Tuulta päin, tuulta päin...

27/6/2014

Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän piiriin hyväksytyn tuulivomalan saama korotettu takuuhinta on 105,30 euroa tuotetulta megawattitunnilta vuoden 2015 loppuun saakka. Markkinahinta on alle puolet siitä, ja muu osa on tuulivoimayhtiöille veronmaksajilta tulevaa hintatukea. Tuulivoima on kallista ja tehotonta, eikä sovellu Suomeen.

Vuonna 2011 voimaan tullut uusiutuvan energian tukijärjestelmä takaa tuulivoimaloiden omistajille sähköstä markkinahinnan lisäksi runsaan tuen valtion varoista. Muissa Euroopan maissa, kuten Espanjassa, Saksassa ja Britanniassa, tuulivoiman tukia on jo vähennetty.

Jos Suomen tukia ei pienennetä, valtiolle aiheutuu menoja jopa 250 miljoona euroa vuodessa. Maksaminen jatkuu yli kymmenen vuoden ajan.

On käsittämätöntä, ettei Suomessa panosteta edelleenkään puubiomassasta, tai maatalouden tuottamasta biomassasta saatavaan energiaan ja sen vaatimaan uuteen teknologiaan, jossain määrin turpeeseen ja muun uusiutuvan energian hajautettuun tuotantoon. Suomeen syntyisi omin voimin arviolta 90 000 työpaikkaa, jotka olisivat maallemme luontaisempia kuin kallis ja viottumisherkkä tuulienergia. Työpaikkoja ei tule, eikä uusia innovaatioita synny, koska tuulivoimakoneistot ovat tuontitavaraa ja perustuvat muissa maissa jo vuosikymmeniä sitten kehiteltyyn teknologiaan.

Tuulivoiman tuotantoketjun kotimaisuusaste on vain 10-15 prosenttia. Nykyisenkaltaisia yli 200 metriin yltäviä tuulivoimaloita ei tarvita aiheuttamaan massiivista häiriötä liian lähellä asutusta, eikä maan rajojen tuntumassa, missä ne haittaavat puolustusvoimien tutkajärjestelmiä.

Eniten keskustelua ovat aiheuttaneet voimaloiden melu-, maisema-, välke- ja maankäyttöhaitat. Rakennelmat ovat valtavia ja aiheuttavat toimiessaan matalataajuista ääntä, joka kulkee pitkiä matkoja, läpäisee materiaa ja aiheuttaa monenlaisia terveyshaittoja, joita ei toistaiseksi ole tutkittu tarpeeksi. Lienee niin, että osa ihmisistä altistuu melulle herkemmin kuin toiset. Samanlainen ilmiö tunnetaan myös homeisissa ympäristöissä, jotkut sairastuvat helposti pienestäkin määrästä ja toiset eivät reagoi lainkaan.

Hankalaa on lähellä tuulimyllyä asuvalle välkehaitta, joka muodostuu silloin, kun aurinko paistaa tuulivoimalan takaa. Välkehaitta saattaa ulottua jopa kolmen kilometrin päähän myllystä. Tuulivoimaloita sijoitetaan Suomessa kovin lähelle asutusta. Sosiaali- ja terveysministeriömme mukaan (syksy 2013) suojaetäisyys määriteltiin maakuntakaavasssa kahdeksi kilometriksi, mutta monin paikoin etäisyys jää alle kilometriin. Englannissa vastaava etäisyys on kolme kilometriä, Irlannissa kaksi ja Skotlannissa kaksi. Tanskassa 3-7 MW:n voimalaitoksia saa rakentaa vain merelle.

Kokonaan oma asiansa on mahdollinen tonttien hinnan lasku. Kukapa haluaisi ostaa kesämökin läheltä tuulivoimalaa, jotka pilaavat maiseman, vaativat valtavia maa-alueita, tiestöä, jota tarvitaan, kun voimaloita huolletaan. Entä mitä tapahtuu, kun tuulivoimala tulee tiensä päähän? Ovatko pikavoittoja tavoittelevat yritykset valmiita purkamaan myllynsä ja siistimään jälkensä? Aiempiin kokemuksiin viitaten sanon, että epäilen.

Kun lisäksi huomioidaan luonnolle, muun muassa linnuille aiheutuvat haitat, on aika selvää, että tuulivoimalapeli pitäisi puhaltaa kiireen vilkkaa poikki ja odotella sen aikaa, että kaikki sen tuulivoimaloiden negatiiviset vaikutukset tulisivat tutkitusti esille. Monelaisia tuloksia löytyy varmasti Euroopasta. Suomen ei kannattaisi tehdä samanlaisia munauksia kuin muualla on jo tehty.

Kuva on Porin Reposaaresta.Bookkaa tämäHåkan kirjoitti:
29/6/2014 20:14

Meilä täällä ruotsissa tulee niin paljo, että jos Reinfeltin päässä oleva tuulivoima saataisiin hyödynnetyksi, niin sitä tulisi ainakin kaksi ydinvoimalan verran ja voitaisiin maksaa sotakorvausta suomelle, jo pelkällä sähkövoimalla!
Tapsa kirjoitti:
30/6/2014 10:30

Håkan:

Kun sinulla tuntuu olevan hyvät suhteet herra Reinfeltiin, niin voitko järjestää nuo sotakorvaukset Suomelle.

Olemme täällä puolen lahtea kovassa rahannuusassa.
Håkan kirjoitti:
3/7/2014 00:39

Ei ne olla hyvät suhteet minulla enään.
Aina ennen vaaleja hän lupasi minulle aivan mitä minä tahto, mutta vaalien jälkeen, ei tapahtunut koska mitään, vain mulla perse kipeä jäi.
Kyllä minua aika paljo harmittaa tämä.Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com