Ministerivalinnat

29/6/2015

Olen sitä mieltä, että perussuomalaisten keskeisten poliittisten tavoitteiden kannalta saamamme ministerinsalkut eivät ole optimaalisia. Ulko- ja puolustuspolitiikan suhteen kaikki hallituspuolueet (ja suurin osa oppositiopuolueistakin) ovat yksimielisiä, joten sillä, kuka ja mikä kyseisiä salkkuja pitää hallussaan, ei ole kovin suurta merkitystä.

Sisä-, opetus- ja valtiovarainministerin salkkujen päätyminen kokoomukselle on ongelmallista, koska juuri näillä hallinnonaloilla (maahanmuutto, pakkoruotsi, euroalueen sisäinen "solidaarisuus") erot perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä vaikuttavat räikeimmiltä.

Hallitus tietysti tekee päätökset muodollisesti kollegiona, mutta sektoriministerin aktiivisuus tai sen puute ovat silti asioiden valmistelussa ratkaisevia.

Jussi Halla-aho

Euroopan parlamentin jäsen (ps)

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Hallitusohjelman yli käveltiin

29/6/2015

Taakanjako pisti mietityttämään EU:n sisäisten siirtojen osalta. Tilanne ei tällaisenaan miellytä, ei todellakaan. Tämä oli täydellinen pettymys. Kukaan ei kiellä sitä, ettei kyse olisi todellisesta kriisistä ja siitä, että ihmisiä hukkuu merellä. Oikea tie olisi puuttua asiaan Välimeren toisella puolella, jotteivat ihmiset päädy laitonta maahanmuuttoa edistävien kiskurien veneisiin.

Kuten aiemmassa kirjoituksessani totesin, niin oli erittäin hyvä, että ministerimme jättivät pöytäkirjamerkinnät eriävästä mielipiteestä. Se on hallitusohjelman mukainen kirjaus.

Hallitusohjelmassa todetaan:

”Unionin on toimittava päättäväisesti Välimeren alueen laittomien muuttovirtojen hallitsemiseksi. Turvapaikanhakijoiden EU:n sisäiset siirrot perustuvat jäsenvaltioiden vapaaehtoisuuteen.”

Korostan vapaaehtoisuutta. Näin tämä ilmeisesti tulee menemään, mutta saadut tiedot ovat edelleen keskeneräisiä. Mielestäni Suomen ei pitäisi osallistua tähän lainkaan. Timo Soini totesi, että tämä voisi yhtä hyvin tarkoittaa nollaa turvapaikanhakijaa, kaikki on mahdollista.

Hallitusohjelmassa todetaan, että kansainväliseen taakanjakoon osallistumme kiintiöpakolaisten vastaanotolla. Joten mikäli Suomi jostain kumman syystä osallistuu vapaaehtoisesti EU:n sisäisiin siirtoihin, niin siinä pitäisi käyttää tätä kiintiötä. Viimeiset tiedot vain kertovat toista.

Hallitusohjelmaa on pakko sivuta lisää, sillä maahanmuuton kustannukset ovat edelleen tapetilla. Suomen Perusta teki erinomaista työtä julkaistessaan ensimmäisen osan selvityksestään ja tiivistelmä on myös englanniksi. Tätä pitää levittää myös Eurooppaan.

Ainakin joissain kriittisiä näkökulmia esittäneissä maissa saattaa löytyä huomattavaa mielenkiintoa. Kuitenkin Suomen Perustan selvitys on aiheuttanut kritiikkiä ja vaikka tekisit työsi kuinka hyvin tahansa, niin syytökset puolueellisesta näkökulmasta ovat valitettavasti esillä. Tästä johtuen hallitusohjelmassa on erinomainen kirjaus siitä, että…

”Laaditaan riippumaton selvitys maahanmuuton kustannuksista ja vaikutuksista yhteiskunnassamme, joka mahdollistaa tosiasioihin pohjautuvan keskustelun ja paremman kotouttamispolitiikan sekä päätöksenteon”.

Lisää maahanmuutosta

Poimin hallitusohjelmasta pari asiaa maahanmuuton osalta. Ensinnäkin törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikosten uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista nopeutetaan. Toisekseen perheenyhdistämisen kriteerejä tarkennetaan EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti. Nämä ovat erinomaisia kirjauksia.

Lisäksi EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille otetaan käyttöön lukukausimaksut. Tämä on myös hyvä lisä, sillä se mm. lisää korkeakoulujemme arvostusta ja antaa yhden uuden rahoituskanavan. Ilmaista ei koskaan arvosteta niin paljon kuin jotain josta joutuu maksamaan. Veronmaksajat ovat tähän mennessä maksaneet myös näiden ryhmien opiskelun.

Jari Ronkainen

kansanedustaja (ps)

1 kommentti          Bookkaa tämä

Kreikan takuutuksista ei paljon kostuta

29/6/2015

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerichin mukaan Suomen miljardin euron laina Kreikalle on markkinoilla enää 330 miljoonan euron arvoinen. Suomen tappiot markkina-arvoilla mitattuna yhteensä lähes 2,5 miljardia euroa.

Suomen Kreikka-lainat ovat lähes arvottomia ja näin ollen Suomi on kärsinyt vähintään satojen miljoonien eurojen tappiot. Näin toteaa Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich pankin nettisivuilla julkaistussa kirjoituksessaan.

Gerichin mukaan keskustelu Kreikan veloista on valitettavan suurelta osin keskittynyt velkojen nimellisarvoon, mikä antaa hänen mukaansa hyvin harhaanjohtavan kuvan lainojen oikeasta arvosta ja eri vaihtoehtojen kustannuksista.

– On aika kertoa totuus Kreikka-lainojen arvosta, Nordean pääanalyytikko kirjoittaa.

Nimellisarvoista ei juuri mitään jäljellä

Gerichin mukaan Kreikka-lainojen markkina-arvot ovat vain murto-osia nimellisarvoista. Hänen mukaansa Suomen Kreikalle myöntämien noin miljardin euron kahdenvälisten lainojen markkina-arvo on tällä hetkellä vain noin kolmannes nimellisarvosta eli noin 340 miljoonaa euroa, kun lainojen arvostuksessa otetaan huomioon markkinoiden arvioimat Kreikkaan liittyvät riskit.

– Toisin sanoen, jos Suomi haluaisi myydä Kreikka-lainansa markkinoilla, se kärsisi noin 660 miljoonan tappion myöntämisarvoihin verrattuna. Suomi ei luonnollisestikaan ole myymässä lainoja, mutta markkina-arvo antaa todenmukaisemman kuvan riskeistä. Myös vakausvälineen (ERVV) kautta myönnettyjen Kreikka-lainojen arvo on kaukana nimellisarvoista, Gerich toteaa Nordean nettisivuilla.

ERVV:n kautta 1,8 miljardin tappiot Suomelle

Suomen tappiot markkina-arvoilla laskettuna ovat aivan eri mittaluokassa, kun lasketaan ERVV-rahaston kautta tulevat riskit. Euromaat ovat myöntäneet lainoja Kreikalle ja muille Välimeren kriisimaille yhteisen ERVV-rahaston kautta.

Jokainen euromaa vastaa ERVV:n luottotappioista oman osuutensa verran. Suomen osuus rahastosta on 1,929 prosenttia. ERVV on myöntänyt Kreikalle lainoja peräti 142 miljardin euron arvosta. Jos näiden lainojen markkina-arvo on enää kolmannes nimellisarvoista, ERVV olisi kärsimässä tappioita huikeat 94,7 miljardia euroa.

Suomen osuus ERVV:n tappioista olisi näin ollen 1,8 miljardia euroa. Eli kaiken kaikkiaan markkinat arvioivat Suomen laskennallisiksi Kreikka-tappioiksi 2,46 miljardia euroa.

Miten käy Suomen Kreikka-vakuuksien?

Suomi on saanut monimutkaisen rahoitusjärjestelyn kautta Kreikalta ns. vakuuden. Valtiovarainministeriön mukaan sulkutilillä olevan Kreikan vakuuden arvo on noin 930 miljoonaa euroa. Suomi saa sulkutilillä olevat rahat, jos tietyt ehdot toteutuvat. Ehdot liittyvät siihen että Kreikka ei maksa velkojaan ERVV:lle.

Valtiovarainministeriön nettisivuilta löytyvät vakuusjärjestelyn vaikeaselkoiset asiapaperit. Nettisivuilla olevan tuottojenvaihtosopimuksen vahvistussopimuksen mukaan Suomi saa vakuudet, jos kyseessä on ”Kreikasta aiheutuva tapahtuma”.

– ”Kreikasta aiheutuva tapahtuma” tarkoittaa mitä tahansa Kreikkaan liittyvää tapahtumaa (pois lukien tapahtumat, jotka eivät johdu Kreikan menettelystä tai laiminlyönnistä), sopimustekstissä todetaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli Kreikka ei maksa velkojaan, saa Suomi sulkutilillä olevat 930 miljoonaa.

Valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok) on todennut, että Kreikan lainaehtoja voidaan helpottaa, mutta lainan nimellisarvon leikkausta Suomi ei hyväksy. Jos Suomi myöntyy lainan ehtojen muuttamiseen, kyse ei ole ”Kreikasta aiheutuvasta tapahtumasta”, jonka vuoksi Suomi voisi saada reilut 900 miljoonaa itselleen.

Lainaehtojen muutokset tuovat lisää tappioita

Nordean Gerichin mukaan Kreikan lainojen korkojen alennukset ja laina-aikojen pidennykset voivat helposti vaikuttaa lainan markkina-arvoon enemmän kuin nimellismäärän alaskirjaukset.

– Kuitenkin useimmille euromaille, kuten Suomelle, lainojen nimellisarvoihin koskeminen on tabu, jota ei voida tehdä. Sen sijaan helposti kalliimmaksi tuleville laina-aikojen pidentämisille ja korkojen lisäalennuksille ollaan selvästi avoimempia. Myös toisenlaiset velkajärjestelyt, kuten Kreikan ehdottama velkamaksujen kytkeminen talouskasvuun, vaikuttaisivat lainojen arvoon, Gerich kirjoittaa.

Nordean mukaan Kreikka maksaa tällä hetkellä Suomelle korkoja lainoistaan 0,5 prosenttiyksikköä kolmen kuukauden euribor-koron päälle, eli tällä hetkellä noin 0,55 prosenttia. Pankin laskelmien mukaan koron pitäisi olla yli yhdeksän prosenttia, jotta lainojen markkina-arvo vastaisi lainan myöntämisarvoa.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Valtaosa turvapaikan hakijoista miehiä

28/6/2015

Suomesta turvapaikkaa hakevista valtaosa on miehiä. Vuonna 2014 turvapaikan hakijoita 71,5 prosenttia oli miehiä.

Esimerkiksi tänä vuonna 23. kesäkuuta mennessä turvapaikkaa hakeneista Somalian kansalaisista 204 oli naisia ja 420 miehiä. Irakilaisista naisia oli 105 ja miehiä 542. Naiset eivät ole enemmistönä missään isommassa hakijaryhmässä.

Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtisen mukaan syynä voi olla pitkän matkan raskaus.

Lähde: MTV3

Annu Lehtinen vaikuttaa naiselta, jolla on huumoria ja sana hallussaan.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Törkeä raiskaus

28/6/2015

Nyt on tuomio kohdallaan, mutta kysymyksessä taitaa olla suomalainen raiskaaja, sillä raiskaavat-han ne suomalaisetkin.

Entisen kihlattunsa sukupuoliyhteyteen pakottanut mies on tuomittu yhteensä neljäksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa, kertoi Yle Oulu.

Tuomio tuli muun muassa törkeästä raiskauksesta, törkeästä vapaudenriistosta ja pahoinpitelystä.

Oikeus katsoi, että 30-vuotias mies pakotti entisen kihlattunsa sukupuoliyhteyteen uhkaillen ja väkivaltaa käyttämällä. Oikeuden mukaan nainen ei pelkonsa takia pystynyt puolustamaan itseään. Hän ei myöskään uskaltanut poistua asunnosta tai miehen välittömästä läheisyydestä kahteen vuorokauteen.

Teot tapahtuivat viime keväänä pariskunnan yhteisessä asunnossa. Käräjäoikeus velvoitti miehen maksamaan naiselle yhteensä 13 500 euron korvaukset.

Oikeus käsitteli asian suljetuin ovin. Se antoi tuomiosta julkisen selosteen.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Eikö olisi jo aika myöntää?

27/6/2015

Kaikki mahdolliset mediat ja pölhöpopulistit puhuvat suu vaahdossa Kreikasta.

Kreikan voi jo antaa mennä, sillä uusi uhka on tulossa.

Tunnettu talousbloggaaja, brittiekonomisti Edward Hugh ja amerikkalainen analyytikko, talouskolumnisti ja kirjailija Matthew Lynn ennakoivat euroalueen vaikeuksien olevan kaikkea muuta kuin ohi.

-Näyttää siltä, että voimme lopettaa Kreikasta puhumisen ja aloittaa Portugalista puhumisen, Hugh totesi tänään sunnuntaina.

Hän perustelee näkemystään muun muassa sillä, että Portugalin bkt on kuten Kreikan, eli pysähtynyt vuoden 2000 tasolle. Lisäksi maa on haluton viemään läpi välttämättömiä talousuudistuksia ja sen velkataakka on suurempi kuin Kreikalla.

-Lisäksi on syytä huomata, että Portugalissa talous ei kasvanut edes ennen eurokriisiä toisin kuin Kreikassa, hän sanoo.

Matthew Lynn kuvailee omassa kolumnissaan Portugalia tikittäväksi aikapommiksi.

-Sen velkataakka on kestämätön ja suurin osa velkojista on ulkomaisia. Maan talous on edelleen vaikeissa ongelmissa, joten maksukyvyttömyys on täysin mahdollinen. Parlamenttivaalit myöhemmin tänä vuonna voivat hyvin käynnistää uuden Portugalin kriisin, hän kirjoittaa.

Myös Hugh varoittaa siitä, että vasemmisto saattaa voittaa Portugalin vaalit ja vihjaa samalla Kreikan Syriza-puolueen vaalivoiton seurauksiin.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomeen syntyy uusia työpaikkoja kiivasta tahtia

25/6/2015

Lisäksi monessa keskuksessa paikkamääriä on nostettu maksimiin, mikä tarkoittaa myös lisää työpaikkoja maakuntiin, sanoo Yle.

Onko tämä nyt sitä, kun ulkomaisen työvoiman tarjonta lisää työllisyyttä?

Tästähän demareiden, anteeksi, kokoomuksen Juhana Vartiainenkin puhui.

 

1 kommentti          Bookkaa tämä

Kolme yksittäistapausta samaan aikaan

25/6/2015

Pääministeri Juha Sipilä eilen 25.5.2015 HS:n mukaan:

”Sipilän mielestä EU-keskustelu on keskittynyt liikaa siihen, miten 40 000 turvapaikanhakijaa jaetaan.

"Tämä on vähän vastenmielinenkin näkökulma, kun puhutaan ihmisistä ja puhutaan kaupankäynnistä ja siitä, kuka ottaa minkäkin verran. Tässä on paljon muitakin toimia, jotka unohtuvat."

Sipilän tunteikas näkökulma on vastenmielinen ja vastoin suomalaisten ja Suomen etua.

Sipilän hallitus on tekemässä pahemman virheen kuin edelliset hallitukset, sillä juuri Italiaan ja Kreikkaan jo rantautuneiden ja tulevaisuudessa rantautuvien joukossa on epäilty olevan ISIS-terroristeja.

Millainen on islamilainen terroristi, joiden Suomeen rantautumisen mahdollisuus kasvaa selkeästi Sipilän ja Petteri Orpon noudattaman politiikan voimin?

IS tänään 26.6.2015:
”Ranskalaisen kaasutehtaan edustalta on löytynyt päätön ruumis ja islamistilippu. Yksi hyökkäyksestä epäilty on pidätetty.”

Yle tänään 26.6.2015:
”Ainakin yksi ihminen on kuollut ja useita haavoittunut kaasutehtaaseen tehdyssä terrori-iskussa Saint-Quentin Fallavierissä Kaakkois-Ranskassa. Kuollut mies oli mestattu ja hänen päänsä isketty pystyyn aidan tolppaan. Ruumiin läheltä on löydetty lippuja, joissa on arabiankielistä kirjoitusta.”

Entä onko kukaan koskaan varoittanut eurooppalaisia johtajia siitä, mitä tuleman pitää? Muammar Gaddafin serkkua ja entistä turvapäällikköä voinee pitää jonkinlaisena asiantuntijana. Ainakin parempana kuin Supoa tai Suomen hallitusta.

IL 3.3.2015:
”Samalla Gaddafi al-Dam varoitti, että siirtolaisten joukossa Eurooppaan matkustaa myös Isisin sotilaita.
- Joukossa on paljon terroristeja, noin 10-50 tuhatta siirtolaista kohden.
- Yhden tai kahden vuoden kuluessa koette uuden syyskuun 11. päivän, Gaddafi al-Dam jatkoi viitaten vuonna 2001 Yhdysvalloissa tapahtuneisiin terroritekoihin.”

”Muun muassa Italia on ilmaissut syvän huolensa Libyan Isisin voimistumisesta. Italian ulkoministeri varoitti helmikuussa, että Isisin vahvistuminen on uhka sekä Libyan pohjoisafrikkalaisille naapureille että Euroopalle.

Gaddafi al-Dam esitti Daily Mailin haastattelussa myös huolestuttavan väitteen, että Isisille uskollisien sotilasryhmien hallussa olisi yli 6 000 tynnyriä uraania.
Samaa uraania, jota Libyan hallituksen joukot aiemmin vartioivat Sabhan kaupungin läheisellä aavikolla.”
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015030319294727_ul.shtml

Hallitusohjelmassa on jo hallituksen ensi metreille ilmennyt lukuisia ns. tyhjiä kirjaimia.

Ne ovat kohtia, joiden sisällöstä on vaikea löytää yhteneväisyyttä hallituksen käytännön politiikan kanssa:

s.30: ”Unionin on noudatettava toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, eli päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä kansalaisia. Euroopan komission on toimittava avoimesti ja kuultava kansalaisia.”

s.31: ”EU on Suomelle tärkeä turvallisuusyhteisö. Suomi kannattaa EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamista ja unionin turvallisuusstrategian uudistamista. Terrorismin, kansainvälisen rikollisuuden ja hybridiuhkien torjumiseksi on oltava yhteisiä keinoja.”

”Unionin on toimittava päättäväisesti Välimeren alueen laittomien muuttovirtojen hallitsemiseksi. Turvapaikanhakijoiden EU:n sisäiset siirrot perustuvat jäsenvaltioiden vapaaehtoisuuteen.”

s.34: ”Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä.”

s.35: ”Hallitus edistää Suomen työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälistymistä edistävää työperäistä maahanmuuttoa.”

Viitaten hallitusohjelman em. kohtiin, näin hallitus toimii omaa ohjelmaansa vastaan:

a. Komission esitys tukee kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin todennäköistä leviämistä kaikkialle Eurooppaan, myös Suomeen.

b. Komissio ei kuuntele jäsenmaiden kansalaisten mielipiteitä maahanmuuttopolitiikan osalta.

c. Nyt hyväksytty laittomiin tulijoihin liittyvä päätös ei perustu vapaaehtoisuuteen, vaikka näin pyritään sanomaan.

d. Suomen hallituksen taipuminen ei edistä tavoitetta, jonka mukaan Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä.

e. Komission edessä taipuminen ei vaikuta huoltosuhteeseen kohentavasti vaan juuri päinvastoin.

Heikki Porkka Face-seinällään

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Me tienataan tällä

25/6/2015

Välimeren yli Eurooppaan tuli viime vuonna 400 000 taakkamaahantulijaa. Tänä vuonna heitä tullee yli 600 000. Suomi saa heistä osansa, alkuvuonna Suomeen tuli enemmän turvapaikanhakijoita kuin milloinkaan aikaisemmin.

Hakijoiden määrä kasvoi tammi-toukokuussa 54 prosentia viime vuoden vastaavasta ajasta. Kokonaismäärä saattaa Suomessa nousta jopa 8 000:een tulijaan. Arviot tulijoista nousevat viikottain.

Maahanmuuttovirasto on lisännyt 527 majoituspaikkaa vastaanottokeskuksiin tammi-kesäkuun aikana. Loppuvuoden aikana paikkoja lisätään vielä 800:lla syyskuun loppuun mennessä.

Syyriasta on tullut vain 66 hakemusta, mutta Somalia ja Iran ovat edelleen ne maat, joista tulee Suomeen eniten väkeä – yhteensä yli 900 hakemusta. Somaliassa on tilanne parantunut huomattavasti ja suuressa osassa maata on rauhallista. Al Shabaabin voimaa on onnistuttu tuntuvasti heikentämään.

Ihmissalakuljettajat Somaliassa ja Irakissa ovat löytäneet reitin myös Suomeen. Suomea pidetään maana, josta irtoaa turvapaikka hyvin helposti. Lisäksi Suomen tarjoamat sosiaaliset etuudet ovat suunnilleen samaa tasoa kuin Ruotsissa ja Saksassa.

Naapurimaassamme Ruotsissa toimii poliisin mukaan yli sata järjestäytynyttä ryhmää, jotka salakuljettavat ihmisiä maahan. On vakavia syitä olettaa, että Suomessa on sama tilanne. Maahanmuuttobisnestä Suomeen johdetaan Suomesta. Se on tuottavaa liiketoimintaa, jossa puhutaan miljardien liikevaihdosta ilman mainittavia riskejä.

Pääministeri Juha Sipilä, valtiovarainministeri Alexander Stubb ja sisäministeri Petteri Orpo käväisivät neuvottelemassa EU:ssa.

Mikä oli neuvottelun tulos?

Sekä keskusta että kokoomus kävelivät muutaman viikon vanhan hallitusohjelman yli. Koko kesäkuu on puhuttu 40 000:sta Kreikkaan ja Italiaan tulevasta laittomasta maahanmuuttajasta, mutta tänä aamuna uutisoitiin määrän olevankin 60 000. Nämä ihmiset pitäisi nyt ”jakaa” EU-maiden kesken.

Suurin osa EU-maista ei ota ketään.

Mitä tekee Suomi?

Hallituksen ohjelma ja päätös, jossa tulijat olisi Suomessa sisällytetty jo olemassa olevaan kiintiöön, peruttiin viime yönä. Toisin sanoen EU:sta tulevat lisätään pakolaiskiintiön päälle. Suomi ”saanee” parisentuhatta turvapaikanhakijaa. Kun tähän lasketaan ylläoleva Maahanmuuttoviraston arvio mukaan, kysymys on 10 000 tulijasta.

Jokainen turvapaikanhakija voi pyytää perheenyhdistämistä saatuaan turvapaikan, joten todellisten tulijoiden määrä saattaa olla kymmeniä tuhansia suurempi.

Suomessa hyvin suuri osa työtä tekevistä ihmisistä saa toimeentulonsa maahanmuuttobisneksestä: erilaiset järjestöt, tulkit, sosiaalityöntekijät, vastaanottokeskuksissa työskentelevät, lakimiehet, tuomarit, poliisit, terveydenhoitohenkilökunta ja niin edelleen ja niin edelleen käyttää suuren osan työajastaan pelkästään maahantulijoiden asioiden hoitamiseen.

Uusia vastaanottokeskuksia on avautumassa muun muassa Kristiinankaupunkiin ja Punkalaitumelle. Päätöksestä on jo ehditty iloita niillä tahoilla, jotka hyötyvät taloudellisesti maahantulijoista. Kukaan ei ajattele niitä ihmisiä, suomalaisia veronmaksajia, jotka tämän hulluuden maksavat.

Pääministeri Sipilän hallitus kurittaa kansalaisia kovalla kädellä, leikkaa koulutuksesta 600 miljoonaa, ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta 200 miljoonaa ja niin edelleen ja niin edelleen.

Toisella kädellä se lahjoittaa rahaa salakuljettajille ja mafialle.

Tässä touhussa ei ole järjen häivää vaan sama kohellus kuin edellisillä hallituksilla näyttää jatkuvan entiseen malliin, vaikka jokainen tietää, ettei tätä politiikkaa voida enää jatkaa.

Koko Eurooppa, Suomi mukaanlukien, tulee ennen pitkää romahtamaan sekä taloudellisesti että moraalisesti.

Irvokas kuvio taakkamaahantulon takana alkaa paljastua.

On selvää, etteivät nyt ehdotetut taakanjakotoimet tule helpottamaan muuta kuin jo Euroopassa olevien turvapaikanhakijoiden jatkosijoittamista.

Ainuttakaan merellä hukkumista ne eivät vähennä, päinvastoin. Kun reitti on auki Italiasta pohjoiseen, tulee turvapaikkaturismi räjähtämään lopullisesti käsiin. Tulijoiden määrä kasvaa miljooniin.

Samoin hukkumiset moninkertaistuvat. On kyseenalaista hoitaa kriisiä samalla lääkkeellä, joka kriisin on luonut.

Me olemme jo hävinneet tämän pelin.

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Somalien on aika ottaa vastuu itsestään

24/6/2015

Kun halvan ostaa, halvan saa

Katselin kolmen leikkituomion eli ehdollisen saaneen raiskaajasomalin avustajien palkkioita.

Halvimmalla avustustyön teki Pekka Ylikoski, joka on erikoistunut oikeudenkäyntilakimiehen työhön. Hän veloitti valtiolta 4 403 euroa paskanuori Mohamedin avustamisesta. Halvimman juristin avustama sai pisimmän 1 v 4 kk ehdollisen tuomion. Sanon raiskaajia paskoiksi, kun en löydä parempaa sanaa kuvaamaan heidän pahuuttaan.

(Lisäys: Kaikki euromäärät arvonlisäverottomina, koska juristit joutuvat maksamaan saamansa veron osuuden takaisin valtiolle.)

Eniten maksoi valtiolle Sanna Mantila, jonka 7 165 euron laskun ansiosta Ahmed sai vain vuoden ehdollisen tuomion. Mantila hoitaa ”ulkomaalaisasioita, joista suurin osa koskee maahanmuuttoon liittyviä asioita”.

Kristiina Heimonen veloitti Jaman avustamisesta 6 301 euroa, jolla sai vuoden ehdollisen.

Heimonen: ”Erikoistuminen myös ulkomaalaisasioihin eli oleskelulupa- ja kansalaisuusasioihin.”

Jokainen kolmesta juristista oli käyttänyt apunaan Katariina Ylijokea, joka veloitti jokaisen kolmen avustamisesta erikseen 2 724 euroa eli yhteensä 8 171 euroa. Hän siis teki jackpotin. On vaikeaa uskoa, että hän olisi avustanut jokaista kolmea yhtä paljon, tai sitten työ on tehty copy paste tekniikalla. Yksi työ, kolme laskua.

Juristit veloittivat 26 040 euroa yhteensä. Plus ne kaksi paskanuorta, jotka eivät saaneet tuomiota lainkaan. Pääsivät kuin koira veräjästä, kuten muslimimaailmassa on sopivaa sanoa. Aweis´in avustaja sai 3 521 euroa ja Gutalen avustaja 2 805 euroa. En nyt löydä paljonko juristien avustaja näistä kahdesta nettosi. Gutale sai vapauttavan tuomion kun nämä kutaleet olivat puhuneet sopivasti ristiin. Mielenkiintoista miksi hänen juristinsa nettosi vähiten. Kutaleet toki tietävät miten oikeutta huijataan.

A sanoo B:n raiskanneen ja B A:n. Kun uhrin on mahdotonta erottaa, kuka teki mitäkin pahaa, pääsevät molemmat vähemmällä ja tässä Gutale kokonaan tuomiotta.

Oikeudenkäynti maksaa muutoinkin. Maahanmuuttomyönteisiä tahoja edustavat juristi ja kaksi lautamiestä vievät omat palkkionsa. Oikeudenkäynti maksaa kymmeniä tuhansia euroja pelkästään järjestely-, todistelu- ja tutkintakustannuksina.

Minäpä en usko tuota moninkertaista työn määrää. Itse tein asiantuntijalausunnon hovioikeuteen tapauksessa, jossa yrittäjä oli tuhottu virheellisen verotarkastuskertomuksen takia. Osoitin kertomuksen lainvastaiseksi ja käräjäoikeuden virheellinen tuomio purettiin miltei kokonaan, mm. liiketoimintakielto poistettiin.

Yritys ja yrittäjä oli kuitenkin tuhottu, eikä mitään voitu enää korjata. HO jätti mitättömän asian lainvastaisena tuomioon, jotta valtion ei tarvinnut maksaa tuhotun yrittäjän oikeudenkäyntikuluja. Eikä yrittäjällä rahaa ollut, joten työstä jäin ilman palkkaa. Kerron tämän, koska maahanmuuttojuristit ylilaskuttavat ja kaiken maksajia, eli yrittäjiä, ei puolusta Suomessa kukaan. Mamut tosiaan ovat kunniakansalaisia silloinkin, kun he ovat halveksittavia raiskaajia. Ilmankos juristit juoksevat näiden perään kuola valuten.

Mitä enemmän mamuja, sitä enemmän rikoksia ja sitä enemmän rahaa juristeille.

Perehdyin satoihin sivuihin asiakirjoja ja käräjäoikeuden käsittelyn papereita. Kirjoitin laajan lausunnon. Kävin asiassa neuvotteluja asianosaisten kanssa. Laskutin 42,5 tunnin työstä 4 250 euroa. Tuolla asiantuntijataksalla Tapanilan raiskaajien avustajien olisi pitänyt tehdä työtä yli kaksi kuukautta tässä jutussa (huomioin siis myös kahden tuomitsematta jätetyn palkkiot).

Ei se yksinkertaisesti voi olla mahdollista. Jos he ovat laskuttaneet 200 euroa tunnista, olisi silti työtä pitänyt tehdä yli kuukauden ajan joka päivä. Ja tuo tuntipalkkio olisi ryöstämistä.

A-studion hameväen kruunaamaton kuningatar Jan Andersson haastatteli Somalian tulevaa presidenttiä ja uskalsi sentään kysyä kommenttia siitä, miten presidentti kokee suomalaisten suuttumuksen raiskaustuomioista. Ja toki kaksoiskansalainen, tuleva presidentti syyllisti suomalaisia vihapuheesta. Niin kauan kuin somalit eivät ota vastuuta omiensa pahoista teoista, ei ole toivoakaan somalien muuttumisesta Suomea rakentavaksi kansanryhmäksi.

Pauli Vahtera facessa

1 kommentti          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Elokuu 2019 (33)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (52)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com