Hallitusohjelmasta

11/6/2019

Perussuomalaisten Olli Immonen ja Riikka Purra kritisoivat hallitusohjelman maahanmuuttolinjauksia tänään täysistunnossa, jossa käsiteltiin Antti Rinteen (sd) hallituksen hallitusohjelmaa.

Kansanedustaja Riikka Purra huomautti puheenvuorossaan, että hallituksen jatkuva vetoaminen työllisyysasteen nousuun politiikkansa pohjalla on turhaa, kun minkäänlaisia konkreettisia työllisyyden noston toimenpiteitä ei esitetä.

– Työllisyysasteen nostamisen korostaminen on lähes hysteeristä, ottaen huomioon, että kukaan ei ole toista mieltä tavoitteen tärkeydestä. Asian hokeminen ei valitettavasti auta tavoitteen saavuttamisessa.

– Samaan aikaan hallitus heikentää tuottavan työn ja yrittämisen edellytyksiä. Silläkö, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet halutaan töihin, nostetaan työllisyysastetta, Purra ihmettelee.

Suurin osa kuormittaa taloutta

Kansanedustaja Olli Immonen toteaa, että Suomessa ollaan sekoittamassa humanitaarinen maahanmuutto ja työperäinen maahanmuutto toisiinsa mahdollistamalla kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden työnteko.

– Juuri tämä humanitaarisen maahanmuuton ja työperäisen maahanmuuton sekoittaminen ovat luoneet suurimmat ongelmat ruotsalaisille työmarkkinoille, Immonen sanoo.

– Ylipäätänsä Suomeen saapuva maahanmuutto ei auta kestävyyden löytämisessä eikä työllisyysasteen nostossa. Jos tänne saapuu 10 000 työikäistä miestä, paranee kyllä nuppilukuun perustuva huoltosuhde. Mutta jos tuon porukan työllisyysaste on 10 prosenttia, työllisten määrä nousee ainoastaan tuhannella hengellä. Se 9 000, joka ei työllisty, jää kuitenkin kuormittamaan järjestelmäämme. Siihen perheet päälle, Purra selittää.

Suomen Uutiset

1 kommentti          Bookkaa tämä

Veteraanijärjestöt Suomessa

9/6/2019

Veteraanijärjestöt käyvät hiljalleen Suomessa tarpeetomiksi. Sotiin osallistui yhteensä noin 600 000 miestä ja 100 000 naista. Nuorimmat rintamalle joutuneista olivat vasta 17-vuotiaita. Joka kahdeksas sotiin osallistuneista menehtyi. Palanneistakin joka neljäs oli saanut pysyvän sotavamman. Sodat jättivät jälkeensä 30 000 leskeä ja yli 50 000 sotaorpoa.

Veteraaneja on vuoden 2019 alussa vielä joukossamme 10 000, heistä sotainvalideja on 1 500. Kunniakansalaistemme keski-ikä on 94 vuotta.

Huhtikuussa 2018 valmistuneessa selvityksessä on laskettu mukaan Rintamaveteraaniliitto ry:n ja Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n varat. Jos veteraaniliitot olisivat lopettaneet toimintansa vuoden 2018 alussa ja varat olisi jaettu järjestöjen veteraanijäsenille, olisi tilanne ollut erikoinen:

Liitoittain tarkasteltuna summat olisivat olleet Suomen Sotaveteraaniliiton jäsenelle 49 euroa ja Rintamaveteraaniliiton jäsenet olisivat ”joutuneet maksumiehiksi” tuloksen ollessa miinusmerkkinen –13 euroa veteraania kohden.

Sotainvalidien Veljesliitolla on varallisuutta jäljellä 158 euroa sotainvalidi- ja puolisojäsentä kohden, jotka on tarkoitettu sodassa vammautuneiden ja heidän iäkkäiden aviopuolisoidensa ja leskiensä hyväksi.

Luvut perustuvat järjestöjen virallisiin tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin 31.12.2017.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Sähköautoista hätkähdyttävä uutinen

9/6/2019

Henkilöautojen sähköistämisestä puhutaan aivan liian toiveikkaasti ja aivan liian paljon. Tätä mieltä on Euroopan autoteollisuuden etuja valvovan järjestön (CLEPA) toimitusjohtaja Roberto Vavassori.

Vavassori muistutti tulevaisuuden autoilua pohtivassa seminaarissa Lontoossa, että Euroopassa on tällä hetkellä noin 300 miljoonaa autoa. Niistä 800 000 on sähköisiä.

– Vaikka jokainen Euroopassa rekisterissä oleva henkilöauto muuttuisi yhdessä yössä sähkökäyttöiseksi, se olisi koko maailman hiilidioksidipäästöissä vain olemattoman pieni korjausliike. Käytännössä tuo manööveri pudottaisi globaalia hiilidioksidin päästömäärää 0,4 prosenttia, muistutti Vavassori.

Ohuelta tuntuva kokonaispudotus selittyy kolmella seikalla. Euroopan osuus maailman kaikista hiilidioksidipäästöistä on vain kymmenisen prosenttia. Lisäksi henkilöautoliikenteen osuus kaikista hiilidioksidipäästöistä on vain seitsemän prosenttia, ja sähköntuotannosta syntyy hiilidioksidipäästöjä.

Vavassori vakuutti, ettei hänellä tai autoteollisuudella ylipäätään ole mitään puhtaampia autoja vastaan.

– Numeroita tutkiessa vain tulee vääjäämättä mieleen, että ovatkohan autoilun sähköistymisen puolestapuhujilla asiakokonaisuusuudet ihan varmasti hallussa, totesi Roberto Vavassori.

Lähde: Vavassorin puheen uutisoivat tiistaina useat eurooppalaiset verkkolehdet.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Kansanvaihdon kiihdyttäminen

9/6/2019

Uusi hallitus vauhdittaa ohjelmassaan Suomen kansan vaihtamista maahanmuuttajiin mm. nostamalla lapsilisiä neljännestä lapsesta alkaen. Nykyvauhti ei hyville ihmisille riitä.

Mikä tämän kansanvaihdon idea on? Tiedämme tilastojen valossa, että humanitääriset maahanmuuttajat eivät työllisty, ja he tosiasiassa lisäävät Suomen työvoimapulaa, koska he sitovat niin paljon suomalaisia kaikenlaiseen auttamiseen ja kotouttamiseen.

Hyvät ihmiset näkevät kuinka suomalaiset tuhoavat maapallon ilmastoa lämmittämällä saunansa puilla, mutta samalla he uskovat, että Suomeen tullut maahanmuuttaja ei vaikuta ilmastonmuutokseen lainkaan. Samanlainen mittakaavavirhe on ajatuksessa, että 5-miljoonainen kansa voisi auttaa viittä miljardia maapallon asukasta, joilla olisi samanlaiset oikeudet tulla Suomeen kuin irakilaisilla nuorilla miehillä. Ruotsikin avaa erillispäätöksellä ovet Kiinan uiguureille, joita on yhtä paljon kuin Ruotsissa on asukkaita. Matematiikka ei ole ruotsalaistenkaan ominta osaamista.

Ajatus kehitysavun lisäämisen myönteisistä vaikutuksista Afrikkaan on yhtä lailla sairas, koska avun ehtona ei ole väestöräjähdyksen hillintään velvoittaminen.

Valituskierteestä tehty ikuinen

Turvapaikanhakija voi hakea muutosta Maahanmuuttoviraston päätökseen valittamalla ilmaiseksi hallinto-oikeuteen. Jos hallinto-oikeus hylkää valituksen, voi hakea valitusoikeutta Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen, edelleen ilmaiseksi. Jos KHO ei anna lupaa tai hylkää valituksen, voi hakea turvapaikkaa uudestaan. Ensimmäinen kierros kestää 1-2 vuotta. Suomessa on jo henkilöitä, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa viiteen kertaan. Kaikki tarvittava oikeusapu maksetaan valtion varoista. Uusi hallitus palauttaa turvapaikanhakijalle oikeuden käyttää haastattelussa avustajaa ja sekin maksetaan valtion varoista.

Suomalainen ei voi omaa asiaansa viedä viranomaiskäsittelyyn uudestaan ja uudestaan. Hallinto-oikeuteen valittaminen maksaa 260 euroa. Valitusluvan hakeminen KHO:sta maksaa 510 euroa. Jos suomalainen tarvitsee apua, hän joutuu maksamaan kaikki avustajan palkkiot ja kulut arvonlisäveroineen. Vain köyhimmät voivat saada oikeusapua julkisista varoista.

Ennen eduskuntavaaleja oli puhetta siitä, että turvapaikanhakujen määrää rajoitettaisiin. Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan vuonna 2018 kaikista turvapaikkahakemuksista (4548) 47 prosenttia (2139) oli uusintahakemuksia. Eduskunta hyväksyi 29.3.2019 ulkomaalaislain muutosesityksen siten, että ”Uusintahakemuksen tutkittavaksi ottaminen edellyttää, että hakemus sisältää tai asiassa muutoin ilmenee uusia seikkoja tai perusteita, jotka lisäävät merkittävästi sen todennäköisyyttä, että hakijaa tulisi pitää kansainvälistä suojelua saavana henkilönä.” Hakemusten määrää ei edelleenkään mitenkään rajoitettu.

Uusien perustelujen esittäminen on edelleen helppoa. Ensin käännytään kristinuskoon. Sen jälkeen muututaan homoksi. Neljäs hakemus voidaan tehdä perhesiteiden avulla. Aina löytyy suomalaisia naisia, jotka haluavat tehdä lapsia turvapaikan hakijalle tietämättä hänestä mitään: hänhän voi olla ISIS-tappaja kotimaassaan. Jos nämäkään perustelut eivät riitä, on netti täynnä ohjeita, miten keksiä uusia perusteluita. Suomalaiset viranomaiset eivät mitenkään voi varmentaa, ovatko esimerkiksi väitteet serkun tai isoisän tappamisesta omassa kotikaupungissa totta. Epäselviksi jäävät väitteet uskotaan tosiksi.

Eikä siinä mitään. Jos oleskelulupaa ei saa vuosien hakemustenkaan jälkeen, voi aina jäädä laittomaksi olijaksi Suomeen. Laittoman oleskelijan oikeudet lähestyvät vuosi vuodelta kantaväestön oikeuksia, joten mikäs täällä ollessa.

Jos jotain todellista haluttaisiin tehdä, rajoitettaisiin turvapaikan hakeminen yhteen kertaan. Tällainen rajoitus leviäisi yhden päivän aikana etäisimpiin kolkkiin asti Irakissa, joten oikeusturvaa se ei mitenkään vaarantaisi. Ei etenkään, jos valitusoikeus säilytettäisiin. Toki senkin voisi lopettaa samalla. 

Kotiinpaluurahan maksaminen ja uudelleen hakeminen

Suomi nosti vapaaehtoisen paluun ohjelman kautta kotimaihinsa palanneiden tukea asetuksella vuoden 2019 alusta. Nyt kotimaahansa palaava voi saada enimmillään 5 000 euroa. Jossain Afganistanissa ja Somaliassa tuon rahan arvo on yli 10-kertainen. Isompi raha ei kuitenkaan houkuttele, sillä vapaaehtoisesti palaavien määrä on laskenut voimakkaasti. Tulijat ovat huomanneet, että Suomessa saa ikuisen elatuksen mitään tekemättä. Kotimaassaan taikaseinää ei ole ja eläminen olisi rahoitettava omalla työllä sen jälkeen kun kotiinpaluuraha on tuhlattu.

Saksassa on tunnustettu, että turvapaikanhakijat palaavat uusina hakijoina käytyään ensin kotiinpaluurahan ja ilmaisen lennon avulla kotimaassaan. Suomessa ei tällaisia asioita haluta nähdä.

Tällainen keinottelu olisi helppo lopettaa maahantulokiellolla. Kun saa kotiinpaluurahan, ei ole 10 vuoteen oikeutta palata. Jos yrittää, maahantulo torpattaisiin heti passintarkastuksessa: tänne ei ole tulemista, vaikka kuinka toistaisi asylumia. 

Lapsilisien korottaminen

Jos hyvät ihmiset todella olisivat tosissaan huolissaan ilmastonmuutoksesta, lapsilisien maksaminen lopetettaisiin neljännestä lapsesta. Uusi hallitus haluaa korottaa näiden lasten lapsilisiä. Koska maahanmuuttajien lapsiperheistä eräissä kansanryhmissä puolet on yksinhuoltajia (=moniavioisen miehen vaimoja), jotka saavat jo nyt yksinhuoltajalisän, tulee heidän tulonsa edelleen nousemaan. Lisälapset nostavat myös asumistukia, koska perheet saavat suuremmat asunnot. Eikä siinä vielä kaikki: esimerkiksi integroituminen Suomeen käy mahdottomaksi kun koti on täynnä lapsia hoidettavaksi. Työelämään siirtyminen onnistuu kuitenkin silloin kun kyse on 7-lapsisen yksinhuoltajan työstä evankelisluterilaisen kirkon ulkomaanavun projektikoordinaattorina. Tällaiset supernaiset ovat kuitenkin poikkeuksia, jotka vahvistavat säännön.

Tanskan vaalien voittaja sosiaalidemokraatit jatkavat tiukkaa maahanmuuttolinjaa. On mielenkiintoista, kuinka naapurimaat tulkitsevat eri tavalla sosialistisen internationaalin johtoajatusta, joka on työväenluokan kansainvälinen solidaarisuus.

Pauli Vahtera

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Pahoinpitely Salossa, varkaita Somerolla

8/6/2019

Pahoinpitely Salon keskustassa

Poliisi sai perjantaina vähän ennen ilta-seitsemää ilmoituksen torin kohdalla jokirannassa tapahtuneesta pahoinpitelystä. Paikalta oli kuljettu ambulanssilla sairaalaan yksi naishenkilö.

Paikallaolijoiden kertoman mukaan jokirannassa aikaansa viettäneessä seurueessa ollut mieshenkilö oli jostain syystä käyttäytynyt aggressiivisesti muita seurueessa olleita kohtaan.

Kyseinen mies oli varustautunut pölynimurin putkella. Seurueeseen kuuluneen naishenkilön saatua mainitun putken haltuunsa, mies oli siitä suivaantuneena, paikalla olleiden kertoman mukaan, tarttunut naista kaulasta ja paiskannut hänet maahan niin voimakkaasti, että nainen oli hetkeksi menettänyt tajuntansa.

Välikohtauksen osapuolet ovat salolaisia ja paikalliselle poliisille tuttuja monista asiayhteyksistä. Yhtä lukuunottamatta kaikki kyseisessä seurueessa olleet henkilöt olivat tapahtumahetkellä alkoholin vaikutuksen alaisina.

---------------------------

Mieshenkilö uhkailli nuorukaisia puukolla

Poliisipartion ollessa selvittämässä edellä kerrottua pahonpitelytapausta, tuli partion luo muutamia nuorukaisia, jotka kertoivat mieshenkilön uhkailleen heitä puukolla Turuntien sillan alikulkutunnelissa.

Nuorukaisten mukaan mieshenkilö oli pyytänyt heitä sillan alle. Siellä mies oli ottanut esille puukon ja uhannut lyövänsä sillä, elleivät nuorukaiset käyttäisi heille tarjottua huumetta, ilmeisesti amfetamiinia.

Nuorukaiset olivat kuitenkin lähteneet juoksemaan pakoon paikalta, ja poliisipartion havaittuaan menivät kertomaan tapahtuneesta. Nuorukaisten kuvailemaa mieshenkilöä ei tavattu tapahtumapaikan lähiympäristöstä.

------------------------------

Murtovarkaita Somerolla

Lauantaina hieman aamu-kolmen jälkeen poliisi sai ilmoituksen, jonka mukaan 2 henkilöä oli murtautunut autotalliin Okkerintiellä Somerolla. Siirrettyään sieltä tavaroita käytössään olleeseen pakettiautoon, henkilöt olivat tunkeutuneet toiseen autotalliin. Henkilöt olivat poistuneet autollaan paikalta ennen poliisin saapumista.

Poliisipartio havaitsi kuvauksiin sopivan pakettiauton Viljontiellä. Pakettiauton kuljettaja oli ilmeisesti ensin aikeissa lähteä ajamaan pakoon, mutta luopui suunnitelmastaan ja lähti sen sijaan juosten karkuun läheiseen metsään.

Toinen henkilöistä, somerolainen mieshenkilö, puolestaan ei ehtínyt poistua autosta ennen kiinniottoa. Metsään juossut, niinikään somerolainen mieshenkilö, tavoitettiin lyhyen etsinnän jälkeen poliisikoiran avulla.

Miesten käyttämästä autosta löytyi autotalleista anastettua omaisuutta. Myöskään siitä, että oliko pakettiauto miesten käytössä luvallisesti, ei vielä tapahtumahetkellä ollut täyttä varmuutta.

Molemmat miehet ovat paikalliselle poliisille tuttuja aiemmista aikaansaannoksistaan. Toinen miehistä oli tapahtumahetkellä lisäksi määrättynä matkustuskieltoon aiempien rötöstelyjensä vuoksi.

Lähde: Poliisi

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Vihapuhe

7/6/2019

Salon Seudun Sanomien nettiversio on muuttunut maksulliseksi.

Siksi pitää korjaus tehdä omaan blogiin.

 

Nimimerkki Kaikkien ihmisarvoa kunnioittava puhuu roskaa.

Missä vaalikeskustelussa Rinne näin on sanonut? Tuntuu siltä, että pyrit levittämään valheellista propagandaa, kuten tietysti äärioikeistolaisten tapana on.

Äärioikeisto on aina suoltanut vihapuheita. Normaali oikeistolainen on ehdottomasti vihapuheita vastaan, kuten kaikki muutkin tavalliset suomalaiset, ainoastaan äärioikeistopuolueet siniset ja perussuomalaiset hyväksyvät vihapuheet ja käyttävät niitä jopa työkaluina omissa poliittisissa tarkoitusperissään. Nykyisen hallituksen ainoa puolue, joka hyväksyi vihapuheet, oli tietysti siniset. Perussuomalaisista kansanedustajista moni on tuomittu vihapuheista, puheenjohtajasta alkaen. Laura Huhtasaari on ollut monta kertaa jopa sitä mieltä, että ihmisarvo ei kuulu kaikille. Tuskin kukaan normaalin tunneälyn ja empatiakyvyn omaava voi päästää suustaan noin sairasta puhetta.

Perussuomalaisia EI OLE rangaistu vihapuheesta, koska Suomen laki ei tunne käsitettä "vihapuhe".

Jotain rajaa paskan puhumiseenkin.

 

Laura Huhtasaarikaan ei ole ollut missään sitä mieltä, "ettei ihmisarvo kuulu kaikille".

Revi siitä ihmisarvoa kunnioittava.

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Tampere 29.-30.6.2019

6/6/2019

Sanon vielä muutaman sanan puoluekokoukseen ja henkilövalintoihin liittyen.

Varapuheenjohtajien rooli on muuttunut ja kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Kuten ennenkin, he ovat puoluehallituksen jäseniä ja osallistuvat poliittiseen kannan- ja linjanmuodostukseen. Mutta he ovat myös kirjaimellisesti VARApuheenjohtajia. Kuten muissakin puolueissa, varapuheenjohtajat sijaistavat puheenjohtajaa keskusteluissa, haastatteluissa ja julkisissa esiintymisissä tämän ollessa estyneenä.

Kun siis pohditte omaa ehdokasvalintaanne, älkää miettikö sitä, kuka on kaverinne, tai kuka on mukava ihminen, tai kuka "ansaitsisi" paikan iän, sukupuolen, asuinpaikan tai muun sellaisen seikan perusteella. Miettikää sen sijaan, kenet haluatte nähdä vaalitilaisuuksissa tai televisiossa väittelemässä muiden puolueiden edustajien kanssa ja edustamassa teitä ja puoluettamme.

Myös ehdokkuutta pohtivien on syytä miettiä asia tältä kannalta. Olenko käytettävissä, kun pyydetään? Olenko valmis perehtymään puolueen yhdessä sovittuihin linjauksiin aiheessa kuin aiheessa ja edustamaan niitä tilanteessa kuin tilanteessa?

Puoluesihteerin roolista olen puhunut jo aiemmin. Hän on organisaatiomme toimitusjohtaja. Hänen pitää tulla toimeen kaikkien kanssa, uskaltaa pitää puolensa ketä tahansa vastaan, jaksaa ehkäistä ja ratkaista muiden ongelmia, osata sekä puhua että kuunnella. Hyväksyä se, että hyvin tehdystä työstä ei juuri saa kiitosta, mutta kun jokin menee pieleen, puoluesihteeri on syyllinen.

Näillä rohkaisevilla sanoilla toivotan kaikille ehdokkaille hyvähenkistä kisaa.

Jussi Halla-aho

puheenjohtaja (ps)

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Vihreä ympäristöministeri tyrmää sellutehdashankkeet

6/6/2019

Mitä minä olen ymmärtänyt väärin?

Jotenkin käsitin, että hallituksen tarkoitus on nostaa työllisyystavoite 75 prosenttiin.

Onko tässä jokin väärinkäsitys puolella tai toisella vai eikö ministeri ole ajan tasalla?

Krista Mikkosen mukaan Suomi tulee pitämään kiinni ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteistaan.

Uuden ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr) mukaan Suomessa ei riitä puuta kaikkiin suunnitteilla oleviin sellutehdashankkeisiin.

Mikkonen kertoi Huomenta Suomessa näkevänsä epätodennäköisenä, että kaikki suunnitteilla olevat sellutehdashankkeet menisivät läpi, vaikka metsähakkuista ei ole erikseen mainintaa hallitusohjelmassa.

- Hallitusohjelmassa puhutaan vahvasti siitä, että hiilinielua pitää kasvattaa. Ja myös se, että ilmastolakiin, jota tullaan kiristämään tämän kauden aikana, ei pelkästään kiristetä päästötavoitteita vaan myös nielutavoite otetaan siihen mukaan, tuleva ministeri avasi haastattelussa.

Mikkosen mukaan on vaikea nähdä, miten hiilinielutavoitteet ja sellutehdashankkeet sovitettaisiin yhteen. Taustalla vaikuttavat myös EU:n ilmastotavoitteet.

– Siinä tulee vastaan se, että meillä ei vain yksinkertaisesti puu riitä, kun meidän täytyy huolehtia niin ilmasto-, kuin monimuotoisuustavoitteistakin, Mikkonen sanoo.

Lähde: Verkkouutiset

1 kommentti          Bookkaa tämä

Jussi Halla-aho haluaa jatkaa puheenjohtajana

5/6/2019

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoo haluavansa jatkaa puolueen puheenjohtajana. Asiasta päättää puoluekokous kesäkuun lopulla.

Halla-aho on johtanut perussuomalaisia vuoden 2017 puoluekokouksesta lähtien, jolloin puolue jakaantui kahtia puheenjohtajiston vaihtumisen takia.

Varapuheenjohtajistossa tapahtuu sen sijaan vaihdoksia. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari on jo aiemmin ilmoittanut, ettei hän hae jatkokautta. Huhtasaari valittiin europarlamenttiin kevään vaaleissa.

Kansanedustajat Riikka Purra ja Leena Meri ovat ilmoittaneet hakevansa molemmat ensimmäisen varapuheenjohtajan paikkaa.

Myös mepiksi valittu Teuvo Hakkarainen luopui toisen varapuheenjohtajan tehtävästään sen jälkeen, kun kansanedustaja Veera Ruohoon (kok.) kohdistunut pahoinpitely ja seksuaalinen ahdistelu tulivat julkisuuteen joulukuussa 2017.

Kolmas varapuheenjohtaja Juho Eerola ei ole kertonut jatkoaikeistaan.

Katso Halla-ahon puhe täältä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ruotsi muuttuu kalifaatiksi

5/6/2019

Suomessa on  7 000 poliisia. Ruotsissa ollaan palkkaamassa 10 000 poliisia lisää. Ruotsissa on 50% enemmän poliiseja väkilukuun suhteutettuna kuin Suomessa.

Ruotsin monikulttuuristen lähiöiden ongelmat ovat karmeita. Viime vuonna ammuskeluissa kuoli 44 ihmistä. Lukema on vuodesta toiseen kasvanut. Lisäksi Ruotsia räjähtää pommi lähes päivittäin.

Väkivaltaisuuksissa on kyse pitkälti maahanmuuttajataustaisten rikollisjengien välienselvittelyistä, mutta sivullisetkin ovat vaarassa. Esimerkiksi viime vuonna mies kuoli poimittuaan löytämänsä käsikranaatin. Myös hänen vaimonsa loukkaantui räjähdyksessä.

Ensin murenee turvallisuus. Sitten kantaruotsalaiset jäävät vähemmistöksi omassa maassaan. Ja lopulta Ruotsista tulee islamilainen takapajula.

Lähde: LDS

4 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Heinäkuu 2019 (35)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com