Ruotsalainen yksittäistapaus

20/2/2015

1 kommentti          Bookkaa tämä

Halla-aho vastaa kommunistin kritiikkiin

20/2/2015

Perussuomalaisten maahanmuutto-ohjelmaa Ilta-Sanomissa arvostellut Martin Scheinin saa täystyrmäyksen ohjelmaa valmistelleelta Jussi Halla-aholta (ps.). Hämmästystä aiheuttaa myös se, miksi Ilta-Sanomat käyttää puolueettomana asiantuntijahaastateltavana politiikkaan vahvasti sitoutunutta Scheininiä.

Halla-aho listaa IS:n jutussa listatut Scheinin teesit ja vastaa niihin:

”Scheinin huomauttaa, että siirtolaiset eivät jätä turvapaikkahakemuksia, vaan turvapaikanhakijat.”

Halla-aho: Typerää saivartelua. Turvapaikanhakemisesta on tullut siirtolaisuuden muoto. Ihmisoikeusjärjestöt itse kutsuvat Välimeren yli tulevia ihmisiä siirtolaisiksi siitä huolimatta, että nämä lähes poikkeuksetta jättävät turvapaikkahakemuksen.

”EU-lainsäädännön mukaan turvapaikkaa on haettava ensimmäisessä maassa johon saavutaan.”

Halla-aho: Niin on, mutta näin ei silti tapahdu. Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin on mm. linjannut, että Kreikkaan ei Dublin-asetuksesta huolimatta voida palauttaa turvapaikanhakijaa. Jos turvapaikkaa haettaisiin ensimmäisestä maasta, johon saavutaan, mistä Suomeen ja Ruotsiin tulevat turvapaikanhakijat Scheininin mielestä tulevat? Avaruudesta?

”Jos listataan viisi suurinta turvapaikanhakijoiden vastaanottajaa, niin nämä pohjoiset jäsenmaat ulottuvat Sisiliasta Napapiirille. Suomi ei siihen joukkoon mahdu, jokainen Välimeren maa vastaanottaa enemmän turvapaikanhakijoita, osa moninkertaisesti Suomeen verrattuna.”

Halla-aho: Ei perussuomalaisten ohjelmassa ole väitetty, että Suomi ottaisi enemmän turvapaikanhakijoita vastaan kuin Välimeren maat. Tosiasia kuitenkin on, että esimerkiksi Ruotsi ja Saksa ottavat turvapaikanhakijoita vastaan monin verroin enemmän kuin Välimeren maat, vaikka ne eivät ole ensimmäisiä tulomaita.

”Scheininin mukaan ohjelmassa myös esitetään perustuslain vastaisesti ihmisoikeuksien rikkomista monessa eri kohdassa, esimerkiksi ehdotuksessa perheenyhdistämisen tiukentamisesta.”

Halla-aho: Täysin perätöntä puhetta, suoranaista valehtelua. Perustuslaki, sen enempää kuin perheenyhdistämisdirektiivikään, eivät estä asettamasta nykyistä tiukempia vaatimuksia esimerkiksi perheenyhdistäjän toimeentulon tai maassa-asumisajan suhteen.

”Perustuslain vastaista syrjintää olisi myös ulkomaalaisille asetettava korkeampi avioitumisikäraja.”

Halla-aho: Ei olisi. Ensinnäkään Scheinin ei osaa lukea. Ohjelmassa ei vaadita korkeampaa avioitumisikärajaa ulkomaalaisille vaan ulkomailta perheenyhdistämisen puitteissa tuotavalle puolisolle. Perheenyhdistämisdirektiivi nimenomaan sallii korkeamman ikärajan asettamisen näissä tapauksissa.

”Perussuomalaiset myös ehdottaa tulonsiirtojen varassa elävien maahanmuuttajien hajasijoittamista ympäri maata ja pakottamista asumaan heille osoitetussa paikassa säästöjen ja paremman integraation vuoksi – Nämä ovat liikkumisvapauden vastaisia eli perustuslain kanssa ristiriidassa olevia ehdotuksia. Se ei ole hyväksyttävää, Scheinin sanoo.”

Halla-aho: Liikkumisvapaus ei tarkoita suomalaisellekaan vapautta valita veronmaksajien kustantama asunto haluamastaan paikasta.

”Joissain kohdissa sanotaan, että pakolaisuus ja siirtolaisuus tulee erottaa toisistaan, toisaalla taas tietoisesti sotketaan nämä kaksi asiaa, Scheinin ihmettelee.”

Halla-aho: Turvapaikanhakua käytetään siirtolaisuuden väylänä. Siksi niitä on nykyään vaikea erottaa toisistaan.

”Ihmisiä pitäisi auttaa lähellä lähtömaata, mutta halutaan leikata kehitysapua.”

Halla-aho: Eivät nämä ole ristiriidassa. Kehitysapu ei kuulu valtion ydintoimintoihin, ja siksi siitä on leikattava, jos kaikesta muustakin leikataan. Se raha, joka kehitysapuun kuitenkin käytetään, on käytettävä mahdollisimman tehokkaalla tavalla, ts. lähellä lähtömaita.

”ISTV:n haastattelussa perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo syyttää kilpailijoita virheellisen tiedon ja törkyviestien levittämisestä puhumalla ”Hakaniemen trollitehtaasta”. Oman puolueensa maahanmuuttopoliittiseen ohjelmaan eksyneiden virheiden korjaamiseen hän ei silti ole ryhtymässä.”

Halla-aho: Ohjelmassa ei ole virheitä. Siksi niitä ei ole tarpeen korjatakaan.

TOIMITUKSEN KOMMENTTI | Ilta-Sanomien haastattelema Scheinin esiteltiin IS:n jutussa Italiassa sijaitsevan Euroopan yliopistoinstituutin professorina. Jutussa jätettiin kuitenkin mainitsematta se, että hän on ollut keskeinen toimija SKDL:n ja SKP:n riveissä. Hän on toiminut muun muassa Suomen Kommunistisen Puolueen keskuskomitean jäsenenä. On kyseenalaista, voiko tiettyyn poliittiseen suuntaukseen vahvasti sitoutunut henkilö toimia uskottavana kommentaattorina poliittisiin opponentteihin liittyvissä kysymyksissä.

SUOMEN UUTISET

1 kommentti          Bookkaa tämä

Maa ei pyöri

19/2/2015

Saudiarabialainen uskonoppinut opetti yliopiston opiskelijoille, että Maa ei pyöri ympäri eikä kierrä Aurinkoa. Nyt mies on joutunut laajan pilkan kohteeksi sosiaalisessa mediassa.

Asiasta kertoo muun muassa Telegraph-lehti.

Sheikh Bandar al-Khaibari vieraili sunnuntaina Arabiemiraateissa yliopistossa. Opiskelijat saivat esittää al-Khaibarille kysymyksiä.

Opiskelijan kysyessä Maan liikkeistä, al-Khaibari kertoi, että maapallo on liikkumaton, eikä pyöri ympäri.

Todistaakseen näkemyksensä al-Khaibari käytti esimerkkinä lentokoneen matkaa Kiinaan. Jos lentää Kiinaan, mutta pysähtyy ilmassa, eikö Kiinan pitäisi tulla vastaan, hän kysyi sarkastiseen sävyyn.

Al-Khaibarin mukaan lentäminen johonkin toiseen maahan olisi myös mahdotonta, jos Maa pyörisi samaan aikaan samaan suuntaan, sillä silloin lentokone ei hänen mukaansa voisi koskaan saavuttaa kohdettaan. Lisäksi al-Khaibari kiisti Maan kiertävän Aurinkoa ja ihmisen koskaan käyneen Kuussa.

Tuntuu olevan imaami ajan hermolla. Islam on nykyaikainen ja moderni uskonto.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Riikka Slunga-Poutsalo

18/2/2015

Helsingin Sanomien teettämä gallup vahvistaa, että varsinaisena vaalipäivänä koetaan todellinen yllätys, sanoo perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.

– Ainoa merkittävä muutos mielipidemittauksessa on epävarmojen osuuden nousu 40 prosenttiin. Vain 60 % kyselyyn  vastanneista ilmoitti kantansa.

– Keskusta, SDP ja kokoomus ovat julkaisseet talouspoliittiset strategiapaperinsa ja vaaliohjelmansa. Ne ovat suurten linjausten osalta kuin yhdestä puusta veistettyjä. Ääni mille tahansa tästä kolmikosta takaa sen, ettei politiikan sisältö tule muuttumaan.

Kurjistamispolitiikka lopettava

Perussuomalaiset julkistavat oman talouspoliittisen strategiansa ja vaaliohjelmansa maaliskuun alussa.

– Perussuomalaisilla on todellinen vaihtoehto keskustan, SDP: n ja kokoomuksen suomalaisia kurjistavalle politiikalle. Meidän vaihtoehtomme keskittyy teollisuuden kilpailukyvyn kohentamiseen ja sitä kautta työllisyyden parantamiseen sekä valtiontalouden tasapainottamiseen. Vain näillä toimilla pystytään varmistamaan kansalaisten sosiaalinen ja taloudellinen turvallisuus, Slunga-Poutsalo painottaa.

– Kolmen gallup-johtajan politiikalla syvennetään kansalaisten ahdinkoa, kun veroeuroja lapataan miljarditolkulla maailman parantamiseen. Suomalaisten etuuksia leikataan myös eurooppalaisten pankkiirien lompsan lihottamiseen. Tällainen kurjistamispolitiikka on lopetettava.

SUOMEN UUTISET

1 kommentti          Bookkaa tämä

Tapio Tuuri - lepää rauhassa

17/2/2015

1 kommentti          Bookkaa tämä

Maahanmuuton faktat

17/2/2015

1. Kehitysmaissa asuu noin viisi miljardia ihmistä. Heistä noin 40 prosenttia, siis  kaksi miljardia, muuttaisi kehittyneisiin maihin jos se olisi mahdollista.

2. Maahanmuuton määrää köyhästä maasta rikkaaseen määrittävät kohdemaan tulotaso, lähtömaan tulotaso ja lähtömaasta peräisin olevan diasporan koko.

2.1. Mitä suurempi etnisen ryhmän diasporan koko on, sitä suuremmaksi kyseisen ryhmän maahanmuutto kasvaa.

2.2. Useimmat maahanmuuttajat säilyttävät mielellään oman kulttuurinsa ja keräytyvät yhteen samoille asuinalueille.

3. Maahanmuuton taloudellinen vaikutus vaihtelee ajan, paikan ja tulijoiden mukana, ja se voi olla myönteinen tai kielteinen.

3.1. Maahanmuuton vaikutukset kohdemaan kantaväestön tulotasoon ovat keskimäärin mitättömät.

3.2. Maahanmuutto kohottaa asuntojen hintoja ja sillä on tendenssinä heikentää julkisia palveluja.

3.3. Maahanmuutosta hyötyvät taloudellisesti vain muuttajat, eivät suomalaiset.

3.4. Maahanmuutto länsimaista tuottaa keskimäärin taloudellista tuottoa ja vähän sosiaalista taakkaa, maahanmuutto kehitysmaista keskimäärin taloudellista tappiota ja enemmän sosiaalista taakkaa.

4. Maahanmuuton päävaikutukset kantaväestöön ovat sosiaalisia.

4.1. Kehitysmaamaahanmuutto lisää rikollisuutta.

4.2. Kehitysmaamaahanmuuton seurauksena koulutulokset huononevat.

4.3. Monikulttuurisessa naapurustossa ihmisten keskinäinen luottamus heikkenee.

5. Kansakunnilla on oikeus säädellä niihin tapahtuvaa maahanmuuttoa.

5.1. Oman alueen puolustaminen on yleistä kaikkialla.

5.2. Kansainväliset sopimukset jättävät paljon tilaa erilaisille maahanmuuttopoliittisille vaihtoehdoille.

5.3. Maahanmuutto ei ole globalisaation väistämätön seuraus.

5.4. Maahanmuuttopolitiikalla voidaan vaikuttaa suuresti sekä maahanmuuttajien määrään että laatuun.

5.5. Suomeen muuttaminen on ihmisoikeus vain Suomen kansalaisille.

Kun näin on, niin miksi Suomessa vain harva tajuaa tämän ja tulee 25:n vuoden jankutuksen jälkeen järkiinsä?

1 kommentti          Bookkaa tämä

Vieläkö olette sitä mieltä, että Suomen kannattaa pysyä Eurossa?

17/2/2015

Suomi sai EU:lta rahaa viimeksi 15 vuotta sitten. Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen Suomi on ollut lähes poikkeuksetta nettomaksajan roolissa. EU:n kannalla olleet poliitikot, muun muassa Paavo Lipponen ja Sauli Niinistö, lupasivat jotain muuta.

Ankeat luvut ovat helposti nähtävissä esim. valtiovarainministeriön sivuilta. Jostain syystä muun muassa aina aktiivinen Yle ja Helsingin Sanomat eivät paljoa näistä luvuista meuhkaa.

Tappiollisen 20 vuoden kokeilun luulisi jo vakuuttavan tyhmemmällekin, että tämä ei toimi. 

EU tarkoittaa pysyvää hintalappua Suomelle. Unionin syöksy kohti syvemmälle taloudelliseen ahdinkoon jatkuu. Suomi jatkaa kuuliaisesti nettomaksajana, vaikka alkaa itse olla yhtä huonossa hapessa kuin Kreikka, jota tuetaan avokätisesti.

Johtavat poliitikkomme pitävät edelleen jääräpäisesti kiinni omista agendoistaan. Sen sijaan, että pistettäisiin edes vähän jäitä hattuun, Suomea ajetaan kiihtyvää vauhtia kohti Euroopan liittovaltiota. Ilman kansanäänestystä ja ilman minkäänlaista avointa keskustelua.

Jyrki Katainen, joka on suuren luokan huijari,  ja Alexander Stubb myyvät kansalle TTIP-riistosopimusta sanomalla "Tästä sopimuksesta ei voi seurata kuin hyvää".

Todellisuudessa allekirjoittaminen tarkoittaisi tutkimusten mukaan 220 000 työpaikan menettämistä pelkästään pohjoismaista ja ovien avaamista geenimanipuloidulle elintarvikkeille. Tämänkään sopimuksen allekirjoittamista ei tarvitsisi edes miettiä ilman EU:ta tai ainakin voisimme itse päättää allekirjoitammeko sen.

Suomen päätäntävalta puolittui uudessa EU:ssa. Meillä on nyt kanttia sanoa 0,1 prosentin edestä. Samalla maksumme EU:lle kaksinkertaistuivat.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Isis esitteli vankejaan häkissä - aikoo polttaa heidät

16/2/2015

ISIS esitteli vankejaan paraatissa häkeissä ja aikoo polttaa heidät. Islamilainen valtio on julkistanut videon häkkeihin kahlitsemistaan Peshmerga-sotilaista. Vangit oli kahlittu sisälle samanlaisiin häkkeihin kuin sellaisessa äsken poltettu jordanialainen lentäjä.

Sosiaalisessa mediassa ISIS uhkaa kurdivankejaan samalla kohtalolla kuin äsken jordanialaista lentäjää. Hänet poltettiin elävältä häkissä kameran ikuistaessa tapahtuman.

17 kurditaistelijaa esiteltiin terroristijärjestön paraatissa ilmeisesti Irakin Kirkukin kaupungissa, kertoo Daily Mail.

Heidät oli kahlittu oransseissa vankipuvuissa häkkien sisälle. Naamioituneet ISIS:n miehet heiluttivat vierellä lippuja ja uhkasivat heitä aseilla ihmisten hurratessa tien varrella.

Tämä on islam. Se ei ole mikään ääri-islam. Eikä se ole maltillinen islam.

Se on vain islam.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Vanhuksilta viedään osa ateriasta

16/2/2015

Ateriapalvelun hinta nousee Helsingissä, mutta palvelut suppenevat ja leipäkin jää pois pöydästä.

Tähän asti Helsingin kotihoidon ja Palmian järjestämissä ateriapalveluissa asiakas on voinut valita kolmesta eri ateriakokonaisuudesta mieleisensä. Helmikuun alussa voimaan astuneen muutoksen myötä vaihtoehtoja jäi enää yksi: sellainen joka ei sisällä leipää, levitettä ja ruokajuomaa.

Palmiasta kerrotaan IS:lle, että kyseessä on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös. Päätös on hyväksytty lautakunnan kokouksessa tammikuun lopulla.

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden vs. osastopäällikkö Arja Peiponen kertoo, että aterioiden hinnat nousivat 0,70 euroa ateriaa kohden ja aterioiden kuljetusmaksut puolestaan 0,50 euroa per kuljetuskerta.

– Päätöksen taustalla on se, että on haluttu yhtenäistää pääkaupunkiseudun ateriahintoja ja -valikoimaa, Peiponen sanoo.

– Vaihtoehto, johon ei kuulu leipää, levitettä ja ruokajuomaa on ollut kaikkein suosituin. Siksi on päädytty tarjoamaan vain sitä ateriaa.

Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin kummeksuu päätöstä. Helinin mukaan palvelun muuttuminen on ongelma erityisesti sellaisille asiakkaille, jotka eivät itse pääse käymään kaupassa ostamassa lisukkeita aterialleen.

– He ovat niitä, jotka kaipaavat kaikkein kipeimmin kotihoidon palveluita. Ehkä kannattaisi miettiä, keneltä näitä palveluita karsitaan.

Helin huomauttaa, että vaikka asiakas ei söisikään leipää juuri ruuan kanssa, se saatetaan syödä esimerkiksi välipalana.

– Kyllä leipä on suomalaisten perustarve. Leipä ja pieni nokare levitettä ovat kyllä iäkkäille paikallaan.

Kotihoidon asiakkaan tai hänen omaisensa täytyy hankkia haluamansa lisukkeet nyt itse. Tähän kotihoito tarjoaa avuksi lisämaksullista kauppapalvelua.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaan muutoksella ei ole negatiivisia vaikutuksia asiakkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Helin kuitenkin toivoo, että tilannetta seurattaisiin.

– Toivottavasti kaupunki seuraa tilannetta ja tarkkailee kotihoidossa olevien asiakkaidensa ravitsemustilaa ja sen kehitystä.

Helinin mielestä on epäjohdonmukaista, että yleensä korostetaan vaihtoehtojen ja valinnan tärkeyttä, mutta tässä tapauksessa juuri niitä karsitaan.

Peiponen huomauttaa, että kaikkia vaihtoehtoja ei ole karsittu, vaan asiakkailla on edelleen mahdollisuus valita kylmänä ja lämpimänä toimitettujen aterioiden sekä Menumatin välillä.

Lisäksi sotainvalideille on tarjolla oma vaihtoehtonsa, johon sisältyy edelleen leipä, levite ja ruokajuoma. Peiposella ei ollut tietoa, miksi sotainvalidien ateriaan kuuluu edelleen lisukkeet, vaikka muille ei.

Lähde: Ilta-Sanomat

Suvaitsevaiset, mokuttajat ja kaikki muut, jotka kitarisat punaisena huutavat lisää maahanmuuttoa Suomeen, voisivat nyt hyvästä syystä hetken ajatella niitä ihmisiä, jotka ovat kustantaneet heidänkin hyvinvointinsa ja humaanit harrastuksensa.

Hävetkää, saatanat, kun ette muuta osaa!

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomen salaiset arkistot 1990

16/2/2015

Suomen hallitus valmistautui loppuvuodesta 1990 salaisessa kokouksessa pysäyttämään Neuvostoliitosta tulevien kolmansien maiden kansalaiset rajalle. Somalialaisia varten laadittiin valmis valtioneuvoston päätös, jota ei koskaan käytetty. Asiaa käsiteltiin hallituksen ulkoasiainvaliokunnan salaisessa kokouksessa pääministeri Harri Holkerin virkahuoneessa marraskuussa.

Yleinen salassapitoaika laissa on 25 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että vuonna 1990 salaisiksi leimatut asiakirjat ovat nyt julkisia.

Vainikkalan somalit

Vuonna 1990 Suomeen saapui suuri joukko somaleita Neuvostoliitosta. Hallituksen huoli liittyi siihen, että 26.-28. marraskuuta Vainikkalan kautta Suomeen tuli lähes 200 somalialaista.

- Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Neuvostoliiton viranomaiset eivät jatkossakaan estä luvattomasti pyrkivien tuloa, asetukseen liittyvässä sisäministeriössä kirjoitetussa muistiossa todetaan.

Asiaa esitteli tuolloinen sisäministeri Jarmo Rantanen.

Muistion linja on selkeä. Neuvostoliittoa voitiin pitää kolmansien maiden kansalaisille turvallisena valtiona ja ensimmäisen vastaanottajamaan on oltava vastuussa pakolaisista.

- Näin ollen Suomi voi palauttaa kyseiset maahantulijat Neuvostoliittoon, muistiossa todettiin.

Muistiossa oletettiin, että muuttovirta saattaa laajeta hallitsemattomaksi.

Taustalla Koivisto

Asiakirjasta se ei selviä, mutta taustalla oli presidentti Mauno Koiviston tahto.

Muistelmateoksessaan "Historian tekijät - Kaksi kautta II" Koivisto mainitsee nimenomaan Vainikkalan somalit ja toteaa pitäneensä välttämättömänä, että pakolaisvirta saataisiin hallintaan.

Koivisto kirjoittaa, että Suomeen oli saapunut vuoden 1990 alusta marraskuuhun mennessä noin 2000 somalialaista. Koivisto tapasi 29. marraskuuta - siis päivää ennen hallituksen ulkoasianvaliokunnan kokousta - sisäministeri Rantasen ja ministeriön kansliapäällikkö Juhani Perttusen.

Ote kirjasta:

Sanoin heille:

- Somalialaiset on syytä pysäyttää rajalle. Otetaan nimet ylös ja luvataan harkita. Todetaan, että Neuvostoliitto on turvallinen maa. Jos joku on eri mieltä, niin sitten riidellään. Sanoin, että ellei näitä pysäytetä, miten sitten muitakaan.


Pykäliä ei käytetty

Pääministeri Harri Holkerin virkahuoneessa 30. marraskuuta pidetyssä kokouksessa olivat paikalla Holkerin ja Rantasen lisäksi ministereistä Matti Louekoski, Ilkka Suominen, Pertti Salolainen, Ole Norrback ja Tarja Halonen.

Hallitus päätti varautua järeällä pykälällä, mutta sitä ei koskaan käytetty Koiviston tahdon mukaisesti.

Myöhemmin, helmikuussa 1991 valiokunta pohti uudestaan Neuvostoliiton turvallisuutta, kun Georg Otsilla Helsinkiin saapui 160 somalia. Somaleja ei palautettu Neuvostoliittoon, vaan heille myönnettiin oleskeluluvat lähinnä suojelun tarpeen perusteella viitaten Somalian sekasortoiseen tilanteenseen.

Lähde:

MTV 3

Jarkko Sipilä

rikostoimittaja

Toimittaja Jarkko Sipilä on tehnyt miehen työn. Nyt me tiedämme lopullisesti, kuka on syyllinen siihen, että Suomea parhaillaan tuhotaan. Nimet ovat tuttuja ja osin odotettuja. Myös presidentti Mauno Koivisto osoittautuu suoraselkäiseksi suomalaiseksi eikä miksikään lieroksi.

Painakaa nimet mieleen. Niitä saatetaan vielä tarvita.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Helmikuu 2019 (55)
Tammikuu 2019 (126)
Joulukuu 2018 (152)
Marraskuu 2018 (102)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (136)
Heinäkuu 2018 (129)
Kesäkuu 2018 (81)
Toukokuu 2018 (85)
Huhtikuu 2018 (49)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (53)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (47)
Marraskuu 2017 (45)
Lokakuu 2017 (71)
Syyskuu 2017 (50)
Elokuu 2017 (59)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (27)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (41)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (44)
Joulukuu 2016 (36)
Marraskuu 2016 (20)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (50)
Elokuu 2016 (64)
Heinäkuu 2016 (27)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (69)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (45)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (105)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (116)
Syyskuu 2015 (153)
Elokuu 2015 (76)
Heinäkuu 2015 (71)
Kesäkuu 2015 (75)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (54)
Maaliskuu 2015 (85)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (80)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (74)
Lokakuu 2014 (67)
Syyskuu 2014 (57)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (48)
Kesäkuu 2014 (37)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (63)
Maaliskuu 2014 (67)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (46)
Joulukuu 2013 (45)
Marraskuu 2013 (54)
Lokakuu 2013 (75)
Syyskuu 2013 (76)
Elokuu 2013 (96)
Heinäkuu 2013 (89)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (59)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (35)
Tammikuu 2013 (37)
Joulukuu 2012 (29)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (64)
Syyskuu 2012 (59)
Elokuu 2012 (65)
Heinäkuu 2012 (63)
Kesäkuu 2012 (58)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (75)
Helmikuu 2012 (63)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (38)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (60)
Syyskuu 2011 (93)
Elokuu 2011 (65)
Heinäkuu 2011 (43)
Kesäkuu 2011 (58)
Toukokuu 2011 (75)
Huhtikuu 2011 (56)
Maaliskuu 2011 (65)
Helmikuu 2011 (41)
Tammikuu 2011 (16)
Joulukuu 2010 (25)
Marraskuu 2010 (45)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (20)
Elokuu 2010 (36)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (34)
Toukokuu 2010 (43)
Huhtikuu 2010 (34)
Maaliskuu 2010 (58)
Helmikuu 2010 (37)
Tammikuu 2010 (30)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (24)
Lokakuu 2009 (24)
Syyskuu 2009 (31)
Elokuu 2009 (31)
Heinäkuu 2009 (37)
Kesäkuu 2009 (39)
Toukokuu 2009 (34)
Huhtikuu 2009 (28)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (44)
Tammikuu 2009 (24)
Joulukuu 2008 (12)
Copyright © Tapioarjo.com