Salon lomautukset

8/4/2014

Somessa ja SSS:n tekstaripalstalla kysellään, miten Salon talous nyt tervehtyy, kun lomautukset vuodelle 2014 peruttiin.

Tämän vuoden talousarvio sisältää 7,2 miljoonan euron säästötavoitteen, josta henkilöstömenojen säästötavoite on noin viisi miljoonaa euroa. Ne eivät tietenkään synny itsestään, joten on otettava käyttöön tiukkoja keinoja, joista osa on uusia.

Tässä listaa.

Kulukuri

Aiempien vuosien kehitys on osoittanut, että menojen aleneminen on ollut jossakin määrin suurempaa kuin välittömät toimet olisivat antaneet edellyttää. Tämä osoittaa taloustietoisuuden kasvua ja kulukurin paranemista. Talousarvion määrärahojen tulee riittää palvelualueen toimintaan ja toivottavaa on, että määrärahoja myös alitetaan. Hankintaohjeistusta tiukennetaan.

Toiminnan kehittäminen

Vapautuvat resurssit käytetään toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on muuttaa toimintatapoja mm. tiivistämällä toimintoja ja kehittämällä prosesseja.

Eläköityminen

Ennakkoarvion mukaan tulevien neljän vuoden aikana vanhuuseläkeiän saavuttaa yli 400 kaupungin työntekijää. Työ eläköitymisen suunnitelmallisempaan hyödyntämiseen on käynnistetty. Jatkossa jokaisen vapautuvan tehtävän yhteydessä harkitaan entistä tarkemmin, onko tehtävä mahdollista jättää täyttämättä. Suunnitelmallisuus luo mahdollisuudet kytkeä eläköitymiset rakenteiden ja toimintatapojen muutoksiin, joilla on pysyviä vaikutuksia.

Sijaisten käyttö

Sijaisten käyttö on vähentynyt viimeisen kahden vuoden aikana merkittävästi. Samaa kehityssuuntaa on jatkettava. Havainto koskee erityisesti niitä hyvinvointipalvelujen yksiköitä, joissa rekrytointia ei ole kaupunginhallituksen päätöksellä vaikeutettu.

Vaikeutettu rekrytointi

Kaupunginhallituksen asettamaa täyttökieltoa muutetaan systemaattisemmaksi ja mahdollisesti tiukemmaksi. Säästötavoitteen saavuttaminen edellyttää, että aiempaa tarkemmin on selvitettävä luonnollisesta syystä vapautuvista vakanssien täyttämättä jättäminen. Vaikeutettu rekrytointi edellyttää toiminnan sisällöllistä tehostamista, mihin on edellytykset, kun resursseja vapautuu lomautusprosessin hoitamisesta.

Työntekijöiden ja viranhaltijoiden henkilökohtaiset ratkaisut

Työnantaja vetoaa siihen, että henkilökunta pitää palkattomia vapaita aina, kun se toiminnallisesti on mahdollista. Palkattomien myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen 31.1.2011 tekemää päätöstä, joka poikkeaa KVTES:n määräyksistä. Omaehtoinen palvelussuhteen osa-aikaistaminen on mahdollista vuonna 2013 noudatetun periaatteen mukaisesti. Palvelualueiden ja yksiköiden esimiehiä kehotetaan suhtautumaan palkattomia vapaita koskeviin anomuksiin mahdollisuuksien mukaan myönteisesti. 

Herra armahda, jos nämä eivät pure.Bookkaa tämäEi vielä kommentteja.


Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com