Työttömyys supistui Salon seudulla

19/5/2014

Työttömien määrä väheni Salon seutukunnassa vuoden takaisesta. Salossa ja Somerolla oli huhtikuun lopussa yhteensä 4 149 työtöntä työnhakijaa, kun vuotta aiemmin määrä oli 4 411.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä puolestaan kasvoi vuodentakaisesta yli sata prosenttia. Salon työvoimatoimiston alueella oli uusia avoimia työpaikkoja huhtikuussa 926, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 450.

Työttömyysaste on Salon seutukunnassa sekä Salossa edelleen korkein Varsinais-Suomessa ( 14 ja 14,6 prosenttia). Salon työttömyysaste on kuitenkin vain hitusen korkeampi kuin Turun, jonka työttömyysaste on 14,5 prosenttia.

Työttömien määrä kasvoi koko Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston alueella vuodentakaisesta 4,4 prosentilla, kun koko maassa työttömien määrä kasvoi 10 prosentilla. Varsinais-Suomen työttömyysaste on 11,5 prosenttia ja se on pienempi kuin koko maassa (11,7 prosenttia).

Voi herra isä.

Totta kai työttömyys supistuu, kun jengiä lähtee kuin karvaköyttä Salosta muualle asustelemaan.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Rekijoen koulun kohtalo valtuustossa 12.5.2014

19/5/2014

Kaupunginhallitus ehdottaa kouluverkkoselvitykseen perustuen kaupunginvaltuustolle,  että Rekijoen koulu lakkautetaan 1.8.2015 lukien.

Päätös:

Timo Lehti Heikki Tammisen, Marjatta Halkilahden, Pertti Vallitun, Simo Vesan, Jouni Eskolan ja Antti Ruskan kannattamana ehdotti, että kouluja ei lakkauteta.

Juha Punta Sanna Lundströmin ja Eeva Koskisen kannattamana ehdotti, että Rekijoen ja Hiiden koulut lakkautetaan.

Kaupunginvaltuusto piti neuvottelutauon klo 19.50-20.05.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkevaa kannatettua mutosehdotusta, niistä oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ensin äänestetään vastakkain Timo Lehden ja Juha Punnan ehdotusten välillä. Sen jälkeen äänestetään voittaneen ehdotuksen ja kaupunginhallituksen ehdotuksenvälillä.

Sitten puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Joka kannattaa Timo Lehden ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa Juha Punnan ehdotusta, äänestää EI. Äänestys suoritetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 24 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä. 10 valtuutettua äänesti tyhjää.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tässä äänestyksessä Timo Lehden ehdotuksen äänin 24-17, 10 tyhjää.

Seuraavaksi äänestettiin kaupunginhallituksen ja Timo Lehden ehdotuksen välillä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen:

Joka kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää JAA ja joka kannattaa Timo Lehden ehdotusta , äänestää EI. Äänestys suoritetaan äänestysjärjestelmää käyttäen. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 JAA-ääntä ja 24 EI-ääntä. Äänestysluettelo on liitteenä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen äänin 27-24.

Heikki Tamminen ja Tapio Äyräväinen ilmoittivat pöytäkirjaan merkittäväksi seuraavan eriävän mielipiteen: ” Maaseutua ei saa ajaa alas enempää, mitä on jo kuntaliitoksen jälkeen tehty. Rekijoen koulun lakkautus ei tuo suunniteltuja säästöjä. Rekijoen koulu on hyvä oppimisympäristö ja sen lakkautus haittaa merkittävästi alueen kehittymistä.

Heikki Tamminen

Tapio Äyräväinen

Asko Aavasalo

Mikko Lundén

Klaus Hemanus

Jani Hirvimäki

Sanna Leivonen

Aanestysluettelo löytyy täältä.

 

4 kommenttia          Bookkaa tämä

Rekijoen koulun kohtalo hallituksessa 28.4.2014

19/5/2014

Kaupunginhallitus § 228 – 28.4.2014

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus ehdottaa kouluverkkoselvitykseen perustuen kaupunginvaltuustolle, että Hiiden ja Rekijoen koulut lakkautetaan 1.8.2015 lukien.

Päätös:

Puheenjohtaja ehdotti, että asia käsitellään siinä järjestyksessä, että ensin käsitellään valtuustolle tehtävä päätösehdotus Hiiden ja Rekijoen koulujen lakkauttamisesta ja sen jälkeen käsitellään ehdotuksen muut asiakohdat kukin erikseen.

Puheenjohtajan ehdotus asian käsittelyjärjestyksestä hyväksyttiin. Ulla Huittinen Mikko Lundénin kannattamana ehdotti, että Hiiden ja Rekijoen kouluja ei lakkauteta. Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että kaupunginhallitus ehdottaa kouluverkkoselvitykseen perustuen kaupunginvaltuustolle, että Rekijoen koulu lakkautetaan 1.8.2015 alkaen.

Merkittiin, että kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 18.48-19.00. Juha Punta Osmo Fribergin kannattamana ehdotti, että Hiiden ja Rekijoen koulut lakkautetaan. Koska oli tehty  pohjaehdotuksesta poikkeavia kannettuja muutosehdotuksia, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänehdotuksen: Ensin äänestetään vastakkain Ulla Huittisen ja Juha

Punnan ehdotukset ja sen jälkeen äänestetään voittaneen ehdotuksen ja kaupunginjohtajan muutetun pohjaehdotuksen välillä. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa kädennostoäänestyksessä Ulla Huittisen ehdotus sai 5 ääntä (Huittinen, Lehti, Honkanen, Lundén, Äyräväinen). Juha Punnan ehdotus sai 6 ääntä (Punta, Friberg,Viitanen, Karnisto, Keto-oja, Paassilta). Marja Ruokonen ja Eeva Koskinen äänestivät tyhjää.

Kaupunginhallitus hyväksyi Juha Punnan ehdotuksen.

Seuraavaksi äänestettiin Juha Punnan ja kaupunginjohtajan muutetun pohjaehdotuksen välillä.

Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan muutettu pohjaehdotus sai 5 ääntä (Karnisto, Paassilta, Keto-oja, Ruokonen, Koskinen). Juha Punnan ehdotus sai 3 ääntä (Punta, Friberg, Viitanen) Jäsenistä 5 äänesti tyhjää (Huittinen, Honkanen, Lehti, Äyräväinen, Lundén)

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen Rekijoen koulun lakkauttamisesta.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Tiedote sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 20.5.2014

19/5/2014

Sairaanhoitopiiri ei ulkoista laitoshuoltoaan. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti yksimielisesti olla ulkoistamatta sairaaloidensa laitoshuoltoa 20.5.2014 pitämässään kokouksessa. Hallitus totesi asiasta käydyn keskustelun jälkeen, että jatkovalmistelun tulisi kohdentua oman toiminnan kehittämiseen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa, ja että sitä koskeva suunnitelma tulee esittää hallitukselle vuoden 2014 loppuun mennessä.

Ambulanssien toimintaa pyritään yhtenäistämään. Ensi vuoden alusta alkaen kaikki Varsinais-Suomen ensihoitoyksiköt eli ambulanssit miehistöineen toimivat välittömässä lähtövalmiudessa, mikäli kesäkuussa kokoontuva sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyy hallituksen tänään (20.5.2014) päättämän esityksen uudeksi ensihoidon palvelutasopäätökseksi. Palvelutasopäätöksen avulla pyritään turvaamaan palvelutarpeeltaan samanlaisille alueille samantasoinen ensihoitopalvelu käytettävissä olevilla resursseilla mahdollisimman tehokkaasti.

Suurin muutos nyt voimassa olevaan palvelutasopäätökseen on kaikkien ambulanssien siirtyminen välittömään lähtövalmiuteen.

Uusi palvelutasopäätös ei siis sisällä lainkaan 15 minuutin varallaoloa, jossa ensihoitajat päivystävät kotonaan ja lähtevät liikkeelle viimeistään 15 minuutin kuluttua hälytyksestä. Tällä hetkellä 11 ambulanssia 33:stä on 15 minuutin lähtövalmiudessa öisin. Niistä seitsemän autoa muutettaisiin välittömään lähtövalmiuteen ja neljä jäisi toimimaan vain päivisin ja iltaisin.

Varsinais-Suomen ensihoidolla on 33 kuljettavaa ambulanssia ja yksi kenttäjohtoyksikkö. Niistä Turun ensihoitoalueella toimii 17 ambulanssia, joista seitsemällä on tukikohta Turussa. Salon alueella toimii seitsemän, Uudenkaupungin alueella viisi ja Loimaan alueella neljä ambulanssia.

Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin ensihoitoalueiden alueelliset kenttäjohtoyksiköt toimivat johtamistehtävänsä ohella myös potilaita kuljettavina yksiköinä ihan tavanomaisten hoitotason ambulanssien tapaan ja ovat siis mukana edellä mainituissa luvuissa.

Turun ensihoitoalueella on välittömässä lähtövalmiudessa 14 autoa ympärivuorokautisesti. Maskussa ja Paimiossa sijaitsevat kaksi ambulanssia ovat välittömässä lähtövalmiudessa päivisin ja iltaisin, mutta öisin 15 minuutin varallaolossa. Marttilassa sijaitseva auto on välittömässä lähtövalmiudessa virka-aikoina, mutta ei päivystä öisin.

Uudistus tarkoittaisi, että Paimion ambulanssi muutettaisiin ympärivuorokauden välittömässä lähtövalmiudessa toimivaksi ja että Maskussa sijaitsevan ambulanssin ilta-aikaista päivystystä pidennetään kahdella tunnilla klo 22 saakka, mutta sen yöpäivystys lopetetaan. Lisäksi kaksi Turussa sijaitsevaa autoa päivystäisi jatkossa klo 8–22 ja niistä toinen lisäksi viikonloppuöisin välittömässä lähtövalmiudessa.

Muilla alueilla välittömässä ympärívuorokautisessa lähtövalmiudessa olevien ambulanssien määrä lisääntyisi. Salon alueelle niitä tulisi kahden sijasta viisi, Uudenkaupungin alueelle kahden sijasta kolme ja Loimaan alueelle yhden sijasta kolme.  Alueiden muut viisi ambulanssia toimisivat vain päivisin ja iltaisin, mutta nekin olisivat välittömässä lähtövalmiudessa.

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen arvion mukaan uusi palvelutasopäätös voisi alentaa ensihoidon kokonaiskustannuksia noin 400 000 euroa vuodessa.

Uudistusta hallitukselle esitelleen toimitusjohtaja Päivi Luceniuksen mukaan ambulanssien varallaolokäytäntö on valtakunnallisesti katoava toimintamalli. Ensihoidon palveluntuottajat kertovat jatkuvista rekrytointiongelmista sellaisiin toimipisteisiin, joissa on varallaoloa. Varallaolo kun on ensihoitajille hyvin sitovaa ja palkkaus huonoa.

Hän muistutti, että Lounais-Suomen aluehallintovirasto on vuonna 2013 kyseenalaistanut VSSHP:n käytännön, jossa saman riskialueluokituksen sisällä on sekä varallaoloa että välitöntä lähtövalmiutta.

Kun muutetaan kaikki toiminnassa olevat yksiköt välittömään lähtövalmiuteen, yöllä toimivien yksiköiden lukumäärää voidaan vähentää, koska lähistöllä välittömässä lähtövalmiudessa päivystävät yksiköt ehtivät varsin pitkälle siinä 15 minuutin ajassa, joka nykyisin kuluu yksikön liikkeelle lähtöön.

Lääketieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna ambulanssin varallaolo ei ole perusteltua, sillä hätätilapotilas tarvitsee apua yöllä yhtä kiireellisesti kuin päivälläkin.

Ensihoitopalvelun kokonaiskustannuksista suurin osa syntyy ensihoitoyksiköiden henkilöstöstä ja ympärivuorokautisen välittömän valmiuden ylläpidosta. Ensihoitopalvelun kokonaiskustannuksia voidaan alentaa vähentämällä yksiköiden määrää tai muuttamalla varallaolovalmiuksia.

Ensihoitoyksikön henkilöstön koulutustasolla on suora vaikutus siihen, kuinka monta yksikköä potilaan tai tilanteen hoitamiseen tarvitaan.

Joidenkin ensihoitoyksiköiden poistaminen kokonaan valmiudesta huonontaisi palvelua selkeästi.  Jatkuvasti lisääntyvät ensihoidon tehtävämäärät puhuvat sen puolesta, että ensihoitoyksiköitä ei voida poistaa valmiudesta kokonaan.

Selkeällä koko alueen kattavalla kenttäjohtamistoiminnalla voidaan vähentää yksiköiden määrää yöaikaan, kunhan muut yksiköt pidetään välittömässä lähtövalmiudessa ja kenttäjohtaja toimii aktiivisesti niin, että vaarallisia ambulanssityhjiöitä ei pääse syntymään.

Samantasoisten palvelujen tarjoaminen riskeiltään ja palvelutarpeiltaan samanlaisilla alueilla on koko ensihoitopalvelun lakisääteinen pohja. Tätä varten järjestämisvastuu on kunnilta siirretty sairaanhoitopiireille, joilla on kokonaisvastuu koko alueensa asukkaiden tasapuolisesta ensihoitopalvelun saannista. Aikaisemmasta kunta- tai kaupunkikeskeisestä ajattelusta on nyt siis lakisääteisesti poistuttu ja päätöstä tehdessä tulee ottaa huomioon kaikki alueen asukkaat.

Vuonna 2013 Varsinais-Suomessa tuotettu ensihoitopalvelu oli 40 % halvempaa kuin keskimäärin valtakunnassa ja kolmanneksi halvinta Suomen 20 sairaanhoitopiirissä.

Vuonna 2014 ensihoidon hinnan arvioidaan olevan 21 prosenttia halvempaa kuin maassa keskimäärin ja palvelu Varsinais-Suomessa edelleenkin Suomen kuudenneksi halvinta.

Juhlan järjestäminen ei rikkonut sääntöjä.

Sairaanhoitopiirin johtajan syntymäpäiväjuhlan ja kuntayhtymän sidosryhmätapaamisen yhdistäminen poiki hallituksen kokoukseen tiedoksiantoasiana hallintojohtajan lyhyen selvityksen sidosryhmä- ja edustustilaisuuksien järjestämisestä.

Hallitus totesi sidosryhmä- ja edustustilaisuuksien järjestämisestä käydyn keskustelun osalta, että saadun selvityksen perusteella sairaanhoitopiirin johtajan syntymäpäiväjuhlien järjestämisessä on menetelty sairaanhoitopiirin sääntöjen mukaisesti. Hallituksen jäsen Heikki Tamminen (ps.) ilmoitti eriävän mielipiteensä asiaan.

Hallitus totesi lisäksi, että sairaanhoitopiirin johtajan syntymäpäiväjuhlia koskeva asia on loppuun käsitelty hallituksen osalta.

Kuljetukset kokonaan omaksi toiminnaksi.

Hallitus päätti jo edellisessä kokouksessa keskittää sairaanhoitopiirin kuljetustoiminnan potilas- ja vainajakuljetusten osalta Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokseen ja muiden kuljetusten osalta hankinta- ja logistiikkapalveluihin sen jälkeen, kun nykyiset ostopalvelusopimukset päättyvät.

Muutokseen liittyvät henkilöstösiirrot päätettiin käsitellä tänään (20.5.2014) pidettävässä kokouksessa.

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos vastaa sairaanhoitopiirin sairaaloissa potilas- ja vainajakuljetuksista sairaaloiden välillä ja sairaaloiden sisällä.

Hankinta- ja logistiikkapalvelut vastaa sairaanhoitopiirin sairaaloissa materiaali- ja tavarakuljetuksista sairaaloiden välillä ja sairaaloiden sisällä käsittäen myös lähetti- ja vahtimestaripalvelut. Lisäksi se vastaa ulkotöistä Tyksin kantasairaalan alueella.

Hallitus päätti nyt siirtää sille liitteessä eritellyt vakanssit ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokseen sekä hankinta- ja logistiikkapalveluihin esitetyn mukaisesti. Se myös hyväksyi päätösesitystään täydennyksen, että siirtyvällä henkilöstöllä nykyisin olevat työtehtävät säilyvät siirron jälkeenkin.

Talousarvion raamiksi jäsenkuntien 3,5 prosenttia.

Hallitus päätti asettaa vuoden 2015 talousarvioraamin reunaehdoksi, että jäsenkuntien maksuosuuksien muutos ennen ensihoidon suoriteperusteisten kustannusten sisällyttämistä jäsenkuntien palvelusuunnitelmiin voi kasvaa enintään 3,5 prosenttia vuoden 2014 talousarviosta. Lisäksi hallitus ohjeisti laatimaan talousarvion siten, että tilikauden tulos on kaksi miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma vuosiksi 2015–2016 perustuu vakauttamisohjelmaan. Valtuusto on myös hyväksynyt vuodelle 2014 lisätalousarvion.

Sairaanhoitopiiri on käynyt jäsenkuntiensa kanssa kuntaneuvottelut kevään aikana. Niiden tarkoituksena oli kartoittaa palvelujen järjestämiseen tarvittavia muutoksia. Kuntaneuvotteluissa tai kuntien talousarvion laatimista koskevissa lausunnoissa ei tullut esille palvelujen kysyntään vaikuttavia muutoksia vuodelle 2015.

Tilastokeskuksen väestöennusteen avulla sairaanhoitopiiri arvioi, että väestön määrän ja ikärakenteen kehityksen perusteella erikoissairaanhoidon kysyntään kohdistuu 0,9 prosenttiyksikön kasvupaine VSSHP:n jäsenkunnissa. Tämän hillitsemiseksi vuodeosastoilla tapahtuvia hoitoja vähennetään edelleen ja hoitojen avohoitopainotteisuuden kasvattamista jatketaan. Myös valtakunnalliset vertailutiedot erikoissairaanhoidon järjestämisestä antavat tukea tälle kehitykselle.

Vuodeksi 2015 ensihoito sisällytetään kokonaisuudessaan jäsenkunnille laadittaviin palvelusuunnitelmiin. Muutos toteutetaan teknisenä muutoksena ja talousarvion perusteisiin eritellään sen vaikutukset. Muutoin raamin suunnittelussa on lähdetty siitä oletuksesta, ettei tuleva ensihoidon palvelutasopäätös muuta merkittävästi ensihoidon kustannuksia vuonna 2015. Varsinaisesti asiaa voidaan kuitenkin arvioida vasta, kun valtuusto on päättänyt uudesta ensihoidon palvelutasopäätöksestä kesäkuussa 2014 ja ensihoidon järjestämismallin mukaisesti on käytettävissä kustannusarvioita vuodeksi 2015.

Palkkakulujen arvioidaan kasvavan 1,2 prosenttia. Muiden kulujen kasvuksi arvioidaan 2,5 prosenttia. Korkokehityksen arvioidaan jatkuvan maltillisena.

Kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää 17,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 talousarvio perustuu kolmen miljoonan euron ylijäämäiseen tulokseen.

Kuntayhtymä sopi viime vuonna vakuutusyhtiön kanssa vuonna 2011 tapahtuneen A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvauksista. Sopimuksen perusteella kuntayhtymä saa 4,9 miljoonaa euroa korvauksia, jotka eivät sisälly talousarvioon 2014.

Korvaustuloa vastaavat kustannukset ovat tilikausilla 2011 ja 2012, jolloin kuntayhtymälle kertyi alijäämää yhteensä 31,6 miljoonaa euroa. Siksi tulisi pyrkiä siihen, että tämä tuotto ei kuluisi kuluvan vuoden menojen rahoittamiseen, vaan parantaisi täysimääräisesti tilikauden tulosta. Sen seurauksena taseessa oleva alijäämäkin pienenisi, mikä olisi myös vakauttamisohjelman mukaista.

Kuntayhtymän kustannuspaineet vuodelle 2015 ovat yleisessä taloustilanteessa maltilliset matalan työehtosopimusratkaisun ja korkotason ansiosta mutta tilanne kiristynee selkeästi vuosina 2016–2018. Lähivuosina toteutuu myös Tyksin T3-laajennuksen käyttöönotto, joka rahoitustavasta riippuen tulee lisäämään joko poistotaakkaa tai vuokrakustannuksia.

Kuntien taloudellisen tilanteen helpottamiseksi vuoden 2015 tilikauden tulostavoitetta pienennettiin raamissa taloussuunnitelman kolmesta miljoonasta eurosta kahteen miljoonaan. Tämän jälkeen palattaisiin taas kolmen miljoonan euron ylijäämätavoitteeseen, kunnes alijäämät on katettu.

Pöytäkirja on julkaistu internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi/

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Heikki Porkan blogista

19/5/2014

Oletan, että 7.5. kirjoittamani fb-kirjoitus on juuri nyt ajankohtaisempi kuin koskaan, joten uusinta on paikallaan.

Miksi uskon näin? Se selviää, kun luet tekstin.

Jussi Halla-aho, kansanedustaja, PS-puolue

Ari Paulow, kirjailija, poliittisesti sitoutumaton

Leena Sharma, toimittaja, poliittisesti sitoutumaton

Tero Vaara, muusikko, laulaja, lauluntekijä, poliittisesti sitoutumaton

Mikä heitä yhdistää?

Perusteltu median ja poliittisen eliitin ohjaaman valtavirtakäsityksen julkinen kritisoiminen sekä yltiöpäinen rehellisyys.

Mitkä ovat heidän syntinsä?

Kukin on tahollaan nostanut esiin aiheita, joiden kritisoiminen tai oikaiseminen ei ole miellyttänyt perinteistä mediaa ja suurta osaa poliittisista päättäjistä. Astuessaan esiin kustakin heistä kehittyi jonkinasteinen epähenkilö.

Media ei ole pidätellyt sanojaan kuin hiukkasen yhden kohdalla ja se [pidättely] johtuu tietysti siitä, että Leena Sharma on toimittaja, jonka vielä hetki sitten laskettiin kuuluvan median rajattomaan punavihreään klaaniin.

Miten heille on käynyt rehellisyytensä ja avoimuutensa vuoksi?

Jussi Halla-ahoa on suomalaisessa mediassa sätitty, paneteltu ja moitittu enemmän ja voimakkaammalla arsenaalilla kuin ketään muuta suomalaista poliitikkoa Suomen historiassa.

Ari Paulowin kirjoja arvosteltiin vielä kolmisen vuotta sitten useissa eri medioissa. Julkaistuaan kesällä 2011 islamkriittisen romaanin "Khilafa! Valtakunta" vain yksi suomalainen sanomalehti, Paulowin kotiseudulla ilmestyvä Kaleva, julkaisi hänen seuraavan dekkarinsa arvostelun.

Leena Sharma kirjoitti kirjan perussuomalaisista tutustuttuaan heihin monipuolisesti ja pitkällä aikajänteellä. Kirjan julkaisun jälkeen Sharma on saanut otsaansa vähintäänkin lievän luopion leiman.

Tero Vaara on ilmaissut avoimesti olevansa islamkriittinen ja vastustavansa kommunismia. Avoimuutensa seurauksena hän joutui mediaboikotin kohteeksi. Esimerkiksi Yleisradio perui Vaaran tv-esiintymisen maahanmuuttokritiikin vuoksi.

Entä miten median ja tiettyjen poliittisten piirien asenne on vaikuttanut heidän elämäänsä?

Jussi Halla-aho on tuomittu poliittisesti värittyneessä oikeudenkäynnissä. Myöhemmin hänet valittiin kansanedustajaksi. Halla-aho nauttii nykyään suurta suosiota Suomen rohkeimpana poliitikkona, jonka toiminta tähtää suomalaisen yhteiskunnan turvalliseen ja taloudellisesti terveeseen kehitykseen.

Ari Paulow on oletettavasti menettänyt kirjanmyyntiin liittyviä tuloja median boikotoinnin vuoksi. Bonuksena hän on saanut epähenkilön maineen suomalaisen median piirissä.
Tulojen menetys on aina huono asia, mutta uskon, että median osaboikotin kohteena oleminen kääntyy myöhemmin voitoksi, niin taloudelliseksi kuin henkiseksi.

Leena Sharman kirjan myynti on luultavasti saanut positiivista vauhtia julkisuuden myötä, mutta henkisellä puolella on Sharman niskaan satanut kuraa. Leena Sharmalle käynee kuten Paulowille, eli kunnian kukko laulaa lempeästi myöhempinä aikoina, kun valtamedian punavihreä päälinja vaihtuu avoimempaan, isänmaallisempaan ja rehellisempään suuntaan.

Tero Vaara on varmuudella menettänyt ainakin levynmyynti - ja teosto – tuloja median boikotin vuoksi. Vaara on ollut jo vuosia suosittu esiintyjä, mutta hänen suosionsa ja levymyyntinsä kasvanee entisestään, kun yhä useampien kansalaisten silmät avautuvat ja esimerkiksi Yleisradiossa alkaa toisenlainen aika.

Suomalainen yhteiskunta elää muutoksen silmässä. Tuleva muutos ei ole negatiivinen yhdellekään mainituista henkilöistä. Suomalaiset arvostavat rohkeita ihmisiä, joiden visio tähtää turvalliseen ja menestyvään yhteiskuntaan.

Kaikkia edellä mainittuja henkilöitä yhdistää lisäksi yksi hieno ominaisuus. Yksikään heistä ei ole uhriutunut julkisuudessa, vaikka media on kohdellut heitä vaikenemalla tai huomattavan negatiivisesti.

1 kommentti          Bookkaa tämä

EU-vaaleissa valitaan kahdesta linjasta

17/5/2014

Kaikki Suomen eduskuntapuolueet kannattavat EU:n sisämarkkinoiden kehittämistä, mutta siihen yhtäläisyydet lakkaavat. Vanhat puolueet haluavat kaupan edistämisen ohella myös muita yhdentymisen muotoja, joita me perussuomalaiset emme hyväksy. Tämä on eurovaaleissa puolueita keskeisimmin erottava kysymys ja siksi vaaleissa äänestetään käytännössä EU:n kehittämisen suunnasta, eli suhtautumisesta liittovaltiokehitykseen.

Vaalien lähestyessä vanhatkin puolueet ovat ryhtyneet kilvan julistamaan EU-kriittisyyttä, liittovaltion vastustamista ja turhan EU-sääntelyn karsimista. Vaalikauden aikana nämä aiheet ovat olleet perussuomalaisten yksinoikeus ja meitä on niiden esillä pitämisestä arvosteltu sulkeutuneiksi impivaaralaisiksi. Vaalien koittaessa vanhat puolueet kuitenkin tunkevat kilvan Impivaaraan ääniä kalastelemaan.

Vanhojen puolueiden lupaukset EU-kriittisyydestä ovat kuitenkin pelkkää puhetta. Uskottavalle EU-kriittisyydelle voisi asettaa ainakin kolme keskeistä kriteeriä: ensinnäkin puolueen EU-linja kotimaassa ja erityisesti suhtautuminen pelastuspaketteihin, toiseksi puolueen ryhmä europarlamentissa ja kolmanneksi äänestyskäyttäytyminen liittovaltiokysymyksissä.

Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka johdonmukaisesti on vastustanut tukipaketteja ja kriisimaiden ongelmien vierittämistä suomalaisille veronmaksajille. Perussuomalaiset on myös Suomen ainoa puolue, joka europarlamentissa istuu EU-kriittisessä ryhmässä ja valitsemme myös tulevan ryhmämme parlamentin kriittisestä siivestä.

Entä sitten puolueiden äänestyskäyttäytyminen europarlamentissa? Alla oleva taulukko kuvaa, miten suomalaiset mepit ovat äänestäneet asioissa, jotka perussuomalaisten linjan mukaisesti ovat sisältäneet liittovaltiokehitystä ja joita vastaan itse olen siksi äänestänyt. Äänestyskäyttäytymistä voi jokainen itsekin tutkia esimerkiksi www.votewatch.eu -sivustolta.

Esimerkkiäänestyksinä on käytetty mietintöjä, joissa on suorasanaisesti joko toivottu tai konkreettisesti edistetty liittovaltiokehitystä, eli vallan keskittämistä tai yhteisvastuun kasvattamista. Tällaisia ovat muun muassa suhtautuminen ns. eurobondeihin, tulisiko EU:n talousarvion olla ”tehokas yhteisvastuullisuusväline” tai esitetäänkö eurokriisin voittamiseksi Euroopan yhdentymisen tehostamista. 

Tuloksista näkee, millaista on kokoomuksen, keskustan ja sosiaalidemokraattien EU-kritiikki. Ne ovat äänestäneet valtaosalta liittovaltiokehityksen puolesta. Minun lisäkseni liittovaltiokehitystä vastaan on selkeästi äänestänyt vain Sari Essayah, mutta kristillisetkin istuvat europarlamentissa liittovaltioryhmässä ja ovat kotimaassa tukeneet pelastuspakettipolitiikkaa.

Vaaleissa kannattaa olla tarkkana, että varmasti saa mitä tilaa. Tuuliviirit väpättävät aina siihen suuntaan, johon ajan henki puhaltaa. Perussuomalaiset ovat ainoa uskottava vaihtoehto niille, jotka haluavat torjua liittovaltion, pysäyttää pelastuspaketit, karsia sääntelyä ja puolustaa jäsenmaiden itsenäistä päätösvaltaa.

EU-kriittisyyteenkin siis pätee vanha totuus: ei kannata sortua halpoihin jäljitelmiin. Näissä vaaleissa on äänestäjille tarjolla kaksi linjaa: perussuomalaisten ja muiden.

Sampo Terho
Euroopan parlamentin jäsen

1 kommentti          Bookkaa tämä

Salossa tänään

16/5/2014

Tänään Salossa oli varsin vilkasta, erilaisia tapahtumia piisaa aamusta ehtooseen. Yömyöhällä kannattaa vielä käydä katsomassa erittäin tasokasta nyrkkeilyiltaa, jota Salossa ei ole vuosikymmeniin paljoakaan nähty. Nyt siihen on tullut selkeä korjaus, josta kiitos kuuluu promoottori Mikael Nissille.

Tässä päivän kuvasatoa.

Päivä alkoi tuttuun tapaan aamukahdeksan jälkeen Kurilan kahviosta. Martti Kakkoa (vas.)naurattaa, mutta Salon kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tauno Kanerva on totinen poika. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen tapaaminenko vetänyt vakavaksi. Myöhemmin seuraan liittyi vielä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jorma Elovaara. Arvaatteko, mistä puhuttiin?

Arvasitte väärin, puhuimme kolestrolista ja terveellisestä ruoasta - pääosin, tosin.

Myöhemmin seuraan liittyi vielä Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvanmaa (kok.).

Osa kokoomuksen väestä oli pukeutunut sandwichiksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Annika Viitanen keskustelee.

Salossa järjestettiin tänään myös katuravintolapäivät. Ilolansaloa vastapäätä sijaitsee pieni ja idyllinen Ilolanpuisto aivan Turuntien varressa. Sitä ei juuri huomaakaan autolla ajaessa, mutta paikka on mitä miellyttävin. Tarjolla oli lettua, kermavaahtoa, hilloa ja mehua. Lienee sanomattakin selvää, että maistiaisilla oli pakko käydä.

Piritan Martat veivät meikän Kattilamatkalle Kameruniin. Soppa oli oikein herkullista. Jälkiruoka tuli syötyä ensin, mutta haitanneeko tuo mittään.

Saman tien piti ikuistaa Salon uusi taideteos. Valitettavasti aurinko paistoi niin pahasta kulmasta, että on tehtävä pilvipoudalla uusi reissu.

Aurinkoisen ja lämpimän päivän päätteeksi vielä torille, jonka halki kulki Kohtuuden kolmonen. Siniasuiset Teatteri Provinssin kantavat voimat tarvitsevat selvästi lisää kuntoilua.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Autovarkailla uusi kikka

16/5/2014

Autovarkaat panivat luksusmaasturin paloiksi ja yrittivät salakuljettaa sen pakettiauton tavaratilassa. BMW X6 -katumaasturi oli purettu osiin ja piilotettu pakettiauton tavaratilaan.

Romanialaiset autovarkaat narahtivat rajaviranomaisten pistotarkastuksessa ylitettyään rajan Itävallasta Unkariin. Mieskaksikon kuljettama Volkswagen Transporter -pakettiauton tavaratilassa odotti melkoinen yllätys: kokonainen BMW X6 -katumaasturi, joka oli purettu osiin ja ahdettu pieneen tilaan.

Varastettuja luksusautoja kuljetetaan itään Romaniassa, Bulgariassa ja muissa entisen itäblokin maissa toimiville rikollisjengeille myytäväksi edelleen.

Poliisin mukaan autojen purkaminen salakuljetusta varten on varkaiden tuorein kikka lain kouran välttämiseksi.

- He arvioivat, että on suurempi riski ajaa varastetulla autolla kuin purkaa se osiin ja lastata isompaan pakettiautoon, rajapoliisin tiedottaja Santha David kertoi Daily Mailille.

EU suunnittelee pakollista paikannusjärjestelmää kaikkiin uusiin autoihin jo ensi vuodesta lähtien, mikä vaikeuttaisi autovarkaiden arkea.

Taas EU:lta täydellisen järjetön idea. Nyt pitää suunnitella pakollinen paikannusjärjestelmä, jonka maksavat tietysti autojen omistajat. Helvettiläinen, miksei yksinkertaisesti panna rajoja kiinni Romaniaan ja muihin nilkkimaihin.

Rikollisiksi epäillyiltä sormenjälkitunnistukset, DNA-tunnisteet ja arkistot jokaisen maan poliiseille. Ja kiinni jäädessä sen verran isot rangaistukset, että varmasti tuntuu jossain vankilanrotiskoissa. Mikä merkillinen typeryys vaivaa suvaitsevaista Eurooppaa?

Nämä tyypit on nyt nähty ja roistoksi havaittu. Mitä niitä enää suvaitsemaan?

Rosvot kiinni ja sillä siisti.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

EU-äänestyksen väliaikatulos Salossa

16/5/2014

EU-vaaleissa äänestäjiä oli Suomessa eiliseen mennessä hyvin vähän.

Myös Salo pärjäsi huonosti. Meillä on äänioikeutettuja 42 091 henkeä, joista äänestäneitä on vasta 2 624 äänestysprosentin ollessa 6,2. Äänestäjistä naisia on 1 366 ja miehiä 1 258.

Nyt pitää tapoja parantaa, jotta saatte sitten motkottaa Salon Seudun Sanomissa.

Jos ette käy uurnilla, se tarkoittaa sitä, että hyväksytte nykyisen hallituksen menon. Muistakaa, että EU:sta tulee jo nyt 78 prosenttia kaikista Suomen laeista. Jos Eurooppa lipuu vaivihkaa liittovaltioon, saatte heittää hyvästit hyvinvoinnille. Silloin ei auta valittaa tekstaripalstalla.

Koko maan tilastot löytyvät täältä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Sarjassamme: Huonoja perusteluja

15/5/2014

Tottahan ministerin pitää ruotsia osata, jotta saa...sanonko mitä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Lokakuu 2020 (41)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com