Petteri Orpo

10/6/2017

Valtionvarainministeri Petteri Orpo piti tiedotustilaisuuden välittömästi Perussuomalaisten puheenjohtajavaalin tulosten selvittyä. Hän kyseenalaisti hallitusyhteistyön jatkumisen tohtori Jussi Halla-ahon valinnan vuoksi.

Orpo painotti, että nyt on ”vakavan harkinnan paikka”.

Kommenttien ajoitus herättää kysymyksiä.

Eikö Orpon olisi helpompi suorittaa harkintaansa, jos hän ensin keskustelisi perussuomalaisten kanssa hallitusyhteistyöstä?

Lähde: Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Riikka Slunga-Poutsalo

10/6/2017

Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo aloittaa kolmannen kauden perussuomalaisten puoluesihteerinä. Riikka valittiin jatkopestiin.

Jyväskylän puoluekokouksessa puoluejohto on uudistunut, joten myös puolueen ohjelman toteuttaminen uudistuu tietyllä tavalla.

– Kaikkea tekemistä varmasti tehostetaan ja asioihin pyritään jatkossa reagoimaan nopeammin. Samoin nostetaan lisää kenttäväen eli jäsenistön ääntä kuuluville. Tässä yhteydessä voisinkin pyytää kaikkia päivittämään omat yhteystietonsa puoluetoimistolle, Riikka sanoo.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Laura Huhtasaari

10/6/2017

Kansanedustaja Laura Huhtasaari nousi Jyväskylässä perussuomalaisten 1. varapuheenjohtajaksi. Laura on erittäin tyytyväinen Jussi Halla-ahon valinnasta puolueen johtoon.

– Arvostan Jussin modernia poliittista linjaa. Nyt on aika alkaa tehdä yhdessä uusia suunnitelmia ja kirkastaa puolueen linjaa.

Lauran mukaan perussuomalaisten tehtävä on paitsi edistää omaa ohjelmaa, myös luoda painetta muihin puolueisiin.

– Perussuomalaiset on kansallismielinen, suomalaisuutta korostava ja isänmaallinen puolue. Minulle isänmaallisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että maamme vanhuksista pidetään hyvää huolta ja vammaiset saavat kaiken tarvitsemansa hoidon.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Juho Eerola

10/6/2017

– Jussi ei ole kompromissien mies, sanoo kansanedustaja Juho Eeerola.

Hän tulee kotimaan politiikan ja samalla hallituksen ulkopuolelta, mikä saattaa myös olla etu. Vaikka perussuomalaiset ovat saaneet paljon hyviä uudistuksia läpi, osalle kannattajakunnasta hallitus on ollut pettymys.

Juho Eerola näkee, että uudistunut puoluejohto, etenkin Jussi Halla-ahon valinta nostaa välittömästi perussuomalaisten kannatusta.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Teuvo Hakkarainen

10/6/2017

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen viittaa kintaalla tänään nähdyille ja kuulluille, erilaisille kiukkuisille puheenvuoroille. Esimerkiksi vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mielestä perussuomalaisista olisi tullut ”rasistipuolue”. Andersson pohdiskelee myös, johtaako tohtori Jussi Halla-ahon valinta ennenaikaisiin eduskuntavaaleihin.

– Li Andersson voi jatkaa Hella Wuolijoen ja Otto Wille Kuusisen viitoittamalla tiellä, Hakkarainen sanoo.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Halla-ahon linjapuhe Jyväskylässä 11.6.2017

10/6/2017

Hyvä puoluekokousväki, arvoisat vieraat ja median edustajat,

Eilisessä puheenjohtajavaalissa, varapuheenjohtajavaalissa ja puoluesihteerivaalissa perussuomalaisilla oli harvinainen ongelma: hyviä ehdokkaita oli kaikkiin tehtäviin niin paljon, että valintaa oli vaikea tehdä. Puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat valittiin hyvin selkein lukemin. Tämä on itsessään hyvä asia, koska se antaa valituksi tulleille vahvan mandaatin. Se lähettää myös selkeän viestin siitä, mihin suuntaan jäsenkunnan enemmistö haluaa puoluetta kehitettävän. Valituksi tulleet ehdokkaat ovat suorapuheisia ja profiloituneet voimakkaasti niillä teemoilla, jotka ovat globalisaation ja hallitsemattoman maahanmuuton vuoksi kasvattaneet voimakkaasti suosiotaan useimmissa Länsi-Euroopan maissa. Kasvava osa väestöstä on yksinkertaisesti kyllästynyt siihen, että poliittisen korrektiuden nimissä lakaistaan maton alle hyvin konkreettisia ja tavallisen ihmisen elämää koskettavia ongelmia. Vanhoilla puolueilla ei ole halua eikä kykyä käsitellä näitä ongelmia.

Perussuomalaisten juuret ovat pienen ihmisen puolustamisessa. Vähitellen perussuomalaisista on tullut kanava myös niille, jotka uskovat itsenäisiin kansallisvaltioihin ja tiukkaan maahanmuuttopolitiikkaan. Tämä kehityskulku ei kuitenkaan heijasta niinkään puolueen muuttumista kuin maailman muuttumista. Kansallisen lainsäädäntövallan liukuminen ylikansallisille elimille, hallitsematon maahanmuutto ja ns. monikulttuurisuus koskettavat nimenomaan sitä pientä ihmistä, jonka puolustaminen on perussuomalaisuuden ytimessä. Pienellä ihmisellä ei ole mahdollisuutta vaihtaa asuinaluetta, kun turvattomuus lisääntyy kaduilla tai koulut muuttuvat ongelmakouluiksi. Pieni ihminen tuntee nahoissaan julkisen terveydenhuollon ylikuormittumisen tai kiristyvän kilpailun kohtuuhintaisista asunnoista tai laajamittaisen halpatyövoiman maahantuonnin.

On muotia sanoa, että köyhiä ei saa asettaa vastakkain. On muotia myös teeskennellä, että ns. hyviin asioihin tehdyt sijoitukset eivät olisi keneltäkään pois. Köyhät nimenomaan ovat vastakkain, ja julkinen talous pitkälti on nollasummapeliä. Koska käytettävissä olevat resurssit eivät kasva vaan pikemminkin kutistuvat, kaikki maailman parantamiseen käytetyt voimavarat ovat pois jostakin muusta. Kansallismielinen ajattelu asettaa oman kansan pienet ihmiset etusijalle, ei siksi, että se olisi hauskaa vaan siksi, että pitkällä tähtäimellä tämä on ainoa kestävä ratkaisu. Suomalainen hyvinvointijärjestelmä rahoitetaan vain suomalaisella työllä ja yrittämisellä ja niiden verottamisella.

Huono maahanmuuttopolitiikka ei ole Suomen tai Euroopan ainoa ongelma, eikä kukaan ole sitä sellaiseksi väittänyt. Se kuitenkin pahentaa monia muita ja muista syistä johtuvia ongelmia, kuten väestön ikääntymistä ja heikentyvää huoltosuhdetta ja julkisen sektorin rahoituskriisiä. Lisäksi se eroaa monista muista ongelmista sikäli, että se olisi pitkälti ratkaistavissa ja torjuttavissa riittävällä poliittisella päättäväisyydellä.

Toinen perussuomalaisten äänestäjille tärkeä teema on suhtautuminen eurooppalaiseen integraatioon. Vanhojen puolueiden kanta siihen on valitettavan epämääräinen. Kysyttäessä vastustetaan liittovaltiota, mutta käytännössä kannatetaan kaikkia yksittäisiä integraatiohankkeita, jotka lisäävät Euroopan unionin liittovaltiomaista luonnetta. Tai annetaan ymmärtää, että nykyinen määrä integraatiota on sopiva, mutta enempää ei tarvita. Euroopan unionin tämän hetkinen tila on, että jo toteutettu integraatio on luonut ongelmia, joita ei voida ratkaista muuten kuin lisäämällä integraatiota. Esimerkkinä voidaan mainita työvoiman vapaa liikkuvuus. Se ei ollut suuri ongelma siinä Euroopan unionissa, johon Suomi liittyi vuonna 1994, mutta se on suuri ongelma tämän päivän unionissa, jossa jäsenmaiden taloudellinen kehitystaso ja palkkataso ovat niin erilaisia. Itäiset jäsenmaat kärsivät nuoren väestön poismuutosta ja läntiset jäsenmaat, tai lähinnä niiden työväestö, halvan työvoiman maahanmuutosta, joka vääristää niiden työmarkkinoita.

EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus oli keskeinen syy sille, että britit päättivät erota unionista. Yksi tapa pyrkiä hillitsemään tätä muuttoliikettä on kuroa umpeen jäsenmaiden eroja siirtämällä rahaa vauraammista jäsenmaista köyhempiin. Tämä on sinänsä loogista, mutta se tekee käytännössä EU:sta pysyvän rahansiirtoautomaatin, jossa Suomen kaltaisella maalla on pysyvä nettomaksajan osa. Tätä osaa vain korostaa se, että EU:n toiseksi suurin nettomaksaja Britannia päätti lähteä.

Toinen esimerkki on yhteisvaluutta, joka johti katastrofiin juuri siksi, että unionilla ei ollut työkaluja valvoa yksittäisten euromaiden taloudenpitoa. Jos halutaan toimiva euro, tarvitaan lisää unionia, mutta samaan aikaan tämä kehitys vie vähitellen jäsenmailta kontrollin niiden omaan budjettiin ja omaan lainsäädäntöön. Tässä, kuten monessa muussakin kysymyksessä, joudutaan tekemään poliittisia valintoja. Ovatko integraation saavutukset – kuten yhteisvaluutta – niin tärkeitä, että niistä ollaan valmiita maksamaan tällainen hinta?

Tällaisiin näkökulmiin perustuu se kampanjan aikana esittämäni käsitys, että jäsenyys EU:ssa ei pitkällä aikavälillä ole Suomen kaltaisten maiden kansallinen etu.

On selvää, että eroaminen EU:sta ei ole tällä hetkellä realistinen optio, ja suurin osa suomalaisista kannattaa jäsenyyttä, kuka mistäkin syystä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että perussuomalaisten tehtävä ainoana EU-kriittisenä puolueena on edistää ja ylläpitää kriittistä ja perusteltua keskustelua. Lisäksi meidän pitää EU:n jäsenenä irtautua mallioppilaan roolista ja etsiä liittolaisia niistä jäsenmaista, jotka suhtautuvat kansallisen suvereniteetin nakertamiseen epäilevämmin. Nykyisen hallituksen ohjelmaan onkin perussuomalaisten ansiosta tehty useita hyviä kirjauksia. Toisaalta on vaikea ymmärtää, miksi Suomi esimerkiksi on Maltan ohella ainoa jäsenmaa, joka toteuttaa täysimittaisesti turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja Kreikasta ja Italiasta. Verrokkimaista Tanska ja Itävalta eivät toteuta niitä lainkaan, ja useampi jäsenmaa on haastanut koko järjestelmän EU:n tuomioistuimeen.

Hyvä kokousväki,

Nostin nämä kaksi poliittista kysymystä, maahanmuuton ja integraation, esille, koska nähdäkseni juuri niihin puoluekokousväki otti kantaa eilisissä valinnoissaan. Perussuomalaisten kannat näissä asioissa ovat myös herättäneet eniten närää muissa puolueissa ja tiedotusvälineissä. Reaktiot ovat olleet raivokkaita. Toisaalta ne muistuttavat hyvin paljon sitä, mitä nähtiin vuoden 2011 ja 2015 jytkyvaalien yhteydessä. Tällä kertaa valintoja vain tehtiin puolueemme sisällä eikä puolueiden välillä.

Puolueen sanotaan nyt muuttuneen aivan erilaiseksi, mikä ei pidä paikkaansa. Ensinnäkin tämä puolue koostuu edelleen jäsenistään, eli teistä, jotka valitsette mieleisenne ja itsenne näköisen puheenjohtajiston. Toiseksi puheenjohtajakampanja teki mielestäni selväksi, että asiakysymyksissä ehdokkaat olivat varsin yksituumaisia. Puolue olisi joka tapauksessa valinnut uuden puheenjohtajan, koska vanha ei ollut käytettävissä, ja se olisi joka tapauksessa saanut maahanmuutto- ja EU-kriittisen puheenjohtajan, koska muunlaisia ei ollut tarjolla. Vaalissa ja valinnoissa oli kyse painotusten muuttumisesta, ei linjan muuttumisesta. Me olemme edelleen yleispuolue, jossa on osaamista moneen lähtöön, ja jossa kukin voi – ohjelmiemme puitteissa – tehdä politiikkaa omalla osaamisalueellaan.

Ryhtyessäni kirjoittamaan tätä linjapuhetta jouduin pohtimaan, mikä on linjani. Sitten keksin, että sehän on kirjattuna vuoden 2015 eduskuntavaaliohjelmaan. Se on hyvä linja, eikä sitä tarvitse keksiä uudelleen. Miksi siis eiliset valinnat herättivät niin paljon närkästystä tietyissä piireissä? Näyttää siltä, että muut puolueet ja media sietävät pitkin hampain sitä, että meillä on paperilla omat tavoitteemme, mutta se on liikaa, että puhumme niistä ääneen.

Hallitusyhteistyöstä ja sen jatkumisesta on puheenjohtajakampanjan aikana ja sen jälkeen kirjoitettu ja puhuttu paljon. Hallituskumppanit ovat varoitelleet, että hallitusohjelmaa ei perussuomalaisten takia neuvotella uudelleen, vaikka sen enempää minä kuin muutkaan ehdokkaat emme ole sellaista vaatineet. Meillä on oma linjamme, mutta ymmärrämme, että hallitusohjelma on kolmen puolueen kompromissi, eikä se voi vastata täysin meidän omaa ohjelmaamme. Mielestäni olemassa oleva hallitusohjelma on näistä lähtökohdista tyydyttävä, samoin eräät muut yhdessä sovitut ohjelmat. Luonnollisesti edellytämme, että myös meille tärkeitä kirjauksia kunnioitetaan ja toteutetaan. Ei tämä ole kohtuuton vaatimus.

Eilen kokoomuksen suunnalta viestitettiin, ettei riitä, että perussuomalaiset ovat sitoutuneet hallitusohjelmaan. Meidän pitäisi kuulemma sitoutua vielä kokoomuksen arvoihinkin. Ei tämä tietenkään käy. Perussuomalaisilla on omat näkemyksensä, joita jäsenistö edellyttää puoluejohtomme edustavan.

Omalta kentältä taas on esitetty erilaisia toiveita. Monet ovat sitä mieltä, että hallituksessa täytyy ehdottomasti jatkaa. Toisaalta korostetaan, että omasta linjasta ei saa tinkiä tuumaakaan. Tämä on vaikea yhdistelmä. Hallituksessa pysyminen nimenomaan edellyttää linjasta tinkimistä, ainakin ennen kuin saamme 101 kansanedustajaa seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Oma näkemykseni on, ja on ollut, että perussuomalaisten on syytä olla hallituksessa niin kauan kuin hallitus perussuomalaisilla vahvistettuna on agendamme ja äänestäjiemme kannalta parempi kuin hallitus ilman perussuomalaisia. Toisaalta pitää varoa antamasta ymmärtää, että olisimme hallituksessa hinnalla millä hyvänsä, koska silloin hallituskumppaneilla ei ole mitään syytä huomioida perussuomalaisten toiveita niissä kysymyksissä, joissa me olemme eri mieltä kuin kaikki muut.

Kokoomus ajaa mielestäni itseään ja hallitusta hankalaan nurkkaan, josta on pian vaikea päästä ulos kasvojaan menettämättä. Kuten sanottua, ongelma tuntuu tässä tapauksessa olevan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien henkilöissä, eikä niinkään poliittisessa linjassa. Poliittinen linjammehan on kirjoissa ja kansissa, eikä se ole mihinkään muuttunut.

Hallituksen hajoaminen henkilökysymyksiin olisi valitettavaa, koska hallitus on pannut alulle tärkeitä ja äänestäjillemme kipeitäkin uudistuksia, jotka olisi syytä saattaa päätökseen. Aika näyttää, johtavatko nämä uudistukset haluttuihin päämääriin, mutta pahin vaihtoehto on poukkoileva päätöksenteko, johon hallituksen hajoaminen johtaisi.

Arvoisa puheenjohtaja,

Tässä yhteydessä haluan sanoa muutaman sanan myös puolueemme kansainvälisistä suhteista, joista on spekuloitu julkisuudessa ja keskusteltu puolueen sisällä. Muodollista yhteistyötä ulkomaisten puolueiden kanssa on aina syytä miettiä tarkkaan, mutta esimerkiksi Euroopan parlamentissa ja Pohjoismaiden neuvostossa ryhmien koko antaa lisää vaikutusmahdollisuuksia. Oma kantani on, että perussuomalaisten tulee näissä elimissä suhtautua suopeasti yhteistyöhön ennen kaikkea muiden Pohjoismaiden kansallismielisten puolueiden kanssa.

Toisaalta meidän on syytä pohtia tarkkaan, haluavatko perussuomalaiset jatkaa muodollista yhteistyötä Turkin presidentin Erdoganin puolueen kanssa kansainvälisen ACRE-puolueen puitteissa.

Puheenjohtaja!

Puolueemme on tällä hetkellä hiukan herkässä tilassa, kahdestakin syystä. Ensinnäkin puheenjohtaja vaihtui ensimmäistä kertaa hyvin pitkään aikaan. Jo se, että puheenjohtaja on joku muu kuin Timo Soini, vaatii totuttelua ja sulattelua ja synnyttää monessa tiettyä turvattomuutta.

Toinen seikka on se, että koko puheenjohtajisto vaihtui ja sen profiili muuttui. Lehdet puhuvat vallankumouksesta ja puolueen valtaamisesta.

Tämä puolue on johdon valinnan osalta Suomen demokraattisin. Sitä on mahdotonta vallata, koska meillä on suora jäsendemokratia. Tätä jäsendemokratiaa olisi syytä edelleen kehittää esimerkiksi ottamalla käyttöön kirjeäänestys. Suurten välimatkojen Suomessa tämä mahdollistaisi nykyistä paremmin kaikkien jäsenten osallistumisen päätöksentekoon.

Elämänfilosofiani on hitaasti kiiruhtaminen. Kun ei juokse, ei kompastukaan niin helposti. Tehtävää on paljon, eikä kaikkea kannata yrittää tehdä ensimmäisellä viikolla. Tärkein asia tällä hetkellä on vaalia puolueen yhtenäisyyttä ja hälventää ainakin turhia huolia. Pyrin vierailemaan mahdollisimman pian piireissä ja paikallisjärjestöissä kuullakseni, millaisia ajatuksia siellä on puolueen tilasta ja kehitystarpeista, ja avaamassa omia näkemyksiäni.

Tavoitteeni on myös luoda toimiva ja kiinteä yhteistyösuhde puolueen puheenjohtajiston ja eduskuntaryhmän puheenjohtajiston kanssa. Tätä helpottaa luonnollisesti se, että kaikki varapuheenjohtajat ovat tällä kertaa myös eduskuntaryhmän jäseniä. Haluan ylipäätään korostaa eduskuntaryhmän roolia ja parlamentaarista suhdetta eduskuntaryhmän ja ministeriryhmän välillä. Toisin sanoen sitä, että eduskuntaryhmällä on kansalaisten antama suora mandaatti, ja ministeriryhmä ottaa evästykset eduskuntaryhmältä ja nauttii sen luottamusta.

Näiden ja muidenkin asioiden tiimoilta haluan käydä mahdollisimman pian keskusteluja puolueemme kansanedustajien kanssa, ja heiltä saadun palautteen pohjalta tehdä omaan toimivaltaani kuuluvia ehdotuksia.

Haluan myös korostaa hyvää yhteistyötä emopuolueen ja nuorisojärjestömme välillä, koska siellä on toimintamme tulevaisuus.

Vilpitön haluni on siis paitsi kasvattaa modernien kansallismielisten teemojen näkyvyyttä puolueen profiilissa myös kehittää tätä organisaatiota, jotta se toimisi niin hyvin kuin tämän kokoisen puolueen pitää toimia. Tähän tarvitsen kaikkien osapuolten apua ja tukea. Edellinen puheenjohtaja hoiti tehtäväänsä 20 vuotta. Itse olen hoitanut sitä yhden päivän, joten asioihin perehtyminen ja ihmisiin tutustuminen vie hetken.

Kiitoksia kaikille.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Se on siinä!

10/6/2017

Jussi Halla-aho 949 ääntä - Sampo Terho 629 ääntä.

Kokoomus, keskusta ja vasemmistoliitto - erityisesti Li Andersson.

Älkää antako pelolle valtaa.

4 kommenttia          Bookkaa tämä

Yle ja STT islamin asialla

8/6/2017

Ylen TV1 paikallisuutisissa 8.6.2017 klo 17:06 ja 18:22 kerrottiin, että Suomi ensin -liikkeen mielenosoitus (31.5.2017) Helsingin Vesalan koulun lähellä Kontulassa on saanut yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemään tutkintapyynnön valtakunnansyyttäjälle.

Uutistenlukija sanoi, että mielenosoituksen taustalla oli aamunavaus, jossa kerrottiin muslimien paastokuukauden ramadanin vietosta. Lisäksi kerrottiin, että yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan etniseen alkuperään liittyviä solvaavia kommentteja esitettiin ilmeisesti koulun oppilaista, joita oli seuraamassa mielenosoitusta.

Sama uutinen löytyy esimerkiksi MTV:n nettisivulta. Uutisen alkuperäislähde on STT.

Tärkeintä on kuitenkin huomata, että tämä olennainen tieto jätettiin kertomatta helsinkiläisille paikallisuutisten katsojille:

Vesalan koulun henkilökunta ja kaikki koulun oppilaat kuuntelivat monikulttuurisessa aamunavauksessa laulettua koraanin suuraa al-Baqara 2:187, josta löytyy kohta, jossa sanotaan "murhatkaa islamista luopuneet, taistelkaa Allahin puolesta".

Elävässä elämässä muslimit ovat noudattaneet suuran kehotusta joukkomurhien (terrori-iskut) muodossa. Kohteena ovat olleet länsimaissa asuvat vääräuskoiset, jonka lisäksi muslimit ovat murhanneet toisiaan vuosikymmenien ajan Lähi-idässä.

Vesalan koulun rehtori, vihreiden listalla kevään kunnallisvaaleissa ollut Juha Juvonen ei nähnyt mitään väärää aamunavauksen sisällössä.

Juha Juvosen (vihr) Helsingin Sanomien kevään 2017 kunnallisvaalien vaalikonevastauksista selviää, että hän kannattaa suurmoskeijaa. Lisäksi Juvonen vastustaa vanhempien oikeutta valita lastensa koulu ja kannattaa vastaanottokeskuksen perustamista asuinkuntaansa.

Miten STT, Yle-uutiset, Helsingin Sanomat, yhdenvertaisuusvaltuutettu, Helsingin poliisi, Suomen punavihreät, valtakunnansyyttäjä ja oikeiston liberaalia teeskentelevä väki olisivat reagoineet, jos aamunavauksessa olisi sanottu ”murhatkaa muslimit, taistelkaa vapaan maailman puolesta”?

Entä miten rehtori Juvonen olisi reagoinut, jos aamunavauksessa olisi kehotettu taistelemaan vapaan maailman puolesta murhaamalla muslimeja?

Heikki Porkka blogissaan

1 kommentti          Bookkaa tämä

Medialla hysteeristä Halla-ahon pelkoa

6/6/2017

Muun muassa IS uutisoi näin:

Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja valitaan viikonloppuna Jyväskylässä. Käytännössä kisa käydään kahden ehdokkaan välillä: europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon ja ministeri Sampo Terhon.

Suomessa on 16 Perussuomlaisten piiriä. Iltasanomat perustaa juttunsa piirien puheenjohtajien haastatteluihin. Suuri osa näistä henkilöistä on edelleen SMP:läisiä ja vankkoja Soinin kannattajia.

Piirien johtajista Sampo Terhoa kannatti yhdeksän ja Halla-ahoa yksi eli yhteensä kymmenen. Mitä mieltä mahtavat ne, jotka eivät vastanneet, olla?

Suomalainen valhemedia on hädissään ja kertoo valheellisia uutisia.

Puheenjohtajasta eivät päätä piirien puheenjohtajat vaan Jyväskylän puoluekokoukseen paikalle saapuvat jäsenmaksunsa tältä vuodelta maksaneet puolueen jäsenet.

Näillä uutisilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.

Valhemedian uutiset kertovat ainoastaan siitä, että Halla-ahon pelko on hysteeristä. Hysteria tulee jatkumaan, koska tohtori Jussi Halla-ahosta tulee uusi Perussuomalaiset rp:n puheenjohtaja.

Kokoomus on ilmoittanut, ettei suostu tekemään Halla-ahon kanssa yhteistyötä. On tietysti ikävää, että kokoomus lähtee hallituksesta, mutta eiköhän hallitus pärjää ilman sitäkin.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Vaihteeksi posahti Australiassa

5/6/2017
Australiassa poliisi tutkii kahden ihmisen kuolemaan johtanutta ampumis- ja panttivankitilannetta terroritekona, uutisoi muun muassa ABC News tiistaina. Tilanne tapahtui Melbournessa Victorian osavaltiossa sijaitsevassa asuinrakennuksessa maanantaina.
Surmansa saivat rakennuksessa työskennellyt mies sekä epäilty hyökkääjä, joka oli poliisille entuudestaan tuttu. Poliisi on kertonut ampuneensa aseistetun miehen sen jälkeen, kun tämä oli tullut ulos rakennuksesta ja ampunut poliiseja. Kolme poliisi haavoittui ampumisessa, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia.
Panttivankina ollut nainen pelastettiin. ABC Newsin mukaan poliisi on vahvistanut, että nainen työskenteli seuralaispalvelussa ja että poliisin ampuma mies oli soittanut naisen paikalle.
Surmansa saanut rakennuksessa työskennellyt mies oli puolestaan todennäköisesti väärässä paikassa väärään aikaan, poliisi on sanonut.
Panttivankitilanne sai alkunsa sen jälkeen, kun viranomaiset saapuivat asuinrakennukselle, josta oli raportoitu kuuluneen räjähdys. Viranomaiset saapuivat paikalle paikallista aikaa neljältä iltapäivällä. Asemies ammuttiin vähän ennen kuutta.
Poliisin surmaamalla somalilla Yacqub Khayrella oli pitkä rikosrekisteri. Häntä on myös aiemmin syytetty terrori-iskun suunnittelusta, mutta syytteistä luovuttiin.
Terrori-iskun suunnitteluun todettiin tuolloin syylliseksi kolme muuta ihmistä. He olivat suunnitelleet vuonna 2009 iskua armeijan tiloihin Sydneyssä. Iskua suunniteltiin kostona Australian toimille Lähi-idässä.
Poliisin edustajan mukaan maanantaista tapausta tutkitaan terroritekona Khayren äärijärjestö Isisiin ja al-Qaidaan liittyvien kommenttien takia.
Khayre vapautettiin ehdonalaiseen vankeuteen marraskuussa.
Australian pääministeri Malcolm Turnbull totesi haastattelussa panttivankitilanteen ratkettua, ettei Khayrea olisi pitänyt päästää ehdonalaiseen.
Lähde:TS
0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Kesäkuu 2020 (13)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com