Entäpä jos…

14/7/2013

Emu epäonnistuu?

Emua myydään kansalle taloudellisin perustein, vaikka se on pohjimmiltaan poliittinen projekti. Jos tarkoituksena olisi pelkkä finanssien yhdistäminen, rahat olisi voitu sopia samanarvoisiksi siitä riippumatta, minkälaisia kuvia seteleihin on painettu.

Yksikön arvosta olisi käytetty kansainvälisissä laskelmissa nimeä Emu, kansallisissa sitä mitä tähänkin saakka. Kaikki rahat olisivat olleet vaihtokelpoisia joka paikassa yksi yhteen. Käytännössä olisi samalla ollut mahdollista sopia ne käypäiseksi valuutaksi - ellei sitten pelätä väärien rahojen liikkeen helpottumista.

Eurooppa vastaan muu maailma tuntuu tasapainottomalta ajatukselta. Se saattaa suoda ylikansallisille markkinavoimille lisää liikkumatilaa, jossa mikään ei niitä kontrolloi. USA kannattaa Emua, eikä pidä ihmetellä miksi: yhden keskuksen ja keskuspankin painostaminen kun on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin 20:n.

Jos Emu epäonnistuu taloudellisesti, EU:n ainoa vastalääke on poliittinen: integraation vaikka kuinka väkivaltainen tiivistäminen. Siinä me sitten olemme, yhtä vapaina ja itsenäisinä kuin Alabama.

Puolustaessaan kansan alistamista pakkoratkaisuun poliitikot vetoavat poliittisen järjestelmämme edustuksellisuuteen. Itse asiassa he vetävät mattoa edustuksellisuuden jalkojen alta. Viisaimmat ovat jo huomauttaneet, että sata kansanedustajaa riittäisi ihan hyvin pitämän hengissä sen harhakuvitelmaa.

Piikkiö 6.4.1998

Tämä kuuluu sarjaan Arkistojen aarteita.

Olen kirjoittanut tämän asuessani Piikiön Harvaluodon saaressa vuonna 1998.

Onneksi on internet.
Se ei unohda.
Aika osuvaa tulevaisuuteen näkemistä, vaikka itse kehunkin.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Sammon taontaa

13/7/2013

10 teesiä Sammon taontaan:

1. budjettia leikattava erityisesti valtion kolmannen kerroksen menoista (1965 miljoonaa)

2. veroja korotettava erityisesti alennettuja verokantoja normalisoimalla (1685 miljoonaa)

3. vientiteollisuuden kilpailuhaitat torjuttava määrätietoisesti

4. viennissä erikoistuttava valikoituihin korkean jalostusasteen menestystuotteisiin, palvelujen vientiä kehitettävä

5. viennin painopistettä siirrettävä kasvaviin talouksiin

6. kilpailukyky kuntoon, palkkakehitys sidottava alakohtaiseen tuottavuuden kasvuun

7. työmarkkinoille osallistumisen oltava aina kannattavaa

8. koulutusputket lyhemmiksi, työurat pitemmiksi

9. yrittäjyyteen koulutettava ja yrittäjyyttä tuettava

10. ideoiden muuttumista yrityksiksi helpotettava

Nämä teesit ja paljon muuta löydät perussuomalaisen Euroopan Unionin jäsenen, Sampo Terhon työrhmän loppuraportista.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Gallupit ovat galluppeja, mutta...

13/7/2013

Ennen eduskuntavaaleja ehtii tapahtua mitä tahansa. Ainoastaan se on varmaa, että suomalaisten elämäntilanne kiristyy kiristymistään.

Iltalehti on julkaissut tuoreen gallupin. Sekä keskustan että perussuomalaisten kannatus on noussut. Jos vaalit pidettäisiin nyt, keskusta korjaisi 23.6 prosentin potin. Perussuomalaiset on myös noussut komeasti, kannatusta on 20,1 prosenttia.

Kokoomuksen kannatus on 17.1 ja demareiden 15,5.

Hikarpalot Kataisen ohimoilla pursuavat ja Urpilainen sekoilee lausunnoissaan kuin viimeistä päivää.

Euroopassa vallitsee kaaos ja Suomessa tilanne pahenee. Vaalikauden tärkeimmät asiat: sote- ja kuntauudistus ovat ajautumassa karille, koska prosesseja ei kukaan enää johda.

Kansantalouden lama syvenee.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Olisikohan aika uudelle tutkimukselle?

13/7/2013
Romanialaisrikollisuus Suomessa

1.6.2011

Romanialaisrikollisuus on lisääntynyt voimakkaasti Suomessa vuodesta 2007 lähtien, jolloin Romaniasta tuli EU:n jäsen. Poliisin tietojärjestelmään kirjattiin vuonna 2010 noin 2 500 rikoslakirikosta, joiden tekijäksi epäilty on romanialainen. Keskusrikospoliisin arvioin mukaan suurella osalla heistä on kytkentä järjestäytyneeseen rikollisuuteen joko ryhmien jäseninä tai niiden käskyläisinä.

Rikoksista suurin osa on omaisuusrikoksia, mm. murtojen yhteydessä tehtyjä varkauksia, myymälävarkauksia, näpistyksiä tai erilaisia petoksia. Tilastoihin kirjatun rikollisuuden lisäksi rikollisryhmät käyttävät hyväkseen köyhiä maanmiehiään pakottamalla näitä mm. prostituoiduiksi, katusoittajiksi ja kerjäläisiksi ja viemällä heidän ansionsa.

Keskusrikospoliisi perustaa arvionsa romanialaisrikollisuuden järjestäytyneisyydestä Suomessa ja muissa EU-maissa kerättyyn tiedustelutietoon sekä rikosten tutkinnan yhteydessä saatuun tietoon.
Romaniassa käsiteltiin viime syksynä oikeudessa kahta rikoskokonaisuutta, joissa sikäläiset rikollisryhmät olivat käyttäneet maanmiehiään hyväkseen Suomessa, toisessa pimeänä työvoimana, toisessa mm. kerjäläisinä ja varkaina. Rikollisryhmien jäsenet saivat pitkiä tuomioita ihmiskaupasta.

Romanialaiset rikostilastoissa

Romanialaiset ovat muutamassa vuodessa nousseet kolmanneksi suurimmaksi kansanryhmäksi ulkomaalaisten tekemiksi epäillyissä rikoslakirikoksissa virolaisten ja venäläisten jälkeen. Ennen Romanian EU-jäsenyyttä rikoslakirikoksista epäiltyjen romanialaisten määrä vaihteli vuosittain 250 - 350 välillä lukuun ottamatta vuotta 2006, jolloin epäiltyjen määrä puolittui 160:een. Romanian ensimmäisenä EU-jäsenyysvuonna 2007 määrä ylitti 1 000 epäillyn rajan ja vuonna 2009 kirjattiin yli 2 600 rikoslakirikosta.

Viime vuonna romanialaisten tekemiksi epäillyistä noin 2 500 rikoksesta lähes 2 250 oli omaisuusrikoksia, suurimpana ryhmänä erilaiset varkaudet. Törkeiden varkauksien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 37 %. Tapauksia oli 305. Muina kuin omaisuusrikoksina kirjattiin mm. pahoinpitelyjä, liikennerikoksia, huumausainerikoksia ja seksuaalirikoksia.

Romanialaisten tekemäksi epäilty omaisuusrikollisuus on kausiluonteista ja painottuu kevään ja alkusyksyn välisille kuukausille. Epäillyistä noin viidesosa on naisia, mutta lievemmissä omaisuusrikoksissa heidän osuutensa on suurempi. Esimerkiksi myymälävarkauksista epäillyistä noin kolmasosa oli naisia.

Romanian kanssa samaan aikaan EU:n jäsenyyden saaneen Bulgarian kansalaisten määrä rikoslakirikoksista epäiltyjen joukossa on myös kasvanut, mutta ei yhtä dramaattisesti kuin romanialaisten. Vuonna 2006 bulgarialaisten tekemiksi epäiltyjä rikoksia kirjattiin 106, vuonna 2010 vajaa 400.

Romanialaisrikollisuuden erityispiirteitä

Romanialaisen järjestäytyneen rikollisuuden toimijoina on sekä romaniklaaneja että muiden romanialaisten muodostamia ryhmiä. Romaniperinteet ja -kulttuuri sekä sukulaisuussuhteet sitovat klaaneja tiiviiksi yhteisöiksi, joiden sisällä vallitsee tiukka hierarkia. Klaanipäälliköillä on suuri vaikutusvalta.

Romanialaiset rikollisryhmät käyttävät usein häikäilemättä hyväkseen sekä romanien että muiden köyhien kansalaisten tietämättömyyttä ja hädänalaista asemaa mm. lainaamalla heille rahaa, jotta köyhät perheet tai suvut voivat lähettää jäseniään ulkomaille ansaitsemaan rahaa. Ulkomaille lähtevä joutuu työskentelemään rikollisryhmän osoittamissa tehtävissä ja heidän Romaniassa olevat perheensä ovat samalla tavalla rikollisryhmän kontrollissa velkasuhteen vuoksi.

Viranomaisten tiedossa ei ole, miten suuri osa Suomessa olevista romanialaiskerjäläisistä toimii rikollisryhmän valvonnassa ja miten moni itsenäisesti. Romanialaisten tekemät omaisuus- ja muut rikokset ovat ainakin pääosin ennalta suunniteltua ja järjestettyä toimintaa.

Kahden Suomessa toimineen rikollisryhmän jäseniä tuomittiin jatkuvasta ihmiskaupasta

Romaniassa annettiin viime vuoden lopulla tuomiot kahdelle Suomessa toimineelle rikollisryhmälle, jotka toivat maanmiehiään tänne kerjäämään, varastamaan ja pimeäksi työvoimaksi. Suomen poliisi on antanut Romanian poliisille virka-apua ryhmien toiminnan tutkinnassa.

Tuomioistuin antoi kymmenelle henkilölle tuomion jatkuvasta ihmiskaupasta. Kummankin ryhmän päätekijät saivat 8-10 vuoden tuomiot. Muiden tuomiot vaihtelivat 2-5 vuoden välillä.

Oikeudessa käsitellyt rikokset tapahtuivat Suomessa vuosina 2005-2009. Kummankin rikollisryhmän katsottiin käyttäneen hyväkseen värväämiensä henkilöiden köyhyyttä, tietämättömyyttä, kielitaidottomuutta ja hädänalaista tilaa ja syyllistyneen Romanian lakien mukaan ihmiskauppaan.

Ensimmäinen ryhmä värväsi henkilöitä Suomeen lupaamalla heille majoituksen, ylläpidon ja maatalous- tai vastaavia töitä. Palkkatasoksi luvattiin 800 - 1400 euroa kuukaudessa.
Petollisin lupauksin värvätyt romanialaiset pakotettiin kuitenkin katusoittajiksi ja kerjäläisiksi. Osa värvätyistä pakotettiin kerjäämisen ohella varastamaan kaupoista tavaroita, jotka lähetettiin rikollisjärjestön jäsenten perheille Romaniaan. Pakottamisessa käytettiin uhkailua ja fyysistä väkivaltaa.

Lähes kaikki kerjäämällä ja katusoitolla saadut rahat rikollisryhmä pakotti luovuttamaan itselleen. Värvättyjä tarkkailtiin ja päivän päätteeksi kontrolloitiin jopa ruumiintarkastuksin, etteivät he olleet päässeet kätkemään rahaa. Rikollisryhmän johtaja otti ansioista puolet suoraan itselleen. Toinen puoli meni lähes kokonaan rikollisryhmän vaatimiin kuljetus-, majoitus- ja ruokakulujen korvauksiin. Kerjäläisille itselleen jäi vain pieniä summia kuukausien työnteosta Suomessa.

Ryhmä toi Suomeen 18 henkilöä, jotka kukin oleskelivat täällä kolme - neljä kuukautta. Kerjäämällä ja katusoitolla saadut ansiot vaihtelivat asianosaisten mukaan noin 50 eurosta yli 300 euroon päivässä, joten rikollisryhmän saamat tuotot ovat huomattavia.

Toista rikollisryhmää johti romanialainen, Suomessa asunut mies, jolla oli täällä kaksi henkilöstövuokrausyritystä. Ryhmä toi Suomeen 21 romanialaista, jotka välitettiin miehen yritysten kautta rakennustöihin. Heillä teetettiin 12 - 14 -tuntisia työpäiviä viikonloput mukaan lukien ilman ylityökorvauksia. Palkkaus oli suomalaista tasoa huomattavasti alhaisempi. Majoitus oli järjestetty ahtaisiin parakkeihin ja ruuaksi annettiin jäteastioista kerättyjä elintarvikkeita. Heitä pidettiin pakkotyön kaltaisissa oloissa väkivallalla uhaten ja sitä käyttäen. Kun työmailla tehtiin tarkastuksia, romanialaiset työntekijät vietiin piiloon. Rikollisryhmän johtajat kylvivät eripuraa työntekijöiden joukkoon, jotta nämä pysyisivät kaikin tavoin heistä riippuvaisina.

Kohtelu oli niin sietämätöntä, että hyväksikäytetyistä kahdeksan henkilöä teki tilanteestaan ilmoituksen Suomen viranomaisille. Tällöin yritysten omistaja maksoi heille puuttuvia palkkasummia ja koetti osoittaa, että asiat ovat kunnossa. Epäkohdat olivat kuitenkin niin ilmeisiä, että viranomaiset puuttuivat liiketoimintaan. Omistaja pakeni maasta maksamatta muille romanialaisille senttiäkään. Hänet on etsintäkuulutettu.
Lähde: Poliisi
0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kerjäläiset ja media

13/7/2013

Suomessa ei tarvitse enää lähteä ulkomaille joutuakseen taskuvarkaan uhriksi.

Tieto kerjäläisistä leviää suurinpiirtein kaikkialla muualla paitsi suomalaisessa mediassa, jonka tarkoitus ei ole tiedon välittäminen, vaan poliittisen todellisuuden muokkaaminen.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Minne suomalaisten rahat katoavat

13/7/2013

Suomessa järjestetään maltaita maksavia höpöhöpö-projekteja maahanmuuttajille.

Miksikö?

Siksi, että maahanmuutosta on tullut teollisuutta, joka työllistää mukavasti tuhansia, jollei kymmeniä tuhansia suomalaisia loisia.

Kirittäjänä on tietysti Euroopan Unioni.

Vai mitä mieltä olette esimerkiksi tästä projektista ja sen tuloksista:

Vipuvoimaa EU:lta

Rakennerahastotietopalvelu

EAKR- ja ESR-projektit Suomessa ohjelmakaudella 2007-2013

Arjen taitoja maahanmuuttajanaisille

Projekti : rahoitus yhteensä: 758 700 euroa

Projektikoodi: S11085

Projektin nimi: Naisten koulu - integraatiota ja arjen taitoja maahanmuuttajanaisille

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2:

Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi:

Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun Seudun setlementti ry

Organisaatiotyyppi:

Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0195032-3

Osoite: Kaarretie 14

Puhelinnumero: 08-555 4011 (Jussi Kemppainen)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oulunsetlementti.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ystavyystalo.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jussi Kemppainen

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: jussi.kemppainen(at)oulunsetlementti.fi

Puhelinnumero: 040-527898

Varsinaiset kohderyhmät

Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat peruskoulutusta tai ammatillista koulutusta vailla olevat maahanmuuttajanaiset, joiden työllistyminen on erittäin vaikeaa.

Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 48, joista naisia 48

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 49, joista naisia 49.

Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0.

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten tutkintoja 3

 

5 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomi taantunut vuoteen 1919

13/7/2013

Teollisuuden osuus Suomen kansantalouden arvonlisäyksestä oli viime vuonna historiallisen alhainen, kertoo tilastokeskus. Teollisuus tuotti vain 19 prosenttia arvonlisäyksestä vuonna 2012.

– Jotta päästään yhtä alhaiseen lukuun, pitää mennä vuoteen 1919. Sen jälkeen teollisuuden osuus on aina ollut yli 19 prosenttia, kertoo kansantalouden tilinpidon asiantuntija Olli Savela Uudelle Suomelle.

Esimerkiksi 1990-luvun laman aikaan teollisuuden osuus oli alhaisimmillaan vuonna 1991, jolloin se oli 22 prosenttia. Tämän jälkeen esimerkiksi paperiteollisuus on joutunut ahtaalle, mutta elektroniikkateollisuus noussut vuosikymmenen ajaksi Nokian vetämänä. Viime vuosina teollisuuden osuus on laskenut vauhdilla: vuonna 2011 luku oli 20,3 prosenttia ja 2010 vielä 21,4 prosenttia.

Viime vuonna väheni erityisen paljon elektroniikkateollisuuden arvonlisäys, mihin vaikuttaa muun muassa Nokian tuotannon hiipuminen. Tämän lisäksi muun muassa paperi- ja metsäteollisuuden arvonlisäys oli laskussa, Savela sanoo.

– Eri teollisuudenaloilla laskuun on eri selityksiä, Savela toteaa.

– Mutta palveluiden merkitys kasvaa.

Savelan mukaan teollisuuden osuuden laskussa voi olla pieni tilastoharha, koska teollisuus on ulkoistanut palveluja, jotka ennen näkyivät sen omassa arvonlisäyksessä. Savelan mukaan ongelman vaikutus on kuitenkin pieni.

Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui vuonna 2012. Tarkistettujen ennakkotietojen mukaan lasku oli 0,8 prosenttia, kun aiemmat ennakkotiedot näyttivät vain 0,2 prosentin vähennystä. Luku tarkistui alaspäin muun muassa juuri teollisuuden uusien tietojen vuoksi.

Lähde: Uusi Suomi

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Perussuomalaiset median hampaissa

13/7/2013

Kurkatkaapa piruuttanne, miten julkisen sanan neuvoston Risto Uimonen valehtelee.

Haastattelusta on kohta vuosi aikaa, eikä median suhtautuminen ole muuttunut.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

EU kieltää rahapelit

13/7/2013

Orwelliaaninen Suomi vuonna 2013.

Papereita kysellään, jos aikoo pelata hedelmäpeliä huoltoaseman nurkassa.

Mutta papereita ei kysellä, jos aikoo tulla maahan ilman perusteita elinikäiseksi elätiksi.

Eino P. Keravalta

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Haluatko sinä maksaa muiden maiden velkoja?

11/7/2013

Maamme valtaapitävä eliitti vaikenee todella tärkeistä asioista. Varsinkin silloin, kun pikku hiljaa ujuttamalla edetään kansalaisten enemmistön tahdon vastaiseen päämäärään. Euroopan unionin muuttaminen liittovaltioksi on siitä hyvin ikävä esimerkki.

EU:n komissio on esittänyt ja EU:n parlamentti on hyväksynyt ajatuksen, että euromaat siirtyvät asteittain yhteisesti vastattavaan valtionvelkaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että suomalaiset vastaavat tulevaisuudessa myös Kreikan, Italian, Portugalin, Espanja ja monien muiden holtittomasta hommansa hoitaneiden veloista.

Nyt monen maan velka on yli 100 % bruttokansantuotteesta. Yhteisesti vastattaviksi on tarkoitus ensi vaiheessa siirtää velat, jotka ylittävät 60 % kunkin maan bruttokansantuotteesta. Samalla käynnistyisi yhteinen lyhytaikainen varainhankinta.

Eikä siinä kaikki. Myöhemmin vuorossa on velkarajaa pienempien määrien "osittainen yhteinen liikkeellelasku" ja ilman perussopimuksen muuttamista.

Suomen hallitus, hallituspuolueet, media ja virkakoneisto ovat hiiren hiljaa. Minusta se on edesvastuutonta, sillä kyseessä ovat erittäin suuret periaatteelliset muutokset ja suuret rahamäärät.

Valtaapitävä eliittimme siis haluaa, että sinä ja minä maksamme mukisematta toisten velat. Niin ei saa olla.

Reijo Tossavainen

kansanedustaja (ps.)

1 kommentti          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Helmikuu 2019 (55)
Tammikuu 2019 (126)
Joulukuu 2018 (152)
Marraskuu 2018 (102)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (136)
Heinäkuu 2018 (129)
Kesäkuu 2018 (81)
Toukokuu 2018 (85)
Huhtikuu 2018 (49)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (53)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (47)
Marraskuu 2017 (45)
Lokakuu 2017 (71)
Syyskuu 2017 (50)
Elokuu 2017 (59)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (27)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (41)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (44)
Joulukuu 2016 (36)
Marraskuu 2016 (20)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (50)
Elokuu 2016 (64)
Heinäkuu 2016 (27)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (69)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (45)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (105)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (116)
Syyskuu 2015 (153)
Elokuu 2015 (76)
Heinäkuu 2015 (71)
Kesäkuu 2015 (75)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (54)
Maaliskuu 2015 (85)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (80)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (74)
Lokakuu 2014 (67)
Syyskuu 2014 (57)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (48)
Kesäkuu 2014 (37)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (63)
Maaliskuu 2014 (67)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (46)
Joulukuu 2013 (45)
Marraskuu 2013 (54)
Lokakuu 2013 (75)
Syyskuu 2013 (76)
Elokuu 2013 (96)
Heinäkuu 2013 (89)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (59)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (35)
Tammikuu 2013 (37)
Joulukuu 2012 (29)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (64)
Syyskuu 2012 (59)
Elokuu 2012 (65)
Heinäkuu 2012 (63)
Kesäkuu 2012 (58)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (75)
Helmikuu 2012 (63)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (38)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (60)
Syyskuu 2011 (93)
Elokuu 2011 (65)
Heinäkuu 2011 (43)
Kesäkuu 2011 (58)
Toukokuu 2011 (75)
Huhtikuu 2011 (56)
Maaliskuu 2011 (65)
Helmikuu 2011 (41)
Tammikuu 2011 (16)
Joulukuu 2010 (25)
Marraskuu 2010 (45)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (20)
Elokuu 2010 (36)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (34)
Toukokuu 2010 (43)
Huhtikuu 2010 (34)
Maaliskuu 2010 (58)
Helmikuu 2010 (37)
Tammikuu 2010 (30)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (24)
Lokakuu 2009 (24)
Syyskuu 2009 (31)
Elokuu 2009 (31)
Heinäkuu 2009 (37)
Kesäkuu 2009 (39)
Toukokuu 2009 (34)
Huhtikuu 2009 (28)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (44)
Tammikuu 2009 (24)
Joulukuu 2008 (12)
Copyright © Tapioarjo.com