PS leikkaisi kuntien menoista

28/1/2021

Perussuomalaiset kannustaa äänestäjiä antamaan kuntavaaleissa ”epäluottamuslauseen hallituspolitiikkaa kohtaan”.

”Ääni perussuomalaisille on myös ääni hallituksen politiikkaa vastaan – ääni hallituspuolueille on ääni hallituspolitiikan hyväksymisen puolesta”, puolueen ohjelmassa todetaan.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi puheessaan suoraan, että perussuomalaiset ovat korostaneet kunnallisvaalien yleispoliittista ja valtakunnallista merkitystä, kun taas ”muut puolueet ja media ovat vakuutelleet, että vaaleissa otetaan kantaa vain kuntien asioihin”.

”Tähän ne eivät usko itsekään”, Halla-aho toteaa.

Halla-aho perusteli kuntavaalien yleispoliittista luonnetta sillä, että ”kuntien ja valtion asioita ei käytännössä voi erottaa toisistaan”. Tämä taasen johtuu siitä, että kunnat eivät käytännössä ole taloudellisesti itsenäisiä, vaan niiden toiminta pohjaa valtionosuuksiin.

Halla-ahon mukaan ongelma on, että kunnat ”räpiköivät läpi” vaatimuksista ja tehtävistä, joita valtio niille asettaa antamatta kuitenkaan kunnille riittäviä resursseja suoriutua näistä tehtävistä. Perussuomalaisten ohjelman mukaan kuntien rakenteellinen velkaantuminen korjataankin ”ainoastaan kunnan tehtäviä karsimalla ja keskittymällä järkevään taloudenpitoon”.

”Veronkorotusten ja velanoton tie on käyty loppuun. Turhista, toissijaisista ja haitallisista menoista leikattava. Olemassa olevat resurssit keskitettävä ydintehtäviin”, puolue linjaa.

Näitä turhia menoja ovat puolueen mukaan maahanmuutto-, ilmasto- ja sukupuolipoliittiset hankkeet ja kustannukset.

Halla-aho huomautti, että valtiojohto asettaa toiminnan ehdot ja olosuhteet myös yrityksille, Halla-aho sanoi.

Lähde: Uusi Suomi

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Sinisilmäisyys johtaa maahanmuuttajien jengialueisiin

28/1/2021

Poliisitaustainen kokoomuksen kansanedustaja Kari Tolvanen kommentoi  Facebookissa keskustelua nuorisorikollisuudesta ja väkivaltajengeistä. Tolvanen on sanonut tunteneensa etnisten nuorten orastavat ongelmat jo kymmenen vuotta sitten.

Kansanedustajan mukaan nyt ”keskustelu meni taas sivuraiteelle ja mitään konkreettista ei tapahdu”.

– Osa esittelee tilastoja ja osa on sulkemassa rajoja. Tosiasia on, että meillä on maahanmuuttajataustaisia nuoria ja lapsia, jotka oireilevat pahasti. Monet heistä ovat syntyneet Suomessa, Kari Tolvanen sanoo.

Hänen mukaansa tilastot kertovat, että nuorten tekemien rikosten määrä on vähentynyt pitkällä aikavälillä.

– Se on totta, mutta tilastot ovat historiaa ja niiden taakse on osattava katsoa. Nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat raaistuneet. He ovat entistä enemmän aseistautuneina teräaseilla ja käyttävät päihteitä/huumeita. Maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat yliedustettuina muun muassa ryöstöissä. Samaan aikaan ilmoitusaktiivisuus on vähentynyt  ja turvattomuuden tunne lisääntynyt.

– Syrjäytymisen ehkäisy, Ankkuritoiminta ynnä muut sellaiset ovat loistavia ennaltaehkäiseviä toimia ja niitä pitää lisätä. Se ei vaan ikävä kyllä riitä.

– Kaikkiin nuoriin tämä ei tehoa. Osalle tarvitaan myös tiukempia toimia, joilla mm. rikollinen toiminta ja päihdeongelma katkaistaan. Ja se ei aina voi perustua vapaaehtoisuuteen. Nopeasti vakavan oireilun alettua, esimerkiksi arestissa tapahtuva tukitoiminnan omainen lähestyminen pelastaa varmuudella osan nuorista vankilalta. Ja monen sivullisen joutumasta vaikkapa puukotuksen uhriksi, Kari Tolvanen toteaa.

Hyvin monitahoista ongelmaa ei kansanedustajan mukaan taklata pelkällä asuntopolitiikalla ja ennaltaehkäisyllä.

-Sinisilmäisyys ja tehoton puuttuminen johtavat seuraavana askeleena järjestäytyneen rikollisuuden kasvuun ja tiettyjen toimintojen ja/tai alueiden siirtymiseen maahanmuuttajataustaisten jengien ”valtakunnaksi”. Olemme siis Ruotsin tiellä ja se pitää katkaista pehmein ja kovin keinoin viipymättä, Kari Tolvanen kirjoittaa.

– Kaikki paha, mitä maailmalla on, tulee varmuudella Suomeen myöhemmin ja pienimuotoisempana – mikäli korjaavia toimia ei tehokkaasti tehdä.

Kari Tolvanen

kansanedustaja (kok)

 

Lähde: Verkkouutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Onkohan meillä varaa?

28/1/2021

Suomi lappaa rahaa Afriikkaan joka vuosi 1,2 miljardia. Se tarkoittaa 600 000:n duunarin ansiotuloja.

Miettikää näitä lukuja.

Lähde: Suomen Uutiset

1 kommentti          Bookkaa tämä

Isis-naiset ja lapset

28/1/2021

Suomen Uutiset kysyi ulkoministeriöstä, kuinka paljon, mihin tarkoituksiin ja minne veronmaksajien rahaa al-Hol-operaatiossa on kohdistettu tai maksettu. Ulkoministeriön tietohallintopäällikön Jyrki Paloposken mukaan yksilöityjen tietojen luovuttaminen saattaisi vaarantaa ministeriön avustustoiminnassa mukana olevien henkilöiden turvallisuuden ja heikentää toiminnan edellytyksiä Syyriassa.

Ulkoministeriön mukaan 11. tammikuuta mennessä Syyrian al-Holin vankileirillä olleiden, suomalaisiksi väitettyjen henkilöiden kuljettamiseen Suomeen on käytetty 297 000 euroa. Suomeen saapui vain muutamaa päivää ennen joulua valtion avustamana kuusi lasta ja kaksi naista al-Holista. Tätä aiemmin al-Holista oli saapunut Suomeen kaksi lasta.

Ulkoministeriön sisältö- ja viestintäasiantuntija Pekka Shemeikka kertoi joulun alla Yleisradiolle, että noin 180 000 euroa, on käytetty välillisiin kustannuksiin, joita ovat esimerkiksi viranomaisvalmiuden ylläpito, kansainvälinen yhteydenpido ja turvallisuuskulut. Ulkoministeriön mukaan suomalaisten kotiuttamisesta ja avustamisesta oli joulukuuhun mennessä kertynyt valtiolle, eli veronmaksajille noin 89 000 euron kustannukset.

Ulkoministeriön mukaan al-Holilaisille on myös annettu rahaa lainaksi ”joitakin tuhansia euroja” matkakustannuksiin. Ulkoministeriö ei kuitenkaan kerro millaisella maksuajalla ja korolla lainat on myönnetty.

Rahojen käytöstä tiedotetaan myöhemmin

Suomen Uutiset kysyi ulkoministeriöstä tarkempaa laskelmaa, josta olisi käynyt ilmi yksilöidysti ja kohdistetusti, mihin tarkoituksiin ja minne veronmaksajien rahaa al-Hol-operaatiossa on kohdistettu tai maksettu, mukaan lukien al-Holista Suomeen palanneiden henkilöiden matkakustannuksiin ja muihin menoihin käytetyt rahavarat.

Ulkoministeriö ilmoitti ainoastaan kokonaiskustannusten summan, 297 000 euroa, eikä vastausta saatu siihen, miten rahoja on käytetty. Ulkoministeriön tietohallintopäällikön Jyrki Paloposken mukaan tietojen luovuttaminen saattaisi vaarantaa ministeriön avustustoiminnassa mukana olevien henkilöiden turvallisuuden ja heikentää toiminnan edellytyksiä Syyriassa.

– Ulkoministeriö pyrkii varmistamaan mahdollisesti tulevan avustustoiminnan edellytysten säilymisen, eikä tule asettamaan virkamiehiään tai Suomen Syyriassa olevia kansalaisia vaaraan, Paloposki sanoo.

Hän lisää, että al-Holissa olleiden avustamisesta koituneista kustannuksista tiedotetaan tarkemmin, kun 20.12. toteutetun kotiutuksen tarkat kustannukset ovat selvinneet

Ulkoministeriö vetoaa julkisuuslakiin

Kieltäytymisessään luovuttaa yksityiskohtaisempaa tietoa al-Hol-rahojen käytöstä ministeriö vetoaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain, eli julkisuuslain 24 pykälän 1 momentin kohtaan 7, jonka mukaan henkilöiden, rakennusten, laitosten, rakennelmien sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevat ja niiden toteuttamiseen vaikuttavat asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista.

Suomessa viranomaisen asiakirjat ovat lähtökohtaisesti aina julkisia. Näin ollen jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Julkisuuslain 24 pykälässä kuitenkin säädetään poikkeuksista asiakirjajulkisuuteen. Pykälä on otsikoitu: Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. Säännöksessä luetellaan asiakirjoja, joiden julkisuutta on joko rajoitettu tai kokonaan estetty. Useisiin julkisuuslain 24 pykälässä lueteltuihin salausperusteisiin liittyy niin sanottu vahinkoedellytyslauseke, eli tietoa ei saa antaa, jos siitä seuraisi vahinkoa tai muuta haittaa esimerkiksi valtiolle, yksityiselle henkilölle, kansalliselle turvallisuudelle tai muulle intressille.

Julkisuuslaista johtuen myös esimerkiksi turvapaikanhakijan asemaa koskevat asiakirjat ovat yleensä aina salaisia. Lain 24 pykälän 1 momentin 24 kohdan perusteella salaisia ovat asiakirjat jotka koskevat kansainvälisen suojelun tarvetta, ulkomaalaisen maahantulon edellytyksiä ja maassa oleskeluoikeutta tai niiden perustetta taikka Suomen kansalaisuuden saamista tai menettämistä taikka kansalaisuusaseman määrittämistä, jos ei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna asianosaisen tai hänen läheisensä turvallisuutta.

Miksei lasten tuominen ilman äitejään muka onnistu?

Ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner lausui joulukuussa ulkoministeriön tiedotustilaisuudessa, että lasten kotiuttaminen al-Holista ilman lasten äitejä ei olisi ollut mahdollista. Tannerin mukaan paikalliset viranomaiset eivät suostuisi lasten erottamiseen näiden äideistä paikan päällä.

Tannerin väite ei ole uskottava siihen nähden, että esimerkiksi Ranska on onnistunut tuomaan al-Holista lapsia ilman aikuisia. Ranskan linjan mukaan aikuisten naisten on jäätävä Syyriaan vastaamaan mahdollisista rikoksistaan. Tanska puolestaan ei myönnä Isisin riveihin liittyneille tanskalaisille lupaa palata maahan edes heidän lastensa paluun mahdollistamiseksi.

Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra epäilee, onko Suomi edes yrittänyt yrittänyt velvoittaa al-Hol-naisia, jotta vain lapset olisivat päässeet Suomeen. Purran mukan Suomen päätös tuoda naiset Suomeen on poikkeuksellinen.

– Monilta muilta mailta, kuten Ranskalta, on hyvin onnistunut se, että vain lapset tuodaan, Purra sanoi aiemmin.

Al-Hol-operaatioon liittyy rahasotkujen lisäksi muitakin epäselvyyksiä ja tiedon pimittämistä. Tiedossa esimerkiksi ei ole, miten on varmistuttu leirillä olevien, Suomeen lennätettävien henkilöiden kansalaisuudesta.

Vankileiriltä Suomeen saapuvat huolestuttavat myös yleisen turvallisuuden kannalta. Suojelupoliisin mukaan Syyrian konfliktialueelta palaavat henkilöt todennäköisesti lisäävät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa.

 

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Salamyhkäisyyttä

28/1/2021

Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri kysyi joulukuussa al-Holin leiriltä palautettujen naisten kustannuksista ministeriöstä. Ministeri antoi kirjalliseen kysymykseen vastauksen tammikuussa. Nyt Meri ihmettelee Haaviston salamyhkäistä vastausta ja haluttomuutta kertoa kuluja julki.

– Ministeri sanoo vastauksessaan, että joulukuisen kotiutusoperaation kustannukset eivät ole vielä tarkoin selvillä laskutusprosessin takia. Ministeri piiloutuu siis byrokratian taakse, jotta todellisia kustannuksia ei tarvitse kertoa julkisuuteen – varsinkaan juuri ennen vaaleja. Vaikea uskoa, ettei ministeri pystyisi halutessaan helpostikin selvittämään aiheutuneita kustannuksia, Leena Meri sanoo.

– Tämä kertoo myös välinpitämättömästä asenteesta, että maksaa mitä maksaa. Ministerin pitäisi olla erittäin huolellinen verovarojen käytössä.

Valtaosa veronmaksajien maksettavaksi

Ennen joulukuista palautusoperaatiota silloiset kulut olivat ulkoministeriön mukaan noin 277 000 euroa.

– Lehtitietojen mukaan 277 000 euron kustannuksista jopa 180 000 euroa on syntynyt välillisistä kustannuksista, joita ovat esimerkiksi viranomaisvalmiuden ylläpitäminen, kansainvälinen yhteistyö ja turvallisuuskulut. Näitä ei siis olla perimässä isis-naisilta takaisin. Tämä lysti siis maksetaan veronmaksajien rahoista.

Voidaan periä, mutta peritäänkö?

Tammikuisessa ministerin vastauksessa kerrotaan, että kustannuksina peritään tyypillisesti matkakulut Suomeen ja matkustusasiakirjojen hinta. Lisäksi ministeri vetoaa, että päätökset ovat salassapidettäviä.

– Haavisto sanoo vain, että kulut voidaan periä takaisin, mutta suoraa vastausta aiotaanko näin toimia, ei kuulu, vaan Haavisto vetoaa salassapitoon. Enhän minä kenenkään nimeä tai sopimusta ole pyytänyt nähtäväksi, vaan kysyin aiotaanko kulut periä takaisin vai ei.

– Vastaus on jälleen salaperäinen ja epäselvä, kuten Haaviston toiminta asian ympärillä on koko ajan ollutkin, Meri toteaa.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Islam aktivoituu Pohjolassa

28/1/2021

Islamilainen valtio on aktivoitunut Syyriassa ja Irakissa. Ruotsissa monet kannattavat murhaavaa ideologiaa.

Ampumiset, kurkkujen leikkaamiset, ihmisten polttamiset elävänä. Kaikki nuo kauheudet yhdistetään ISIS-järjestöön, joka halusi perustaa täydellisen islamilaisen valtion, kalifaatin. Raa’at väkivaltaiset rikokset ovat tehneet islamilaisesta valtiosta tunnetun kaikkialla maailmassa.

Vaikka ISIS-järjestö kärsikin tappion Lähi-idässä viime vuosikymmenellä, Syyriaan ja Irakiin kohdistuneiden islamististen iskujen määrä lisääntyi viime vuoden aikana. Koronapandemian ja ulkomaisten joukkojen vetäytymisen uskotaan helpottaneen ISIS-solujen liikkumista alueella ja vaikeuttaneen samalla niiden kiinni saamista.

Lukuisat ISIS-terroristit ovat palanneet Ruotsiin osallistuttuaan väkivaltarikoksiin Syyriassa ja Irakissa ilman, että heitä olisi asetettu syytteeseen sotarikoksista.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo pyrkii arvioimaan, voivatko palanneet ISIS-terroristit olla uhka ja onko heidän tarkoituksenaan tehdä ​​terroritekoja. Säpo ei kuitenkaan halua kommentoida näiden ISIS-terroristien aiheuttamaa riskiä.

Turvallisuuspoliisilla on käsitys, että Ruotsissa on edelleen monia, jotka sympatisoivat terroristiryhmän ideologiaa.

– Uskomme, että on sellaisia, joilla on mielikuva islamilaisesta valtiosta ja ennenkaikkea elämästä kalifaatissa sekä siitä, mikä yhteiskunnassa on pielessä. Tähän mielikuvaan kuuluu se, että asioita täytyy muuttaa ja se on tehtävä väkivallalla ja attentaateilla, sanoo Säpon yksikönpäällikkö Fredrik Hallström.

Lähde SVT.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Afganistanin konsulaatti Lidingössä kuumentaa tunteita

28/1/2021

Afganistanin konsulaatin asiakkaat ovat aiheuttaneet Lidingössä ongelmia jo vuosien ajan. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Daniel Källenfors (M) on kyllästynyt tilanteeseen ja haluaa tavata Afganistanin suurlähettilään. Källenfors haluaa, että konsulaatti muuttaisi muualle.

Lidingön moderaatit ovat julkaisseet Facebookissa tiedotteen vuosia jatkuneista ongelmista Afganistanin konsulaatissa. Pohjolan ainoa Afganistanin konsulaatti sijaitsee asuinalueella.

– Kaaos jatkuu, Källenfors kirjoittaa viitaten vuosia jatkuneisiin yrityksiin ratkaista konsulaatissa asioivien afganistanilaisten maahanmuuttajien aiheuttamat ongelmat.

Konsulaatissa ei valtuuston puheenjohtajan mukaan ole toimivaa jonotussysteemiä eikä odotus- tai saniteettitiloja.

– … joten konsulaatissa käyvät … tekevät tarpeensa läheisissä puistoissa ja taloissa. Jälkeensä he jättävät vaatteita ja ruoantähteitä ja usein on levottomuuksia. Poliisi joudutaan usein hälyttämään häiriöiden vuoksi, kun asioita ei ole saatu käsiteltyä tarpeeksi nopeasti tuntien jonotuksesta huolimatta.

Vastikään eräs lidingöläinen joutui havaitsemaan, että talon porraskäytävään oli ulostettu.

Koska konsulaatin vuokranantaja on yksityinen, kunnalla on vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseen. Siksi Källenfors on kutsunut Afganistanin suurlähettilään keskustelemaan ongelmasta.

– Pidän tätä erittäin vakavana. Lidingön pitäisi olla turvallinen ja miellyttävä paikka asukkaille. Tämä pitää ratkaista. Mahdollisimman pian. On sopimatonta sijoittaa konsulaatti asuinalueen keskelle ja siksi on toivottavaa, että konsulaatti muuttaisi asiallisempaan paikkaan.

Osa lidingöläisistä suhtautuu moderaattien Facebook-postaukseen sarkastisesti, kuten  eräästä kommentista voidaan todeta.

– Tuntuu siltä, että pitäisi käydä se keskustelu entisen puoluejohtajan kanssa. Kuka olisi voinut kuvitella, että karma käyttää sandaaleja, istuu portaikossa Lidingössä ja tyhjentää suolistonsa.

 

Lähde: Kansalainen

 


0 kommenttia          Bookkaa tämä

Euroopan komissio haluaa uudistaa sosiaalisen median säännöt

26/1/2021

Kiistely somejättien oikeudesta ja vaihtelevasta halusta poistaa sosiaalisen median vahingollisia tai kiisteltyjä sisältöjä on Svenska Dagbladetin mukaan johtamassa dramaattiseen lopputulemaan: Euroopan komissio valmistelee ehdotusta, jonka mukaan poliitikot ja tuomioistuimet saisivat oikeuden päättää siitä, mikä sopii kansalle ja mikä ei.

EU:n komissio aloitti joulukuussa lainvalmistelun, joka muuttaisi dramaattisesti sosiaalisen median pelisääntöjä EU:n alueella. Sosiaalisen median jätit eivät enää itse päättäisi palveluissa sovellettavista säännöistä ja niiden tulkinnasta, vaan päätökset tekisivät tuomioistuimet ja poliitikot.

Eräs komission suunnittelemista lakiesityksistä käsittelee somealustojen velvollisuutta poistaa palveluistaan vihasisältö, kuten rasismi ja diskriminointi. Jos Twitter, Facebook, Youtube ja kumppanit eivät kehotusta tottele, seurauksena olisivat mojovat sakot. Sakko voisi olla jopa kuusi prosenttia yrityksen vuosivoitosta EU-maiden alueella.

Somealustoille olisi tulossa myös velvollisuus poistaa palvelustaan henkilöt ja tahot, jotka eivät noudata lakiin kirjattuja pelisääntöjä. Palvelusta poistetulle tulisi vastaavasti perustella tehty ratkaisu ja antaa oikeus valittaa kohtelusta sekä hakea siihen muutosta tuomioistuimelta.

Suomen Uutiset

 

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Asiat tärkeysjärjestykseen

25/1/2021

Asiat tärkeysjärjestykseen - Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma (tiivistelmä)

1. Veronkorotusten tie on käyty loppuun – asiat on asetettava tärkeysjärjestykseen. Kuntien on keskityttävä suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Toissijaisista, turhista ja vahingollisista menoista on leikattava ensin.

2. Kotimaisilla ja paikallisilla yrityksillä on oltava mahdollisuus osallistua kunnan palveluiden tuottamiseen. Tuottaja on valittava yksityisen ja julkisen välillä tapauskohtaisesti – järki eikä poliittinen ideologia edellä. Sähkö- ja vesilaitosten kaltaiset välttämättömät palvelut on pidettävä yhteisesti omistettuina eikä kunnan tule olla edistämässä yksityisten monopolien syntymistä.

3. Kaverikapitalismi, kähmintä ja suhmurointi saadaan murrettua helpoiten äänestämällä korruptoituneet poliitikot vaihtoon. Perussuomalaiset eivät ole eturyhmien tai firmojen juoksupoikia vaan ajattelevat riippumattomasti kunnan kokonaisetua.

4. Ilmastopolitiikkaan tarvitaan suhteellisuudentajua. Kuntien ei tule rasittaa talouttaan ja kuntalaisten lompakkoa valtiota kunnianhimoisemmilla ilmastotavoitteilla. Suomalainen tehtaanpiippu on ilmastoteko.

5. Jotain rajaa ideologiselle pelleilylle. Kuntien ei pidä lähteä mukaan pienten mutta äänekkäiden vähemmistöjen monikulttuurisuutta tai tarpeettomia sukupuoli-ideologioita edistäviin puuhasteluihin. Suvivirsi ja joulujuhlat kuuluvat kouluihin. Suomalaisten syyllistäminen rasismilla tai keskustelun vaientaminen vihapuheen torjunnan nimissä eivät ole asioita, joihin kuntien tulisi osallistua.

6. Liikennerakentamista on tehtävä sujuvan liikkumisen näkökulmasta. Raideinvestointeja ei pidä ylikorostaa eikä autoilua tehdä hankalaksi aatteellisista lähtökohdista. Kaikilla liikkumisen muodoilla tulee olla oma paikkansa. Tie on niin perustavanlaatuinen ja välttämätön yhteiskunnan infrastruktuurin osa, että sen ylläpitoa ei voi kunta-alueella jättää asukkaiden itsensä huolehdittavaksi, vaan tien kulkukelpoisena pitäminen kuuluu kunnan perustehtäviin.

7. Velkaantuminen ylimitoitetuilla investoinneilla saa riittää. Uusien kunnantalojen, pikaraitioteiden ja konserttipalatsien rakentamisen aika ei ole nyt. Velkahirressä roikkuva kunta ei ole itsenäinen kunta. Itsenäiset kunnat ovat lähidemokratian turva.

8. Koulujen tulee olla turvallisia oppimispaikkoja. Kiusaamiseen tulee puuttua päättäväisesti, ja kouluissa tapahtuvista rikoksista tulee tehdä hyssyttelyn sijaan aina rikosilmoitus. Erityisoppilaiden laittaminen tavallisiin luokkiin on karhunpalvelus kaikille. Myös kirjastojen rauhallisuudesta tulee pitää huolta, jotta ne säilyvät viihtyisinä kaiken ikäisille kuntalaisille.

9. Ruotsin tie ei ole Suomen tie. Huono maahanmuuttopolitiikka romuttaa kuntien talouden ja turvallisuuden. Kuntien tulee olla ottamatta kiintiöpakolaisia ja vaatia valtiovallalta maahanmuuttopolitiikan kiristämistä ehtona valtion kanssa tehtäville sopimuksille – suurilla kaupungeilla on merkittävää neuvotteluvaltaa valtioon nähden.

10. Maahanmuuttajien hyysäämiselle on aika laittaa loppu. Kuntien tulee lopettaa laittomasti maassa oleville annettavat palvelut, maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin tukeminen eikä kuntien tule harjoittaa työnhaussa suomalaisia syrjivää ”positiivista syrjintää”. Huonosti toimivan kotouttamisen sijaan kuntien tulee edistää heikosti integroituneiden maahanmuuttajien paluumuuttoa. Kuntien tulee karsia pois kaikki haittamaahanmuuton vetovoimatekijät.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Pannaan piste punavihreälle hallitukselle

25/1/2021

Kuntavaaleihin on aikaa alle kolme kuukautta. Perussuomalaiset ovat aiemmin usein korostaneet vaalien yleispoliittista ja valtakunnallista merkitystä. Vastaavasti muut puolueet ja media ovat vakuutelleet, että vaaleissa otetaan kantaa vain kuntien asioihin. – Tähän ne eivät usko itsekään, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo.

Jussi Halla-aho nostaa esille, että kuntavaalien alla puolueiden entisiä puoluesihteereitä kannattaa kuunnella, sillä heillä on yleensä syvempi ja kokonaisvaltaisempi näkemys oman puolueen tilasta kuin nykyisellä johdolla.

– Suomenmaa-lehti haastatteli taannoin keskustan entisiä puoluesihteereitä. Jarmo Korhonen esitti tilanteesta täysin oikean analyysin. Jos keskusta romahtaa vahvimmassa linnakkeessaan, eli kunnissa, sen taival punavihreän hallituksen aisankannattajana päättyy. Tästä on kyse kuntavaaleissa, paikallisten asioiden lisäksi.

Tuumaustunnilla puhunut Halla-aho kuitenkin korostaa, että perussuomalaiset eivät hyökkää keskustaa tai keskustalaisia vastaan.

– Me olemme huolissamme punavihreän hallituksen politiikasta ja sen vaikutuksista Suomelle ja suomalaisille. Me emme halua, että maakunnat tyhjennetään metropoli-intoilulla, asumisen, liikkumisen ja kuljetusten himoverotuksella ja metsä- ja turveteollisuuden alasajolla. Me emme halua, että suomalaisten turvallisuus vaarannetaan Euroopan löysimmällä turvapaikkapolitiikalla ja jihadistien maahantuonnilla.

– Me emme halua, että palkkoja poljetaan ja sosiaaliturvajärjestelmää kuormitetaan halpatyövoiman maahantuonnilla. Me emme halua, että suomalaiset sidotaan entistä tiiviimmin eurooppalaiseen velkavankeuteen.

Keskusta tukee vahvasti EU-elvytyspakettia

Perussuomalaiset ovat kritisoineet EU:n niin sanottua koronaelpymispakettia, jossa Suomi rahoittaa Etelä-Euroopan maiden talousongelmien ratkaisua ja saa palkinnoksi osan omista rahoistaan takaisin.

– Nyt on käynyt ilmi, että Suomen saamiset hupenevat puolella miljardilla. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kysyi retorisesti, tuntuuko tämä oikeudenmukaiselta, ja vastasi, että eipä tietenkään. Parempi kysymys kuuluu: aikooko keskusta harkita uudelleen tukeaan Suomen osallistumiselle elpymispakettiin. Vastaus siihenkin kysymykseen on, että eipä tietenkään, Halla-aho tylyttää.

Perussuomalaiset haluavat, että Suomessa päättäjät asettavat Suomen ja suomalaiset etusijalle.

– Tämän vuoksi emme halua, että punavihreä hallitus jatkaa. Paras ja ainoa tapa panna piste punavihreälle hallitukselle on äänestää kuntavaaleissa perussuomalaisia. Kun keskusta lähtee, lähtee myös hallitus, Halla-aho sanoo.

Hänen mukaansa kaikki puolueet ymmärtävät hyvin tämän asetelman.

– Ennustin jo syksyllä, että tulemme näkemään hyvin likaisen vaalikampanjan. Kilpailijamme ovat paniikissa ja valmiita mihin tahansa temppuihin. Viime aikoina olemme nähneet, että Yhdysvaltain tapahtumia on käytetty lyömäaseena perussuomalaisia vastaan. Keskustan entistä puheenjohtajaa tönäistiin liikennevaloissa, ja keskustan nykyisen puheenjohtajan virtuaalista vaalitilaisuutta häirittiin. Nämä tapaukset saivat valtavasti huomiota julkisuudessa, ja syyllinen niihinkin löytyi hyvin nopeasti perussuomalaisista.

Muutos syntyy vain äänestämällä ja lähtemällä ehdokkaaksi

Halla-aho huomauttaa, että toistaiseksi ei tiedetä, keitä nämä tönäisijät ja häiritsijät ovat, tai millaisia motiiveja heillä oli.

– Meillä perussuomalaisilla ei kuitenkaan ole mitään vaikeuksia sanoa myös omille kannattajillemme: älkää käyttäkö epäasiallisia tai laittomia keinoja! Paitsi että ne ovat väärin, ne eivät myöskään edistä mitään tavoitteita. Toivon, että muut puoluejohtajat kykenevät antamaan saman evästyksen omille kannattajilleen. Älkää hyökätkö epäasiallisin tai laittomin keinoin, Halla-aho sanoo.

Kaikkein eniten nykyisen menon kannattajat pelkäävät sitä, että perussuomalaiset voittavat vaalit.

Halla-aho toistaa, että jos haluaa muutosta nykyiseen menoon, sitä ei edistetä laittomin tai epäasiallisin keinoin vaan äänestämällä perussuomalaisia ja lähtemällä perussuomalaisten ehdokkaaksi kuntavaaleihin.

– Perussuomalaisten vastustajille haluaisin sanoa: niin tuomittavia kuin kaikenlaiset koskemattomuuden loukkaukset ovatkin, älkää pyrkikö lypsämään niillä poliittista hyötyä tai käyttämään niitä lyömäaseina syyttömiä vastaan. Etenkin jos kansalaisille muodostuu sellainen kuva, että poliitikot liioittelevat itseensä kohdistuneita hyökkäyksiä tai antavat niistä perätöntä tietoa, tämä rapauttaa päättäjien uskottavuutta, joka ei muutenkaan ole parhaalla mahdollisella tolalla.

Päättäjien pitäisi puolustaa kansalaisia

Halla-aho muistuttaa, että päättäjät ovat, tai heidän pitäisi olla, puolustamassa kansalaisten asiaa.

– Kansalaisen pitäisi olla päähenkilö. On hyvä, että päättäjiin kohdistuvat tönäisyt ja häirinnät otetaan vakavasti, mutta kenties samanlaisella vakavuudella pitäisi suhtautua myös asioihin, joita tapahtuu tavallisille kansalaisille väärien poliittisten päätösten seurauksena.

Viime vuosina moni suomalainen, myös lapsi tai nuori, on joutunut pahoinpidellyksi tai raiskatuksi tai menettänyt henkensä tietoisen politiikan seurauksena.

– Näiden rikosten uhrit, tai uhrien omaiset, varmasti ajattelevat, että kunpa teot olisivatkin jääneet tönäisyn tai sanallisen häirinnän asteelle. Kun edellisten eduskuntavaalien alla peräänkuulutimme päättäjien vastuuta omien päätöstensä seurauksista ja uhreista, meitä syytettiin tragedioilla ratsastamisesta. Tämä konteksti on ehkä syytä pitää mielessä myös nykyisessä keskustelussa, Halla-aho sanoo.

Suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus tärkeintä

Halla-aho sanoo, että vaikka kuntavaaleilla on yleispoliittinen merkitys, samalla niillä on myös paikallinen, kuntapolitiikkaan liittyvä merkitys.

– Meidän keskeiset opinkappaleemme ovat samat niin valtakunnantasolla kuin paikallisestikin: hyvinvointi syntyy työstä ja yrittämisestä, ei verottamisesta. Omaisuuden myyminen, himoverotus ja velka eivät ole kestäviä teitä eteenpäin. Asiat on kyettävä panemaan tärkeysjärjestykseen, ja meille tärkeysjärjestyksen kärjessä on suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus.

– Perussuomalaisilla on erikoinen ja ilahduttava kannattajaprofiili. Olemme suosituin tai toiseksi suosituin puolue sekä duunareiden, yrittäjien että viljelijöiden keskuudessa. Olemme vahvoja sekä kaupungeissa että maaseudulla. Tämä on seurausta siitä, että me emme aja yhden ryhmän intressejä muiden ryhmien kustannuksella. Tunnistamme erilaisten suomalaisten yhteisen edun, ja pyrimme torjumaan uhkia ja ongelmia, jotka kohdistuvat kaikkiin suomalaisiin, Halla-aho painottaa.

 

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Maaliskuu 2021 (6)
Helmikuu 2021 (51)
Tammikuu 2021 (51)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com