistama kuljetus kaupungin Abidjan, Norsunluurannikko.

Hän murhasi kapinallisten aikana poliittisia kriisejä maani. Ennen kuolemaansa syyskuussa 2007, hän soitti minulle ja ilmoitti minulle, että hänellä on summa kahdentoista miljoonan viisisataa tuhatta dollaria. (12 dollaria, 500,000.00) jäljellä yksi turvallisuus keskusten tässä maassa. Lisäksi hän kertoi minulle, että hän talletettu rahaa Huoltovarmuuskeskuksen käyttää minun nimi ja osoite kuin hänen lähiomaisensa ja saajan rahaa. Hän myös antoi minulle kaiken tarvittavan, mutta oikeudelliset asiakirjat, jotka kattavat tähän rahastoon Huoltovarmuuskeskuksen.

Olen vain 18-vuotias yliopisto-opiskelijoiden ja todella eivät tiedä mitä tehdä.

Nyt haluan huomioon ulkomailla, missä voin siirtää tämän varat ja kaupan jälkeen minä ja nuorempi veljeni tulee ja asua pysyvästi omassa maassa asti niin aikaa, että se on kätevä meidät käsittelemään investointi itse jos niin haluavat .

Tämä johtuu siitä, elämämme on vaarassa kanssa tapot siellä täällä kaupungin Abidjanin joka ikinen päivä, ja olemme kärsineet paljon takaiskuja seurauksena jatkuvien poliittinen kriisi tässä Norsunluurannikolla.

Kuolema Isämme todella tuonut surua elämäämme. Haluan myös sijoittaa rahastoon alla hoitoa, koska me olemme tietämättömiä liiketoiminnan maailmaan.

Olen vilpitön halu teidän nöyrä apua tässä suhteessa. Ehdotuksia ja ideoita on suuressa arvossa.

Nyt salli minun kysyä näitä muutamia kysymyksiä:

1. Voitko rehellisesti auttaa meitä sydämestäsi?

2. Voinko täysin luottaa sinuun?

3. Mikä osuus kokonaismäärästä kyseessä on hyvä, kun olet rahat on tilillä kautta apua?

Ole hyvä, pitävät tätä ja saada takaisin minulle mahdollisimman pian, heti olen vahvista halukkuutta, minä lähetän teille yksityiskohtaisesti koko tietoa rahastoon.

Ystävällisin terveisin,

Miss Esther Jomkoma

Kyllä nyt Esteriä lykästi.

Otti yhteyttä oikeaan mieheen.

Taidan pyytää Esteriltä valokuvan.

4 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com