Kevättervehdys perussuomalaisilta

13/4/2018


Aurinkoisen keväinen tervehdys!

Eduskuntaryhmämme julkaisi tällä viikolla oman vaihtoehtonsa valtiontalouden kehyksiksi. Kyse on mittavasta paketista, joka perustuu neljään osaan, työ- ja yrittäjyys, oikeudenmukaisuus, isänmaa ja onnellisuus- ja hyvinvointi.

Työ- ja yrittäjyys

Perussuomalaiset parantaisi työllisyyttä muun muassa luomalla niin sanotun työtilimallin, jossa yksinyrittäjä loisi pankkitilin, josta pankki velottaisi verot ja pakolliset menot. Tiliote toimisi kirjanpitona ja yrittäjä säästyisi erilaisilta veroilmoituksilta ja alv-tilityksiltä. Yrittämisen kynnys madaltuu huomattavasti tällä mallilla.

Perussuomalaiset esittää lisäksi arvonlisäverovelvollisuuden alarajan tuntuvaa korotusta sekä siirtymistä kohti Viron yritysveromallia, jossa investoiva ja työllistävä yritys välttyy yhteisöverolta, jos osinkoja ei nosteta. Myös yrittäjän sosiaaliturvaa on parannettava esimerkiksi sairastapauksissa.

Oikeudenmukaisuus

Perussuomalaiset haluaa lisätä pieni- ja keskituloisten ostovoimaa korottamalla työtulovähennystä. Pitkän aikavälin tavoitteena pitää olla vähintään 75 prosentin työllisyysaste. Vain työllisyyttä nostamalla työn verotusta voidaan tuntuvasti laskea. Me haluamme lisätä niiden ihmisten ostovoimaa, jotka maksavat suurimman siivun yhteiseen kassaan eli keskituloiset. Lisätöiden tekemisestä rangaistaan kohtuuttomasti.

Perussuomalaiset siirtäisi eläkeläisten verotuksen työntekijöiden verotuksen tasolle ja antaisi kaikille rintamaveteraaneille samat edut kuin sotainvalideille. Pienituloisilta perussuomalaiset poistaisi lääkkeiden 50 euron omavastuun.

Isänmaa

Perussuomalaiset vaatii, että hallitus panee täysimääräisesti käytäntöön turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelmansa vuodelta 2015. Ryhmä huomauttaa, että Suomessa on Pohjoismaiden löysin turvapaikkapolitiikka. Hallitus oli kyvytön – jälleen kerran – tekemään ratkaisuja löysän turvapaikkapolitiikan suhteen. Meillä on tuhansia henkilöitä luvatta maassa ja hallitus levittelee käsiään.

Perussuomalaiset haluaa ottaa käyttöön tehokkaat palautukset lähtömaihin ja tiukennuksia määräaikaisiin oleskelulupiin. Oleskeluluvan tarvetta pitää tarkastella säännöllisesti. Jos turvapaikan tarve poistuu, on henkilön poistuttava. Myös kansalaisuusvaatimuksia on kiristettävä. Tästä onkin tulossa lakialoite. Aiemmin perussuomalaiset on myös jättänyt lakialoitteen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden säilöön ottamiseksi.

Säilöönoton vaatiminen liittyy laajempaan laittomia maassaolijoita käsittelevään politiikkaamme. Olemme viime päivinä tuoneet esille, miten paljon näiden ihmisten terveydenhuolto maksaa ja minkälaisia riskejä siihen liittyy. Turussa käytävä terrorismioikeudenkäynti on kaikkein surullisimmalla tavalla muistuttanut, mitä epäonnistuneeseen maahanmuuttopolitiikkaan liittyy. Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka asiasta kantaa huolta. TNS-gallupilta saamiemme tulosten mukaan Suomen kansa jakaa perussuomalaisten kanssa vahvasti samat mielipiteet tässäkin asiassa.

EU-politiikan suhteen perussuomalaiset haluaa varautua eroon Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:sta. EU-politiikkaa tulee tehdä sellaisista lähtökohdista, joilla turvaamme teollisuutemme, huoltovarmuutemme ja ennen kaikkea kansallisen itsemääräämisoikeutemme.

Lisäksi perussuomalaiset haluaa lopettaa kansallisomaisuuden myynnin ja luonnonvarojen riistämisen. Mineraalimme, pohjavetemme ja luontomme eivät voi olla sellaista kauppatavaraa, joita ylikansalliset yhtiöt voivat riistää ja jättää tuhonsa suomalaisten korjattaviksi.

Tukien suhteen ryhmä luopuisi kokonaan tuulivoimatuista ja alentaisi energiaveron EU:n minimitasolle.

Onnellisuus- ja hyvinvointi

Perussuomalaiset haluaa panostaa monin tavoin hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Listalta löytyvät muun muassa lapsiperheiden lapsivähennyksen palauttaminen, yhden luukun malli mielenterveys- ja päihdepotilaille, asunnottomuuden poisto-ohjelma sekä niin sanottu Lex-Ronkainen, eli vakuutuslääkäritoiminnan kitkeminen.

Perussuomalaiset lanseerasi jo viime vuonna oman asumisen halpuutuksen mallin. Meillä on kokonaisvaltainen muuttoavustuspaketti niille, jotka joutuvat työn perässä muuttamaan.

Energian siirtohintoja kitkisimme säätämällä tiukan tuottovaadekaton sähkönsiirtoyhtiöille. Näin sähkönsiirtomaksujen ryöstöhinnoittelu lakkaisi.

Koulutus- ja kasvatuspuolella perussuomalaiset panostaisi uuteen avoimeen ammattiopistoon, jossa voisi suorittaa avoimen yliopiston tavoin ammatillisia opintokokonaisuuksia. Lisäksi oppisopimuskoulutusta on tehostettava esimerkiksi meidän mestari-kisälli-mallilla, jossa uraa tehnyt vanhempi työntekijä toimii nuorelle eräänlaisena tutorina.

Oikein hyvää viikonloppua kaikille; nautitaan keväisistä päivistä!

Perussuomalaiset eduskunnasta ja puoluetoimistoltaBookkaa tämäEi vielä kommentteja.


Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com