Suomen talouspolitiikka metsässä

12/12/2014

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä pitää hallituksen talouspoliittista linjaa virheellisenä, ja vaatii maan talouden pelastamiseen kansallista pelastusohjelmaa.

- Nyt olisi aika tehdä jo kansallinen pelastusohjelma. Me syöksymme koko ajan syvemmälle alaspäin. Oli uuden hallituksen pohja millainen hyvänsä, niin kestäisi pitkään, ennen kuin talous lähtisi nousuun. Tarvitsemme laajaa ja oikean suuntaista yhteistyötä, jolla saadaan valtakunta uudelle kehitysuralle. Kansalliseen kehitysohjelmaan on vastalauseessamme hyvät eväät, valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pentti Kettunen (ps) sanoi perjantaina valiokunnan budjettimietinnön tiedotustilaisuudessa.

Vastalause budjettimietintöön

Eduskuntaryhmä jätti valtiovarainvaliokunnan budjettimietintöön vastalauseen. Perussuomalaiset suosisi elvyttävämpää talouspolitiikkaa, jolla nostettaisiin talous uuteen kasvuun. Perussuomalaiset muistuttavat, että useat talouden arvostetut asiantuntijatahot ovat suositelleet välttämään taantumassa etupainotteista julkisen talouden sopeutusta. Hallitus on tästä huolimatta taantumassa kiristämässä tuntuvasti finanssipolitiikkaa.

- Onkin selvää, että hallituksen talouspolitiikan vaikutus sekä työllisyyteen että talouskasvuun on hyvin negatiivinen. Työttömän ahdinko ei näytä kiinnostavan, perussuomalaisten vastalauseessa sanotaan.

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin keskeinen tavoite on samaan aikaan saada sekä julkisen sektorin syömävelanotto kuriin että investoida tulevaan kasvuun. Puolue ottaisi syömävelkaa noin puoli miljardia euroa hallitusta vähemmän, mutta panostaisi samalla kertaluonteisesti kasvua tukeviin investointeihin 750 miljoonaa euroa hallitusta enemmän. Erotus rahoitettaisiin suuntaamalla tähän osa jo päätetyistä valtionomaisuuden myyntituloista.

- Koska pääasialliset säästöt kohdistuisivat maasta ulos suuntautuviin rahavirtoihin ja koska emme leikkaisi eläkeindeksejä, vaihtoehto panostaisi Suomeen yhteensä melkein miljardin hallitusta enemmän, perussuomalaiset toteavat.

Poimintoja kuusiosaisesta vaihtoehdosta

Vastalause perustuu puolueen vaihtoehtobudjettiin, joka jakaantuu seuraaviin sisältöpaketteihin: Yrittäjyyspaketti on suunnattu nostamaan Suomen työllisyysasteetta muiden Pohjoismaiden tasolle parantamalla pk-yritysten asemaa. Energiapaketilla perussuomalaiset haluaa kääntää energiapolitiikan suunnan kohtuuhintaiseen ja kotimaiseen energiaan. Turvallisuus- ja hyvinvointipakettilla puolue turvaisi perustoimeentuloa ja uskottavaa puolustusta. Perussuomalaiset ei hyväksy hallituksen leikkauksia sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen. Perussuomalaiset esittää myös perusturvan korottamista 100 eurolla kuukaudessa.

Investointipakettilla pyritään nostamaan maan talous nousuun. Paketti tukee muun muassa perusväylänpitoa, kohtuuhintaisen asumisen ja kasvuyrityksen tukea ja nipistäisi tehottomista yritystuista, puoluetuesta, maahanmuutosta ja luonnonsuojelualueiden hankinnasta. Veropakettiin kuuluu ”tonni käteen”-esitys – eli 1000 euroa kuussa verovapaasti.

Lähde: Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kotouttamisen bisnes: konsultit valmentavat ja motivoivat maahanmuuttajia

12/12/2014

Kotouttamiseksi voidaan kutsua kaikkia niitä toimia, joita kohdennetaan erityisesti maahanmuuttajille. Ryhmään kuuluu kaikenlaista työvoimapalveluista ja kulttuurin, kielen ja lukutaidon opetuksesta liikunta- ja sukupuolikasvatukseen sekä yleiseen motivointiin. Koska kotouttamispalvelut ovat niin moninaisia ja vahvasti ketjutettuja, on myös kotouttamisen arviointi vaikeaa (on onnistunut/ei ole onnistunut). Yleensä päähuomio on työllisyydessä.

Hallitus päätti jokunen vuosi sitten puolittaa maahanmuuttajien työttömyyden –  se olisi suuria kotouttamistoimia vaativa toimenpide missä tahansa taloustilanteessa. Toisaalta maahanmuuttajanaisten uimataidon kartuttamisessa kotouttaminen voi olla helpompaa. Mitä lähemmäksi subjektiivisesti määrittyviä kotouttamisen tuntemuksia mennään, sitä vaikeampaa niiden objektiivinen arviointi on. Kuitenkin myös työllisyyden arvioinnin perustunnusluvut näyttävät usein pieleen.

Ensinnäkin maahanmuutto itse luo itselleen työpaikkoja. Toisekseen maahanmuuton aiheuttamat muutokset työmarkkinoilla (työehdot, hikipajaistuminen, pätkittyminen, alipalkkaisuus) eivät läheskään aina ole positiiviisia. Ilmiö on niin liukas (ja käytännöllinen), että akateemista tutkimusta se ei tunnu kiinnostavan. Valitettavasti toinen vaihtoehto – virkamiestyöt, hallintoselvitykset ja yksityisen sektorin evaluaatiot – ei myöskään ole ongelmaton.

Jo kauan valtio ja kunnat ovat ostaneet maahanmuuttoon liittyviä palveluita yksityisiltä yrityksiltä. Ehkä tunnetuin muoto on tulkkauspalvelut, jotka työllistävät erittäin suuren määrän maahanmuuttajia. Hyvinvointivaltion syrjimättömyysperiaatteet niin kouluissa, sairaaloissa kuin yleisen hallinnon piirissä saavat aikaan sen, että tulkkeja tarvitaan koko ajan lisää. Toisaalta kotouttamisen julkilausuttu tavoite on myös lisätä yhdenvertaisuutta.

Samanlainen ilmiö pätee tietysti esimerkiksi kielten ja uskontojen opettajien kohdalla. Lisäksi muun muassa vastaanottokeskuksiin on vuosikausia ostettu palveluita yksityisiltä yrityksiltä. Siitä huolimatta valtion kotouttamisohjelman mukaan vain kansalaisjärjestön toimijat ovat julkisen sektorin ohella kotouttamistoimijoita, yksityiset yritykset eivät sitä ole. Toisaalta koska kansalaisjärjestötkin rahoituksessaan vankasti nojaavat julkiseen rahaan, ei jako näidenkään välillä ole kovin selvä.

Lähde: Riikka Purra

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Naiset pörssissä

12/12/2014

EU-parlamentti hyväksyi keskiviikkona kiistellyn esityksen, jonka mukaan pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä vähintään 40 prosenttia pitäisi olla naisia vuoteen 2020 mennessä.

Parlamentti myös haluaa, että säännöstä laistaville yhtiöille voitaisiin langettaa rangaistuksia.

Uudet säännöt eivät koskisi pieniä ja keskisuuria yhtiöitä, jotka työllistävät alle 250 ihmistä.

Tarkoitus on, että hallitusten jäsenten tärkeimpänä valintaperusteena on edelleen ehdokkaan pätevyys. Kahden yhtä pätevän ehdokkaan kohdalla valinnan pitäisi kuitenkin osua aliedustettuun sukupuoleen, joka lähes poikkeuksetta on nainen.

Parlamentin hyväksyntä ei tarkoita vielä sitä, että kiintiöt olisi lyöty lukkoon. Seuraavaksi asia etenee EU:n jäsenmaiden käsiteltäväksi.

Jäsenvaltiot ovat kiintiöistä vahvasti erimielisiä. Ne myös haraavat sitä vastaan, että säännöistä laistaville yhtiöille voitaisiin langettaa sanktioita.

Suomi kannattaa kiintiöitä ja pitää tavoitetta tärkeänä.

Jäsenmaiden ministereiden on tarkoitus käsitellä aihetta joulukuun alkupuolella järjestettävässä kokouksessa. Yhteisen kannan syntyminen on kuitenkin epävarmaa.

Jos ministerineuvosto ei pääse yhteisymmärrykseen kiintiöistä, asian käsittely siirtynee keväällä pidettävien europarlamenttivaalien yli.

Lähde: Helsingin Sanomat

Toisin sanoen kansanedustajat, jotka ovat tämän suuressa valiokunnassa päättäneet ja siten ohjeistaneet ko. ministeriä antamaan Suomesta tällaiset lausunnon, ovat sitä mieltä, että heillä on oikeus ryhtyä määrittämään sitä, millaisia ihmisiä pörssiyhtiöt hallituksiinsa valitsevat.

Jo on aikoihin elelty - tässäkin asiassa.

Eihän tämä näin voi mennä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Reilun kaupan kahvia

12/12/2014

Ympäristölautakunta hyväksyi keskiviikkona pidetyssä kokouksessaan Vantaan, Espoon ja Helsingin yhdessä valmisteleman ehdotuksen suurten ulkoilmatapahtumien ympäristövaatimuksiksi.

Vaatimukset koskevat sellaisia ulkoilmatapahtumia, kuten festivaaleja, joihin osallistuu kerralla yli 1 000 ihmistä ja joissa myydään pakkaamattomia elintarvikkeita.

Ympäristövaatimuksissa myös suositellaan, että mikäli tapahtumassa on kahvi- ja teetarjoilua, tapahtumajärjestäjä vastaa siitä, että vähintään yksi myyjä tarjoaa Reilun kaupan kahvia ja teetä. Jos tapahtumassa tarjotaan tai myydään ruokaa, suositellaan, että tarjolla on vähintään yksi kasvisruokavaihtoehto.

Myös mahdollinen meluilmoitus pitää toimittaa asiasta vastaavalle viranomaiselle. Tapahtumasta täytyy lisäksi tiedottaa etukäteen niille asukkaille jotka asuvat melun vaikutuspiirissä.

Esitystä valmistelleen työryhmän mukaan uudet säädökset ohjaavat tapahtumia kohti ympäristöä vähemmän kuormittavaa tapaa toimia. Ekoasioiden korostaminen myös parantaa tapahtumien vetovoimaa.

Tavoitteena on mahdollisimman yhtenäinen käytäntö pääkaupunkiseudulla.

Asiaa etenee Vantaalla vielä kaupunginhallituksen yleisjaoston ja vapaa-ajan lautakunnan hyväksyttäviksi.

Lähde: Vantaan sanomat

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Älkää menkö toista kertaa halpaan

12/12/2014

Viime eduskuntavaalien alla Jutta Urpilainen esitti tätä samaa asiaa. Ja sai kansan äänestämään.

Nyt on asialla Tytti, mutta kupletin juoni on sama.

Älkää uskoko, rahaa valtiolla ei ole, mutta velkaa sitten senkin edestä.

Pitäisikö valtion ottaa demareiden mielestä lisää velkaa, jotta kansalaisten velkataakkaa voitaisiin leikata merkittävästi "merkittävästi".

No, ei pitäisi.

Velka kaatuu lastemme, lasten lastemme ja lasten lasten lapsiemme niskaan.

Suomi ei ole Kreikka, joka voi huoletta kääntyä lakki kourassa EU:n puoleen yhä uudelleen ja uudelleen.

Mutta nyt Tytin aatoksiin.

Sdp:n vaalipäällikkö, kansanedustaja Tytti Tuppurainen esitti ”merkittävää” veronkevennystä pienituloisille. Tavoite sisältyy Sdp:n vaaliohjelmaan.
Tuppuraisen mukaan käytännössä veroale tehtäisiin korottamalla kaikista tuloista tehtävää perusvähennystä sekä ansiotuloista tehtävää työtulovähennystä.

– Malli olisi kannustava ja oikeudenmukainen ja lisäisi käteen jäävää tuloa pienituloisille. Suomi voisi olla eräänlainen pienituloisten veroparatiisi, Tuppurainen kuvasi aloitetta iltapäivällä julkistetussa tiedotteessaan.

Kuinka suuresta kevennyksestä on kysymys?

– Tuntuvasta, mutta tarkempi euromäärä ja tulorajat tarkennetaan myöhemmin. Tavoite on, että valtiovarainministeri Rinne tekisi tästä esityksen vielä toimikaudellaan.

– Pienimpien tulojen veronkevennykset merkitsevät helposti huomattavia tulonmenetyksiä, erityisesti kunnille, sillä kunnat saavat tulonsa ei-progressiivisesta verosta. Puhutaan helposti sadoista miljoonista. Kuitenkin pienten tulojen verokevennys myös leikkaa tulonsiirtomenoja. Asumistukimenot pienenevät, toimeentulotukimenot pienenevät. Eikä tässä vielä puhuta ns. dynaamisista vaikutuksista, vaan laskettavista olevista julkisten menojen vähenemisestä.

Millä veronkevennys maksetaan?

– Katsomme näin, että nykyisessä tilanteessa pitää huolehtia kotimaisesta kysynnästä ja kuluttajien ostovoimasta. Omalta osaltaan tämä sitten tukisi kysyntää ja ostovoimaa ja pitäisi markkinat käynnissä. Ja tämähän sitten vähentää paineita sosiaaliturvaan, jos jo nykyisillä pienillä tuloilla jäisi enemmän käteen.

Eli maksaisiko tämä itse itsensä?

- Jonkin verran ja varsin pitkälle kyllä, mutta epäilemättä tällä on valtiotaloudellisia vaikutuksia. Pitää huolella laskea ennen kuin lyödään euroja pöytään. Valtiovarainministeriössä Rinteen johdolla lasketaan ja tehdään esitys, kun ollaan selvillä sen valtiotaloudellisista vaikutuksista.

Paljonko se maksaa itse itsensä?

– Ei pysty vielä sanomaan. Lasketaan ensin. Nämä dynaamiset vaikutukset ovat aina enemmän tai vähemmän arvioita.

– Mainitut dynaamiset vaikutukset ovat tietysti koko ratkaisun avain. Kysymys on ostovoiman kasvusta, joka kasvavan kulutuksen myötä tuo tuloja ja työtä kauppaan, palveluihin ja muillekin sektoreille. Toinen dynamiikka liittyy työtä tekevien tuloloukkujen purkautumiseen. Tuloloukkukeskustelussa mennään kovin usein puhumaan etuusleikkauksista. Tässä on kysymys eri asiasta: pienten tulojen verotuksen keventyessä työnantajien palkanmaksuvara ja tuo edellä mainittu käytettävissä oleva tulo lähemmäksi toisiaan. Uusia työtilaisuuksia tulee ja niihin kannattaa tarttua. Jotta tuloksia saadaan, on otettava kohtuullinen riski siitä, että julkinen velka ainakin alussa kasvaa.

Onko se (dynaaminen vaikutus) enemmän vai vähemmän kuin 50 prosenttia?

- En lähde arvaamaan sitä. Siitä tule helposti sellainen lukema, johon hirttää itsensä. Joka tapauksessa tällä on dynaamisia vaikutuksia.

Varmaan, mutta kun te nyt esitätte julkisesti veronkevennyksiä pienituloisille ja itsekin sanotte sillä olevan valtiotaloudellisia vaikutuksia, ja valtio velkaantuu lisää koko ajan, niin mistä ne rahat otetaan?

- Varmasti velkaantuminen jossain määrin jatkuu...

Eli velalla?

- Tätä ei pelkästään velalla makseta. Kuten sanoin, pienituloiset joutuvat kattamaan sosiaaliturvalla osan menoistaan. Myös pienellä palkalla toimeentulevat ihmiset joutuvat sosiaaliturvalla kattamaan osan menoistaan. Mutta jos me alennetaan nykyisten tulojen, sosiaaliturvan ja pienten ansiotulojen verotusta, niin silloin vähenee se paine sosiaaliturvan menolisäyksiin.

Kuka on tiedotteessanne mainittu pienituloinen?

- Sellainen, joka tienaa alle mediaanin (keskiluku). En nyt tarkkaan muista sitä, mutta lähetän tiedon myöhemmin. (Tuppurainen lähettää tiedon myöhemmin ja sanoo mediaanin olevan noin 22 000 euroa vuodessa)

- Verotuksen progressiohan (veroprosentti nousee veron perusteena olevien tulojen kasvaessa) tässä kiristyy eikä hyvätuloisten verotus kevene.

Kiristyykö hyvätuloisten verotus?

- Mahdollisesti. En sulje sitä pois.

Lupaatte vaalien alla aika paljon ilman tarkempia laskelmia. Pitäisikö vaikutukset laskea tarkemmin?

- Hyvä kysymys. Siihen pitää palata.

Lähde: Päivälehdet ja sähköiset mediat

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Voittotarinat kielletään

11/12/2014

"Aina sitä on miettinyt, miten kaksi pienituloista kahden lapsen vanhempaa selviää vuokrista ja muista pakollisista kuluista. Olemme aina unelmoineet omakotitalosta, mutta näillä tuloilla ja hintatasolla se on ollut vain kaukainen unelma."

"Nyt se kaikki on kuitenkin totta. Perhe voi rakentaa unelmien omakotitalon ja lapset saavat omat huoneensa."

Yllä lainatut lauseet ovat peräisin Veikkauksen tuoreimmasta Voittajan haastattelu -tiedotteesta, jossa tarinansa kertoo Onnensanat-arvasta päävoiton raaputtanut nuori perheenäiti.

Voittajan haastattelu on julkaistu Veikkauksen nettisivuilla 30. marraskuuta. Se jää viimeiseksi laatuaan, sillä rahapelien markkinointia valvova poliisihallitus aikoo tutkia voittotarinoiden laillisuuden.

Tutkinta on vasta alkanut, mutta Veikkaus veti jo johtopäätökset. Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Turun Sanomien haastattelussa viestintäpäällikkö Maria Roos ilmoittaa, että voittotarinoiden julkaiseminen Veikkauksen omilla nettisivuilla loppuu.

- Jos nämä herättävät tällaisia kysymyksiä, on aika arvioida asiaa, hän sanoo.

"Suoraan alkoholilaista"

Poliisihallituksen arpajaishallinnon ylitarkastaja Jarkko Mikkolan mukaan voittotarinat liikkuvat rahapelien markkinointia säätelevän lain rajoilla etenkin silloin, kun niissä esitetään rahapelaaminen ratkaisuna taloudellisiin ongelmiin.

Totta se on. Suomi on Pölhölä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Päähän sattuu

11/12/2014

Kanelin käyttö on tarkoin rajattu päiväkodeissa. Vantaan päiväkodeissa kanelia tai sitä sisältävää ruokaa saa tarjota lapsille kerran kahdessa viikossa.

Helsingin päiväkodeissa on linjattu, ettei kanelia käytetä ruuanvalmistuksessa. Myöskään Espoossa ei käytetä päiväkotiruuissa kanelia kuin satunnaisesti.

– Juhlatarjoiluissa saattaa olla kanelia, mutta niitä on vain muutama vuodessa. Tästä esimerkkinä joulujuhlan pipari, kertoo Helsingin ruokapalvelupäällikkö Aulikki Johansson Palmian catering-palveluista.

– Käytännössä kanelia voi ripotella hiukan puuron päälle tai näin joulun alla on joskus tarjolla pipari per lapsi, toteaa Vantaan kaupungin tilaajapalvelujen palvelupäällikkö Liisa Sironen .

Syy kanelikieltoon on mausteen sisältämä kumariini, joka voi jatkuvasti suurina pitoisuuksina nautittuna aiheuttaa maksavaurioita. Kumariini on aromaattinen yhdiste ja sitä on eniten juuri kanelissa.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on linjannut, että kumariinin päiväsaannin raja on 0,1 milligrammaa painokiloa kohti vuorokaudessa. Esimerkiksi 60 kiloa painava aikuinen saisi nauttia kumariinia kuusi milligrammaa päivässä. Se vastaa noin reilua teelusikallista kanelia. Leikki-ikäinen noin 15 kiloa painava lapsi voi syödä kumariinia 1,5 milligrammaa päivässä, eli alle puoli teelusikallista kanelia.

Lähde: Helsingin Uutiset

Totta se on. Suomi on Pölhölä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Siellä jo miestä kylymenöö

11/12/2014

Marraskuun aikana islamistisessa maailmassa jihadistiset uskonsoturit ovat tappaneen yli 5 000 ihmistä, puolet heistä on siviilejä. Iskuja oli kaikkiaan 664, kertoo BBC. Toisin sanoen, joka päivä kuoli 168 ihmistä.

Eniten kuolleita on Irakissa, jossa jihadistit tappoivat yli 1 700 ihmistä. Seuraavina ovat Nigeria, Afganistan (jossa on sodittu nyt 30 vuotta lähes yhtäsoittoa) ja Syyria, joissa yhteenlaskettu tapettujen luku oli 2 300.

Kuolleiden määrän perusteella väkivaltaisin islamistiryhmä Isis on vastuussa yli 2 000 kuolemasta Irakissa ja Syyriassa. Nigeriassa tuhoa kylvi Boko Haram ja Afganistanissa tietysti Taleban.

Islam - rauhan uskonto.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Rauhallinen insinöörikin hermostuu

11/12/2014

 

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Vähämäki kritisoi muita puolueita päätöksestä, jolla Suomi hyväksyi päätöksen Euroopan unionin omien varojen järjestelmään tehtävistä muutoksista.

– Kyllähän tässä on kysymyksessä kaikkien aikojen ilmaveivaus. Ensin täysin ilman kritiikkiä muut puolueet hyväksyvät, että Suomen EU-jäsenmaksu nousee jopa sadalla miljoonalla. Tämä koostuu EU-jäsenmaksun laskentatavan muutoksesta (34 miljoonaa), muiden maiden jäsenmaksuhelpotuksista (54 miljoonaa) sekä tullimaksujen kantopalkkion alennuksesta (noin 10 miljoonaa). Tässä eivät paljon kymmenen miljoonan maidontuottajatuet lämmitä, Vähämäki toteaa tiedotteessaan.

Perjantaina 12. joulukuuta äänestettiin eduskunnan täysistunnossa esityksestä, jolla Suomi hyväksyi päätöksen Euroopan unionin omien varojen järjestelmään tehtävistä muutoksista. Vain Perussuomalaiset vastustivat esitystä yhdessä Vasenryhmän kanssa.

Vähämäen mukaan neuvoston päätösesitys sisältää muun muassa erilaisia jäsenmaksuhelpotuksia Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Saksalle, Ruotsille, Alankomaille, Tanskalle sekä Itävallalle. Osa helpotuksista on uusia, osa voimassa olevia. Esityksestä käy Vähämäen mukaan ilmi, että se kasvattaa Suomen nettomaksuosuutta huomattavasti entisestään.

Vähämäki laskee, että vuosina 1995–2014 Suomi on maksanut muiden maiden jäsenmaksuhelpotuksia 2 502 miljoonaa.

– Tämä on käsittämätön summa. Sillä me olisimme voineet tehdä Suomessa kohentaa omaa kansantalouttamme ja tukea vähäosaisia. Valitettavasti muut puolueet ovat jostain kumman syystä halunneet maksaa tämän summan EU:n Molokin kitaan.

Vähämäki muistuttaa, että Suomen nettomaksuosuus Euroopan unionille oli vuonna 2013 hieman yli 600 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 tuo summa jopa kaksinkertaistuu. Osa selittyy teknisillä syillä, mutta Vähämäen mukaan summa ei ole palautumassa entiselle tasolle.

– Ei voida mitenkään katsoa, että jopa 1,2 miljardin euron maksuosuus olisi kohtuullinen Suomen taloudelliseen tilaan nähden. Maksuosuutta selitellään vain väliaikaisena piikkinä tietyistä teknisistä seikoista johtuen, mutta Perussuomalaisten selvityksen mukaan maksuosuus ei tasoitu tuolle tasolle, vaan jää noin 900 miljoonaan euroon myös vuonna 2015.

Lähde: Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kommentteja jätteenpoltosta

11/12/2014

Hajut taivaalle

Salossa vaihdetaan kaukolämmöntuotanto siis jatkossa nykyisestä puun ja turpeen poltosta kaikenlaisen epämääräisen kierrätettäväksi kelpaamattoman aineksen polttamiseen lämmöntuotannossa.

Muovia palaa

Hieman on sellainen tuntuma, että karhu on nyljetty ennekuin ammuttu. Ehkä talousviisailla päättäjillämme on tietoa tulevaisuudesta enmmän kuin meillä veronmaksajilla.

veroja maksava

Salon kaupunginvaltuusto tosiaan hyväksyi kaupungin ja Ekokem Oy:n sopimuksen kaukolämmön toimittamisesta Korvenmäelle suunnitellusta jätevoimalasta.

Valtuutetut ovat luonnollisesti tutustuneet tarkasti ennen päätöksentekoa hankittavan tuotteen valmistamiseen jätevoimalassa. Mikäli oikein ymmärrän, kaukolämmön lisäksi saadaan rikkidioksidia, typpidioksidia, pienhiukkasia, kloorivetyä, fluorivetyä, elohopeaa, kadmiumia, talliumia, antimonia, arseenia, lyijyä, kromia, kobolttia, kuparia, mangaania, nikkeliä, vanadiinia, dioksiini-ja furaaniyhdisteitä sekä hajua. Näistäkin se Salon ns. "lottovoitto" sitten syntyy.

Mitään ei ole liikaa eikä nähtävästi liian vähäänkään, koska on raja-arvoa, ohjearvoa, tavoitearvoa, EU:n direktiiviä, kansallista ohjearvoa, valtioneuvoston asetusta, WHO:n suositusta ja kynnysarvoa.

Jokaiselle jotain, vauvasta vaariin

Miten käy kaukolämmön hinnan, jos jätettä ryhdytään verottamaan ? Entä miten kaukolämmön hinta on Vapon hintaa alhaisempi tuolla kiinteällä kuukausimaksulla? Tuleekin lämpimämpi vuosi niin hinta on sillon kalliimpi ihan maalaisjärjellä. Entä mihin ajetaan se lämpö mikä kesällä jää yli? Entä EU:n jätteenkierrätystavoite yli 70% nostaa tietysti hintaa. Riittääkö jäte ? Kysymyksiä riittää mutta vastauksia ei saa eikä myöskään puolueiden äänestäville jäsenillekään asioista ole kerrottu. Vain äänestetään tietämättä ja ymmärtämättä faktoja.

kaukolämpötyöntekijä turussa

Jo tälläkin hetkellä laakson pohjalla sijaitsevan vanhan Salon keskusta-alueen ilmanlaatu on myrskyttöminä aikoina, erityisesti talvella, usein sellainen, ettei tee mieli nenäänsä ulos työntää. Varsinkin täällä pientaloalueella haisee ja käryää kitkeriltä savuilta jo nyt. Lisäksi kovina pakkasjaksoina autojen pakokaasut kerääntyvät tänne laakson pohjalle paksuksi hengitystä haittaavaksi kerrokseksi. Siksi päätös suurimittaisesta jätteidenpoltosta on täysin vastuuton. Jätteiden polttolaitos ei mitenkään sovi Saloon jo pelkästään pinnanmuodostuksesta johtuen! Kaikki myrkkykaasut nimittäin valuvat tänne laaksoon.

Saasteisen lisäksi ollaan maksamassa tyhjästä. Uusi lämmönlähde on toki hieno mutta turussa ihmetellään asiaa kovasti. Salon kesällä tarvitsema lämpö on alle 8megawattia. Silti maksetaan täysi hinta kesäkelien lämmöstä sopimuksen mukaan. Tämän lisäksi en ymmärrä miksi se kattila puksuttaa täysillä eli tekee ylijäämä lämpöä verkkoon? Tämä ylijäämälämpö pitää jäähdyttää ilmaan. Eli asiakas tulee maksamaan tämän hukkalämmön. Onko se vihreää saloa ?? Tai edes asiakasystävällistä? Lisäksi uhkat jätteen verotuksesta Joka nostaa hinnan. Rakkaat ihmiset. Näin helppoa on asioista päättävillä ihmisillä luvata työtä ja rahaa. Jäähän sentään vanhalta lämpölaitokselta työntekijät työttömiksi eli. Siellä varmasti samanlainen työläistarve ja huollontarve.Työllisyysvaikutus huuhaata. Kuten joku jo vastauksia halusi niin minäkin että jos kesällä menee vähän ja kattila 24/7 täysillä. Kesällä 8mw kulutus ja kattila tekee 30mw. Eikö se kannattaisi suureen turun kaupunkiin silloin rakentaa.

Tyhjääkö

Saasteisen lisäksi ollaan maksamassa tyhjästä. Uusi lämmönlähde on toki hieno mutta turussa ihmetellään asiaa kovasti. Salon kesällä tarvitsema lämpö on alle 8megawattia. Silti maksetaan täysi hinta kesäkelien lämmöstä sopimuksen mukaan. Tämän lisäksi en ymmärrä miksi se kattila puksuttaa täysillä eli tekee ylijäämä lämpöä verkkoon? Tämä ylijäämälämpö pitää jäähdyttää ilmaan. Eli asiakas tulee maksamaan tämän hukkalämmön. Onko se vihreää saloa ?? Tai edes asiakasystävällistä? Lisäksi uhkat jätteen verotuksesta Joka nostaa hinnan. Rakkaat ihmiset. Näin helppoa on asioista päättävillä ihmisillä luvata työtä ja rahaa. Jäähän sentään vanhalta lämpölaitokselta työntekijät työttömiksi eli. Siellä varmasti samanlainen työläistarve ja huollontarve.Työllisyysvaikutus huuhaata. Kuten joku jo vastauksia halusi niin minäkin että jos kesällä menee vähän ja kattila 24/7 täysillä. Kesällä 8mw kulutus ja kattila tekee 30mw. Eikö se kannattaisi suureen turun kaupunkiin silloin rakentaa.

Nämä ovat poimintoja SSS:n nettiseinältä.

Onko näin katkeria ja tietämättömiä ihmisiä ihan oikeasti olemassa vai kirjoittaako joku näitä piruuksissaan?

Toisin sanoen, onko kysymys rölleistä?

1 kommentti          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Heinäkuu 2020 (11)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com