Kallupit ne vaan rumenee, vaikka hallitus muuta väittää

26/9/2015

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Tilanne kuumeni Turussa

26/9/2015

Noin parinkymmenen hengen joukko turvapaikanhakijoita tunkeutui luvatta Turun pääpoliisiasemalle ulkomaalaistutkinnan eteistiloihin, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Henkilöt eivät noudattaneet tutkintahenkilökunnan ohjeita jonojärjestyksestä ja osa heistä käyttäytyi poliisin mukaan aggressiivisesti. Tappelua ei ollut, mutta käytös ilmeni muun muassa kovana huuteluna ja häiriökäytöksenä.

– Tilanne asettui, kun paikalle hälytetyt järjestyspoliisin partiot taluttivat kaksi kuumimpana käyvää henkilöä putkaan rauhoittumaan, poliisi kertoo.

Kyseisiä henkilöitä epäillään julkisrauhan rikkomisesta ja niskoittelusta poliisia vastaan.

Lähde: TS

 

Kuvat: Jarno Vieno

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Kunnalle maksettavia korvauksia ollaan leikkaamassa?

26/9/2015

Toivon, että ihmiset ymmärtävät pari asiaa, ettei tule yllätyksenä:

- Yhteiskuntasopimus tai hallituksen määräys tuottavuustoimiksi ei tule riittämään julkisen talouden tasapainottamiseen.

- Esimerkiksi koulutus- ja asumistukileikkaukset sekä subjektiivisten oikeuksien rajaaminen eivät riitä mihinkään.

- Suomen taloudellinen huoltosuhde romahtaa entisestään ja kestävyysvaje nousee yli kymmeneen miljardiin leikkauksista huolimatta.

Älkää siis peljätkö. Lisää tulee.

Väitteet perustuvat tilastoituun faktaan turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden kustannuksista yhteiskunnalle. Ne tulevat olemaan miljardeja.

Ps. Kuntapäättäjille sellainen ennakkovaroitus, että saamieni tietojen mukaan kunnalle maksettavia korvauksia maahanmuuttajien aiheuttamista kuluista ollaan leikkaamassa.

Heikki Tamminen (ps)

kansanedustaja Ville Vähämäen (ps) avustaja

europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon (ps) kotimaan avustaja

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomi - vasallivaltio

25/9/2015

Vasallivaltioksi kutsutaan valtiota, jolla on muodollinen itsenäisyys, mutta joka on käytännössä poliittisesti riippuvainen jostain suurvallasta. Vasallivaltio voi olla luonteeltaan protektoraatti tai satelliittivaltio, jolloin vasallius perustuu suuremman valtion poliittiseen, sotilaalliseen, taloudelliseen tai ideologiseen ylivaltaan.

Suomesta on muodostunut EU:n myötä Saksan vasallivaltio.

Ensin Suomi maksoi lunnaat osallistumalla Saksan [ja Ranskan] pankkien pelastamisoperaatioon, josta käytettiin nimitystä "Kreikan tukeminen".

Nyt Suomi on maksamassa myös Saksan johtajia edelleen vaivaavasta toisen maailmansodan aiheuttamasta jälkitaudista. Suomi on pakotettu maksamaan Saksan kokemaa ”ihmisoikeus-velkaa” turvapaikanhakijoiden (islam-invaasion) vastaanoton myötä.

EU-maiden ei pitänyt olla toisten jäsenvaltioiden velkoja kuittaavien liitto eikä EU-maiden pitänyt olla myöskään toisten jäsenvaltioiden ”synniksi” kokemien taakkojen kantajien yhteisö.

Itse asiassa EU:n säännöt kieltävät toisten velkojen maksun eikä EU:n alkueräisistä säännöistä, joiden perusteella esimerkiksi Suomi on aikoinaan liittynyt yhteisöön, löydy sellaista pykälää, joka velvoittaa ottamaan lähi-itäläiset ja afrikkalaiset islaminuskoiset elätettäviksi ja maan henkistä tilaa rappeuttamaan.

Nyt EU:sta ollaan nimenomaan tekemässä yhteisöä, jossa hyvin asiansa hoitavat valtiota paikkaavat huonon moraalin omaavien valtioiden taloutta ja jossa jäsenvaltiolla ei ole enää mitään sanomista siihen, keitä sen [jäsenvaltion] alueella asuu.

Suomi ajetaan määrätietoisesti talousromahdukseen, koska Suomi täytyy saada ”Kreikaksi”, jotta suomalaisista saadaan entistä nöyrempi orjakansa.

Nykyinen invaasio edistää vahvasti kehitystä, jossa maan talous uppoaa ja yhteiskunnan koheesio pirstaloituu eripuraisiin ihmisryhmiin.

Hajoita ja hallitse on EU:n metodi.

Ja pääministeri Juha Sipilä hymyilee onnellisena kätellessään Saksan liittokansleria.

Heikki Porkka

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ashraf Benyaminin avoin kirje Juha Sipilälle

25/9/2015

Hyvä Pääministeri,

lähetän sinulle tämän viestin median kautta niin, että myös kansa lukee sen. Kansa, joka on valinnut sinut pääministeriksi ja nyt olet koetellut heitä viime aikoina. Kansa, joka yrittää turhaan löytää selitystä ristiriitaisille toimillesi.

Samaan aikaan, kun leikkaat oman kansan työntekijöiden palkkoja, otat huoletettavaksi kansan rahalla kymmeniä tuhansia ihmisiä. Koko maailma tietää, että ne jotka tulevat koko Euroopan kautta Suomeen asti monien turvallisten maiden läpi, eivät ole hädässä. Heillä on selvä päämäärä.

Haluaisin muistuttaa sinua, että raamattu, jonka kautta olet vannonut pääministerikauden alussa velvoittaa sinua pääministerinä hoitamaan ja ajamaan vain Suomen etua.

Ihmisenä raamattu kyllä velvoittaa sinua auttamaan hädässä olevia. Siis ne ovat kaksi täysin eri asiaa. Sinä, Juha Sipilä, voit auttaa omalla rahallasi ja ajallasi niin paljon kuin haluat, mutta Suomen pääministerinä saat käyttää suomalaisten rahoja vain heidän etunsa mukaisesti.

Kansa ei millään ymmärrä, että turvapaikanhakijat siirretään paikasta toiseen taksilla (MTV:n verkkosivu) ja samalla sairaat suomalaiset joutuvat odottamaan kelan taksia jopa useita tunteja säästön vuoksi. Kansa ei myöskään ymmärrä sitä, että suljet heidän koulut ja sairaalat ja samaan aikaan avaat jopa satoja uusia vastaanottokeskuksia.

Saksalaiset varmasti iloitsivat, kun sanoit heille, ettet pistä Suomen rajoja kiinni. Nyt löytyi kullan arvoinen mies, joka ottaa vastaan heidän lähettämänsä pakolaiset.

Jos olet uskonut sitä fiksua, joka väittää, että nämä turvapaikanhakijat ovat Suomen tulevaisuus maassa mihin odotetaan myöhemmin tulevan työvoimapula, olet väärässä.

Taloustieteen nobelisti Joseph Stiglitz neuvoo sinua ” Suomen nykytilanteessa työnhakijoiden määrän kasvattaminen ei luo lisää työtä”( Helsingin Sanomat 22.9.2015).

Joka päivä Suomeen saapuu lähes 1000 turvapaikanhakijaa. Se on suorastaan miehitystila. Suomella ei ole varaa siihen. Suurin osa suomalaisista on erittäin huolissaan ja hyvin ahdistuneita. Jos sanoisit, että meidän pitää noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, onhan meillä valmiuslaki. Lain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata maamme väestöä, turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä ja kansalaistemme perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakuntamme alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552

Ashraf Benyamin

ylilääkäri

Kouvola

1 kommentti          Bookkaa tämä

Yksitoista vihreää faktaa

25/9/2015

11 faktaa pakolaiskriisistä ja turvapaikanhakijoista

1. Maailmassa on eniten pakolaisia sitten toisen maailmansodan
Liki 60 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa paetakseen sotaa tai vainoa. Määrä on suurin sitten toisen maailmansodan. Mikäli nämä pakolaiset muodostaisivat valtion, se olisi maailman 24. suurin. Ihmisjoukko on valtava.  Samaan aikaan niiden ihmisten määrä, jotka olosuhteiden parannuttua ovat voineet palata kotiinsa, on alimmillaan 30 vuoteen. Turvattomuus eri puolilla maailmaa on pahempi kuin vuosikymmeniin. Käsissämme on vakava pakolaiskriisi, humanitaarinen kriisi.

2. Euroopan rajoilla on käynnissä inhimillinen katastrofi
Humanitaarinen kriisi on meidän rajoillamme. Yli puolet maailman pakolaisista on kotoisin vain kolmesta maasta: Syyriasta, Afganistanista ja Somaliasta. Suomeen tulee lisäksi paljon turvapaikanhakijoita Irakista. Tilanne on kriittinen näissä jokaisessa. Syyriassa ja Irakissa käydään sisällissotaa, Afganistanissa on käynnissä vakava konflikti ja Somaliassa taistellaan. Terrorismi ja väkivalta ovat arkea kaikissa neljässä maassa. Ihmiset eivät voi jäädä kotiinsa. Eurooppa ei voi sulkea silmiään näiltä ihmisiltä.

3. Valtaosa lähtijöistä pakenee naapurimaihin
Suurin osa lähtijöistä jää kriisimaan naapurimaihin. Tällä hetkellä eniten pakolaisia ovat ottaneet vastaan Turkki, Pakistan, Libanon, Iran, Etiopia ja Jordan. 86 % maailman pakolaisista asuu kehitysmaissa tai kehittyvissä maissa. Maailman köyhimmät, vähiten kehittyneet maat kantavat nekin yksin vastuuta 25 % pakolaisista. Eurooppa, saatikka Suomi, ei millään mittarilla vastaanota suurinta määrää tulijoista.

4. Kansainväliset velvoitteet ohjaavat turvapaikanhakijoiden vastaanottamista
Suomi on sitoutunut YK:n pakolaissopimukseen eli ns. Geneven sopimukseen. Se samoin kuin muut kansainväliset sopimukset, kuten Euroopan ihmisoikeussopimus ja YK:n kidutuksen vastainen sopimus, sitovat Suomea turvapaikanhakijoita ja pakolaisia koskevissa asioissa. Samoin EU-oikeudella on luotu Suomea sitovia normeja, kuten säädökset turvapaikkamenettelystä. Suomi ei voi yksipuolisesti päättää, miten se suhtautuu turvapaikanhakijoihin tai kohtelee heitä. Suomella on kansainvälinen velvollisuus auttaa omien kansalaistensa lisäksi myös niitä ihmisiä, jotka eivät ole turvassa omassa maassaan.

5. Pakolaisstatuksen ja turvapaikan saa vain tiukoin kriteerein
Pakolaisstatus ja turvapaikka eivät ole itsestäänselvyys. Kansainvälisin sopimuksin säädellään sitä, ketkä katsotaan pakolaisiksi. Pakolainen voi olla vain sellainen henkilö, joka on joutunut pakenemaan maastaan, koska on syytä pelätä, että häntä vainottaisiin rodun, uskonnon, kansallisuuden, yhteiskuntaluokan tai poliittisen mielipiteen johdosta. Turvapaikka myönnetään tällaisen henkilöön kohdistuvan vainon vuoksi. Kuka tahansa kriisimaista Suomeen saapuva ei siis automaattisesti saa pakolaisstatusta ja turvapaikkaa.

Suomessa on lisäksi käytössä ns. kiintiöpakolaismenettely. Eduskunta päättää vuosittain pakolaiskiintiön suuruuden ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR esittää Suomelle pakolaisia, jotka Suomen viranomaiset haastattelevat lähtömaassa, usein pakolaisleirillä. Kiintiöpakolaiset saavat pakolaisstatuksen ja määräaikaisen oleskeluluvan ja voivat muuttaa Suomeen, kun päätös heidän sijoituskunnastaan on tehty. Noin puolet Suomen pakolaisista on tähän saakka tullut maahan kiintiöpakolaisina ja puolet on ollut myönteisen turvapaikan saaneita hakijoita.

6. Ihmisillä on oikeus paeta kotimaansa turvattomuutta
Vaikka ihminen ei kohtaisikaan sellaista henkilökohtaista vainoa, jota pakolaisstatus edellyttää, hänellä on silti oikeus paeta maastaan ja hakea turvaa toisesta maasta. Humanitaarinen oikeus ja kansainväliset sopimukset säätelevät sitä, miten toisten maiden asukkaille tulee tarjota suojelua. Eri maat ovat vieneet sopimukset omaan lainsäädäntöönsä erilaisin järjestelyin. Suomessa on käytössä pakolaisstatuksen lisäksi toissijaisen suojelun ja humanitaarisen suojelun periaatteet. Jos ihminen ei täytä pakolaisstatuksen kriteerejä mutta häntä ei voida palauttaa kotimaahansa esimerkiksi kidutuksen tai epäinhimillisen kohtelun pelossa, hänelle voidaan myöntää oleskelupaikka suojeluntarpeen vuoksi (ns. toissijainen suojelu). Samoin se, ettei voi palata kotimaahansa ympäristökatastrofin tai maan huonon turvallisuustilanteen vuoksi, voi antaa oikeutuksen oleskelulupaan humanitaarisen suojelun perusteella.

7. Ei ole olemassa laittomia turvapaikanhakijoita
Ihmisellä on oikeus hakea turvaa ja suojelua toisesta maasta. Riippumatta siitä, millä keinoin hän on tullut maahan tai onko hänellä aitoja henkilöllisyys- ja matkustusdokumentteja, hän saa hakea turvapaikkaa ja oleskella maassa laillisesti. Myöskään turvapaikan myöntämisessä ei ole merkitystä sillä, onko ihminen tullut maahan aidoilla vai väärennetyillä papereilla. Laitonta turvapaikanhakijaa ei ole.

Usein lähtömaan olosuhteet ovat sellaisia, että lähtijät joutuvat turvautumaan esimerkiksi ihmissalakuljettajiin päästäkseen pakoon. Samoin voi olla, että lähtömaa on niin epävakaa, ettei ihmisillä ole henkilöllisyysdokumentteja. Nämä syyt eivät voi estää ihmisen oikeutta saada tarvitsemaansa turvaa ja suojelua toisesta maasta.

8. Suomi ei ole turvapaikanhakijoiden ykköskohde
Turvapaikanhakijat eivät ole liikkeellä paremman elintason vaan turvan, suojelun ja hengissä säilymisen vuoksi. Suomeen hakeutuu erittäin pieni osa maailman turvapaikanhakijoista. Viimeisten 30 vuoden aikana Suomi on vastaanottanut noin 40 000 pakolaista. 30 vuodessa.

Turvapaikanhakijoitakaan Suomi ei vastaanota muihin maihin verrattuna paljon vaan juurikin päinvastoin. Esimerkiksi tänä vuonna heinäkuun loppuun mennessä Suomeen oli saapunut 4000 turvapaikanhakijaa, kun Ruotsin luku oli 37 000. Koko Eurooppaan on tullut tänä vuonna tähän mennessä 366 000 turvapaikanhakijaa. Vuonna 2014 Suomeen saapui vain 0,6 % kaikista EU-maihin tulleista turvapaikanhakijoista. Tänä vuonna turvapaikanhakijoiden määrät myös Suomessa ovat kasvussa, kun pakolaisia on koko maailmassa niin paljon enemmän kuin ennen. Suomeen arvioidaan tulevan tämän vuoden aikana 15 000 - 30 000 turvapaikanhakijaa. Esimerkiksi Saksa valmistautuu tänä vuonna 800 000 hakijaan. (ks. myös faktat 1 ja 3)

9. Turvapaikanhakijat eivät saa Suomessa muita parempia tukia tai elä ilman velvoitteita
Turvapaikanhakija saa Suomessa vastaanottorahaa kattamaan elinkustannuksensa. Hakijan käytettävissä olevat tulot ja varat vaikuttavat vastaanottorahan suuruuteen. Raha on aina pienempi kuin toimeentulotuki tai muut perusetuudet. Korkeimmillaan vastaanottoraha on 316,07 euroa kuussa (yksinasuvat ja yksinhuoltajat). Turvapaikanhakijoilla on lisäksi velvollisuus vastaanottorahan vastineeksi osallistua koulutus- tai työtoimintaan. Turvapaikanhakijoille myönnettäviä etuuksia uudistettiin vuonna 2011 ja samalla tuen tasoa leikattiin. Pohjoismaisessa vertailussa sekä Tanskassa että Norjassa turvapaikanhakijoilla on korkeammat etuudet kuin Suomessa.

10. Turvapaikanhakijat eivät tule kalliiksi
Kunnat eivät maksa vastaanottokeskuksia. Valtio kattaa kokonaan vastaanottokeskusten kustannukset ja maksaa lisäksi kunnille korvausta turvapaikanhakijalasten koulutuksesta. Myös terveydenhuolto toteutetaan vastaanottokeskuksissa. Kunnille ei synny turvapaikanhakijoista ylimääräisiä kustannuksia. Kansantaloudellisesti on lisäksi arvioitu, että lisääntyvä maahanmuutto - turvapaikanhakijat tämän osana - voivat merkittävästi lisätä Suomen talouskasvua ja vastata heikkenevään huoltosuhteeseen. Suomalaisten ikääntymisen luomat ongelmat voivat vähentyä arvioiden mukaan jopa puoleen, jos tänne muuttaa lisää työikäisiä ihmisiä.

11. Turvapaikanhakijat eivät lisää rikollisuutta tai levottomuuksia
Turvapaikanhakijoiden ei ole todettu lisäävän rikollisuutta tai muita ongelmia. Myöskään vastaanottokeskusten lähiseutujen turvattomuus ei ole lisääntynyt. Turvapaikanhakijoiden kotoutumiseen panostetaan ja heille opetetaan suomalaista kulttuuria ja arkea.

Hyvä lukija, oletko sinä samaa mieltä vihreiden kanssa?

Minä olen monessa kohdassa täysin päinvastaisella kannalla. En nyt jaksa eritellä, missä kohdin, mutta eikö se ole päivänselvää.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

SPR - tilanne hallinnassa

25/9/2015

Suomessa avautuu aivan lähiaikoina noin 40 uutta vastaanottokeskusta, kertoo turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia Maahanmuuttoviraston pyynnöstä pyörittävän Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Keskiviikkona muun muassa Ylen A-studiossa kerrottiin, että turvapaikanhakijoita Torniosta vastaanottokeskuksiin kuljettavat linja-autonkuljettajat eivät lähtiessään vielä tiedä, mihin ihmiset viedään, koska vastaanottokeskukset ovat täynnä.

Kumpula kuitenkin vakuuttaa, että kukaan ei ole jäänyt ilman suojaa, vaan vastaanottokeskuspaikka on löytynyt jokaiselle turvapaikanhakijalle.

– Ollaan avattu eilen se [Lahden] Hennala ja muitakin avataan samanaikaisesti. Voi olla, että se ei aina ihan selvä se osoite ole, mutta kyllä bussikuski matkalla jo tietää, mihin hän on menossa, Kumpula sanoo Uudelle Suomelle.

–Kuitenkin isoja määriä tulee ihmisiä ja vastaanottokeskuksia ja hätämajoituksia avataan aika nopeassa tahdissa.

Hän vakuuttaa, että mitään paniikkitilannetta ei ole päällä, koska vastaanottokeskuksia perustetaan tiivistä tahtia. Sisäministeriö arvioi, että uusia majoituspaikkoja tarvitaan lähiviikkoina noin 5000 turvapaikanhakijalle.

–Tällä hetkellä meillä on nelisenkymmentä vastaanottokeskusta perusteilla, avautumassa tai ihan kohta avataan. Ne sisältävät varmasti yli 5000 paikkaa, Kumpula sanoo.

Kumpulan mukaan Lahden Hennalan vastaanottokeskuksella tapahtunut välikohtaus, jossa SPR:n työntekijää heiteltiin nyrkinkokoisilla kivillä, ei aiheuta muutoksia järjestön turvajärjestelyihin. Kumpulan mukaan kyse on yksittäistapauksesta.

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk) ehdotti eilen, että ihmisiä voitaisiin kannustaa majoittamaan turvapaikanhakijoita koteihinsa esimerkiksi maksamalla 10 euron korvaus yöltä.

Lähde: Uusi Suomi verkkolehti

Kumpula puhuu roskaa.

Tilanne ei taatusti ole hallinnassa.

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Hädän hintalappu

25/9/2015

Haluatko auttaa?

Viime vuonna Suomeen saapui 3 651 turvapaikanhakijaa. Tänä vuonna maahan on tullut yli 14 000 turvapaikanhakijaa ja sisäasiainministeri Petteri Orpo (kok) arvioi 30 000 tulevan. Pääministeri Juha Sipilän (kesk) mukaan jopa 50 000.

"Jos meille tulee 15 000 turvapaikanhakijaa vuodessa, ensi vuonna lisäkustannus on 114 miljoonaa, vuoden 2019 tasossa pyöritään 320 miljoonassa." valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok) on laskenut. En luota valtiovarainministerin arvioon.

Maahanmuuttoviraston tilinpäätöksen mukaan vuonna 2014 vastaanottotoiminnan kokonaiskulut olivat 61 941 316,09 euroa. Yhden turvapaikanhakijan vastaanoton kustannus oli 16 959 euroa. Vastaanottokeskuksen paikkamääriä kohtaan kustannus nousee 22 491 euroon. Kustannuksista on ikävä, mutta tarpeellista puhua.

Luvut sisältävät vain vastaanottotoiminnasta aiheutuvat kustannukset. Kaksi suurinta Suomeen tulevaa ryhmää ovat irakilaiset ja somalit, joista tilastokeskuksen mukaan (HS 1.4.2012) työllistyy alle 15 prosenttia. Vastaanoton jälkeen oleskeluluvan saaneelle on hankittava asunto ja sosiaaliturvan mukaiset edut, opettaa kieltä, kotouttaa ja kouluttaa.

Näitä kustannuksia ei tässä huomioida.

Stubbin arvio tulijamääristä voidaan vuoden 2014 tasolla muuttaa euroiksi. Vastaanottotoiminnan kokonaiskustannukset nousevat sen mukaan 250 miljoonaan euroon. Orpon arvion perusteella päädytään 500 miljoonaan euroon. Sipilän arvio tulijamäärästä räjäyttäisi kustannukset lähes 850 miljoonaan euroon. Onko tässä enää mitään järkeä?

Tämä on enemmän kuin koko Suomen pelastustoimen (14 M€), poliisitoimen (731 M€) ja hätäkeskuslaitoksen (53 M€) toimintamenot yhteensä ja lopulla saisi perustettua viime hallituksen lakkauttaman liikkuvan poliisin kahdeksan kertaa. Vastaanoton kustannukset eivät sentään yllä samoihin kuin koko tieverkon ylläpitoon (907 M€) menevä määräraha.

Hädän hintalappu on syytä muistaa, kun ääni väristen vaadimme valtiota auttamaan ja samaan aikaan osoitamme mieltä paljon pienemmän mittaluokan menoista. Meidän on helppoa olla anteliaita, jos joku muu hoitaa laskun. Valtio on kuitenkin yhtä kuin sinä ja minä. Me maksamme.

Vilhelm Junnila

varakansanedustaja (ps)

Myös suomalaisia poliitikkoja, entisiä ja nykyisiä, on lähtenyt mukaan turvapaikkapisnekseen ahneutensa sokaisemana. "Kun valtio kaataa rahaa, kannattaa panna ämpäri alle" on heidän mottonsa.  He kahmivat yhteiskunnan rahoja kaksin käsin omaan taskuun. Ja jotta rahakas pisnes pyörisi, se vaatii lisää polttoainetta.

Nopealla aikajänteellä suomalainen yhteiskunta romahtaa.

Ratkaisu on kuitenkin olemassa. Turvapaikanhakijoilta täytyy ottaa kaikki etuuden pois ja jos oleskelulupa myönnetään, niin tukien saaminen edellyttää jokapäiväistä työvelvoitetta. Kieltäytymisestä seuraa automaattisesti maasta poistaminen.

Näillä hyvin yksinkertaisilla keinoilla ongelma poistuu. Väitän, että yli 90 prosenttia tulijoista poistuu Suomesta heti. Samantien loppuu turvapaikanhakijoilla keinottelu.

Eikä tähän tarvita muuta kuin se, että eduskunta säätää asiaa koskevan lain.

Ei tämän kovin vaikeaa luulisi olevan.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Turvapaikanhakijalla huumeita

25/9/2015

Tulli otti kiinni huumerikoksesta epäillyn irakilaisen miehen Torniossa tänään perjantaina. Mies oli tulossa Ruotsista kävellen Krannikatua pitkin puolisonsa kanssa, kun tullin huumekoira reagoi mieheen.

Tarkastuksen yhteydessä mies heitti pussin huumausaineeksi epäiltyä ainetta Tullin auton alle.

Kun pariskunta erotettiin tullitarkastuksen turvaamiseksi, syntyi voimankäyttötilanne, jossa tullitarkastajat joutuivat taltuttamaan miehen yhdessä rajavartiolaitoksen edustajien kanssa. Osapuolet selvisivät tilanteesta ilman vammoja.

Kyse on ensimmäisestä voimankäyttötilanteesta, johon tulli on joutunut Tornion tullivalvontaoperaatiossa.

Epäiltyjä huumerikoksia on paljastunut muutamia.

Lähde: Lapin Kansa

Kuinka paljon mahtaa olla "muutamia"?

Alle kymmenen.

Alle sata.

Vai alle tuhat?

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Siinä teille MTV:n galluppia

25/9/2015

Vihreä KYLLÄ, punainen EI.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Helmikuu 2019 (38)
Tammikuu 2019 (126)
Joulukuu 2018 (152)
Marraskuu 2018 (102)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (136)
Heinäkuu 2018 (129)
Kesäkuu 2018 (81)
Toukokuu 2018 (85)
Huhtikuu 2018 (49)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (53)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (47)
Marraskuu 2017 (45)
Lokakuu 2017 (71)
Syyskuu 2017 (50)
Elokuu 2017 (59)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (27)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (41)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (44)
Joulukuu 2016 (36)
Marraskuu 2016 (20)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (50)
Elokuu 2016 (64)
Heinäkuu 2016 (27)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (69)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (45)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (105)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (116)
Syyskuu 2015 (153)
Elokuu 2015 (76)
Heinäkuu 2015 (71)
Kesäkuu 2015 (75)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (54)
Maaliskuu 2015 (85)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (80)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (74)
Lokakuu 2014 (67)
Syyskuu 2014 (57)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (48)
Kesäkuu 2014 (37)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (63)
Maaliskuu 2014 (67)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (46)
Joulukuu 2013 (45)
Marraskuu 2013 (54)
Lokakuu 2013 (75)
Syyskuu 2013 (76)
Elokuu 2013 (96)
Heinäkuu 2013 (89)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (59)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (35)
Tammikuu 2013 (37)
Joulukuu 2012 (29)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (64)
Syyskuu 2012 (59)
Elokuu 2012 (65)
Heinäkuu 2012 (63)
Kesäkuu 2012 (58)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (75)
Helmikuu 2012 (63)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (38)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (60)
Syyskuu 2011 (93)
Elokuu 2011 (65)
Heinäkuu 2011 (43)
Kesäkuu 2011 (58)
Toukokuu 2011 (75)
Huhtikuu 2011 (56)
Maaliskuu 2011 (65)
Helmikuu 2011 (41)
Tammikuu 2011 (16)
Joulukuu 2010 (25)
Marraskuu 2010 (45)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (20)
Elokuu 2010 (36)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (34)
Toukokuu 2010 (43)
Huhtikuu 2010 (34)
Maaliskuu 2010 (58)
Helmikuu 2010 (37)
Tammikuu 2010 (30)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (24)
Lokakuu 2009 (24)
Syyskuu 2009 (31)
Elokuu 2009 (31)
Heinäkuu 2009 (37)
Kesäkuu 2009 (39)
Toukokuu 2009 (34)
Huhtikuu 2009 (28)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (44)
Tammikuu 2009 (24)
Joulukuu 2008 (12)
Copyright © Tapioarjo.com