Perussuomalaiset peräänkuuluttavat kasvua

28/8/2012

Perussuomalaiset ovat erittäin huolissaan siitä, että samalla kun Suomen talouden tilasta tulee aina vain synkempiä uutisia, vaikuttaa hallitus talouspoliittisesti täysin halvaantuneelta. Päähallituspuolueet kokoomus ja SDP ovat keskittyneet viime aikoina lähinnä kuntavaalikampanjointiin ja julkiseen riitelyyn desimaaliluvuista. Perussuomalaiset peräänkuuluttavatkin kaikilta puolueilta vastuullisia, kasvua ja oikeudenmukaisuutta tukevia budjettilinjauksia.

Perussuomalaiset tulevat jälleen syksyn istuntokaudella esittämään perustellusti paremman vaihtoehdon hallituksen budjettiesitykselle. Useat vuoden 2012 varjobudjettimme linjauksista löytyvät lähes muuttumattomina VM:n budjettiesityksestä ja toivomme, että hallitus kuuntelee tälläkin kertaa Perussuomalaisten järjen ääntä.

Keskeisiä vuoden 2013 varjobudjettimme linjauksia ovat mm. seuraavat:

Kasvupaketti

Perussuomalaiset kantavat huolta Suomen työllisyydestä ja talouskasvusta. Mielestämme valtion tulisi nykyistä paremmin tukea pk-yritysten kasvua, sillä viimeisen vuosikymmenen aikana käytännössä kaikki uudet työpaikat ovat syntyneet pk-sektorille ja ennen kaikkea pieniin alle viiden henkilön yrityksiin. Kasvupakettimme pitää sisällä ALV:n alarajan tuntuvan korotuksen muodossa annettavan ALV-huojennuksen, työllistävien pk-yritysten Viron mallin mukaisen yritysverotuksen eli 0-verokannan niin kauan kun yritys ei jaa osinkoja, sekä kotitalousvähennyksen korotuksen.

Kaivosvero

Perussuomalaiset haluavat, että Suomi lopettaa kansallisomaisuuteemme kuuluvan mineraalivarannon ilmaisjakelun monikansallisille yrityksille. Arviot Suomen maaperän mineraalivarantojen arvosta liikkuvat sadoissa miljardeissa euroissa, joten kyseessä on taloutemme kannalta erittäin merkittävä asia. Perussuomalaiset ehdottavatkin käyttöönotettavaksi kaivosveroa, jonka tuotosta osa tulisi antaa kaivospaikkakunnille. Tulevaisuudessa osa tuotosta tulisi rahastoida, jotta mineraalivarannostamme saatavan hyödyn jaossa toteutuisi myös sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Kaivostoiminnalta Perussuomalaiset peräävät ympäristövastuuta.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Perussuomalaiset haluavat palata takaisin perusasioiden äärelle ja ohjata enemmän resursseja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Toimivat neuvolapalvelut ja kouluterveydenhuolto ovat erinomaisia keinoja lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi, mutta tällä hetkellä neuvolatoiminta ei useissa kunnissa toteudu suositusten mukaisesti, eikä oppilashuoltoakaan aina pystytä järjestämään lain edellyttämällä tavalla. Ongelmana on myös se, että kunnille osoitettuja lisäresursseja ei aina kohdisteta tarkoituksenmukaisesti. Perussuomalaiset edellyttävätkin, että lisämäärärahat myös korvamerkitään. Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen on tulevaisuuteen investoimista.

Poliisien määrärahat ja liikkuva poliisi

Perussuomalaisten näkemyksen mukaan poliisin voimavaroja ei pidä tiukkaan taloustilanteeseen vedoten heikentää tasosta, joka jo lähtökohtaisesti on liian alhainen. Poliisin määrärahoja tulee leikkaamisen sijaan nostaa ja liikkuvan poliisin lakkautussuunnitelmat haudata, jotta liikenneturvallisuus ja –valvonta voitaisiin säilyttää edes nykyisellä tasolla. Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite harmaan talouden torjunnasta, jossa poliisilla on ratkaisevan merkittävä tehtävä. Hallitus tavoittelee ohjelmassaan Suomesta myös Euroopan turvallisinta maata. Tämä ei onnistu ilman riittäviä poliisin resursseja. Säästöt ovat uhka maamme sisäiselle turvallisuudelle.

Kilometrikorvausten leikkaaminen

Perussuomalaiset vastustavat hallituksen kaavailemia kilometrikorvausten leikkauksia. Leikkaukset tukahduttavat toteutuessaan taloudellista toimeliaisuutta ja vähentävät työteon kannattavuutta, ja niillä on siten merkittäviä työtä ja yrittäjyyttä rajoittavia negatiivisia vaikutuksia. Kaupat ja uudet asiakassuhteet vaativat usein henkilökohtaista käyntiä, siihen ei pelkkä hiirennäpäys riitä. Moni työ edellyttää oman auton käyttöä, eikä laajalla maaseudulla julkisen liikenteen vaihtoehtoa ole edes olemassa.

Lisätietoja:

Pirkko Ruohonen-Lerner

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja

050 512 2788Bookkaa tämänitkunatku kirjoitti:
30/8/2012 06:51

Jumalauta, että ottaa päähän (tämänhetkinen) toiminta tuossa kaivoasiassa...
Tapsa kirjoitti:
30/8/2012 16:55

Jos se yhtään lohduttaa, niin et ole yksin.

Koko Suomi on yhtä Kafkan romaania.Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com