Esileikkiä sopeutusohjelmalla

29/4/2015

Salon kaupunki teki viime vuonna neljättä kertaa peräkkäin alijäämäisen tilinpäätöksen. Meillä on velkaa parhaillaan 15,3 miljoonaa euroa. Tulot jäivät 2014 selvästi jälkeen edellisen vuoden tuloista. Palvelujen osto jatkoi voimakasta kasvuaan miljoonilla euroilla. Suurimpina olivat tietysti sairaanhoitopiirin laskutus ja lastensuojelun ostomenot.

Velkaa kaupunki otti lisää neljä miljoonaa euroa. Salolla on pitkäaikaista lainaa 114 miljoonaa euroa.

Tase on syöty – enää ei ole mahdollista ottaa enemmän velkaa kuin tienataan. Syöksy jatkuu.

Olen viimeiset kolme vuotta kirjoittanut siitä, miten valtiovarainministeriön harmaat salkkumiehet saapuvat Saloon. He tarttuvat tulo- ja menoarvioon ja vetävät punakynällä yli kaikki ne menot, jotka eivät ole lakisääteisiä. Voitte uskoa, että se kyyti on kylmää. Paljon kylmempää kuin juuri julkaistu sopeutusohjelma. Jollei juuri nyt päätetä voimakkaista korjausliikkeistä, niin se oli sitten siinä.
Kiitti ja hei.

Muutamat kansalaiset kommentoivat ympäri somea ja SSS:n sivuilla siitä, miten Salossa on niin huonot luottamushenkilöt, toisin sanoen paikallispoliitikot, etteivät he kykene muuta kuin leikkauslistoja laatimaan. Erehtyipä melko moni äänestämään eduskuntavaaleissa Salon ulkopuolisia ehdokkaitakin. Siinä tehtiin Salon seudulle karhunpalvelus vai luuletteko te, että joku turkulainen kansanedustaja uhraa ajatustakaan Salolle, kun Turku on samanlaisessa, jollei pahemmassa liemessä kuin Salo konsanaan.

Minua on jo muutaman kymmenen vuoden ajan hämmästyttänyt se, miten olemattomia joidenkin ihmisten tiedot kunnallisesta päättämisestä voivat olla.

Vihatut ja parjatut paikallispoliitikot eivät toistaiseksi ole päättäneet sopeutusohjelmasta yhtään mitään. Ohjelma on virkamiesten laatima ja valtuustolle se esitettiin ensimmäisen kerran viime maanantaina 27.4.2015 kello 16. Samana päivänä siitä kuulivat poliittisten ryhmien puheenjohtajat  ja klo 15 media.

Poliitikot päättävät valtuustossa sopeutusohjelman kohtalon 1.6.2015. Ennen sitä on muutama kuntalaiskuuleminen, joiden aika ja paikka on vielä hakusessa. Niihin on jokainen kansalainen tervetullut kyselemään. Sen jälkeen ei tarvitse luulla mitään vaan tietää.

Sopeutusohjelma ei ole mikään yksityiskohtainen ja pikkutarkka tiekartta. Se on lähinnä niin sanottu strategialista eli ohjelma, jossa on listattu toimenpiteitä, joilla mahdollisesti, siis mahdollisesti, saadaan Salon talous tasapainoon.

Toteutusaikataulu on vuosien 2016-2018 välissä. Sopeutusohjelma on runko, johon kasvaa oksistoa ja lehdistöä eli laskelmia ja tarkempia suunnitelmia sitä mukaa, kun se etenee. Yhdelläkään kaupungin virka- tai luottamushenkilöllä ei ole tällä hetkellä, korostan jälleen, tällä hetkellä, tarkkoja laskelmia yhdestäkään sopeutusohjelman ehdotuksesta.

Veikkaisin, että parhaiten kokonaisuudesta on perillä apulaiskaupunginjohtaja Kai Saarimaa, joka näyttää vaikeassa tilanteessa, millaisista aineksista mies on kasattu, ja luvuista tietysti talousjohtaja Seppo Juntti, joka on varoitellut vuosikausia samasta asiasta kuin minä eli siitä, ettei Salo voi enää jatkaa nykyisellä polulla. Hänkin on puhunut kuuroille ihmisille.

Minua ei lakkaa hämmästyttämästä ihmisten itsekeskeisyys ja ”mulle kaikki tänne heti nyt” -mentaliteetti. Itseltä ja omalta viiteryhmältä ei saa koskaan leikata vaan leikata täytyy ”joltain toiselta”.

Jotkut meuhkaavat, että jollei tätä ja tätä asiaa toteuta, niin ”sitten muutamme pois Salosta”. Olkaa hyvä vain, mutta miettikää nyt ihmeessä ensin, mihin kaupunkiin aiotte Suomessa muuttaa? Samat ongelmat ovat vastassa joka ainoassa kunnassa ja kaupungissa Suomessa. Samoin ulkomailla muutamaa harvaa maata lukuun ottamatta. Mutta niissä maissa kansa saakin äänestää tulevaisuudestaan itse. Se näyttää kovasti lisäävän oikean tiedon hankkimista ja kiinnostusta poliittista toimintaa kohtaa. Salossa palvelut ovat vielä kohtuullisen hyvässä jamassa verrattuna muutamaan muuhun kaupunkiin Suomessa.

Samat henkilöt moittivat sitä, etteivät politiikot ole saaneet aikaan yhtään mitään. Se ei pidä paikkaansa. Viiden vuoden aikana kuluja on leikattu Salossa 20 miljoonaa euroa. Nokian tulojen menetys oli niin suuri, että siitä ei ole helppo toipua. Kulujen kasvu johtuu pääosin sote-palvelujen kasvusta. Se ei johdu Salossa tehdyistä päätöksistä vaan valtion kiristyneestä kuntapoliittisista toimista ja väestörakenteen vääristymisestä Salossa (lapset ja nuoret katoavat ja väestön vanhin osa lisääntyy jatkuvasti).

Oli, miten oli. Koko Suomea ravistelevat sellaiset uhat ja voimat, että yksittäisten ihmisten on ymmärrettävä leikkausten tarpeellisuus sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Suomi-laivan suuntaa on NYT pystyttävä kääntämään Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin hallitusten hullutusten jälkeen, joita ei olisi koskaan saanut valita isänmaata johtamaan. Jollei tuleva pääministeri hallituksineen onnistu oikaisemaan Suomen talouden syöksykierrettä ja samalla lieventämään kuntien velvoitteita, meidät hukka perii.

Kokonaan oma lukunsa on Salossa sijaitseva Microsoft. Kuinka kauan se työllistää meillä 1 200 ihmistä? Jos se tekee lähivuosina samanlaisen katoamistempun kuin Stephen Elop teki Nokialle, niin kaupunki kaatuu valtion syliin.

Henkilöstöön ei kosketa lainkaan, mutta niin sanottu luonnollinen poistuma pudottaa sopeutusohjelman aikana pelistä pois 90 henkilötyövuotta. Toivottavasti heidän tilalleen ei tarvitse palkata uusia. Henkilöstölle on vuosien varrella ehdotettu tehtäväksi vaikka mitä palkanalennuksista irtisanomisiin ja lomautuksiin, mutta siitä on joka kerta aiheutunut niin suuri tappelu, ettei sitä jaksa enää ukko mustalainenkaan yrittää. Kokeillaan siis "pehmeämpiä keinoja".

Muutama muukin salolainen poliitikko on jo ehtinyt käydä läpi sopeutusohjelmaa. Demarien Saija Karnisto analysoi sitä mainiossa yhteenvedossaan täällä: http://saijakarnisto.fi/2015/04/28/muutama-sananen-sopeuttamisesta/

Olen hyvin iloinen siitä, että Karnisto fiksuna naisena puhuu järjen sanoja.

Ja puoluetoverini, Salon perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Heikki Tamminen täällä: http://www.heikkitamminen.com/blogi.html

Tamminen on tehnyt yksityiskohtaisen yhteenvedon ja nähnyt suuren vaivan käydessään kohta kohdalta sopeutusohjelman läpi. Se on selkeää tekstiä, josta käy selville se, että hän on perehtynyt asiaan erinomaisen hyvin. Tamminen ei jossittele vaan kertoo suoraan ja rehellisesti kansalaisille sen, mitä hänen mielestään Salossa pitäisi nyt tehdä. Pääosin olen Tammisen kanssa samaa mieltä. Se ei liene yllätys kenellekään.

Seuraavassa kirjoituksessani esittelen omia ajatuksiani uudesta sopeutusohjelmasta. Käyn sitä läpi samalla tavalla kuin Heikki Tamminen, koska silloin sitä voi suoraan verrata sopeutusohjelman toimenpidelistaan.

Kansalaiset voivat itse tutustua Salon kaupungin sivuilta (www.salo.fi) löytyviin linkkeihin.

Toimenpiteet vuosina 2016-2018 löytyy täältä: http://www.salo.fi/attachements/2015-04-29T13-43-3238.pdf

Talousluvut 2016-2018 löytyy täältä: http://www.salo.fi/attachements/2015-04-29T13-43-3238.pdf

Varsinainen juttu löytyy tämän jutun alapuolelta – olisi tullut muuten niin pitkä, ettei kukaan olisi jaksanut lukea. Toivottavasti ehditte perehtyä huolella ja miettiä asiaa. Asiallinen palaute on paikallaan ja enemmän kuin toivottavaa, mutta  yllämainitsemiani voivotteluja en noteraa. Jollei kelpaa, äänestäkää turkulaisia. Siitähän teille riemu repeää. Ja aina voi muuttaa muualle – sinne, missä asiat ovat paremmin.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Sopeutussuunnitelma - niin makaa kuin petaa

29/4/2015

Salon kaupungin sopeutusohjelma vuosille 2016-2018

Terveyspalvelut

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodenosastopaikkojen vähennys - 750 000 euroa
Synnytysosaston ja lastensairaalan keskittäminen Tyksiin - 1 500 000 euroa

Asiat eivät kuulu Salon sopeutuslistalle, vaan ovat Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin päätösvallassa. Tyksin tilat ovat tällä hetkellä puutteelliset ja Tyks on saanut kahden vuoden poikkeusluvan siksi aikaa, kunnes uudet tilat ovat valmiita. Niin kauan palvelut säilyvät Salossa.

Asumispalveluiden siirto Kajalasta Pahkavuoreen -  150 000 euroa
Kajalassa asuu tällä hetkellä mielenterveyskuntoutujia, jotka eivät kuntoudu. Pahkavuori soveltuu heille, mutta Pahkavuoressa tarvitaan remontointia. Pahkavuoressa parhaillaan asuvat vanhukset pitää saada sijoitettua inhimillisiin oloihin muihin asumispalveluihin. Pahkavuoren saneeraus ja omistuspohja voidaan teettää myös ulkopuolisella toimijalla, kunhan se on kunnollinen ja mielellään kotimainen yritys. Salon kaupungilla on runsaasti tyhjiä tiloja, joten niiden soveltuvuus vanhuksille on tutkittava ennen kuin tilat vuokrataan ulkopuoliselta yrittäjältä.

Yhteistyön tiivistäminen erikoissairaanhoidon kanssa mielenterveyspotilaiden kotikuntoutuksessa  - 150 000 euroa
Sopii.

Opiaattiriippuvaisten korvaushoidon uudet lääkemuodot ja järjestelyt -  40 000 euroa
Sopii – pitkin hampain. Kukaan ei ole pakottanut näitä ihmisiä käyttämään huumeita.

Vierianalytiikan lisääminen ym. - 100 000 euroa
Sopii oikein hyvin.

Terveyskeskussairaalan osastojen uusi ravitsemuspalvelusopimus – 100 000 euroa
Sopii oikein hyvin.

Kuntouttavan työotteen tehostaminen – 100 000 euroa
Sopii oikein hyvin.

Perusterveydenhuollon yölääkäripäivystyksestä luovutaan – 150 000 euroa
Sopii oikein hyvin.

Hoitajavastaanottoa lisätään perusterveydenhuollossa – 62 000 euroa
Jo on aikakin.

Suun terveydenhuollon toimipaikat kolmeen isompaan yksikköön – 60 000 euroa
Sopii oikein hyvin. Monessa tapauksessa palvelu jopa parane.

Peruuttamattomien suun terveydenhuollon käyntien vähentäminen – 55 000 euroa
Sopii oikein hyvin. Yksilön vastuuta lisätään niin kuin oikein onkin.

Terveyspalveluiden kokonaissäästöt -  3 217 000 euroa
Tässä on huomioitava se, että listan kolme ensimmäistä kohtaa eivät ole salolaisten päätettävissä, joten Salon päätösten taloudellinen osuus on tosiasiallisesti 967 000 euroa, joka sekin on paljon rahaa.

Opetuspalvelut

Rehtoreiden tehtävien uudelleen tarkastelu – 240 000 euroa
Sopii oikein hyvin. Suunnitelmakaudella eläköityy 3-4 rehtoria.

Perusopetuksen opetusryhmien jatkuva tarkastelu (avustukset huomioon ottaen) -  93 000 euroa
Henkilöstövaikutusten arvioksi on ajateltu kahden vakanssin säästöä. Se riippuu siitä, ovatko luokkakoot tarpeeksi pieniä.

Pajulan koulun lakkautus – 315 000 euroa
Oppilaat siirtyisivät Ollikkalan, Keskustan ja tarpeen vaatiessa Marian kouluihin. Viimeisten tietojen mukaan Ollikkalan kouluun mahtuu noin 150 oppilasta, kun Pajulassa on tällä hetkellä 170 oppilasta. Ollikkalan koulun oppilaiden raju väheneminen johtuu poismuutosta. Lisärakennuksia ei tarvita. Kuljetuskustannukset eivät melko läheisestä sijainnista johtuen juuri nouse. Opetuksen taso säilyy korkeana.

Ruotsinkielinen opetus – ei laskettua euromäärää
Palvelua on käyttänyt 12 ihmistä. Voidaan lopettaa. Säästetään luokanopettajan ja yhden koulunkäynnin ohjaajan vakanssit.

Meritalon erityiskoulun lakkautus – 380 000 euroa
Suomessa on monissa kouluissa meneillään kokeiluja siitä, miten erityisoppilaat samoihin kouluihin, joissa muutkin lapset opiskelevat. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan tästä on saatu muualla Suomessa erittäin hyviä kokemuksia. Tämä on kuitenkin sen verran kiistanalainen asia, että ennen kuin tätä lähdetään toteuttamaan on kuultava alan erityisasiantuntijoita. Poliitikoilla ja virkamiehillä ei ole tarpeeksi kompetenssia asian ratkaisemiseen ”kylmiltään” eli tässä on ehdottomasti tutkimisen paikka ennen toteutusta.

Rekijoen koulun lakkautus - 185 000 euroa
Tämä ehti jo mennä, vaikka päätös olikin väärä. Säästöt kohdentuvat vuodesta 2016 alkaen.

Opetuksen tukipalveluiden esimiehen tehtävien uudelleenjärjestely – 70 000 euroa
Sopii oikein hyvin.

Salon aikuislukion lakkauttaminen – 88 000 euroa
Aika on ajanut tästä palvelumuodosta ohi. Jatkossa Kansalaisopisto ja Otava, jolloin aikuisten opiskelu ei millään tavalla vaarannu. Säästetään viiden lehtorin ja tuntiopettajan vakanssit.

Perniön lukion lakkautus – 200 000 euroa
Periaatteessa sopii. Epäilen kuitenkin (tässä vaiheessa) kuljetusjärjestelyjen toimivuutta. Opetus ei vaarannu. On myös mahdollista, että valtion tuki pienlukioille on loppumassa.

Eläkemenoperusteisen maksun siirtäminen Salon seudun koulutuskuntayhtymälle
On enemmän kuin mahdollista, ettei tässä onnistuta

Opetuspuolen säästöt yhteensä 1 771 000 euroa, joista 200 000 ei perustu realiteetteihin. Meritalon koulun lopettaminen ei ole vielä ollenkaan varmaa. Tällä hetkellä ”varmat lopettamiskohteet” tuottavat säästlä 1 191 000 euroa.

Varhaiskasvatus

Ei lakisääteisestä henkilöstöstä luopuminen – 450 000 euroa
Tämä on ainakin minulle täysin uusi asia. Keitä nämä 15 henkilöä ovat, jotka ovat onnistuneet piileskelemään näin pitkään (juuri tällaiset asiat ovat niitä, joiden takia olen useaan kertaan pyytänyt kaupungin virkamiehiltä organisaatiokaaviota sitä kuitenkaan saamatta).
Kiinnostaa tietää, mitä te tekevät ja voidaanko heidät noin vain irtisanoa ilman, että jokin toiminto varhaiskasvatuksessa häiriintyy. Summa on ällistyttävän suuri.

Piritan varhaiskasvatusyksikön lauantaihoidon lopettaminen – 40 000 euroa
Sopii.

Palvelusetelin käyttöönotto päiväkotihoidossa ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen alle 3-vuotiaille – 200 000 euroa.
Palvelusetelillä ostettu päivähoito on kymmenen prosenttia halvempaa kuin kunnallinen päivähoito. Jos asia on todella näin, niin ihmettelen, miksei tätä ole otettu käyttöön aikaisemmin. Mistä on kiikastanut?

Varhaiskasvatuksen säästöt yhteensä 690 000 euroa.

Nuorisopalvelut

Leirisalon toiminnan lopettaminen – 50 500 euroa
Sopii. Onneksi Klippula toimii hienosti. Kiitos siitä kuuluu KD:lle ja (ainakin) yhdelle miehelle, joka on asiaa sinnikkäästi ajatunut eli Pertti Vallitulle. Hyvä esimerkki siitä, miten kolmas sektori voi parantaa huomattavasti kaupungin omaa toimintaa, tuottaa säästöjä ja lisätä kansalaisille tarjottavia palveluja. Tätäkin yritettiin tietyiltä tahoilta kaikin mahdollisin tavoin torpata, mutta onneksi enemmistön järki voitti.

Nuorisopalvelut yhteensä 50 500 euroa.

Vanhuspalvelut

Pahkavuoren ryhmäkodin uudet tilat ja Kukonkallion 12-paikkaisen osason lakkauttaminen -  200 000 euroa.
Kuten ylempänä kerroin, Kajalakodissa tällä hetkellä asuvat mielenterveyskuntoutujat halutaan siirtää Pahkavuoreen, jolloin koko Kajala suljetaan (miten hieno myyntikohde).
Pahkavuoressa (ja Kukonkalliossa) asuvat vanhukset siirrettäsiin uusiin tiloihin. Mitä sitten ovat uudet tilat olisivat: joku ulkopuolinen toimija, toivottavasti suomalaisessa omistuksessa oleva, jota ei aivan hetipian aiota myydä ulos, rakentaisi seinät. Attendon tapaiset yritykset eivät tule kysymykseen, siihen en usko yhdenkään perussuomalaisen suostuvan.
Myös palvelusetelien käyttö ostopalveluihin on mahdollista.
Kummassakaan tapauksessa en näe, että vanhusten palvelut huononisivat vaan pikemminkin paranisivat. Olen käynyt kaikissa mainitsemissani kohteissa, Kajalassa useita kertoja paikan päällä tutustumassa tiloihin, keskustelemassa henkilökunnan (vaikka heitä oli kielletty antamasta tietoja) ja eritoten vanhusten kanssa.
Tässä kohtaa pieni tarina. Kuuluin 80-luvun alussa Salon Seudun Kirjoittajat -nimiseen ryhmään, jossa oli paljon jäseniä. Mieleeni jäi tuolta ajoilta suorastaan mainioita runoja kirjoittanut Hilja. En nähnyt häntä kymmeniin vuosiin, kunnes yllättäen tapasin hänen vanhana mummona Kajalassa. Jälleennäkeminen oli riemastuttava ja toi kyyneleet silmiin. Nyt Hilja on jo poistunut keskuudestamme taivaalliseen runoryhmään. Hilja jaksoi kehua Kajalan hyviä palveluja kehumasta päästyään. Hän oli valoisa vanhus, joka jäi mieleeni ikuisiksi ajoiksi. Kultaiset pilvet sinne taivaaseen, Hilja. Uskon, että sinä sinne pääsit. Hiljan tuotantoakin on kirjoissa tallessa.

Vanhuspalveluiden säästö yhteensä 200 000 euroa.

Sosiaalityön palvelut

Palveluasumisen tarpeen arviointi- ja sijoitusprosessin kehittäminen – 150 000 euroa
Sopii, kunhan hoidetaan asiantuntevasti, eikä sössitä.

Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut – 1 200 000
En osaa sanoa, mikä tässä lastensuojelussa Salossa mättää, mutta kulut ovat huomattavasti suuremmat kuin monissa vastaavan kokoisissa kaupungeissa Suomessa. Jotain on pielessä ja pahasti.
Perussuomalaiset tekivät tästä seuraavan aloitteen jo 7.4.2014:
Salon kaupunginvaltuusto       
Valtuustoaloite 7.4.2014

Perustelut
Lastensuojelumenot ovat Salossa jatkuvassa kasvussa. Vuosittain rahaa uppoaa näihin menoihin pitkälti yli 10 miljoonaa euroa. Käytetty raha ei kuitenkaan näy lasten ja nuorten hyvinvoinnissa, vaan se kuluu usein pakon edessä tehtyjen toimenpiteiden hoitamiseen.

Palaute lastensuojeluhenkilöstöltä on selkeä. Resurssit eivät riitä kuin tulipalojen sammuttamiseen. Se on kallista, tehotonta ja ennen kaikkea lasten kannalta väärin. Huostaanotto pitää olla aina se viimeinen vaihtoehto, kun mikään muu ei auta. Nyt mitään muuta ei usein ole aikaa edes yrittää.

Imatralla asiaan havahduttiin jo ennen viime vuosikymmenen vaihdetta. Perhetyöntekijöitä palkattiin ”riskillä” 200 000 euron edestä ja perustettiin hyvinvointineuvola, jonka kautta palveluita saa. Tulokset puhuvat puolestaan. Vuodesta 2008 laitossijoitusten määrä on lähes puolittunut, yksi lastenkoti on pystytty sulkemaan tarpeettomana, ja laitossijoitusten vuotuiset kustannukset ovat laskeneet vuodesta 2008 miljoonalla eurolla per vuosi.

On otettava huomioon, että Imatra on asukasluvultaan puolet pienempi kuin Salo. Asukkaita on alle 30 000. Suhteutettuna Imatran malli voisi tuoda siis inhimillisesti ja taloudellisesti vielä suurempia säästöjä Salossa. Kyseessä on siis säästötoimi niin taloudellisesti kuin inhimillisesti.

Esitys
Esitämme, että Salo varaa 200 000 euroa lisärahaa lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön vuodelle 2014 ja jatkossa 300 000 euroa vuosittain. Rahalla otetaan viipymättä käyttöön ns. Imatran lastensuojelumalli.

Toimeentulotuen lainsäädäntömuutos – 2 300 000 euroa
Valtio hoitaa tämän homman, jollei seuraava hallitus päätöstä pyörrä.

Henkilökunnan kuljetuspalvelukustannusten vähentäminen – 40 000 euroa
Minun tietääkseni kaupunkisuunnittelupalvelussa on jo koekäytössä ”oma auto”. Sen voisi siirtää henkilökunnan käyttöön. Ehdotan vetypolttokennoautoa, joka on tulevaisuutta Suomessa. Se vaatisi ehdottomasti yhteistyötä vetypolttokennoja kehittävän yhtiön kanssa, jolloin koeauto(t) saataisiin mahdollisesti ilmaiseksi (ja niille tankkausasema) saataisiin toisena Suomessa Saloon. Salo voisi olla tässä asiassa edelläkävijä, jos kaupunkisuunnittelussa haluttaisiin uuteen teknologiaan perehtyä.

Sosiaalityön palvelut yhteensä 3 690 000 euroa.

Liikuntapalvelut

Uimahallin lippuhinnan korotus – 76 000 euroa
Sopii.

Liikuntapaikkojen hoitajien vakanssien täyttämättä jättäminen – 62 000 euroa
Sopii.

Märynummen, Varvojärven ja Naarijärven saunojen ylläpidosta luovutaan – 30 000 euroa
Herranen aika, eihän näistä luopua tarvitse. Ottakaa nyt ihmeessä, virkamiehet, lopultakin onkeenne ja tarjotkaa näitä kolmannelle sektorille.

Kavilannummen ratahoitoavustusten leikkaaminen - 2000 euroa
Eipä tällä säästöllä ole oleellista merkitystä, mutta säästöä se on pienikin säästö.

Liikuntapalveluiden säästö yhteensä 170 000 euroa.

Kirjastopalvelut

Kiikalan ja Muurlan kirjastot automatisoidaan itsepalvelukirjastoiksi – 55 000 euroa.
Vasta sitten, kun Eija-täti Muurlassa (ja Kiikalassa) eläköityy (=vedän kotiinpäin :-)

Halikon kirjaston tilojen muuttaminen siten, että nuorisotilat toimivat samassa – 90 000 euroa
Sopii oikein hyvin.

Kirjastopalvelut yhteensä 145 000 euroa.

Kansalaisopisto

Vakanssien täyttämättä jättäminen – 66 000 euroa
Sopii.

Kansalaisopisto yhteensä 66 000 euroa.

Kaupunkikehityspalvelut

Vakanssien täyttämättä jättämiset (eläköityminen) – 300 000 euroa
Sopii.

Älykkäään teknologian hyödyntäminen (maankäyttö) – 300 000 euroa
Sopii. Koittakaa nyt lopultakin tuhrata Salon LED-valot kuntoon. Olemme jo hävinneet 500 000 euroa rahaa tässä sähläilyssä.

Kaupunkikehityspalveluiden ja vesihuoltolaitoksen yhteisen varallaolojärjestelmän toteuttaminen – 30 000 euroa
Vesimestari, anteeksi Salon Veden toimitusjohtaja, Kalle Virtanen organisoimaan tätä hommaa, jos se ylipäätään on mahdollista. Minulla on se kuva, että kaupunkikehityspalvelut ei ole asiassa aivan ajan tasalla vaan yrittää saada omaa henkilökuntaansa hommiin, johon näillä ei ole tarvittavaa kompetenssia.

Perniön varhaiskasvatuksen tilajärjestelyjen seurannaiset – 50 000 euroa
Sopii.

Älykkäään teknologian hyödyntäminen (tilapalvelut) – 450 000 euroa
Sopii, mikäli eväät riittävät. Jollei, tarvitaan koulutusta ja uutta asennoitumista.

Kaupungin kustantaman työmarkkinatuen piirissä olevien määrän aktiivinen vähentäminen -  1 000 000 euroa
Eli suomeksi sanottuna pitkäaikaistyöttömien sakkomaksu. Tämä on välttämätön ja oivallinen säästökohde, jossa voidaan säästää kaupungin kuluista aimo summa ja samalla pitää kaupunkia kunnossa. Vaikuttaa paljon mös työllistettyjen elämän olosuhteisiin.

Kaupunkikehityspalvelut yhteensä 2 130 000 euroa.

Kaupunginhallituksen alaiset palvelut

Vakanssien täyttämättä jättämiset (eläköitymiset) – 188 000 euroa
Sopii. Lomautuksiin ja/tai palkanalennuksiin ei ole mahdollisuutta tietyistä syistä johtuen, joten tämä on ainoa keino. Mutta liinoja on pidettävä tiukalla.

Kaupunginhallitus yhteensä 188 000 euroa

Kaikki suunnitellut säästöt yhteensä 12 317 500 euroa.
Muistetaan nyt kuitenkin epävarmat säästökohteet ja kohteet (sairaalat), joihin Salolla ei ole päätösvaltaa.

Kun lasketaan Tyks ja Halikko pois, niin säästöä kertyy todellisuudessa 9 487 500 euroa.
Listalta puuttuu kokonaan perussuomalaisten esittämät Veturitallin ja muiden museoiden ja vastaavien näyttelyiden ja keräilykokonaisuuksien yhdistämiset sekä ennen kaikkea kulut, jotka rasittavat salolaisia veronmaksajia tarpeettomasti. Puhun nyt humanitaaristen maahantulijoiden vastaanottamisesta, joka ei ole lakisääteistä, eikä millään muotoa Salolle tarpeellista vaan vahingollista.
Olemme tehneet näiden laskemisesta Salossa aloitteen, mutta emme ole vielä saaneet vastausta. Matemaatikko Pauli Vahtera on kulut Salon osalta laskenut jo vuosi sitten. Ne ovat arviolta (harkinnanvaraiset kulut eivät ole julkista tietoa) 5,1 miljoonaa euroa. Jos summa pitää paikkansa, niin lopettamalla humanitaaristen maahantulijoiden vastaanottaminen Saloon ei paljon muuta tarvitse tehdäkään.
Miettikääpä asiaa tykönänne – mihin juuri sinä tarvitset humanitaarista tai edes työperäistä maahantuloa? Voisitko tinkiä siitä – edes hieman?
Mieltä lämmittää erityisesti se, että kyliin on jätetty sentään joitain palveluita, kuten kirjastot ja kyläkoulut.
Kun ottaa huomioon, että sopeutusohjelma on tehty omana työnä, eikä siihen ole käytetty konsultteja, niin voitaneen sopia, ettei tulevaisuudessakaan enää ulkopuolisia konsultteja tällaisissa kuntaan liittyvissä kysymyksissä käytetä. Osaamista löytyy (pienin poikkeuksin) omasta takaa riittävästi.

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Palautetta Hyysäreille

28/4/2015

Perussuomalaisista on tullut ainoa poliittinen ryhmä, jota ei sovi arvostella
Kolumni
Kari Huhta Helsingin Sanomat
Kirjoittaja on ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimittaja.

Kulttuurieliitti ja perussuomalaiset voivat molemmat olla ryhminä aika rasittavia. Tämä ei koske niitä, joita satun kustakin joukosta syystä tai toisesta tuntemaan. He ovat tietenkin asiallista väkeä.

Molempaa näistä toisiaan hylkivistä ryhmistä voisi arvostella monesta asiasta. Viime aikoina julkisuus on kuitenkin kohdellut ankarasti vain kulttuurieliittiä. Perussuomalaiset ovat päässeet vähällä. Siksi keskityn tässä heihin.

En kutsu heitä persuiksi, vaikka se säästäisi tilaa ja vaikka perussuomalaiset itse lyhentävät nimensä englanniksi muotoon suomalaiset, the Finns.

Se särähtää korvaan, kun olen itse suomalainen, a Finn.

Syitä perussuomalaisten saamaan uuteen silkkihansikaskohteluun ei tarvitse hakea kaukaa. Jos puolue on menossa kovaa vauhtia uuteen hallitukseen, sitä ei voi samaan aikaan kovin kärkevästi haukkua muukalaisvihamieliseksi ja impivaaralaiseksi.

Sinänsä tässä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Kansa äänesti, pulinat pois, ja niin edelleen. Kyse on kuitenkin erikoisesta tapahtumasta. Suomen tähän asti kiistellyin puolue on muuttunut maan ainoaksi poliittiseksi ryhmäksi, jota ei sovi arvostella. Jos arvostelee, leimataan osaksi kulttuurieliittiä, mikä on kyllä kohtuutonta.

Suojelusta hyötyy myös perussuomalaisten maahanmuuttovastainen siipi. Se ei ole kadonnut minnekään.

Kohdatessaan syytöksiä muukalaisvihasta, islamofobiasta tai rasismista ryhmä valittaa syrjinnästä. Siinä on tavallaan oma logiikkansa.

Suvaitsevaisen kulttuurieliitin kuuluisi suvaita myös suvaitsemattomia maahanmuuttovastustajia. Suvaitsemattomien ei kuitenkaan tarvitse suvaita suvaitsevaisia.

Perussuomalaisten maahanmuuttovastaisen siiven sanastossa "suvaitsevainen" on haukkumasana, samoin kuin sana "huvittava" Jussi Halla-Ahon Scripta-blogissa kuvauksena vastustajien argumenteista.

Saman blogin oikeassa laidassa olevasta linkistä "Islamin aikapommi" löytyy myös näyte maahanmuuttokritiikistä.

"Vähimmälläänkin islam antaa moraalisen ylemmyydentunnon, jonka turvin muslimi voi tarvittaessa valehdella ja teeskennellä ystävällisyyttä alempiarvoisille ihmisille, olla välittämättä näille tehdyistä lupauksista ja käyttää hyväksi näiden hyväuskoisuutta", kirjoitetaan huolella päivitetyssä oppaassa.

Se ei ole lainkaan huvittavaa.

Kari Huhta kari.huhta@hs.fi
Kirjoittaja on HS:n ulko- ja
turvallisuuspolitiikan toimittaja.

Ja tässä perussuomalaisten kansanedustajan, komisario Mika Raatikaisen palaute Huhdalle.
Laitoin palautetta herra Huhdalle..

Tervehdys eduskunnasta,

ja kiitokset viiltävän oivaltavasta, loistavasta pääkirjoituksesta. On hienoa että meillä Suomessa on vielä vapaa ja puolueeton media, kärjessä HS ja Yle…

Kymmenen vuotta Lähi-idässä ja 20 vuotta poliisissa ehkä ovat näyttäneet maailmasta minulle jotain, mitä Te ette ole nähnyt. Ettekä varmaan koskaan tule näkemäänkään, koska todellisuus reaalimaailmassa lienee hieman erilainen kuin uutishuoneen kuplassa.

Hyvää jatkoa ja toivottavasti Sanoma saa sanomansa perille - näissä vaaleissa se ei ihan onnistunut, mutta kyllä se siitä kun oikein pinnistelee…tai sitten ei. Kansa ei ole ihan niin tyhmää kuin eliitti luulee.

Ystävällisin terveisin,

Mika Raatikainen
kansanedustaja

boldaukset minun.

On kiinnostavaa seurata, jaksaako Helsingin Sanomat kylvää vihakirjoituksia ja jatkaa perussuomalaisia halveksivalla linjalla katkeraan loppuunsa saakka.

Hienoa, että on olemassa Raatikaisen tapaisia ihmisiä.

Suosittelisin vastaavaa toimintaa, jos se olisi Suomessa mahdollista. Mutta eihän se ole. Tässä maassa totuuden määrittelevät parhaasta päästä Yle ja Helsingin Sanomat.

Valitettavasti molemmat tuutit ovat väärässä.

Alhaista ja ilkeää toimintaa.

Hesarin paperilehden levikki on puolittunut muutamassa vuodessa. Nykyvauhdilla ei ole yhtään tilaajaa kymmenen vuoden kuluttua.

Netissä mainostilamyynti ei ole sekään kehittynyt toivotulla tavalla.

Edessä on todella rajut muutosvuodet. Norsunluutorni huojuu...

Toivottavasti Huhtaa edes vituttaa saamansa palaute.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Sarmad Al Kimmisi - turkulainen opiskelija

28/4/2015

Onkohan tämä nyt niitä City-vihreitä?

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Salon lakkautuslista

26/4/2015

Salon virkamiesjohto julkisti maanantaina esityksensä kaupungin talouden sopeuttamiseksi.

Esityksen mukaan esimerkiksi Salon sairaalan synnytykset ja lastenosasto siirrettäisiin Tyksiin ja Perniössä oleva terveyskeskusken vuodeosasto siirrettäisiin vastaavasti sairaalanmäelle. Terveyskeskuksen yöpäivystykset ostettaisiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin päivystysliikelaitkoselta.

Perniön lukio, Pajulan koulu ja Meritalon koulu ovat lakkautuslistalla. Pajulan koulun 170 oppilasta sijoitettaisiin lähinnä Keskustan ja Ollikkalan kouluihin, joissa ryhmäkokoja kasvatettaisiin nykyisestä.

Sopeuttamisohjelman tavoite on saada talous tasapainoon vuoteen 2018 mennessä. Sopeuttamistarpeeksi on laskettu kymmenen miljoonaa euroa.

Sopeuttamisohjelmaa esitellään toukokuun aikana yleisötilaisuuksissa. Valtuuston on määrä päättää siitä 15. kesäkuuta.

Kaupunginjohtaja Antti Rantakokon mukaan ohjelmassa ei ole juuri rukkaamisen varaa.

– Ohjelma pitäisi hyväksyä tällaisenaan esityksemme mukaisesti, hän sanoi maanantaina tiedotustilaisuudessa.

Lähde: SSS - Asko Lehtonen

8 kommenttia          Bookkaa tämä

Salon sopeutusohjelma

26/4/2015

Salon virkamiesten esitys kaupungin talouden sopeuttamisohjelmaksi julkistettiin maanantaina.

Esityksen säästökohteet purevat toteutuessaan Perniön palveluihin. Uhanalaisia ovat lukio, vuodeosasto ja hammashoitola. Sopeuttamisohjelma on pitkälti vielä tyhjän päällä, moni asia riippuu tulevasta hallitusohjelmasta. Esimerkiksi lukion kohtalo on kiinni pienen lukioiden valtionosuusuudistuksesta.

Synnytysosaston ja lastentautien vuodeosasto ollaan esityksessä lakkauttamassa mahdollisimman pian.
Näiltä vapautuvat tilat aluesairaalassa riittäisivät Perniön vuodeosastolle. Hammashoitolaa on saamassa lakkautustuomion jatkuvien toimitilaongelmien takia.

Myös kouluverkkoa perataan Salossa, lakkautettaviksi esitetään Pajulan ja Meritalon kouluja sekä aikuislukiota.
Pienet museot ovat jäämässä esityksessä yhdistysten hoitoon. Kirjastoverkosto säilyy entisellään, paitsi Halikossa, missä tiloja ja toimintaa supistetaan nuorisotoimen hyväksi.
Liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hoito ajatellaan kokonaan uudestaan.

Sopeuttamisohjelmaehdotus ei pidä sisällään verojen eikä taksojen korotuksia eikä lomautuksia.
- Jos tämä hyväksytään, voidaan rauhoittua tavalliseen elämään. Kaupungin alkuvuodet ovat olleet niin täynnä kituuttamista, totesi kaupunginjohtaja Antti Rantakokko päivän ensimmäisessä asian tiimoilta järjestetyssä tilaisuudessa.

Lähde: Perniönseudun lehti

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Saloon tänään uusi sopeutusohjelma

26/4/2015

Salon virkamiesjohto julkistaa tänään esityksensä kaupungin talouden sopeuttamisohjelmaksi.

Ohjelma aiotaan viedä päätöksenteossa läpi parissa kuukaudessa. Sitä tehdään oikeassa järjestyksessä: virkamiehet valmistelevat ja esittelevät, poliitikot päättävät. Kaupunginvaltuuston on määrä päättää sopeuttamisohjelmasta kesäkuun kokouksessaan.

Salon menoja on sopeutettu laskeneisiin tuloihin jo useita vuosia. Edellisen kerran johtavat virkamiehet tekivät erillisen  sopeuttamisohjelman keväällä 2013. Silloin paperia kutsuttiin selviytymissuunnitelmaksi.

Siinä esitettiin muun muassa, että Laurin, Karjaskylän, Teijon ja Rekijoen koulut lopetetaan. Lisäksi piti sulkea Kiikalan, Muurlan ja Halikon kirjastot ja lakkauttaa terveyskeskuksen vuodeosasto Perniössä. Salon sairaalan synnytyksiä ja lastenosastoa esitettiin siirrettäviksi Tyksiin.

Jotain on kahdessa vuodessa tapahtunutkin. Palveluverkkoa on karsittu vähän, ja menoja on saatu kuriin. Karjaskylän, Rekijoen ja Laurin koulut on lopetettu.

Kaupunki hakee pysyviä rakenteellisia säästöjä. Se tarkoittaa sekä toimintojen että toimipisteiden vähentämistä. Tavoite on saada kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2017 mennessä leikkaamalla vuotuisia menoja pysyvästi kymmenen miljoonaa euroa.

Salo ei ole yksin. Sopeutusohjelmia laaditaan muun muassa Kotkassa ja Torniossa, ja hallitusneuvotteluissakin puhutaan Suomen talouden sopeuttamisesta. Esimerkiksi Kotkan säästölistan sisältö on sama, mitä Salossa käsiteltiin kaksi vuotta sitten ja käsitellään myös tänä keväänä.

Kaupunginhallituksen evästys valmisteleville virkamiehille on ollut, että ohjelmassa on tarkasteltava toimintoja ja palvelutasoa kaupungin kaikilla palvelualueilla.
Kaupunginhallitus on ollut yksimielinen siitä, että taloutta sopeutetaan, ja se on jopa hoputtanut virkamiesjohtoa ohjelman teossa. Palvelujen karsimisia ei kuitenkaan tuotu keskusteluun eduskuntavaalikampanjoinnin keskelle.

Yhteinen vaatimus ohjelman laatimisesta ei vielä tarkoita, että sen sisällöstä oltaisiin yhtä mieltä. Jos yksimielisyyttä ei löydy, mennään äänestämällä enemmistön tahdon mukaan. Päätöksiä on tehtävä joka tapauksessa.

Lähde: SSS

Niinpä. Siitä voi olla varma, ettei yhteinen tahto riitä. Ay-liike vastustaa joka tapauksessa kaikkia mahdollisia työntekijöihin kohdistuvia leikkauksia ja demarit ovat samaa mieltä. Henkilökunnan vähentäminen luonnollisen poistuman kautta on yhtä tyhjän kanssa. Niinpä kovin kummoisia tuloksia ei kannata odottaa.

Eivät ongelmat ole mihinkään poistuneet vaan pahenevat kaiken aikaa.

Ainoat, jotka joutuvat kärsimään, ovat salolaiset.

4 kommenttia          Bookkaa tämä

Ruotsidemokraatit

23/4/2015

Suomen medialta on (sic!) mennyt kokonaan ohi, että läntisessä naapurissamme Ruotsissa Ruotsidemokraattien kannatus jatkaa kohisten nousuaan.

Tässä viimeisimmät lukemat.

5 kommenttia          Bookkaa tämä

Miksi Yle sylkee suomalaisten silmille?

23/4/2015

Eiliset Ylen ”asiaohjelmat” Obs-debatt ja A-studio osoittivat, että Ylen ”asiaohjelmien” toimitukset eivät voi hyväksyä vaalien lopputulosta.

Miksi? Yle yritti puoli vuotta ohjeistaa miten suomalaisten tulisi äänestää apunaan gallupit ja studioihin raahatut päivystävät politiikan dosentit. Käsikirjoitukseen kuului, että tulevaa Kepun murskavoittoa hehkutettiin ja perussuomalaisten tulevaa rökälekatappiota pidettiin selviönä.

Suomalaiset äänestivät kuitenkin itsenäisesti eivätkä Ylen ohjeistuksen mukaisesti. Varsinaisena vaalipäivänä PS oli ykkönen 19,1 %.

Miksi?

Siksi, että kolmen viimeisen viikon suurissa vaalikeskusteluissa ja medioiden puoluepäivinä puhuttiin asioista eikä gallup-mielikuvista. Näissä perussuomalaisten vaaliteemoja ei voitu ohittaa eikä antaa niille toimituksellista tulkintaa. Äänestäjille selvisi mitä perussuomalaiset oikeasti ovat esittäneet.

Ylen täydellistä mahalaskua luotettavana toimijana yritetään nyt peitellä. Ylen ”asiaohjelmat” yrittävät leimata perussuomalaiset yhden asian liikkeeksi eli pelkästään maahanmuuton vastaiseksi ja perään lähetetään vielä viestiä, ettei tällaista porukkaa voi päästää hallitukseen.

Perussuomalaiset voittivat viimeisten viikkojen vaalikisan laajoilla asiaohjelmillaan. Yksi monista oli maahanmuutto ja sen aiheuttama lasku veromaksajille. Luotettaviin tilastoihin pohjautuneisiin laskelmiin perustuen paljastimme hintalapun olevan 700 miljoonaa euroa vuositasolla. On selvää, että äänestäjät miettivät pitääkö minun edelleen kiristää vyötäni, jotta nämä kustannukset voitaisiin kattaa.

Keskeisin vaaliteemamme oli suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn kohentaminen ja työllisyyden parantaminen. Tämä näkyy nyt selkeästi eduskuntapuolueiden kokoonpanossa. Ylen vaalikonevastausten pohjalta teollisuuden kilpailukyvyn kohentamista ja investointi-ilmapiirin parantamista pitää ykkösasiana puolueittain: PS 89,5 %, kokoomus 73 %, kepu 53,1 % SDP:n 26,5 % ja vasemmistoliitto 8,3 %. Tässä on selitys siihen, miksi perusuomalaisten menestys kumpuaa teollisuusduunareista.

Sen lisäksi perussuomalaisten sosiaalipolitiikka, puolustus- ja turvallisuuspolitiikka ja maaseutupolitiikka vaalilinjaukset saivat hyväksynnän kansalaisilta. Eurooppa-politiikan suunnanmuutoksen tarve kasvaa päivä päivältä, kun kansalaisille selviää, että eurontukipaketilla rahastavatkin pankkiirit. Näiden asioiden yhteisvaikutuksella ja perussuomalaisten kenttäväen väkevällä jalkatyöllä PS pystyi voittamaan viimeisten viikkojen vaalitaiston.

Kulunut vaalikausi ja käydyt vaalit osoittavat, että vapaan demokratian turvaamiseksi maassamme on turvattava Ylen lisäksi muidenkin tiedotusvälineiden toimintaedellytykset. Se on tärkeää, jotta suomalaiset voivat tehdä äänestyspäätökset asiapohjalta eikä pelkkien mielikuvien varassa.

Matti Putkonen
työmies

Perussuomalaiset rp.

Tyomies Putkosen maahanmuutolle antama hintalappu on väärä. Humanitaarisen maahanmuuton kustannuksista osa on harkinnanvaraisia, joten niistä ei ole tietoa saatavana. Putkosen esimerkkinä käyttämässä laskelmassa ei ole huomioitu ollenkaan rikollisuudesta aiheutuvia kuluja, kuten poliisien, tuomioistuinten ja lakimeisten kuluja. Koko summa asettuu matemaatikkomme Pauli Vahteran useiden laskelmien mukaan 1,5-2,0 miljardin haarukkaan. Humanitaarisesta ja/tai työperäisestä maahanmuutosta ei ole Suomelle mitään hyötyä. Meillä on 500 000 henkilöä omasta takaa työttömänä. En usko, että työperäisiä erikoisammattihenkilöitä ei löydy omasta takaa. Ja jos löytyy,  ja heitä tarvitaan, siihen ei ole apua siitä, että otetaan enenevässä määrin luku- ja kirjoitustaidottomia asukkaita synkimmästä Afrikasta työvoimapulaa paikkaamaan.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kiitos luottamuksesta

23/4/2015

1 kommentti          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Heinäkuu 2019 (35)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com