Muistakaa vetää herätyskello

7/8/20131 kommentti          Bookkaa tämä

V-S Sairaanhoitopiiri käynnistää YT-neuvottelut

7/8/2013

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) aikoo käynnistää yt-neuvottelut henkilökunnan kanssa. Syynä on piirin taloudellinen tilanne, joka johtoryhmän mukaan on kehittynyt vakavaksi. Kuluvan tilikauden alijäämäennuste on kasvanut huhtikuisesta 15,5 miljoonasta eurosta 17,1 miljoonaan. Yt-neuvottelujen aloittamista esitetään sairaanhoitopiirin hallitukselle, joka kokoontuu ensi tiistaina.

Poikkeama jo valmiiksi alijäämäiseksi suunniteltuun budjettiin olisi ennusteen mukaan 13,2 miljoonaa euroa.

Yt-neuvottuluissa tavoiteltaisiin yli 9,3 miljoonaan euron säästöjä. Vaihtoehtoina olisivat irtisanomiset, lomautukset ja palkanalennukset. Koko henkilökunta olisi lomautettava 8–9 päivän ajaksi tänä vuonna, jotta säästötavoite toteutuisi. Jos lomarahat puolitettaisiin, säästöä kertyisi lähes 4,7 miljoonaa euroa. Jos kuukausipalkkoja alennettaisiin, joulukuun palkkaa olisi leikattava 7,2 prosentilla.

Irtisanomisten todetaan vaikeuttavan rekrytointia takaisinottovelvoitteen takia ja vaikuttavan negatiivisesti työilmapiiriin ja vähentävän kassavirtaa. Myös lomauttamisten arvioidaan alentavan tuottavuutta ja heikentävän työmotivaatiota. Palkanalennukset saattaisivat johtaa oikeusjuttuihin ja siihen, että osa henkilöstöstä vaihtaisi työpaikkaa. Työnantajan maineen arvioidaan kärsivän joka tapauksessa.

Vakauttamisohjelma ei näytä tuottavan tuloksia riittävän nopeasti. Virkamiesten arvion mukaan talous voidaan saada ”vakauttamisohjelman mukaiseen toimintakulu-uraan”, mutta se edellyttäisi muutoksia palvelurakenteeseen. Niiden valmistelu ja toteuttaminen vievät enemmän aikaa kuin vakauttamistoimille on mahdollista antaa.

Toiminnan sitovien nettokulujen ylitykseksi arvioidaan yhtymätasolla 12,2 miljoonaa euroa, josta Tyksin osuus on 7,4 miljoonaa euroa. Tuotot jäsenkunnilta ovat ennusteen mukaan alittamassa arvioidun 3,4 miljoonalla eurolla.

Palkkoja maksettaisiin kuitenkin 6,2 miljoonaa euroa enemmän kuin budjettiin on varattu, palveluja ostetaan 3,3 miljoonalla yli arvioidun ja materiaaleja 1,7 miljoonalla eurolla budjetoitua enemmän.

Vuodeosastokapasiteettia on vähennetty, mutta ”henkilökunnan työpanos” ei ole vähentynyt samassa suhteessa. Johtoryhmän mukaan talouden tilaa ei voida korjata puuttumatta nykyistä nopeammin henkilöstökustannuksiin säästövapaiden, sijaisten käytön minimoinnin sekä virkojen ja toimien täyttämättä jättämisen lisäksi.

Piirin viime vuoden tilinpäätös oli 24,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Se poikkesi talousarviosta 18 miljoonaa euroa.

Lähde: Aamuset

1 kommentti          Bookkaa tämä

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen

7/8/2013

Lastenpsykiatrian erikoislääkärin Jari Sinkkosen mielestä perheet pyörivät nykyään liikaa lasten ympärillä.

–Kaikki elämä ei saa olla sitä, että viedään lasta paikasta paikkaan ja mietitään, mikä kehittäisi hänen aivojaan eniten.

Sinkkonen olisi valmis kärräämään kaiken maailman palikkatestilaatikot yhteen kasaan ja tuikkaamaan sen tuleen.

–Työnnämme lapsille virikkeitä sellaisella tahdilla, että siinä ei ole mitään rajaa. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan lapsella on jo ennen syntymäänsä 15 lelua. Ei siinä ole mitään tolkkua.

–Nykyisin lapsen kasvattamisesta on tullut suoritus ja vanhemmuudesta puurtamista. Oikeasti lapsesta on huojentavaa, kun kaikki ei pyöri hänen ympärillään.

Sinkkonen myös muistuttaa, että lasten leikeissä ei pidäkään olla mitään järkeä.

–Lasten tehtävä on säntäillä metsässä räkä poskella ja tehdä asioita, joissa ei ole päätä eikä häntää.

Tätä "ei ole mitään järkeä" tai "ei ole päätä eikä häntää" -vertausta käytetään juuri nyt runsaasti mediassa.

Muistaakseni Katainenkin käytti suunnilleen samaa sanontaa.

Olen kuitenkin sitä mieltä, että Sinkkonen on enemmän oikeassa kuin Katainen.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Kreikka hakee apua Yhdysvalloilta

7/8/2013

Kreikalla ei ole uusia suunnitelmia kiristää talousvyötä. Ensi kuussa tarkistuskäynnille saapuvan troikan on kuitenkin puhuttu vaativan minimipalkkojen rukkaamista yhä alemmas.

Kreikan pääministeri matkustaa Yhdysvaltoihin hakemaan tukea presidentti Barack Hussein Obamalta.

Lähde: Taloussanomat

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Budjetin alijäämä Kreikan lukemissa

7/8/2013

Valtiovarainministeriö on raapinut kasaan ensi vuoden valtion budjettiesityksen, joka on 6,6 miljardia alijäämäinen. Kun loppusumma on 53,9 miljardia, niin alijäämä on noin 12 prosenttia.

Siis 12 prosenttia! Se on järkyttävän paljon. Se on niin paljon, että näiden lukujen valossa valtion talous on vapaassa pudotuksessa. Olemme siirtymässä samaan seuraan Kreikan kanssa.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen taitaa myös mustan huumorin. Hän nimittäin totesi tänään, että "budjettineuvottelut sujuivat vaikeasta taloustilanteesta huolimatta hyvin".

Jos 12 prosentin alijäämä on yhtä kuin hyvin, niin millään ei enää ole mitään väliä.

Koko hallitus saa budjetin eteensä  28.-29. elokuuta budjettiriihessä, mutta siellä käytävä kinastelu eli poliittinen teatteri éi tuone merkittäviä muutoksia.

Kansanedustaja Reijo Tossavainen (ps)

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Toimintakyvytön hallitus on uhkatekijä Suomelle

7/8/2013

Perussuomalaiset katsovat huolestuneina, kuinka Suomen talouden mittarit näyttävät punaista ja uusia irtisanomisuutisia tulee lähes päivittäin. Hallitus ei tässä tilanteessa voi seisoa toimettomana ja odottaa kansainvälisen talouden nousua.

Hallituksen vasemmistopuolueet ovat kuorossa vaatineet budjettielvytystä ja oikeisto rakenteellisia uudistuksia. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Pirkko Ruohonen-Lernerin mielestä keskustelusta on virheellisesti saanut kuvan, että nämä toimet olisivat jotenkin toisensa pois sulkevia.

- Näin ei ole, sillä budjettielvytys vaikuttaa lyhyellä tähtäimellä ja rakenteelliset uudistukset pitkällä. Suomi on nyt siinä tilassa, että tarvitsemme kumpaakin, Ruohonen-Lerner sanoo ja muistuttaa, että perussuomalaiset esittivät jo keväällä valtiontalouden kehysten yhteydessä ”viiden paketin ohjelman”, joka sisälsi elvytystä pakollisten tieverkkoinvestointien ja homekoulukorjausten aikaistamisen muodossa sekä useita rakenteellisia uudistuksia.

- Esimerkiksi työllisyyspakettimme sisältää useita keinoja yli 50-vuotiaiden työllisyyden parantamiseen, josta pääministeri Katainen on viime päivinä ollut huolissaan. Vielä kesäkuussa nämä eivät hallituspuolueille kelvanneet, mutta nyt ilmeisesti hallituspuolueetkin ovat heränneet maamme tilanteen vakavuuteen, Ruohonen-Lerner toteaa.

Ruohonen-Lernerin mukaan valtiovarainministeriön budjettiehdotus ei sisällä niitä työkaluja, joilla Suomi saadaan taas nousuun.

- Budjettiesityksen alijäämä on 6,6 miljardia euroa ja työttömyyden odotetaan jatkavan kasvuaan. Näin ollen on selvää, että ilman pikaisia lisätoimia hallituksen keskeisiltä talouslinjauksilta on pudonnut pohja, Ruohonen-Lerner toteaa.

Perussuomalaiset ovat tyytyväisiä valtiovarainministeri Urpilaisen lupaukseen tuoda budjettiriiheen hallituksen päätettäväksi merkittäviä työllisyyttä ja talouskasvua kohentavia rakenteellisia uudistuksia.

- Toivomme, että näin todella on, eikä käy kuten niin monta kertaa aikaisemminkin tämän hallituksen kanssa, eli kovia lupauksia ei lunasteta, Ruohonen-Lerner sanoo ja painottaa, että Suomi ei tarvitse hallitukselta lisää puhetta vaan tekoja.

- Toimintakyvytön hallitus on maamme talouden suurin uhkatekijä, Ruohonen-Lerner summaa.

Lisätietoja:

Pirkko Ruohonen-Lerner

050 512 2788

1 kommentti          Bookkaa tämä

Suomen velka ylittää 100 000 000 rajan

7/8/2013

Valtio joutuu valtiovarainminsiteriön budjettiesityksen mukaan ottamaan ensi vuonna 6,6 miljardia euroa lisää velkaa. Velkamäärä nousee 98 miljardiin euroon.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sd.) mukaan ministeriössä uskotaan edelleen, että talouden käänne parempaan tulee tapahtumaan tämän vuoden aikana.

Urpilaisen mukaan talouden rakenneuudistuksia pitää aikaistaa.

-On välttämätöntä, että hallitus aikaistaa rakenneuudistuksia. Olen antanut kansliapäällikkö Martti Hetemäelle toimeksiannon valmistella rakenneuudistuksia. Tarkoitus on, että päätöksiä voitaisiin tehdä ennen joulua. Pidän tätä erittäin tärkeänä Suomen talouden uskottavuuden kannalta, hän sanoi.

Urpilainen ei halunnut ottaa kantaa siihen, millaisia rakenneuudistuksia ministeriössä mietitään.

-Olen oppinut siihen, että julkisessa keskustelussa ei kannata esittää konkreettisia ehdotuksia, koska ne ammutaan nopeasti alas. Tästä ei ole tarkoitus tehdä mitään tussahdusta. Sen takia en lähde luettelemaan rakenneuudistuksia.

Urpilaisen mukaan voidaan miettiä myös valtion finanssisijoitusten käyttöä. Hän pitää rakenneuudistuksia kuitenkin tärkeämpinä. Hän korosti myös tulevan palkkaratkaisun tärkeyttä. Urpilaisen mukaan nyt jos koskaan tarvitaan maltillista palkkaratkaisua.

-Suomalaisten pitää ymmärtää, että aika mennyt ei koskaan enää palaa. Olemme täysin uudenlaisessa tilanteessa.

Ministeriön esitys pitää sisällään siis uutta velkaa valtiolle. Tämä tarkoittaa, ettei hallitusohjelmaan linjattu velkaantumisen taittaminen toteudu.

-Tehdyillä päätöksillä valtion velkasuhdetta ei taiteta, Urpilainen myönsi tiedotustilaisuudessa.

Lähde: Uusi Suomi

1 kommentti          Bookkaa tämä

Selviääkö Suomi

7/8/2013

Kunnilla ja valtiolla on myös valtava byrokratia, joka maksaa maltaita.

Tarvitsemmeko oikeasti jokaisen viran joka on käytössä?

Ei ole pelkästään oman kokemukseni kautta tullut selväksi, että valtiolla ja kunnilla on valtava määrä henkilöitä vain suojatyöpaikoissa joilla ei ole mitään merkitystä.

Tietysti myös kaikki palvelut on turvattava kahdella kielellä. Käännetään joka ikinen uutinen ja lause myös Ruotsiksi. Samma på svenska.

Me emme selviä tästä, ottamalla lisää lainaa. Nyt on aika laittaa kulut kuriin ja kohdentaa rahat niin, että niillä saadaan jotain järkevää aikaiseksi.

Jokainen voi sitten omilla rahoillaan tehdä mitä lystää.

Matias Härkönen Uuden Suomen blogissa

1 kommentti          Bookkaa tämä

Ei järjen häivää

7/8/2013

Pääministeri Jyrki Kataisen mukaan luvassa oleva täsmäelvytys on kuin pisara meressä. Sillä ei Suomen taloutta käännetä. Lisävelan ottaminen laajempaa elvytystä varten on Kataisen mukaan silti järjetöntä.

Tämä lienee Kataiselta ensimmäinen rehellinen repliikki urallaan, eli nyt ei voi syyttää valehtelusta. Samalla hän tuli myöntäneeksi, että kaikki aiempi oli valetta.

Millä eväillä tällainen kaveri on Suomen pääministeri?

Elvyttäminen infran kunnostuksen kautta pitää tehdä isossa mitassa ja jättää sitten velat maksamatta.

Samalla tavoin ne etelän rakennushankkeetkin on rahoitettu.

Sillä vaan ei saada Jyrkille mitään palkkiovirkaa, mikä lienee kansallinen tappio?

Yrittäjä Timo Isosaari Usarissa

1 kommentti          Bookkaa tämä

Rakkauden apostoli

6/8/2013

Rakkauden apostoli Miihkali Jungner, jota myös ilkeästi Pelle Hermanniksi kutsutaan, on kääntämässä kelkkaansa.

Ei ole aikaakaan siitä, kun hän oli vielä sitä mieltä, että Suomeen pitää rakentaa runsaasti moskeijoita, jotta saamme väliä, elämää ja kumbaijaa suomalaiseen elämänmenoon.

Nyt hän on yllättäen huomannut, että kaikki meneekin päin helvettiä ja Suomen tilanne on vaarallinen.

Mistä näitä tonttuja oikein sikiää?
Ja vielä kaikki kunniakkaassa SDP:ssä.

Tämä sama liturgia on kuultu jo tuhansista suista ja luettu sadoista blogeista.

Jotain tarttis tehdä, mutta Jungnerista tuskin on apua ongelmien ratkaisemiseen, koska hän on täysin turha mies ja erinomainen esimerkki hyväveli -järjestelmästä, vai luuletteko, että hän olisi aikanaan päässyt Ylen katastrofaaliseksi johtajaksi ilman ison mörkön, putkimies Paavo Lipposen, apua.

Paavolta on vieläkin selvittämättä, kuinka paljon hän sai konsulttipalkkiolta venäläisiltä, kun hän härkkäsi kaasuputken kulkemaan Suomen aluevesien kautta.

Mediakin ymmärsi viisaasti vaieta.

Sen verran kuitenkin sanoisin Jungnerille, että tee nyt sinäkin parhaasi, jotta hallitus pysyisi pystyssä seuraaviin vaaleihin saakka, niin tuho olisi täydellinen.

Suomen taloustilanne on vaarallinen

Moni kesälaitumelta palaava on törmännyt huolestuttaviin taloustietoihin. Ei ihme, sillä Suomi on ajautumassa vaarallisille vesille, tai tarkemmin, suomalainen hyvinvointivaltio on ajautumassa vaarallisille vesille. Jos me jatkamme tekemättä mitään, voimme heittää nykyisenkaltaiselle hyvinvointivaltiolle jäähyväiset viimeistään ensi vuosikymmenellä.

Ongelma ei ole pelkästään hitaasti toipuva kansainvälinen talous tai edelleen vahvasti alijäämäinen valtiontalous. Sen lisäksi Suomella on erityinen kestävyysvajeongelma, jollaista ei esimerkiksi muista pohjoismaista löydy. Suurin haaste on kuitenkin hidas talouskasvu. Jos Suomi olisi jatkanut tasaista kasvua vuodesta 2006, olisi valtiontalous tällä hetkellä noin kuusi miljardia euroa ylijäämäinen. Taantuma on leikannut bruttokansantuotteesta vuositasolla 30 miljardia euroa.

Tilannetta pahentaa selkeä apatia. Eri aloilta kuuluu ikäviä uutisia, taloudelliset valopilkut ovat harvassa. Yleinen ilmapiiri on kääntymässä sisäänpäin, riskiä ei olla enää valmiita ottamaan, mahdollisuudet jäävät käyttämättä. Jälkeenpäin tarkastellen viime kevään kehysriihen ympärillä käyty keskustelu kuvaa totaalista ymmärtämättömyyttä tilanteen vakavuudesta.

Merkittävät miljardipanostukset kasvuun ja työllisyyteen jäivät yksittäisen yksityiskohdan, osinkoverotuksen, auki jääneiden yksityiskohtien vatvomiseen. Kevään puheissa moni oli vaatimassa hyviin tarkoituksiin rahaa, jota ei kerta kaikkiaan ole. Kriisitietoisuus uupuu, mutta tuskin enää kauaa.

Pelkkä kriisin toitottaminen ilman korjaavia toimenpiteitä johtaa entistä syvempään apatiaan. Siksi hallituksen on syksyn budjettiriihessä pakko tarttua ongelmiin päättäväisellä kädellä. Erityisesti tarvitaan rakenteellisia uudistuksia. Uudistuksia on syytä laittaa liikkeelle jo syksyllä, vaativammat hankkeet pitää aikatauluttaa uskottavasti ja ripeästi. Kunta- ja sote-uudistuksessa ei ole varaa aikalisiin. Työelämän pidentämistä pitää valmistella niin, työmarkkinaosapuolten neuvottelema tulos saadaan eduskunnalle ensi vaalikaudella.

Merkittävään elvytykseen ei nykyisessä tilanteessa ole varaa, velkaelvytys olisi jopa vaarallista. Sen sijaan kaikki liikenevät resurssit on syytä ohjata työllisyyttä mahdollisimman hyvin edistäviin toimenpiteisiin.

Syksystä tulee vaativa kuuden puolueen hallitukselle.

Toivoa sopii, isänmaan edun nimissä, että rohkeutta ja viisautta kipeisiin päätöksiin löytyy. Tästä riihestä ei riitä mannaa jaettavaksi omille kannattajille, ei kenelläkään. Jutta Urpilaisen avauspuheenvuoro valtiovarainministeriön budjettivalmistelusta lupaa hyvää. Tilannetta seuraavien kansalaisten on hyvä tietää, että tällä kertaa jokainen lisämenovaade, joka ei edistä työllisyyttä tai nopeuta rakenneuudistuksia, on uhka hyvinvointivaltion kestävyydelle. 

Lähde: Uusi Suomi

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Helmikuu 2019 (38)
Tammikuu 2019 (126)
Joulukuu 2018 (152)
Marraskuu 2018 (102)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (136)
Heinäkuu 2018 (129)
Kesäkuu 2018 (81)
Toukokuu 2018 (85)
Huhtikuu 2018 (49)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (53)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (47)
Marraskuu 2017 (45)
Lokakuu 2017 (71)
Syyskuu 2017 (50)
Elokuu 2017 (59)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (27)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (41)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (44)
Joulukuu 2016 (36)
Marraskuu 2016 (20)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (50)
Elokuu 2016 (64)
Heinäkuu 2016 (27)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (69)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (45)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (105)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (116)
Syyskuu 2015 (153)
Elokuu 2015 (76)
Heinäkuu 2015 (71)
Kesäkuu 2015 (75)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (54)
Maaliskuu 2015 (85)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (80)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (74)
Lokakuu 2014 (67)
Syyskuu 2014 (57)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (48)
Kesäkuu 2014 (37)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (63)
Maaliskuu 2014 (67)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (46)
Joulukuu 2013 (45)
Marraskuu 2013 (54)
Lokakuu 2013 (75)
Syyskuu 2013 (76)
Elokuu 2013 (96)
Heinäkuu 2013 (89)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (59)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (35)
Tammikuu 2013 (37)
Joulukuu 2012 (29)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (64)
Syyskuu 2012 (59)
Elokuu 2012 (65)
Heinäkuu 2012 (63)
Kesäkuu 2012 (58)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (75)
Helmikuu 2012 (63)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (38)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (60)
Syyskuu 2011 (93)
Elokuu 2011 (65)
Heinäkuu 2011 (43)
Kesäkuu 2011 (58)
Toukokuu 2011 (75)
Huhtikuu 2011 (56)
Maaliskuu 2011 (65)
Helmikuu 2011 (41)
Tammikuu 2011 (16)
Joulukuu 2010 (25)
Marraskuu 2010 (45)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (20)
Elokuu 2010 (36)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (34)
Toukokuu 2010 (43)
Huhtikuu 2010 (34)
Maaliskuu 2010 (58)
Helmikuu 2010 (37)
Tammikuu 2010 (30)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (24)
Lokakuu 2009 (24)
Syyskuu 2009 (31)
Elokuu 2009 (31)
Heinäkuu 2009 (37)
Kesäkuu 2009 (39)
Toukokuu 2009 (34)
Huhtikuu 2009 (28)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (44)
Tammikuu 2009 (24)
Joulukuu 2008 (12)
Copyright © Tapioarjo.com