Miksi poliisi salli mielenosoituksen?

21/3/2021

Sillä ymmärryksellä, joka minulla on, en pidä eilistä maskinvastustusmielenosoitusta kovin järkevänä. Nähtäväksi jää, näkyykö tapahtuma pienellä viiveellä tartuntaluvuissa.

Tapahtuman herättämät reaktiot kuitenkin panevat miettimään. Vasemmalta ihmetellään, miksi poliisi ei hajottanut mielenilmausta. Sama porukka ei viime kesänä nähnyt mitään ongelmaa blm-hillumisessa. Juu, rajoitukset ja suositukset ja tautitilanne olivat silloin ehkä erilaisia, mutta epidemia oli päällä ja taudin leviämismekanismi tiedossa.

Melko paljon näkee myös niitä, joiden mielestä mielenosoittajille olisi pitänyt tarjota pamppua ja kyynelkaasua. Mielenkiintoisen kontrastin tarjoaa se, että eri puolilla maata maahanmuuttajayhteisöjen sukujuhlista ja uskonnollisista tilaisuuksista on muodostunut merkittäviä tartuntapesäkkeitä ja koronalinkoja. En ole nähnyt kenenkään ehdottavan pamppua tai kyynelkaasua. Itse asiassa kukaan ei puhu asiasta mitään.

Vuosi sitten esitimme puolueiden ja eduskuntaryhmien välisissä keskusteluissa, että rajoitusten pitäisi koskea myös uskonnollisia tilaisuuksia, mutta tämä ei herättänyt muissa mielenkiintoa.

Kun maahanmuuttajat kokoontuvat tartuttamaan toisiaan, syyllisiä ovat "rakenteet".

Se, että suomalaisten nähdään olevan itse vastuussa käyttäytymisestään mutta muiden ei, kertoo ehkä siitä, mitä tiedostava porukka todellisuudessa ajattelee maahanmuuttajien kyvyistä.

Jussi Halla-aho

puheenjohtaja (ps)

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Bensakapina

21/3/2021

Tiistaina käynnistetty #bensakapina keräsi alle 30 tunnissa 50 000 nimeä, ja ylitti rajan, jonka jälkeen aloite nousee eduskuntaan käsiteltäväksi. Aloite on nyt lauantaihin mennessä noussut jo yli 85 000 allekiirjoitukseen.

Käy allekirjoittamassa.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Henrikssonin on kannettava vastuunsa

20/3/2021

Perussuomalaiset esittävät oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (rkp) epäluottamuslausetta. Hän on johtanut kansalaisia harhaan ja ohjeistanut kuntia rikkomaan lakia.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio toteavat kannanotossaan:

”Perustuslakivaliokunta jätti 19.3. mietinnön hallituksen esityksestä kuntavaalien siirtämiseksi. Mietintö puoltaa esitystä ja on yksimielinen.

Perustuslakivaliokunta valvoo hallituksen esitysten lainmukaisuutta etenkin perustuslain näkökulmasta. Valiokunta pyrkii pysyttelemään politiikan yläpuolella ja tekemään yksimielisiä päätöksiä. Perussuomalaiset pitää tärkeänä, että mietintö ottaa kriittisen kannan mm. tapaan, jolla kuntavaalit siirrettiin viime hetkellä. Mietintö toteaa, että tilanne aiheuttaa epäselvyyttä ehdokasasettelussa ja ehdokkaiden asemassa, ja painottaa, että hallitus ei voi asettaa eduskuntaa tapahtuneiden tosiasioiden eteen.

Kuntavaalien järjestäminen 18.4. on käynyt tosiasiallisesti mahdottomaksi, koska oikeusministeriö on laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä järjestelyihin, joilla vaalit voitaisiin järjestää epidemian oloissa turvallisesti. Lisäksi voimassa olevan lain mukaisesti 9.3. jätettyjä ehdokaslistoja on jätetty lainvastaisesti vahvistamatta kunnissa, jotka ovat oikeusministeriön ohjeistamana jääneet odottamaan lain muutosta.

Koska vaaleja ei voida järjestää, perussuomalaiset ei pidä tarkoituksenmukaisena niiden siirtämisen periaatteellista vastustamista. Sen sijaan esitämme täysistunnossa ehdokasasettelun jatkamisen rajaamista niihin henkilöihin, jotka tulevat vaalikelpoiseksi (eli täyttävät 18 vuotta) vanhan ja uuden listojenjättämispäivän välillä. Muilta osin ehdokasasettelun pidentäminen kahdella kuukaudella ei ole perusteltua ja luo epäilyn, että vaalien siirrolla ehdokashankinnassaan epäonnistuneet puolueet haluavat parantaa asemiaan vaaleissa.

Toteamme myös, että oikeusministeriö ja ministeri Henriksson ovat johtaneet puolueita ja kansalaisia harhaan vakuuttamalla viime hetkille asti, että vaalit voidaan järjestää ja järjestetään ajallaan epidemiatilanteesta riippumatta; ohjeistaneet kuntien vaalilautakuntia rikkomaan voimassa olevaa lakia ja jättämään ehdokaslistat vahvistamatta; laiminlyöneet velvollisuutensa ryhtyä toimiin vaalien järjestämiseksi ajallaan ja terveysturvallisesti. Tästä syystä esitämme epäluottamuslausetta ministeri Henrikssonille.”

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Arvatkaapa huviksenne, jollette tiedä, kuka tässä puhuu

19/3/2021

– Arvoisa puhemies! Niin kuin totesin, niin elokuussa on esitetty tartuntatautilain pykälän kokonaiskäyttöönottoa, ja siitä on käyty todella kovaa debattia siitä asti. Tätä debattia on käyty toimivaltaisten viranomaisten kanssa, ovatko he itsenäisinä viranomaisina tulkitsemassa tätä pykälää sekä kohdennettujen massatestausten että kohdennettujen yksilötestausten osalta samalla tavalla. Minun käsitykseni on, että meillä ei voida juuttua viikoiksi, kuten täällä eduskuntakin toteaa, käymään sitä keskustelua että pannaanko toimeen tätä lainsäädäntöä, estetäänkö viruksen leviämistä kaikin toimin näiden yksittäistenkin henkilöiden osalta jotta tämä pakkotestaus mahdollistuisi, ja sen johdosta on lähdetty nyt siihen, että tuotiin lainsäädäntöesitys tänne. Ja niin kuin täällä on todettu, perustuslakivaliokunta teki sen kannanoton sit viimein, että tuo alkuperäinen elokuussa alkanut keskustelu tän pykälän sisällöstä oli sittenkin juuri niin, että näitä toimivaltuuksia jo nyt olisi toimivaltaisella viranomaisella myös toimia.


1 kommentti          Bookkaa tämä

Bensan hinta nousee -taas

19/3/2021

Polttoaineiden hintojen raju nousu on puhuttanut suomalaisia kuluneiden viikkojen ajan. Nyt hallitus kaavailee biopolttoaineiden 30 prosentin sekoitevelvoitetta, joka tulee vääjäämättä nostamaan polttoaineiden hintoja entisestään. Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen on tuohtunut hallituksen kurjistavasta politiikasta.

– Suomen osuus liikenteen aiheuttamista kasvihuonepäästöistä on maailman mittapuulla vain 1,5 promillea. Hallitus on täysin vieraantunut ihmisten normaalista arjesta, kun katsotaan minkälaisia päätöksiä he ovat tekemässä. Polttoaineiden hintojen korotusten lisäksi pääkaupunkiseudulle suunnitellut ruuhkamaksut tulevat toteutuessaan nostamaan autoilevien työmatkalaisten vuosikustannuksia jopa tuhansilla euroilla, Ari Koponen ihmettelee.

Kustannusten nousu myrkkyä yrityksille

Hallituksen tulisi päätöksillään lisätä työssäkäynnin ja työn vastaanottamisen kannattavuutta, eikä päinvastoin. Liikenteen kustannuksien pitäminen maltillisella tasolla edistää myös elinkeinoelämän ja kotimaan matkailun positiivista työllisyysvaikutusta.

– Suomi elää viennistä, mutta sijaitsee 1 500 kilometrin päässä markkinasta. Suomessa tulisikin tehdä kaikki mahdolliset toimet kotimaisten yritysten hyväksi, jotta niillä olisi edes tasavertaiset mahdollisuudet käydä kauppaa.

– Valitettavasti poukkoilevat päätökset ja kustannusten nousu eivät tee Suomesta haluttua maata investoida. Tästä tuorein esimerkki on Nesteen miljardiluokan hankkeen toteutuminen Rotterdamissa Porvoon sijaan. Juuri investoinnit luovat perustan kestävälle taloudelle ja laittavat konkreettisesti rahan liikkeelle yhteiskunnassa. Tutkimuksessa maailman hitaimmin kasvaneista maista Euroopassa Suomen taakse jäivät vain Kreikka ja Italia. Maailmanlaajuisesti seitsemän maata maailman 141 valtiosta kasvoi hitaammin kuin Suomi. Nämä ovat faktoja, joihin on puututtava nyt, Koponen vaatii.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Turussa valtava määrä tartuntoja

18/3/2021

Turussa opiskelevien kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden keskuudessa on tähän mennessä todettu 71 koronatartuntaa. Altistuneita on satoja.

Turun kaupunki ja sairaanhoitopiiri pitävät tilannetta erittäin vakavana.

– Tämä on erittäin laaja ja oikeastaan vakavin tilanne, joka Turussa on ollut pandemian alusta alkaen. Tulee olemaan todella vaikeaa saada tilanne hallintaan, sanoo kaupunginjohtaja Minna Arve.

Hänen mukaansa kaupunki on tehnyt Ylioppilaskyläsäätiön, korkeakoulujen ja sairaanhoidon kanssa laajaa yhteistyötä tilanteen selvittämiseksi.

Arve on tänään pyytänyt ministeriöstä selvitystä toimivaltuuksista esim. liikkumisen rajoittamiseksi.

– Näitä alueita olisivat muun muassa Ylioppilaskylä ja Varissuo.

Lisäksi hän on pyytänyt poliisilta virka-apua karanteenien ja eristyksien noudattamisen valvomiseksi.

Turun tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jutta Peltoniemen mukaan tilanteen vakavuus selvisi eilen keskiviikkona.

– Hankalinta on tällä hetkellä se, että nämä opiskelijat asuvat yhteismajoituksissa, joissa virus leviää helposti.

Koska opiskelijat eivät ole Suomen kansalaisia, on Peltoniemen mukaan ollut vaikeaa selvitää, kuka asuu missäkin.

– Tartuntamäärät nousevat vielä, hän ennustaa.

Ylioppilaskylässä on useita rappuja sekä itä- että länsipuolella, joiden asukkailla on runsaasti tartuntoja, sama tilanne on myös kaupungin omistamassa Retrodomissa Luolavuoressa sekä Ylioppilaskyläsäätiön asuntolassa Varissuolla Krööpilänkadulla.

Tartuntojen jäljittämisessä on saatu selville, että koronapositiiviset henkilöt ovat oleilleet Old Irish Barissa lauantaina 6. maaliskuuta, Espresso House Kultatalossa sunnuntaina 7. maaliskuuta, Educarium Campus Sport Gymissa torstaina 11. maaliskuuta, Ylioppilaskylän saunassa 11. maaliskuuuta sekä Turku International Schoolissa perjantaina 12. maaliskuuta.

Peltoniemen mukaan kaikki näissä tartuntaketjuissa altistuneet testataan.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtava johtajaylilääkäri Mikko Pietilä pitää todennäköisenä, että kyseessä on suurelta osin koronaviruksen brittivariantti, sillä tauti on tarttunut erittäin herkästi.

– Leviämisen estämiseksi kaikilla turkulaisilla on nyt vastuu.

Pietilä korostaa, että nyt ei ole aika miettiä, voiko kuusi tai kymmenen ihmistä harrastaa jotain aktiviteettia, vaan on mietittävä onko kyseinen aktiviteetti välttämätön lainkaan.

– Tässä ei ole merkitystä, onko biletetty railakkaasti vai oltu hartaammin koolla. Mikä tahansa syy, joka saattaa ihmisiä yhteen, kasvattaa tartunnan mahdollisuutta.

Myös Peltoniemi korostaa, että kaikkien aikuisten on vähennettävä kontaktit minimiin.

Jos epäilee altistuneensa virukselle korkeakouluopiskelijoiden epidemiaryppäässä, on jäätävä omaehtoiseen karanteeniin ja hakeuduttava koronatestiin. Sama pätee tilanteisiin, joissa yhteisasumisessa jollakulla todetaan koronavirus.

Korkeakoulut ja Turku miettivät nyt, miten tukea eristyksessä ja karanteenissa olevia opiskelijoita muun muassa ruokahuollon suhteen.

Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn kertoo, että kun vaihto-opiskelijat saapuivat, heille annettiin perusteellinen perehdytys Suomen koronatilanteeseen sekä käyttäytymis- ja turvatoimiohjeet.

– Itse kampuksella tilanne on ollut rauhallinen.

Myös Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila vakuuttaa, että kampuksella tilanne on ollut hallinnassa, sillä vain välttämätöntä lähiopetusta on annettu. Ammattikorkeakoulun 112 vaihto-opiskelijasta valtaosa on tullut Erasmus-ohjelman kautta ja ovat eurooppalaisia opiskelijoita.

– Kun he saapuivat, he olivat kahden viikon karanteenissa, etteivät toisi virusta mukanaan. Suomen sisäiset tartunnat ovat nyt päässeet leviämään. Kaikille on nyt lähetetty ohjeet.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja Risto Siilos kertoo, että yhteiskeittiöllisten asuntojen keittiöihin ja käytäville on laitettu monikielisiä lappuja kertomaan tilanteesta. Lisäksi on tehostettu ja lisätty siivoamista. Opiskelija-asunnoissa järjestettävien juhlien varalta on lisätty vartiointia ilta- ja yöaikaan. Lisäksi näiden asuntoloiden saunat ja kerhotilat on suljettu.

Lounais-Suomen poliisin ylikomisario Stephan Sundqvist kertoo, että vaikka poliisi on saanut suoran toimivallan puuttua tiettyihin tilaisuuksiin ja kokoontumisiin, jos niissä rikotaan henkilömäärien maksimilukua tai muuten rikotaan terveysturvallisuutta, ei tällaisia tilanteita ole ollut paljon.

– Sen sijaan suuria kotibileitä on ollut jonkin verran. Jos tahallaan rikkoo karanteenia tai eristystä, siitä voi saada sakot. Muutamia tällaisia sakkoja on kirjoitettu.

Koronantorjuntabussi tekee koronatestejä Ylioppilaskylässä la–su 20.–21.3. klo 11–14 osoitteessa Inspehtoorinkatu 3 C. Bussissa pääsee maksuttomaan koronavirustestiin ilman erillistä lähetettä. SPR on mukana tukemassa toimintaa.

Kaikki Turun korkeakoulut ovat tiedottaneet koronasta ja koronaohjeista vaihto-opiskelijoille omissa kanavissaan pandemian alusta lähtien. Nyt kansainvälisille opiskelijoille suunnataan tehostettua koronaviestintää sekä koulukohtaisesti että yhteisesti Opiskelijakaupunki Turku -verkoston kanavissa. Kansainvälisille opiskelijoille järjestettiin myös etäinfotilaisuus tänään torstaina.

Lisäksi Ylioppilaskylän talojen ilmoitustauluille ja yleisiin tiloihin on lisätty monikielistä viestintää ja varoituksia.

Lähde: TS

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Perussuomalaiset kasvattaa gallup-johtoaan

18/3/2021

Tuore Kantar TNS:n tekemä gallup kertoo perussuomalaisten kasvattaneen johtoasemaansa Suomen suurimpana puolueena. PS:ää kannattaa 21,5 prosenttia kyselyyn vastanneista. Kannatus on ollut yhdeksän kuukauden ajan jatkuvassa noususuunnassa. Kannatus kasvoi tällä kertaa 0,4 %-yksikön verran.

SDP putosi puoli prosenttiyksikköä alaspäin 20,5 % lukemaan.

Kokoomuksen pitkä alavireinen taival jatkuu. Kannatus nyt 16 % 0,4 %-yksikön pudotuksella.

Keskusta piristyi 0,8 %-yksikköä, kannatus 11,8 %. Vihreät kyntää alle kymmenessä prosentissa.

Gallup on HS:n tilaama.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Lottajärjestön syntymisestä sata vuotta

17/3/2021

Lotta Svärd -järjestö perustettiin maaliskuun lopussa vuonna 1921. Perustamista edelsi monimuotoinen tapahtumien vyyhti, kun voimakastahtoiset naiset linjasivat järjestön toimintaperiaatteita. Tilanne kärjistyi siinä määrin, että lopulta järjestö perustettiin kaksi kertaa. Vuosikymmenten saatossa huippuunsa organisoidusta järjestöstä kehittyi väkilukuun suhteutettuna maailman suurin naisten aseeton maanpuolustusjärjestö, joka liitettiin osaksi liikekannallepanojärjestelmää 1930-luvun alussa.

Järjestön perustamisen 100-vuotispäivänä lottia ja pikkulottia on elossa alle 10 000.

Enimmillään lakkautettuun Lotta Svärd -järjestöön kuului 240 000 naista ja tyttöä. Järjestö oli organisoitunut tiukasti ylhäältä alaspäin. Keskustoimikunta päätti, piirit ja paikallisosasto toteuttivat. Jäsenistölle vaatimukset olivat tiukat ja kuri kova.

– Tehokkuutta kuvastaa hyvin se, että sota-aikana lottajärjestön rajatoimisto pystyi siirtämään rivilotan jostakin Sisä-Suomen pienestä maalaiskylästä tehokkaasti ja suhteellisen nopeasti täsmälleen sinne, missä hänen työpanostaan tarvittiin. Lottia toimitettiin sotatoimialueelle jopa päivien sisällä satojen kilometrien päähän, sanoo Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen.

Järjestö oli kaatua erimielisyyksiin

Lotta Svärd -järjestö juontaa juurensa vuonna 1918 perustetun Suojeluskuntajärjestön paikallisiin naisosastoihin. Suojeluskunta (1918-44) oli vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, jossa myös naiset saivat toimia. Vuoden 1919 lopulla suojeluskunnan naisosastoja oli jo lähes 200. Se takasi, että lottajärjestössä oli paljon jäseniä alusta alkaen.

Ensimmäinen perustaminen tapahtui syksyllä 1920 nimellä Registrerad förening Lotta Svärd. Tuossa vaiheessa paikallisosastojen voimakastahtoisten johtajien näkemyserot säännöistä erosivat kovasti toisistaan. Erimielisyyksiä oli niin paljon, että toiminta oli vaakalaudalla. Osa paikallisosastoista harkitsi jopa toimintansa lopettamista.

Lopulta suojeluskuntain päällikkö Didrik Von Essenin aloitteesta perustettiin komitea, joka laati uudet säännöt 1920. Varsinaisen lottajärjestön perustamiskokouksen katsotaan olleen 22.-23.3.1921 Helsingissä, kun Lotta Svärdin piiriedustajain kokous hyväksyi komitean laatimat säännöt. Pian tämän jälkeen valtakunnallinen Lotta-Svärd yhdistys aloitti toimintansa. Järjestön nimi juontui Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden runoon Lotta Svärdistä, joka seurasi miestään Suomen sotaan 1800-luvulla.

Osaksi liikekannallepanojärjestelmää

Lotta Svärdin jaostojen toiminnan lähtökohtana oli suojeluskuntien kaikenlainen avustaminen. Lisäksi muonitus-, lääkintä ja kansliajaostojen velvoitettiin asettavan liikekannallepanon sattuessa suojeluskuntajärjestön käyttöön riittävästi lottia.

Kun vuoden 1927 maanpuolustuslaki sekä vuoden 1932 asevelvollisuuslaki määrittivät suojeluskuntajärjestön osaksi Suomen sotavoimia, Lotta Svärdistä tuli osa liikekannallepanojärjestelmää Lottajärjestö kiinnittyi puolustuslaitokseen ja sai jatkuvasti tässä asemassa lisää tehtäviä ja koulutusvastuuta.

Muistaminen on tärkeää

Lotta Svärd 100 -juhlavuonna kaikilla on mahdollisuus kiittää ja tervehtiä lottia ja pikkulottia heidän työstään Suomen hyväksi. Tämän voi tehdä osoitteessa lottasvard100.fi. Viestit julkaistaan Lotta Svärd Säätiön verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi viesteistä kootaan kirje, joka lähetetään säätiön rekisterissä oleville lotille ja pikkulotille.

– Perinteisellä kirjeellä muistaminen on tärkeää. He ovat sukupolvea, jolle postin kululla on aivan erityinen merkitys. Sota-aikana kenttäposti oli ainoa keino pitää yhteyttä läheisiin. Kirje kotoa piti yllä toiveikasta mielialaa. Rintamalta saapunut posti oli puolestaan merkki siitä, että oma lähimmäinen oli elossa ja lievitti ikävää, Nurminen kertoo.

Vuosina 1941-45 kotirintamalta lähetettiin kenttäpostin välityksellä yli 257 miljoonaa kirjettä, 43 miljoonaa postikorttia ja 4,3 miljoonaa pakettia. Vastaavasti joukoista lähetettiin 458 miljoonaa kirjettä kotirintamalle. Kenttäposti oli hyvin tärkeä osa puolustusvoimien henkisen huollon toimintaa.

 

Lähde: Kansalainen

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kuntavaalien siirtämisestä hirveä sotku

17/3/2021

Kuntavaalien siirto kahdella kuukaudella aiheuttaa jo nyt suuria epäselvyyksiä kunnissa. Perussuomalaiset kansanedustajat Jenna Simula, Lulu Ranne ja Mari Rantanen ovat äimistyneitä oikeusministeriön epäselvästä ohjeistuksesta.

Vaikka kuntavaalien siirtoa koskeva laki ei ole vielä voimassa, osa kunnista on tulkinnut, ettei ehdokaslistoja tarvitse vahvistaa, vaikka voimassa olevan lainsäädännön mukaan näin pitäisi tehdä torstaina 18. maaliskuuta. Oikeusministeriö jättää antamassaan ohjeistuksessa harkintavallan keskusvaalilautakunnille itselleen, joka näyttäisi rikkovan sekä perustuslakia että voimassa olevaa vaalilakia.

– Oikeusministeriö antaa ymmärtää, ettei ehdokaslistoja tarvitse vahvistaa. Mikäli listoja ei vahvisteta, eduskunnan on käytännössä pakko viedä maaliin vaalien siirto riippumatta siitä, mitä esimerkiksi perustuslakivaliokunta asiasta lausuu. Tällainen toimintajärjestys on absurdi, Jenna Simula paheksuu.

Lain rikkominen kuntien harkittavaksi

Erityistä ihmetystä aiheuttaa se, että ministeriö jättää kuntien harkittavaksi, rikkovatko kunnat voimassa olevaa lakia vai eivät. Ohjeistuksen pitäisi näiltä osin olla erityisen tarkkaa ja yksiselitteistä.

– Jos kunnissa ei noudateta voimassa olevaa lainsäädäntöä eikä vahvisteta listoja, virkavastuulliset rikkovat lakia ja virkavelvollisuuttaan. Ehdokasasettelun uudelleen avaaminen eroaa myös aikaisemmista vaalien siirtämisistä, eikä ole sanottua, että se tulee voimaan esityksen mukaisena, Lulu Ranne huomauttaa.

Poikkeuksellista toimintaan

Kuntavaalien siirto ilman kaikkien puolueiden hyväksyntää on poikkeuksellista. Perussuomalaiset ovat korostaneet siirron perusteiden olevan hataralla pohjalla, sillä päätöksen perimmäisenä syynä on käytetty THL:n matemaattisia laskuharjoituksia. Erityisen ongelmallinen on hallituksen esitys ehdokasasettelun siirtämisestä, sillä sille ei ole olemassa minkäänlaisia perusteita. Tällainen rikkoo jo ehdokkaaksi sitoutuneiden oikeuksia ja demokratian ydintä.

Puolueen kansanedustajat ovat varoitelleet vaalien siirron aiheuttavan ongelmia, kun päätös tehtiin vasta paria päivää ennen, kun ehdokaslistat tuli jättää kunnissa.

– Vaalit kuuluvat demokratian ja oikeusvaltion kulmakiviin. Kuten tästä sotkusta käy ilmi, oikeusvaltioperiaate näyttää toimivan meillä hyvin lähinnä juhlapuheissa, Mari Rantanen sanoo.

 

Suomen Uutiset


0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ei tyhmä ole se, joka pyytää - vaan se, joka antaa

17/3/2021

Kun valtio kaataa, laitetaan iso haavi alle

Nokian ison johtajan ohjeet alaisilleen ennen matkapuhelimia

uhannen markan kysymys. Miksi suomalaisten veronmaksajien rahoilla rahoitetaan miljardivoittoja tekevien kansainvälisten pörssiyhtiöiden toimintaa. Jopa sellaisten, joiden pääkonttori on ulkomailla.

Business Finland julistaa:

Yksi (rahoituksen) kasvun syy oli uusi veturihaastekampanja, jonka kautta rahoitusta myönnettiin erityisesti suurille yrityksille. Veturiyritykset ovat sitoutuneet investoimaan satoja miljoonia euroja ja synnyttämään satoja uusia työpaikkoja Suomeen 2024 mennessä. Vastineeksi ne saavat 120 miljoonan euron julkisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan-rahoituksen.

Business Finland on antanut ”veturirahaa” 120 miljoonaa euroa eli keskimäärin 20 miljoonaa per pörssiyhtiö.

Fortum investoi viime vuonna lähinnä Saksaan 2,1 miljardia euroa. Neste investoi tänä vuonna lähinnä ulkomaille 1,2 miljardia euroa. Ja Business Finland kuvittelee, että 20 miljoonaa euroa vaikuttaisi jotain yhtiön päätöksiin ja toimintaan.

Kauppalehti: Vuonna 2020 Business Finland myönsi myös ennätysmäärän innovaatiorahoitusta eli 487 miljoonaa euroa. Kaikkiaan Business Finland myönsi yrityksille ja tutkimukseen 653 miljoonaa euroa.

Häiriötilannerahoitusta (koronarahaa) myönnettiin 994,4 miljoona euroa yli 20 000 projektille. Kukahan jaksaisi penkoa Business Finlandin parin miljardin rahat. Ja Sitran.

Pauli Vahtera

Lue koko juttu täältä.


0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Huhtikuu 2021 (24)
Maaliskuu 2021 (65)
Helmikuu 2021 (51)
Tammikuu 2021 (51)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com