Hallituksen edustajia lautakuntiin

28/1/2013

Kaupunginhallitus § 12 21.01.2013

Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin

Kaupunginhallitus § 12

Hallintosäännön 44 §:n mukaan lautakuntien kokouksissa on esittelijöiden, sihteerin ja jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla ja kaupunginhallituksen edustajalla muiden kuin edellä mainittujen läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kaupunginhallituksen edustuksesta kaupunginvaltuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä.

Hallintosäännön 45 §:n mukaan kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja.

Kaupunginhallituksen edustaja valitaan seuraaviin lautakuntiin:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Opetuslautakunta

Vapaa-ajan lautakunta

Tekninen lautakunta

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää valita toimikautensa ajaksi edustajansa seuraaviin lautakuntiin:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Opetuslautakunta

Vapaa-ajan lautakunta

Tekninen lautakunta

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Päätös:

Marja Ruokonen ehdotti, että jokaiselle puolueelle varataan yksi paikka hallituksen edustajana jossakin lautakunnassa. LauraTamminen, Piia Keto-oja ja Tapio Äyräväinen kannattivat Ruokosen ehdotusta. Lisäksi Piia Keto-oja ehdotti, että hallituksen edustajalle valitaan varaedustaja.

Juha Punta ehdotti, että kokoomuksella on yhteensä kaksi varsinaista edustajaa.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu ehdotus paikkajaosta jokaiselle puolueelle, joten oli äänestettävä ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä Marja Ruokosen ehdotus sai 10 ääntä (Saija Karnisto, Simo Paassilta, Piia Keto-oja, Raimo Honkanen, Ulla Huittinen,Timo Lehti, Tapio Äyräväinen, Mikko Lundén, Marja Ruokonen, Laura Tamminen). Ruokosen ehdotuksen hylkäämistä kannatti kolme jäsentä ( Viitanen, Punta, Friberg).

Kaupunginhallitus päätti äänin 10-3, että jokainen hallituksessa edustettuna oleva puolue saa yhden edustajan johonkin lautakuntaan.Bookkaa tämäEi vielä kommentteja.


Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com