Tällä kertaa vuorossa on Karkkila

27/6/2009

Kotoutettavia Karkkilan tyhjiin asuntoihin?
18.06.2009

Karkkilalainen/Hanna Keränen

Karkkila selvittää resurssejaan ottaa vastaan pakolaisia. Kyseessä ei ole maahanmuuttokeskuksen perustaminen paikkakunnalle, vaan tarkoitus on kotouttaa 15-20 jo myönteisen päätöksen turvapaikkahakemukseensa saanutta, samaa kansalaisuutta tai etnistä taustaa olevaa henkilöä.

Yhtenä syynä pakolaisten kotoutusselvitykseen on Karkkilan vuokra-asuntokannan omistavan Kunta-Asunnot Oy:n ukaasi koskien kaupungissa tyhjillään olevia vuokra-asuntoja. Kunta-Asunnot Oy:n yli 500:sta eri puolilla kaupunkia sijaitsevasta vuokra-asunnosta yli 80 oli huhti-toukokuussa ilman asukkaita. Kunta-Asunnot Oy:n mukaan 80:n asunnon tyhjillään olo maksaa yhtiölle vuositasolla noin 300 000-400 000 euroa. Mikäli asuntoihin ei saada asukkaita, on vuokria nostettava ja tätä kautta ikään kuin maksatettava vaje nykyisillä asukkailla.

–Karkkila on Kunta-Asunnot Oy:n yksi osakas, ja tästä syystä on meidän velvollisuutemmekin selvittää, kuinka tyhjillään olevien asuntojen käyttöastetta voitaisiin lisätä, vt. kaupunginjohtaja Jukka Anttila sanoo.

Yhteistyössä Vihdin kanssaTyö- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) on pyytänyt selvitystä pakolaisten kotouttamismahdollisuudesta myös Vihdiltä ja Raaseporilta. Vihdillä tyhjien vuokra-asuntojen määrä on huomattavasti Karkkilaa vähäisempi, Raaseporilla taas on aiempaa kokemusta pakolaisten
kotouttamisesta.

–Raaseporissa ollaan myötämielisiä hankkeelle aiempaan kokemukseen pohjaten. Vihdin kanssa taas on jo alustavasti keskusteltu, josko hankkeeseen lähdettäisiin ikään kuin yhtä matkaa, Anttila muotoilee.Pakolaisten kotouttamista tukee taloudellisesti TE-keskus ja valtio. TE-keskus on
jo tässä vaiheessa sitoutunut maksamaan pakolaisten toimeentulotuen siihen asti kun he työllistyvät, enintään kolmen vuoden ajan. Koska kyseessä ovat pakolaiset, joilla saattaa olla henkisiä ja fyysisiäkin sairauksia, heidän toimeentulotukensa maksetaan 7-10 vuoden ajan.

–Vaikka elämme talouden taantuman aikaa, meillä Suomessa on silti hyvät olot, josta riittää kyllä muillekin, Jukka Anttila jatkaa ja iloitsee, että taloudellinen tiukkuus näkyy positiivisena asiana eräänlaisen ”talvisodan hengen muodostumisena

Kun menee huonommin, lähimmäiset huomioidaan eri tavalla ja yhteisvastuullinen ajattelutapa yleistyy, Anttila kiittelee. Syyskuussa 2008 Karkkilassa asui noin 340 ulkomaalaista, joista 260 vakituisesti. Sisäänmuutto on ollut pääasiassa työperäistä.

–Karkkilaan mahtuu erilaisia ihmisiä. Kotoutettavia ei ole tarkoitus jättää omaksi porukakseen. On toivottavaa, että itse kotouttaminen onnistuu. Tarkoitushan on saada heidät oppimaan kieltä, mukaan työelämään ja osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Näkyy niitä olevan hölmöjä kunnanjohtajia muuallakin. Vai talvisodan hengessä! Minä olen talvisodan hengellä ymmärtänyt vallan muuta.

Joku kuntalakimies voisi joutessaan tutkia, rikotaanko hankintalakia tai muuta lainsäädäntöä, kun asioista päätetään ilman julkista kilpailutusta, jolla vastaanoton kuluja voidaan joko alentaa tai mahdollisesti edistää kilpailua.

Nythän Karkkila omii yksinoikeuden vuokrata asuntonsa sopivaksi katsomallaan hinnalla.Bookkaa tämäEi vielä kommentteja.


Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com