Valemediat

9/12/2017

Oulussa ilmestyvän Kalevan päätoimittaja Kyösti Karvonen otti pääkirjoituksessaan kantaa valeuutisiin. Karvonen piikitteli tavanomaiseen tapaansa perussuomalaisia, jotka epäilevät myös perinteistä mediaa valeuutisoinnista. Oululainen Pauli Uusikylä kyseenalaisti lukijapalautteessaan Karvosen näkemyksen.

Karvonen ei pääkirjoituksessaan ihmettele, miten on mahdollista, että lähes joka toinen uskoo perinteisen median tuottavan ainakin jonkin verran valheellisia uutisia.

– Luku on aika paljon suurempi kuin perussuomalaisten kannatuslukemat. Olisiko tässä perinteisellä medialla itsekritiikin paikka? Mistä nousee näinkin suuren joukon epäily perinteistä mediaa kohtaan, Uusikylä kysyy.

Karvonen kirjoittaa, että mediaa epäilevät kutsuvat herkästi valeuutisiksi kaikkea sellaista, mikä ei vastaa heidän maailmankuvaansa.

Uusikylä kysyy, voisiko olla mahdollista, että myös toimittajat tuovat vahvasti esiin omaa maailmankuvaansa.

– Käyttävät niitä asiantuntijoita, jotka vastaavat heidän poliittisia näkemyksiään? Tuovat yksipuolisesti esiin vain yhden puolen asiasta? Liian usein toimittajat myös antavat oman mielipiteensä näkyä uutisoinnissa, jonka olettaisi olevan puolueetonta.

Uusikylän mukaan toimittajat jatkuvasti asettuvat laajalla rintamalla arvoliberaaliin leiriin halveksien arvokonservatiivisia näkemyksiä.

– Maailmankuvien ristiriita on selvä. Vaikutelma arvoiltaan punavihreästä mediasta ei ole hatusta vedetty.

Uusikylä kirjoittaa, ettei ole nähnyt yhtäkään juttua, jossa toimittajat olisivat harjoittaneet itsekritiikkiä toiminnastaan. Uusikylä epäilee, että yksi syy valemedian suosioon on se, että perinteinen media on luopunut puolueettomuudestaan.

– Journalistien ohjeissa sanotaan, että ”journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen”. Olisiko liikaa vaadittu, että tähän sisällytettäisiin myös monipuolisuus ja puolueettomuus?

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suurmoskeijahanke vastatuulessa

9/12/2017

Kokoomuksen kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Wille Rydman kirjoitti eilen sosiaalisessa mediassa oman näkemyksensä suurmoskeijahankkeen tilanteesta:

Helsingin Sanomat kertoi ensin että suurmoskeijahanke nytkähti eteenpäin ja suurmoskeijaan aletaan kerätä lahjoitusrahaa Bahrainista ja muista Persianlahden maista. Yle kertoi vähän neutraalimmin, mutta silti harhaanjohtavasti, että suurmoskeija lähempänä kuin ennen.

Se, että virkamiesesityksen kanta tähän hyvin arveluttavien taustatahojen orkestroimaan projektiin on myönteinen, ei tarkoita sitä, että poliittiset päättäjät esityksen hyväksyisivät. Uskallan väittää ettei suurmoskeijaa Helsinkiin tule. Sanomattakin on selvää, että itse vastustan hanketta jyrkästi. Tietojeni mukaan myös enemmistöllä päättäjistämme on asiaan kielteinen kanta, kertoi Wille Rydman kirjoituksessaan.

Miksi valtamedia halusi jälleen uskotella lukijoille, että moskeijahanke olisi nyt yllättäen saanut tuulta purjeisiinsa, vaikka maailman tapahtumat ja salafistimoskeijoista kuvatut dokumentit ovat osoittaneet hankkeen kiistattoman haitallisuuden?

Tunnusteleeko valtamedia ihmisten reaktioita ja siedättää yleisöään ajatuksella että hanke etenisi kaikesta huolimatta? Haluaako valtamedia luoda totuudenvastaisen käsityksen hankkeesta ikäänkuin luonnonvoimana joka vain etenee kaikesta vastustuksesta ja tosiasioista huolimatta?

Helsinkiläisiä ja koko Suomea kiinnostaa pitääkö kokoomus tärkeimmästä vaaliteemastaan kiinni loppuun saakka. Jan Vapaavuoren ja Kokoomuksen kiritti vaalivoittoon juuri vaalilupaus siitä, että suurmoskeijaa ei Helsinkiin tule.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Hovioikeuden tulkinta ei sovi oikeustajuun

8/12/2017

Kansalaiset ovat äimistelleet Turun hovioikeuden tulkintaa, jonka mukaan 10-vuotiaaseen lapseen yhtyminen ei olisi törkeä raiskaus, jos lapsi ei ole tarpeeksi selvästi osoittanut vastustavansa tekoa. Hovioikeuden lausunnossa todetaan, että asiassa ei esitetty näyttöä siitä, että uhri olisi ollut väittämällään tavalla pelkotilassa tai muuten avuttomassa tilassa.

Minun moraalini ja näkemykseni mukaan 10-vuotias lapsi on aikuisen edessä aina avuttomassa tilassa. Tätä ei yhdenkään lapsen pitäisi joutua oikeudessa todistamaan.

Tukholmalainen yliopisto, Karoliininen Instituutti, on kesäkuussa 2017 julkaissut aikuisiin naisiin kohdistuneen tutkimuksen, jonka mukaan seksuaalisen hyökkäyksen kohteeksi joutunut henkilö ei välttämättä kykene ilmaisemaan mitään tunteita tai mielipiteitä tilanteessa vaan jähmettyy. Uhka voi aiheuttaa uhrille hetkellisen, tahdosta riippumattoman halvauksen kaltaisen tilan.

Jos aikuinen nainen menettää toimintakykynsä raiskaustilanteessa, miten Suomen oikeuslaitos voi edellyttää määrätietoista ja itseä puolustavaa toimintaa 10-vuotiaalta lapselta? Vai onko hovioikeuden ratkaisulla jotain tekemistä sen kanssa, että tekijä ei ollut suomalainen?

Teko on käsittämätön, mutta siitä langetettu rangaistus, kolmen vuoden kakku, josta tekijä istuu korkeintaan vuoden, on uskomatonta löperyyttä.

Näinkö halpaa on lapsen elämän pilaaminen?

Millaisessa valtiossa me oikein elämme?

Tapio Äyräväinen

kaupunginvaltuutettu (ps)

Kirjoitus on julkaistu Perniönseudun lehdessä 7.12.2017

2 kommenttia          Bookkaa tämä

EU haastaa oikeuteen pakolaiskiintiötä vastaan niskoittelevat Unkarin, Tshekin ja Puolan

6/12/2017

EU-komissio haastaa oikeuteen unionin sisäistä pakolaisten siirtojärjestelmää vastaan niskoittelevat Tshekin, Unkarin ja Puolan.
Komissio ilmoitti asiasta tiedotteessa torstaina.

EU loi vuoden 2015 pakolaiskriisin ollessa kuumimmillaan taakanjakojärjestelyn, jonka mukaan 160 000 ihmistä siirrettäisiin tasaisemmin eri EU-maihin.

Järjestelyllä pyrittiin helpottamaan tilannetta Kreikassa ja Italiassa, jonne suurin osa siirtolaisista oli saapunut.

Suomi vastasi EU:n pyyntöön heti ohjelman alussa ja on ottanut lähes lupaamansa määrän, noin 2 000 ihmistä.

Kolme Itä-Euroopan maata eivät ole edelleenkään ottaneet vastaan ainuttakaan ihmistä siirtosuunnitelman mukaisesti.

Maiden mukaan kiintiöt ovat Brysselin pyrkimys rajoittaa kansallista itsemääräämisoikeutta.

EU aloitti vastatoimet kolmea Itä-Euroopan maata vastaan jo kesäkuussa, ja varoitti viime viikolla, että asia etenee oikeuteen asti.

Odotettavissa on, että mikäli maat eivät lopulta noudata Euroopan oikeustuomioistuimen päätöstä, niille langetetaan tuntuvat sakot.

Riita taakanjaosta on vaikeuttanut EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistamista. EU-johtajien on määrä keskustella asiasta EU-kokouksessa Brysselissä ensi viikolla.

EU-komissio koventaa suhtautumistaan Unkariin

EU-komissio koventaa suhtautumistaan Unkarin kansalaisoikeuksien rajoittamiseen ja haastaa maan EU-tuomioistuimeen.

Komissio ilmoitti torstaina useammasta tapauksesta, jotka etenevät oikeuteen.

Unkarin osalta huoli kohdistuu niin korkeakoululakiin, kansalaisjärjestöjen uusiin velvoitteisiin kuin päätökseen olla ottamatta turvapaikanhakijoita EU:n sisäisinä siirtoina.

Unkari on rajoittamassa ulkomaalaisten yliopistojen toimintaa, mikä voisi johtaa Keski-Euroopan yliopiston (CEU) sulkemiseen Budapestissa. Yliopiston on perustanut unkarilais-amerikkalainen suursijoittaja George Soros, jota pääministeri Viktor Orban on syyttänyt ”hyökkäämisestä Unkaria vastaan”.

EU:n lainsäädännön vastaiseksi on arvioitu myös laki, joka määrää kansalaisjärjestöt ilmoittamaan ulkomailta saadusta rahoituksesta.
Komissio aloitti Unkaria vastaan jo keväällä rikkomusmenettelyitä, joiden viimeinen vaihe tuomioistuin on. Maa vedetään oikeuteen, koska se ei ole neuvotteluissa tullut EU:ta vastaan.

Lähde: STT

Hyvä Vihtori. Pidä pokka!

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Luottamus kriisissä

6/12/2017

Luottamus poliittiseen päätöksentekoon on kriisissä. Luottamus hallitukseen on laskenut dramaattisesti: vuonna 2013 luottamus oli 45 prosentissa, kun tänä vuonna hallitukseen luottaa enää 31 prosenttia kansalaisista. Tulos on tutkimuksen mittaussarjahistorian pohjalukemissa. Tällaiset madonluvut laskettelee Taloudellinen tiedotustoimisto Kansan Arvot 2017 -tutkimuksessaan.

Suomalaiset luottavat eniten poliisiin (88 % luottaa erittäin tai melko paljon), koulutusjärjestelmään (86 %), terveydenhuoltojärjestelmään (82 %) ja puolustusvoimiin (79 %).

Suomalaiset puolestaan luottavat vähiten työnantajajärjestöihin (26 %), hallitukseen (31 %), kuntapäättäjiin (34 %) ja mediaan (43 %).

Vastaajista 88 prosenttia oli sitä mieltä, että julkisen teveydenhuollut hyvä taso on turvattava keinolla millä hyvänsä. Niin ikään vastaajat pitivät tärkeänä ihmisten tasa-arvoista kohtelua (93 %), ympäristöstä huolehtimista (94 %) sekä maailmanlaajuista yhteistyötä (89 %).

46 prosenttia ilmaisi toiveensa siitä, että Suomen tulisi yhdentyä entistä enemmän muun Euroopan kanssa.

Luottamus EU:ta kohtaan oli kasvussa. 45 prosenttia vastaajista koki luottavansa EU:hun. Luku on 14 prosenttia korkeampi kuin hallituksella.

Tutkimusta varten haastateltiin 1692 suomalaista iältään 15-74 vuotta.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Halla-ahon nettikolumni

6/12/2017

Helsingin kaupunginvaltuusto tunnetaan eeppisistä maratonkeskusteluistaan. Viimeksi sellainen nähtiin 29.11., kun valtuusto käsitteli kaupunginhallituksen vastausta vasemmistoliiton valtuutetun Veronika Honkasalon jättämään aloitteeseen koskien ns. paperittomille tarjottavia terveys- ja majoituspalveluja, kirjoittaa perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho MTV Uutisten nettikolumnissaan. 

”Paperittomalla” tarkoitetaan yhtäältä lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä, jotka siis ovat laittomasti maassa, ja toisaalta esimerkiksi Romanian ja Bulgarian romaneita, joilla ei ole sairausvakuutusta ja jotka näin ollen eivät ole oikeutettuja terveyspalveluihin.

Kaupunginhallituksen esitys laajentaa tarjottavien palvelujen valikoimaa roimasti siitä, mitä perustuslaki, Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset ja hallinto-oikeuden ratkaisut edellyttäisivät. Oleellista on, että ”kiireellisen” hoidon lisäksi paperittomille tarjotaan jatkossa myös ”välttämätöntä” hoitoa ja lääkitystä. Mikä hoito ei ole välttämätöntä? 

Tuntikausien keskustelussa, tai ”keskustelussa”, pidettiin yhden käden sormilla laskettava määrä järjellisiä puheenvuoroja. Muutoin aika kului salin vasemman laidan itseään ja toisiaan toistaviin julistuksiin tasa-arvosta, yhtäläisestä ihmisarvosta ja siitä, että paperittomat ovat ihmisiä kuten mekin. Laskin, että oma nimeni mainittiin 12 puhujan puheenvuorossa, minkä lisäksi minuun viitattiin epäsuorasti mm. ”erään puolueen eräänä edustajana, joka haluaa syrjiä kaikkia vähemmistöjä”.

Yksi keskeinen ongelma sekä eurooppalaisessa että suomalaisessa turvapaikkapolitiikassa on se, että edes kielteisen päätöksen saaneita henkilöitä ei pystytä palauttamaan lähtömaihinsa. Tähän on useita syitä, joihin ei tässä yhteydessä ole tarvetta mennä. Joka tapauksessa käännytyspäätöksen saaneista pystytään EU-tasolla palauttamaan vain n. 40%. Matala palautusaste on itsessään vetotekijä elintasosiirtolaisille, joilla ei ole edellytyksiä kansainväliseen suojeluun.

Koska kielteisen päätöksen saaneita ei pystytä palauttamaan, he katoavat maan alle ja muuttuvat ns. paperittomiksi. Pelkästään Suomessa kadonneita on tuhansia, muualla Euroopassa monin verroin enemmän. On selvää, että valtava määrä järjestelmän ulkopuolella olevia ihmisiä on sosiaalinen ongelma ja turvallisuusongelma. Monissa viime vuosien terrori-iskuissa tekijä on ollut käännytyspäätöksen saanut turvapaikanhakija. Vaikka unohdettaisiin terrorismi, paperittomat päätyvät usein elättämään itsensä rikoksilla tai pimeällä työllä ja ovat itse alttiita hyväksikäytölle.

Joidenkin tarjoama ratkaisu paperittomien ongelmaan on tehdä heistä paperillisia. Toisin sanoen poistetaan laittomuus tekemällä siitä laillista. Kaupunginhallituksen esitys edusti tätä ajattelua. Tässä lähestymistavassa on kuitenkin monta ongelmaa. Jos henkilö saa käytännössä jäädä maahan samoilla eduilla riippumatta siitä, onko hänellä edellytyksiä oleskelulupaan vai ei, ulkomaalaislainsäädäntö, turvapaikkamenettely ja kansainvälinen pakolaisuutta koskeva lainsäädäntö ja sopimukset menettävät merkityksensä. Rajat ovat silloin auki kaikille.

Paperittomien muuttaminen paperillisiksi ei ratkaise sitä perusongelmaa, että maahanmuutto on taloudellinen rasite. Taannoisen Vattin selvityksen mukaan OECD-maiden ulkopuolelta tulevat ihmiset eivät keskimäärin saavuta kantaväestön tulotasoa koskaan. He ovat nettokuormitus julkiselle taloudelle ikuisesti. Siksi tällaista muuttoliikettä tulee pyrkiä torjumaan eikä houkuttelemaan. Maan hallitus on ilmoittanut pyrkivänsä tehostamaan kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneiden maastapoistamista. Tarjoamalla laajennettuja sotepalveluja tälle kohderyhmälle Helsinki vetää mattoa myös hallituksen tavoitteiden alta.

Kaupunginhallituksen esitys velvoitti kaupungin paitsi tarjoamaan myös aktiivisesti mainostamaan maksuttomia palveluitaan erilaisilla kielillä, kuten arabiaksi ja somaliksi. Täytyy ymmärtää, että tällaisen markkinoinnin pääasiallinen lukijakunta ei ole Helsingissä vaan lähtö- ja kauttakulkumaissa. Ei pidä olla sinisilmäinen. Kun pääministeri Juha Sipilä syksyllä 2015 harrasti moraaliposeerausta ja tarjosi taloaan turvapaikanhakijoiden käyttöön, tieto oli muutaman tunnin viiveellä irakilaisessa verkkomediassa.

Tuoreen puoluebarometrin mukaan 60% suomalaisista kannattaa kielteisen päätöksen saaneiden henkilöiden säilöönottoa, kunnes heidän palauttamisensa on mahdollista. Vain 18% vastustaa tällaista menettelyä.

Meneekö Helsingillä ja sen julkisella terveydenhoidolla oikeasti niin hyvin, että meillä on varaa tarjota esimerkiksi maksutonta hammashoitoa, tuberkuloosihoitoa, hiv-hoitoa tai tulkattua psykoterapiaa kaikille halukkaille? Miten tämä on perusteltavissa niille pienituloisille helsinkiläisille, jotka jonottavat palveluja ja jotka sentään osallistuvat niiden rahoittamiseen maksamalla kunnallisveroa?

Kaupunginhallituksen esitys hyväksyttiin muutaman äänen enemmistöllä. Olen istunut valtuustossa vuodesta 2009, ja salin ilmapiiri on muuttunut kausi kaudelta omituisemmaksi. Valtuuston työskentelystä on kadonnut arvokkuus, kun vihervasemmistolainen laita häiritsee toisten puheenvuoroja mölinällä ja välihuutelulla. Vihreillä puheenjohtajilla ei juuri ole yritystä hillitä omiensa käytöstä.

Huolestuttavinta kuitenkin on, että vaikka nyt käsitellyn kaltaisia todellisuudesta irtaantuneita ideoita tehtailee varsin pieni sylttytehdas, niiden taakse löytyy melkein aina valtuustosalissa enemmistö. Vihreät ja äärivasemmisto tietävät, mistä narusta vetämällä saadaan säikäytettyä kepulaiset ja demarit ruotuun, ja tämä nähtiin myös 29.11.: ”Oletteko ihmisoikeuksien puolella VAI Halla-ahon puolella?” Tätä ajattelua mukaillen verkkolehti Uusi Suomi otsikoi valtuuston päätöstä käsitelleen juttunsa: "Jussi Halla-aho hävisi".

Jussi Halla-aho

puheenjohtaja (ps)

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Anarkismi ei hellitä edes Suomi 100 -päivänä

4/12/2017

Härski unelmaväki yritti työntää herkät eläimet mielenosoituksen keskelle – alpakoita oli varaamassa tunnettu punavihreä aktivisti.

Itsenäisyyspäivän ”lastentapahtuman” järjestäjistä tihkuu uutta tietoa – alpakoita järjesteli Töölöntorille elokuvaohjaaja, joka teki edellisenä vuonna dokumentin äärioikeistosta.

Töölöntorin ”lastentapahtuman” poliittinen luonne käy hetki hetkeltä selvemmäksi. Yle uutisoi maanantai-iltana, että ”lastentapahtumaa” oli organisoimassa Aleksi Pahkala. Hän on järjestänyt Helsingissä aiemmin kaksi suurta rasisminvastaista tapahtumaa: Meillä on unelma -konsertin heinäkuussa 2015 ja Peli poikki! -mielenosoituksen syyskuussa 2016.

Pahkala selitteli Ylellä, ettei hänellä ollut tarkoitusta järjestää vastamielenosoitusta 612-kulkueelle. Selittely on kovin hataralla pohjalla, koska ”lastentapahtuma” oli tarkoitus järjestää 16.30-19.00. Se olisi ollut päällekkäin kansallismielisen 612-kulkueen kanssa, jonka alkamisajaksi on ilmoitettu 18.30. Ei ole uskottavaa, ettei Töölössä asuva, jatkuvaa äärioikeistojahtia käyvä Pahkala olisi ollut selvillä 612-kulkueen aikataulusta.

Nyt on käynyt ilmi, että järjestäjiin kuuluu myös punavihreä aktivisti Elina Hirvonen. Suomen Uutisten tietojen mukaan Elina Hirvonen on ollut yhteydessä Ali-Ollin Alpakkatilaan varatakseen eläimiä itsenäisyyspäivän tapahtumaan.

Hirvonen on ohjannut Boiling Point –elokuvan, joka käsitteli muun muassa vuoden 2016 tehtyä itsenäisyyspäivän kulkuetta.

Alpakkatila ei ollut tietoinen siitä, minkälaiseen veivaukseen eläimiä oli tarkoitus käyttää. Ilta-Sanomat kertoi sunnuntaina, ettei Alpakkatilan omistajalla Heidi Tarhosella ollut aavistustakaan rinnakkaisesta tilaisuudesta. Hän totesi, että olisi kyseenalaista viedä eläimiä rauhattomaan paikkaan, ovathan alpakat luonteeltaan saalistuseläimiä – kanit vielä enemmän.

Yksi hailee eläimistä?

Militantin vasemmiston mielenosoitukset ovat järjestäen päättyneet kovaääniseen, väkivaltaiseen rähinöintiin. Kuvaavaa on, että eräs kaikkien innokkaimpia ”lastentapahtuman” markkinoijia on ollut Suvi Auvinen, joka meni jo 28.11 möläyttämään tapahtuman todellisen luonteen: ”aika hienoa, että natsit syrjäytetään lastentapahtuman tieltä”.

Vasemmistolaiset räyhämielenosoittajat ovat toistuvasti käyneet ihmisten lisäksi myös eläinten kimppuun. Erityisen pahasti palvelushevoset saivat siipeensä 2013 mielenosoituksissa, jossa hevosia hakattiin mailoilla.

On ilmiselvää, etteivät natsijahtihurmokseen itsensä kiihdyttäneet suvaitsevaiset ajatelleet hetkeäkään, miten eläimet mahdollisesti olisivat tällä kertaa mahdollisessa konfliktitilanteessa reagoineet.

Suomen Uutiset yritti tavoitella Elina Hirvosta puhelimitse. Hän vastasi ensin tekstiviestillä, mutta kun yhteydenottomme luonne selvisi hänelle, viestittely loppui kuin seinään.

Vasemmiston pelikirja

Räyhävasemmiston perinteisiin vastamielenosoitustaktiikoihin on jo pitkään kuulunut seuraavanlainen manööveri: kokoonnutaan aikaisemmin varsinaisen mielenilmauksen pitopaikalle, jolloin poliisin on pakko siirtää voimaa käyttäen vastamielenosoittajat pois. Tilanteesta syntyy oivaa uutiskuvaa, ja mellakkavarusteiset poliisit saadaan kehystettyä ”fasismin puolustajiksi”. Juuri niin kuin lakia rikkovat anarkot haluavatkin. Suomen Uutiset kertoi tästä taktiikasta 27.8.2017 julkaistussa uutisessaan. Tuolloin taktiikkaa sovellettiin Narinkkatorilla.

Täksi itsenäisyyspäiväksi oli suunnitteilla vielä tästäkin kehittyneempi taktiikka: Kerätään tapahtumapaikalle mahdollisimman söpöjä ja pörröisiä eläimiä lasten paijattavaksi, kutsutaan paikalle ”töölölöisiä vanhempia” – eli tappeluvalmiita vasemmistotaustaisia mielenosoittajia. Toki joukoon olisi saapunut myös tavallisiakin ihmisiä.

612-kulkueen häätäminen Töölöntorilta olisi ollut militantille suvaitsevaistolle valtava propagandavoitto. Nyt se ei toteudu, mutta ihmisten mieliin voi vaikuttaa monella tavalla.

Suomen lehdistö, Helsingin Sanomat etunenässä, nappasi auliisi vastaan itkettävän tarinan surevista lapsista, jotka eivät pääsekään paijaamaan pörröisiä eläimiä. Valitettavaa vain on, että tarina oli mätä. Vanhan sanonnan mukaan: kun jokin vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, juuri näin asia yleensä on.

Vaikka kuvio paljastui, ei HS edelleenkään kyennyt päästämään irti narratiivista, johon se niin kovasti halusi uskoa. Lehden linja kertoo kouriintuntuvalla tavalla siitä ilmapiiristä, jossa satavuotias Suomi huomenna juhliaan viettää.

Matias Turkkila

Päätoimittaja

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Laura Huhtasaari - minun valintani

2/12/2017

Suomen presidentinvaaleissa on vain yksi vakavasti otettava ehdokas, joka puolustaa Suomea ja suomalaisia.

Hän on Laura Huhtasaari.


Katso lyhyt video täältä.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Huhtasaaren kampanja-avaus Helsingissä

2/12/2017

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari esiintyi tänään kampanja-avauksessaan perheensä kanssa ja nosti pääteemoikseen ”normaalin Suomen palauttamisen” ja itsemääräämisoikeuden.

Hän kritisoi ennen kaikkea Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja Euroopan unionia.

– EU on alkanut muistuttaa pahasti Neuvostoliittoa. Siellä oli dogmi, jossa ei ollut väärää: piti pitää suu kiinni epäkohdista, ja sosialismi toimii. Vaihtakaa tilalle monikulttuurisuus, niin saatte EU:n, Huhtasaari sanoi.

Normaalilla Suomella hän kertoi viittaavansa siihen, että kouluissa on vastaisuudessakin joulujuhla ja ”lapsia kutsutaan päiväkodeissa tytöiksi ja pojiksi eikä käytetä esimerkiksi sanaa tyyppä tai jotain muuta.”

Lisäksi hän vaatii maahanmuuton rajoittamista monikulttuuristumisen pysäyttämiseksi.

– Meillä on terrori-iskun uhka kohonnut, päätösvalta menee koko ajan pois ja me luovumme omista perinteistämme. Se ei ole minusta terve kehitys.

Huhtasaari otti puheessaan kantaa muun muassa valtionyhtiö Fortumin päätökseen myydä sähköverkkonsa vuonna 2014 ja Helsingin kaupunginvaltuuston tuoreeseen päätökseen laajentaa paperittomien terveydenhuoltoa.

Lähde: Iltasanomat

1 kommentti          Bookkaa tämä

Autogrillausta Tukholmassa

1/12/2017

Tämän viikon torstaina sytytettiin Kistassa Ärvingen puolella useita autoja tuleen autohallissa. Pelastuslaitoksen mukaan tallissa oli sytytetty kuusi autoa, jotka paloivat kokonaan. Palo aiheutti suurta savun- ja noen muodostusta, joten kaikki noin 20 tallissa ollutta autoa menivät myös käyttäkelvottomaksi. Palot sytytettiin keskellä kirkasta päivää.

Tenstassa sytytettiin viime yönä klo 2.40 aikaan Hidinge Backenilla sijaitsevassa autohallissa samalla kaavalla myös kuusi autoa tuleen. 30 autoa meni ajokelvottomaksi savu- ja nokivahinkojen takia.

Molempien palojen kerrotaan olleen tahallaan sytytettyjä. Ketään ei kuitenkaan ole otettu kiinni tapahtumien johdosta.

Järvan autogrillin saldoksi saatiin siis noin 12 tunnin sisällä vajaa 70 käyttökelvottomaksi mennyttä autoa.

Lähde: PT-Media

1 kommentti          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Heinäkuu 2020 (11)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com