Milloin monikulttuurinen yhteiskunta saavutetaan, ja minkälaista siellä on?

23/10/2018

Poliisit sen varmaan arvaavat, sillä käytännön havaintojensa kautta he tietävät, millaisen painajaisen sosiaalietuusperäinen haittamaahanmuutto on luonut rikollisuuden ja eripuran kasvun kautta.

Kun feministien ja ”antirasistien” toiminta muistuttaa jo nyt kissalaumaa, joka kynsii koulujen luokkahuoneille tyypillistä liitutaulua niin, että amalgaamipaikat irtoavat hampaista, tuloksena ei voi olla muuta kuin sisällissota.

Kun jo nyt maamme sihisee ja kihisee kaiken maailman yhdenvertaisuusvaltuutettuja, suvaitsevaisia ja muita yhteiskunnan vihollisia mustanaan, näen kristallipalloon katsomatta, että tämän alati syvenevän monikulttuurisuuskehityksen lopputuloksena on Euroopan laajuinen Harmageddon.

Kun monikultturisuuden luominen on jo alusta alkaen ollut pelkkää ghettoblasterin soittoa, graffiteilla töhrimistä, pilven polttoa, rähinöintiä, yhteiskunnan alaluokkaan kuuluvien ihmisten anarkiaa, terroria, riitelyä, kiistelyä ja arvo-, etu- sekä kulttuurikonflikteja, minua säälittävät ne vanhat suomalaiset kunnon ihmiset, jotka rakensivat tämän maan.

Nyt heidät pakotetaan sietämään muualta tulevien vaatimuksia ja heidän hyysäämistään sekä katselemaan ohituksia työpaikkojen ja kunnallisten vuokra-asuntojen täytössä, kun niitäkin jaellaan vierasperäisille ”positiiviseksi” sanotun syrjinnän mukaisesti, eli oikeudettomasti ja etuoikeuttamalla.

On sietämätöntä, että maahamme tuppautuu kutsumatta ja laittomasti epäperäisiä tunkeutujia, jotka valittavat tarjotusta ylläpidosta, joka minun tietääkseni on parasta, mitä koko universumissa on maahanmuuttajille ollut tarjolla. Sitten he haukkuvat suomalaista yhteiskuntaa, jota eivät ole itse luoneet eivätkä ansainneet.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ei mene jakeluun

20/10/2018

Vihervasemmistolaiset, kokoomus ja keskusta suhtautuvat maahanmuuttajiin kuin kehitysvammaisiin. Heille tulee järjestää asunto, ruokaa, terveyspalvelut, erityiskurssit, koulutus ja rahaa. Muuten he syrjäytyvät. Mikäli he joutuvat palaamaan omaan kotimaahansa, heitä vainotaan.

Minusta on outoa, että kaikista niistä kymmenistä miljoonista Lähi-idän ihmisistä, Suomeen tulevat juuri ne, jotka eivät selviä ilman yhteiskunnan apua, mutta kuitenkin ne kymmenet miljoonat muut lähi-itäläiset selviävät kotimaassaan ilman suomalaisten apua. Eikö tässä ole jonkinlainen ristiriita?

Tehokkainta syrjäytymisen estoa on se, että täysi-ikäinen ihminen ottaa vastuun itsestään ja pitää itsestään huolen. Se että yhteiskunta tekee ihmisen puolesta asioita, joita normaali-ihminen tekee itse, johtaa varmasti syrjäytymiseen.

Amerikan Yhdysvalloissa on tehty aktiivista matuilua liki 300 vuotta. Siellä on periaatteena aina ollut, että maahan kyllä pääsee, mutta jokainen kantakoot itsestään huolta ja jos rikkoo lakia, saa kovat rangaistukset. Nykyisen suvakkikäsityksen mukaan, tällainen johtaa yhteiskunnalliseen katastrofiin.

No, kuinka kävi?

Kävi sillä tavalla, että sadassa vuodessa Yhdysvalloista kasvoi takapajulasta maailman johtava valtio, minkä maaperällä ei ole käyty sotia 150 vuoteen.

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kansanedustajien nostettava yhteiskunnalliset epäkohdat esiin

20/10/2018

Toimittajilla on tapana tiivistää rivinsä ja käydä joukolla hyökkäykseen, jos joku kyseisen ammattikunnan edustajista joutuu julkisuudessa arvostelun kohteeksi. Tällä kertaa hyökkäyksen kärjessä toimii Helsingin Sanomat ja sen kulttuuritoimituksen esimies Hanna Mahlamäki kirjoituksellaan ”Ylen poliitikkojen tunnettava rajansa” (19.10.).

Mahlamäen kirjoituksessa viitataan tiedotteeseemme (17.10.), jossa toimme esiin näkemyksemme siitä, että Ylen toimittaja Sara Rigatelli oli menetellyt väärin ilmoittaessaan Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle ohjaaja Aku Louhimiehen kyseenalaista julkisuutta saaneista työskentelytavoista. Louhimiehen mukaan hänet laitettiin syrjään BBC:n draamatuotannosta sen jälkeen, kun Rigatelli oli ollut yhteydessä BBC:n toimittajaan.

Mielestämme Louhimiehen ajojahti on mennyt liian pitkälle, ja Rigatelli tulisi toimintansa vuoksi irtisanoa Ylen palveluksesta.

Toimittaja Mahlamäen mukaan kannanottomme oli osoitus siitä, ettemme ymmärtäisi tai kunnioittaisi luottamustoimeamme Yleisradion hallintoneuvostossa. Tämä väite on täysin vailla pohjaa.

Toimme asemamme Ylen hallintoneuvostossa julki tiedotteen yhteydessä asian läpinäkyvyyden vuoksi ja siksi, että lukijat ymmärtävät syyn, miksi juuri me nostimme epäkohdan esiin. Olemme täysin tietoisia siitä, että ns. operatiiviset, eli päivittäiset asiat, kuten henkilöstöpolitiikka ja journalismi, eivät kuulu hallintoneuvoston tehtäviin. Tästä syystä vetosimmekin tiedotteessamme Ylen operatiiviseen johtoon, jotta se ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin asiassa.

Rigatellin BBC:lle lähettämän kysymyksen olisi voinut muotoilla ilman, että Louhimiehen ympärille syntynyt kohu nostetaan jälleen esiin. On huomionarvoista, että Louhimiestä vastaan ei ole nostettu syytteitä, eikä häntä ole koskaan tuomittu oikeudessa yhdestäkään rikoksesta. Rigatellin teon motiiviksi on vaikea kuvitella mitään muuta, kuin Louhimiehen työllistymisen estäminen BBC:n tuotannossa.

Toiseksi, Helsingin Sanomat on perinteisesti ollut tarkka siitä, etteivät toimittajat toimi useassa roolissa samaan aikaan. Tämä periaate on nyt vakavasti koetuksella.

Rigatelli otti BBC:hen yhteyttä esiintyen Ylen toimittajana. Hän ei kyseisellä hetkellä ollut yhtiön toimittaja, vaan työnantajan direktio-oikeuden ulkopuolella oleva luonnollinen henkilö. Ylen olettaisi suhtautuvan erittäin vakavasti siihen, että toimituksen ulkopuoliset henkilöt esiintyvät sen nimissä. Ylen johto ei myöskään voi olla tietämätön niistä rajoituksista, joita virkavapaus tuo toimittajuudelle tullessaan.

HS:n säätiö on kustantanut Rigatellille lukuvuoden USC Annenberg -huippuyliopistossa, jossa hän suorittaa ”M.A. in Specialized Journalism”-tutkinnon. Edun arvo on kymmenien tuhansien eurojen suuruinen. Rigatellin toimittajastipendin ehdot yksiselitteisesti kieltävät työnteon. Stipendi on Ylen kanssa kilpailevan mediayhtiön säätiön myöntämä. Sen sijaan, että HS moittii viestintuojaa, yhtiön olettaisi suhtautuvan vakavasti siihen, että stipendiaatit rikkovat sen lähipiiriin kuuluvan säätiön sääntöjä.

Epäselvät lojaliteettisuhteet ovat omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta mediaan. Louhimies-tapauksen jälkinäytöksessä ei ole enää kenellekään selvää, kenen lukuun Rigatelli juttujaan tekee – Ylen, Helsingin Sanomien vai #metoo-kampanjan. Rajojen tulisi olla kristallinkirkkaat.

Lopuksi: Koemme kansanedustajina velvollisuudeksemme nostaa yhteiskunnalliset epäkohdat esiin. Toisin kuin opintovapaalla oleva toimittaja, kansanedustaja on aina toimessaan, olipa hän sitten Ylen hallintoneuvoston jäsen tai ei. Mikään ei voi poistaa kansanedustajan oikeutta puhua epäkohdista edes silloin, kun ne eivät suoraan kuulu hänen luottamustoimensa päätösvallan alaisuuteen.

Jari Ronkainen, kansanedustaja
Olli Immonen, kansanedustaja

 


0 kommenttia          Bookkaa tämä

Sallitut ajatukset

20/10/2018
Minulla on musta kangaskassi, jossa pahaenteiset sanat: ”Luen kiellettyjä kirjoja”.
Minun puolestani vastaantulijat saavat kaikin mokomin arvailla, onko tuote peräisin fasistisen internationaalin suomalaisesta etäispesäkkeestä vai peräti sen maanalaisesta päämajasta, joka lienee jossakin römpsänperällä tai ehkä Hevon kuusessa.
Koska moni nyt ei kuitenkaan millään pysty arvaaman oikein ja asia saattaa häiritä mielenrauhaa, autan vähän ja totean, että kassi on Kansalliskirjaston myymä. Sen valmistuttamisella on ilmeisiä yhteyksiä johtajan, Kai Ekholmin väitöskirjatyöhön, joka käsitteli kirjojen kieltämistä Suomessa.
Se, että kirjojen kieltäminen on niin ilmiselvä rikos avoimen yhteiskunnan perusperiaatteita vastaan, on nykyään kaikesta päätellen kovin monille aivan käsittämätön asia, kertoo aikakaudesta jotakin tärkeää.
Emme enää elä kilpailevien totuuksien tai siis tulkintojen aikaa, jolloin se osapuoli, jolla oli varaa luopua sensuurista, osoitti jo sillä olevansa vahvoilla. Se taas, joka tavalla tai toisella esti pääsyn vääränlaisten tekstien ääreen, kertoi itse asiassa suoraan, ettei se kestänyt kritiikkiä.
Noita tekstejä piiloteltiin lukijalta monin tavoin, sekä suoraan kieltämällä ja pyyhkimällä, uudelleen ”toimittamalla” uusiin olosuhteisiin sopiviksi, jättämällä kääntämättä tietyille kielille, rajoittamalla painoksia ja sijoittamalla ns. erikoissäilytykseen.
Mutta ei se tähänkään pysähtynyt. Totalitaarinen koneisto oli ovela. Siellä tiedettiin erinomaisesti, että oikein asennoituneiden alamaisten ja hännystelijöiden silmissä kaikkein häpeällisimmätkin työt voitiin saada näyttämään sankarillisilta ja sensuroijiksi voitiin osoittaakin vastapuoli.
Niin, sensuuri. Sellainenkin kuului kommunismia rakentavan maan arsenaaliin. Sillä voitiin tehdä paljon pahaa, mikäli estettiin ihmisiä pääsemästä oikeiden tietojen ja ajatusten ääreen.
Mutta voitiinhan sillä tehdä paljon hyvääkin. Ajatellaanpa nyt sitä, että kommunismia rakentavan maan käytössä olivat myös tykit ja konekiväärit. Pitäisikö nekin hävittää?
Vai olisiko nyt ymmärrettävä se alkeellinen perusasia, että välineen hyvyys tai pahuus riippui vain ja ainoastaan siitä, mihin sitä käytettiin.
Kuka sitä paitsi sensuroi ja mitä? Objektiiviset laskelmat osoittivat, että informaatiovirta kapitalismin ja imperialismin valtakunnasta neuvostojen maahan oli moninkertainen verrattuna siihen virtaan, joka kulki päinvastaiseen suuntaan.
Rajan sillä puolen ei siis uskallettu julkaista sitä, mitä tällä puolen julkaistiin.
Muistelen, että tämä argumentti meni joskus 1970-luvulla (?) kaupaksi kuin siimaa. Merkittäviltä älyköiltä jäi ottamatta huomioon, että (informaatio)virta rautaesiripun läpi lännestä itään oli kyllä vuolas, mutta siinä oli verkko, joka järjestelmällisesti esti kaikkien suurten kalojen pääsyn…
Arvostettu opettajani Osmo Jussila pilkkasi julkisesti tätä silmänkääntötemppua ja sai sitten virallisen neuvostovastaisen polttomerkin. Sellaisen kanssa eläminen ei välttämättä ollut helppoa, sillä jokainen ymmärsi, että kaikki hyvä, mikä tässä maailmassa oli mahdollista, toteutui Neuvostoliiton ansiosta, suoraan tai välillisesti.
No, kylmän sodan jälkeen saavuttiin sitten yksinapaiseen maailmaan, mikä monen mielestä tarkoitti sitä, ettei ainoalla oikealla ideologialla ollut enää mitään kilpailijaa. Niinpä sensuurin välttämisessäkään ei enää ollut mitään mieltä. Kukapa sitä saattoi enää hyötyä? No ne ihmiskunnan viholliset tietenkin…
Avoimen yhteiskunnan teoreetikot olivat uskoneet, että pitkälle kehittyneen työnjaon yhteiskunnassa ei enää merkitsi mitään, kannattiko joku tuotteen valmistamisen prosessiin osallistuneista tiettyä uskonnollista tai poliittista näkemystä, puhumatta siitä, minkä värinen hän oli tai mitä kieltä puhui. Jokainen näkisi omin silmin, että sellaiset erottelut olivat aivan irrelevantteja. Niinpä suvaitsevaisuus olisi rajatonta.
No, tässähän sitä nyt ollaan, primitiivisen oikeaoppisuuden ja totisen bigoterian valtakunnassa, jossa poliittiset leimakirveet heiluvat ja kaikenkarvaisia boikotteja ja kieltoja tehtaillaan kilpaa.
Eipä olisi uskonut.
Joskus tuntuu jopa hieman uskalletulta kantaa sellaista kassia, jossa lukee ”Luen kiellettyjä kirjoja”. Sehän merkitsee suunnilleen samaa kuin ”Ajattelen vääriä ajatuksia”.
Mieleeni ei toki ole hetkeksikään tullut, että jättäisin kassin ullakolle ja yrittäisin esiintyä mahdollisimman oikeaoppisen näköisenä. Se tuntuisi jo kovin idioottimaiselta ja sitä se olisikin. Väärien ajatusten tutkisteleminen on mielipuuhaani. Siinä sitten tarvitaan myös kirjallisuutta aina Hitlerin Taistelusta raamattuun ja Marxin ja Engelsin teoksiin.
Sallittuahan se on. Vielä. Mutta avoin yhteiskunta ei ole mikään itsestäänselvyys. Siitä voi vakuuttua katsellessaan, miten pontevasti hyödyttömät idiootit yrittävät estää heille vastenmielisten ajatusten esittämistä. Amerikkalaiset yliopistot ovat esimerkki siitä, mitä meillä on edessä. Ja onhan tätä nähtävänä jo tässä ja nyt.
Minä siis kyllä aion kantaa kassiani. Ehkäpä sen sijaan ne henkilöt, jotka haluavat briljeerata ainoan oikean opin edustajina, voisivat kirjoittaa kassiinsa tai paitaansa: ”Luen vain sallittuja kirjoja”.
Itse asiassa se kyllä on heillä jo otsaan kirjoitettuna, kuten venäläinen sanoo. Это у них на лице написано.
Ja voihan sen saman asian ilmaista myös vaikkapa kantamalla paidassaan Che Guevaran kuvaa tai jotakin muuta korkeasta älykkyydestä todistavaa fetissiä. Todistuksia kyllä tarvitaan.
Timo Vihavainen
Venäjän tutkimuksen professori
0 kommenttia          Bookkaa tämä

Maahanmuuttovaalit

20/10/2018

Muutamat suomalaiset printtimediat ovat väittäneet jopa pääkirjoituksissaan, että tulevat eduskuntavaalit eivät ole maahanmuuttovaalit.

Kyllä ne ovat nimenomaan sitä.

Valemedia Yle uutisoi toissapäivänä ilmastonmuutoksen olevan EU-kansalaisten ykköshuolenaihe tulevissa EU-vaaleissa. Uutiseen oli pujahtanut virhe, jonka Yle korjasi keskiviikoaamuna. Väärä tieto ehti olla kuitenkin paikoillaan sen verran pitkään, että sen leviämisen riski on ilmeinen. HS ehti jo ottaa kopin virheellisestä tiedosta, eikä ole vielä korjannut asiaa. Lähes hassunkurista on, että Ylen virheen kopioimisen lisäksi HS on tehnyt itse uusia virheitä Eurobarometrin tulkinnassa.

Alkuun kertaus siitä, miten väärä tieto levisi:

Eurobarometri julkistetaan 17.10. Yle uutisoi asiasta, mutta juttuun jää harmillinen virhe: ”Ilmastonmuutoksen torjunta on EU-vaalien ykkösaihe EU-kansalaisten mielestä”

Tämä ei pidä paikkansa, kuten Eurobarometrista voidaan varsin helposti havaita.

Suomen Uutiset otti illalla Yleen yhteyttä ja kertoi asiasta. Yle korjasi seuraavana aamuna uutisen asianmukaisesti, ja kertoo nyt jutun lopussa muutoksesta: ”18.10. klo 10:10 Juttua on korjattu. Ilmastonmuutoksen torjunta on EU-vaalien ykkösaihe suomalaisten mielestä, ei kaikkien EU-kansalaisten, kuten jutussa virheellisesti väitettiin.”

Virheellinen uutinen ehti olla julkisuudessa noin päivän, ja harmillisesti sen viesti levisi ainakin HS:ään. Lehti kirjoittaa tänään pääkirjoituksessaan:

”Tuoreen eurobarometrin mukaan tällaisille näkemyksille on eurooppalaisten mielestä kannatustakin. Kyselyssä unionille tarjottiin aika yleisesti toimia, joita jäsenmaiden on yksin vaikea hoitaa. Ilmastonmuutoksen vastustamista ja ihmisoikeuksien yleistä puolustamista pidettiin unionin tehtävistä tärkeimpinä.”

Hämmentävää kyllä, Helsingin Sanomien juttuun on sekä kopioitu Ylen tekemä virhe, että tehty sen lisäksi aivan uusi, oma virhe. Eurobarometri näet ei listaa ihmisoikeuksien yleistä puolustamista niiden tehtävien joukoon, jotka ovat eurooppalaisten mielestä kaikkein tärkeimpiä. Se löytyy vasta kuudennelta sijalta.

Kerrataan vielä se, mitä Eurobarometrissa kysyttiin, ja mitä kansalaiset kysymyksiin vastasivat.

Parlamentti kysyi: mitä asiakysymyksiä tulisi priorisoida keskusteluissa, jotka käydään ensi vuoden EU-vaalien alla?

Kansalaiset vastasivat:

1. Maahanmuutto
2. Talous ja kasvu
3. Nuorisotyöttömyys
4. Terrorismintorjunta
5. Ilmastonmuutos ja ympäristö
6. Ihmisoikeudet ja demokratia
7. Sosiaaliturva
8. EU:n tulevaisuus
9. Turvallisuus ja puolustus
10. Kuluttajansuoja ja ruoan turvallisuus
11. Rajaturvallisuus
12. Tietosuojakysymykset

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Yli kaksi vuotta vankeutta

19/10/2018

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 29-vuotiaan irakilaisen Rikan Jameel Akramin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lievästä pahoinpitelystä vankeuteen kahdeksi vuodeksi, neljäksi kuukaudeksi.

Akram oli julksuudessa eri medioissa syksyllä 2016, jolloin häntä uhkasi maastakarkotus. Maahanmuuttovirasto perusteli karkotusta miehen rikostaustalla. Yrittäjän ja perheenisän puolesta kerättiin yli 2 000 nimeä adressiin, jossa vaadittiin, että hän saisi jäädä Suomeen.

Käräjäoikeuden mukaan Akram on syyllistynyt lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön vuosina 2009–15. Uhri on ollut noina vuosina 8–14-vuotias.

Teonkuvauksen mukaan Akram on syyllistynyt lukemattomiin seksuaalisiin tekoihin, joita ovat olleet muun muassa koskettelu intiimialueille vaatteet päällä, vaatteiden repiminen pois, itsetyydytys uhrin nähden, pakottaminen pornon katseluun ja yrittäminen saada uhri tyydyttämään oraalisesti.

Akram velvoitettiin korvaamaan 10 000 euroa uhrille loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä ja valtiolle oikeudenkäyntikuluja veroineen lähes 4 800 euroa.

Lähde: Uusimaa

Ovatko suomalaiset, nuo kaksituhatta, järjiltään?

Verratkaapa:

Seitsemän vuotta jatkunut lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Kärsimyskorvauksia 10 000 euroa.

Pahan mielen aiheuttaminen Ylen toimittajalle. Kärsimyskorvauksia 80 000 euroa.

Koska rikosseuraamukset ovat hintalappu, jonka yhteiskunta loukatulle oikeushyvälle asettaa, voidaan sanoa, että yhteiskuntamme arvot ovat aika vinksallaan.

Vai oletteko eri mieltä?

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Perussuomalaisten uusi periaateohjelma julkaistu

19/10/2018

Perussuomalaiset on julkaissut uuden periaateohjelmansa. Ohjelma esittelee perussuomalaisuuden suurta ideaa ja isänmaallisen ja kansallismielisen puolueen periaatteita. Ohjelma ei ota kantaa varsinaisiin päivänpoliittisiin teemoihin tai tavoitteisiin.

– Puolueella ei aiemmin ole ollut varsinaista periaateohjelmaa. Nyt koimme sen laatimisen tarpeelliseksi, sanoo puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.

Isänmaallinen ja kansallismielinen puolue

Periaateohjelman mukaan perussuomalaiset on isänmaallinen ja kristillissosiaalinen puolue, joka edistää kansallista etua. Perussuomalaiset arvostavat ja haluavat korostaa tavallisten ihmisten ääntä ja roolia politiikassa, kulttuurissa ja historiassa. Kansan ja yksilön ohella myös perhe on tärkeä yksikkö.

– Periaateohjelman lähtökohta on, että perussuomalaiset ajaa ensisijaisesti suomalaisten asiaa. Nykyään vaikuttaa usein siltä, että eroamme tässäkin mielessä kaikista muista maassamme toimivista puolueista, toteaa puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Kansallismieliseen ja isänmaalliseen ajatteluun kuuluu kansallisen ja valtiollisen itsemääräämisoikeuden ohella kansainvälisyys. Suomalaisilla ei ole oikeutta ryhtyä määräilemään muita, eikä muilla ole oikeutta määräillä meitä.

– Suomen pitää kuitenkin saada itse säädellä kansainvälisyyden tasoa ja ilmenemismuotoja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sopimuksista, jotka olennaisesti ja peruuttamattomasti heikentävät itsemääräämisoikeuttamme, on pysyttävä erossa, Halla-aho kertoo.

Sananvapauden puolustajat

Perussuomalaisten periaateohjelmassa otetaan kantaa myös kestävään kehitykseen. Poliittisen toiminnan tavoitteena tulee olla se, että uudet sukupolvet saavat maan, joka on sosiaalisesti, taloudellisesti, sivistyksellisesti ja ekologisesti sekä moraaliselta tasoltaan paremmassa kunnossa kuin tänä päivänä.

Ohjelmassa korostetaan myös perussuomalaisten rohkeutta ja suorapuheisuutta. Puolue kannustaa ihmisiä ajattelemaan rohkeasti itse omilla aivoillaan. Suomalaisilla on kyky tehdä hyviä päätöksiä ja oppia virheistä eikä aikuisia ihmisiä ole puolueen mielestä syytä holhota.

– Sananvapaus on meille erittäin tärkeää. Olemme hyvin huolissamme sananvapauden rajoittamisesta ja valtavirrasta poikkeavien näkökulmien vaientamisesta. Sananvapauden täysimääräinen kunnioittaminen ja avoin yhteiskunnallinen keskustelu kuuluvat jokaiseen kehittyneeseen ja arvokkaaseen yhteiskuntaan, Halla-aho toteaa.

Suomalaisuus on ja tuntuu

Perussuomalaisille muuttunut maailma ei tarkoita sitä, että perusasioista pitäisi luopua. Ohjelmassa todetaan, että suomalainen kulttuuri on kielen, monien tapojen, arvojen, symbolien ja muiden asioiden ainutlaatuinen yhdistelmä.

– Me tunnemme suomalaisuuden sydämessämme, ja se varmasti säilyy siellä maailman muutoksesta huolimatta. Meille suomalaisuudessa ei ole mitään epäselvää, Slunga-Poutsalo sanoo.

Suomen Uutiset

 

Linkki löytyy täältä.

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Emma ja sähköauto

19/10/2018

Vihreät, erityisesti Emma Kari, joka on vähän joka asiassa pihalla kuin lintulauta, retostelevat sähköautoilla. Emma Karin mielestä henkilöliikenne pitäisi sähköistää hallituksen suunnitelmia nopeammin. Tähän tarvitaan valtiolta ohjauskeinoja, kuten joukkoliikenteen suosiminen, päästöttömien autojen verotuksen laskeminen ja vanhaan autokantaan kohdistuva romutuspalkkio.

Sähköautojen elinkaaren kokonaispäästöistä on käyty viime aikoina kiivasta keskustelua. Asiantuntijoiden mukaan autovalmistajien nopea siirtyminen sähköautoihin tarkoittaa ”hiilidioksidipäästöjen keula-aaltoa”.

Myös Volkswagenin pääjohtaja Herbert Diess on varoittanut, että ”sähköön” siirtyessämme siirrymme todellisuudessa hiilitoimiseen liikenteeseen.

Autojen etanolipäivityslaitteistoa valmistava suomalainen StepOne Tech on vertaillut eri käyttövoimalla kulkevien autojen elinkaaren hiilidioksidipäästöjä sekä liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävien ratkaisujen kustannuksia.

Vertailun mukaan Yhdysvalloissa tuotettu 100 kilowattitunnin akustolla varustettu sähköauto on vielä kymmenen vuoden kuluttua suurempi hiilidioksidipäästöjen tuottaja kuin bensa-autot.

Pienimmät hiilidioksidipäästöt syntyvät raportin mukaan päivittämällä vanhoja bensiinikäyttöisiä autoja bioetanoliautoiksi. Juuri tällaista tulosta etanolipäivityslaitteistoja valmistavalta yhtiöltä tietysti sopii odottaa.

Joten terveisiä vaan vihreille ja erityisesti Emmalle.

Ehkä minä kuitenkin ajelen edelleen tuolla nykyisellä kotterolla.

Lähteet: Suomalaiset mediat

 

1 kommentti          Bookkaa tämä

Kuka näille antaa luvan?

19/10/2018

Yhdenvertaisuusvaltuutetun virkamiehiä on mukana laittomasti Suomessa oleskelleiden henkilöiden palautuslennoilla.

Tänä vuonna yhdenvertaisuusvaltuutettu on valvonut viittakymmentäviittä maastapoistamislentoa, mikä vastaa noin neljäsosaa palautetuista. Lennoista noin puolet on sellaisia, joissa valtuutettu osallistui lähtövaiheen lisäksi myös lennolle.

Epäillyt epäkohdat ovat kuitenkin harvinaisia. Koko viime vuoden aikana yhdenvertaisuusvaltuutettu teki toimintansa tuloksena palautuslennoista vain yhden kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Poliisien pitäisi riittää

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio näkee asiassa kafkamaisia piirteitä. Tavio muistuttaa, että saatetuilla palautuslennoilla on joka tapauksessa ammattitaitoisia poliiseja palautettavien mukana. Joskus Suomesta lähtevillä palautuslennoilla on mukana jo enemmän poliiseja kuin palautettavia.

Palautuslennoille pyritään saamaan poliisien lisäksi tulkkeja, mikäli tulkkaamiselle on tarvetta. Myös lääkäreitä on ollut mukana lennoilla.

– Seuraavaksi mukaan lähetetään varmaankin myös henkilökohtainen tuomari ja imaami, Tavio sanoo.

Suomen Uutiset

 

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Vallan väärinkäyttöä

19/10/2018

Leikkaava kirurgi sanoi hoitajalle: ”tällä potilaalla on väärä arvomaailma, annapa vasara veitsen asemesta”.

Palopäällikkö sanoi palomiehille: ”eipä pidetä kiirettä, ihan oikean puolueen talo palaa”.

Kirjamessujen ohjelmajohtaja sanoi: ”sensuroidaan tuo kirja, sen kustantaja lienee isänmaallinen”.

Viimeinen esimerkki poikkeaa muista vain sikäli, että se on totta.

Viime vuosien tapahtumat ovat toistuvasti antaneet aiheen kritisoida sellaisia epärehellisiä, epäloogisia ja moraalittomia ratkaisuja, joiden ratkaisija ei piittaa itse asiasta kovinkaan paljoa.

Hän käyttää haltuunsa osunutta valtaa omien ennakkoluulojensa, antipatioidensa, sympatioidensa tai raadollisesti: omien etujensa ajamiseen. Ottakaamme näistä pieni kertaus.

Jussi Halla-aho tuomittiin muslimeista esitetystä lausunnosta, joka ei ollut mielipide, vaan ilmeisen tosiseikan toteaminen. Tämä on sensuroinnin iljettävin laji.

Millainen yhteiskunta haluaa kätkeä kansalaisiltaan tosiseikkoja, koska ne ovat sillä hetkellä poliittisesti epäkorrekteja?

Olisi hyvä, jos suvaitsevaiset eivät jatkuvasti sotkisi pärstäkertoimia asioihin.

No, paljastanpa lopuksi, mikä aiheutti edellisen vuodatuksen. Minulta on ilmestynyt uusi kirja, nimeltään Kiinalainen juttu.

Sen on kustantanut Kiuas Oy. Kustantamon omistaa kirjailija Timo Hännikäinen.

Timo Hännikäinen on joistain asioista eri mieltä Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja Salmen kanssa.

Onhan siinä tarpeeksi aihetta panna kirjani roviolle, vai mitä meinaatte?

Eero Paloheimo
Paloheimolla on kaksi tohtorintutkintoa: tri-ins ja TkT.
Väitöskirja Münchenin yliopistossa: Das Problem der Sicherheit besonders der durch Biegung beanspruchten Spannbetonbrücken.
Väitöskirja Helsingin Teknillisessä Korkeakoulussa: On the Reliability of Structures and Structural Elements.
Loput tarinasta löytyy Keski-Uusimaasta eli tästä.
Niin. Ja sanomattakin on selvää, että Kiinalainen juttu on luettava.
0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Marraskuu 2018 (35)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (136)
Heinäkuu 2018 (129)
Kesäkuu 2018 (81)
Toukokuu 2018 (85)
Huhtikuu 2018 (49)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (53)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (47)
Marraskuu 2017 (45)
Lokakuu 2017 (71)
Syyskuu 2017 (50)
Elokuu 2017 (59)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (27)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (41)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (44)
Joulukuu 2016 (36)
Marraskuu 2016 (20)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (50)
Elokuu 2016 (64)
Heinäkuu 2016 (27)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (69)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (45)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (105)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (116)
Syyskuu 2015 (153)
Elokuu 2015 (76)
Heinäkuu 2015 (71)
Kesäkuu 2015 (75)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (54)
Maaliskuu 2015 (85)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (80)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (74)
Lokakuu 2014 (67)
Syyskuu 2014 (57)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (48)
Kesäkuu 2014 (37)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (63)
Maaliskuu 2014 (67)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (46)
Joulukuu 2013 (45)
Marraskuu 2013 (54)
Lokakuu 2013 (75)
Syyskuu 2013 (76)
Elokuu 2013 (96)
Heinäkuu 2013 (89)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (59)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (35)
Tammikuu 2013 (37)
Joulukuu 2012 (29)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (64)
Syyskuu 2012 (59)
Elokuu 2012 (65)
Heinäkuu 2012 (63)
Kesäkuu 2012 (58)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (75)
Helmikuu 2012 (63)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (38)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (60)
Syyskuu 2011 (93)
Elokuu 2011 (65)
Heinäkuu 2011 (43)
Kesäkuu 2011 (58)
Toukokuu 2011 (75)
Huhtikuu 2011 (56)
Maaliskuu 2011 (65)
Helmikuu 2011 (41)
Tammikuu 2011 (16)
Joulukuu 2010 (25)
Marraskuu 2010 (45)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (20)
Elokuu 2010 (36)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (34)
Toukokuu 2010 (43)
Huhtikuu 2010 (34)
Maaliskuu 2010 (58)
Helmikuu 2010 (37)
Tammikuu 2010 (30)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (24)
Lokakuu 2009 (24)
Syyskuu 2009 (31)
Elokuu 2009 (31)
Heinäkuu 2009 (37)
Kesäkuu 2009 (39)
Toukokuu 2009 (34)
Huhtikuu 2009 (28)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (44)
Tammikuu 2009 (24)
Joulukuu 2008 (12)
Copyright © Tapioarjo.com