Statismi ja populismi

9/4/2014

Perussuomalaisia sanotaan populisteiksi. Katsotaanpa, mitä käsite Otavan Suuren Tietosanakirjan mukaan tarkoittaa.

Populismi (lat. populus, kansa) tarkoittaa kansansuosioon usein kansankiihotuksellisin keinoin tähtäävää poliittista toimintaa.

Populismin ilmenemismuodot poikkeavat toisistaan kuitenkin huomattavasti. Populismi tavoittelee laajaa kannatusta tarttuvilla iskulauseilla, vaatimalla asioita, joita enemmistö haluaisi, kehumalla ”todellista kansaa” ja pilkkaamalla räikeästi poliittisia vastustajiaan. Populismin toimintamalli perustuu suosion tavoitteluun helposti omaksuttavien, usein tunneperäisten ja asioita yksinkertaistavien tunnusten avulla. Populismi ei ole varsinainen aatejärjestelmä, vaan sille on tyypillistä aatteiden tai käsitejärjestelmien vähättely ja kansanomaisuuden korostaminen.

Populismi esiintyy mielellään uutena voimana kaikkia vanhoja, rappeutuneita puolueita vastaan, mutta arvoiltaan se on yleensä konservatiivista ja johtajakeskeistä. Populismissa suhtaudutaan yleensä hyvin arvostelevasti eliittiin ja korostetaan tavallisen ihmisen näkemysten arvoa.

Ainakaa minuun tämä määritelmä ei sovi, sillä minulla ei ole pienintäkään halua kiihottaa kansaa, mitä se sitten tarkoittaakin, vaatimalla jotain sellaista, jota "kansan enemmistö" haluaa. Tällaisella toiminnalla on mielestäni lyhyet jäljet, koska kansa ei ole yhteinäinen kokonaisuus, joka ajattelisi yhdellä ainoalla tavalla.

Kansalle lienee yhteistä se, että jokainen ihminen luonnollisesti haluaa ajaa omaa etuaan. Kansalla ei ole yhtä yhteistä etua, jota se haluaa vaan jokaisella kansalaisella on oma henkilökohtainen etunsa, joita hän kaikissa valinnoissaan suhteuttaa omaan ajatteluunsa.

Populismi on minulle negatiivinen aatejärjestelmä, joka johtaa huonoon lopputulokseen.

Mutta, mikä sitten on populismin vastakohta?

Ehkäpä se on valtiojohtoisuus eli hienommin sanottuna etatismi tai statismi. Se kuvaa yhteiskunnallista tai poliittista järjestelmää, jossa valtion väliintulolla on iso rooli. Se kuvaa myös mitä tahansa valtiota, jonka politiikkaan kuuluu taloudellinen suunnittelu tai ohjailu.

Lukija voi itse päätellä, kumpi järjestelmä on Suomessa vallalla.

Sosialismi ja kommunismi luokitellaan usein valtiojohtoisiksi, vaikka mm. marxisti-leniniläiset uskovatkin, että kommunistisen vallankumouksen päätteeksi valtiosta voitaisiin luopua kokonaan. Jo tosin venäläinen anarkisti ja Karl Marxin kilpailija Mihail Bakunin kirjoitti kirjan Gosudarstvennost i anarhia (engl. Statism and Anarchy), jossa hän syytti bolševikkien aateisää Karl Marxia saksalaisen etatismin edustajaksi.

Ota tästä sitten selvää.

Filosofointi on kivaa, mutta johtaako se lopultakin mihinkään. Vai ovatko nämä käsitteet arvo sinänsä.

Kas, siinäpä pulmaa tälle päivälle.

Kovin helposti muun muassa perussuomalaiset leimataan populisteiksi, vaikka harvalla toimittajalla tai tavan tallaajalla somessa lienee edes selkeää käsitystä siitä, mitä populismi on.

Muuan maisterisjätkä, jollen väärin muista, teki gradunsa populismista.Bookkaa tämäTeemu Mäntynen kirjoitti:
11/4/2014 12:12

Etatismin vastakohta on anarkismi, mutta myös yksilönvapautta korostava liberalismi ja sen lukuisista alalajeista erityisesti libertalismi on varsin vastakkainen etatismille.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Libertarismi

Enemmistö perussuomalaisista vaikuttaa olevan arvoasioissa konservatismiin ja talousasioissa sosialismiin taipuvaisia, eli kutakuinkin täydellinen vastakohta liberalismille. Joukkoon voi mahtua muutama poikkeus, mutta ei perussuomalaisista kyllä etatismin vastakohtaa saa.Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com