Poliitikot pihalla - kuten ennenkin

13/8/2010

Suomenmaan mukaan pääministeri Mari Kiviniemi näyttää olevan vielä pöntömpi kuin Matti Vanhanen. Ja se on jo paljon se.

Kiviniemi loihe lehdessä lausumaan näin:

1. – Maahanmuutto ei ole niin suuri ongelma kuin julkisuuden perusteella voisi luulla, keskustan puheenjohtaja sanoi.

2. Hän vakuutti kuulijoille, ettei Suomi tuo tietoisesti lisää työvoimaa ulkomailta ikään kuin kaiken varalta.

3. – Suomeen ei tule suuria määriä siirtolaisia vailla tietoa työpaikasta. Turvapaikkashoppailu on niin ikään Suomessa vähäistä. Turvapaikat ovat tarkan tarveharkinnan alaisia, Kiviniemi totesi.

Tarkastellaanpa Kiviniemen murjaisuja kohta kohdalta:

1. Suomeen tuli viime vuonna 6000 laitonta siirtolaista. Somalit hakevat lähes poikkeuksetta perheenyhdistämistä. Kuluvana vuonna somaliperheitä yhdistetään ennätysmäärä. Heinäkuun loppuun mennessä perheenyhdistämishakemuksia oli tullut lähes 2500 kappaletta, joka on enemmän kuin koko viime vuoden aikana.

Maahanmuuttovirasto arvioi hakemuksia tulevan tänä vuonna 5000 kappaletta eli yli kaksinkertaisesti viime vuoteen verrattuna. Viime vuonna hakemuksia tuli 2 200. Yksi yhdistämishakemus käsittää aina yhden henkilön.

Somaliperheiden suuren lapsiluvun vuoksi perheenyhdistämiset lisääntyvät jatkuvasti. Perheissä on keskimäärin viisi lasta ja kaksi aikuista. Ulkomaalaislain perusteella ydinperheeseen kuuluvat vanhemmat ja alaikäiset lapset. Perheen kokoa ei voida lain mukaan rajata.

Maahanmuuttoviraston mukaan se pystyy nykyisillä resursseillaan ratkaisemaan 1 200 hakemusta vuodessa. EU:n säädösten mukaan hakemukset tulisi kuitenkin ratkaista yhdeksässä kuukaudessa.

Perheenyhdistämiset ovat yksi järjettömimmistä ja epäoikeudenmukaisimmista ideoista mitä Astrid Thors on mielipuoliseen pakolaispolitiikkaansa keksinyt.

On aivan järjetöntä palkita koko suku siitä, että ovat maksaneet ihmissalakuljettajille saadakseen yhden jäsenensä tänne.  

Maahanmuuttoviraston hallintoyksikön johtajan Kaarina Koskisen mukaan tilanne pahenee koko ajan. Yksistään heinäkuussa hakemuksia tuli noin 600. Vireillä on noin 5 000 hakemusta. Koskinen kertoo suurimmassa näkemässään perheessä olleen 18 lasta.

Suomeen tulevilla ei yleensä ole passeja tai muita henkilöllisyystodistuksia. Suomi maksaa - ilmeisesti ainoana maana maailmassa - pakolaisten lennot Afrikasta Suomeen.

Maahanmuuttoviraston Kaarina Koskinen haluaisi Suomeen Ruotsin mallisen lain, jossa henkilöllisyys on todistettava. Ruotsissa lainmuutos johti perheenyhdistämishakemusten vähentymiseen olemattomiin.

Lento Etiopiasta Suomeen maksaa noin tuhat euroa. Viime vuonna Suomeen lennätettiin noin 600 ihmistä, joten kokonaispottia suomalaisten veronmaksajien maksettavaksi tuli kaikkiaan noin 600 000 euroa eli 3 600 000 mummon markkaa.

Suomessa perheenyhdistämistä kiristettiin elokuun alusta lailla niin, että perheenkokoajan ikä voidaan selvittää oikeuslääketieteellisellä tutkimuksella. Alaikäinen saa oleskeluluvan helpommin ja voi myös jättää perheenyhdistämishakemuksen.

Kiteytettynä. Suomessa on vireillä noin 5000 hakemusta, joiden perusteella Suomeen tulee jopa 10 henkeä per hakemus. Se tarkoittaa sitä, että täällä on vuoden sisällä 50 000 somalia entisten lisäksi. Suomalaiset elättävät heidän kaikki.

Kun näihin lukuihin lisätään jo Suomessa olevien somalien tavaton sikiäminen (vai onko joku joskus nähnyt somalimuijan, joka EI työnnä lastenvaunuja) ja sen, että kaikki somalit haluavat Helsinkiin klaaniveljiensä tykö asumaan, niin sääliksi käy pääkaupunkia.

Kun lisäksi tiedämme, ettei suomalaisella pienipalkkaisella duunarilla ole kohta mitään mahdollisuuksia asua Helsingissä johtuen korkeista vuokrista ja tavoittamattomiin keinotelluista asuntojen hinnoista, niin sääliksi käy kaunista pääkaupunkiamme.

Mutta tämä tuskin kovasti paljon kiinnostaa Astrid Thorsia ja pääministeri Mari "Pieni määrä" Kiviniemeä.

2. Työperusteinen maahanmuutto ei ole Suomelle ongelma. Ne, jotka tulevat Suomeen työhön, ovat tervetulleita ja heillä on asiat kunnossa. He eivät rasita suomalaista sosiaalisysteemiä. Keskustelu työperäisestä maahanmuutosta voidaan unohtaa.

3. Kysymys ei ole siirtolaisista vaan laittomista siirtolaisista eli humanitaarista turvapaikanhakijoista, joka termi olisi syytä kuopata. Minulle ei oikein avaudu, mitä Kiviniemi tarkoittaa sanalla tarveharkinta. Ei laittomien siirtolaisten kohdalla voi käyttää tarveharkintaa.

Tilasto näistä turvapaikkashoppailijoista ajalta 1.1.-31.7.2010 kertoo seuraavaa:

Somaliasta on tullut 522 hakijaa, joista myönteisiä päätöksiä on saanut 87 prosenttia.
Irakista on tullut 673 hakijaa, joista myönteisiä päätöksiä on saanut 61 prosenttia.
Afganistanista on tullut 217 hakijaa, joista 54 prosenttia on saanut myönteisen päätöksen.

Kysymys ei ole turvapaikasta vaan oleskeluluvasta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että luvan saanutta ei koskaan saada Suomesta pois.

Jos vertaamme lukuja naapurimaahamme Viroon, niin siellä on viime vuonna myönnetty neljä oleskelulupaa.

Toinen esimerkki siitä, miten pihalla poliitikot maahanmuuton ongelmista ovat, tulee Uuden Suomen haastattelemalta SDP:n maahanmuuttotyöryhmän vetäjältä Maarit Feldt-Rannalta.

Hänen mukaansa Suomella on tieto-ongelma maahan tuleviin pakolaisiin liittyen. Hänen mukaansa lainsäätäjät eivät tiedä, miten hyviä etuja Suomi tarjoaa perheenyhdistäjille muihin maihin verrattuna.

- Tämä on järjetön tilanne. Meidän pitäisi lainsäätäjinä ottaa kantaa ja linjata Suomen politiikkaa ilman mitään taustatietoja. Me emme voi vertailla perheenyhdistämisten tilannetta muihin Euroopan maihin, kansanedustaja Feldt-Ranta sanoo Uudelle Suomelle.

- Tämä on ainoa asia, johon olemme ottaneet kantaa perheenyhdistämisasiassa. Toteamme raportissamme, että Suomen on mentävä eurooppalaiseen käytäntöön, jossa ihmiset maksavat itse puolet lentomatkoistaan.

Feldt-Ranta pitää suomalaisten tiedottomuuden syypäänä maahanmuuttoministeri Astrid Thorsia. Feldt-Rannan mukaan alan lainsäädännöstä päättävä hallintovaliokunta pyysi jo toukokuussa Thorsilta selvitystä Suomen eduista ja käytännöistä muihin Pohjoismaihin verrattuna.

- Pallo on vahvasti ministeri Thorsilla. Tämä selvitys olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin. Erityisesti ulkomaalaislainsäädännössä on tärkeää, että me tiedämme, mitä muut Pohjoismaat tekevät.

Feldt-Ranta sanoo olevansa huolissaan siitä, että Thors on ilmoittanut, ettei hänellä ole aikaa, intressiä tai resursseja puuttua asiaan.

SDP on linjannut haluavansa kuulua "pohjoismaiseen perheeseen" turvapaikkapolitiikan suhteen.

- Meidän täytyy ymmärtää ja hyväksyä se, että meistä 18 lasta voi tuntua paljolta, niin se on somalialaisessa kulttuurissa ihan normaali tilanne. On ollut tiedossa lakia säädettäessä, että näin on.

Feldt-Rannan mukaan vaatimus henkilöllisyyden todistamisesta virallisilla asiakirjoilla on ongelmallinen.

- Ihmiset tulevat tänne monesti yhteiskunnista, jotka ovat täysin järjestäytymättömiä. Ovatko ne kaikkein hädänalaisimpia, joilla viralliset asiakirjat ovat jäljellä tai olemassa? Feldt-Ranta kysyy.

Demareitten mielestä kansanedustajilla on tieto-ongelmia lakeja säätäessään. Mistähän nämä tieto-ongelmat mahtavat johtua? Jos kansanedustajat eivät tiedä lakeja säätäessään, miten asian laita on, heillä on velvollisuus ottaa siitä selvää. Heillä on myös mahdollisuus asemansa perusteella saada riittävä määrä tietoa. Minä en usko Feldt-Rannan perusteluihin.

Vertailu muuhun Eurooppaan ja Pohjoismaihin on järjetöntä. Jokainen maa hoitaa omat sisäiset asiansa ilman, että on vastuussa yhdellekään muulle maalle. Vai mitä sanotte siitä, että Virossa, Venäjästä puhumattakaan, ei tunneta koko laittoman siirtolaisuuden käsitettä. Jos somaleita ilmaantuu näiden maiden rajoille, rajavartijat kääntävät heidät välittömästi 180 astetta ja potkaisevat perseeseen.

Voitteko kuvitella Venäjällä tilannetta, jossa somaliperhe tulee kimpsut kilkkuen Venäjän tulliin? Voitte varmasti. Miettikääpä, mitä tapahtuu? Toivottaako äiti-Venäjä somalit tervetulleiksi. Ei varmasti toivota vaan lemppaa heidät saman tien pihalle. Venäjällä nämä asiat osataan.

Suomella ei ole minkäänlaista velvoitetta tai pakotetta esimerkiksi Euroopan unionin säännöstöissä, joiden perusteella Suomen olisi pakko ottaa vastaan yhtäkään laitonta siirtolaista. Suomen pitää kieltää laittomien siirtolaisten maahantulo kokonaan.

Suomen pitää ottaa ainoastaan todellisia pakolaisia, joiden määrä on Geneven sopimuksessa määritelty 750 henkeen. Tämäkin on erittäin paljon suhteutettuna Suomen väkilukuun. Pakolaisten kohdalla pitäisi olla kysymys sellaisista ihmisistä, joita todella vainotaan ja jotka ovat entisessä kotimaassaan kuoleman vaarassa. Näin ei somaleiden kohdalla ole.

 

Loppuun muutama fakta:

- Hallitus kiristi perheenyhdistämislakeja elokuun alusta lähtien.

- Perheenkokoajan ikä voidaan selvittää oikeuslääketieteellisellä tutkimuksella. Alaikäinen saa oleskeluluvan helpommin ja lähes jokainen alaikäinen myös jättää perheenyhdistämishakemuksen.

- Kasvattilapsen on täytynyt asua perheessä ennen kasvatusvanhemman Suomeen tuloa. Perheenjäsenet täytyy ilmoittaa Suomeen tullessa.

- Oleskelulupa perhesiteen perusteella voidaan jättää myöntämättä, jos epäillään, että perheenkokoajan oma oleskelulupa perustuu vääriin tietoihin.

Lähteet: Aamulehti, Uusi Suomi, Suomenmaa, Verkkouutiset, MigriBookkaa tämäEi vielä kommentteja.


Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com