Salolaista kouluhysteriaa

25/2/2014

Perussuomalaiset hallituksen jäsenet Tapio Äyräväinen ja Mikko Lundén jättivät eilen kaupunginhallitukselle pykälään 89 uudelleenkäsittelyehdotuksen, jossa todettiin seuraavaa:

Laurin koulun lakkauttamispäätös tehtiin valtuustossa 20.5.2013 pykälässä 91.

Käsillä olevassa päätösehdotuksessa todetaan, että ”kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa Laurin koulun siten, että investointitarpeet pysyvät mahdollisimman pieninä ja oppilaat sijoitetaan neljään kouluun. Perniön yläkoulun kapasiteetti tulee käyttää mahdollisimman täysimääräisesti hyväksi.”

Käsillä olevassa päätösehdotuksessa katsotaan, että 20.5.2013 § 91 tehtyä päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Tilanne on kuitenkin oleellisesti muuttunut. Sekä Marian että Moision koulujen remontit ylittävät alkuperäisessä laskelmassa olevat investointitarpeet huomattavasti. Näiden koulujen hankintailmoitukset on tehty virheellisesti, eikä kaupungille edullisinta rakentajavaihtoehtoa ole huomioitu.

Oppilaat eivät mahdukaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti neljään kouluun vaan kaupunki on vuokraamassa tilaa Ammattikurssikeskukselta. Tähän tilaan on tarkoitus siirtää kansalaisopiston toiminnot. Samoin Perniön yläkouluun ollaan siirtämässä Perniön lukiota. Nyt pitää nähdä kokonaisuus, eikä tehdä yksittäisiä ratkaisuja, jotka nielevät rahaa paljon enemmän kuin vuokrasopimuksesta Astrumin kanssa olisi kaupungille koitunut menoja.

Ehdotamme, että koko asiakokonaisuus palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kokonaisuus tuodaan kaupunginvaltuuston uuteen käsittelyyn.

Laurin koulua on käsitelty vuoden verran. Astrum-keskuksessa sijainnut koulu päätettiin lopettaa valtuustossa viime vuonna 20. toukokuuta. Lopullinen äänestys meni näin:

Äänestys § 91: esitys Paassilta = Jaa, Karnisto = Ei

( n ) ( % )
28 54,9% JAA
22 43,1% EI
1 2 % TYHJÄÄ
0 0 % POISSA
51 100%

Elovaara Jorma SDP EI
Aalto Ari KOK JAA
Aavasalo Asko PS EI
Ahonen-Ojala Leena SDP EI
Eskola Jouni KESK EI
Friberg Osmo KOK JAA
Halkilahti Jaakko KESK EI
Halkilahti Marjatta SIT TYHJÄÄ
Hellsberg Ralf KOK EI
Hirvimäki Jani PS EI
Honkanen Raimo KESK JAA
Huittinen Ulla KESK EI
Hyttinen Marjatta KOK JAA
Ismo Saari (Ruska Antti) KESK JAA
Junnila Hannu KESK JAA
Kanerva Tauno KESK JAA
Karnisto Saija SDP EI
Koskinen Eeva VIHR EI
Kymäläinen Pekka SDP JAA
Lehti Timo KESK JAA
Leivonen Sanna PS EI
Liede Heikki KOK JAA
Lindholm Harri VAS JAA
Lunden Mikko PS EI
Lundström Sanna KOK JAA
Malm Anne (Keto-oja Piia) SDP JAA
Mwegerano Andi KESK EI
Määttänen Asko KESK JAA
Nikkanen Saku SDP EI
Nummentalo Juhani KOK EI
Nykänen Pia VIHR EI
Paassilta Simo SDP JAA
Passi Anne KOK JAA
Punta Juha KOK JAA
Ranta Hannu SDP JAA
Ruokonen Marja VAS JAA
Salokannel Reijo KOK JAA
Salomaa Jani (Hemanus Klaus) PS EI
Sinervo Ritva KOK EI
Suonio-Peltosalo Elina KOK JAA
Tabell Anna (Varajärvi Matti ) SDP JAA
Taimela Katja SDP EI
Tamminen Heikki PS EI
Tamminen Laura VIHR JAA
Tuominen Marita KESK JAA
Uusitalo Ilkka KESK JAA
Vallittu Pertti KD JAA
Vesa Simo SDP EI
Viitanen Annika KOK JAA
Virtanen Pirjo SDP JAA
Äyräväinen Tapio PS EI

Lakkautus perustui huonoon valmisteluun, jossa silloinen sivistystoimenjohtaja Petri Moilanen ei ollut tehnyt kunnollisia laskelmia ja väitti, että Astrumin oppilaat mahtuvat neljään Salossa olevaan kouluun eli Hermanniin, Moisioon, Mariaan ja Perniön.

Hän kielsi kokonaan puhumasta AMK:sta yhtenä vaihtoehtona, vaikka tiedossa oli, että AMK tulee tyhjenemään nopealla aikataulululla.

Seuraavaksi tekninen toimi huomasi (tutkimukset oli toki tehty jo paria kuukautta ennemmin, mutta niitä ei ollut tuotu luottamushenkilöiden tietoon), että Armfeltissa ja Moisiossa on sisäilmaongelmia. Aluksi niitä vähäteltiin, mutta sitten kone alkoi ottaa kierroksia ja näiden koulun remonttia suunniteltiin täydellä tohinalla jo huhtikuussa ennen kuin Astrumin koulun lopettamisesta oli edes päätöstä olemassa.

Tälläkin hetkellä Marian oppilaita opiskelee väistötiloissa, mm. opetuskeittiössä.

Tuolloinen koulutoimen johtaja Tommi Tuominen totesi, että rahaa kuluu noin 1,3 miljoonaa.

Teknisen toimen johtaja Mika Mannervesi kilpailutti remontit väärin. Hän sekoitti hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön keskenään, eikä lautakunta, perussuomalaisten yrityksestä huolimatta, onnistunut päätöstä purkamaan. Tämä sekoileminen tuntuu olevan yleinen tapa Salossa. Edes hankintamenettelyä ei vaivauduta tekemään oikein, eikä luottamushenkilöille tuoda hankintailmoitusta, puhumattakaan siitä, että näytettäsiin työselostus, -ohjeet ja kustannusarvio, joka sisältää materiaalikustannukset. Niinpä lautakunnan jäsenet, kun eivät saa oikeata tietoa, joutuvat tekemään päätökset täysin säkki päässä.

Työn suorittajaksi ei suinkaan valittu halvinta vaihtoehtoa, koska Mannerveden mukaan yrittäjä ei ollut toimittanut tarjouspyynnössä mainittuja referenssejä. Hankintalain mukaan hankintailmoitus on ainoa sitova paperi, tarjouspyynnöllä ei ole merkitystä. Hankintalain pykälässä 56, sen viimeisessä lauseessa sanotaan näin: Hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja.

Tämä olisi mahdollistanut halvimman tarjoajan hakemuksen hyväksymisen ja salolaiset veronmaksajat olisivat kerralla säästäneen 150 000 euroa. Samalla olisi saatu Saloon lisää työtä ja sitä kautta myös verotuloja.

Tämän jutun alussa kertomani uudelleenkäsittelyehdotus oli perusteltu, koska on käynyt ilmi, että Astrumin koulun oppilaita ei mahdu Perniöön eikä myöskään Moision kouluihin. Moisiossa toimiva kansalaiskoulu siirrettäneen ehdotuksen mukaan AMK:n tiloihin, joista Salo maksaa vuodessa arvonlisäveroineen 220 000 euroa, kun Astrumin vuokra olisi ollut 160 000 euroa.

Myöskään Perniöön ei voida Astrumin oppilaita sijoittaa, koska Perniön lukion oppilaat siirretään Perniön yhteiskouluun, jolloin lukio jää tyhjäksi. Lukion tiloihin on tarkoitus tulla päiväkotien lapsia, joka sinällään on tietysti hyvä asia.

Tilanne oli mielestämme muuttunut aivan totaalisesti ja siksi jätimme uudelleenkäsittelyaloitteen, joka kuitenkaan ei johtanut mihinkään. Hallituksen jäsenet eivät nähneet kokonaispakettia ja sen muuttumista vaan hävisimme äänestyksen selkein luvuin 11-2.

Lähetimme medialle kokouksen jälkeen seuraavan tiedotteen:

Perussuomalaiset eivät voi ymmärtää Laurin koulun lakkautuspäätöstä

Salon Perussuomalaiset äänestyttivät tänään kaupunginhallituksessa Perussuomalaisten 7.6. jättämän valtuustoryhmän aloitteen, ja vaativat Laurin koulun lakkautuspäätöstä valtuuston uudelleenkäsittelyyn. Uudelleenkäsittely tyrmättiin, ja sen puolesta äänestivät vain Tapio Äyräväinen sekä Mikkö Lundén.

Alun perin perussuomalaiset perustelivat vaatimusta mm. sillä, että Marian ja Moision koulun sisäilmatutkimuksia ei oltu annettu valtuuston tietoon ennen päätöksentekoa. Ryhmän mukaan Laurin koulun lakkauttamisen kulut ovat suuremmat kuin säästöt. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että kaupunki oli pakotettu vuokraamaan Kansalaisopistolle uudet tilat lähes 220 000:n euron vuosihintaan, koska Moision koulun tilat täyttyvät Laurin entisistä oppilaista.

Olemme järjestelmällisesti vuoden ajan yrittäneet saada järjen valoa syttymään muiden puolueiden valtuutettujen päissä siinä kuitenkaan onnistumatta. Jotkut ovat tosin jo myöntäneet, että taisi tulla tehtyä väärä päätös.

Niin tuli.

Jatkamme edelleen.

Armfeltin ja Moision korjauksia käsitellään seuraavaksi teknisessä lautakunnassa. Näiden koulujen remonttihinta kun on noussut jo lähelle kahta miljoonaa euroa. Lopullinen hinta tullee olemaan noin 2,5 miljoonaa euroa. Vastauksen tiedämme etukäteen.

Seuraava porras on Aluehallintovirasto, johon teemme kantelun. Siitä ei tietenkään ole mitään hyötyä, sillä Avi ei näytä missään asiassa toimivan kaupunkien etujen vastaisesti. Avin jälkeen seuraava valitusporras on hallinto-oikeus. Kaikkiaan oikeusprosessiin saattaa palaa aikaa pari vuotta. Silloin on ehditty sählätä jo uusia kuvioita tähän kuplettiin. Eikä oikeusprosessista ole mitään hyötyä, koska hallinto-oikeus voi korkeintaan kumota Salon tekemän päätöksen. Jos koulut on remontoitu ja ruletti ehtinyt pyörähtää, kuten on, ei voida tehdä muuta kuin levitellä käsiä.

Tämä se on, hyvät veronmaksajat, suomalaista demokratiaa, jossa luottamushenkilöt toimivat pelkkänä kumileimasimena.

Minkäänlaista päätösvaltaa meillä ei oikeasti ole.Bookkaa tämäEi vielä kommentteja.


Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com