Jalkapanta

12/6/2019

Edellinen hallitus jätti 10 000 paperitonta vekkulia levälleen, kun ei löytynyt munaa poistaa näitä maasta.

Antti Rinteen hallitus ei harkitse pakkopalautuksia, keksitään jalkapantaa ja nilkkasukkaa ja vastaavaa, jottei kenenkään paperittoman oikeusturva vaan vaarantuisi.

Tavallisen veronmaksajan veroseteleillä pyyhitään nyt persettä pitkään ja hartaasti.

Suomi on tullut seinähulluksi, mutta senhän me jo tiedämme.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Mauri Peltokangas antaa palaa

12/6/2019

Uusi perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas piti ensimmäisen puheensa eduskunnassa.

Ja se oli oksat pois.

Kannattaa ehdottomasti katsoa - täältä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Halla-aho Paasikivi-seurassa

12/6/2019

Perussuomlaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho avasi perussuomalaisten näkemyksiä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta Paasikivi-Seurassa. Halla-aho sivusi puheessaan muun muassa sotilasliitto Natoa. Hänen mukaansa Nato-kysymykseen tulisi suhtautua käytännöllisesti.

– Oma henkilökohtainen näkemykseni on, että Suomen olisi ollut järkevää liittyä Natoon 1990-luvulla, kun maailmanpoliittinen tilanne oli erilainen kuin nykypäivänä.

– Silloin oli kuitenkin silloin, ja nyt on nyt.

Halla-aho muistuttaa, että Venäjä vahtii nykyisin naapurimaidensa tekemisiä paljon aggressiivisemmin ja pyrkii voimakkaasti palauttamaan omaa vaikutusvaltaansa.

Tällä hetkellä Venäjän reaktio Suomen Nato-jäsenyyteen olisi Halla-ahon mukaan Suomen kannalta kielteinen.

– Jäsenyysprosessi itsessään altistaisi Suomen monenlaiselle mielipide- ja informaatiovaikuttamiselle. Etenkin jos ratkaisu sidottaisiin kansanäänestykseen.

Kaikkiaan suomalaisilla on Halla-ahon mukaan taipumus ajatella, että sotilaallinen liittoutumattomuus pitää Suomen konfliktien ulkopuolella. Halla-aho sanoi, että vaikka Nato-myönteiset puolueet rkp ja kokoomus ovat olleet hallitusvallassa lähes koko 2000-luvun ajan, ei Suomi ole edelleenkään Naton jäsen.

– Mikään puolue ei ole valta-asemasta käsin edes yrittänyt edistää jäsenyyden hakemista.

Halla-ahon mukaan on vaikeaa uskoa, että Suomeen muodostuisi hallitus, joka esittäisi Suomen ajamista Natoon, tai eduskuntaa, joka sen hyväksyisi.

Halla-aho kommentoi puheessaan myös EU:n asettamia Venäjään kohdistuvia talouspakotteita. Hän ei näe todennäköisenä, että Venäjä vetäytyisi Krimiltä, vaikka pakotepolitiikkaa jatkettaisiinkin nykyisenkaltaisena kuinka pitkään tahansa.

– Nykyinen pakotepolitiikka ei johda siihen, että Venäjä vetäytyisi Krimiltä. - Pakotteet ja vastapakotteet ovat haitallisia Suomelle ja monelle muulle maalle.

Suomi ei ole voinut viedä elintarvikkeita Venäjälle, mutta Venäjän omavaraisuus on kehittynyt.

Halla-ahosta on selvää, että kansainvälisen yhteisön on reagoitava sotilaalliseen aggressioon ja Krimin anastukseen jollakin tavalla. Toimiva keino voisi Halla-ahon mukaan olla diplomaattiset sanktiot, jotka kohdistuvat tällä hetkellä vain ”kakkos-luokan pelaajiin” todellisen poliittisen johdon sijaan. Eräs vaihtoehto voisi olla kohdentaa pakotteet Venäjälle elintärkeille osa-alueille.

– Jos Venäjään halutaan vaikuttaa taloudellisilla sanktioilla, niin täytyy iskeä niihin kohtiin, joissa raha liikkuu. Silloin puhutaan energiayhteistyöstä, kaasuviennistä, öljynviennistä. Nämä ovat elintärkeitä sektoreita Venäjälle.

Itämeren kaasuputken kohdalla Halla-aho kertoi joutuvansa asettelemaan kielensä keskelle suuta.

– Mitä riippuvaisempi Saksa ja muu Keski-Eurooppa on Venäjän toimittamasta energiasta, sitä enemmän Venäjällä on vipuvartta myös Euroopassa tehtäviin päätöksiin.

– Suomen pitäisi ehkä ottaa pää pois puskasta, sillä kaasuhanketta on käsitelty pelkästään ympäristökysymyksenä. On haluttu olla näkemättä sen turvallisuuspoliittista aspektia.

Halla-ahon mukaan Suomen pitäisikin pyrkiä kehittämään omaa energiaomavaraisuuttaan mahdollisimman korkeaksi.

 

Lähteet: suomalaiset mediat

1 kommentti          Bookkaa tämä

Velka maksuun tarkalla taloudella ja Salo nousuun

11/6/2019

Akkupakettien kokoonpanotehtaan perustaminen Saloon oli kannattavaa, vaikka lähes kaikki komponentit tuodaan tehtaalle Keski-Euroopasta. Näin kertoo Valmet Automotiven saksalainen toimitusjohtaja Olaf Bongwald Helsingin Sanomien haastattelussa.

Bongwaldin mukaan oli hilkulla, ettei tehdasta olisi perustettu Saksaan. Suomessa oli kuitenkin mahdollista saada tehdas käyntiin huomattavasti nopeammin. Perustamispäätös tehtiin tammikuussa, ja sen on määrä aloittaa toimintansa syyskuun lopussa.

Bongwald uskoo, että salolaisella tehtaalla on mahdollisuus pärjätä kilpailussa. Valmet Automotiven osaamiselle on hänen mukaansa kysyntää, sillä hybridiautojen rakentaminen on vaativaa.

Täyssähköautojen suhteen perinteiset autonvalmistajat saattavat puolestaan joutua ahtaalle, sillä niiden pitää tehdä päällekkäin erilaisia autoja. Uudet yritykset voivat puolestaan keskittyä pelkästään sähköautoihin. Sopimusvalmistajat saavat kyselyitä alalla tähtääviltä yrityksiltä jo nyt.

Bongwald ei silti pidä todennäköisenä, että Suomeen nousisi suurta akkuteollisuutta. Se nimittäin vaatisi, että Suomeen saataisiin akkukennotehdas. Ne halutaan yleensä sijoittaa muun autoteollisuuden lähelle, jotta kuljetuksen hiilijalanjälki saataisiin pidettyä kurissa.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Maahanmuuttajat töihin

11/6/2019

Perussuomalaiset moittivat hallitusta tänään täysistunnossa konkreettisten työllistämistoimenpiteiden puutteesta, jotta työllisyysaste nousisi hallituksen tavoittelemaan 75 prosenttiin.

He totesivat, ettei kukaan vastusta tavoitetta, mutta hallituksen keinot puuttuvat tai ne ovat vähintään kyseenalaisia.

– Ainoa konkreettinen keino, jonka löydän on se, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet laitetaan töihin. Kerrotteko te näistä työllistämistoimenpiteistä tarkemmin, vai onko keinonne lähinnä laittomasti maassa olevien työllistäminen, perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri kysyi.

Tunnin töillä työllistyneiden tilastoon

Kansanedustaja Riikka Purra korosti, ettei kukaan vastusta työllisyyden kohentamista, mutta hallituksen keinovalikoima on heikko.

– Tässä maassa kun menee yhdeksi tunniksi töihin, niin pääsee työllistyneiden tilastoihin. Siihenkö tämä ohjelmanne nojaa, Purra ihmetteli.

Purra totesi myös, ettei työlupien jakaminen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille ole positiivinen asia julkisen talouden kannalta.

– Jos maahan tulee vaikka 10 000 maahanmuuttajaa, mutta heidän työllisyysasteensa on 10 prosenttia, siellä on 9 000 työvoiman ulkopuolella, Purra totesi.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Hallitusohjelmasta

11/6/2019

Perussuomalaisten Olli Immonen ja Riikka Purra kritisoivat hallitusohjelman maahanmuuttolinjauksia tänään täysistunnossa, jossa käsiteltiin Antti Rinteen (sd) hallituksen hallitusohjelmaa.

Kansanedustaja Riikka Purra huomautti puheenvuorossaan, että hallituksen jatkuva vetoaminen työllisyysasteen nousuun politiikkansa pohjalla on turhaa, kun minkäänlaisia konkreettisia työllisyyden noston toimenpiteitä ei esitetä.

– Työllisyysasteen nostamisen korostaminen on lähes hysteeristä, ottaen huomioon, että kukaan ei ole toista mieltä tavoitteen tärkeydestä. Asian hokeminen ei valitettavasti auta tavoitteen saavuttamisessa.

– Samaan aikaan hallitus heikentää tuottavan työn ja yrittämisen edellytyksiä. Silläkö, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet halutaan töihin, nostetaan työllisyysastetta, Purra ihmettelee.

Suurin osa kuormittaa taloutta

Kansanedustaja Olli Immonen toteaa, että Suomessa ollaan sekoittamassa humanitaarinen maahanmuutto ja työperäinen maahanmuutto toisiinsa mahdollistamalla kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden työnteko.

– Juuri tämä humanitaarisen maahanmuuton ja työperäisen maahanmuuton sekoittaminen ovat luoneet suurimmat ongelmat ruotsalaisille työmarkkinoille, Immonen sanoo.

– Ylipäätänsä Suomeen saapuva maahanmuutto ei auta kestävyyden löytämisessä eikä työllisyysasteen nostossa. Jos tänne saapuu 10 000 työikäistä miestä, paranee kyllä nuppilukuun perustuva huoltosuhde. Mutta jos tuon porukan työllisyysaste on 10 prosenttia, työllisten määrä nousee ainoastaan tuhannella hengellä. Se 9 000, joka ei työllisty, jää kuitenkin kuormittamaan järjestelmäämme. Siihen perheet päälle, Purra selittää.

Suomen Uutiset

1 kommentti          Bookkaa tämä

Veteraanijärjestöt Suomessa

9/6/2019

Veteraanijärjestöt käyvät hiljalleen Suomessa tarpeetomiksi. Sotiin osallistui yhteensä noin 600 000 miestä ja 100 000 naista. Nuorimmat rintamalle joutuneista olivat vasta 17-vuotiaita. Joka kahdeksas sotiin osallistuneista menehtyi. Palanneistakin joka neljäs oli saanut pysyvän sotavamman. Sodat jättivät jälkeensä 30 000 leskeä ja yli 50 000 sotaorpoa.

Veteraaneja on vuoden 2019 alussa vielä joukossamme 10 000, heistä sotainvalideja on 1 500. Kunniakansalaistemme keski-ikä on 94 vuotta.

Huhtikuussa 2018 valmistuneessa selvityksessä on laskettu mukaan Rintamaveteraaniliitto ry:n ja Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n varat. Jos veteraaniliitot olisivat lopettaneet toimintansa vuoden 2018 alussa ja varat olisi jaettu järjestöjen veteraanijäsenille, olisi tilanne ollut erikoinen:

Liitoittain tarkasteltuna summat olisivat olleet Suomen Sotaveteraaniliiton jäsenelle 49 euroa ja Rintamaveteraaniliiton jäsenet olisivat ”joutuneet maksumiehiksi” tuloksen ollessa miinusmerkkinen –13 euroa veteraania kohden.

Sotainvalidien Veljesliitolla on varallisuutta jäljellä 158 euroa sotainvalidi- ja puolisojäsentä kohden, jotka on tarkoitettu sodassa vammautuneiden ja heidän iäkkäiden aviopuolisoidensa ja leskiensä hyväksi.

Luvut perustuvat järjestöjen virallisiin tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin 31.12.2017.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Sähköautoista hätkähdyttävä uutinen

9/6/2019

Henkilöautojen sähköistämisestä puhutaan aivan liian toiveikkaasti ja aivan liian paljon. Tätä mieltä on Euroopan autoteollisuuden etuja valvovan järjestön (CLEPA) toimitusjohtaja Roberto Vavassori.

Vavassori muistutti tulevaisuuden autoilua pohtivassa seminaarissa Lontoossa, että Euroopassa on tällä hetkellä noin 300 miljoonaa autoa. Niistä 800 000 on sähköisiä.

– Vaikka jokainen Euroopassa rekisterissä oleva henkilöauto muuttuisi yhdessä yössä sähkökäyttöiseksi, se olisi koko maailman hiilidioksidipäästöissä vain olemattoman pieni korjausliike. Käytännössä tuo manööveri pudottaisi globaalia hiilidioksidin päästömäärää 0,4 prosenttia, muistutti Vavassori.

Ohuelta tuntuva kokonaispudotus selittyy kolmella seikalla. Euroopan osuus maailman kaikista hiilidioksidipäästöistä on vain kymmenisen prosenttia. Lisäksi henkilöautoliikenteen osuus kaikista hiilidioksidipäästöistä on vain seitsemän prosenttia, ja sähköntuotannosta syntyy hiilidioksidipäästöjä.

Vavassori vakuutti, ettei hänellä tai autoteollisuudella ylipäätään ole mitään puhtaampia autoja vastaan.

– Numeroita tutkiessa vain tulee vääjäämättä mieleen, että ovatkohan autoilun sähköistymisen puolestapuhujilla asiakokonaisuusuudet ihan varmasti hallussa, totesi Roberto Vavassori.

Lähde: Vavassorin puheen uutisoivat tiistaina useat eurooppalaiset verkkolehdet.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Kansanvaihdon kiihdyttäminen

9/6/2019

Uusi hallitus vauhdittaa ohjelmassaan Suomen kansan vaihtamista maahanmuuttajiin mm. nostamalla lapsilisiä neljännestä lapsesta alkaen. Nykyvauhti ei hyville ihmisille riitä.

Mikä tämän kansanvaihdon idea on? Tiedämme tilastojen valossa, että humanitääriset maahanmuuttajat eivät työllisty, ja he tosiasiassa lisäävät Suomen työvoimapulaa, koska he sitovat niin paljon suomalaisia kaikenlaiseen auttamiseen ja kotouttamiseen.

Hyvät ihmiset näkevät kuinka suomalaiset tuhoavat maapallon ilmastoa lämmittämällä saunansa puilla, mutta samalla he uskovat, että Suomeen tullut maahanmuuttaja ei vaikuta ilmastonmuutokseen lainkaan. Samanlainen mittakaavavirhe on ajatuksessa, että 5-miljoonainen kansa voisi auttaa viittä miljardia maapallon asukasta, joilla olisi samanlaiset oikeudet tulla Suomeen kuin irakilaisilla nuorilla miehillä. Ruotsikin avaa erillispäätöksellä ovet Kiinan uiguureille, joita on yhtä paljon kuin Ruotsissa on asukkaita. Matematiikka ei ole ruotsalaistenkaan ominta osaamista.

Ajatus kehitysavun lisäämisen myönteisistä vaikutuksista Afrikkaan on yhtä lailla sairas, koska avun ehtona ei ole väestöräjähdyksen hillintään velvoittaminen.

Valituskierteestä tehty ikuinen

Turvapaikanhakija voi hakea muutosta Maahanmuuttoviraston päätökseen valittamalla ilmaiseksi hallinto-oikeuteen. Jos hallinto-oikeus hylkää valituksen, voi hakea valitusoikeutta Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen, edelleen ilmaiseksi. Jos KHO ei anna lupaa tai hylkää valituksen, voi hakea turvapaikkaa uudestaan. Ensimmäinen kierros kestää 1-2 vuotta. Suomessa on jo henkilöitä, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa viiteen kertaan. Kaikki tarvittava oikeusapu maksetaan valtion varoista. Uusi hallitus palauttaa turvapaikanhakijalle oikeuden käyttää haastattelussa avustajaa ja sekin maksetaan valtion varoista.

Suomalainen ei voi omaa asiaansa viedä viranomaiskäsittelyyn uudestaan ja uudestaan. Hallinto-oikeuteen valittaminen maksaa 260 euroa. Valitusluvan hakeminen KHO:sta maksaa 510 euroa. Jos suomalainen tarvitsee apua, hän joutuu maksamaan kaikki avustajan palkkiot ja kulut arvonlisäveroineen. Vain köyhimmät voivat saada oikeusapua julkisista varoista.

Ennen eduskuntavaaleja oli puhetta siitä, että turvapaikanhakujen määrää rajoitettaisiin. Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan vuonna 2018 kaikista turvapaikkahakemuksista (4548) 47 prosenttia (2139) oli uusintahakemuksia. Eduskunta hyväksyi 29.3.2019 ulkomaalaislain muutosesityksen siten, että ”Uusintahakemuksen tutkittavaksi ottaminen edellyttää, että hakemus sisältää tai asiassa muutoin ilmenee uusia seikkoja tai perusteita, jotka lisäävät merkittävästi sen todennäköisyyttä, että hakijaa tulisi pitää kansainvälistä suojelua saavana henkilönä.” Hakemusten määrää ei edelleenkään mitenkään rajoitettu.

Uusien perustelujen esittäminen on edelleen helppoa. Ensin käännytään kristinuskoon. Sen jälkeen muututaan homoksi. Neljäs hakemus voidaan tehdä perhesiteiden avulla. Aina löytyy suomalaisia naisia, jotka haluavat tehdä lapsia turvapaikan hakijalle tietämättä hänestä mitään: hänhän voi olla ISIS-tappaja kotimaassaan. Jos nämäkään perustelut eivät riitä, on netti täynnä ohjeita, miten keksiä uusia perusteluita. Suomalaiset viranomaiset eivät mitenkään voi varmentaa, ovatko esimerkiksi väitteet serkun tai isoisän tappamisesta omassa kotikaupungissa totta. Epäselviksi jäävät väitteet uskotaan tosiksi.

Eikä siinä mitään. Jos oleskelulupaa ei saa vuosien hakemustenkaan jälkeen, voi aina jäädä laittomaksi olijaksi Suomeen. Laittoman oleskelijan oikeudet lähestyvät vuosi vuodelta kantaväestön oikeuksia, joten mikäs täällä ollessa.

Jos jotain todellista haluttaisiin tehdä, rajoitettaisiin turvapaikan hakeminen yhteen kertaan. Tällainen rajoitus leviäisi yhden päivän aikana etäisimpiin kolkkiin asti Irakissa, joten oikeusturvaa se ei mitenkään vaarantaisi. Ei etenkään, jos valitusoikeus säilytettäisiin. Toki senkin voisi lopettaa samalla. 

Kotiinpaluurahan maksaminen ja uudelleen hakeminen

Suomi nosti vapaaehtoisen paluun ohjelman kautta kotimaihinsa palanneiden tukea asetuksella vuoden 2019 alusta. Nyt kotimaahansa palaava voi saada enimmillään 5 000 euroa. Jossain Afganistanissa ja Somaliassa tuon rahan arvo on yli 10-kertainen. Isompi raha ei kuitenkaan houkuttele, sillä vapaaehtoisesti palaavien määrä on laskenut voimakkaasti. Tulijat ovat huomanneet, että Suomessa saa ikuisen elatuksen mitään tekemättä. Kotimaassaan taikaseinää ei ole ja eläminen olisi rahoitettava omalla työllä sen jälkeen kun kotiinpaluuraha on tuhlattu.

Saksassa on tunnustettu, että turvapaikanhakijat palaavat uusina hakijoina käytyään ensin kotiinpaluurahan ja ilmaisen lennon avulla kotimaassaan. Suomessa ei tällaisia asioita haluta nähdä.

Tällainen keinottelu olisi helppo lopettaa maahantulokiellolla. Kun saa kotiinpaluurahan, ei ole 10 vuoteen oikeutta palata. Jos yrittää, maahantulo torpattaisiin heti passintarkastuksessa: tänne ei ole tulemista, vaikka kuinka toistaisi asylumia. 

Lapsilisien korottaminen

Jos hyvät ihmiset todella olisivat tosissaan huolissaan ilmastonmuutoksesta, lapsilisien maksaminen lopetettaisiin neljännestä lapsesta. Uusi hallitus haluaa korottaa näiden lasten lapsilisiä. Koska maahanmuuttajien lapsiperheistä eräissä kansanryhmissä puolet on yksinhuoltajia (=moniavioisen miehen vaimoja), jotka saavat jo nyt yksinhuoltajalisän, tulee heidän tulonsa edelleen nousemaan. Lisälapset nostavat myös asumistukia, koska perheet saavat suuremmat asunnot. Eikä siinä vielä kaikki: esimerkiksi integroituminen Suomeen käy mahdottomaksi kun koti on täynnä lapsia hoidettavaksi. Työelämään siirtyminen onnistuu kuitenkin silloin kun kyse on 7-lapsisen yksinhuoltajan työstä evankelisluterilaisen kirkon ulkomaanavun projektikoordinaattorina. Tällaiset supernaiset ovat kuitenkin poikkeuksia, jotka vahvistavat säännön.

Tanskan vaalien voittaja sosiaalidemokraatit jatkavat tiukkaa maahanmuuttolinjaa. On mielenkiintoista, kuinka naapurimaat tulkitsevat eri tavalla sosialistisen internationaalin johtoajatusta, joka on työväenluokan kansainvälinen solidaarisuus.

Pauli Vahtera

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Pahoinpitely Salossa, varkaita Somerolla

8/6/2019

Pahoinpitely Salon keskustassa

Poliisi sai perjantaina vähän ennen ilta-seitsemää ilmoituksen torin kohdalla jokirannassa tapahtuneesta pahoinpitelystä. Paikalta oli kuljettu ambulanssilla sairaalaan yksi naishenkilö.

Paikallaolijoiden kertoman mukaan jokirannassa aikaansa viettäneessä seurueessa ollut mieshenkilö oli jostain syystä käyttäytynyt aggressiivisesti muita seurueessa olleita kohtaan.

Kyseinen mies oli varustautunut pölynimurin putkella. Seurueeseen kuuluneen naishenkilön saatua mainitun putken haltuunsa, mies oli siitä suivaantuneena, paikalla olleiden kertoman mukaan, tarttunut naista kaulasta ja paiskannut hänet maahan niin voimakkaasti, että nainen oli hetkeksi menettänyt tajuntansa.

Välikohtauksen osapuolet ovat salolaisia ja paikalliselle poliisille tuttuja monista asiayhteyksistä. Yhtä lukuunottamatta kaikki kyseisessä seurueessa olleet henkilöt olivat tapahtumahetkellä alkoholin vaikutuksen alaisina.

---------------------------

Mieshenkilö uhkailli nuorukaisia puukolla

Poliisipartion ollessa selvittämässä edellä kerrottua pahonpitelytapausta, tuli partion luo muutamia nuorukaisia, jotka kertoivat mieshenkilön uhkailleen heitä puukolla Turuntien sillan alikulkutunnelissa.

Nuorukaisten mukaan mieshenkilö oli pyytänyt heitä sillan alle. Siellä mies oli ottanut esille puukon ja uhannut lyövänsä sillä, elleivät nuorukaiset käyttäisi heille tarjottua huumetta, ilmeisesti amfetamiinia.

Nuorukaiset olivat kuitenkin lähteneet juoksemaan pakoon paikalta, ja poliisipartion havaittuaan menivät kertomaan tapahtuneesta. Nuorukaisten kuvailemaa mieshenkilöä ei tavattu tapahtumapaikan lähiympäristöstä.

------------------------------

Murtovarkaita Somerolla

Lauantaina hieman aamu-kolmen jälkeen poliisi sai ilmoituksen, jonka mukaan 2 henkilöä oli murtautunut autotalliin Okkerintiellä Somerolla. Siirrettyään sieltä tavaroita käytössään olleeseen pakettiautoon, henkilöt olivat tunkeutuneet toiseen autotalliin. Henkilöt olivat poistuneet autollaan paikalta ennen poliisin saapumista.

Poliisipartio havaitsi kuvauksiin sopivan pakettiauton Viljontiellä. Pakettiauton kuljettaja oli ilmeisesti ensin aikeissa lähteä ajamaan pakoon, mutta luopui suunnitelmastaan ja lähti sen sijaan juosten karkuun läheiseen metsään.

Toinen henkilöistä, somerolainen mieshenkilö, puolestaan ei ehtínyt poistua autosta ennen kiinniottoa. Metsään juossut, niinikään somerolainen mieshenkilö, tavoitettiin lyhyen etsinnän jälkeen poliisikoiran avulla.

Miesten käyttämästä autosta löytyi autotalleista anastettua omaisuutta. Myöskään siitä, että oliko pakettiauto miesten käytössä luvallisesti, ei vielä tapahtumahetkellä ollut täyttä varmuutta.

Molemmat miehet ovat paikalliselle poliisille tuttuja aiemmista aikaansaannoksistaan. Toinen miehistä oli tapahtumahetkellä lisäksi määrättynä matkustuskieltoon aiempien rötöstelyjensä vuoksi.

Lähde: Poliisi

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Maaliskuu 2021 (15)
Helmikuu 2021 (51)
Tammikuu 2021 (51)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com