Kaiken takana on EU

23/8/2017

Juha Sipilän hallitus on myymässä VR:n yksityisille yrityksille pilkkahintaan. Ministeri Anne Berner ja hallitus ovat siirtämässä VR:n junat perustettavaan uuteen kalustoyhtiöön, josta valtio antaa ne yksityisten yritysten käyttöön.

Hankkeen taustana on Neljäs rautatiepaketti, jonka EU julkisti 1.1. 2014. Sen mukaan EU:hun perustetaan yhdeksän ydinverkkokäytävää, joiden avulla poistetaan pullonkauloja, luodaan puuttuvia rajat ylittäviä yhteyksiä ja edistetään eri liikennemuotojen välistä yhdentymistä ja yhteentoimivuutta.

Päätavoitteita on neljä. Ensinnäkin vähennetään rautatieyritysten hallinnollisia kustannuksia ja helpotetaan uusien toimijoiden pääsyä markkinoille. Euroopan rautatievirastosta tulisi ainoa kalustoyksikköjen markkinoillesaattamislupien ja turvallisuustodistusten antaja.

Toiseksi vahvistetaan rataverkon haltijoiden roolia varmistamalla, että ne ovat täysin riippumattomia rautatieliikenteen harjoittajista. Rataverkon haltijat valvoisivat myös kaikkia rautatieverkon ydinaloja, kuten infrastruktuurin suunnittelua, aikataulutusta, päivittäistä toimintaa ja kunnossapitoa.

Kolmanneksi paketti sisältää ehdotuksen kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisesta uusille tulokkaille ja palveluille joulukuusta 2019 alkaen. Ehdotettujen muutosten myötä julkisia raideliikenteen palveluja koskevien sopimusten kilpailuttaminen muuttuisi pakolliseksi.

Neljänneksi tarkoitus on säilyttää rautateillä ammattitaitoinen työvoima. Ehdotuksessa todetaan, että on tärkeää houkutella rautatiealalle ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilökuntaa. Muutosten ansiosta jäsenvaltiot voisivat suojella työntekijöitä paremmin, kun julkisia palveluhankintoja koskevia sopimuksia siirretään uusille toimeksisaajille.

Aiotaanko Suomea vaatia muuttamaan junien raideleveyttä, joka Suomessa on muista EU-maista poikkeava. Suomen ja Venäjän välinen raideleveys on yhtäläinen ja Venäjän kauppa kulkee pääosin kiskoilla. Kaupankäynti Venäjälle on Suomelle elintärkeää. Onko järkevää yrittää tuhota vielä tuokin henkireikä, kun Suomen vienti ei edelleenkään vedä niin kuin pitäisi?

Merkittävintä Bernerin esittämässä systeemissä on se, että Suomi pienenä velkaisena EU-nettomaksajamaana osallistuu paitsi omien liikenneverkkojensa myös koko Eurooppaa kattavan verkon ratakentamiseen. Ei ihme, että EU-jäsenmaksut Suomessa kasvavat.

EU on rampa ankka. EU:n suhteen Suomessa pitää ottaa selkeä kanta. Se on Fixit.

Tapio Äyräväinen

kaupunginvaltuutettu (ps)

Muurla

Julkaistu SSS 19.8.2017

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Mika Hentunen

22/8/2017

Yleisradion Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mika Hentunen on syytä ottaa seurantaan.

Seurannan aiheena ainoastaan yksi asia:

Kykeneekö hän raportoimaan pestinsä aikana yhtään kertaa neutraalisti Donald Trumpista? Siis ilman suoraa tai rivien väliin piilotettua nälvimistä.

Hentusen vaimo vihaa Trumpia ja ihannoi Barak Obamaa. Ehkä puolison asenteella on jotain merkitystä Hentusen raportoinnin narinasävyyn, kun hän puhuu Trumpista?

Heikki Porkka Facessa

(valitettavasti en saa tänne Herra Hentusen kuvaa, mutta te tiedätte)

Onkohan Hentunen tossun alla?

Parempi sekin kuin taivasalla.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Mitä on normaali rajavalvonta?

22/8/2017

"Normaali rajavalvonta on tasavallan presidentin mukaan sulkeutumista. Näin ollen Australia, USA, Canada, Sveitsi jne. ovat sulkeutuneita takapajuloita presidenttimme näkökulmasta.

Maahamme voi presidentin mukaan tulla kuka vaan, mistä vaan ja milloin vaan ilman, että voimme asialle mitään.

Sana asylum avaa portit hyvään toimeentuloon jokaiselle astaloaikapommille.

Millainen presidentti päästää suustaan lausuman, joka suoraan tarkoittaa edellä mainitsemiani asioita.

Herra tasavallan presidentti. On peiliin katsomisen aika!"

Mauri Peltokangas Face-seinällään

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Jussi Halla-ahon linjapuhe eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Hyvinkäällä

22/8/2017

Arvoisa kaupunginjohtaja, hyvä Perussuomalaisten eduskuntaryhmä!

Aluksi lämpimät kiitokset Hyvinkään kaupungille ystävällisestä vastaanotosta sekä tietysti myös siitä, että eduskuntaryhmämme on saanut täältä erinomaisen puheenjohtajan. Itsellänikin on Hyvinkääseen liittyviä, pääasiassa hyviä muistoja 25 vuoden takaa, jolloin työskentelin hetken aikaa kaupungin nuorisotoimistossa.

Viime päivinä Suomessa on tapahtunut asioita, joihin on pakko ottaa kantaa tässäkin puheenvuorossa. Sanon kuitenkin ensin muutaman sanan puolueemme tilanteesta, joka on ollut kesän aikana paljon tapetilla. Välittömästi Jyväskylän kesäkuisen puoluekokouksen jälkeen hiukan yli puolet kansanedustajistamme erosi eduskuntaryhmästä ja perusti uuden ryhmän. Kesän mittaan olemme saaneet uutta tietoa tämän operaation taustoista ja motiiveista sekä omia lähteitämme pitkin että median kiitettävän toiminnan ansiosta.

Julkisuudessa on puhuttu paljon puolueen hajoamisesta. Kesäkuussa tilanne näyttikin huolestuttavalta, ja kentällä vallitsi suuri epätietoisuus siitä, mitä on tapahtumassa. Eräät tahot levittivät paikkansapitämättömiä väitteitä puolueen valtaamisesta, sen muuttumisesta yhden asian puolueeksi tai ääriliikkeeksi. Kesän aikana sekä minä että muu puheenjohtajisto ja puoluesihteeri, samoin kuin kansanedustajamme, olemme käyneet paljon hyviä keskusteluja piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten ihmisten kanssa, kuulostelleet tunnelmia ja parhaamme mukaan oikaisseet väärinkäsityksiä ja hälventäneet niitä aiheettomia huolia ja pelkoja, joita ihmisillä on ollut puolueen linjan ja olemuksen suhteen.

Nyt, kun aikaa on kulunut hiukan yli kaksi kuukautta, voidaan tyytyväisyydellä todeta, että puolue on selvinnyt koettelemuksistaan varsin hyvin. Osa kansanedustajista lähti omille teilleen, osa omien intressiensä vuoksi ja osa huonon harkinnan vuoksi, mutta puolue ei ole hajonnut. Paikallisyhdistyksissä ja valtuustoryhmissä eroamisia tai loikkaamisia on ollut hyvin vähän. Niissäkin tapauksissa kyse on usein ollut henkilöistä, jotka ovat olleet pettyneitä esimerkiksi kunnallisvaalimenestykseensä tai luottamuspaikkajakoihin. He ovat kenties ajatelleet, että dramaattisella lähdöllä he saavat hetken julkisuutta, jonka he toivovat muuttuvan poliittiseksi menestykseksi jatkossa. Jää nähtäväksi, mutta en uskalla povata näille henkilöille pitkää poliittista ikää.

Jotkut tiedotusvälineet, samoin kuin loikkarit itse, ovat puhuneet siitä, että Perussuomalaisissa on nyt käynnissä stalinistinen puhdistus ja että eri tavalla ajattelevia savustetaan pihalle. Tosiasia on, että puolueesta ei Jyväskylän puoluekokouksen jälkeen ole erotettu yhtäkään ihmistä. Loikanneiden kansanedustajien katsottiin eronneen itse, ja muutamalle muulle on lähetetty selvityspyyntö heidän julkisuuteen antamiensa lausuntojen vuoksi. Tämä on täysin normaalia menettelyä missä tahansa puolueessa.

Vaikka tapahtumat sinänsä olivat harmillisia ja varsinkin järkyttäviä, uusi tilanne antaa meille myös mahdollisuuden aloittaa puhtaalta pöydältä ja terveemmältä pohjalta. Perussuomalaisten kannatus puolittui kahden vuoden hallitustaipaleen aikana, eikä tätä voi selittää pelkällä hallitusvastuun raskaudella. Jos voisi, myös hallituskumppaneiden kannatus olisi romahtanut. Sille vaihtoehdolle, jota me tarjosimme vaaliohjelmassamme vuonna 2015, on varmasti kysyntää. Ympäristössä tapahtuneiden muutosten, etenkin siirtolaiskriisin, vuoksi sille on luultavasti kysyntää enemmän kuin koskaan.

Ongelma on siinä, että suuri osa äänestäjistämme menetti luottamuksensa haluumme ja kykyymme edistää tätä vaihtoehtoa hallituksessa. Meidän tehtävämme on palauttaa tämä menetetty luottamus. Se tapahtuu nostamalla takaisin toiminnan keskiöön ne teemat, joissa me olemme vaihtoehto muille puolueille ja joiden vuoksi ihmiset ovat äänestäneet meitä. Fokus on nyt pidettävä omassa tekemisessä, eikä gallupeissa. Kun teemme sitä, mitä meidän odotetaan tekevän, kannatus tulee perässä.

Puheenjohtajakampanjani keskeisenä teemana oli puolueen muuttaminen keskustelevammaksi ja moniäänisemmäksi. Puolue ei saa olla yhden miehen show, jossa tieto ei kulje, ajatukset eivät vaihdu, ja asiat päätetään ylhäällä ja tuodaan tiedoksi muille. Olen erittäin iloinen siitä vapautuneesta ja yhteenhitsautuneesta tunnelmasta, joka vallitsee niin kentällä kuin varsinkin eduskuntaryhmässä. Ryhmä on pienempi kuin ennen, mutta se on parempi, ja uskon kansanedustajiemme jakavan tämän tunteen. Seuraavien eduskuntavaalien jälkeen ryhmä on taas nykyistä suurempi.

Perussuomalaisten linjasta on puhuttu ja kyselty paljon. Itse näkisin, että kantavat teemamme ovat kansallinen etu ja sisäinen solidaarisuus. Kansallisella edulla tarkoitamme sitä, että suomalaisen julkisen vallan ensisijainen tehtävä on olla Suomen kansan edunvalvoja. Ketään muuta ei meidän etumme kiinnosta. Lisäksi on vaikea keksiä muutakaan perustetta Suomen valtion olemassaololle. Solidaarisuudella tarkoitamme sitä, että kaikki suomalaiset, ikään, terveydentilaan, asuinpaikkaan tai tuloluokkaan katsomatta, pidetään menossa mukana. Tämän solidaarisuuden on kuitenkin oltava sisäistä, ensisijaisesti omaan kansaan kohdistuvaa, koska muuhun meillä ei realistisesti ole resursseja.

Kukaan muu ei rahoita suomalaista yhteiskuntaa kuin suomalainen yrittäjä ja työntekijä. Jos rahoittajien määrä pysyy ennallaan tai kutistuu, mutta saajien määrä kasvaa esimerkiksi huonon maahanmuuton myötä, kykymme huolehtia kenestäkään loppuu ennemmin tai myöhemmin. Tämä on matemaattinen tosiasia, jota mikään määrä hurskastelua ei muuksi muuta. Kansallisen edun ja sisäisen solidaarisuuden linja erottaa meidät niin oikeistosta kuin vasemmistosta. Se on hyvä lähtökohta kaikilla politiikan sektoreilla, joita kansanedustajamme myöhemmin tänään tiedotustilaisuudessa käsittelevät.

Hyvät kokouksen osallistujat!

Turussa tehtiin viime perjantaina islamistinen terrori-isku, jossa kuoli kaksi ihmistä ja haavoittui useampi. Teko oli osa sitä loputonta iskujen sarjaa, josta koko Eurooppa on saanut kärsiä viimeisten vuosien aikana. Meitä on moitittu siitä, että teemme iskulla politiikkaa. Se on kuulemma mautonta. Totuuden nimessä on sanottava, että olemme puhuneet leväperäisen turvapaikkapolitiikan vaaroista vuosia. Silloin meitä syytettiin aiheettomien pelkojen lietsomisesta.

Media ja poliitikot ovat vähätelleet tapahtunutta mm. sillä, että liikenteessä kuolee paljon enemmän ihmisiä. Tämä on totta, mutta liikenne on ihmisten elämälle välttämätöntä. Sen riskit on pakko hyväksyä osaksi elämää. Sen sijaan huono maahanmuuton hallinta on poliittinen valinta. Sen riskit ovat tuottamuksellisia. Sen lieveilmiöt ovat pitkälti vältettävissä, mutta tämä vaatii rohkeutta ja poliittista tahtoa. Kuolonuhrit Turussa tai viime syksynä Kajaanissa eivät ole ainoa hinta päättäjien kyvyttömyydestä. Moni muu on tullut ryöstetyksi, pahoinpidellyksi tai raiskatuksi. Pelkästään vastaanotto- ja kotoutusmenoihin uppoaa vuosina 2015-2018 lähes kaksi miljardia euroa. Nämä olisivat kaikkien mielestä suuria rahoja, jos kyse olisi mistä tahansa muusta kuin maahanmuutosta.

Miten päättäjämme kantavat vastuuta aikaansaannoksistaan? Puuhaamalla maksutonta terveydenhoitoa maassa laittomasti oleskeleville. Syyllistämällä suomalaisia. Puhumalla yksittäistapauksista. Vaatimalla malttia ja halauksia.

Me olemme esittäneet konkreettisia, toteuttamiskelpoisia ja tehokkaita ratkaisuja aiemmin, ja esitämme niitä jatkossakin.

Tiedustelulainsäädäntö on Turun tapahtumien myötä nytkähtämässä liikkeelle, mikä on hyvä asia. Mielenkiintoista kuitenkin on, että tässä tapauksessa ollaan valmiita kajoamaan perustuslakiin kiireellisellä aikataululla. Miksi sama perustuslaki on nähty ylittämättömäksi esteeksi, kun siihen vetoamalla on tyrmätty Perussuomalaisten esittämiä, tilanteen vaatimia muutoksia esimerkiksi turvapaikkakäytäntöihin? Miksi silloin ei ole ollut halua eikä valmiutta tilanteen vaatimiin muutoksiin perustuslaissa?

Hyvä kokousväki!

Puoluejohdon puolesta kiitän eduskuntaryhmää hyvin alkaneesta yhteistyöstä ja toivotan parasta tarmoa alkavan syksyn haasteisiin. Sekä tietenkin hyvää kesäkokousta!

1 kommentti          Bookkaa tämä

Suomi parlamentarismin slummi

21/8/2017

Olen käyttänyt tätä ilmaisua aiemmin kun olen tarkastellut Kataisen-Stubbin hallitusta. Luonnehdinta pätee yhä.

Se, miksi meillä ei noudateta esimerkiksi Iso-Britanniassa tai Ruotsissa vallitsevaa järjestelmää johtuu ennen kaikkea historiasta. Valta on meillä miltei perinnöllistä ja siitä ei luovuta. Viskaali on pyhä ja tsaarin nimittämä. Valta halveksii alamaisiaan ihan periaatteen tasolla.

Meillä on yhtä Meksikoa!

Länsimaisen parlamentarismin sijasta meillä hallitsee vielä ajatus itsevaltaisen hallitsijan nimittämästä hallituksesta, joka on vastuullinen vain ainoastaan ylhäälle. Mikä on herralta annettu, sitä eivät pienemmät herrat voi ottaa pois.

Meillä koti-Suomessa ministerit ja myös virkamiehet eivät noudata parlamentarismin periaatteita. Päinvastoin, hallituksen jäsenet takertuvat asemiinsa ja pitävät niistä kiinni kouristuksenomaisesti – ikäänkuin julkinen häpeä koittaisi vasta sitten jos on pakko erota.

Meillä ainoastaan viimeinen pakko ja valtakunnanoikeus vievät ”hyvänkin” ministerin kuten Juhantalon tai sitten pääministeri joutuu antautumaan Seiskapäivä lehdelle (Kanerva). Valehteleva ministeri on eronnut sitten myöhemmin kun hän huomannut, että luottamusta ei enää ole. Ministeri virkaa liittyy luottamus. Jos se häviää, on viran hoito täysin mahdotonta.

Miten länsimaissa

Iso-Britannian käytäntö perustuu ns. Individual Ministerial Responsibility (IMR) järjestelmään. Sen mukaan yksityinen ministeri tai koko hallitus on vastuullinen, omista hallinnonaloistaan parlamentille. Jokaisen ministerin oletetaan hyväksyvän vastuunsa ja eroavan mikäli hallinnossa tapahtuu epäonnistuminen tai yksilöä koskeva epäoikeudenmukaisuus. Joskus ministerin on ollut pakko lähteä vaikka mitään todellista syytä ei ole tai että hän olisi tiennyt asiasta. Näin kävi vuonna 1954, jolloin Sir Thomas Dugdale joutui eromaan maatalousministerin virasta huonon hallinnon takia – ministeri ei ollut tietoinen asiasta.

Mutta siitä huolimatta – vastuu toimi. Se oli parlamentarismia parhaimmillaan – vastuuta otetaan ja myönnetään virheet. Näin kansalaisten usko poliittiseen järjestelmään pysyy ja kasvaa.

Siteeraan tässä vielä itseäni: ”Tämän järjestelmän kotimaassa Iso-Britanniassa parlamentarismilla on vahvat juuret. Nämä juuret ovat itse asiassa niin vahvat, että varsinaista perustuslakia ei ole varsinaisesti kodifioitu. Ajatus luottamuksesta, parlamentin ja lain vallasta on ollut niin sitkeä, että sitä ei ole edes kirjattu erikseen ylös. Parlamentarismin eettiset periaatteet ovat myös niin väkevät, että skandaaleihin, valheisiin tai jujuttamiseen syyllistynyt hallitus tai ministeri on joutunut pyytämään eroa jo ns. vahvan epäilyksen perusteella. Traditio on ollut niin vahva, että vasta maaliskuun 19 pnä vuonna 1997 Iso-Britannian parlamentti katson asialliseksi kirjata ylös ns. ministerin vastuunjulistuksen.

Siinä todetaan yksiselitteisesti: ”…if Minister knowingly mislead the House, The House will expect them to offer their resignation to the Prime Minister”.

Turkugate - epäonnistuminen ja virhe mutta kukaan ei ota vastuuta

Turkugate on vasta alussa, mutta jo nyt näyttää siltä, että sisäasianministeriö on epäonnistunut fataalisti.

Ensiksi, puukottaja oli saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen. Tässä tapauksessa hallituksella on omassa ohjelmassaan kohta, johon olisi pitänyt turvautua. Näin ei kuitenkaan käynyt. Mikäli väkivallantekijä olisi internoitu, ei näitä kahta uhria olisi eikä sairaalassa olisi haavoittuneita.

Hallitus on surkeasti epäonnistunut kansalaisten turvallisuuden huolehtimisessa.

Siksi, että se ei ole toiminut omien periaatteidensa mukaisesti.

Toiseksi, kyseisestä puukkosankarista on saatu aikaisemmin vihje. Supo sai vihjeen mutta ei huolehtinut asiasta. Se on ymmärrettävää. EI ollut voimavaroja.

Sisäasiainministerit Petteri Orpo ja Paula Risikko ovat kuitenkin komentaneet kolmattasataa poliisia urkkimaan kansalaisten keskusteluja. Ei ole voimavaroja tutkia asioita.

Miten käy kun tiedustelulaki hyväksytään? Viedäänkö loputkin poliisit tietokoneiden ääreen kyyläreiksi?

Supo on tehnyt virheen, joka johtuu sisäasianministeriön toiminnasta.

Iso-Britannian käytänteiden mukaan Orpo-Risikko-Sipilä olisivat historiaa. He ovat jo periaatteessa myöntäneet oman väärän politiikkansa tänään kun molemmat vaativat nyt karkotuksia ja lain noudattamista. Vasta sitten kun ihmisiä on kuollut.

Suomi on Meksiko?

Turkugate osoittaa, että me emme ole länsimainen demokratia sen varsinaisessa merkityksessä. Meidän arvomme eivät ole eurooppalaisia tai edes länsimaisia vaan kotoisin jostain idästä.

Länsimaisten arvojen mukaiseen parlamentarismiin kuuluvat kunniakäsitykset ja periaatteet ovat meillä täällä pohjolassa vielä tuntemattomia käsitteitä. 

Tässä mielessä Suomi on vielä neuvostohenkinen slummi tai poliittinen banaanitasavalta.

Arto Luukkanen

dosentti

Järvenpää

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Monikulttuuriset uutiset

21/8/2017

Kun en pysty enää pistämään kuvia tänne, niin linkitän Sebastian Tynkkysen ylläpitämään Uutiskanavaan, josta saatte näppärästi Monikulttuuriset uutiset tilattua itsellenne.

Tässä ensimmäisessä lähetyksessä on enemmän asiaa kuin Ylelle tähän mennessä koko tänä vuonna.

Kiitos Sebastian.

Linkki löytyy täältä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Osaako pääministeri Sipilä oikoa tekemänsä virheet?

21/8/2017

Jos pääministeri Juha Sipilä osaatte poliittisten selittelyiden ja lässytystenne sijaan myöntää myös omat virheenne ja kantaa tekemistä virheistänne vastuun kuten olette ainakin antaneet ymmärtää (tulos tai ulos politiikallanne), niin vähintä mitä voitte nyt tehdä, on pyytää anteeksi koko Suomen kansalta. Olette sen nyt meille kaikille velkaa.

Myöntämisenne, vastuunkantonne ja anteeksiantonne tullaan varamsti positiivisesti huomioimaan ja se on myös todennäköisesti ilmaa puhdistava ja kansakuntaa eheyttävä teko. Sitä se ymmärtääkseni tasavallan presidentti Sauli Niinistökin kovasti toivoo, että asiat käytäisiin nyt sovittelevasti Suomen kansan kesken läpi.

Jos ette tähän kykene ja jatkatte entiseen malliin yhdessä koko hallituksen kanssa ettekä ryhdy korjaamaan Suomen ulkomaalaislainsäädäntöä tiukemmaksi, meitä syntyperäisiä suomalaisia kohtaan oikeudenmukaisemmaksi ja verovarojamme vähemmän tuhlailevammaksi sekä saamme tällaisen järjettömän maahanmuuttopolitiikan vuoksi mahdollisesti osaksemme vielä lisää samantyyppisiä kärsimyksiä mitä Turussa tapahtui, suomalaiset tulevat pitämään todennäköisesti teitä raukkamaisena ja tekopyhänä ihmisenä, joka ei enää ansaitse minkäänlaista oman kansakuntansa arvostusta.

Tuskin te haluatte jättää itsestänne tällaista muistoa historiankirjoihin, joten virheet kannattaa korjata ennen kuin on myöhäistä.

Vesa Levonen

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Kotka

Koko juttu on luettavissa täältä.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Maahanmuuttovyöry olisi ollut pysäytettävissä

21/8/2017

Maahanmuuttovyöry vuonna 2015 olisi ollut pysäytettävissä, ja jälkihoitokin olisi voitu tehdä tehokkaasti. Koska mitään ei tehty, kaksi ihmistä kuoli perjantaina Turussa ja yksi Kajaanissa syksyllä 2016. Huomattavasti useampi on tullut pahoinpidellyksi, raiskatuksi, ahdistelluksi tai ryöstetyksi.

Vastaanottokustannuksiin upposi vuonna 2015 125 miljoonaa euroa, vuonna 2016 530 miljoonaa. Tämän vuoden talousarviossa niihin on varattu 225 miljoonaa, ja ensi vuonna saman verran.

Nämä ovat pelkkiä vastaanottokustannuksia. Valtio maksoi kunnille kotouttamiskorvauksia vuonna 2015 kaikkiaan 97 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 peräti 132 miljoonaa euroa. Sekä tämän että ensi vuoden talousarviossa kotouttamiseen on varattu 232 miljoonaa.

Suorat ja välittömät kustannukset vuosilta 2015-2018 ovat siis 1,8 miljardia euroa. Päälle tulee tietysti vielä lasku esimerkiksi oikeuslaitoksen kuormittumisesta. Nämä olisivat isoja rahoja, jos puhuttaisiin mistä tahansa muusta kuin maahanmuutosta. Kun puhutaan maahanmuutosta, silmääkään ei räpsäytetä.

Hallitus ei ole rikosoikeudellisessa tai korvausvastuussa tekemisistään tai tekemättä jättämisistään, mutta poliittinen vastuu sille kai kuuluu. Miten hallitus osoittaa poliittisen vastuun kantamista? Olemalla järkyttynyt? Sanomalla kansalaisille, että malttia, ei saa antaa vihalle ja pelolle valtaa?

Jussi Halla-aho

puheenjohtaja (ps.)

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Mitä sinun kannattaisi nyt tehdä?

21/8/2017

Mitä SINÄ voit tehdä, jottei Turun kaltaista terrori-iskua enää tapahtuisi tai ainakin tapahtuisi vähemmän. Jos tahdot vähemmän terroria, voit tehdä muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

- Älä äänestä vihreitä, kokoomusta, keskustaa, demareita tai vasureita. Ainoa eduskuntapuolue, jota ei voi pitää vastuullisena nykytilanteeseen, ovat Perussuomalaiset.

- Lopeta Helsingin Sanomien, Kalevan, Lapin Kansan ja vastaavien roskalehtien tilaaminen. Ne ovat täynnä toimittajien omia mielipiteitä, eivätkä ole puolueettomia. Media, joka pyrkii hämärtämään tiedon, on turha media. Älä missään tapauksessa usko Ylen aivopesuyrityksiä.

- Sinä ja perheesi olette tärkeämpiä kuin kaiken maailman sipilät. Mitä vähemmän maksat veroja, sitä vähemmän resursseja sipilöillä on ja sitä enemmän resursseja sinulla on.

- Ja ennen kaikkea, älä lähde poliittisesti korrektiin pelleilyyn, jossa rasistiksi haukkuminen on argumentti ja käytetyn kielen kauhistelu on taistelua oikeudenmukaisuuden puolesta. Sano aina, mitä mieltä oikeasti olet, vaikka sinut leimattaisiin ja demonisoitaisiin kuinka pahasti tahansa. Ainoa valta, mitä ajatuspoliiseilla on, on valheellinen illuusio. Mitään todellista valtaa tai edes sanottavaa heillä ei ole.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Mikä ihmeen joukkopuukotus?

20/8/2017

STT tunnetusti valkopesee kaikkia laittomia maahantulijoita koskevia uutisia, mutta nyt alkaa mennä hieman liian pitkälle.

Muun muassa Salon Seudun Sanomat, joka ei tohdi pistää omia toimittajiaan kirjoittamaan mamujen puffijuttuja, käyttää surutta STT:n valkopestyä aineistoa muokatakseen lukijoiden mielipiteitä.

Ilmankos levikki ja mainostulot romahtavat, sillä ihmisille ei voida loputtomiin syytää sylttyä.

Tässä viimeisin STT:n oksennus.

Turun puukotuksista epäiltyä marokkolaismiestä on kuulusteltu tänään, kertoo keskusrikospoliisi Twitterissä. KRP:n mukaan miestä esitetään maanantaina puoleenpäivään mennessä vangittavaksi. Vaatimus vangitsemisesta tehdään Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle.

STT on otsikoinut juttunsa nimellä Joukkopuukotuksesta epäiltyä on kuulusteltu. Oikea otsikko olisi ollut esimerkiksi:

Terroristimurhaajaa on kuulusteltu.

Vajaa tunti terroristi-iskun jälkeen tekijä oli jo tiedossa, mutta Juha Sipilä ja kumppanit, presidenttiä myöten jahkailivat, kun "poliisi halusi varmistaa, mistä oli kysymys".

Tekijä on marokkolainen 18-vuotias Abdul Rahman, joka asustelee Pansion vastaanottokeskuksessa. Suomeen tullessaan hän on ollut 16- tai 17-vuotias.

Marokko on luokiteltu turvalliseksi maaksi, joten on käsittämätöntä, että tälle vekkulille on annettu Suomessa turvapaikanhakijan status, joka ei kaverille kuulu.

Terrori-iskun jälkeen jokainen suomalainen johtava poliitikko on ollut huolestunut suomalaisten vihapuheesta ja/tai läpättänyt täyttä roskaa ilman ainuttakaan ehdotusta, jolla Suomen kohtalonkysymys ratkaistaisiin.

Ainoa, joka ehdotti jotain konkreettista oli presidentti Sauli Niinistö. Hän halusi, että Suomessa runnotaan mahdollisimman nopeasti läpi laillistettu massavalvonta. Ehdotuksessa on tietysti hyvätkin puolensa, sillä tällä valvonnalla on mahdollista saada kiinni kantasuomalaisia rikollisia.

Kuitenkin ajan myötä koneisto ottaa kynsiinsä eri mieltä poliitikkojen kanssa olevat kansalaiset. Ero entiseen ei ole kummoinen, mutta sen tehokkuus on merkittävä. Nykytekniikka sallii puhelinkuuntelun ja jo nyt mitä ilmeisimmin seurataan salassa joidenkin ihmisten puheluita ja sähköpostiliikennettä. Jos tällainen laki Suomeen tulee, vaatimuksena pitää ehdottomasti olla se, että se kohdistuu ainoastaan ulkomaalaisiin eikä lainkaan suomalaisiin. Suomalaiset kun eivät terrori-iskuja juuri tee.

Toisin sanoen presidentti haluaa, että isoveli valvoo meitä ja samalla tuhoaa suomalaisten sananvapauden kokonaan.

Ainoa oikea ratkaisu olisi tavattoman helppo, ja maksaisi muutaman miljardin vähemmän kuin nykyinen mierolaisten paapominen.

1. Rajat kiinni - eli ei enää yhtä ainutta uutta laitonta turvapaikanhakijaa Suomeen.

2. Turvapaikkahakemuksia on käsittelemättä. Ne, joiden hakemus on käsittelemättä, pitää sulkea vastaanottokeskuksiin, joista he eivät saa poistua kuin valvottuna.

3. Jos turvapaikkaa ei myönnetä, hylsyn saanutta ei enää päästetä kaupungille dallailemaan vaan hänet karkotetaan omalla kustannuksellaan, mikäli mahdollista, välittömästi Suomesta.

Nämä ovat tavattoman yksinkertaisia, mutta erittäin tehokkaita keinoja.
Mitään muuta paapomista ei tarvita.

Vielä yksi asia.

Minä en halveksi, enkä vihaa ketään ihmistä.

Tähän on - puolittain, sillä häntäkään en vihaa, ainoastaan halveksun - yksi ainoa poikkeus, jota en sen paremmin perustele.

Hän on arkkipiispa Kari Mäkinen.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Syyskuu 2017 (44)
Elokuu 2017 (59)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (27)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (41)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (44)
Joulukuu 2016 (36)
Marraskuu 2016 (20)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (50)
Elokuu 2016 (64)
Heinäkuu 2016 (27)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (69)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (45)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (105)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (116)
Syyskuu 2015 (153)
Elokuu 2015 (76)
Heinäkuu 2015 (71)
Kesäkuu 2015 (75)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (54)
Maaliskuu 2015 (85)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (80)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (74)
Lokakuu 2014 (67)
Syyskuu 2014 (57)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (48)
Kesäkuu 2014 (37)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (63)
Maaliskuu 2014 (67)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (46)
Joulukuu 2013 (45)
Marraskuu 2013 (54)
Lokakuu 2013 (75)
Syyskuu 2013 (76)
Elokuu 2013 (96)
Heinäkuu 2013 (89)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (59)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (35)
Tammikuu 2013 (37)
Joulukuu 2012 (29)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (64)
Syyskuu 2012 (59)
Elokuu 2012 (65)
Heinäkuu 2012 (63)
Kesäkuu 2012 (58)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (75)
Helmikuu 2012 (63)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (38)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (60)
Syyskuu 2011 (93)
Elokuu 2011 (65)
Heinäkuu 2011 (43)
Kesäkuu 2011 (58)
Toukokuu 2011 (75)
Huhtikuu 2011 (56)
Maaliskuu 2011 (65)
Helmikuu 2011 (41)
Tammikuu 2011 (16)
Joulukuu 2010 (25)
Marraskuu 2010 (45)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (20)
Elokuu 2010 (36)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (34)
Toukokuu 2010 (43)
Huhtikuu 2010 (34)
Maaliskuu 2010 (58)
Helmikuu 2010 (37)
Tammikuu 2010 (30)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (24)
Lokakuu 2009 (24)
Syyskuu 2009 (31)
Elokuu 2009 (31)
Heinäkuu 2009 (37)
Kesäkuu 2009 (39)
Toukokuu 2009 (34)
Huhtikuu 2009 (28)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (44)
Tammikuu 2009 (24)
Joulukuu 2008 (12)
Copyright © Tapioarjo.com