Laiton maahanmuutto uhkaa Lapin matkailua

9/4/2018

Perussuomalaisten Lapin piirin tiedotteen mukaan Lapin pelastuslaitos on varautunut laskettelukeskuksiin kohdistuviin terrori-iskuihin ja suojelupoliisi on todennut terroriuhan kohonneen. Tämä uhkaa Suomen ja Lapin asemaa turvallisena ja houkuttelevana matkailukohteena.

– Tiukka maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka takaavat Lapin maineen turvallisena matkailukohteena. Jo yksi terroriteko voi surmata lukuisia viattomia ihmisiä ja saisi aikaan dramaattista tuhoa Lapin maakunnan taloudelle. Kunnat ja matkailukeskukset on pidettävä turvallisina, jotta turismin kasvua olisi jatkossakin ja asukkaat voivat liikkua rauhallisin mielin, toteaa piirin puheenjohtaja Mika Mikkonen.

Tiedotteen mukaan Suomi ei osaa tällä hetkellä varautua seuraavan turvapaikanhakijoiden aallon saapumiseen eivätkä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden karkotukset toimi lainsäädännön puutteellisuuden ja poliittisen tahdon puuttumisen vuoksi.

– Kun turvapaikanhakijat ovat päässeet Suomeen liikkumaan vapaasti, on paljon vaikeampaa ratkaista heistä mahdollisesti aiheutuvia ongelmia, olivat ne taloudellisia, sosiaalisia tai yhteiskunnallisia. Turvapaikkajärjestelmää käytetään siirtolaisuuden kanavana, joka mahdollistaa laittoman maassaolon erittäin helposti, kertoo piirisihteeri Matti Haapala.

Perussuomalaisten Lapin piiri vaatii houkutustekijöiden karsimista turvapaikanhakijoiden ja laittoman siirtolaisuuden määrän hillitsemiseksi Lapin ja valtakunnan tasolla.

– Vain perussuomalaiset on ehdottanut, että turvapaikanhakijat otettaisiin säilöön, tiedotteessa painotetaan.

Lähde: Kansalainen

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Korrektia politiikkaa vai typeryyttä?

9/4/2018

Länsimaiden poliittiset johtajat, ennen kaikkea turvallisuudesta vastaavat pääministerit ja sisäministerit eivät ole oppineet vakavista virheistä.

Haittamaahanmuutto jatkuu Suomen osalta edelleen. Ongelmien perussyyhyn ei ole näin ollen puututtu vaan on ainoastaan pyritty hoitamaan vastuuttomasti toteutetun maahanmuuttopolitiikan seurauksia.

Suomen tilanne on osapuilleen sama kuin Saksassa ja Ruotsissa. Terroristihommista tulleita liikkuu vapaana ja maassa on satoja muslimimiehiä, joiden henkilöllisyydestä ja taustoista ei voida olla varmoja.

Vaarallisten henkilöiden vapaa liikkuvuus on poliitikoille tärkeämpi elementti kuin viattomien ihmisten henki ja terveys!

Tähän on tultu.

Suomalaiset ovat siunanneet nykyisen politiikan kaikissa Suomessa pidetyissä vaaleissa viimeisten vuosien aikana. Kansalaiset ovat tilaamalla tilanneet itselleen vaikeuksia.

Mikä saa suomalaisten enemmistön vihaamaan itseään niin paljon, että oma ja läheisen henki ovat toisarvoinen asia?

Suomalaiset eivät ole syyllisiä terrorismiin, mutta suomalaisten enemmistöä voi syyllistää vastuuttomien ja hengenvaaraa kansalaisille aiheuttavien poliitikkojen tukemisesta.

Heikki Porkka

Minun vastaukseni otsikon kysymykseen on "typeryyttä".

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Syntyvyys romahtaa Suomessa

9/4/2018

Syntyvyyden romahtamisesta on ollut paljon puhetta viime päivinä. Huoltosuhteen kannalta tilanne on oikeastaan paljon pahempi kuin numerot äkkiseltään osoittavat. Viime vuonna syntyneistä 50 000 lapsesta merkittävä osa syntyi Suomessa jo asuville maahanmuuttajille, ja kokemusperäisesti tiettyjen vilkkaasti lisääntyvien maahanmuuttajaryhmien integraatio ei sanottavasti etene edes toisessa polvessa. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että vallitseva yhteiskuntaideologia edistää vähemmistöryhmien eriytymistä ja kuplautumista assimiloitumisen sijaan.

Itse syntyvyys on asia, josta on tavattoman vaikeaa puhua. Syntyvyys tietenkin nousee vain sillä, että ihmiset saavat enemmän lapsia. Tätä ei kuitenkaan saa sanoa, koska lapsettomat triggeröityvät ja kokevat tulevansa syyllistetyksi. Media pahentaa tilannetta, koska se ei halua edistää keskustelua vaan synnyttää kohuja. Kaikki sympatiani Antti Rinteelle, joka taannoin havaitsi tämän.

Sallittu keino syntyvyyden edistämiseksi tuntuu olevan sosiaalipolitiikka kuten erilaiset perhe-etuudet. En kuitenkaan usko, että tällaisilla seikoilla on kovin suurta merkitystä, kun ihmiset päättävät lasten hankkimisesta tai hankkimatta jättämisestä. Sosiaalipolitiikalla voidaan helpottaa lapsiperheiden arkea, mutta sillä tuskin voidaan lisätä syntyvyyttä. Jos voitaisiin, syntyvyys olisi ollut 40-luvulla pientä ja 2010-luvulla suurta. Jos syntyvyys olisi etuuksista kiinni, länsimaissa lisäännyttäisiin villisti ja kehitysmaissa vähemmän.

Toinen "sallittu" ratkaisu on tietysti maahanmuutto. Koska maahanmuutto OECD-maiden ulkopuolelta kuitenkin on taakka julkiselle taloudelle, sen lisääminen tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa entistä pienempi joukko suomalaisia joutuu omien eläkeläistensä lisäksi elättämään entistä suurempaa joukkoa vapaamatkustajia. Ja samalla sietämään muita monikulttuurisen yhteiskunnan iloja. Koska tulijoiden sosiaaliturva on pyhä lehmä, yhtälö voidaan ratkaista vain kiristämällä työssäkäyvien verotusta ja tekemällä työn tekemisestä entistäkin kannattamattomampaa. Myös työssäkäyvien pienituloisten mahdollisuudet asua kaupungeissa vähenevät tuilla turvotettujen vuokrien takia.

Keskeinen syy syntyvyyden romahtamiseen on muuttunut arvomaailma. Nuorekasta teinielämää arvostetaan, ja se jatkuu keski-ikään asti. Sekä työhön että vapaa-aikaan liittyvää virikettä ja tekemistä on niin paljon, että siinä ei lapsille ole tilaa. Tähän on tietysti vaikea vaikuttaa poliittisilla toimilla.

Yksi tunnistettu ongelma on miesten ja poikien syrjäytyminen. Koulutuspolitiikka on tässä suhteessa pahasti epäonnistunut keskittyessään lähinnä tyttöjen ja naisten ongelmiin ja tasa-arvokysymyksiin. Kouluttamattoman ja työttömän (kantaväestöön kuuluvan) miehen on vaikea löytää kumppania.

Lapsilisäjärjestelmää voisi rukata hiukan kannustavammaksi. Positiivinen, ts. rahana maksettava, lapsilisä, yhdistettynä kotihoidontukeen, ei kannusta työssäkäyviä ihmisiä hankkimaan useampia lapsia. Lisäksi se kannustaa muutenkin syrjäytymisvaarassa olevia maahanmuuttajaäitejä a) hankkimaan paljon lapsia, b) pysyttelemään työelämän ulkopuolella, c) pitämään lapset poissa päivähoidosta, jossa nämä saisivat kontaktia ympäröivään yhteiskuntaan. Lapsilisä voitaisiin ainakin osittain muuttaa negatiiviseksi, esimerkiksi pudottamalla asteittain, lapsimäärän kasvaessa, vanhempien tuloveroprosenttia kohti nollaa.

Syyllistämiskeskustelusta pitäisi päästä eteenpäin. Jos väestön vanheneminen ja syntyvyyden lasku ovat vakava yhteiskunnallinen ongelma, kuten se kaikkien mielestä on, siitä on myös voitava puhua sen sijaan että kauhistellaan ja pöyristytään.

Jussi Halla-aho

puheenjohtaja (ps)

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomi käännyttää

9/4/2018

"Uusi matkustusasiakirja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten palauttamista varten" otettiin EU-maissa käyttöön viime vuonna. Suomen poliisi alkoi myöntää niitä viime kesäkuussa.

Tähän päivään mennessä on myönnetty jo 214 kappaletta, joista 94 tänä vuonna. Lähes kaikki asiakirjat on myönnetty irakilaisille ja afganistanilaisille, joita suurin osa turvapaikanhakijoistakin on ollut.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden maasta poistaminen on ollut ongelmallista, koska osalla turvapaikanhakijoista ei ole passin kaltaista matkustusasiakirjaa, jota ilman lentoyhtiö ei ota matkustajaa koneeseen. Uusi asiakirja onkin helpottanut palautuksia tekevän poliisin työtä, sanoo komisario Pekka Kallio Helsingin ulkomaalaispoliisista.

– Totta kai kaikki asiat mitkä helpottaa, on poistamisen kannalta hyviä asioita. Kaikkia keinoja täytyy käyttää, Kallio sanoo.

Kallio huomauttaa, että osa palautuksista keskeytyy esimerkiksi maastapoiston täytäntöönpanokiellon vuoksi. Sen vuoksi 214 myönnettyä asiakirjaa ei välttämättä tarkoita, että asiakirjan avulla olisi palautettu vastaava määrä ihmisiä.

Jussi Halla-aho vei esityksen europarlamenttiin

EU:n tilapäinen matkustusasiakirja ei ole täysin uusi idea. EU otti passittomien karkottamista varten suunnitellun asiakirjan käyttöön jo vuonna 1994.

Vanha asiakirja oli kuitenkin altis väärennöksille, minkä vuoksi palautettavien kotimaat kritisoivat sitä. Seikka vaikutti osaltaan myös palautusten huonoon toteutumaan. Esimerkiksi vuonna 2014 palautuksista pantiin toimeen 40 prosenttia.

Tästä syystä EU alkoi laatia uutta asiakirjamallia heti, kun turvapaikanhakijoiden määrä äkisti kasvoi loppuvuonna 2015. Mietintöluonnoksen komission esitykseen laati europarlamentaarikko.

Mitä huolellisemmin mietintöluonnos on laadittu, sitä todennäköisemmin se hyväksytään EU:n päätöksentekoelimissä. Matkustusasiakirjaa koskeva esitys hyväksyttiin parlamentissa syyskuussa 2016.

Seuraavaksi alkaa somalialaisten palautus

Irakilaisten ja afganistanilaisten lisäksi tilapäisiä matkustusasiakirjoja on myönnetty muihin maihin yksittäisiä kappaleita.

Somalialaisille myönnettyjen asiakirjojen osuus kuitenkin kasvanee lähitulevaisuudessa, sillä somalialaisten kielteisten turvapaikkapäätösten osuus on kasvanut huomattavasti vuodesta 2015. Tuolloin alle kaksi prosenttia somalialaisista sai kielteisen turvapaikkapäätöksen. Nykyisin kielteisten päätösten osuus on yli puolet.

Kielteisistä päätöksistään valittaneiden somalialaisten oikeuskierrokset alkavat irakilaisten ja afganistanilaisten tapaan päättyä. Se tarkoittaa maastapoistoja tekeville suomalaisille poliiseille entistä useammin reissuja Afrikan sarveen.

– Todennäköisesti karkotettavien somaleiden maastapoistoa pystytään tehostamaan aikaisemmasta, sanoo Pekka Kallio.

Jo toteutetut yksittäiset palautukset Somaliaan ovat herättäneet huomiota Suomessa olevissa somalialaisissa, sillä pakkopalautuksia ei ole Somaliaan viime vuosina juuri tehty. Charter-lentoja ei kuitenkaan olla järjestämässä.

– Mitään isoa massajuttua ei ole näköpiirissä. Olemme käynnistäneet palautusprosesseja joidenkin henkilöiden kanssa. Pienin askelin edetään.

Lähde: Yle

Varsinaista tempputyöllistämistä.

Miksi ihmeessä Suomessa ei toimita niin kuin olisi järkevää.

Ratkaisu on hyvin yksinkertainen ja saa aikaan sen, ettei Suomeen tule ketään, joita emme halua.

Rajat kiinni.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Toinen aalto

9/4/2018

Yhdysvaltalaisen PEW-tutkimuslaitoksen viidessä Afrikan maassa tekemä tutkimus osoittaa, että jopa 75% afrikkalaisista haluaa muuttaa vauraaseen Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin.

PEW-instituutin Afrikan maissa tekemä kysely kertoo, että kolme neljästä afrikkalaisista haluaa muuttaa pois Afrikasta. Suurin osa heistä ei pakene sortoa tai sotaa vaan haluaa seurata tuttavia, ystäviä tai perheenjäseniä, jotka ovat jo Euroopassa.

He vaeltavat päiväkausia pitkin aavikkoja, osa joutuu ryöstöjen tai orjakauppiaiden uhreiksi. Jossain vaiheessa kuukausien tai jopa vuosien jälkeen he ylittävät Espanjan Marokossa olevan alueen rajan tai seilaavat välimeren yli Libyasta Italiaan.

Afrikka on liikkeellä kohti parempaa tulevaisuutta.

– Me teemme mitä vain päästäksemme paratiisiin, kertovat äidit, nuoret parit ja nuoret miehet, jotka ovat lähteneet liikkeelle Kamerunista, Nigeriasta, Segenalista tai Ghanasta. Marokossa odottaa noin 50 000 ja Libyassa noin 400 000 laitonta siirtolaista kuljetusta Välimeren yli kohti parempaa tulevaisuutta.

Nämä onnenonkijat seuraavat maanmiehiään, joita on EU-tilastojen mukaan tullut Eurooppaan vuosien 2014 ja 2017 välillä miljoona, suuri osa turvapaikanhakijoina. Eurooppa keskittyy tällä hetkellä arabimaista tulleisiin turvapaikanhakijoihin, mutta ensimmäisellä tilalla tilastoissa on edelleenkin afrikkalaiset.

Tutkimus maahanmuutosta

PEW:n tutkimuksessa kysyttiin viidessä Afrikan maassa muuttohalukkuudesta Eurooppaan. Tutkimuksessa mukana olleet maat ovat niitä, joista suurin osa Euroopan afrikkalaisista maahanmuuttajista tulee (lisäksi Tansania).

Euroopan suurimmat afrikkalaiset maahanmuuttajaryhmät ovat peräisin Nigeriasta ja Etelä-Afrikasta (300-400 000), Senegalista (270 000), Ghanasta (250 000) ja Keniasta (180 000).

Kaksi kolmasosaa Ghanassa (75%) ja Nigeriassa (74%) kyselyyn vastanneista oli valmiita lähtemään parempaa tulevaisuutta kohti. Kenian, Tansanian, Senegalin ja Etelä-Afrikan ihmisistä hieman yli puolet haluaa muuttaa maastaan paremman tulevaisuuden perässä. Muuttokohteeksi valikoituivat pääosin Eurooppa ja USA.

Osalla jo suunnitelma

Osa kyselyyn vastanneista oli jo tehnyt suunnitelman lähtöään varten. Noin 40 prosenttia Senegalista, Ghanasta ja Nigeriasta muuttavista kertoi lähtevänsä seuraavien viiden vuoden aikana matkalle. Etelä-Afrikan ja Kenian muuttohaluisista 20 prosenttia oli tehnyt suunnitelman. Tansanian ihmisistä vain kahdeksan prosenttia oli suunnitellut lähtönsä valmiiksi.

Tämä saattaa ensivaikutelmaltaan kuulostaa mitättömältä, mutta jos otetaan huomioon, että näissä maissa asuu noin 1,1 miljardia ihmistä, asia muuttuukin merkitykselliseksi. Jos näistä 1,1 miljardista vain kymmenen prosenttia päättää lähteä vaellukselle kohti paratiisia, liikkeellä kohti Eurooppaa olisi noin 110 miljoonaa ihmistä.

Vertailukohtaa maanosaamme uhkaavan exoduksen mittakaavaan saa myös Eurooppaan viime vuosina saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrästä: vuoden 2014 jälkeen Eurooppaan on saapunut 3,14 miljoonaa rekisteröityä turvapaikanhakijaa.

Lähteet: Welt, Kansalainen

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Mykkänen

9/4/2018

Uusi sisäministeri Kai Mykkänen on nyt paljon vartijana. Onko hän yhtä saamaton kuin Petteri Orpo, jonka sisäministerikaudesta jää tuleville sukupolville 10 000 laittomasti maassa olevien lisäksi vain toteamus siitä, kuinka turvapaikanhakijoiden motiivien epäily on rasismia. Yrittääkö Mykkänen pelastaa Suomen uudelta invaasiolta?

Huonolta näyttää. Sisäministeri Kai Mykkäsen maahanmuuttopoliittisia viisauksia on vilissyt viime viikkoina. Hän aloitti sisäministerinä helmikuussa esittämällä kiintiöpakolaisten määrän nostamista 10 000:een. Matematiikka ei ole koskaan ollut ministereiden osaamisaluetta.

25 vuodessa tuokin tarkoittaisi 250 000 uutta elätettävää + perheenyhdistämisten kautta toiset 250 000 + Suomessa syntyvien lasten kautta vielä kolmannen kerran 250 000.

Mykkänen sanoi 7.4.2018 Salossa, että tuo määrä korvaisi spontaanien tulon ehkä 10 vuoden kuluttua. Millä hän estäisi suoraan tänne tulevien turvapaikan hakijoiden pääsyn Suomeen?

Hehän tulisivat Mykkäsen lentokoneilla leireiltä hakemien 10 000 lisäksi.

Pauli Vahtera

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Hyvästi kauppakeskukset!

9/4/2018

Yhdysvaltalainen verkkokaupan jätti Amazon saapuu Pohjolaan. Kaupanala odottaa kilpailun kiristymistä henkeään pidätellen.

Ruotsin palvelukeskuksensa kautta Amazonin odotetaan toimittavan Suomeen vaatteita, urheiluvälineitä, elektroniikkaa, kosmetiikkaa ja muita erikoiskaupan tuotteita.

Eikä hyökkäys jää tähän. Verkkokauppa Kauppahalli24:n liiketoimintajohtaja Veijo Heinonen uskoo Amazonin ryhtyvät myös ruokakauppiaaksi.

– Kahdesta neljään vuotta – ja he ovat täällä myös ruoan kanssa, Heinonen sanoo.

Arvio ei ole tuulesta temmattu. Yhdysvaltalaisissa suurkaupungeissa Amazon on toimittanut ruokaa jo vuosikymmenen ajan. Lisäksi yhtiö osti viime vuonna yhtiö ruokakauppajätti Whole Foods Marketin 13 miljardilla eurolla.

Amazon toimittaa ruokaa myös Englannissa ja Saksassa. Viime viikolla se kertoi ryhtyvänsä myymään myös ranskalaisen Monoprixin tuotteita. Jatkossa Amazon hoitaa kuljetukset myymälöistä kotioville kahdessa tunnissa ilmaiseksi, kunhan asiakas on yhtiön Prime-palvelun jäsen (noin 6€/kk).

Jos suomalainen haluaa nykyisin ruoan verkkokaupasta kotiin yhden työpäivän sisällä, siitä joutuu maksamaan noin kymmenen euroa. Kauppahalli24 tuo parhaimmillaan ostokset ilmaiseksi mutta ei samana päivänä. Amazonin tulo olisi ruoan verkkokaupassa todellinen järistys.

Heinosen mukaan Amazon mullistaisi koko kaupan alan. Pohjoismaissa yhtiötä kiinnostavat maksukykyinen asiakaskunta sekä toimialan haavoittuva rakenne.

– Suomessa investoidaan yhä seiniin, vaikka kauppa digitalisoituu ja siirtyy verkkoon. Pian kiinteistöjen asiakasvolyymit alkavat pudota ja iso pyörä alkaa pyöriä – kauppoja lakkautetaan, välimatkat pitenevät ja verkkokaupan kilpailuky paranee entisestään.

Kauppahalli24 myy ja toimittaa päivittäistavaroita pääkaupunkiseudulla, viime vuonna yhteensä 2,5 miljoonalla eurolla.

Lähde: Yle, HS, SSS, jne.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Pauli Vahteralla on asiaa

9/4/2018

Suomi on suurten päätösten edessä. Onko meillä enää varaa kohtalokkaiden ja peruuttamattomien virheiden tekemiseen. Yhtä kohtalokasta on ajautua virheisiin mitään tekemättä.

Hallitus pakottaa eduskunnan enemmistön SOTE-ja maakuntauudistuksiin, vaikka niiden uskottavuus on viime kuukausina mennyt. Hallituspuolueissakin rakoilee, esimerkiksi kansanedustajat Elina Lepomäki ja Hjallis Harkimo ovat perustellusti kaatamassa uudistukset. Myös emeritusprofessori Martti Kekomäen kannanotto on varteenotettava.

Lue Pauli Vahteran uusin kirjoitus.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ylen Lauri Kivinen ei ole tehtäviensä tasalla

7/4/2018

Ykkösaamu

Ykkösaamun vieraana on Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen. Haastattelijana Jari Korkki.

Yle Areena 7.4.2018

Lainaus

Toimittaja Jari Korkki

Otetaan muutama yleisökysymys tähän. Kysyjä on sitä mieltä, että Yleisradio ei kykene kertomaan totuutta pakolaiskriisistä. Miten omasta mielestäsi näin vaikeasta aiheesta Yle on selviytynyt?

Lauri Kivinen, Ylen toimitusjohtaja

Tämä on asia, joka ei liity pelkästään Yleisradioon vaan liittyy koko mediaan ja siihen, että kyllä monessa maassa Euroopassa, missä tämä pakolaisasia on kohdattu, niin monet kansalaiset on aika hämmentyneitä. Tavallaan sellaiset asiat, jotka on olleet vakaita, ovat järkkyneet. Esimerkiksi Saksassa, kun sinne on tullut siis satoja tuhansia pakolaisia, niin se on herättänyt erittäin ison keskustelun ja poliittisen seuraamuksen sen suhteen, että kuinka tätä pakolaiskriisiä käsitellään.

Mutta takana on aivan valtava inhimillinen hätä. Ne ihmiset, jotka Eurooppaan tulee, niin ne tulee todella vaikeista olosuhteista. Kyse on inhimillisestä kärsimyksestä. Ja kyllä meidän täytyy eurooppalaisina pystyä ottamaan näitä pakolaisia vastaan tänne Eurooppaan, missä asiat ovat paremmin.

Kuinka tätä asiaa mediassa käsitellään, niin se on uutistoiminnan teräksistä ja raudanlujaa ammattitaitoa. Ja on selvää, että kun asia on kiihkeä, niin siihen syntyy sitten näitä leimahduksia puoleen ja toiseen. Ja se on mun mielestä huolestuttavaa, että ei pelkästään tässä asiassa vaan vaikka nyt tässä viime päivien sote-keskustelussa, niin syntyy hyvin ehdottomia ja hyvin kärkkäitä ja voimakkaita mielipiteitä. Ja sitä tämä sosiaalisen verkoston läsnäolo ja keskustelu voimistaa.

Kyllä tässä median täytyy pitää pää kylmänä, että me edelleen punnitsemme, sen mitä julkaisemme ja meillä on hyvät journalistit, jotka näitä asioita suhteuttaa oikein niin, että tässä vaikeassa, hämmentävässä maailmassa, jossa Yhdysvaltain presidentti omaa soppaansa hämmentää twiiteillään monta kertaa päivässä, niin että joku tekee meille tästä tolkkua. Tämä on ammattitaitoa, ja mä uskon, että tässä hyvä journalismi voittaa.

Ja se, että panostetaan osaamiseen. Ja tämä koskettaa kaikkia laatumedioita ja kannustaa kaikkia siihen, että myös yleisö ymmärtää, että hyvästä laadusta pitää voida maksaa. Niitä ei tule mistään ilmaiseksi.

Toimitusjohtaja Kivinen tuli vastanneeksi omalla tavallaan tyhjentävästi yleisökysymykseen, vaikka kiersi kysymyksen ja arvostelun.

Toisin kuin Kivinen antaa ymmärtää, ylivoimaisesti suurin osa Eurooppaan laittomasti pyrkivistä ei ole pakolaisia. Eurooppalaisilla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan tänne haluavia siirtolaisia vain siksi, että Euroopassa "asiat ovat paremmin". Myöskään pakolaisten asuttaminen Eurooppaan ei ole sen enempää pakollista kuin järkevääkään. Se on äärimmäisen tehoton, vaarallinen ja pääasiassa vääriin ihmisiin kohdistuva tapa auttaa.

Se, että Kivinen väittää muuta, paljastaa, että Yle ei halua edes yrittää kertoa totuutta pakolaiskriisistä, vaan keskittyy toimitusjohtajaa myöten tuottamaan maahanmuuton lisäämistä tukevaa propagandaa.

Lainaus käyttäjältä: Lauri Kivinen, Ylen toimitusjohtaja

Kuinka tätä asiaa mediassa käsitellään, niin se on uutistoiminnan teräksistä ja raudanlujaa ammattitaitoa. Ja on selvää, että kun asia on kiihkeä, niin siihen syntyy sitten näitä leimahduksia puoleen ja toiseen.

Ammattitaito on kaukana siitä, että Yle käsittelee maahanmuuttoaihetta erittäin yksisilmäisesti. Sillä on palkkalistoillaan maahanmuuttoon keskittyneitä toimittajia, jotka julistavat mielipiteitään sekä Ylen kanavilla tv:ssä, radiossa ja netissä että esimerkiksi Refugee Hospitality Clubissa. Yle esittää rutiininomaisesti maahanmuuttoa käsittelevien uutisjuttujensa asiantuntijoina kategorisesti kaikkia maahanmuuttopolitiikan kiristyksiä vastustavien järjestöjen aktivisteja ja ammattilobbaajia, joiden esittämät mielipiteet vastaavat toimittajien omia käsityksiä.

Lainaus käyttäjältä: Lauri Kivinen, Ylen toimitusjohtaja

Kyllä tässä median täytyy pitää pää kylmänä, että me edelleen punnitsemme, sen mitä julkaisemme ja meillä on hyvät journalistit, jotka näitä asioita suhteuttaa oikein niin, että tässä vaikeassa, hämmentävässä maailmassa, jossa Yhdysvaltain presidentti omaa soppaansa hämmentää twiiteillään monta kertaa päivässä, niin että joku tekee meille tästä tolkkua.

Ylen journalismi menee vinoon juuri siinä, että toimittajat niin tyypillisesti "tekevät meille tästä tolkkua", mikä tarkoittaa vaikeiden ja hämmentävien faktojen "unohtamista", värittämistä ja korvaamista millä tahansa, mikä tukee toimittajan omaa käsitystä siitä, millaista Suomen maahanmuuttopolitiikan pitäisi olla. Käytännössä se tarkoittaa poikkeuksetta nykyisen politiikan kuvaamista joko suoraan tai nyyhkytarinoiden kautta tiukaksi ja epäinhimilliseksi.

Tietääkseni yksikään Ylen toimittaja ei ole edes rivien välissä vihjannut Suomen nykyistä turvapaikkapolitiikkaa liian löysäksi, mitä se objektiivisesti tarkastellen jo naapurimaa Ruotsiinkin verrattuna on.

Ja mitä Yhdysvaltain presidentin twiitit tähän kuuluvat? Ne eivät ole perustelu kohdella Ylen katsojia, kuulijoita ja lukijoita paapottavina lapsina, joille täytyy varmuuden vuoksi sanella oikeat, hyväksytyt mielipiteet.

Lainaus käyttäjältä: Lauri Kivinen, Ylen toimitusjohtaja

Tämä on ammattitaitoa, ja mä uskon, että tässä hyvä journalismi voittaa. Ja se, että panostetaan osaamiseen. Ja tämä koskettaa kaikkia laatumedioita ja kannustaa kaikkia siihen, että myös yleisö ymmärtää, että hyvästä laadusta pitää voida maksaa. Niitä ei tule mistään ilmaiseksi.

Kivinen puhuu Ylen yhteydessä laadusta, ammattitaidosta ja yleisön maksuhalukkuudesta, mutta kuinka moni oikeasti maksaisi Ylelle nimenomaan sen kelvottomasta, propagandistisesta maahanmuuttojournalismista, jos ei olisi pakko? Turvapaikkamaahanmuutosta Ylelle kirjoittavat toimittajat (Mäntymaa, Vaarakallio, Stolzmann, Björkfelt jne.) ovat olleet journalistisesti toinen toistaan surkeampia.

Lainaus

Tietoykkönen Oy:n tekemä valeuutisia käsittelevä tutkimus julkistettiin tiistaina Mediapäivä 2017 -tapahtumassa Helsingissä.

Muotoilu kotimaisen median tuottamien valeuutisten oletetusta määrästä oli sattuneesta syystä jokseenkin harhaanjohtava. "Lähes puolet" eli 49 prosenttia kyllä arvioi kotimaisen median (valtamedia) tuottavan valeuutisia "paljon" tai "jonkin verran", mutta lisäksi 37 prosentin mielestä "vähän". Vain 7 prosenttia vastasi, että kotimainen media ei tuota valeuutisia, kun taas "joillakin verkossa toimivilla erikoissivustoilla, kuten MV-lehdellä" osuus oli 3 prosenttia. Silti vaaditaan luottamaan sokeasti valtamediaan, koska se on "sitoutunut Julkisen sanan neuvoston periaatteisiin".

Ylen uutisessa tai Medialiiton tiedotteessa ei mainittu, että kyselyn mukaan 41 prosenttia vastaajista koki, että "kotimainen media on epäonnistunut maahanmuuttokysymysten uutisoinnissa". 25-34-vuotiaista osuus oli 50 prosenttia. Suuri enemmistö tyytymättömistä koki ongelmaksi nimenomaan "maahanmuuton ongelmien vähättelyn".

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Tätä et lue Suomen medioista

5/4/2018

Berliinissä maaliskuussa sähköverkostoon terrori-iskun tehnyt äärivasemmistolainen Vulkan-ryhmä on ilmeisesti luultua vaarallisempi. Valtionsyyttäjä on ottanut tutkinnan itselleen. Ryhmän onnistui räjäyttää kahdeksan 10 000 voltin kaapelia.

Poliisin mukaan merkit viittaavat siihen, että tarkoitus oli räjäyttää tätäkin enemmän kaapeleita. Jos se olisi onnistunut, niin yhteydet olisivat katkenneet myös hätäkeskukseen. Ryhmä on iskenyt aikaisemmin kaupunkijunan ohjauskaapeleihin.

Tämä on vain sitä parempaa terroria.

Lähde: Der Tagesspiegel

1 kommentti          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Toukokuu 2020 (84)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com