Vasarahammer

2/10/2014

Maan mainio sanan säilän heiluttaja Vasarahammer availee sanaista arkkuaan - minusta aivan liian harvoin.

Mutta hänellä on joka kerta painavaa asiaa.

Ja koska, kuten tunnettua, olen laiska kirjoittamaan, ja kun tekstikin on parempaa kuin omani ja taustat tarkemmin tutkittuja ja punnittujaa, niin miksen lainaisi häntä?

Tässä Vasarahammerin viimeisin, kuvan kera.

Olkaa niin hyvät.

 Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalla teologian tohtori Inkeri Rissanen ja uskontotieteen professori Tuula Sakaranaho esittivät islamin opetusta keinona torjua nuorten suomalaismuslimien radikalisoitumista.

Ajatus kuulostaa varmasti asiaa tuntemattomien korvaan hienolta. Jos kerran terroristeja Syyriaan ja Irakiin värväävä Islamilainen Valtio ei edusta oikeaa islamia, kuten maailman johtajat sanovat, opetetaan nuorille oikeaa islamia, jotta he ymmärtävät pysyä erossa väärästä islamista. Voisi jopa kysyä, miksi kukaan ei ole keksinyt tätä aiemmin.

Paitsi että yritetty on jo. Entinen Hizb ut-Tahririn jäsen Ed Husain julkaisi vuonna 2007 kirjan ”The Islamist”, jossa hän kuvaili omaa radikalisoitumistaan ja siitä selviämistään. Hän ehdotti lääkkeeksi radikalisoitumiseen islamia, ei siis islamismia, jota Hizb ut-Tahrir edustaa. Kirjan lukeneelle ei koskaan selvinnyt, mitä tämä islamismista poikkeava islam oikein on ja miten sen avulla estetään nuorten muslimien radikalisoituminen.

Husain itse pelastui muistelemalla isoisänsä islamia. Kirjan perusteella se oli jotakin ihmeellistä ja ihanaa mutta lukijalle asti ei välity Husaynin tuntemusten lisäksi oikein mitään konkreettista siitä oikeasta islamista.

Rissanen ja Sakaranaho ehdottavat myös islamia lääkkeeksi. Tosin heidän islaminsa on valtiollista ja opetusohjelmaan kirjattua. Artikkelissa tämän oikean islamin sisältö jää kertomatta.

Miten kumota värvääjien argumentit?

Yhdysvalloissa joukko muslimioppineita julkaisi avoimen kirjeen Islamilaiselle valtiolle. Siinä yritetään kumota Islamilaisen valtion argumentit. Tiivistelmässä on lueteltu asioita, jotka heidän mukaansa ovat islamin mukaisia mutta Islamilaisen valtion ideologian ja käytäntöjen vastaisia.

En lähde tässä kumoamaan väitteitä vaan kehotan lukemaan Robert Spencerin vastineen avoimelle kirjeelle. Poimin tiivistelmästä ainoastaan kolme väitettä:

”Islam kieltää viattomien surmaamisen.”

Kyllä kieltää, mutta ketkä ovat niitä viattomia? Islamilaisen valtion jihadistit eivät usko tappavansa viattomia.

”Islam kieltää pakkokäännyttämisen.”

Tämä on totta mutta ei-muslimien kohteluun liittyvien sääntöjen tarkoituksena on tehdä heidän elämänsä kurjaksi, jotta he kääntyisivät islamiin. Näin pakottamisen ja vapaaehtoisuuden välinen raja hämärtyy.

”Islam kieltää orjuuden. Se kumottiin yleismaailmallisella konsensuksella.”

Tämä ei ole totta. Orjuutta harjoitetaan laajalti Pohjois-Afrikassa ja Saudi-Arabiassa ja muualla siksi, koska islam siunaa sen.

Spencerin mukaan on epätodennäköistä, että avoin kirje onnistuu kääntämään kenenkään päätä. Lisäksi kirjeen allekirjoittaneiden joukossa on henkilöitä, jotka kannattavat kalifaattia (mutta eivät Islamilaisen valtion kalifia), sharia-lakia ja sen Hudud-rangaistuksia kuten käsien amputointia varkailta tai kivityksiä aviorikoksesta.

On siis erittäin epätodennäköistä, että Islamilaisen valtion edustama islam pystyttäisiin kumoamaan islamilaisilla argumenteilla. Sen sijaan länsimaisen liberaalin usko oikeaan islamiin rauhan uskontona ja Islamilaisen valtion edustamaan väärään islamiin voi toki vahvistua.

Rissasen ja Sakaranahon lääkkeet

Palataan takaisin Helsingin Sanomien artikkeliin. Rissanen ja Sakaranaho viittavat tuntemattomaksi jäävään brittiläiseen tutkimukseen, jonka mukaan radikalisoitumiseen näyttää johtavan kolme tekijää: alhainen sosioekonominen asema, poliittisten vaikutusmahdollisuuksien vähäisyys ja puutteellinen uskonnon tuntemus.

Kirjoittajat ottavat nämä väitteet totena ja toteavat:

”Suomessa koulujen antama islamin opetus lisää oppilaiden uskonnon tuntemusta ja tukee muslimioppilaiden identiteetin rakentumista. Samalla se tarjoaa yhden väylän yhteiskuntaan kotoutumiselle.”

”Yhteiskunnan tarjoama islamin opetus saa oppilaat tuntemaan, että heillä on oikeus tuoda uskonnollinen identiteettinsä myös kouluun. Islamin opettajat pyrkivät tukemaan oppilaiden käsitystä siitä, että on mahdollista sitoutua yhtä aikaa sekä kansalaisuuteen että islamiin – hyvä muslimi on myös hyvä kansalainen.”

Kuulostaa kauniilta sanahelinältä. Siinä ei mainita sanallakaan, miten radikaalien väärä islam kumotaan. Muslimien keskimääräistä huonompi sosioekonominen asema on toki totta mutta mikseivät muunuskoiset samassa sosioekonomisessa asemassa olevat radikalisoidu samalla tavalla ja liity Islamilaisen valtion kurkunleikkaajiin? (Kyllähän he saattavat liittyä mutta kääntyvät ensin islamiin).

Poliittisten vaikutusmahdollisuuksien puute vaikuttaa marxilaiselta löpinältä, jolle ei kannata panna suurta painoa. Britanniassa on useita politiikassa menestyneitä muslimeja, jotka ovat nousseet jopa ministeriksi ja parlamentin ylähuoneen jäseneksi.

Yllä oleva sitaatti onkin vetoomus valtiollisen islamin opetuksen puolesta eli artikkelin kirjoittajat tuntuvat olettavan, että islamin opetus kouluissa parantaa muslimioppilaiden uskonnon tuntemusta ja näin vähentää radikalisoitumista. Näin sanotaan maassa, josta on lähtenyt Syyriaan taistelemaan eniten ihmisiä muslimien määrään suhteutettuna.

Radikalisoitumisen estämiskeinojen sijasta kirjoittajat kuvaavat monisanaisesti nuorten muslimien vaikeuksia sopeutua länsimaiseen yhteiskuntaa ja tekijöitä, jotka lisäävät radikalisoitumisen todennäköisyyttä. Valitettavasti kirjoittajat sortuvat perinteisiin monikulttuuriklisheisiin:

”Islamin kielteinen julkisuuskuva raskauttaa musliminuorten elämää. Nuoret joutuvat rakentamaan identiteettiään tilanteessa, jossa heidän perheidensä uskonnollinen tausta on jatkuvan hyökkäyksen kohteena.”

Näin musliminuorista tehdään uhreja, jotka eivät ole vastuussa päätöksistään. Lisäksi kielteisen julkisuuskuvan syyt jäävät kertomatta. Lukijan annetaan näin ymmärtää, että islamilla itsellään ei ole mitään tekemistä kielteisen julkisuuskuvan kanssa. Suomalaisia moititaan kielteisestä asenteesta islamiin:

”Aihetta huoleen antavat myös tutkimukset, joiden mukaan suomalaisten asenteet muslimeita kohtaan ovat Euroopan kielteisimpiä. Tämä kertautuu myös koulussa. Muslimioppilailla saattaa olla jatkuva tarve puolustaa islamia ja muslimina oloa.”

”Pahimmillaan tarve puolustaa omaa perinnettä voi johtaa fundamentalistisiin reaktioihin.”

Näin on kätevästi saatu vääräuskoinen suomalainen syylliseksi musliminuorten radikalisoitumiseen. Kirjoittajat jatkavat:

”Jotta tämä kehityskulku saadaan katkeamaan, eri taustoista tuleville ja eri uskontoja edustaville nuorille on tarjottava kokemuksia siitä, että he ovat suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä. Nuorten syrjäytymistä on pyrittävä kaikin keinoin estämään tukemalla koulunkäyntiä ja työelämään pääsyä.”

Lääkkeeksi tarjotaan sitä samaa vanhaa eli lisää rahaa kotouttamiseen. Helsingin Sanomien artikkelin kommenttiosastossa Rissanen ja Sakaranaho saavat joiltakin kirjoittajilta melko tyrmäävän vastaanoton. Nimimerkki Voi vee kirjoittaa:

”Kuten historiallisista islamin omista lähteistä tiedämme, profeetta mm. ohjeisti raiskaamaan oikein niin avioliitossa kuin sotatilanteissakin. Samoin kaulojen katkaisun perinne juontaa juurensa profeetan omista toimista: katkaisuttihan hän kokonaisen heimon kaulat ja hävitti heidät sukupuuttoon. Täsmälleen samoin toimii mm. Isis nyt. Profeetta myös käski tappaa jokaisen, joka luopuu islamin uskostaan. Kokonaan oma lukunsa on profeetan lapsimorsian Aisha, jonka vuoksi tuhansia muslimityttöjä naitetaan vanhoille miehille heidän vanhuudenpäiviensä ratoksi.”

”Kun tuota yllä olevaa hyvin vajaata listaa silmäilee, niin huomaa, että islamin huonon julkisuuskuvan takana on islam itse. Kun kerran suomalaiset suhtautuvat islamiin kielteisemmin kuin muiden maiden kansalaiset, niin kyllä se minun mielestäni kertoo meidän hyvästä lukutaidostamme ja luetun ymmärtämisestämme.”

Helsingin Sanomien sensuurilinja on löystynyt sitten viime näkemän tai moderaattorilla on ollut muita kiireitä.

Kun puhutaan ”huonosta julkisuuskuvasta”, annetaan ymmärtää, että julkisuuskuvaa voisi jotenkin parantaa esimerkiksi kertomalla länsimaisille vääräuskoisille oikeasta islamista tai harjoittamalla uskontojen välistä dialogia. Näitä molempia tehdään koko ajan mutta propagandan teho heikkenee, koska se ei parhaimmillaankaan kykene hälventämään kuvia islamin nimissä harjoitetusta barbarismista.

Koska tämä barbarismi on suurelta osin islamin perustaja profeetta Muhammadin toimien jäljittelyä, julkisuuskuvan kiillottajilla on jyrkkä ylämäki kiivettävänään.

Islamilaisen valtion värvääjät eivät ole mitään idiootteja. Sitä mukaa, kun länsimainen sosiaalivaltio keksii keinoja estää radikalisoitumista, värvääjät keksivät uusia ja sofistikoituneempia tapoja saada uusia taistelijoita riveihinsä. Kovin paljon ei islamista kannattaisi valehdella, koska islamin todelliset opetukset tunteva osaa tunnistaa valheet ja puolitotuudet ja osoittaa ne käyttämällä Koraania ja profeetan esimerkkiä hyväkseen. Kaunisteltu kuva islamista uppoaa ehkä länsimaisiin aatteellisesti sitoutuneisiin monikulttuurin kannattajiin mutta ei välttämättä enää muihin.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Milloin sinä sait viimeksi sossuta tonnin laittaaksesi hampaasi kuntoon?

2/10/2014

Ne, jotka väittävät, etteivät humanitaariset maahantulijat saa mitään ylimääräisiä sosiaalitukia, valehtevat.
Tämä on nykyään arkipäivää muun muassa Vantaalla.

Minua kiinnostaisi tietää, mikä on tilanne Salossa.
Valitettavasti en saa sitä tietooni, koska kysymys on harkinnanvaraisesta tuesta, joka ei ole julkista. Edes paikallispoliitikolle.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Salon seudun Perussuomalaiset mukana seurakuntavaaleissa

2/10/2014

Ihmiselle arvokkaampi seurakunta

Salon seudun Perussuomalaiset ovat asettaneet yhdeksän ehdokasta Salon seurakuntavaaleihin. Vaalit järjestetään isänpäivänä 9.11. Ennakkoon voi äänestää 27.-31.10. eri puolella Saloa. Lisätietoja vaaleista löydät Salon seurakunnan sivuilta.

Salon seudun Perussuomalaiset ehdokkaat löydät Keskiryhmien listalta.

Perussuomalaisia edustavat:

111 Björkstrand Juha, Salo

116 Hemanus Klaus, Pertteli

125 Leivonen Keijo, Perniö as.

126 Leivonen Marjatta, Perniö as.

127 Leivonen Sanna, Perniö as.

130 Lundén Mikko, Salo

138 Pohjola Kirsti, Kanunki

148 Sundholm Jere, Tuohittu

155 Äyräväinen Tapio, Muurla

1 kommentti          Bookkaa tämä

Päivän mietelause

2/10/2014

Ruotsin televisio on kirjoittanut uusiksi 1. Mooseksen kirjan.

Siihen sisältyi sukupuolten tasa-arvon kannalta sopimaton väite, jonka mukaan nainen olisi tehty miehen kylkiluusta. Korrekti selostus on, että heitä tehtiin kaksi ja he saivat valita sitten itse oman seksuaalisen identiteettinsä.

Jouni J. Särkijärvi

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Huomio suunnataan muualle

2/10/2014

Aina, kun jossain maassa tai maanosassa vallitsee kriisi, niin poliitikot ja heille häntäänsä heiluttava media pyrkivät siirtämään kansan huomion muualle.

Yleensä he onnistuvat siinä sataprosenttisesti.

Suomessa keskustellaan nyt Natosta, Ukrainasta, Venäjästä, ekokatastrofista, sulavista jäätiköistä ja ties mistä.

Yksikään media ja erittäin harva poliitikko nostaa keskustelunaiheeksi Suomen entisen ja nykyisen hallituksen, jonka pitäisi panna parhaan kykynsä mukaan maan asioita kuntoon.

Yksinkertainen totuus on, että ne vähät toimet, jotka hallitus on - aivan liian myöhään - käynnistänyt, tulevat monta vuotta jälkijunassa. Ne ovat tekohengitystä, jolla päästään juuri ja juuri keskustan, joka on oppositiopuolue, avustuksella vaaleihin saakka.

Valtion velka kasvaa kasvamistaan, humanitaarisia maahanmuuttajia otetaan lisää syömään suomalaisten pöydässä, valtion ja kuntien byrokratia ja virkahenkilöiden määrä kasvaa, ay-liike vöyristyy ja lihoaa. Kusessa ovat suomalaiset veronmaksajat, vanhukset, syrjäytyneet, työttömät,  lapset ja nuoret. Heistä ei välitä kukaan.

Kaikken uskomattominta on se, että vaikka suomalaiset äänestäjät tietävät tilanteen oikein hyvin, he eivät toimi.

Tulevissa huhtikuun eduskuntavaaleissa äänestetään jälleen juuri niitä puolueita, jotka tämän omatekoisen katastrofin ovat saaneet aikaan.

Se, jos mikä on minusta käsittämätöntä.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Työttömyyden puhurit

1/10/2014

Kirjoitin eilen, että Salossa oli työttömiä elokuussa 14,9 prosenttia työvoimasta eli 3 806 henkilöä. Näistä asioista ei kuulemani mukaan saisi kertoa kansalaisille, sillä "sillä luodaan negatiivista ilmapiiriä".

Viis siitä.

Olen aina kannattanut avointa, sensuroimatonta keskustelua ja vapaata mielipiteen ilmaisua - vaikka ne olisivat vääriäkin - jokainen kun saa mokata ihan niin paljon kuin haluaa, omapahan on häpeänsä.

Minusta Salon asukkaiden pitää saada tietää, missä mennään. Lisäksi luvut ovat julkisia ja ne ovat vapaasti kenen tahansa hiemankin viitseliään yksilön saatavissa.

Kuten olen miljoona kertaa sanonut, Suomi ei selviä.

Salokaan ei selviä vaan liitetään hissun kissun Turkuun. Kun kuntaliitoksilla ei onnistuttu, käytetään tällä kertaa SOTE-sotkua ja johan tulee valmista. Tästä tulevina päivinä, jos laiskana miehenä viitsin kirjoittaa asiasta. Tässä vaiheessa annan vain oraakkelimaisen lausunnon ja totean, että olen melko tavalla apulaiskaupunginjohtaja Kai Saarimaan linjoilla. Tulkitkaa ihan miten haluatte.

Lomien mentyä kylmä ja pureva puhuri, kuten arvata saattoi, alkoi pyyhkiä Suomen yrityksissä.

Tänään on väen vähennyksistä ja yt-neuvotteluista tullut kolmelta yritykseltä ilmoitukset. Tieto ilmoitti irtisanovansa jopa 300 työntekijäänsä Suomesta. HKScan panee pihalle 50 henkeä ja Valio jopa 210 henkeä. Valio valittelee edelleen Venäjän vientiä, mutta osoittaa sormensa myös romahtaneisiin markkinoihin ja suomalaisten "surkastuneeseen ostovoimaan" - hauska sanonta sinällään.

Tiedämme myös, että Anttila ennakoi kaikkien kauppojensa sulkemista. Tämä koskettaisi seuraavalla kierroksella myös Saloa.

Jotain positiivistakin sentään Salosta kuuluu. Saksalainen kauppaketju Lidl on tietämäni mukaan rakentamassa uutta liikehuoneistoa Halikkoon, lähelle Pirkkatoria, itse asiassa Prisman ja Pirkkatorin väliin.

Kuten tunnettua, hyvä ystäväni ja perussuomalaisten hallitusryhmän toinen puolisko, Mikko Lundén, on töissä Cittarissa. Pesen hänet puhtaaksi jo etukäteen. En ole kuullut uutista Lidlin uusista hankkeista häneltä vaan täysin muilta tahoilta, jotka yleensä ovat hyvin perillä asioista, kuten suomalaisessa mediassa tavataan hauskasti sanoa.

Mikolla on työnantajaansa kohtaan vaitiolovelvollisuus ja siinä hän tietysti pysyy.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Pyramidihuijausta hämeenlinnalaisittain

1/10/2014

Lienette lukeneet tai kuulleet Hämeenlinnan kaupungista ja sinne kaavaillusta jättiläismäisestä autokeskuksesta Sunny Car Centeristä, jonka puuhastelijana on toimitusjohtaja Markku Ritaluoma?

Herra Ritaluoma on huijannut koko Hämeenlinnan kaupungin virkahenkilöstöä ja tietysti myös luottamushenkilöitä, etenkin kokoomuslaisia ja demareita.

Toukokuun viides päivä kuluvaa vuotta Hämeenlinna ja SCC sopivat 8,4 miljoonan euron tonttikaupasta, jolla siirrettäisiin kaupungin tontti yhtiön omistukseen. Kuinka ollakaan, maksu viivästyi. Sille oli syynsä.

- Kauppasumman maksun viivästyksen syy on kansainvälisen rahoituksen aikataulutuksen järjestäminen investorin taholta. Sunny Car Center pyrkii suorittamaan maksun mahdollisimman pikaisesti Hämeenlinnan kaupungille, Ritaluoma ilmoitti 4. heinäkuuta yhtiön verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa. Pari päivää myöhemmin Ritaluoma ilmoitti, että hänellä on hyviä uutisia: rahoitus on tulossa "toiselta puolelta maapalloa".

Kun Ritaluoma osallistui 11. elokuuta kaupunginhallituksen kokoukseen, rahoituksen järjestymiseen liittyneet "hyvät uutiset" olivat vaihtuneet "uutisiin".

Ritaluoma esitteli kaupunginhallitukselle kaksi mahdollista rahoittajaa, joista toinen oli Sambian ex-presidentin Frederick Chiluban leski Regina Chiluba.

Mahdolliset rahoittajat tekivät kaupunginhallitukseen tarvittavan vaikutuksen, sillä se päätti myöntää yhtiölle maksuaikaa syyskuun loppuun saakka.

Yhtiölle myönnettävän jatkoajan puolesta äänestivät kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok), Sari Myllykangas (sd), Satu Aaltonen (sd), Sirpa Laakso (sd), Anna-Kaisa Häppölä (sd), Tapio Vekka (kok) ja Juha Kallioinen (kok).

Ei-kannan ottivat varapuheenjohtaja Lulu Ranne (ps), Kari Ilkkala (ps), Ritva Oinonen (vas) ja Hannu Kärppänen (kesk).

Ranteen mukaan hänelle ei tullut yllätyksenä, että kaupunginhallitus päätti kaikesta huolimatta myöntää Sunny Car Centerille lisää maksuaikaa.

- Tässä on uskottu niin ihmeellisiä tarinoita ja satuja, että en yhtään ihmetellyt, että samalla linjalla jatkettiin loppuun asti, Ranne sanoo.

Kaupunginhallituksen elokuun ensimmäinen kokous oli Ranteen mukaan "melkoinen show".

- Hävettää muiden puolesta. Mahdollisista rahoittajista näytettiin diat, mutta mitään varmistettavia dokumentteja ei esitetty. Molemmat esitykset olivat sellaisia, ettei kukaan itseään kunnioittava liikemies tai maalaisjärjellä ajatteleva, asiaan hiemankin perehtynyt poliitikko, voisi laskea mitään niiden varaan, Ranne sanoo.

Ranne varoitti kaupungin johtoa jo reilusti ennen kuin Ritaluoma kertoi julkisuudessa maksaneensa poliisin varoituksesta huolimatta 336 000 euroa Regina Chiluban asianhoitajaksi esittäytyneen Mark Wilsonin ilmoittamalle eteläafrikkalaiselle tilille, jotta Chiluba voisi sijoittaa 33,6 miljoonaa euroa Hämeenlinnaan.

Tarina nauratti aluksi. Sitten hymy hyytyi.

Virkamiesten osuudesta tässä Hämeenlinnan farssissa ei puhuta mitään, joten siihen, miten virkahenkilöt tässä farssissa toimivat, en voi ottaa kantaa.

Joka tapauksessa olen siinä vahvassa uskossa, että vastaavanlainen tilanne voi syntyä aivan missä tahansa Suomen kunnassa.

Nyt voi jo kahden vuoden jälkeen sanoa, että Siperia on opettanut tässä nimenomaisessa asiassa.

Myös Salossa.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Helmikuu 2019 (38)
Tammikuu 2019 (126)
Joulukuu 2018 (152)
Marraskuu 2018 (102)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (136)
Heinäkuu 2018 (129)
Kesäkuu 2018 (81)
Toukokuu 2018 (85)
Huhtikuu 2018 (49)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (53)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (47)
Marraskuu 2017 (45)
Lokakuu 2017 (71)
Syyskuu 2017 (50)
Elokuu 2017 (59)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (27)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (41)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (44)
Joulukuu 2016 (36)
Marraskuu 2016 (20)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (50)
Elokuu 2016 (64)
Heinäkuu 2016 (27)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (69)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (45)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (105)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (116)
Syyskuu 2015 (153)
Elokuu 2015 (76)
Heinäkuu 2015 (71)
Kesäkuu 2015 (75)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (54)
Maaliskuu 2015 (85)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (80)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (74)
Lokakuu 2014 (67)
Syyskuu 2014 (57)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (48)
Kesäkuu 2014 (37)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (63)
Maaliskuu 2014 (67)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (46)
Joulukuu 2013 (45)
Marraskuu 2013 (54)
Lokakuu 2013 (75)
Syyskuu 2013 (76)
Elokuu 2013 (96)
Heinäkuu 2013 (89)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (59)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (35)
Tammikuu 2013 (37)
Joulukuu 2012 (29)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (64)
Syyskuu 2012 (59)
Elokuu 2012 (65)
Heinäkuu 2012 (63)
Kesäkuu 2012 (58)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (75)
Helmikuu 2012 (63)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (38)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (60)
Syyskuu 2011 (93)
Elokuu 2011 (65)
Heinäkuu 2011 (43)
Kesäkuu 2011 (58)
Toukokuu 2011 (75)
Huhtikuu 2011 (56)
Maaliskuu 2011 (65)
Helmikuu 2011 (41)
Tammikuu 2011 (16)
Joulukuu 2010 (25)
Marraskuu 2010 (45)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (20)
Elokuu 2010 (36)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (34)
Toukokuu 2010 (43)
Huhtikuu 2010 (34)
Maaliskuu 2010 (58)
Helmikuu 2010 (37)
Tammikuu 2010 (30)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (24)
Lokakuu 2009 (24)
Syyskuu 2009 (31)
Elokuu 2009 (31)
Heinäkuu 2009 (37)
Kesäkuu 2009 (39)
Toukokuu 2009 (34)
Huhtikuu 2009 (28)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (44)
Tammikuu 2009 (24)
Joulukuu 2008 (12)
Copyright © Tapioarjo.com