EU:n sitovat turvapaikkakiintiöt

4/7/2015

Äänestikö sinun edustajasi mielestäsi oikein?

Melko härskiä on mennä painelemaan tyhjää-nappia, kuten Kyllönen ja Pietikäinen tekivät.

Heillä ei ole mitään väliä, kuinka paljon taakkamaahantulijoita Suomeen otetaan.

Sampo Terho oli jo valittu eduskuntaan, joten hän ei voinut enää osallistua äänestykseen.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Kreikka äänestää huomenna

3/7/2015

Suomalaisessa mediassa hellitään käsitystä siitä, että Kreikkaan valuneet miljardit olisivat hyödyttäneet pääasiassa maan kansalaisia. Taloustoimittaja Juhani Huopainen on toista mieltä.

Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa käsityksiään Kreikka-kriisistä ja erityisesti siitä, mihin ja miksi Suomen lähettämät tuet eri muodoissaan ovat menneet.

Kreikkalaisia autettu, mutta mihin rahat ovat menneet?

Kangasharju aloittaa kohtalaisesti. Hän kertoo, että Kreikalla olivat menot suuremmat kuin tulot ja koska maa ei meinannut saada rahaa lainaksi markkinoilta, piti käynnistää tukitoimia. Hän jatkaa, että rahaa on mennyt myös Kreikan pankeille, ja lisää, että ”toki rahaa on mennyt osittain kiertotietä siihen, että saksalaiset ja ranskalaiset pankit ovat päässeet irti omista omistuksistaan. Niin on vältytty siltä, että koko Euroopan rahaliitto olisi hajonnut”.

Kreikassa valtaapitävä Syriza-puolue voi edustaa monelle vastenmielisiä uudistumishaluttomia kommunisteja. Mutta siitä, että he rehellisesti toteavat maansa velkakestämättömäksi ja maksukyvyttömäksi, euron virheeksi ja kaikki osapuolet syviä virheitä tehneeksi, pitäisi nostaa hattua.  Se on enemmän kuin yksikään vanhan puolueen poliitikko, EU-instituution johtaja tai suomalaisen pankin pääekonomisti uskaltaa sanoa.

Kangasharju toistaa julkisuudessa hellittyä käsitystä, että kreikkalaisia tässä on pääasiassa autettu. Katsotaanpa lukuja. Kreikan valtion budjettivaje ennen korkokuluja oli vuosina 2010- 2013 yhteensä hieman alle neljäkymmentämiljardia euroa. Mikäli ”pelastajat” olisivat vain halunneet auttaa kreikkalaisia vähäosaisia, joista Kangasharju puhui, niin tukipakettien koko oli liioiteltu.

Mihin siis rahat menivät? Aiheesta on tehty lukemattomia selvityksiä. Yleisesti hyväksytty arvio tuntuu olevan, että yhteensä 240 miljardin euron tukipaketeista vain noin kymmenen prosenttia päätyi Kreikan budjettiin ja rakenneuudistuksiin. Suurin osa rahoista meni siihen, että pääasiassa saksalaisten ja ranskalaisten pankkien omistamien Kreikan velkakirjojen erääntyessä tilalle tulivat velkojiksi Kansainvälinen valuuttarahasto, yksittäiset euromaat sekä Euroopan rahoitusvakausväline ERVV.

Kreikan velkaa leikattiin 2012, mutta ei riittävästi. Maa jäi edelleen ylivelkaiseksi. Samalla Kreikan pankeille ja kansainvälisille hedge-rahastoille maksettiin tukipaketeista pääomitusta ja ”makeutusrahaa”, että velkakirjojen vaihtaminen pitempiaikaisiin menisi suotuisasti. Tähänkin meni osa tukipotista.

Mitä saatiin aikaiseksi?

Kysyttäessä, mitä tuilla saatiin aikaiseksi, Kangasharju on yllättävän hiljaa. Hän kertoo, että maa on tehnyt uudistuksia ja että maan julkinen alijäämä oli kääntynyt ylijäämäksi ja talous alkanut kasvaa.

On rohkea esitys, että tukipaketit synnyttivät uudistuksia tai että ne uudistukset olisivat olleet aina myönteisiä. Maan julkinen alijäämä ei myöskään ole kääntynyt ylijäämäksi, mutta budjetti ennen lainanhoitokuluja oli hetkellisesti ylijäämäinen.

Talouskasvua nähtiin muutama vuosineljännes vuoden 2014 aikana, mutta olisi uhkarohkeaa väittää, että ne olisivat tukitoimien tai uudistusten ansiota. Ehkä heikentynyt euro, öljyn hinnan alamäki ja samanaikainen hieman parempi kasvukausi Euroopassa vaikuttivat myös osaltaan.

Miksi tukitoimet vain jatkuvat?

Kysyttäessä miksi Kreikka pyytää koko ajan lisää avustusta Kangasharju vastaa, että uudistukset eivät ole olleet riittäviä ja että Syriza aiheutti negatiivisen käänteen menokurin pettäessä. Hän esittelee muutaman luvun ja toteaa pankkimiehenä hallinnan touhun vastuuttomaksi.

Jostain syystä hän jättää mainitsematta, että yleisesti tiedettiin Kreikan olevan velkakestämätön jo vuonna 2010. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ”ehdottoman luottamukselliseksi” merkityssä sisäisessä selvityksessä järjestö myönsi, että se tiesi Kreikan olevan ylivelkainen.

Selvitys totesi, että käyttämällä ylioptimistisia kasvuodotuksia ja vähättelemällä julkisen sektorin leikkausten aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia Kreikka saatiin näyttämään velkakestävältä, ja tukitoimet pystyttiin perustelemaan.  Vuodettujen IMF:n kokouspöytäkirjojen mukaan päätös syntyi riitaisten keskustelujen siivittämänä.

Kreikasta ei kovistelemalla velkakestävävää tule

IMF:n Euroopanasioista vastaavana johtajana vuodesta 2001 aina eläkkeelle menoonsa asti toiminut Ashoka Mody kirjoitti, että Kreikan osalta kannattaisi seurata IMF:n tutkimusosaston havaintoja: ylivelkaiset maat eivät kasva, leikkaukset heikossa taloustilanteessa kääntyvät itseään vastaan ja rakenteelliset uudistukset eivät ole niin tehokkaita, kuin usein tunnutaan toivovan.

Modyn mukaan mikäli Kreikka halutaan saada markkinaehtoisen rahoituksen piikkiin ja irti tukiletkuista, maan velka pitäisi leikata 50%/BKT-tasolle, 40 vuoden maksuajalla ja korottomana, ja pienentää primääribudjettiylijäämätavoite puoleen prosenttiin. Tuo tarkoittaisi käytännössä Euroopan maiden ja instituutioiden saamisten nollausta.

Kriisimaat ovat edelleen ylivelkaisia

Avauskappaleessa Kangasharju kertoo, että on vältytty siltä, että koko Euroopan rahaliitto olisi hajonnut. Se olisi ylevä perustelu, jos rahaliitto itsessään olisi taloudellisesti, eikä pelkästään poliittisesti säilyttämisen arvoinen juttu, tai jos ne toimet olisivat edes sen euroalueen pelastaneet.

Kreikan tukipaketointi ei torpannut tartuntavaaraa – ne maat, joita pidettiin velkakestämättöminä, päätyivät tukiluukuille joka tapauksessa. Lopulta vasta Euroopan keskuspankin lupaus kriisimaiden takaamisesta käänsi suunnan. Sekään ei estänyt deflatorista taantumaa, jonka käänsi vasta viime vuoden puolella ilmoitettu valtioiden velkakirjojen osto-ohjelma. Edelleen kriisimaat ovat ylivelkaisia, pankkijärjestelmät pääomittamatta ja järjestelemättömien luottojen osuus pilvissä. Pääomiksi on hätäpäissään laskettu jopa verovähennysoikeuksia.

Kreikka vuonna nolla

Kreikan paketointi ei kääntänyt Kreikan suuntaa. Kreikka on edelleen velkakestämätön ja maksukyvytön. Koko manner on traumatisoitunut valuuttaliitossa tapahtuneista epäsymmetrisistä shokeista ja niiden vaatimista yhteisvastuullistamisista.

Kreikassa valtaapitävä Syriza-puolue voi edustaa monelle vastenmielisiä uudistumishaluttomia kommunisteja. Mutta siitä, että he rehellisesti toteavat maansa velkakestämättömäksi ja maksukyvyttömäksi, euron virheeksi ja kaikki osapuolet syviä virheitä tehneeksi, pitäisi nostaa hattua.  Se on enemmän kuin yksikään vanhan puolueen poliitikko, EU-instituution johtaja tai suomalaisen pankin pääekonomisti uskaltaa sanoa. Muistutettakoon, että maailmalla ja ekonomistien piirissä näkemys Kreikasta pääsyyllisenä on marginaalissa – olkoonkin, että se on poliittisesti hyvin suosittu ja äänekäs.

Euro vuonna nolla

Kangasharju ei halua tai uskalla nähdä sitä, mitä Milton Friedman varoitti 1997 tai Nicholas Kaldor 1971. Jostain syystä tämän näkeminen ei tuota vaikeuksia hänen edeltäjälleen Roger Wessmanille tai Nordean hallituksen puheenjohtajalle Björn Wahlroosille. Kun Lauri Holappa väitti paneelikeskustelussa, että Suomen talouden taantumaan pääsyyllinen löytyy EMU-jäsenyydestä, Kangasharju ei muistaakseni kommentoinut väitettä mitenkään.

Euroalueen perustavaa laatua olevien ongelmien kieltäminen ei torju populismia tai ääri-ilmiöitä. Se ei myöskään korjaa tilannetta. Se ei pääomita pankkeja tai käynnistä yksityistä kysyntää tai investointeja. Se ei palvele mitään muuta kuin tapahtuneiden virheiden peittelyä ja sitä kautta niiden jatkamista. Viimeksi niin tapahtui 90-luvun alussa.

Lainatakseni Suomen kuvalehden Tuomo Lappalaisen loistavaa kirjoitusta vuodelta 2012:

Nolot virheet hoidetaan mediassa yleensä työntämällä pää pensaaseen. Yhteisvaluutan kohdalla se tarkoittaa, ettei 1990-luvun suuria ratkaisuja haluta vieläkään kyseenalaistaa. Velkakriisiä hoitavilta päättäjiltä hyväksytään vaikka mitä älyttömyyksiä sillä verukkeella, että muuten euro hajoaa. Kaksi peruskysymystä jää taas esittämättä: a) ihanko totta? ja b) entä sitten? Poliittisesti voi olla epäkorrektia ihmetellä, mitä hulttiomaat tekevät eurossa. Mutta sitä relevantimpi kysymys se on journalistisesti. Tai siis olisi.

Mielestäni relevantti kysymys olisi, miksi yksikään valtiovarainministeriön, Suomen pankin, perinteisen puolueen tai liikepankin keulahahmo ei uskalla tai kehtaa sanoa, että euro meni p**seelleen, ja kriisinratkaisutoimet samoin.

Ketä he suojelevat?

Mitä he pelkäävät?

Juhani Huopainen

Suomen Uutiset

1 kommentti          Bookkaa tämä

Euromaat ongelmallisessa tilanteessa Kreikan vuoksi

3/7/2015

Euromaat saivat tylyn muistutuksen Kansainväliseltä valuuttarahasto IMF:ltä Kreikan velkakestävyydestä. IMF toteaa Kreikan velan olevan kestämättömällä tasolla, ja että Kreikan velkoja tulee leikata. Tämä asettaa Kreikan eurovelkojamaat hankalaan tilanteeseen. Ei ihme, että euromaat halusivat taivuttaa IMF:ää olla julkaisematta raporttiaan ennen Kreikan kansanäänestystä.

Saksa ja Suomi ovat kaksi esimerkkimaata, jotka ovat toistuvasti korostaneet IMF:n mukanaolon merkitystä eurokriisimaiden tukipaketeissa. IMF:n raportti kuitenkin tekee täysin selväksi sen, ettei rahasto aio olla mukana jatko-ohjelmissa, mikäli euromaat eivät alaskirjaa omia saataviaan. Toiseksi jonkun pitäisi bail-outata myös IMF, sillä Kreikka on juuri kuukauden vaihteessa järjestänyt IMF:lle sen historian suurimman laiminlyönnin. IMF ilmoitti 1.7., ettei se voi olla mukana tukiohjelmissa ennen kuin Kreikka on suoritanut nyt rästiin jääneen velkaerän.

Toisaalta euromaat ovat sitkeästi jaksaneet toistaa näkemystä, ettei Kreikan velkoja leikata nimellisesti. Maksuehtojen hölläämistä on harkittu. Tällaisiin kuuluisi esimerkiksi takaisinmaksuaikojen venyttäminen. Jo tällä hetkellä Kreikan tukiohjelma ulottuu tämän vuosisadan jälkimmäiselle puoliskolle. Kreikan velkataso on siis täysin lohduton, eikä maa näistä veloista suoriudu yksin millään.

Euromaiden kiusallista tilannetta korostaakin se havainto, että Kreikan velkojen laiminlyönti IMF:lle on tulkittavissa myös toisella tapaa: että rikkaat eurooppalaiset maat jättävät maksunsa rästiin ihan puhtaille Afrikan kehitysmaille. Näidenkin saatavat IMF:n jäsenenä ovat jääneet hoitamatta.

Kreikan pääministeri Aleksis Tsipras tarttuikin televisiopuheessaan IMF:n raporttiin. Tsipras totesi, että Syriza on IMF:n kanssa samaa mieltä Kreikan velkatilanteesta, ja että Kreikan velkataakkaa tulee leikata. Hän kehoittikin äänestämään huomisessa kansanäänestyksessä euromaiden tarjoamaa sopimusluonnoksen hylkäämistä, koska esityksessä ei ollut mitään mainintaa Kreikan velkojen leikkauksista.

Huomenna on historiallinen päivä. Se voi tarkoittaa yhteisvaluutta euron kannalta lopun alkua. Tuntuu todella mahtavalta saada kokea tämä kaikki paikan päällä.

Henri Myllyniemi blogissaan

1 kommentti          Bookkaa tämä

Kunniamurhat Suomessa

3/7/2015

Nuori irakilaismies on tuomittu sisarensa tappamisen valmistelusta vankilaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tuomion mukaan mies suunnitteli henkirikosta palauttaakseen perheensä maineen ja kunnian. Miehen mielestä 16-vuotias sisar ei noudattanut perheen kulttuurin ja islamin uskonnon mukaisia perinteitä. 20-vuotias mies oli sopinut tuomion mukaan siskonsa tappamisesta heidän isänsä kanssa.

Käräjäoikeus määräsi miehelle kahden vuoden ja yhden kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen. Tuomio tuli törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta sekä pahoinpitelystä.

Kyseessä on tiettävästi Suomen ensimmäinen tuomio kunniaan liittyvän perheen sisäisen henkirikoksen valmistelusta. Rikos tapahtui Helsingissä tämän vuoden huhtikuussa. Irakilaisperhe muutti Suomeen viitisen vuotta sitten. Perheeseen kuului isä, äiti, poika ja tytär. Isä muutti vanhempien eron jälkeen takaisin Irakiin vuonna 2012.

Perheen 20-vuotias poika kertoi oikeudessa, että heidän kulttuurissaan tyttöjen on elettävä tiettyjen sääntöjen mukaan perheen maineen vuoksi.

Vastoin veljensä ja äitinsä kieltoja tyttö oli liikkunut ulkona muulloinkin kuin koulumatkoilla, tavannut tuntemiaan tyttöjä ja poikia sekä pukeutunut perheensä mielestä epäsopivasti.

Mies myönsi muun muassa lyöneensä siskoaan sekä ottaneensa kiinni hänen hiuksistaan ja potkineensa häntä jalkoihin, kun sisko ei totellut häntä.

Tilanne kärjistyi tämän vuoden huhtikuussa. Tyttö karkasi tuolloin kotoaan.

20-vuotiaan miehen mielestä karkaaminen loukkasi häntä ja saattoi pilata perheen maineen. Raivostunut veli yritti löytää siskonsa ja teki hänestä katoamisilmoituksen poliisille.

Mies lähetti useille ihmisille viestejä, joissa kertoi tappavansa sisarensa ja ostaneensa aseen.

- Jos saan hänet kiinni, tapan saman tien. Voi Jumala, jos en tapa häntä. Jos äiti on tappamista vastaan, tapan äidinkin. Ei minua haittaa, vaikka joudun vankilaan.

Hän kertoi myös poliisille tappavansa siskonsa, jos tämä ei palaa kotiin ja alistu sääntöihin. Tyttö oli ollut pois kotoaan viitisen päivää, kun veli kuuli hänen olevan Vuosaaren hampurilaisravintolassa. Veljen kaveri haki tytön sieltä Vuosaaren metroaseman lähelle veljen luokse.

Paikalle tuli myös vartija ja poliisi. Poliisi toimitti tytön sosiaaliviranomaisten huostaan, koska hän pelkäsi mennä kotiin.

Mies kiisti oikeudessa aikoneensa tappaa siskonsa tai hankkineensa asetta. Hän kertoi vain uhonneensa suuttuneena.

Käräjäoikeus kuitenkin vakuuttui, että mies oli laatinut toteuttamiskelpoisen tappamissuunnitelman ja aikoneensa toteuttaa sen.

Mies oli lähettämissään viesteissä harkinnut eri tapoja tappaa sisarensa, täsmentänyt tapposuunnitelmiaan ja ilmoittanut hankkivansa aseen.

Hän kertoi myös poliisille, miten hän tappaa siskonsa ja minkä rangaistuksen hän siitä saa oikeudessa. Lisäksi hän sanoi muuttavansa vankilasta vapautumisen jälkeen takaisin Irakiin. Käräjäoikeuden mukaan miehen suunnitelma oli niin yksityiskohtainen, ettei kyse voinut olla vain uhoamisesta.

Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikköön asti kunniaan liittyvät rikokset tulevat äärimmäisen harvoin. Vuosaaren tapaus on ainoa, jota on tänä vuonna tutkittu "kunniajuttuna".

- Kynnys on äärettömän korkea, että asiasta lähdetään meille asti kertomaan, rikosylikomisario Arto Karalahti sanoo.

Lähde: HS

Suomessa tilanne on ollut jo vuosikausien ajan sellainen, että pääsääntöisesti kaikki irakilaiset, afganistanilaiset ja somalit saavat jäädä tänne jollakin perusteella. Ketään ei laiteta takaisin eräitä dublin-tapauksia lukuun ottamatta.

Riittää, että voimavara vain lampsii paikalle jonkun sukulaisen tai klaanin jäsenen avustamana ja ohjaamana. Takaisin ei tarvitse lähteä, jos ei halua.

Lomamatkat vaarallisiin maihin sallitaan.

Suomalaisten maksamat ja suomalaisille tarkoitettujen tukien maksatus ei tähän katkea. Suomen kansalaisuuksia jaellaan kuin halpa-hallien mainoslappuja. Suomalaiset poliitikot kantavat vastuun tästä kaikesta ja seuraukset alkavat nyt olla jo selvästi näkyvissä.

Silti sama meno jatkuu.

Pääministeri Juha Sipilä, valtiovarainministeri Alexander Stubb ja sisäministeri Petteri Orpo ovat haalimassa lisää rikkautta Suomeen. He haluavat luoda uuden kiintiöautomaatin ja luovuttaa asiassa päätösvallan Euroopan Unionille.TNS Gallupin laatima tutkimus siitä, miten suomalaiset haluavat poliitikkojemme ottavan taakkamaahanmuuttajia muista EU-maista.

Perussuomalaisilla Täysin eri mieltä -vastausten prosentti on 76.

Minun ymmärtääkseni suomalaisten tahto on tässä asiassa hyvin yhteneväinen ja selkeä.

Siitä huolimatta johtavat poliitikkomme viis veisaavat kansan tahdosta.

Äänestämisellä ei siis ole mitään merkitystä.

Sama holtiton meno jatkuu ja kansa maksaa.

Kansa maksaa aina.

Enää puuttuu se, että Ozan Yanar ja muut vihreät naiset, Li Andersson, Dan Koivulaakso, Nasima Rasmyar, Timo Harakka ja SDP:n naisjärjestöt toteavat, etteivät kunniamurhat ole oikeaa islamia vaan kysymyksessä on pelkkä yksittäistapaus.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Etelä-Pohjanmaa on ainoa maakunta Suomessa

3/7/2015

joka ei enää ota vastaan taakkamaahantulijoita.

Tämä johtuu siitä, että valtion korvaukset eivät kata kuluja. Talouttaan tasapainottava Seinäjoen kaupunki katsoo, ettei sillä ole varaa ottaa uusia tulijoita lähitulevaisuudessakaan.

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus tarjosi Seinäjoelle viimeksi vuosi sitten toukokuussa 20 hengen kiintiöpakolaisryhmää, mutta sosiaali- ja terveyslautakunta katsoi äänin 7-4, että kaupungilla ei ole taloudellisia edellytyksiä ottaa vastaan uutta pakolaisryhmää.

– Pakolaishuollon palvelut ikään kuin tulevat alas ajetuksi, sillä uusia ryhmiä ei olla näillä näkymin ottamassa. Toki kaupungin ja Ely-keskuksen välinen sopimus on edelleen voimassa, joten katsotaan, miten tilanteet mahdollisesti tulevaisuudessa muuttuvat, selvittää kaupungin sosiaalityön tulosaluejohtaja Päivi Saukko.

Miksi Suomessa muut keskisuuret kaupungit pystyvät ottamaan vastaan pakolaisia, mutta Seinäjoki ei?

– Se on aika pitkälti minusta päätöksentekoon ja poliittiseen tahtoon liittyvä kysymys. Kyllä nämä taloudelliset reunaehdot meillä kaikilla ovat, ja nämä valtion korvaukset eivät kuitenkaan meidän laskelmien mukaan kata näitä palveluja, mitä pakolaisryhmien vastaanottaminen ja järjestäminen edellyttävät, Päivi Saukko perustelee.

Lähde: Yle

Toivottavasti Salossa tehdään vastaava päätös ja sitä mukaa koko Varsinais-Suomessa.

Taakkamaahanmuuttajista ei ole mitään hyötyä Suomelle ja suomalaisille, joten heidän vastaanottamisensa voidaan lopettaa.

Sanoivat Juha Sipilä, Alexander Stubb ja Petteri Orpo mitä tahansa.

Tässä tulee vähintäänkin samantyylinen olo kuin Iso-Kallella, joka Jälkiviisaissa sanoi, että hän iloitsi Sipilän hallituksesta peräti kymmenen minuutin ajan.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Pohjois-Korea tekee hirvittäviä kokeita ihmisillä

3/7/2015

Suomea verrataan aina silloin tällöin Pohjois-Koreaan. Ehkä - ainakin toistaiseksi - hieman turhaan.

Tohtori Kim kertoi, että heidän kehittelemänsä myrkky ensin lamautti keskushermoston, sitten hyydytti veren, teki ihmiset hulluiksi ja pysäytti sydämen.

Eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap kertoi torstaina, että pohjoiskorealainen biokemiallisten aseiden tutkija olisi loikannut Suomeen. Mukanaan hänellä on uutistoimiston mukaan tietoja Pohjois-Korean järkyttävistä ihmiskokeista. Uutisen mukaan 47-vuotiaan mies työskenteli Chagangin provinssin pääkaupungissa Kanggyessä mikrobiologian tutkimusyksikössä. Provinssi sijaitsee lähellä Kiinan rajaa.

Yonhapin nimettömien lähteiden mukaan loikkari olisi saapunut kesäkuun alkupuolella Filippiinien kautta mukanaan 15 gigatavua tietoa Pohjois-Korean ihmiskokeista.

Väitetty loikkari aikoo uutistoimiston mukaan todistaa Euroopan parlamentille myöhemmin heinäkuussa.

Mikäli tiedot pitävä paikkansa, kyseessä voi olla arvokas todistus Pohjois-Korean hirmuhallintoa vastaan. Ihmisoikeusaktivistit ja media ovat kirjoittaneet paljon Pohjois-Korean väitetyistä ihmiskokeista, mutta toistaiseksi varmaa tietoa ei juurikaan ole – ei edes siitä, montako leiriä on olemassa ja paljonko niissä on vankeja. Yleinen arvio kuitenkin on, että puhutaan sadoista tuhansista ihmisistä.

Vähäiset tiedot perustuvat lähinnä pohjoiskorealaisten loikkareiden kertomuksiin ja heidän salakuljettamiinsa dokumentteihin. Esimerkiksi vuodelta 2002 on tiettävästi ”huippusalainen” asiakirja, jossa on 39-vuotiaan Lin Hun-hwan nimi ja teksti: ”Ylläoleva henkilö tulee kuljettaa (paikan nimi) leiriin numero 22 ihmiskokeisiin, joissa testataan nestekaasua kemiallisiin aseisiin”.

Pohjois-Korea on jyrkästi kiistänyt kaikki syytökset ihmiskokeista ja ihmisoikeusrikoksista. Jopa Etelä-Korea on sanonut, että pohjoiskorealaiset loikkarit ovat tietolähteenä epäluotettavia.

Myöskään dokumenttien aitoudesta ei ole täyttä takuuta. On kritisoitu, että kauhutarinat ovat hyväksi sekä median että loikkareiden taloudelle.

Pohjois-Koreaa kohtaan esitettiin ihmiskoesyytöksiä jo maan perustajan Kim Il-sungin, hänen poikansa Kim Jong-ilin aikana.

Pohjoiskorealainen entinen Leiri 22:n johtohahmo, Kwon Hyokin nimellä esiintynyt loikkari, kertoi BBC:n vuoden 2004 dokumentissa Access to Evil nähneensä vuonna 1990, että kokonaisia perheitä teloitettiin kemiallisissa ihmiskokeissa.

Hän kertoi, että tiedemiehet seurasivat koetta lasin läpi, kunnes viimeinenkin koehenkilö oli kuollut.

“Vanhemmat, poika ja tytär. Vanhemmat oksensivat ja kuolivat, mutta he yrittivät viime hetkeen asti pelastaa lapsensa suusta suuhun hengityksellä”, loikkari kuvaili.

Myös Hyokin lausuntoja on epäilty ja pidetty epäluotettavina. BBC kuitenkin huomautti, että toinen todistaja ”Dr Kim”, joka tiettävästi ei ollut kuullut Hyokin versiota, kertoi lähes samalla tavalla.

Dr Kim kertoi, ettei hän vain nähnyt kokeita, vaan myös toteutti niitä itse. Kim väitti olleensa tutkimuskemisti Pohjois-Koreassa. Hän kertoi aloittaneensa kokeet jo vuonna 1979. Hänen kertomuksensa on samantyyppinen kuin Hyokin.

“Lasi-ikkunan voi avata ja sulkea. Kun vangit saapuivat, he näyttivät puolikuolleilta kidutuksen ja aliravitsemuksen vuoksi”, hän sanoi BBC:lle.

Dr Kim kertoi, että heidän kehittelemänsä myrkky ensin lamautti keskushermoston, sitten hyydytti veren, teki ihmiset hulluiksi ja pysäytti sydämen. Kaasukokeiden tarkoitus oli testata, kauanko ihmisen kuolema kestää, kun määrä x kaasua laitetaan tilaan x.

“Tämä tehtiin sotilastarkoituksessa. Halusimme määrittää, paljonko kaasua tarvittaisiin koko Soulin tuhoamiseen.”

Loikkarin mukaan uhrit alkoivat köhiä ja huutaa ennen kuin kuolivat 2,5-3,5 tunnin jälkeen. Kokeen aikana testattiin myös uhrien mielentilaa.

“Kysyimme heiltä kysymyksiä. Minä kysyin, ovatko he nälkäisiä. He eivät pystyneet vastaamaan. Katsoimme, kun he kuolivat. Muut tutkijat saivat vastauksen, mutta minun kohdallani heistä ei saanut enää mitään selvää.”

Vaikka varmaa tietoa on vähän, ainakin pohjoiskorealaiset loikkarit ovat täysin varmoja, että huhut pitävät paikkansa. Entinen vanginvartija Ahn Myung Chul kertoi BBC:lle vuonna 2004, että kaikki tiesivät totuuden kemiallisten aseiden testauksesta.

“Näin, kun poliittisia vankeja kuljetettiin. Esimieheni sanoi: ‘He ovat ihmisiä, joita tulet vartioimaan kymmenen vuotta. Jos he pakenevat tai vastustelevat, voit tappaa heidät. Osa heistä menee ihmiskokeisiin, jos autat heitä pakenemaan, jaat heidän kohtalonsa."

BBC:n dokumentissa oli myös entisen vangin Soon Ok-leen kertomus, jonka mukaan hänet käskettiin valitsemaan 50 tervettä naista, joille syötettiin myrkytettyä kaalia. Kieltäytymisestä olisi seurannut ankarat rangaistukset käytännössä koko suvulle.

Monet loikkarit kertovat, etteivät he hirmutekojen tekohetkellä edes tunteneet sympatiaa uhreja kohtaan. He vain seurasivat sokeasti valtion käskyjä. Jälkeenpäin monet ovat kuitenkin kertoneet tuntevansa syvää katumusta.

Lähde: BBC

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ja jälleen uusi raiskaus

2/7/2015

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 13-vuotiaan tytön raiskanneen miehen yli kolmen vuoden vankeuteen.

Oikeuden mukaan uhri ja mies olivat juoneet alkoholia, minkä jälkeen mies oli tunkeutunut tytön sisään vastusteluista huolimatta.

Mies oli yrittänyt raiskata myös 14-vuotiasta tyttöä. Vanhempi tytöistä oli onnistunut kuitenkin poistumaan tilanteesta kaatamalla lattialla olleen olutpullon, minkä jälkeen raiskausta yrittänyt oli alkanut siivota jälkiä.

Uhrit olivat tutustuneet jo aiemmin mieheen ja tämän kaveriin ja käyneet asunnolla juhlimassa.

Oikeuden mukaan teot ovat loukanneet varhaisessa teini-iässä olevien seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja ovat siten omiaan häiritsemän kehitystä.

Huseen Roble Adow, 26, sai kolmen vuoden ja kuuden kuukauden vankeustuomion raiskauksesta, kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja raiskauksen yrityksestä.

Lähde: STT

Pannaanpas vielä kuva, niin on jollain lehtineekerillä taas itkemistä. Allan on suuri. Kansalaisuus ja kotimaa selviävät nimestä ja kuvasta. Mahtaa suomalaisessa linnassa olla kivaa?

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Pauli Vahtera

1/7/2015

Hain perussuomalaisten eduskuntaryhmän talouspoliittisen asiantuntijan tehtävään - turhaan.

Useiden ihmisten kannustamana hain tehtävään, jollaista Suomi ja perussuomalaiset todella tällä hetkellä tarvitsevat. Katsoin, että tämä olisi Suomen pelastamisen kannalta tärkeämpi tehtävä kuin olla yksi kansanedustaja kahdensadan joukossa.

Elämänkokemukseni olisi tullut todella hyödyksi yhteiskunnalle, sillä jos koskaan juuri nyt Suomi tarvitsee henkilöitä, joilla on sekä osaamista että rohkeutta tuoda näkemykset julkiseen keskusteluun.

Osaamisesta ei ole mitään hyötyä, jos ei ole suoraa vaikutuskanavaa päättäjiin. Vaikka Iltalehti, Tilisanomat ja Facebook ovat minulle tärkeitä kanavia julkistaa näkemyksiäni, niillä kuitenkaan ei ole mitään merkitystä hallituksen päätöksenteossa.

Tietenkin olen pettynyt, en kuitenkaan oman itseni takia. Toimiminen tilintarkastajana on antoisaa sekin ja työssä pystyn konkreettisesti auttamaan suomalaisia yrityksiä ja yrittäjiä. Pettymystä lisää se, ettei eduskuntaryhmästä oltu minuun mitenkään yhteydessä ennen minulle kielteisen ratkaisun ilmoittamista.

En vielä tiedä kuka tehtävään on valittu. Puolue valitsee aina tehtäviin parhaimman, joten hän on tehtävään pätevämpi kuin minä. Kaikki on siis hyvin – Suomi tulee saamaan uudenlaisia avauksia hallituksen tekemiin talouspolitiikan ratkaisuihin.

Hakemuksen perusteluja:

”Kannatan hallitusohjelmaa, mutta samalla tiedostan, ettei siinä esitetyt toimenpiteet riitä mitenkään saattamaan Suomen taloutta tasapainoon. Vaikeat päätökset ovat vasta edessä ja ne joudutaan tekemään nykyisen eduskuntakauden aikana. Iltalehdessä ennen eduskuntavaaleja esittämäni 9 miljardin säästölista tulee silloin olemaan hyvä pohja valmistelussa. Hyvätkään esitykset eivät riitä, sillä hallituksen pitää tehdä niiden pohjalta hyviä ja rohkeita päätöksiä, joissa Suomen pelastus ja etu ovat aina päällimmäisenä.

Bruttokansantuotteen kasvu ei tule Suomea pelastamaan. Tarvitaan selvityksiä siitä, miten voimme elää yhteiskunnassa, jossa kulutetaan vähemmän, ja jossa ihmiset voivat paremmin.”

Tästä talouspoliittisen asiantuntijan tehtävästä tietämättä hain alkukesästä hallituksen epäviralliseksi avustajaksi. Sellaista virkaa ei ole, mutta aina työni professori Himasen kanssa pärjää ja nollia voisi ottaa palkkiosta pois useammankin.

”Jokaisen on osallistuttava Suomen pelastamiseen. Kukin omia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Haluan olla hallituksen epävirallisena avustajana selvittämällä asioita talouden näkökulmasta talonpoikaisjärkeä käyttäen. Haluan kirjoittaa työpapereita etenkin valtiovarainministerin käyttöön.

Teen työpapereita vain talouden näkökulmasta. Arvovalintoihin en ota kantaa, koska se on hallituksen tehtävä.”

Toivottavasti hallitus katsoo tämän kortin. Professoreita ja muita teoreettisia viisaita kuullaan Suomessa ihan liikaa. Nyt tarvitaan talonpoikaisjärkeä ja uskallusta uusiin avauksiin.

Pauli Vahtera Face

On erittäin ikävää, ettei yhdelle tämän maan johtavimmista talousasiantuntijoissa anneta perussuomalaisissa mitään arvoa.

1 kommentti          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Maaliskuu 2021 (15)
Helmikuu 2021 (51)
Tammikuu 2021 (51)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com