Salon kaupunginvaltuusto keskusteli Salon osaamiskeskittymästä

10/4/2016

Salon kaupunginvaltuustolle on tänään järjestetyssä infotilaisuudessa kerrottu Saloon suunnitteilla olevasta osaamiskeskittymästä. Tilaisuudessa asiaa valmistelevat viranhaltijat esittelivät suunnitelmaa ja kertoivat etenemisaikataulusta. Valtuusto tulee päättämään osaamiskeskittymästä tämän vuoden aikana.

Miksi osaamiskeskittymä?

Osaaminen, yritykset ja työpaikat ovat kaupungin menestystekijät, jotka luovat elinvoimaisuutta ja joiden kautta kaupungin palvelutarjonta voidaan turvata. Osaamiskeskittymän ytimen muodostavat Salossa ihmisiin ja yrityksiin kertynyt osaaminen sekä vaativaan tuotanto- ja tuotekehitystoimintaan soveltuvat tilat. Keskittymä perustuu teolliseen internetiin liittyvään huippuluokan tuotekehitysosaamiseen sekä tehokkaaksi hioutuneeseen tuotannon osaamiseen tuoteideasta markkinointiin sekä alihankintaverkoston hallintaan.

Tavoitteena on kansainvälisesti näkyvä yritys- ja tuotekehityskeskittymä, joka toimii Salon vetovoimatekijänä ja houkuttelee kaupunkiin merkittävästi uutta yritystoimintaa sekä tarjoaa syntyville startup-yrityksille kasvualustan. Tarkoitus on, että salolainen tuotanto- ja teknologiaosaaminen saadaan laajasti käyttöön ja tätä kautta luomaan menestystä kotimaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä.

Yhteistyökumppanit

Tällä hetkellä kaupunki etsii työ- ja elinkeinoministeriön sekä Varsinais-Suomen liiton tukemana Saloon sopivia osaamiskeskittymän toimintamalleja esimerkiksi tutkimalla muualla Suomessa ja Euroopassa käytössä olevia ratkaisuja. Samalla käydään keskusteluja muun muassa korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa siitä, miten ja millaisia osaamista lisääviä toimintoja ne Saloon toisivat.

Yrityssalo on hakenut Euroopan aluekehitysrahaston tukea (EAKR) osaamiskeskittymän yhteistyökumppaneiden etsimiseen sekä toimintojen pilotointiin. Tässä kesällä 2016 alkavaksi suunnitellussa hankkeessa ovat mukana Turku Science Park Oy sekä Turun yliopisto, ja tavoitteena on muun muassa tiiviimpi yritysten ja opiskelijoiden yhteistyö.

Alueen vahvuuksiin perustuvien osaamiskeskittymien kehittäminen on osa Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteita. Tähän liittyen kaupunki keskustelee valtionhallinnon kanssa yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksista. Osaamiskeskittymä tulee olemaan monipuolinen yritys- ja kehitystoiminnan keskus, joten laajan yhteistyökumppaniverkoston ja rahoittajakonsortion aikaansaanti on tärkeää. Paikallisesti keskusteluja on käyty muun muassa yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamariosaston kanssa. Rahoittajiksi onkin tulossa vahvoja paikallisia yksityisiä toimijoita.

Kokonaisuuteen tarvitaan tiloja, palveluita, verkostoja ja oikeanlainen ilmapiiri

Osaamis- ja yrityskeskittymistä tehdyssä vertailussa ja kaupungin sijoittumispalvelutyössä on huomattu, että osaamisintensiivisille yrityksille fyysiset toimitilat ovat vain yksi päätöksenteossa huomioon otettava tekijä. Se, mitä seinien sisällä on tarjolla, millaisia yritystoiminnan palveluita löytyy tai miten voi osallistua osaamista ja innovaatiota edistäviin toimintoihin, kiinnostaa erityisesti korkean osaamisen yrityksiä ja niiden työntekijöitä.

Salon teollisen internetin osaamiskeskittymän vahvuudeksi muodostuukin nykyaikaisten toimitilojen, laadukkaiden palveluiden sekä innovaatioita ja osaamista yhdistävän yhteistyön kokonaisuus, joka on näkyvämpi ja vetovoimaisempi kuin osat yksinään. Kokonaisuuden rakentamisen vuoksi kaupunki on valmistelun aikana arvioinut uudelleen elinkeinopoliittisia työkalujaan ja harkitsee osallistumista yritystilojen hankintaan.

Lisätietoja:

Antti Rantakokko

kaupunginjohtaja

Salon kaupunki

044 778 2000

Salon kaupungin virallinen tiedote

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Mitä mietin?

9/4/2016

Moni alkaa olla sitä mieltä, ettei Suomi ole enää se paikka, jossa voi lapsensa kasvattaa, tehdä töitä ja asua.

Minua henkilökohtaisesti ei koskaan ole ahdistanut missään muualla niin paljon kuin hyvinvointivaltio Suomessa. Syynä siihen on saatanallinen holhoaminen ja täysin järjetön määrä erilaisia yksityiselämään vaikuttavia sääntöjä ja asetuksia.

Olen myös kokenut paljon ja nähnyt vielä enemmän matkatessani kymmenissä maailman maissa ja sadoissa eri kaupungeissa. Viimeisen pari kuukautta olen viettänyt Lapin erämaassa duunissa ja tullut siihen tulokseen, ettei mikään ole niin tärkeää kuin koti.

Minun kotini on Suomen Turussa ja ennen kaikkea Suomessa.

Saatana.

Tuumaakaan ei anneta tappelematta. Suomi on puolustamisen arvoinen ja Suomi on meidän kotimme. Emme voi antaa sitä näin helpolla muille. Emme ryssille, emme jenkeille, emme islamille ja ennen kaikkea emme voi antaa sitä niille opportunisteille ja kusipäille, joille suomalaisuus on jonkinlainen kirosana ja jota he suorastaan häpeävät ollessaan kovin kansainvälisiä.

Nyt pitää ryhdistäytyä. Talvisodan henki esiin ja nyrkkiä pöytään.

Jari-Petri Heino Face-seinällään

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kun joku osaa tehdä jotain paremmin kuin...

9/4/2016

minä, niin en viitsi vaivautua.

Suosittelen Sami Parkkosen blogin lukemista jokaiselle ajattelevalle Suomen kansalaiselle.

Se löytyy täältä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Arkkipiispa avautuu jälleen

8/4/2016

Arkkipiispa Kari Mäkinen on antanut medialle näinä lopun aikoina muun muassa seuraavanlaisia lausuntoja:

Mäkinen kommentoi pakolaiskriisiä toteamalla, että Eurooppa ei ole ulkopuolinen, eivätkä eurooppalaiset voi sulkea maailman hätää pois.

Auttamisen voi hoitaa ottamatta pakolaisia vastaan. Lähtömaissa auttaminen on huomattavasti tehokkaampaa.

Ajattelen sitä kolonialismin taakkaa, jota me kannamme, Mäkinen sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Suomella ei ole ollut siirtomaita eli Suomi ei ole milloinkaan ollut kolonialistinen maa.

Arkkipiispa varoittaa moraalisesta ylemmyydestä.

Ja esiintyy itse moraalisesti ylempänä muita.

Arkkipiispa sanoo, että meillä täällä on enemmän kuin meille kuuluu ja siitä seuraa se, että kaikilla ei ole.

Arkkipiispa ei ymmärrä, että maailma ei ole nollasummapeli. Miehellä, joka ansaitsee laiskan virastaan suunnattomia summia vuosittain, ei pitäisi olla kanttia väittää tällaisia. Kuinka monta ropoa arkkipiispa on lahjoittanut kymmenyksinä esimerkiksi suomalaisten vanhusten hoitoon?

Mäkisen mukaan muslimit voivat hyvin sopeutua elämään luterilaisessa Suomessa.

Eikö arkkipiispa ole kuullut, että islamistit eivät ole milloinkaan onnistuneet elämään sovussa kristittyjen tai juutalaisten kanssa yhdessäkään maassa tai maanosassa. He eivät pysty elämään rauhassa edes muiden islamistien kanssa.

Arkkipiispan mielestä paras tekijä valmiuksen lisäämisessä on henkilökohtainen välitön kanssakäyminen, se, että nähdään ihmisiä eikä jonkun uskonnon edustajia. Mitä enemmän tehdään asioita yhdessä, sitä enemmän nähdään, että meitä yhdistää paljon enemmän kuin meitä erottaa.

Täyttä löpötystä.

Tuo ei ole toiminut Syyriassa, Libanonissa, Irakissa, Ranskassa, Ruotsissa. Islamistien ideologian mukaan muut pitää alistaa dhimmeiksi, surmata tai käännyttää. Vaikuttaa siltä, ettei arkkipiispa Mäkinen ole koskaan ollut tekemisissä tai edes puheissa tavallisen islamia tunnustavan ihmisen kanssa – imaameista puhumattakaan.

Hän ei ole kuullut sharia-laista, eikä lukenut koraania, jossa useassa kohdassa todetaan, että islam tulee alistamaan koko planeetta Maan valtansa alle samalla tuhoten vääräuskoiset.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Komission kaavailema taakanjako olisi toteutuessaan katastrofi

6/4/2016

Euroopan komissio julkisti tänään tiedonantonsa uudesta yhteisestä eurooppalaisesta turvapaikkajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on korvata käytännössä jo kuopattu Dublinin sopimus. Komission paperissa esitetään mm. pysyvää turvapaikanhakijoiden jakoa jäsenmaiden kesken, yhteistä turvapaikkajärjestelmää, turvapaikkaa koskevan lainsäädännön harmonisointia ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston vallan kasvattamista. Europarlamentaarikko, tohtori Jussi Halla-aho pitää komission tiedonantoa Suomen kannalta erittäin huolestuttavana.

Jussi Halla-aho moittii jyrkin sanoin Euroopan komission julkistamaa ehdotusta uudesta Eurooppalaisesta turvapaikanhakumekanismista.

– Komission ehdotus Dublin-järjestelmän uudistamiseksi uhkaa toteutuessaan tehdä turvapaikanhakijoiden jakamisesta pysyvän järjestelyn. Toteutuessaan jakomekanismi tarkoittaisi käytännössä peruuttamatonta vallansiirtoa eduskunnasta Brysseliin, ja sitä etteivät suomalaiset pystyisi enää vaikuttamaan itsenäisesti rajojen yli tulevien pakolaisten määrään tai laatuun.

– Mikäli Eurooppalainen ratkaisu ongelmaan on tämä, niin meidän tulee mitä pikimmin siirtyä pohtimaan kansallisia ratkaisuja joilla keväällä jälleen kiihtyvä pakolaisvirta saadaan käännettyä laskuun.

Uusien laillisten reittien avaaminen Eurooppaan ei Halla-ahon mukaan ole ratkaisu, koska kotoutumishaasteellisia tulijoita on enemmän kuin eurooppalaiset maat pystyvät taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti ottamaan vastaan. Hänen mukaansa tulisi ennemminkin kannattaa epäterveiden houkuttimien kuten vastikkeettomien etuisuuksien ankaraa leikkaamista sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.

– Tunnustusta komissiolle voi kuitenkin antaa sen seikan tunnustamisesta, että kansainvälisen suojelun pitäisi olla aina luonteeltaan tilapäistä. Nythän suojeluperusteiset oleskeluluvat johtavat lähes automaattisesti jatkuvaan oleskelulupaan ja sen jälkeen kansalaisuuteen.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Mikael Lith

6/4/2016

Olen erittäin pettynyt tähän hallituksen esitykseen perheenyhdistämiskriteerien muuttamisesta. Ainoana pohjoismaana Suomi ei ole ulottamassa toimeentuloedellytystä perheenyhdistämissä oman maan tai muiden pohjoismaiden kansalaisiin, eikä lakimuutoksessa esitetä perheenyhdistämisdirektiivin sallimien asunto-, asumisaika-, aviopuolisoiden ikäraja- tai kielitaitoedellytysten käyttöönottoa.

Suomen turvapaikkapolitiikka on jäämässä sekä perheenyhdistämisten että oleskelulupien osalta yksiselitteisesti pohjoismaiden löysimmäksi.

Muiden perheenyhdistämiskriteerien käyttöönottoa ja kriteerien laajentamista myös Suomen/pohjoismaiden kansalaisiin liittyen perustetaan työryhmä, mutta ryhmä voi mahdollisesti tulla siihen lopputulokseen ettei mitään tarvitse enää tehdä. Norjassa ja Tanskassa PS:n sisarpuolueet ovat onnistuneet saamaan oman maahanmuuttoagendansa nykyisten hallitustensa maahanmuuttolinjaksi, mistä olisi syytä ottaa esimerkkiä.

Mikael Lith

Euroopan parlamentin jäsenen, tohtori Jussi Halla-ahon Brysselin avustaja Face-seinällään

Eihän tässä voi muuta kuin olla Mikaelin kanssa samaa mieltä.

Hölmöläisten touhua, mutta ne päättävät, jotka kuvittelevat voivansa tehdä suomalaisille mitä tahansa.

Häpeä teille.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Tunnin juna

6/4/2016

Tunnin juna, joka on kaikkea muuta kuin tunnin juna huomioitiin kehysriihessä. Salon Seudun Sanomat reagoi asiaan tämän päivän pääkirjoituksessaan, kuka lieneekään sen kirjoittanut, näin:

Hallituksen kehysriihi paaluttaa tiukat raamit valtiontaloudelle tuleviksi vuosiksi. Säästöjä on saatava aikaan.
Tavoitteesta vallitsee laaja yksimielisyys: talous on saatava tielle, jolla alijäämä kurotaan kiinni. Se tarkoittaa väistämättä menojen leikkaamista ja myös lisätulojen keräämistä.

Liikenne laajasti ymmärrettynä on aina ollut julkisen talouden rahasampo. Niin nytkin. Polttoaineveroa nostetaan niin, että se tietää keskivertoautoilijalle muutaman kymmenen euron lisälaskua vuodessa.

Ehkä isompi asia liikenteen kannalta on kuitenkin päätös perusväylänpidon rahoituksesta.

Teiden kunto on päässyt vuosien saatossa rapautumaan, minkä autoilijat ovat voineet teillä liikkuessaan käytännössä havaita. Peruskorjaustarve on iso, ja se kasvaa. Nyt tehdyillä mitoituksilla ei korjausvelan suunta muutu.

Salonkin kannalta merkittävä hanke, Tunnin juna, sai sen sijaan 40 miljoonan panostukset uuden pikayhteyden suunnitteluun. Tunnin on juna on nimi hankkeelle saada Turun ja Helsingin välille nopea raideyhteys.

Salosta katsoen hanke on niin sanotusti kaksipiippuinen juttu. Jos nopeuden maksimoiminen johtaa siihen, että Tunnin juna kiitää nopeasti ohi Salon, kaupungille tästä on enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ennusmerkit Tunnin junalle eivät Salon kannalta ole nyt kovin lupaavat. Jo nyt nopeimmat express-vuorot Turku–Helsinki-välillä kiitävät ohi Salon.

Jos tämä enteilee myös Tunnin junan luonnetta, Salosta ei ole hankkeen kannattajaksi. Kaupungin kehittämisen ja kehittymisen kannalta onkin tärkeää, että Salo on nopean yhteyden pysähdysasema ja saa siitä kasvuvoimaa.

Niin sanottu Tunnin juna on kysymys, jota on vatvottu vuosikausia ja jota ovat Salon kaupungin virkamiehet valmistelleet vuosikausia.

Poliittinen keskustelu asiasta on ollut yllättävän vähäistä.

Puolueet valmistautuvat 9.4.2017 pidettäviin kunnallisvaaleihin.

Soisin, että Tunnin juna olisi aihe, jota ryhdyttäisiin todenteolla tarkastelemaan. Kuten Salkkarikin toteaa, rata on merkittävä hanke kaupungille, mutta kaikkea muuta kuin yksinkertainen asia. Onko Tunnin junasta Salolle todellista hyötyä, sitä sopii jokaisen poliitikon tykönään kysyä.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Yle

6/4/2016

Jaha, Olli on herännyt oikealle asialle. Jo oli aika jonkun tehdä jotain.

Nostimme eilen kansanedustaja Ronkaisen kanssa Ylen hallintoneuvoston kokouksessa keskusteluun Ylen puolueellisen uutisoinnin.

Yleisradio on tullut tunnetuksi mm. siitä, että se nostaa uutisiin ja yleisen paheksunnan kohteeksi nimenomaan perussuomalaisia poliitikkoja ja heidän sanomisiaan, vaikka todistettavasti myös muiden puolueiden vaikuttavissa asemissa olevat poliitikot ovat tuoneet julki vähintään yhtä kyseenalaisia kannanottoja.

Keskustelussa nousi esiin myös muita näkökulmia, jotka löytyvät tuoreesta kannanotostamme.

Penäsimme kysymykseen "Miksi Yle toimii näin?" vastausta Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoiminnan päälliköltä, Atte Jääskeläiseltä, mutta häneltä emme tyydyttävää vastusta saaneet. Tilanteen seuranta ja epäkohtien esille nostaminen tulevat jatkumaan myös vastaisuudessa.

Olli Immonen

kansanedustaja (ps)

Face-seinällään

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Maahanmuuttopolitiikka

5/4/2016

Kansallinen maahanmuuttopolitiikka on historiaa. EU:ssa myös maahanmuuttokriitikot ovat pian historiaa, sillä jo nyt he ovat rikollisia.

Tässä mielessä pelkällä maahanmuuttokritiikillä ei tee enää politiikassa mitään, vaan on kyettävä näkemään pidemmälle eli mihin Suomen EU- ja euro-jäsenyys tulee johtamaan.

Eikä se kuva ole suomalainen kansallisvaltio, jossa suomalaiset voivat päättää omista asioistaan.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomen tila on kriittinen

5/4/2016

Suomi on jatkuvasti entistä suuremmissa vaikeuksissa. Työttömiä on kaiken maailman kurssilaiset mukaan luettuna puoli miljoonaa.

Samaan aikaan rajoilta vuotaa laittomasti Euroopassa liikkuvia kymmeniä tuhansia ihmisiä vuodessa. Palveluista ja etuuksista joudutaan tinkimään ja toisaalta yhdelle ihmisryhmälle antamaan koko ajan enemmän.

Työn kuluja Suomessa ollaan laskemassa. Se on sisäinen devalvaatio, jolla haetaan myös hintatason madallusta. Toimenpide on kipeä, mutta maailmalta siitä on hyviä tuloksia pitkällä aikavälillä, esimerkiksi Irlannista. Se, miksi sisäiseen devalvaation joudutaan, johtuu pitkälti siitä, että Suomi on euromaa. Suomi ei voi devalvoida valuuttaansa. Eurojäsenyydestä voitte kiittää tiettyjä puolueita, joita ei tarvinne erikseen mainita.

Valitettavasti sisäinen devalvaatio täytyy hoitaa sanelemalla. Tästä voi kiittää esimerkiksi AKT:n kaltaista änkyräjärjestöä, joka uhkaa sulkea viennin heti, jos kokevat asemansa uhatuksi. Vastuutonta, sanoisin.

Oli miten oli, tavoitteena on työpaikkojen luominen. Absoluuttisen työpaikkamäärän kasvattaminen lienee mahdollista, mutta suhteellista työttömyyttä on vaikea kitkeä, kun maahan saapuu kymmeniä tuhansia erittäin huonosti työllistyviä henkilöitä, jotka suurella todennäköisyydellä jäävät yhteiskunnan eläteiksi.

Esimerkiksi Irakista ja Somaliasta tulleiden työllisyysaste on tällä hetkellä 23 prosenttia. Tässä ovat mukana myös he, jotka ovat olleet Suomessa jopa 20 vuotta.

Pelkkä suomalaisten tai ulkomaalaisten työllistyminen ei ole ongelma. Ympäri Eurooppaa leviää myös turvallisuusuhka, jota naivisti on vähätelty.

Pariisin hirmuteot olivat pitkälti turvapaikanhakijoiden tekosia kuin myös Kölnin organisoidut seksuaalirikokset. Suomessa ollaan kuitenkin eniten huolissaan katupartioista, joissa joillain saattaa olla tuomio rikoksesta. Jo on aikoihin eletty. Yhdenkään ”partion” en ole kuullut syyllistyneen rikokseen, mutta sitä useamman turvapaikanhakijan olen.

Suomessa tarvitaan isänmaallista asennetta, jotta kurssi kääntyy. Valittaa saa ja pitääkin, jos kohtelu tuntuu liian epäoikeudenmukaiselta, mutta jos ei tee muuta kuin valita, pitää katsoa peiliin. On silkka fakta, että jokainen tässä maassa joutuu jostain luopumaan, on se sitten lomapäivä tai muu etuus. Kuitenkin uskallan väittää, että asumme hyvässä maassa jatkossakin niin, että hyvinvointi on mahdollista ja palvelut pelaavat.

Se ristiriita, että otamme omiltamme ja annamme toisille, jotka eivät sopeudu edes länsimaiseen kulttuuriin, syö minua joka päivä. Siltä omatuntoni ei jätä rauhaan, vaikken minä asiasta päätäkään. Uskon, että suomalainen on valmis talkoisiin, mutta tuntee suurta epäoikeudenmukaisuutta juuri tästä.

Nykyisen kaltaisen turvapaikanhakutulvan mahdollistamisen motiiveja voi olla vain yksi. Se on halpatyövoima. En keksi mitään muuta syytä. Suomessa ei sellaisia markkinoita tarvita, ja jos työvoimasta puhutaan, niin tulijat ovat juuri niistä maista ja kulttuureista, joissa ei valtavia työhaluja näytä olevan.

Jos nykyinen kehitys jatkuu, lakkaa Suomi olemasta. Rohkaisen kaikkia kantamaan osansa ja sanomaan ajatuksensa maan tilanteesta. Painetta pitää saada.

Vaikka hallituksen toimenpidelistat ovat hyviä, ne ovat siirtolaistulvan osalta täysin riittämättömiä. Keväällä alkaa taas siirtolaisbuumi, joten siihen mennessä on saatava konkretiaa.

Heikki Tamminen

kaupunginvaltuutettu (ps)

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Kesäkuu 2020 (8)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com