Täytyy se uskoa - Suomi on hölmöläisten maa

30/10/2014

Suomen päätös kiirehtiä investointeja näyttää jälleen kerran osoittautuvan huonoksi. Nyt on kyse etäluettavista sähkömittareista.

Juuri kun tämä - Energiaviraston arvion mukaan kolmen miljoonan sähkömittaripaikan ja 800 miljoonan euron - puristus on saatu valmiiksi, Energiateollisuuden verkkojohtaja Kenneth Hänninen sanoo, että etäluettavat mittarit pitäisi uusia.

Hännisen mukaan uusiminen alkaa vanhimpien mittareiden kohdalla jo muutaman vuoden päästä, ja suurin osa mittareista menee uusiksi ensi vuosikymmenellä.

- Mittareiden tekninen käyttöikä on 10-15 vuotta, ja koko sähköverkon rakenteellinen muutos on viemässä siihen, että kaikki nykyiset mittarit täytyy uusia viimeistään ensi vuosikymmenellä.

Uskomaton asia!

Vanhat mekaaniset sähkömittarit toimivat kohtuullisen luotettavasti vuosikymmeniä, jopa 50 vuotta.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Saloon jättipotti

30/10/2014

Jätehuoltoyhtiö Rouskis kertoi muutama viikko sitten, että kaatopaikan pintarakentaminen on aloitettu Salon Korvenmäessä.

Vuonna 1999 käyttöön otetusta kaatopaikasta suljetaan lopullisesti noin hehtaarin kokoinen alue. Parhaillaan kilpailutuksen voittanut Ekokem-Palvelu rakentaa suljettavalle alueelle vesi- ja kaasutiivistä pintarakennetta. Rakennettava pintarakenne koostuu useista eri kerroksista, joista päällimmäisenä on kasvien kasvualustana toimiva.

Rouskiksen mukaan kaatopaikan pintarakenteen tarkoituksena on jätetäytön peittäminen ja eristäminen ympäristöstä. Lisäksi se estää sadevesien pääsyn jätetäyttöön ja kaatopaikkakaasujen kulkeutumisen ilmakehään.

– Hajuhaitat ovat vaikeasti hallittavissa. Kyseessä on vuosien aikana kehittynyt ongelma, johon etsimme ratkaisua. Osasyynä hajuhaittojen lisääntymiseen on kaatopaikan kaasunkeräysjärjestelmän tehottomuus. Kaatopaikalla on käytössä vaakakeräysjärjestelmä, joka ei ole toiminut oletetulla tavalla, kertoo Rouskiksen ympäristöinsinööri Hanna Vienonen.

Havaittujen hajuongelmien vuoksi Rouskis kertookin tilanneensa kaasunkeräysjärjestelmän nykytilaa selvittäneen diplomityön Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Vuoden loppuun mennessä valmistuvassa työssä on selvitetty myös sitä, miten kaasunkeräystä voidaan käytännössä parantaa.

– Aiomme parantaa kaasunkeräysjärjestelmää. Tarkoituksena on, että osa kaasunkeräyslinjoista uusitaan jo pintarakenneurakan yhteydessä. Suunnitelmissa on myös pystykeräysjärjestelmän rakentaminen vaakakeräysjärjestelmän rinnalle. Lisäksi selvitetään erilaisia vaihtoehtoja jätetäytön peittomateriaaleiksi, jotka sitoisivat haisevia rikkiyhdisteitä, jätehuoltoyhtiö taustoittaa tiedotteessaan.

Pintarakenteen on määrä valmistua ensi vuoden syksyllä. Urakan kokonaishinta on noin 200 000 euroa.

Se hajuhaitoista, toivottavasti ainakin vähenevät oleellisesti.

Mutta sitten siihen Salon saamaan jättipottiin.

Ekokem on voittanut tarjouskilpailun lounaisen Suomen syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä. Sopimus alkaa vuodesta 2018, ja se on kestoltaan 25 vuotta.

Ekokemin Hankintarenkaalle tarjoama energianhyödyntämisvaihtoehto perustuu Salon Korvenmäelle rakennettavaan jätevoimalaan.

Viiden jätelaitoksen alueella syntyvä sekalainen jäte tullaan hyödyntämään pääosin lounaisessa Suomessa. Salon Korvenmäkeen rakennetaan jätevoimala, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä. Viidennes jätteestä hyödynnetään energiana Riihimäellä.

Hankintarenkaan mukaan hankinta onnistui erittäin hyvin.

– Sekalaiselle yhdyskuntajätteelle saatiin kustannustehokas energiahyötykäyttöratkaisu, joka vähentää merkittävästi jätemaksujen nousupainetta. Kierrätystä lisätään kehittämällä edelleen jätteiden erilliskeräyksiä ja vastaanottopalveluja sekä motivoimalla asukkaita entistä tarkempaan lajitteluun kotona ja työpaikoilla, todetaan hankintarenkaan tiedotteessa.

Hankintarenkaan kilpailutus ja tehty ratkaisu koskee sekalaista yhdyskuntajätettä, josta on lajiteltu kiinteistöillä erilleen kierrätettävät ja vaaralliset jätteet. Kilpailutettu jätemäärä on 130 000–140 000 tonnia vuodessa. Jätemääräkiintiössä on huomioitu lisääntyvä jätteiden kierrätys ja jätteen synnyn kehittyminen sekä seudun asukasmäärän kasvuennuste.

Uudella jätevoimalalla on selvä työllistävä vaikutus Salon seudulla. Rakennusaikainen työllistävyys on 300–400 henkilötyövuotta, ja laitoksen operointi työllistää 15–20 henkilöä pysyvästi. Lisäksi tarvetta tulee olemaan noin 10 jätteenkuljettajalle. Lisäksi voimala tuo töitä kunnossapitopalveluille, joita hankitaan vuodessa usealla miljoonalla eurolla.

Kaavailtu jätevoimalainvestointi on suuruudeltaan noin 100 miljoonaa euroa, ja se pitää sisällään voimalan lisäksi Korvenmäeltä Salon kaupungin kaukolämpöverkkoon rakennettavan liityntäputken sekä varavoimalan.

Tapasin ohimennen kaupunginjohtaja Antti Rantakokon tänään ja mies hymyili kuin Naantalin aurinko.

- Pitkästä aikaa hyviä uutisia Salolle, Rantakokko totesi.

Rantakokon saamien tietojen mukaan Korvenmäkeen kuljetetaan jätettä aina Porista saakka.

Tämä on Salolle erittäin positiivinen uutinen ja toivon mukaan signaali siitä, että vaikeat ajat alkavat vähitellen helpottaa.

Henkilökohtaisesti uskon, että uusi laitos tuo muassaan lisää uusia yrityksiä ja työpaikkoja Salolle ja sitä kautta myös kaivattuja tuloja.

Lähde: TS

Salon kaupunginvaltuusto äänesti 7.4.2014 kokouksessaan Rouskiksen ja TSJ:n yhdistymisestä.

Alla olevasta äänestysluettelosta näet valtuutettujen äänestyskäyttäytymisen.


Salon kaupunginvaltuusto
Dnro 4/00.04.02/2013
7.4.2014
Äänestysluettelo § 42

Rouskis Oy:n ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:n yhdistymisestä ja yhdistymisasiakirjojen hyväksymisestä päättäminen
________________________________________________________________________________
Äänestys § 42
Esitys kaupunginhallitus = Jaa
Ritva Sinervo, muutosesitys = Ei
(n) (%)

30 58,8% JAA

21 41,2% EI


TYHJÄÄ
0 0%

 

POISSA
51 100%

Elovaara Jorma SDP JAA
Aalto Ari KOK EI
Aavasalo Asko PS JAA
Ahonen-Ojala Leena SDP JAA
Eskola Jouni KESK EI
Friberg Osmo KOK EI
Halkilahti Marjatta SIT EI
Hellsberg Ralf KOK EI
Hemanus Klaus PS JAA
Hirvimäki Jani PS EI
Honkanen Raimo KESK JAA
Huittinen Ulla KESK JAA
Hyttinen Marjatta KOK JAA
Junnila Hannu KESK EI

Kanerva Tauno KESK JAA
Karnisto Saija SDP JAA
Keto-oja Piia SDP JAA
Koskinen Eeva VIHR JAA
Kymäläinen Pekka SDP JAA
Lehti Timo KESK JAA
Leivonen Sanna PS EI
Liede Heikki KOK JAA
Lindholm Harri VAS JAA
Lundèn Mikko PS EI
Lundström Sanna KOK EI
Martti Miikka (Uusitalo Ilkka) KESK JAA
Mwegerano Andi KESK EI
Määttänen Asko KESK JAA
Nikkanen Saku SDP EI
Nummentalo Juhani KOK EI
Nyyssönen Jonna (Nykänen Pia) VIHR JAA
Paassilta Simo SDP JAA
Passi Anne KOK EI
Punta Juha KOK JAA
Ranta Hannu SDP JAA
Ruokonen Marja VAS EI
Ryyppö Terttu (Ruska Antti) KESK EI
Saari Ismo (Halkilahti Jaakko) KESK JAA
Salokannel Reijo KOK EI
Sinervo Ritva KOK EI
Suonio-Peltosalo Elina KOK JAA
Taimela Katja SDP JAA
Tamminen Heikki PS EI
Tamminen Laura VIHR JAA
Tuominen Marita KESK JAA
Vallittu Pertti KD EI
Varajärvi Matti SDP JAA
Vesa Simo SDP EI
Viitanen Annika KOK JAA
Virtanen Pirjo SDP JAA
Äyräväinen Tapio PS JAA

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ebola jo Suomessa?

29/10/2014

Suomi varautuu ensimmäiseen ebolapotilaaseen.

Vielä viikko sitten jokin lääkintöhallituksen jantteri kertoi, ettei Suomeen mitään ebolaa tule.

Minä sanoin 3.10.2014 jutussa, jonka otsikkona on Ebola näin:

Milloin Suomi saa ensimmäisen ebola-potilaansa?

Veikkasin kahta viikkoa. Meni neljä.

Meilahden sairaala Helsingissä varautuu ottamaan hoitoon Suomen ensimmäisen ebolapotilaan, kertoo Helsingin Uutiset. Hus vahvisti tiedon.

Potilas viedään Meilahteen Kolmiosairaalan infektio-osastsolle. Husin viestinnästä arvioidaan, että potilas saadaan hoitoon parin kolmen tunnin kuluttua.

Sairaala tiedottaa asiasta vielä tänä iltana lisää.

Husin henkilökunnalla ei tiettävästi ole aiempaa kokemusta ebolapotilaiden hoitamisesta, mutta muita tartuntavaarallisia potilaita hoidetaan sairaanhoitopiirissä jatkuvasti, ja erityisen tartuntavaarallisten potilaiden hoitoa myös harjoitellaan säännöllisesti. Helsingissä järjestettiin harjoitus viimeksi kesäkuussa.

Elokuussa arvioitiin, että ebolan saapuminen Suomeen on varsin epätodennäköistä, muttei täysin poissuljettua. Mikäli Suomessa tavattaisiin ebolatapaus, olisivat muutamat jatkotartunnat asiantuntijoiden mukaan mahdollisia, mutta laaja epidemia ei. Tätäkään tapausta ei vielä varmuudella ole tunnistettu ebolaksi.

Lähde: Helsingin Uutiset

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Svenska Dagbladet ja Juhana

29/10/2014

VATT:in ylijohtaja Juhana Vartiaisen torkkupeiton alta on jo pidemmän aikaa kuulunut lässytystä, kuinka Ruotsissa asiat ovat niin paljon Hölmölää (Suomea) paremmin. Päällimmäiseksi syyksi tähän mainitaan maahanmuuttajien ennakkoluuloton houkuttelu.

Kertooko ylijohtaja kaiken oleellisen, vai onko hänellä ketunhäntä kainalossa? Tekevätkö toimittelijat oikeasti töitä, vai kopiovatko he vain saamiaan lehdistötiedotteita? Julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeiden kohdassa yksi seisoo: ”Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu”. Pitäkääpä tämä mielessä, kun luette tämän Svenska Dagbladetin pääkirjoituksen. Sen jälkeen mieti, koetko saavasi esimerkiksi Yleisradion tai Hesarin kautta tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu?

Ruotsissa on nyt 55 asuinaluetta, joissa poliisi ei enää pysty ylläpitämään lakia ja järjestystä. Rikospoliisin tiedustelujaos on selvittänyt ne maantieteelliset alueet, joilla paikallisilla rikollisverkostoilla on suuri negatiivinen vaikutus ympäristölleen. Näillä alueilla välit selvitetään asein villin lännen malliin, eivätkä asukkaat uskalla todistaa rikollisia vastaan. Myöskään poliisi ei ole tervetullut näille alueille.

Ruotsissa julkaistiin viime viikolla ”Kansallinen katsaus rikollisjärjestöihin, joilla on suuri vaikutus paikalliseen yhteiskuntaan”-raportti. Raportissa kerrottiin alueista, joilla tyhjillään seisovat poliisiautot rikotaan, missä poliisien kimppuun hyökätään, ja missä poliisin joutuminen uhkailun ja väkivallan kohteeksi on arkipäivää. Paikalliset yrittäjät joutuvat vahingontekojen, murtojen, ryöstön ja kiristyksen kohteeksi. Huimausaineita myydään avoimesti kadulla ja vaikka rikollisjengi ei kontrolloisikaan aluetta, huimausainemarkkinoista taistellessa esiintyy kulkuneuvojen tarkastuksia.

Poliisi ei halua puhua rinnakkaisyhteiskunnista, mutta asukkaat tietyillä alueilla kokevat, että normaali oikeusjärjestelmä ei enää kaikilta osin toimi kotinurkilla, kun virkavalta on samaan aikaan pistänyt merkille, kuinka kasvava osa kansalaisista kääntyy rikollisjärjestöjen puoleen oikeuspulmissaan. Asukkaat kokevat, että todellista valtaa alueella käyttävät rikolliset.

Listalle on päässyt tunnettuja paikkoja kuten Rinkeby / Tensta ja Alby / Fittja Tukholmassa, Bergsjön ja Biskopsgården Göteborgissa ja Herrgården / Rosengården Malmössä, mutta mukana on alueita, joista kerrotaan vain erikoissivuilla; Landskronan Koppargården, Växjön Araby ja Gävlen Brynäs, vain muutamia mainitakseni. Listatuilla 55 alueella poliisilla on pienet mahdollisuudet laittaa rikollisia ojennukseen. Virkavallan ilmaantuminen paikalle johtaa kivityksiin, eikä sattumusten tutkinta oikein edisty, kun kukaan ei uskalla todistaa – sikäli kun sattumuksesta on vaivauduttu edes tekemään rikosilmoitusta.

Poliisi ei käytä ”no go”-käsitettä, mikä alkuaan on sotilasslangia ja tarkoittaa kapinnallisten hallussaan pitämää aluetta. Mutta onko olemassa osuvampaa nimitystä paikoille, joiden asukkaat useimmissa tapauksissa kokevat rikollisten pitävän jöötä alueella, ja missä poliisi ei pysty suorittamaan työtehtäviään?

Poliisi puhuu vanhempien ja nuorempien jengeistä, joista ensin mainitut työskentelevät ammattimaisemmin ja organisoidummin, kun taas jälkimmäiset ovat löyhempiä verkostoja, (joista Hölmölässäkin on saatu esimakua) joiden koostumus vaihtelee tilanteen mukaan sosiaalisen aseman ja kotiseudun toimiessa yhteisenä nimittäjänä.

Järjestäytyneitä jengejä – joita yhdistää etnisyys, sukulaisuus tai ystävyyssiteet – voidaan luultavasti yrittää torpata järjestäytynyttä rikollisuutta varten tarkoitetuilla erityistoimenpiteillä, mutta nuorukaisrikollisten kohdalla tarvittaneen paikallisen yhteisöön kohdistuvia laajempia toimenpiteitä. Nyt poliisi selvittäää, kuinka hyvin heidän löytämänsä ongelma-alueet osuvat yhteen hallituksen syrjäytyneiksi alueiksi julistamien alueiden kanssa, jotta voidaan selvittää sosioekonomisia ja muita kehityksen takana olevia tekijöitä.

Syrjäytymisellä on tietenkin merkityksensä. On kuitenkin paikallaan muistuttaa, että monet niin sanotut syrjäytyneet alueet eivät vaikuta joutuneen laittomuuden tilaan, ja että useimmat syrjäytyneiden alueiden ihmiset ovat enemmän uhreja kuin rikollisia. Poliisin esiinnostamat 55 aluetta tarvitsevat ensisijaisesti turvallisuutta. Vasta sen jälkeen alueita voidaan alkaa kehittämään parempaan suuntaan. Tarvitaan poliisin jatkuvaa näkyvyyttä – isoja poliisilaitoksia – jotta rikolliset saadaan kaduilta pois ja alueet takaisin kontrolliin.

Tilanne ei ole aivan toivoton, vielä.

”Kaikesta huolimatta useimmilla alueilla poliisin jalkapartiot kokevat pystyvänsä liikkumaan pelkäämättä hyökkäyksen kohteeksi joutumista”.

Per Gudmundson

pääkirjoitustoimittaja

Svenska Dagbladet

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Salolainen murha

28/10/2014

Yleensä en kommentoi enkä kauhistele väkivaltauutisia, koska inhoan syvästi väkivaltaa. Tämän kerran teen poikkeuksen.

Salossa on tapahtunut murha.

Murhasta epäillyn sairaanhoitajamiehen ja hänen puolisonsa hoivapalveluyritys on toiminut vuonna 2013 Salon kaupungin palvelusetelitoimijana.

Asian vahvisti Ilta-Sanomille Salon kaupungin vanhuspalveluiden päällikkö Hannele Lyytinen.

-  Vuonna 2014 yritys ei enää ole toimijoiden joukossa ollut, joten nykyisin Salon kaupungilla ei ole mitään tekemistä yrityksen kanssa.

54-vuotias miessairaanhoitaja ja hänen 42-vuotias lähihoitajavaimonsa olivat ainoita työntekijöitä Kattariina Oy -nimisessä hoivayrityksessä, joka tarjosi vanhuksille kotihoitoa, saattohoitoa ja siivouspalvelua.

Lyytisen mukaan palvelusetelitoimijaksi pääsevät yritykset, jotka täyttävät lakisääteiset kriteerit ja jotka hyväksytään sosiaalilautakunnassa toimijaksi.

Kunta listaa palvelusetelitoimijat kotisivuilleen, ja kunnalta palvelusetelin saanut asiakas voi sieltä valita haluamansa yrityksen.

Lyytisen mukaan kyseisellä yrityksellä on ollut kunnan palveluseteliasiakkaita vuonna 2013 vain muutamia.

-  Varmaan sen vuoksi he eivät ole enää hakeneet tänä vuonna toimijoiksi.

Hoivapalveluyritykset voivat ottaa palveluseteliasiakkaiden lisäksi vapaasti myös muita asiakkaita.

Lyytinen itse kuuli tapauksesta vasta poliisin siitä tiedottaessa keskiviikko iltapäivänä.

-  Tämä on vielä niin tuore tapaus, että en voi kuvailla kunnan tunnelmia, mutta henkilökohtaisesti en voi sitä ymmärtää. Ei voi toisen elämää tuolla tavalla päättää, se on täysin uskomatonta ja pöyristyttävää, hän huokaisee.

Aika erikoista oli se, että hoivakodin nimi annettiin heti julkisuuteen. Oli maailman yksinkertaisin asia kuukkeloida syyllisten nimet netistä.

Ihan oikeasti - millaiseksi suomalainen elämänmeno on oikein mennyt.

Päivittäin saamme lukea rakkaasta Salon Seudun Sanomistamme uutisia erilaisista rikoksista, holtittomasta autolla ajelemisesta hirvittävillä nopeuksilla tai päissään, huumausaineistas, pahoinpitelyistä, murroista ja varkauksista. Ja nyt sitten tuttu rikoskomisario Pertti Läksy ilmestyy Ylen puoli yhdeksän uutisiin kertomaan murhasta.

Olen liian vanha, en käsitä enää, missä Suomessa mennään.

Pahoitteluni ja syvin osanottoni murhatun vanhan rouvan omaisille ja ystäville.

 

PS. SSS kertoi, että komisario Läksy kertoi hoivakodin nimen siksi, ettei koko alan salonseutulaisten toimijoiden ylle leviäisi epäilyksen varjoa. Viisas ja suoraselkäinen ratkaisu rikoskomisariolta.

Arvostan.

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Ristiriitaista viestiä

28/10/2014

Kokoomuksen Tatu Johansson ehti jo ilakoida sillä, että perussuomalaiset ja keskustan Raimo Honkanen äänestivät Riston Valintaan tulevaa islamilaista moskeijaa vastaan. Honkanen Tatun jo ehti blogissaan ryöpyttää, joten en lyö lyötyä, koska olen oikeudenmukainen ihminen.

Samalla Tatu kertoi, että heilläkin on evankelisluterilaisen kirkon vaaleissa Toivon kipinä ja paljon ehdokkaita.

Eli toisin sanoen Tatu antoi signaalin, jossa sanottiin:

Äänestä Toivon ehdokasta, saat lisää islamia ja moskeijoita Saloon.

Perussuomalaiset eivät halua islamilaisia moskeijoita lisää vaan haluamme edustaa kristillisiä ja suomalaisia arvoja tämän mädäntyvän ajan virrassa.

Jos olet evankelisluterilainen ja uskot muuhun jumalaan kuin Allaniin, äänestä perussuomalaista ehdokasta.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Juhana Vartiainen

28/10/2014

VATT:in ylijohtaja Juhana Vartiainen, Ruotsin lahja Suomelle, on möläytellyt viime päivinä kiihtyvään tahtiin.

Radio Rockin Heikelä Korporaatio sai tänään vieraakseen Juhana Vartiaisen, joka jakoi ajatuksiaan siitä, kuinka valtion taloutta saataisiin balanssiin.

Vartiaisen mukaan taannoinen keskustelu lapsilisistä ja niihin tehdyn leikkaukset olivat pelkkää symboliikkaa, joilla ei ole mitään käytännön merkitystä valtion talouden suhteen. Vartiaisen mukaan olisi olemassa parempiakin keinoja hankkia valtiolle rahaa. Näihin keinoihin ylijohtaja laskee mm. ruoan alv:n nostamisen yhdellä tai kahdella prosenttiyksiköllä.

Jussi Heikelän todetessa, että tällaisilla ratkaisuilla ajettaisiin suomalainen ravintolabisnes suohon, Vartiaisella oli vastaus valmiina.

- Ihmisethän syö kuitenkin. Ihmisethän syö suunnilleen sen minkä ne syö. Huolimatta siitä, mitä se maksaa, Vartiainen totesi.

Voi tätä älyn jättiläistä.

PS. En malttanut sairastaa tämän enempää. Ääneni on lähes täysin poissa, mutta Rouva sanoo, että se on vain hyvä asia, kun saa kerrankin kuunnella uutiset rauhassa illman jäätävää kommentointia.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Huihuihui...

26/10/2014

Tästä kuusta on tulossa kaikkien aikojen uusi enkka.

Kävijöitä on jo nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin kuukaudessa.

Ja vielä on lokakuuta neljä ja puoli päivää jäljellä.

Kuka se mahtoikaan sanoa, ettei Tapioarjoa kukaan lue?

Tätä menoa olen kohta suositumpi kuin kaikkien aikojen kuningas, Jussi Halla-aho.

Edelleen minua ihmetyttää, mistä se johtuu.

Ensi kuussa en kirjoita yhtä ainoaa juttua.

4 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomi deflaatiossa?

26/10/2014

Kansalaisia ja varsinkin elinkeinoelämää rauhoitellaan Suomen Pankin pääjohtajaa myöten: Suomen taloudessa ei ole deflaation vaaraa vaikka se jo irvisteleekin Etelä-Euroopan kriisimaiden nurkissa. Suomi on kuitenkin jo selvästi deflaatiossa ja kierre yhä vain syvenee tulevina vuosina. Deflaatio on salakavala, sitä on huomattavasti vaikeampi havaita kuin inflaatiota.

Inflaatio ja deflaatio eivät ole toistensa peilikuvia, vaikka siltä voi näyttää. Inflaatiota on helppo seurata tavaroiden ja palvelujen hinnoista. Sotien jälkeen syntyneet sukupolvet ovat tutustuneet hyvin läheisesti inflaatioon, sitä on totuttu pitämään lähes luonnonlakina. Hinnat ja maksut nousevat jatkuvasti ja palkat seuraavat viiveellä perässä. Kansainvälinen kilpailukyky karkaa samalla yhä kauemmaksi.

Deflaatio, näkökulmasta riippuen hintojen lasku tai ostovoiman kasvu, voi johtua kahdesta syystä. Toisinaan hinnat laskevat kilpailun, määräävän markkina-aseman tuoman neuvotteluvoiman tai tuottavuuden kasvun seurauksena. Esimerkkejä löytyy riittämiin, lähtien kulutuselektroniikasta, päätyen peruselintarvikkeisiin.

Tätä ei kuitenkaan ole tapana nimittää deflaatioksi. Sen sijaan talous on deflaatiossa, kun kierrossa olevan rahan määrä supistuu. Hyödykkeitä on tarjolla enemmän kuin kuluttajilla tai yrityksillä on rahaa hankkia niitä. Hintoja on silloin pakko laskea, jotta tavarat eivät jää hyllyyn ja palvelut käyttämättä.

Jos väitetään, että suomalaisten tulotaso on säilynyt muuttumattomana, syyllistytään itsepetokseen. Bruttopalkat eivät tyypillisesti jousta, mutta kuluttajien käteen jäävä tulo on kaventunut ja supistuu edelleen jatkuvien työhön, kulutukseen, energiaan, asumiseen ja liikkumiseen kohdistuvien veronkorotusten ja maksujen vuoksi.

Kun keskiarvokansalaisen käytettävissä oleva tulo on kaventunut, miksi tavaroiden ja palveluiden hinnat eivät laske niin selkeästi, että deflaatio näyttäytyisi viimeisellekin epäilijälle? Tämä johtuu kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että deflaatio on alkuvaiheessaan näkymätön.

Toinen on ilmiö, joka hidastaa deflaatiokierrettä tunnetaan nimellä Duesenberryn paradoksi. Inflaatiossa hinnat nousevat näkyvästi, mutta deflaatio ei pitkään aikaan näy hintojen laskuna, vaan kallis tai kalliiksi mielletty hyödyke vain ei käy kaupaksi.

Stockmannin liikevaihto on käytännössä romahtanut. Vaikka joku ehkä niin haluaa uskoa, ei perimmäinen syy ole verkkokaupan tuoma kilpailu. Perimmäinen syy on yksinkertaisesti tavarataloketjun nykyiseen aikaan sopimattoman kallis hintamielikuva.

Kehyskuntien ja kuihtuvien paikkakuntien omakotitalojen kauppa ei ole tyssännyt siksi, että suomalaiset olisivat lakanneet arvostamasta omaa tupaa ja omaa lupaa. Syy on se, että tällaisten talojen mahdolliset ostajat ovat usein niitä, jotka pelkäävät tulojensa laskevan tulevaisuudessa. He eivät uskalla maksaa pyydettyä hintaa ja ottaa raskasta lainaa.

Pubit kärvistelevät, koska Suomen kansa muka kantaa juomansa Tallinnasta ja nauttii ne kotonaan. Kun tavara tai palvelu eivät käy kaupaksi, koetetaan aina keksiä jokin muu syy kuin se, että pyydetty hinta on kuluttajan käytettävissä olevaan tuloon tai lähitulevaisuudessa odotettavaan tulotasoon verrattuna yksinkertaisesti liian korkea.

Amerikkalainen ekonomisti James Duesenberry (1918 - 2009) havaitsi, että tulojen kasvaessa kulutusta on helppo nopeasti kasvattaa, mutta tulojen supistuessa kulutusta on vaikea leikata. Kuluttaja turvautuu säästöihinsä tai velkaantuu. Ilmiö on paradoksi, koska ei täysin tiedetä mistä tämä johtuu.

Duesenberry arveli, että ihmiset yrittävät lähipiirinsä vuoksi ylläpitää viimeiseen saakka totuttua kulutustasoaan, ”to keep up with the Jones’es”. Ajan mittaan reservit on kuitenkin kulutettu ja elintaso on sopeutettava alentuneeseen tulotasoon.

Aika työskentelee myös muilla rintamilla deflaation puolesta. Keskustan isojen asuntojen myyntihinnat laskevat, kun niiden ylläpito käy liian raskaaksi eläkeläisille ja niistä halutaan luopua. Irtisanotut insinöörit joutuvat hyväksymään aiemmin hävyttöminä pitämänsä palkkatarjoukset. Asuinpinta-alat pienenevät, autot ovat pian vanhempia, pienempiä, vaatimattomampia ja kuluttavat vähemmän. Kymmenen vuoden kuluttua suomalainen grillaa edelleen lihaa mutta kulutus on siirtynyt ruhon halvempiin osiin.

Iloiset uutiset ovat, että nyt käynnistynyt deflaatio johtaa 10 – 15 vuodessa kovasti kaivattuun sisäiseen devalvaatioon ja sitä kautta Suomen kilpailukyvyn kohenemiseen.

Krjoittaja Mauri Grönroos on kauppatieteen tohtori ja dosentti Tampereen ammattikorkeakoulussa TAMK:ssa.

Lähde: Talouselämä

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Oikaisu

26/10/2014

Salon Seudun Sanomissa tänään sivulla neljä "Talouden korjaamiseksi Salossa esitetään sopeuttamisohjelmaa ja valtuustosopimusta" on väliotsikko, jossa sanotaan: "Äyräväinen mennyt porvarilinjastoon".

Kiistän tämän.

En ole mennyt oikeistoon enkä vasemmistoon vaan pysyn edelleen Perussuomalaiset rp:n jäsenenä.

Ota tästä sitten selvää.

Molemmille perussuomalaisten hallituksen jäsenelle on toki tullut kyselyjä ja tarjouksia siitä, olisiko mahdollista, että vaihtaisimme ryhmää.

Minun kohdallani se ei ole mahdollista.

Puolueiden perinteinen jako on mennyttä aikaa.

Salon seudun Perussuomalaiset ry:llä on vain yksi tavoite.

Se on se, että saadaan Salon talous kuntoon.

Vuonna 2015 Salon tase rysähtää toistakymmentä miljoonaa pakkaselle. Sen jälkeen on kaksi vuotta eli vuodet 2016 ja 2017 aikaa korjata tilanne, muuten ministeriö korjaa sen.

Tase ei nimittäin saa olla kolmea vuotta peräkkäin miinuksella.
Kuten olen kymmeniä kertoja sanonut,  se tarkoittaa sitä, että Salo liitetään Turkuun.

Silloin suurin osa muun muassa virkamiehistä tulee saamaan kenkää, koska heitä ei enää Salossa tarvita. Päätökset tehdään Turussa.

Kaupunginjohtaja Antti Rantakokon talousarvio on aivan liian optimistinen ja perustuu siihen, että - taas kerran - joskus puolen vuoden päästä tehdään jotain. Tänäkin vuonna piti tehdä "jotain". Virkamiesten oli määrä huolehtia siitä, että kaupungin henkilökunnasta saadaan löysiä pois. Mitään ei tapahtunut.

Samalla rahaa palaa jatkuvalla syötöllä investointeihin miljoonia euroja. Kun ei enää muuta keksitty, kaivettiin naftaliinista Venemestarinkadun kiertoliittymä, jonka hinta on noussut 800 000 euroon.

Salossa ei hallita kilpailutusta eikä tarjouspyyntöjen tekemistä, josta meillä on esimerkkinä LED-valojen hankinta.

Ehkä kannattaisi hetken harkita ja ryhtyä tekemään yhteistyötä. Poliittiset puolueet siihen pystyvät, mutta miten on virkamiesten ja etenkin ay-liikkeen laita.

Kouvolassa tämä onnistui, miksei se onnistu Salossa?

5 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Elokuu 2019 (33)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com