Salon kaupunginvaltuusto keskusteli Salon osaamiskeskittymästä

10/4/2016

Salon kaupunginvaltuustolle on tänään järjestetyssä infotilaisuudessa kerrottu Saloon suunnitteilla olevasta osaamiskeskittymästä. Tilaisuudessa asiaa valmistelevat viranhaltijat esittelivät suunnitelmaa ja kertoivat etenemisaikataulusta. Valtuusto tulee päättämään osaamiskeskittymästä tämän vuoden aikana.

Miksi osaamiskeskittymä?

Osaaminen, yritykset ja työpaikat ovat kaupungin menestystekijät, jotka luovat elinvoimaisuutta ja joiden kautta kaupungin palvelutarjonta voidaan turvata. Osaamiskeskittymän ytimen muodostavat Salossa ihmisiin ja yrityksiin kertynyt osaaminen sekä vaativaan tuotanto- ja tuotekehitystoimintaan soveltuvat tilat. Keskittymä perustuu teolliseen internetiin liittyvään huippuluokan tuotekehitysosaamiseen sekä tehokkaaksi hioutuneeseen tuotannon osaamiseen tuoteideasta markkinointiin sekä alihankintaverkoston hallintaan.

Tavoitteena on kansainvälisesti näkyvä yritys- ja tuotekehityskeskittymä, joka toimii Salon vetovoimatekijänä ja houkuttelee kaupunkiin merkittävästi uutta yritystoimintaa sekä tarjoaa syntyville startup-yrityksille kasvualustan. Tarkoitus on, että salolainen tuotanto- ja teknologiaosaaminen saadaan laajasti käyttöön ja tätä kautta luomaan menestystä kotimaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä.

Yhteistyökumppanit

Tällä hetkellä kaupunki etsii työ- ja elinkeinoministeriön sekä Varsinais-Suomen liiton tukemana Saloon sopivia osaamiskeskittymän toimintamalleja esimerkiksi tutkimalla muualla Suomessa ja Euroopassa käytössä olevia ratkaisuja. Samalla käydään keskusteluja muun muassa korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa siitä, miten ja millaisia osaamista lisääviä toimintoja ne Saloon toisivat.

Yrityssalo on hakenut Euroopan aluekehitysrahaston tukea (EAKR) osaamiskeskittymän yhteistyökumppaneiden etsimiseen sekä toimintojen pilotointiin. Tässä kesällä 2016 alkavaksi suunnitellussa hankkeessa ovat mukana Turku Science Park Oy sekä Turun yliopisto, ja tavoitteena on muun muassa tiiviimpi yritysten ja opiskelijoiden yhteistyö.

Alueen vahvuuksiin perustuvien osaamiskeskittymien kehittäminen on osa Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteita. Tähän liittyen kaupunki keskustelee valtionhallinnon kanssa yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksista. Osaamiskeskittymä tulee olemaan monipuolinen yritys- ja kehitystoiminnan keskus, joten laajan yhteistyökumppaniverkoston ja rahoittajakonsortion aikaansaanti on tärkeää. Paikallisesti keskusteluja on käyty muun muassa yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamariosaston kanssa. Rahoittajiksi onkin tulossa vahvoja paikallisia yksityisiä toimijoita.

Kokonaisuuteen tarvitaan tiloja, palveluita, verkostoja ja oikeanlainen ilmapiiri

Osaamis- ja yrityskeskittymistä tehdyssä vertailussa ja kaupungin sijoittumispalvelutyössä on huomattu, että osaamisintensiivisille yrityksille fyysiset toimitilat ovat vain yksi päätöksenteossa huomioon otettava tekijä. Se, mitä seinien sisällä on tarjolla, millaisia yritystoiminnan palveluita löytyy tai miten voi osallistua osaamista ja innovaatiota edistäviin toimintoihin, kiinnostaa erityisesti korkean osaamisen yrityksiä ja niiden työntekijöitä.

Salon teollisen internetin osaamiskeskittymän vahvuudeksi muodostuukin nykyaikaisten toimitilojen, laadukkaiden palveluiden sekä innovaatioita ja osaamista yhdistävän yhteistyön kokonaisuus, joka on näkyvämpi ja vetovoimaisempi kuin osat yksinään. Kokonaisuuden rakentamisen vuoksi kaupunki on valmistelun aikana arvioinut uudelleen elinkeinopoliittisia työkalujaan ja harkitsee osallistumista yritystilojen hankintaan.

Lisätietoja:

Antti Rantakokko

kaupunginjohtaja

Salon kaupunki

044 778 2000

Salon kaupungin virallinen tiedoteBookkaa tämäEi vielä kommentteja.


Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com