Tämäkin vielä

12/1/2018

Helmikuun alusta Suomessa voi autoilla luvallisesti myös Manner-Kiinan, Irakin tai Afganistanin ajokortilla.

Helmikuun alusta lähtien Manner-Suomessa ajamiseen hyväksytään kaikissa Suomen tunnustamissa valtioissa annetut ajokortit.

Jo aiemmin meillä on ollut hyväksyttyä ajaa EU- tai ETA-valtiossa taikka Geneven tai Wienin kansainväliseen tieliikennesopimukseen liittyneessä valtiossa myönnetyillä ajokorteilla tiettyjen pelisääntöjen mukaan.

Muutoksen jälkeen muualla ulkomailla annettu ajokortti hyväksytään yhden vuoden ajan ajokortin haltijan maahantulosta, jos kortti on voimassa sen myöntäneessä maassa ja se täyttää tietyt muotovaatimukset.

Ajokorttiturismin ehkäisemiseksi ajokortin kelpoisuuden edellytyksenä on, ettei henkilön vakinainen asuinpaikka ole ollut Suomessa ajokorttia myönnettäessä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta teki lakiesitykseen korjauksia ja hallitus esitti ajokorttilain muutoksen vahvistamista 11.1.2018. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 12.1. Lain on tarkoitus tulla voimaan helmikuun alussa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää hyvänä, että esityksellä laajennetaan ulkomaisten ajokorttien hyväksymistä myös Geneven ja Wienin tieliikennesopimuksiin kuulumattomien maiden ajokortteihin.

Erityisesti tällä on merkitystä matkailun ja Pohjois-Suomen turismiin liittyvien palveluiden toimintamahdollisuuksien kannalta. Esitys mahdollistaisi nykyistä paremmin esimerkiksi moottorikelkkasafareihin osallistumisen ja edistäisi pienempien turistikohteiden saavutettavuutta. Ehdotus helpottaisi myös esityksessä tarkoitetuista maista Suomeen muuttavien asemaa.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että osin erilaisista liikennekulttuureista ja olosuhteista tulevien ulkomaalaisten kuljettajien määrän kasvu voi lisätä jossain määrin liikenneturvallisuusriskejä myös liikennesuoritteiden määrän lisääntymisen myötä. Ajokorttien haltijoilla saattaa olla haasteita esimerkiksi liukkaalla kelillä, pimeässä tai kylmissä olosuhteissa ajamisessa.

Saadun selvityksen perusteella valiokunta ei kuitenkaan pidä tätä merkittävänä riskitekijänä. Valiokunta ei myöskään näe perusteita arvioida, että liikenneturvallisuus vaarantuisi esityksessä tarkoitettujen uusien maiden kuljettajien myötä enemmän kuin Geneven ja Wienin tieliikennesopimuksiin kuuluvien maiden kuljettajien takia.

Valiokunta kuitenkin korostaa, että ulkomaisia kuljettajia varten tulee laatia selkeää kirjallista ohjeistusta tai esimerkiksi riittävän havainnollista videomateriaalia ja muutoinkin tiedottaa ja opastaa Suomessa ajamisen erityispiirteistä ja liikenteen säännöistä. Muun muassa autovuokraamojen ja turismiin liittyvien palvelujen tarjoajien tulee pyrkiä varmistamaan, että ulkomaisilla kuljettajilla on riittävät tiedot ja osaaminen suomalaisessa liikenteessä ja Suomen olosuhteissa ajamiseen.

Lähde: Moottori.fiBookkaa tämäEi vielä kommentteja.


Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com