Vinku-Ville

10/5/2015

Ville Niinistö on hyvin huolissaan siitä, mitä perussuomalainen politiikka merkitsee Suomen kansainväliselle asemalle. Itse olen jo pitkään ollut huolissani Suomen kansainvälisyyden asemasta.

Suomi on ajelehtinut eteenpäin ja suomalaisten työn hedelmillä maksetaan mm. Britannian jäsenmaksuhelpotusta. Ei ole oikein, että Suomen hyvinvointipalveluita murennetaan EU:n kautta lisäämällä Suomen maksutaakkaa. Suomen talouskasvu on komission mukaan tänä vuonna EU:n toiseksi hitainta Kyproksen jälkeen.

Suomen olisi ensiarvoisen tärkeä panostaa oman infrastruktuurin kunnossapitoon. Teiden ja rautateiden tulisi olla hyvässä kunnossa, jos haluamme metsäteollisuuden investointien muuttuvan vientituloiksi. Suomen tulee edistää teollisuuden toimintakykyä edullisella energialla. Parasta kansainvälisyyttä Suomelle on vientikauppa.

Perussuomalaiset eivät halua suurten pankkien ylivaltaa ja EU:n liittovaltiota. Tuollaisessa tilanteessa Suomella on lähinnä myötäilyn rooli. Yhteistyökyky ei ole vietäväksi antautumista.

Ruotsi ei ole Suomea vähemmän kansainvälinen ilman euroa, eikä Sveitsi ilman EU-jäsenyyttä. Olen ylpeä Islannista. Islannissa on lähes täystyöllisyys, vaikka ei kuulu EU:n ytimeen. Suomen ei tule pelätä sitä, mitä muut meistä ajattelevat, jos olemme eri mieltä.

Laura Huhtasaari

kansanedustaja (ps)

Pori

1 kommentti          Bookkaa tämä

Ylen tehtävät ja rahoitus uuteen arvioon

10/5/2015

Ylen tehtävät ja rahoitus tullaan mitä todennäköisimmin arvioimaan eduskunnassa tällä vaalikaudella uudelleen. Uudelleenarvioinnin kannalla ovat kaikki kolme parhaillaan hallitusneuvotteluja käyvää puoluetta eli perussuomalaiset, keskusta ja kokoomus. Mitenkään yllätyksenä puolueiden kannat eivät tule, sillä esimerkiksi keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ilmoitti Mediapäivillä marraskuussa, että Ylen tehtävä on arvioitava vaalien jälkeen uudelleen. Tuolloin Sipilä oli huolissaan Ylen pyrkimyksestä nousta markkinajohtajaksi yhä useammalla media-alueella.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon mukaan Ylen perustehtävä on huolehtia tasapuolisesta, luotettavasta ja puolueettomasta tiedonvälityksestä sekä ja tarjota palveluja erityisryhmille, kuten kuulovammaisille.

Tehtäväkeskustelun ohella puolueet haluavat puntariin myös Ylen rahoituksen. Selvimmin kantansa asiaan on sanonut perussuomalaiset, joka vaati Yle-veron alentamista vastauksessaan Sipilän hallitusohjelmakysymyksiin.

Lähde: Helsingin Sanomat

Tässä vaiheessa on tietysti hyvin vaikea sanoa uuden hallituksen tavoitteista ja päämääristä yhtään mitään, mutta ainakin tämä veto hivelee mieltä.
Vielä kun pidätte huolta siitä, että irtisanotte kaikki stalinistiset toimittajat (eli lähestulkoon kaikki lukuun ottamatta Pertti Rönkköä) niin hyvä tulee.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Hallitusneuvottelut alkavat

9/5/2015

Kaikki suomalaiset puoluejohtajat ovat todenneet, että työllisyys ja talous ovat ykkösprioriteetteja tulevan hallitusohjelman rakentamisessa. Lähes kaikki puoluejohtajat ovat myös ymmärtäneet, että työllisyyttä ei lisätä kasvattamalla julkista sektoria vaan tekemällä järkeviä veropoliittisia ratkaisuja, joiden voimalla yksityinen sektori lähtee nousuun.

Ainakin perussuomalaisten ja kokoomuksen suunnalla on usein mainittu Viron veromalli, jossa yritystä verotetaan vasta siinä vaiheessa, kun se käyttää voittojaan osakkaiden hyväksi. Myös keskustassa ollaan hyvin tietoisia Viron yritysverokäytännöstä.

Viron veromalliin voi tutustua Yleisradion nettisivujen artikkelin kautta. Se löytyy täältä. Yleisradion artikkelin muutamiin kohtiin lataamaa asenteellisuutta ei voi olla huomaamatta, mutta muuten kirjoitus sisältää paljon hyvää tietoa.

Suomen ja Viron lukemia vertaillessa täytyy huomioida mm. palkkojen ja elinkustannusten valtava ero. Esimerkiksi vuonna 2014 Virossa keskipalkka oli 1 023 euroa, kun Suomen vastaava luku on yli 3 000 euroa. Vastaavasti asunnot, autot, ruoka, ravintolassa käynti, terveydenhoito jne. ovat Virossa huomattavasti edullisempia kuin Suomessa.
Usein mediassa nähtyihin hintavertailuihin ei kannata luottaa, sillä esimerkiksi ruoka on Virossa halvempaa kuin median vertailutiedot yleensä osoittavat.

Yleisesti ottaen voi todeta, että Viro on kasvava ja nouseva talous, Suomen kohdalla kehitys on menossa toiseen suuntaan.

Muiden puolueiden (kesk, kok) vaaliohjelmista en löytänyt pikaisella etsimisellä mainintaa Viron veromallista, mutta PS-puolueen talouspoliittisessa vaaliohjelmassa on Viron mallin kohdalla yksi lapsus, jonka mukaan ei kannata edetä hallitusneuvotteluissa.

Lainaus PS:n talouspoliittisesta vaaliohjelmasta :

”Kasvuyrittäjyyden kannustamiseksi olisi syytä ottaa käyttöön Viron veromallin kaltainen kannustin työllistäville yrityksille. Tämä kannustaisi kasvuyrittäjyyteen sekä ohjaamaan yrityksen voitot työllistämiseen ja toiminnan edelleen kehittämiseen.”

Ohjelmasta pitäisi ehdottomasti poistaa sana ”työllistäville”. Veromallin tulee koskea kaikkia yrityksiä, ilman rajoituksia.

Muistelen PS:n Kai Turusen aiemmin todenneen tv-keskustelussa, että veromalli voisi koskea pien- ja pk-yrityksiä, jotka työllistävät vuoden aikana vähintään kaksi henkilöä.

Ajatusmallilta katoaa välittömästi pohja, sillä jokainen yritys työllistää heti, kun sillä on tarve ja mahdollisuus. Ei yritys työllistä siksi, että tietää työllistäessään pääsevänsä erilaisen verotuksen piiriin, yritys työllistää siksi, että sen toiminta vaatii lisää työntekijöitä.

Eli järki käteen PS, rajoitukset pois ja veromalli koskemaan kaikkia yrityksiä. Asettamalla ylimääräisiä rajoituksia nousee mieleen kuva kateusmentaliteetista, joka on tunnusomaista yhteiskunnassa, jossa menestyminen ja rikastuminen ovat synneistä pahimpia.

Työnteosta tulee aina palkita, työtöntä puolestaan pitää aina kannustaa tekemään työtä ja ottamaan enemmän vastuuta omasta elämästään sen sijaan, että odottaa yhteiskunnalta jatkuvaa rahapussin täyttämistä, jotta kuljailu muiden samanmielisten kanssa voi jatkua.

Nykyisellä mentaliteetilla suomalainen yhteiskunta kasvattaa suuren määrän nuoria, jotka pitävät itsestään selvyytenä sitä, että joku toinen elättää heidät. Yhteiskunnan tulisi holhousmentaliteetin sijaan viestiä, että kaiken eteen täytyy tehdä työtä, myös sen, että pääsee jossain vaiheessa laiskottelemaan, jos se on elämän tärkeä päämäärä.

Paskaduuneista puhumisen voi lopettaa saman tien, sillä lähes kaikki työ on arvokasta. Laitavasemmiston suosima tuhotyö ei kuulu arvostettaviin töihin edes yhteiskunnallisen kapinoinnin näkökulmasta. On nimittäin aika eriskummallista vaatia äänekkäästi parempia oloja ja aiheuttaa samalla vahinkoa, joka kuluttaa yhteiskunnan yhteisiä varoja, joilla niitä ”parempia oloja” voi rakentaa.

Heikki Porkka

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Islam

8/5/20151 kommentti          Bookkaa tämä

Maahanmuuttajien kotiuttamisesta kasvoi miljoonapisnes

8/5/2015

Kunnat ovat pitkälle ulkoistaneet suomen opetuksen ja kotouttamiskoulutuksen. Kulut vain kasvavat. ”Tule suomi toisena kielenä -kouluttajaksi, osaksi menestystarinaamme”, hehkuttaa Spring House Oy. Yhtiö on haistanut trendin. Se satsaa maahanmuuttajien koulutuksiin niin kuin moni muukin yritys ja oppilaitos.

Suomen opettamisesta ja kotouttamisvalmennuksesta on tullut miljoonabisnes, josta kynnelle kykenevät haluavat päästä osingoille. Pelkästään Uudenmaan Ely-keskus ostaa tänä vuonna kieli- ja kotoutumiskoulutusta 22 miljoonalla eurolla. Summa on nouseva, sillä vielä toissa vuonna pärjättiin alle 19 miljoonalla eurolla. Lisäksi esimerkiksi Helsinki järjestää itse peruskoulun jälkeistä kieli- ja kotoutuskoulutusta vuosittain reilulla kahdella miljoonalla eurolla. Vielä sen päälle kaupunki ostaa suomen kursseja ulkopuolelta 310 000 eurolla. Koulutusten tuottajat jakautuvat konsultti- ja valmennusyrityksiin sekä oppilaitoksiin.

Ely-keskuksen tuoreimmassa kilpailutuksessa pääkaupunkiseudulle valittiin näitä palveluja tuottamaan Spring Housen ohella Arffman Consulting Oy ja Galimatias Concept Oy. Oppilaitoksista valituiksi tulivat Espoon seudun Omnia, Länsi-Uudenmaan Luksia, Helsingin Aikuisopisto, Itä-Uudenmaan Edupoli ja ruotsinkielisten Axxell Utbildning.

Maahanmuutosta väitöskirjaa valmisteleva tutkija Riikka Purra on seurannut tilannetta kriittisesti.  Hän uskoo, että kunnat säästävät sillä, että ne ovat ulkoistaneet koulutukset.

– Jos yksittäisen kunnan täytyisi luoda virkoja jokaiselle erilaiselle kotouttamis- ja valmennuskategorialle, se räjähtäisi.

Toisaalta kotouttamisbisneksessä vallitsee villin lännen meininki.

– Kotouttamisesta puhutaan epämääräisesti. Puuttuu standardi siitä, milloin maahanmuuttaja on kotoutunut tai mitä oikeastaan halutaan.

– Käytäntö vaatisi mitattavaa tulosta, kuten työllistymistä tai yhteiskuntaan integroitumista.

Purra huomauttaa, että kaikki koulutuksen tarjoajat eivät edellytä kouluttajilta opettajan pätevyyttä. Esimerkiksi Spring Housen suomi toisena kielenä -kouluttajaksi pääsee ylemmällä korkeakoulututkinnolla ja vuoden kokemuksella maahanmuuttajakoulutuksessa.

Pedagoginen pätevyys ja suomen opettamisen pätevyys luetaan vain eduksi. Arffman Consulting taas antaa opiskelijalle läppärin ja opiskelu tapahtuu valtaosin itsenäisesti verkossa. Viranomaisten vastuu kieli- ja kotouttamiskoulutuksesta on Purran mielestä jäänyt hämäräksi. Eikä ihme, sillä komentoketju kulkee työ- ja elinkeinoministeriöstä ely-keskusten kautta te-keskuksiin, jotka ostavat koulutuspalvelut.

– Virallisella tasolla yrityksiä ei juuri edes mainita. Puhutaan vain hallinnosta ja kansalaisjärjestöistä, Purra ihmettelee.

Joukko suomen opettajia moitti Helsingin Sanomissa (29.4.) nykyistä ostopalvelukäytäntöä muinaisjäänteeksi ja vaati, että koulutus siirretään muiden Pohjoismaiden tapaan kuntien järjestettäväksi.

– Suomi elää yhä olettamuksessa, että maahanmuutto on väliaikainen ilmiö, jonka hoitamiseksi riittävät summittaiset järjestelyt, opettajat totesivat.

Lähde: Vantaan sanomat

1 kommentti          Bookkaa tämä

Raimo Honkanen palaa kehään

7/5/2015

Talousneuvos Raimo Honkasen blogi on ollut viikon verran telakalla. Syynä oli miehen itsensä mukaan oma moka, jonka hän onnistui korjaamaan omin voimin. Aika epeli.

Jatko onkin sitten taattua Honkasta.

"Aikaisemmin demarit ja vasemmistoliitto ovat ilmaisseet, että yt-neuvottelut ovat kapitalistien keino hiillostaa työväkeä. Nyt nämä samat puolueet ovat itse aloittamassa yt-neuvottelut. Patamusta oikeistolainen puhuri on ottanut vallan koko vasemmistossa ja se tietää kylmää kyytiä työntekijöille."

Käykääpä lukemassa koko juttu. Se löytyy täältä.

Lukeminen nimittäin kannattaa aina.

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomeen Perusporvarihallitus

7/5/2015

Se on siinä!

Olisi taas kannattanut sanoa veikkauksensa ääneen, sillä minulla on koko Juha Sipilän hallitustunnustelujen ajan ollut "varma" tieto siitä, että juuri nämä kolme puoluetta muodostavat uuden halllituksen. Perussuomalaisilla, keskustalla ja kokoomuksella on yhteensä 124 edustajapaikkaa uudessa eduskunnassa. Se on täysin riittävä määrä.

Tunne voimistui lopullisesti kun demarit pelasivat Jutta Urpilaisen ja Antti Rinteen keskinäisellä riitelyllä itsensä pihalle. Kun tähän vielä lisätään se, etteivät demarit tule juttuun kokoomuksen kanssa ja ay-liike ei suostunut Sipilän ehdotukseen yhteiskuntasopimuksesta, niin peli oli sitä myöten selvä.

Itsestään selvää oli, ettei takiaispuolueita tarvita ja vielä iloisempi ylläri se, että Sipilä jätti kylmästi myös ruotsalaiset ensimmäistä kertaa 36:een vuoteen pois hallituksesta. En ole koskaan ymmärtänyt, miten neljän prosentin puolue voi olla kahdella ministerillä aina mukana hallituksessa. Voi olla, että Sipilä on järkevä konservatiivinen mies, jolla on liike-elämästä saatua tervettä näkemistä. Konservatiivisuus ei ole pahe vaan tässä tilanteessa hyve.

Ylläolevassa kuvassa istuu kolme ministeriä: Juha Sipilästä tulee pääministeri, Timo Soinista valtiovarainministeri ja Alexander Stubbista ulkoministeri. Soini klaaraa valtiovarainministerin homman kuin tyhjää vaan, mutta mielenkiintoista on nähdä, miten kokoomuksen puheenjohtaja ja ulkoministerin salkkua mahdollisesti kantava Stubb onnistuu luovimaan Venäjä-kysymyksessä. Hänethän tunnetaan Nato-haukkana.

Kun Jyrki Kataisen hallitus aloitti, siellä istui 19 ministeriä. Sipilä on sanonut, että 12 ministeriä riittää, mutta se on utopistinen ajatus. Veikkaan ministerien määräksi 15-16 henkeä. Yksi heistäkin on jo varma, puolustusministeriksi nousee Jussi Niinistö (ps). Kun Pirkko Ruohonen-Lerner lähti Euroopan parlamentin jäseneksi, jäi yksi varma ministeri hallituksesta pois. Muiksi perussuomalaisiksi ministereiksi veikkaan seuraavista muutamia, en siis kaikkia: Sampo Terho, Jari Lindström, Hanna Mäntylä, Pirkko Mattila ja Maria Lohela. Nyt ei tullut kyllä naisia ensin, mutta nimet eivät ole missään paremmuusjärjestyksessä ja listan ulkopuolelta saattaa tulla muutamia muitakin nimiä. Hanna Mäntylän valintaa pidän naisista kaikkein varmimpana. Tunnen nuo kaikki ihmiset henkilökohtaisesti, kaikista parhaiten Hanna Mäntylän, sattuneesta syystä.

Onnittelut joka tapauksessa kaikille hallituksen muodostaville puolueille.

Ylen (ja Helsingin Sanomien) toimittajien mieli ei tietysti mettä keitä.

Siitä saatiin tuoreeltaan esimakua, kun Ylen Pekka MinäItte Ervasti ja "toimittaja" Jussi Lähde ehtivät jo haukkua perussuomalaisten lisäksi koko hallituspohjan. Näistä hyödyllisistä idiooteista saamme nauttia varmasti seuraavan hallituskauden, onnistui hallitus toimissaan taikka ei.

Koirat haukkuvat, karavaani kulkee.

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Syntyi SSS-miesten hallitus

7/5/2015

Demarikansanedustajat reagoivat uuteen hallituspohjaan hätkähdyttävillä Twitter-viesteillä.

Kansanedustaja Tarja Filatov (sd) kirjoitti Twitterissä Suomen saaneen SSS-miesten hallituksen. Kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta arvioi myös uutta hallituspohjaa samalla termillä.

"Tänään syntyi SSS-miesten hallitus. Pitäkäähän Suomesta hyvää huolta.
    — Tarja Filatov (@TarjaFilatov) 7. toukokuuta 2015"

"SSS-miesten hallitus tuli. #politiikka
    — Maarit Feldt-Ranta (@FeldtRanta) 7. toukokuuta 2015"

SSS-miehet viitannee kolmen hallituspuoleen puheenjohtajien Juha Sipilän (kesk), Timo Soinin (ps) ja Alexander Stubbin (kok) sukunimiin.

Filatovin ja Feldt-Rannan heitosta syntyy kuitenkin melko selvä mielikuva myös viittauksesta toisen maailmansodan SS-miehiin: Saksan natsipuolueen sotilaallisen organisaation sotilaisiin.

Lähde: Iltasanomat

Kappas rouvia, koville ottaa. Jos saataisiin vielä Stubb pudotettua pois, niin olisi SS-miesten hallitus. Niin saattaa käydä nopeammin kuin arvaammekaan, sillä uskoisin Stubille jo järkättävän paikkaa EU:ssa. Pääsee Halla-ahon kanssa kinaamaan. Ja häviää.

Se se olisi komijaa, kuten mannet sanoo.

Vai mitä?

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Oppilaana Pajulan koulussa

7/5/2015

Pajulan koulussa kävin tänään, kun siellä oli järkätty avoimien ovien päivä ja oikein soitettiin perään, jotta pääsetkö tulemaan. En olisi päässyt, mutta peruutin muita menoja, jotta pääsin. Oli ihan pakko mennä tutustumaan paikan päälle Pajulan kouluun ja kuulla rehtoria ja opettajia. Kiitos siitä.

Koulun pihapiiri on metsän vieressä todella kauniissa ja "vanhanaikaisessa" ympäristössä. Pihassa on useampi rakennus: A) teknisen työn ja ATK:n luokka, B) koululuokat 1.a lk, 1-3.c lk, tekstiilityön luokka ja erityisopettajan luokka, C) liikuntasali, terveydenhoitajan vastaanotto, iltapäiväkerho eli niin sanottu "pikkuiltis", D) Iltapäiväkerho eli "isoiltis" ja E) muut luokat, opettajainhuone-kanslia ja kouluravintola.

Oppilaita on 178. Ennuste kertoo, että tulevina vuosina oppilasmäärä olisi kasvamassa. Ennusteet ovat ennusteita ja Salon työllisyystilanteesta riippuu, ovatko ne edes sinne päin.

Sen sanon, että jos minulla olisi sopivan ikäinen lapsukainen kouluun pantavaksi, niin valitsisin ilman muuta Salon kouluista Pajulan, jos se olisi suinkin mahdollista.

Tässä kuva teknisen työn ja ATK:n luokat sisältävästä rakennuksesta. Harmi, kun unohdin kunnon kameran kotiin. Ei näillä kännykameroilla kunnon kuvia oteta.

Tapasin koulun eläkkeellä olevan rehtorin, Tapsan, jonka tunnen varsin hyvin entisestä elämästä. Ja muutama koulun opekin oli tuttu. Tapasin myös koulun nykyisen reksin, Matti Piensalon, jonka kanssa keskusteltiin pitkään.

Kerron muutamia hänen näkemyksiään ihan listan muodossa:

1.   Vaatisin esityksen tehneiltä virkamiehiltä selkeät laskelmat, joilla Pajulan koulun osalta kertaluonteiseen 315 000 euron säästöön on päädytty.

2.    Haluaisin tietää, mitä tyhjille rakennuksille on tarkoitus oikeasti tehdä?

3.   Olisin kiinnostunut tietämään, kuinka paljon näiden tyhjien tilojen ylläpito maksaa vuodessa?

4.   Kysyisin, miten reaalisesti toteutettaisiin esityksessä oleva kolmen opettajan vähennystavoite, jos Pajulasta siirtyy kokonaisia, yli 20 oppilaan ryhmiä Ollikkalaan.

5.   Pyytäisin selvityksen, josta ilmenee, mihin Meritalon koulun oppilaat todellisuudessa sijoittuisivat?

6.   Kysyisin, miten ryhmien muodostamisessa on virkamiestasolla huomioitu erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaan tarpeet ja oikeudet sekä mm. maahanmuuttajat?

7.   Pyytäisin selvitystä, oppilashuoltoon sekä iltapäivätoimintaan liittyvissä asioissa. Riittääkö henkilökunta, aika ja tilat näiden järjestämiseen?

8.   Peräisin laskelmaa, josta ilmenee, kuinka monta euroa lisää menee vuodessa oppilaskuljetuksiin.

9.   Kysyisin myös, mitä muita kustannuksia on odotettavissa. Niitä tulee vääjäämättä.

10.  Miten virkamiehet ovat ajatelleet noin 400 oppilaan koulun käsityötuntien, ruokailun, ja liikuntatuntien järjestelyt – luokkia tulisi olemaan paljon, eikä tiloja määrättömästi.

11.  Haluaisin selvityksen, mahtuvatko kaikki oppilaat Ollikkalaan myös  viiden  vuoden kuluttua, jolloin oppilasennusteen mukaan siellä on noin 60 oppilasta nykyistä enemmän?

12.  Kysyisin, miten virkamiehet perustelevat 400 oppilaan koulun olevan parempi, tehokkaampi ja turvallisempi kuin kaksi 160-260 oppilaan yksikköä?

13. Kysyisin myös, mistä tämä 25 oppilaan ryhmäkoon tavoite on tullut?  Esim. luokanopettajaliiton esitys on 1.-2. luokan osalta enintään 18 ja 3.-6. luokan kohdalla 20 oppilaan ryhmäkoko. Salkkarin pääkirjoituksessa  ollut viittaus Ollikkalan koulun aiempaan yli 500 oppilasmäärään ei ole tätä päivää, tuolloin ryhmäkoot olivat 30 ja ylikin. Tämän päivän koulussa tuo ei vastaa tarkoitusta, jota varten koulua käydään.

14. Tutustuisin itsekin noihin lakkautusuhan alla olevien koulujen tiloihin ja nykyiseen toimintaan.

Nyt se on, kuulkaas kansalaiset, sillä tavalla, että minä kysyn näitä samoja kysymyksiä.

Pajulan koulun 178 oppilaasta vain kaksi käyttää taksikyytiä (ja toinen heistä siitä syystä, että hänellä on liikkumisen kanssa ongelmia). Jos oppilaat siirretään Ollikkalaan, niin kyydittävät lisääntyvät ja se maksaa.

Toinen kysymys, johon haluan vastauksen, on sama kuin esimerkiksi Rekijoen koulussa, jonka olemassaolo päättyy kesän alussa eli miten kuvitellaan, että Pajulan koulu pystytään myymään sellaiseen hintaan, joka on käypä hinta, koska noihin tiloihin on jokseenkin mahdotonta suunnitella mitään muuta kuin koulutoimintaa. Jos koulu jää pitkiksi ajoiksi myymättä, siitä joudutaan maksamaan lämmitys- ja ylläpitokustannukset.

Mistä kertyy 315 000 euron kertaluokan säästö?

Vastaan itse.

Ei mistään.

Vaikka olen jokseenkin vailla hempeyttä, sääliä ja omaatuntoa eli säälimätön ihminen, joka tekee usein päätöksensä pelkkään matematiikkaan ja talouteen perustuen, niin pelkät luvut, joita lupaillaan, eivät voi olla todellisia. Haluan nähtäväkseni laskelmat ja selvitykset, jotka ovat johtaneet tähän ratkaisuun. Pelkällä "musta tuntuu" -pohjalta en ratkaise yhtään asiaa. En ole ostettavissa, eikä minulla ole mitään pelättävää, minua ei voi kiristää. Pajula oli ensimmäinen kohde, jota rupesin sopeutussuunnitelmassa tutkimaan. Nyt ilmeisesti pitäisi käydä joka ainoa kohde kohta kohdalta läpi. Se on yksittäisen ihmisen kohdalla mahdotonta, koska aikaa ei ole muutamaa viikkoa enempää.

Koko paketti pitäisi hyväksyä säkki päässä 1. kesäkuuta, tietämättä mistään mitään, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Erittäin oleellinen kysymys Pajulan mahdollisen lopettamispäätöksen jälkeen on se, mistä löytyvät tilat Meritalon koulun oppilaille. He eivät mahdu Pajulaan. Tähän on perussuomalaisilla kehitteillä ratkaisumalli, mutta siitä lisää hieman myöhemmin.

Valtuuston on tarkoitus hyväksyä koko sopu-paketti 1. kesäkuuta kokouksessa eli minun näkemykseni mukaan valtuusto antaa silloin toimintaohjeen vuoden 2016 budjetille. Se sitoo kaupunginhallitusta, lautakuntia ja virkamiehiä. Voi olla, että tämä on kuntalain ja hallintosäännön mukaista, en ole tutkinut asiaa, mutta oudolta menettelyltä se kuulostaa. Mennään ikään kuin väärinpäin. Normaali marssijärjestys on: lautakunta, hallitus ja valtuusto. On kuulunut huhuja, etteivät kaikki lautakunnat saisi lainkaan, edes syksyllä, niiden alaisuudessa olevia asioita käsiteltävikseen. Toivottavasti nämä some-huhut eivät pidä paikkaansa. Jos pitävät, en todellakaan enää tiedä, mitä sanoa.

Sama marssijärjestys on toistunut läpi kuluvan valtuustokauden. Syksyisin luottamushenkilöt vaativat virkamiehiltä säästötoimenpiteitä. Näin tehtiin myös viime vuoden elokuussa. Sopua väännettiin kymmenen kuukautta, osin siksi, että eduskuntavaalien alla virkamiehetkin varoivat esittämästä yhtään mitään. Kaikki olivat kuin susi kukassa.

Vaalien jälkeen lyötiin nenän alle ohjelma, josta sanottiin, että aikaa on kaksi viikkoa ja tämä on hyväksyttävä sitten kokonaan tällaisenaan.

Häiritsevää on sekin, että listalla on VSSHP:n päättämiä asioita, jotka eivät kuulu enää salolaisten toimivaltaan. Se mitä VSSHP on päättänyt ja tulee tulevaisuudessa päättämään, saattaa muuttaa jällleen kerran koko paletin, mukaanlukien Perniön vuodeosaston. Entäpä sitten mahdollisen pääministeri Juha Sipilän uusi halllitus. Mitä tapahtuu koko maan kattavassa sote-paketissa?

Mitä muita mahdollisia muutoksia ja/tai lisärasitteita kunnille on tulossa?

Kukaan ei tiedä.

En missään tapauksessa halua maalata pirua seinälle, mutta menneistä kokemuksista kannattaa ottaa opiksi.

Kohtapian moni valtuutettu haluaa panna koko paperin palasiksi.

Ja sitten ollaan jälleen kerran alkupisteessä.

Shakki ja matti.

PS. Tapasin Pajulassa myös erään eläköityneen, erittäin korkean salolaisen virkamiehen. Hän sanoo aina, että kannattaa noudattaa kilpakävelijän ohjetta. Vaikka toinen jalka on tukevasti ilmassa, niin toisen jalan on oltava tukevasti maassa.

Pidempää paikallispolitiikkaa seuranneet tietävät, kenestä on kysymys. Tai sitten arvaatte väärin.

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Kaukola-Tuohittu-Ylikulma

7/5/2015

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittämisestä käytiin keskustelua ja äänestys maanantaina kaupunginhallituksessa.

Pohjana oli kaupunginsuunnittelulautakunnan kokouksessaan 27.1.2015 pitämä kokous, jossa asiaa myös käsiteltiin (pykälä 16). Pöytäkirja on nähtävissä täällä.

Asiasta eli toiminta-alueesta äänestettiin, kun kokoomuksen Leena Manner-Salomaa teki pohjaesityksestä poikkeavan esityksen. Häntä kannatti keskustan Jouni Eskola.

Alkuperäinen päätösehdotus olisi "pakottanut" ne taloudet, jotka eivät sijaitse pohjavesialueella liittymään osuuskuntaan. Manner-Salomaa katsoi, ettei ihmisiä voi pakottaa noin 7 000-10 000 euron investointeihin.

Äänestyksessä pohjan puolesta olivat: Ismo Saari (kesk), Eija Seppälä (sd), Jukka Alestalo (sd), Mika Hjelt (kok), Jouko Leppälahti (vas) ja varajäsen Kaisa Palohonka (sd).

Pohjaa vastaan eli pohjavesialueen puolesta olivat: Leena Manner-Salomaa (kok), Jouni Eskola (kesk), Päivi Lehtinen (ps), Jaakko Nieminen (kok). Neljä varsinaista jäsentä eli Klaus Hemanus (ps), Piia Nykänen (vihr), Satu Parttimaa (sd) ja Maria Kiiveri (kesk) olivat poissa kokouksesta, eikä heillä ollut paikalla varahenkilöitä Parttimaan varajäsentä Kaisa Palohonkaa lukuun ottamatta. Klaus Hemanus näyttää kuitenkin olleen pöytäkirjan mukaan mukana, vaikka hän oli satavarmasti poissa kokouksesta.

Kuten sanoin, demarien Satu Parttimaa oli myös ilmeisesti poissa, koska varajäsen Kaisa Palohonka osallistui äänestykseen (tai sitten hän oli jäävi - tätä ei mainita pöytäkirjassa). On myös mahdollista, että Piia Nykänen jääväsi itsensä, mutta sitä ei mainita pöytäkirjassa. Pöytäkirjassa kerrotaan sen sijaan, että kaikki 13 lautakunnan jäsentä olivat paikalla, ainakin heidän nimensä luetellaan osallistujissa. Hieman sekavaa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi päätösesityksen eli pakolla liittämisen jätevesiosuuskuntaan äänin 6-4.

Asia siirtyi kaupunginhallitukselle, joka 2.3.2015 kokouksessaan (pöytäkirja löytyy täältä - pykälä on 67) hyväksyi kaupunginjohtaja Antti Rantakokon esityksen, jossa hän ehdotti asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että selvitetään mahdollisuus rajata alue pohjavesialueeksi.

Vihreiden Eeva Koskinen ehdotti ehdotuksen hyväksymistä, mutta asia raukesi. Ylipäätään on kummallista, että hän voi ehdottaa yhtään mitään, koska Koskinen on jätevesiosuuskunnan jäsen ja siten esteellinen.

Seuraavaksi asia siis palautui kaupunginsuunnittelulautakuntaan, joka piti kokouksen 21.4.2015 ja käsitteli asiaa pykälässä 82 (pöytäkirja löytyy täältä). Kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi piti jääräpäisesti kiinni siitä, että kysymyksessä olisi laajempi toiminta-alue eikä pohjavesialue eli asettui kaupunginjohtajan ja halllituksen mielipidettä vastaan.

Mutta oman päänsä piti myös Leena Manner-Salomaa, joka pysyi edelleen kannassaan. Häntä kannatti Jouni Eskola. Lautakunta oli taas vaillinainen, syy ei käy selville pöytäkirjasta, joka on näiltä osin väärin laadittu. Manner-Salomaata kannattivat: Jukka Alestalo, Jouni Eskola, Jaakko Nieminen ja varajäsen Pirjo Laine (sd). Manner-Salomaata vastustivat: Saari, Hjelt, Leppälahti, Nykänen ja Parttimaa. Koska äänestys päättyi tasaluvuin 5-5 (eikä 4-4, kuten SSS virhellisesti kirjoittaa), puheenjohtaja Ismo Saaren ääni ratkaisi.

Poissa olivat molemmat perussuomalaiset jäsenet. He olivat sairaana, eivätkä varajäsen päässeet paikalle, valitettavasti.

Kovin vajavaisia ovat pöytäkirjat jäsenten osalta. Minua hämmästyttää myös se, että pahimmoillaan näyttää siltä, ettei osaa lautakuntiin valittuja edustajia kiinnosta lautakuntatyöskentely lainkaan.

Punainen Taavi ehdotti, että lautakunnat voisi vaalilautakuntaa ja tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta Salossa lopettaa, koska edellemainitut ovat ainoita lakisääteisiä. Yllättävää kyllä, tällä menolla alan olla kohta samaa mieltä.

Mutta mennäänpä eteenpäin tämän pitkän esileikin jälkeen.

Kaupunginhallitus sai jätevesiosuuskunnan asian pöydälleen 4.5.2015 eli tämän viikon maanantaina pykälässä 152. Pöytäkirja ei ole vielä valmiina, mutta aina valpas SSS raportoi kokouksesta lyhyesti tänään seuraavasti:

Jätevesiosuuskunta ihmettelee toiminta-alueensa määritystä.

Osuuskunnan puheenjohtaja Harri Aaltonen sanoo, että ihmettelee kaupungin päättäjiä.

- Yleensä on niin, että asukkaat vastustavat ja kunta pakottaa. Nyt asukkaat ovat vapaaehtoisesti liittyneet osuuskuntaan, mutta kaupunki haluaa rajata toiminta-aluetta.

Totta helvetissä haluaa, koska toiminta-alueen laajennus pohjavesialueen ulkopuolelle olisi kohtuutonta. Hintalappu on tietojeni mukaan 7 500-18 000 euroa. Osuuskuntaan on liittynyt noin 260 taloutta, joka on suunnilleen 70 prosenttia alueen talouksista.

Toiminta-alueella (ei siis pohjavesialueella, jolla liittyminen on pakollista) joissakin talouksissa putkea jouduttaisiin vetämään satoja metriä, osassa louhimaan kalliota, jolloin kustannukset nousisivat pilviin.

ELY-keskus antoi seuraavan lausunnon 15.9.2014:

Osa toiminta-alueella olevista kiinteistöistä on melko kaukana verkostosta. Asemakaavan ulkopuolella liittymiskohtaa ei saisi määrätä 100 metriä kauemmaksi liitettävästä lähimmästä rakennnuksesta (kiinteistön vastuulle jäävä putkiosuus max 100 m), joten ELY-keskus esittää mainittua metrimäärää kauempana olevat kiinteistöt jätettäväksi pois toiminta-alueesta.

Ympäristöministeriö on päättänyt, että jätevesiasetuksen siirtymäaikaa pidennettään kahdella vuodella ja lievennyksiä jätevesiasetukseen valmistellaan. Niistä kuultiin pari päivää sitten. Lievennysten tarkoituksena on vapauttaa haja-asutusalueella niin sanotut kuivan maan kiinteistöt, jotka eivät sijaitse pohjavesialueella, nykyisistä, kohtuuttomista vaatimuksista. Mahdollliset lainsäädäntömuutokset koskisivat ennen vuotta 2004 rakennettuja asuinkiinteistöjä.

Itse asun parin kilometrin päässä Kaukolasta, mutta en ole päätöksenteossa jäävi, koska en kuulu jätevesiosuuskuntaan.

Tein omakotitaloomme peruskorjauksen vuonna 2000, kun keskustelu näistä "jätevesiapparaateista" kävi kuumana. Olin taas kerran liian lainkuuliainen ja hankin tontilleni kaksi umpisäiliötä. Toiseen menevät harmaat vedet ja toiseen ne vähän likaisemmat. Säiliöt tyhjennetään melko tarkkaan kahden kuukauden välein. Kokonaishinta vuodessa on noin 700 euroa. Eli olen 15 vuoden aikana maksanut jätevesien kuskaamisesta 10 500 euroa. Tällä summalla olisi saanut liittymän, jos sellainen olisi ollut mahdollista.

Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtasen kanssa istuttiin Kaneliomenassa kaffella muutama kuukausi sitten. Kalle (joka on muuten kaupungin virkamiesten, vaikka nykyisin Salon Vesi onkin yhtiö, parhaasta päästä) sanoi, että kun linja Kiskosta Saloon valmistuu, asumalleni tielinjalle tehdään mahdollisesti niin sanottu "pisto" eli rakennetaan liittymä tähän vesijohtoputkeen.

Jos näin todella muutaman vuoden sisällä tapahtuu, olen elossa ja asun vielä Suomessa, niin liitän talomme ilomielin tähän putkeen 7 000 euron hinnalla. Sehän nostaa myös talon myyntiarvoa ja helpottaa aika tavalla nykyistä tilannetta.

Sitten vielä maanantain kaupunginhallituksen äänestystulokseen. Kaupunginjohtajan pohjan (eli toiminta-alueen rajaamiseksi vain pohjavesialueelle) puolesta äänestivät keskustan Timo Lehti, Ulla Huittinen ja Maritta Tuominen (Raimo Honkasen varalla). Kokoomuksen Osmo Friberg, Juha Punta ja Annika Viitanen. Perussuomalaisten Tapio Äyräväinen ja Mikko Lundén. Vastaan äänestivät demarien Saija Karnisto, Piia Keto-oja ja Simo Paassilta. Vasemmistoliiton Marja Ruokonen äänesti myös vastaan. Vihreiden Eeva Koskinen jääväsi itsensä, eikä hänellä ollut varahenkilöä paikalla. Äänestys siis päättyi äänin 8-4 siihen, että pohjavesialueen mukaista rajausta kannattavat voittivat.

Pidettyjä puheita ja kommentteja en tietenkään voi kommentoida.

Olen ollut pitkään sitä mieltä, että ikivanha jako oikeistoon ja vasemmistoon ei enää päde, ja siihen vetoamisen voisi lopettaa. Äänestystuloksesta käy erinomaisen hyvin selville se, mitkä puolueet ovat pienen ihmisen asialla ja ajavat järkevin perustein asialllista yritystoimintaa.

Ja lopuksi vielä asiaan liittyviä "kalvoja".

 

http://salo.tjhosting.com/kokous/20153427-8-4.PDF

http://salo.tjhosting.com/kokous/20153427-8-3.PDF

http://salo.tjhosting.com/kokous/20153427-8-2.PDF

http://salo.tjhosting.com/kokous/20153427-8-1.PDF

4 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Helmikuu 2019 (38)
Tammikuu 2019 (126)
Joulukuu 2018 (152)
Marraskuu 2018 (102)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (136)
Heinäkuu 2018 (129)
Kesäkuu 2018 (81)
Toukokuu 2018 (85)
Huhtikuu 2018 (49)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (53)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (47)
Marraskuu 2017 (45)
Lokakuu 2017 (71)
Syyskuu 2017 (50)
Elokuu 2017 (59)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (27)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (41)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (44)
Joulukuu 2016 (36)
Marraskuu 2016 (20)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (50)
Elokuu 2016 (64)
Heinäkuu 2016 (27)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (69)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (45)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (105)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (116)
Syyskuu 2015 (153)
Elokuu 2015 (76)
Heinäkuu 2015 (71)
Kesäkuu 2015 (75)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (54)
Maaliskuu 2015 (85)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (80)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (74)
Lokakuu 2014 (67)
Syyskuu 2014 (57)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (48)
Kesäkuu 2014 (37)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (63)
Maaliskuu 2014 (67)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (46)
Joulukuu 2013 (45)
Marraskuu 2013 (54)
Lokakuu 2013 (75)
Syyskuu 2013 (76)
Elokuu 2013 (96)
Heinäkuu 2013 (89)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (59)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (35)
Tammikuu 2013 (37)
Joulukuu 2012 (29)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (64)
Syyskuu 2012 (59)
Elokuu 2012 (65)
Heinäkuu 2012 (63)
Kesäkuu 2012 (58)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (75)
Helmikuu 2012 (63)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (38)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (60)
Syyskuu 2011 (93)
Elokuu 2011 (65)
Heinäkuu 2011 (43)
Kesäkuu 2011 (58)
Toukokuu 2011 (75)
Huhtikuu 2011 (56)
Maaliskuu 2011 (65)
Helmikuu 2011 (41)
Tammikuu 2011 (16)
Joulukuu 2010 (25)
Marraskuu 2010 (45)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (20)
Elokuu 2010 (36)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (34)
Toukokuu 2010 (43)
Huhtikuu 2010 (34)
Maaliskuu 2010 (58)
Helmikuu 2010 (37)
Tammikuu 2010 (30)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (24)
Lokakuu 2009 (24)
Syyskuu 2009 (31)
Elokuu 2009 (31)
Heinäkuu 2009 (37)
Kesäkuu 2009 (39)
Toukokuu 2009 (34)
Huhtikuu 2009 (28)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (44)
Tammikuu 2009 (24)
Joulukuu 2008 (12)
Copyright © Tapioarjo.com