Oi, Oi, tulta munille

12/12/2011

antaa jälleen Raimo Honkanen blogissaan.

Ja ihmettelee, miksei SSS kerrokaan kaikkea.

Mitäpä sitä nyt ihan kaikkea.

Riittää mainiosti, jos jaksaa herjata perussuomalaisia aina kun on mahdollisuus.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Emmanuel Eneh

12/12/2011

Aamulehti Tampereelta, tuosta ihanasta lespaavien "sotahistorioitsijoiden" kaupungista, kertoo:

Nigeriasta Tampereelle vuonna 1989 muuttanut Emmanuel Eneh, 50, uskoi nuorena, että viisikymppisenä hän on tehnyt jo pitkän uran lääkärinä Suomessa.

Toisin kävi, mies on opiskellut Tampereen yliopistossa 22 vuotta. Viimeistä tenttiään lääketieteellisessä tiedekunnassa hän on yrittänyt läpäistä turhaan 17 kertaa.

Nyt hänen kaikki opintosuorituksensa on mitätöity vanhentuneina lääketieteen laitoksen johtajan Matti Lehdon tämän syksyisellä päätöksellä.

Emmanuel Eneh syyttää myös Tampereen yliopiston muutamia opettajia ja virkamiehiä rasistisesta asennoitumisesta hänen opiskelu-uraansa. Hän on valittanut asianajajansa Jouni Hirsimäen kanssa yliopiston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Todisteena yliopiston muutamien virkamiesten asenteista hänellä on omia nauhoituksia tallessa keskusteluistaan yliopiston virkailijoiden kanssa.

– Harkitsen myös tutkintapyyntöä poliisille rasismista, Eneh kertoo.

Mutta mitä sanookaan Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry (joka toimii suomalaisten veronmaksajien rahoilla).

Nigeria saa elinvoimansa Afrikan maaperästä ja rikkaasta traditiosta, kuten perinteisestä lääketieteestä. Iloinen ote elämään säilyy köyhyyden ja sairauksien aiheuttamasta kärsimyksestä huolimatta.

- Sinä kysyt tarvitseeko Nigeria kehitysapua, minä kysyn mitä kehitys on?, vastaa Emmanuel Eneh provosoivasti. Hän on afrikkalaisen tanssin ja rummunsoiton taitaja, evankelista, mikrobiologi ja valokuvaaja. Nyt hän viimeistelee lääketieteen opintojaan Tampereen yliopistossa.

Nigeriassa arkielämää ohjaavat vielä omat traditiot, mutta länsimaiden vaikutus on jo nähtävissä. Se merkitsee muun muassa perinteisen afrikkalaisen lääketieteen tukahduttamista.

Emmanuel Enehin mukaan perinteinen parantaja oli sekä lääkäri että yhteisön terapeutti. Hän auttoi sairastuneen irti syyllisyydestä ja takaisin yhteisön jäsenyyteen.

- Afrikassakin sairauden syy on tärkeä, toteaa Eneh.

- Kun sairaus iskee, herää kysymys miksi? Miksi minä sairastun tai miksi sinä, miksi ei joku muu?

Eneh kertoo perinteisestä parannusmenetelmästä Affasta. Se on kolmiaskelinen prosessi, jossa selvitetään sairauden syy, poistetaan se, ja lopuksi hoidetaan fyysinen vaiva.

Sairauden aiheuttavat joko pahat henget, esi-isien viha tai maan jumalien loukkaaminen. Jos kyse on pahoista hengistä, on ne ajettava ensin pois, ja vasta sen jälkeen voidaan paneutua varsinaisen sairauden parantamiseen. Parantaja voi myös lähettää jonkun sukulaisen suorittamaan tehtävän, jonka tarkoitus on lepyttää esi-isiä ja jumalia.

Lääkehoitoa ei kannata aloittaa ennen kuin sairauden syy on poistettu. Itse lääkeaineet, joita hankitaan juurista, lehdistä ja eläinten elimistä, eivät poikkea paljonkaan länsimaisista.

Afrikkalainen ja eurooppalainen parantamiskulttuuri eroavat toisistaan. Kun Afrikassa sairaudelle annetaan jokin yhteisöllinen merkitys, Euroopassa sairaudet selitetään vain erilaisilla viruksilla ja bakteereilla. Ne eivät vastaa kysymykseen, miksi juuri minä sairastun.

Just, just!

Että semmosta.

Yksi kysymys jäi kovasti huolestuttamaan.

Miten helvetissä herra Eneh on onnistunut kupeksimaan Suomessa 22 vuotta?

Kuka on elättänyt hänet näinä pitkinä vuosina, jolloin hän on opiskellut Tampereen lääketieteellisessä tiedekunnassa?

Entä eikö ketään huolestuta se, että tämä kunnianarvoisa kunniakansalainen on vienyt opiskelupaikan joltain suomalaiselta opiskelijalta, joka ehkä olisi saattanut valmistua hieman nopeammin.

Kolmas kysymys kuuluu - Mitä helvettiä herra Eneh tekee Suomessa? 

Lähteet:

Mikko Ellilä

Aamulehti

Kepa ry

1 kommentti          Bookkaa tämä

James Hirvisaari

12/12/2011

Nykyinen perussuomalaisten kansanedustaja asikkalalainen James Hirvisaari kirjoitti 4. helmikuuta 2010 Uuden Suomen blogiinsa jutun, jonka nimi oli Kikkarapäälle kuonoon. Juttu on edelleen luettavissa täältä.

Hirvisaari tuomittiin Kouvolan hovioikeudessa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 25 päiväsakkoon, joka tekee 1425 euroa. Viime vuonna Päijät-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi syyttäjän nostaman syytteen. Hovioikeus siis päätyi päinvastaiseen ratkaisuun.

Hirvisaari itse toteaa tuomiosta näin:

Otsikosta ja ensimmäisesta kappaleesta ei enää ole riitaa. Syyttäjä on hyväksynyt, että kyseessä ei ole uhkaus kansanryhmää kohtaan. Riidanalainen on ollut toinen kappale, jossa luettelen useita islamilaisen maailman ilmiöitä ja jonka syyttäjä väittää olevan kansanryhmää panetteleva ja solvaava.

Tosin riitaa ei laisinkaan ole ollut siitä, että tekstissä mainittuja ilmiöitä todellakin esiintyy islamilaisessa maailmassa. Kolmannessa kappaleessa maininta siitä, että islamissa vihan ja väkivallan kulttuuri ilmenee pyhän sodan käsitteenä, on syyttäjän mielestä liian yleistävä ja siten solvaava, mutta minusta se on silkkaa yleistietoa, eikä toisaalta yleistäminen liene mikään rikos.

Syyttäjän mielestä blogin kirjoittajan on täytynyt ymmärtää tekstin "solvaava luonne", mutta sen olen kiistänyt täysin. Tekstissä ei ole solvaavaa luonnetta. Solvaaminen edellyttäisi ainakin jossakin määrin tarkoituksellisuutta ja haukkuvaa sävyä.

Kysymyksessä on poliittinen tarkoitushakuinen ajojahti, joka päälle päätteeksi on täysin läpinäkyvää. Islamilainen "demokratia" on luonut kaikille kansoille kaikissa maissa pelkästään ristiriitoja. Ongelmat ovat tulleet Eurooppaan ja Pohjoismaihin islamilaisen kulttuurin mukana.

James Hirvisaari ansaitsee kaikkien niiden suomalaisten tuen, jotka vielä uskovat sananvapauteen. Hän ei toimi asiassaan yksin. Kyseessä on paitsi kansalaisten sananvapaus myös vapaus harjoittaa poliittista toimintaa. Hovioikeuden tuomio lisää jännitteitä suomalaisessa yhteiskunnassa eikä suinkaan pura niitä. Hovioikeuden mielestä ikävistä asioista ja suoranaisista rikoksista, joita islamilainen kulttuuri on tuonut Suomeen, ei saisi kertoa eikä kirjoittaa.

Olen vahvasti toista mieltä. Kun meidän herramme ja johtajamme eivät meitä puolusta, kun maamme media vaikenee ja mustamaalaa suomalaisia, suomalaisten on ryhdyttävä entistä voimakkaammin puolustamaan itse itseään. Tukea pitää antaa sananvapauden käyttäjille eikä sen tukahduttajille. 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Hyvää itsenäisyyspäivää suomalaiset

5/12/2011

 

Suomi on hyvä maa. Se on puolustamisen arvoinen.

Ja sen ainoa puolustaja on Suomen kansa.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kahden vuoden ennustus

4/12/2011

Ranskan ja Saksan johtajat, Nicolas Sarkozy ja Angela Merkel ovat puuhaamassa euron pelastamiseksi vahvempaa talousliittoa. Yritys on valitettavasti tuomittu epäonnistumaan. Ylikansallisen talousliiton luominen ei onnistu muutamassa päivässä. Merkel tai Sarkozy ovat sanoneet, että vaikka he haluavat luoda talousliiton, se ei tarkoita sitä, että Saksan tai Ranskan itsemääräämisoikeutta rajoitettaisiin. Saksan talous on edelleen hyvin vahva, Ranskan talous on kuralla. Maat eivät ole tasa-arvoisia, eikä tasa-arvoisuutta teeskentelemäälä synny toimivaa lopputulosta.

Talousliittoa ja budjettikuria ei pystytä tekemään, ennen kuin jokainen EU:n jäsenmaa on asian käsitellyt. Kokouksen lopputulema lienee se, että tulevina viikkoina ja kuukausina seuraamme jälleen maailman tappiin jatkuvia neuvottelua, joiden tuloksena on vesitetty kompromissi, jolla ei ratkaista mitään.

Siksi toisekseen EU:ssa on jo kokeiltu budjettikuria. Se ei toiminut ja se on suurin syy tilanteeseen, jossa nyt ollaan.

Saksassa vastustetaan kiivaasti eurobondeja ja EKP:n suoraa rahoitusta valtioilta roskamaille. Saksassa poliittinen järjestelmä ei mahdollista ylikansallista talousliittoa vaan viimeistään perustuslakituomioistuin kaataa liiton. Euroopan keskuspankin rajallisilla velkakirjaostoilla voidaan hankkia vain hieman lisää aikaa. Suomessa pitäisi kiireen vilkkaa ryhtyä miettimään, mitä toimenpiteitä tarvitaan, jos koko järjestelmä kaatuu ja joudumme palaamaan takaisin markkaan.

Ålandsbankenin varainhoidon johtaja Stefan Törnqvist on sitä mieltä, että euron kohtalo ratkeaa itsestään, jollei talousliittoneuvotteluissa onnistuta. Törnqvist sanoo, että ennen pitkää yksi tai useampi eurovaltio ajautuu tilanteeseen, jossa se jättää erääntyvät lainansa maksamatta. Tämä tietää väistämättä pankkien ajautumista kriisiin.

EU saattaa kriisin takia jakautua kahtia, joissa Pohjois-Euroopan EU-maat jatkaisivat omalla valuutalla ja Etelä-Euroopan maksuvälineeksi jäisi euro. Törnqvist on myös väläyttänyt mahdollisuutta palata takaisin markkaan, jossa euro arvostettaisiin yhden suhde yhteen suhteessa markkaan.

Suorasukaisimman ja yksioikoisimman ennusteen euronkriisin seurauksista esitti brittiläisen ajatushautomon Open Europen hallituksen varapuheenjohtaja Derek Scott.

Hänen mukaansa euro ei palaa kriisin jälkeen entiselleen siitä yksinkertaisesta syystä, että kriisi koituu nykymuotoisen euron kohtaloksi. Yksi tai useampi maa jättää euron ja palaa kansalliseen valuuttaan ennen kuin kriisi on ohi, Scott ennustaa.

Euroalueen ja euron jatkaminen nykyisen laatuisena ja laatuisena kriisin jälkeen on Scottin mielestä äärimmäisen epätodennäköistä tai jopa mahdotonta. Paluun entiseen estävät hänen mukaansa poliittiset ja taloudelliset esteet.

– Talous- ja rahaliitto Emu on ollut suurin talous- ja rahapoliittinen virhe ainakin sataan vuoteen, ja saman virheen suoraa seurausta on myös tämä kriisi, Scott sanoi.

Hänen mukaansa Emu ja euro ovat alusta asti olleet puhtaasti poliittinen projekti, jonka valmistelua ja toteutusta on alusta asti leimannut välinpitämättömyys yhteisvaluutan talousvaikutuksista.

Olen parin vuoden ajan ennustanut, että Eurostoliitto kaatuu marraskuussa 2011. Saattaa olla, että arvioni heittää muutamalla viikolla, mutta ennen vuoden loppua tämä synkeä skenaario käy toteen.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Mikael Jungner II

4/12/20110 kommenttia          Bookkaa tämä

Mikael Jungner

4/12/2011

Suomi tarvitsee SDP:n puoluesihteeri Mikael Jungnerin mukaan runsaasti maahanmuuttajia.

Samaan aikaan demarien kentällä kasvaa tyytymättömyys Mikael Jungneria kohtaan. Helsingin Sanomat kutsuu Jungneria arvostelevia demareita "perinnejääriksi" ja MTV3:sen mukaan lähes joka neljäs katsoi Jungnerin onnistuneen tehtävässään huonosti.

Huolestuttavaa asiassa on se, että tämä samainen herra toimi vuonna 1926 perustetun Yleisradion toimitusjohtajana vuosina 2005–2010. Jos valtion lähes sataprosenttisesti omistamaa yhtiötä johti täysin jokapäiväisestä todellisuudesta irti oleva henkilö, joka polkee lokaan omaa kansaansa monikulttuurisuusideologian nimissä, niin huonosti ovat asiat.

Kolikossa on kuitenkin aina kaksi puolta. Hyvä puoli on se, että Jungnerin myötä demareiden kannatus vähenee entisestään. Sanoisinko, että perussuomalaiset saavat myös kuntavaaleissa jytkyjen jytkyn.

En ihmettele asiaa.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Syyskuu 2020 (54)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com