Hyvää Kekriä kaikille!

29/10/2009
1 kommentti          Bookkaa tämä

Vielä Anne Holmlundista

27/10/2009

Joku ehätti jo jossain sanomaan, ettei ministeri tiedä, mitä puhuu. Olen eri mieltä. Hän tietää hyvin, mitä puhuu.

Ministerit eivät toki kirjoita, kuten eivät jotkut kansanedustajatkaan, puheitaan itse vaan heillä on sitä varten jopa eri aloja hallitsevat avustajat. Ministeri tietysti hyväksyy puheen ja lukee sen läpi, kun on aika.

Ministereiden puheet eivät ole mitään improvisaation tulosta vaan etukäteen tarkasti harkittua ja punnittua puhetta. Niissä eivät senat sakoitu vahingossa vaan puheet ovat ministeriön virallisia linjanvetoja, jotka annetaan muun muassa tiedotusvälineille julkaistavaksi hyvissä ajoin ennen puhetilaisuutta.  

Samasta syystä eli kun puheet ovat mietittyjä ja hyvin valmisteltuja, niihin ei kirjoiteta virheitä. Ministeriössä tiedetään varsin hyvin, mitä eroa on maahanmuuttovastaisuudella ja maahanmuuttajavastaisuudella tai rasismirikosella ja rasistisella rikoksella.

Holmlundin puhetta voi siis pitää ministeriön johdon suorana vihjauksena tai toimintaohjeena poliisipäällystölle. Tilaisuudessa oli tietysti läsnä myös turkulainen poliisiylijohtaja Mikko Paatero, joka on mukava mies, ja taitava luovija.

Muistutan myös siitä, että Anne Holmlund toivoo maaliskuussa 2010 otettavan käyttöön netin ilmiantojärjestelmän ja rasistiset rikokset -työryhmän (deadline on marraskuun lopussa) sorvaaman nettisensuurilain.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Anne Holmlund

27/10/2009

Ministeri Holmlundin puhe Etelä-Suomen poliisipäällystöpäivillä
28.10.2009

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

ETELÄ-SUOMEN POLIISIPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT 28.10.2009

Korpilampi, Espoo

Hyvät Etelä-Suomen päällystöpäivien edustajat

Poliisitoimi on ollut viime vuodet kiivaan muutoksen alla. Suomalainen yhteiskuntarakenne muuttuu niin sisäisistä kuin globaaleistakin paineista johtuen. Poliisin on jatkuvasti pystyttävä havainnoimaan ympäristöään, tehtävä sisäisen turvallisuuden kannalta oleelliset analyysit ja muutettava nopeallakin aikataululla toimintatapojaan ja resurssipainotuksiaan.

* * *

Turvapaikanhakijoiden määrä on viime vuosina noussut voimakkaasti ja turvapaikkahakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet. Turvallisuusviranomaisten kannalta keskeinen haaste on maahanmuuttovastaisuuden vähentäminen ja rasismirikosten ennaltaehkäisy. Esimerkiksi poliisi edistää hyvän maahanmuuttopolitiikan toteutumista parantamalla maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen turvallisuuspalveluja sekä luo yhteyksiä maahanmuuttajayhteisöihin hyödyntämällä muun muassa koulupoliisitoimintaa, verkostotyötä sekä kohdennettua viestintää.

* * *

Haluan esittää kiitokset kaikille uudistuksen suunnitteluun ja täytäntöönpanoon osallistuneille ja toivotan koko organisaatiolle ja erityisesti kaikille uusissa tehtäväkuvissa aloittaneille henkilökohtaisesti onnea ja menestystä uudessa roolissa. Haluan myös erikseen osoittaa kiitokset lääninhallitukselle, läänin poliisijohdolle sekä poliisipäällystölle poliisihallinnon hyväksi tehdystä työstä sekä uudistukseen osallistumisesta.

Toivotan teille oikein hyvää loppusyksyä ja jaksamista omassa haastavassa tehtävässänne. Muistakaa kaikessa muutostohinassa myös pitää huoli itsestänne ja läheisistänne!

* * * *

Kauniisti puhuttu, ministeri Holmlund.

Muutamia kysymyksiä:

Kun ministeri asettaa poliisin tavoitteeksi maahanmuuton vastustamisen vähentämisen, niin eikö tämä tarkoita sitä, että hän haluaa lisätä maahanmuuttomyönteisyyttä?

Miksi poliisin pitää vähentää maahanmuuton vastustusta tai ottaa koko asiaan minkäänlaista kantaa? Virallisen maahanmuuttopolitiikan vastustamisessa ei ole mitään laitonta.

Suomen laki ei tunne rasismirikosta. Rasismi ei ole rikos.

Onko niin, että ministeri Holmlund haluaa poliisin mukaan tukemaan läpimädän hallituksen humanitaarista maahanmuuttopolitiikkaa, eikä välitä tätä peitelleä.

Sisäasiainministeriön ja sitä myöden myös poliisin haasteen pitäisi olla se, että turvapaikkahakemusten käsittelyaikoja lyhennettäisiin nykyisestä jopa kolmesta vuodesta kahteen viikkoon.

Sisäasiainministeriön haasteen EI PIDÄ olla se, että nykyisen käsittämättömän maahanmuuttopolitiikan kritisoijat pyritään vaientamaan.

Minä olen sitä mieltä, että poliisin suurin haaste tulee tulevaisuudessa olemaan palavat suomalaiset lähiöt. Suomi on hyvää vauhtia menossa kohti katastroria ja ministeri Holmlund kantaa huolta rasismista.

Ministeri vastustaa demokratiaa. Hänen mielestään poliisin tehtävä on aivopestä ihmisiä muuttamaan poliittisia mielipiteitään. Tämä on demokratian vastaista. Demokratia on sitä, että kansa päättää. Suomen valtiojärjestys on perustuslaillinen demokratia. Vastustaako Holmlund valtiojärjestystä, kun ei pyri muuttamaan sitä laillisin keinoin eli esittämällä muutosta perustuslain säätämisjärjestyksessä? Sopii kysyä, vaatiiko Holmlund poliiseja toimimaan voimassaolevan valtiojärjestyksen vastaisella tavalla eli rikkomaan lakia?

Haluaako ministeri Holmlund pakottaa kansan hyväksymään vallanpitäjien harjoittaman kansan tahdon vastaisen poliitikan?

Ministerin koko puhe löytyy täältä:

http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/PFS/A796D6371C03C109C225765D00308D63

* * * * *

Samaan aikaan toisaalla:

Valtion varmat vuokratulot houkuttavat

Kova pula turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksista on saanut liikkeelle entistä enemmän yksityisiä kiinteistöjen välittäjiä. Yksi heistä on porilainen kiinteistöyrittäjä Ilkka Holmlund, sisäministeri Anne Holmlundin veli, joka näkee vastaanottokeskusten perustamisessa alun uudenlaiseen liiketoimintaan, "humanitaariseen logistiikkaan"...

(Lähde: http://mediaseuranta.blogspot.com/2009/04/aamulehti-yksityiset-yrittajat-nakevat.html)

Kiitos Roope ja Mikko!

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Maksatko liikaa katsastuksesta?

26/10/2009

Luodaan vaihtoehto nykyiselle katsastukselle

Tämän sivuston tarkoitus on kysyä autoilijoilta, haluaisivatko he järjestää katsastuksen uudella tavalla. Halukkaat voivat ilmoittautua kannattamaan ajatusta, jonka tarkoituksena on tehdä autokatsastuksesta yleishyödyllinen liikenneturvallisuuspalvelu. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaiset autoilijat yhdessä perustaisivat yhtiön, jonka tehtävänä on tarjota mahdollisimman ammattitaitoinen ja korkeatasoinen autokatsastus mahdollisimman edulliseen hintaan. Tämän organisaation tehtävänä ei ole tuottaa voittoa vaan optimoida oma toimintansa mahdollisimman tehokkaaksi.

Perustettava yhteisö sopii ensisijaisesti nykyisten korjaamoiden kanssa pelisäännöistä, joilla tarjotaan katsastuspalveluja korjaamojen sisällä erillisenä organisaationa käyttäen mahdollisimman tehokkaasti olemassa olevaa korjaamojen kalustoa hyödyksi. Tämä tapaisella menettelyllä saadaan varsin pääomatehokas palvelu, joka tarjoaa etuja kaikille niin korjaamoille kuin autoilijoillekin.

Tällaisella palvelumallilla kustannusrakennetta voidaan muuttaa varsin radikaalisti ja siten katsastushintoja voitaisiin laskea merkittävästi.

Ristiriita

Isojen katsastajien autokatsastuksessa katsastus maksaa kokonaisuutena n. 90 €. Katsastus vie aikaa noin 15- 20 minuuttia, jolloin tuntiveloitukseksi tulee 270- 360 €/h. Korjaamossa korjaaja maksaa 50- 80 €/h.

Käärimmekö hihat?

No, kääritään.

Kääri sinäkin osoitteessa:

www.sunkatsastus.fi

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Allekirjoita heti!

25/10/2009

Uudesta kansalaisuuslaista järjestettävä sitova kansanäänestys

Sisäasiainministeriössä valmistellaan parhaillaan merkittäviä muutoksia voimassa olevaan kansalaisuuslakiin. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2009. Uusi kansalaisuuslaki tulee voimaan vuonna 2010.

Lain yksi tarkoitus on lyhentää kansalaisuuden saamiseen vaadittavaa Suomessa asumisen vähimmäisaikaa kuudesta vuodesta neljään tai viiteen vuoteen. Samalla aiotaan laskea kansalaisuuteen vaadittavaa kielitaitovaatimusta erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomien ulkomaalaisten kohdalla. Nykyisin kansalaisuuden saaminen edellyttää yleensä vain tyydyttävää kotimaisen kielen taitoa. Tätä vaatimusta aiotaan laskea. Suunnitellut muutokset ovat luonteeltaan sellaisia, että ne heikentävät automaattisesti maahanmuuttajien sopeutumista ja kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Lisäksi Sisäasiainministeriö aikoo selvittää ”muut kansalaisuuslain keskeiset muutostarpeet”. Näitä muutostarpeita ei ole mitenkään eritelty, yksilöity ja tiedotettu julkisuudessa. Missään ei ole esitetty perusteita sille, miten kansalaisuuslain muutos ajaisi Suomen ja Suomen kansalaisten etuja tai miksi se olisi ylipäätään tarpeellinen.

Asioiden käsittelytapa ei vastaa kansalaisten käsitystä avoimuudesta ja osallistavasta demokratiasta. Tällainen salamyhkäisyys aiheuttaa kansalaisissa helposti tuntemuksia asioiden tarkoituksellisesta salaamisesta.

Kansalaisuuslain muuttaminen helpottaa Suomen kansalaisuuden saamista merkittävästi. Lakimuutos synnyttää taas uuden, suomalaisten veronmaksajien kannalta negatiivisen vetovoimatekijän, jonka johdosta maahamme pyrkivien sosiaaliturvapaikanhakijoiden määrä tulee vääjäämättömästi kasvamaan entisestään.

Kansalaisten yleisen oikeustajun mukaan maahanmuuttajan tulee ymmärtää Suomen kansalaisuus etuoikeutena, ei automaationa. Suomen kansalaisuutta ei tule missään tapauksessa myöntää henkilölle, joka on syyllistynyt rangaistavaan tekoon tai määrätty lähestymiskieltoon. Myös rikoksen, josta ei ole tuomittu rangaistusta lieventävien seikkojen vuoksi, pitää olla este kansalaistamiselle. Kansalaisuuden hakijan tulee pystyä luotettavasti selvittämään, miten saa toimeentulonsa. Erilaiset sosiaalietuudet eivät saa olla merkittävin toimeentulon lähde.

Suomen hallituksen tulee välittömästi järjestää kattava, avoin ja puolueeton tiedotuskampanja uudesta kansalaisuuslaista sekä sen taloudellisista, kulttuurisista, turvallisuuspoliittisista ja sosiaalipoliittisista vaikutuksista.

Vaadimme Suomen valtiota järjestämään päättäjiä sitovan kansanäänestyksen uudesta kansalaisuuslaista ennen lain lopullista hyväksymistä

Toimi heti ja allekirjoita adressi. Lähetä siitä tietoa myös sukulaisille, ystäville, kavereille jne. Adressi luovutetaan eduskunnalle ennen lakiesityksestä äänestämistä.

Muutos 2011 ry - Förändring 2011 rf


http://www.adressit.com/kansalaisuuslaki

 

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Uuden Suomen blogi

21/10/2009

Olen avannut Uuden Suomen sivulle uuden blogin.

Käykää katsomassa.

 

http://tapio.blogit.uusisuomi.fi

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Lakia valmistellaan täysin salassa

21/10/2009

Uutta kansalaisuuslakia valmistellaan sisäasiainministeriössä täyttä häkää. Tälläkään kertaa poliitikot tai virkamiehet eivät näe tarpeelliseksi kysyä ja kuunnella kansan ääntä.

Muutos 2011 on asiasta toista mieltä.

Allekirjoita adressi ja levitä tietoa.

Lue tarkemmat ohjeet adressin keskustelusta.


http://www.adressit.com/kansalaisuuslaki

1 kommentti          Bookkaa tämä

Kuka ottaa vastuun?

21/10/2009

Poliitikko, joka valehtelee, muuntaa totuutta tai jättää kertomatta, on entinen poliitikko. Kertomatta jätetyn asian todellinen laita paljastuu ennemmin tai myöhemmin ja kyseiseltä poliitikolta menee uskottavuus.

Suomi elää historiansa syvintä lamaa. Lamaa, jolle ei loppua näy. Parin seuraavan vuoden aikana Suomi kurjistuu enemmän kuin kukaan osaa kuvitella.

Yksi ainoa ala maassamme kuitenkin porskuttaa: humanitaarisen turvapaikanhaun järjetön järjestelmä. Suurin syyllinen tähän on ministeri Astrid Thors ja kelvoton eduskunta.

Maahanmuutto ja kotouttaminen, joka jo sanana on älytön, nielee yhä enemmän rahaa. Monessa sellaisessa kohteessa, jota ei ihan heti tule edes ajatelleeksi.

YK:n 189 jäsenmaasta vain muutamalla harvalla on vuotuinen kiintiö pakolaisten vastaanottamiseksi. Nämä maat ovat Australia, Kanada, Tanska, Suomi, Uusi-Seelanti, Norja, Ruotsi, Alankomaat ja Yhdysvallat.

Suomen kiintiö on 750 pakolaista vuodessa. Muutamat maat valitsevat leireiltä parhaat kyvyt soveltuvuuskokein ja haastatteluin, mutta Suomi, tuo onneton, valitsee kaikkein heikoimmassa humanitaarisessa asemassa olevia. Muut maat valikoivat siis parasta mahdollista työvoimaa, mutta Suomi hoivattavia. Näitä, todellisessa hädässä olevia ihmisiä pitää kuitenkin auttaa.

Suomeen tulee tänä vuonna noin 6000 turvapaikanhakijaa, joista karkeasti arvioiden kolmannes käännytetään Dublin-sopimuksen perusteella. He ovat hakeneet turvapaikkaa jostain muusta EU-maasta. Käytännössä tuo ”muu maa” on jokin EU:n reunavaltio: Italia, Kreikka tai Malta. Kaikissa näissä maissa luukut on lyöty kiinni laittomien siirtolaisten nenän edestä, koska yhteiskunta ei kestä heistä aiheutuvaa valtavaa rahanmenoa, rikollisuutta ja sosiaalisia ongelmia.

EU:n lainsäädäntöä halutaan uudistaa. Kiintiöpakolaisten ensimmäisistä EU-kiintiöistä tullaan päättämään parin viikon sisällä EU-maiden ulkoministerikokouksessa. Astrid Thors ja Paavo Väyrynen ovat paikalla. He eivät ole kertoneet etukäteen, aikooko Suomi siirtää osan vai kaiken nykyisestä, vapaaehtoisesta kiintiöstä EU:n kontrolliin tai lisätä uuden kiintiön nykyisen päälle. Thors on ollut näkyvästi Ruotsin Tobias Billströmin tukena puolustamassa EU-kiintiöitä.

Ministeri Thors muistaa aina sanoa, ettei Suomessa ole paljonkaan pakolaisia verrattuna vaikkapa Ruotsiin. Hän valehtelee.

Kuten mainitsin, Suomi ottaa kiintiöpakolaisia vuodessa 750 henkeä. Jos hakijamäärä suhteutettaisiin väkilukuun, määrä olisi 75 henkeä eli kymmenesosa nykyisestä. Humanitaarisia turvapaikanhakijoita tulee, kuten mainitsin, noin 6000 henkeä tänä vuonna. Jos tulijamäärä suhteutettaisiin väkilukuun, heitä tulisi 2500 henkeä.

Todellisuudessa Suomi ottaa EU-maista pakolaisia toiseksi eniten SUHTEUTETTUNA väkilukuun. Vain Ruotsi ottaa enemmän.

Entä mitä mieltä olette siitä, että lähes kaikki suomalaisen terrorismintorjunnan voimavarat käytetään radikaalin islamismin torjuntaan Suomen rajojen sisäpuolella. Poliisi, suojelupoliisi ja puolustusvoimien vastavakoilu seuraavat herkeämättä kasvavaa maahanmuuttajien joukkoa. Kuten tunnettua, Supo haluaa asettaa poliisivoimia suoraan Afrikkaan valikoimaan tulijoita jo paikan päällä.

Cosa Nostra -rikollisjärjestössä käytettiin mafia-sotien aikana termiä: mennä patjoille. Se  tarkoittaa sitä, että sodan aikana miehet siirretään toisiin paikkoihin, toisiin tuntemattomiin asuntoihin, joissa he ovat piilossa. Elinolot ovat silloin hyvin yksinkertaiset, he yöpyvät patjoilla.

Kysymys kuuluu: Kuinka monta kansainvälistä terroristia Suomessa makaa tällä hetkellä patjoilla?

Supo ei turhanpäiten suorita tällaista manooveriä. Supo tiedostaa vaaran ja yrittää parhaan kykynsä mukaan torjua sitä.

Astrid Thorsin läpiajaman holtittoman maahanmuuttolain seurauksena Suomessa on EU-maiden suurin somaliväestö, hieman vajaa 12 000 henkeä ja yhteensä noin 10 000 irakilaista tai iranilaista. Supo pyrkii seulomaan sotaa käyvistä maista tulevista maahanmuuttajista terrorismiin kytköksissä olevat henkilöt. Tätäkin operaatiota moni vastustaa.

Kun Suomessa tapahtuu ensimmäinen terroriteko, kysytään, miksei kansalaisille kerrottu. Kuka kansalle on valehdellut ja kuka kantaa vastuun?

1 kommentti          Bookkaa tämä

Kuinka moni haluaa, että heidän lastensa koulunkäynti on selviämiskamppailua?

19/10/2009

Pari uutista, joista Salon Seudun Sanomat unohti kokonaan kertoa. Eikö tästä olisi hyvä aloittaa se asiallinen maahanmuuttajakeskustelu, jota Sanna Heinonen kovasti toivoi?

Varmasti saamme jo huomenna lukea Sannan artikkelin siitä, miksi suomalaisiin kouluihin pitää ottaa maahanmuuttajaoppilaita siten, että suomalaisten oppilaiden vanhemmat ottavat oppilaansa pois koulusta. Vastaukseksi EI kelpaa, että se on monikulttuurista ja ihqua.

Kieltäessään keskustelun SSS rikkoo Journalistin sääntöjen pykälää numero kahdeksan.

Mutta asiaan. Näin punavihreä Ylemme eilen:

Suomalaisperheet ottavat lapsensa yhä useammin pois koulusta, jossa on paljon maahanmuuttajia. Perheet jopa muuttavat alueelta pois saadakseen lapsensa toiseen kouluun.

Eteläsuomalaisessa koulussa ja sen lähialueilla alkoi tapahtua kummia muutamia vuosia sitten, kun maahanmuuttajaoppilaiden osuus nousi koulussa lähelle neljääkymmentä prosenttia. Suomalaistaustaiset perheet alkoivat rehtorin mukaan muuttaa alueelta pois.

- Sillon kun oltiin alle 30 prosentissa ei tätä ilmiötä ollut, mutta kun lähestyttiin 40 prosenttia, poismuutto alkoi, kertoo koulun rehtori.

Rehtori ei halua omaa tai koulunsa nimeä julki, sillä koulu kärsii jo negatiivisesta julkisuudesta eikä rehtori halua lisätä sen määrää.

Yleensä vanhemmat eivät julista poismuuton syitä suureen ääneen, mutta välillä puheet ovat suorempia.

- Sellainenkin tapaus on, että vanhemmat ovat suoraan sanoneet koulun vaihtamisen syynä olevan sen, että siirretyn lapsen luokalla ei ole yhtään kantaväestöön kuuluvaa poikalasta. Pojilla ei ole kavereita.

Koulujen eriytyminen kiihtyy

Kyseinen koulu ei ole poikkeus. Helsingin alakoululaisista noin kolmekymmentä prosenttia valitsee toisen kuin oman alueen koulun, ja yläkoululaisista noin puolet. Koulun vaihdon taustalla on usein se, että halutaan kouluun, joka on erikoistunut tiettyyn aineeseen, mutta tutkimusten mukaan myös koulussa olevilla oppilailla on vanhemmille väliä.

Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen tutkija Venla Bernelius sanoo, että tällä hetkellä Suomen koulumaailma on risteyksessä, jossa erot alkavat näkyä.

- Tällainen kehityskulku, joka on jo pitkällä Ruotsissa ja Ranskassa, on nyt käynnistymässä Suomessa. Näyttää siltä, että koulujen väliset erot ovat lähdössä kasvuun. Nimenomaan vanhempien valinnan ja asuinalueiden eriytymisen takia.

Kehitystä on pyritty pysäyttämään jakamalla lisää tunteja ja rahaa kouluille, joiden oppilasaines on haastavaa. Avun vaikutukset näyttävät ainakin vielä vähäisiltä. Helsingin kaupungin opetustoimen johtajan Rauno Jarnilan mielestä opetustoimi pystyy vain paikkaamaan vinoumia kaupunkikuvassa.

- Ydinkysymys on, mihin maahanmuuttajat ja vieraskieliset ihmiset asettuvat asumaan. Se taas riippuu hallintokuntien päätöksistä, siitä miten asuntoja suunnitellaan ja millaisia asuntoja missäkin kaupunginosassa on, Jarnila toteaa.

Valta on vanhempien käsissä

Tutkija Venla Berneliuksen mielestä kaavoituksella ja rahalla voidaan pyrkiä luomaan edellytyksiä tasavertaiselle opetukselle, mutta kehitystä ei pystytä lopulta ohjaamaan, sillä vanhemmat, joilla on varaa, valitsevat niitä alueita ja kouluja, joita he haluavat.

Nyt pelätäänkin, että koulujen eriarvoistuminen vie pohjan suomalaisten oppimistuloksilta. Monikulttuurisen koulun rehtori uskoo kuitenkin, että myös heillä on tulevaisuus:

- Osa suomalaisista ymmärtää sen, että tämmöisessä koulussa on arvoja, joita täällä opiskelemalla saa, jos jostain sitten jääkin pois.

(Lähde: Yle Uutiset)

Pelkästään Helsingissä on näitä suomalaisia kouluja 30, ruotsalaisia kuusi ja yksi koulu on yksityinen. Kouluille annetaan 385 000 euroa lisää, jotta ne voivat opettaa afgaani-, irakilais- ja somalilapsille suomea.

Tänään Aamu-tv:n studioon istutettiin opetusministeri Henna Virkkunen, vuonna 2004 syntyneen Väinö-pojan jyväskyläläinen äiti.

Kokoomuslainen Virkkunen pitää maahanmuuttajataustaisia oppilaita voimavarana kouluille. Hänen mielestään maahanmuuttajia ei pitäisikään nähdä ongelmana.

- Minun mielestäni on merkittävä voimavara monille kouluille, että koulussa on maahanmuuttajaoppilaita. Koska tulevaisuuden maailma on globaali, on tärkeää että ihmiset kasvavat myös monikulttuurisuuteen. Käsittääkseni useat rehtorit näkevät tämän voimavarana, Virkkunen sanoi.

Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen tutkija Venla Bernelius sanoi aiemmin YLE Uutisille, että Suomen koulumaailma on tällä hetkellä risteyksessä, jossa erot alkavat näkyä. On pelättävissä, että koulujen eriarvoistuminen vie pohjan suomalaisten hyviltä oppimistuloksilta.

(Lähde: Yle Uutiset)


Mitähän Virkkusen aamupuuroon on lipsahtanut?

Vuosikausia on taivasteltu, millainen voimavara se sellainen on, joka vaatii jatkuvasti lisää rahaa ja joka karkottaa suomalaiset läheltään. Mantraa rikkaudesta ja voimavaroista on jauhettu vuosikausia päinvastaisista todisteista välittämättä. Se on muuttunut kliseeksi.

Miksi ihmeessä maahanmuuttajia ei voi nähdä ongelmana, koska he ovat sitä? Mitä Virkkunen sanoo suomalaisille vanhemmille, jotka näkevät ongelman ongelmana, ja toimivat sen mukaan eli ottavat lapsensa pois koulusta?

Pitäisikö nämä vanhemmat Virkkusen mielestä pakottaa pitämään lapsensa koulussa, joissa he eivät opi mitään, koska opettajan aika ei riitä muille kuin mamuille?

Pitäisikö suomalaiset lapset pitää mamukouluissa, joissa he eivät pysty keskittymään koulunkäyntiin, kun mamulapset mölyävät kuin pienet apinat?

Pitäisikö suomalaisten lasten kärsiä koulussaan työrauhan puutteesta, huonoista oppimistuloksista ja huonosta turvallisuudesta vain siksi, että muutamien idioottien tavoite on tehdä Suomesta monikulttuurinen, globaali valtakunta.

Ministerin hokema on loukkaus suomalaisia vanhempia kohtaan. Se on rasismia.

Opetusministeriltä puuttuu kykyä ja ymmärrystä puuttua alansa ongelmiin. Hän kieltää ongelmien olemassaolon. Alansa asioista täysin pihalla olevana hän aiheuttaa vahinkoa kaikille oppilaille, niin maahanmuuttajille kuin kantaväestölle.

Monikulttuurisuudella ja globalisoituneella maailmalla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Monikulttuurisuus tapahtuu valtion rajojen sisäpuolella, globalisoituminen taas valtion rajojen ulkopuolella. Toiseksi globalisoituminen on teknologisesta kehityksestä seuraava välttämättömyys, siinä missä monikulttuurisuus on poliittisten päättäjien tietoinen valinta.

Kuten tuolla alussa mainitsin, Virkkusella on Väinö-niminen poika. Väinö astuu parin vuoden päästä sisään koulumaailmaan. Paljonko lyötte kanssani vetoa siitä, että opetusministeri Virkkunen ei pane pikku-Väinöä monikulttuuriseen kouluun?

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Päivän mietelause

19/10/2009

EU on kuin entinen Neuvostoliitto – sitä hallitsee pieni joukko nomenklaturan jäseniä ja sen päätöksissä ei ole päätä eikä häntää.

Octavius

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Heinäkuu 2019 (35)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com